جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

مقاله پژوهش عملیاتی:ابزار بهره وری

853

بازدید

مقاله ابزاربهره وری

تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) : ابزار بهره وری
نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی
نوشته لئوپرینگل
خلاصه مطالب
کانون اصلی توجه OA برای مدیریت عبارتند از تعیین مراحلی که می توان به واسطه آنها به بهبود بهره وری دست یافت . تحقیق در عملیات به عنوان ابزار ارزشمندی در این تحقیق به شمار می رود و می توان از آن به عنوان رشته ای یاد کرد که به ایجاد و مدیریت بهبود بهره وری تخصیص یافته است . پژوهشگران عملیاتی روشهای دستیابی به سطوح بالای عملکرد را شناسایی می کنند . آنها از طریق ادراک مشکلات در سطح سازمانی به بهبود بهره وری دست می یابند . راه حل های آنها به طور طبیعی از روشی نشات می گیرد که به واسطه آن می توان این مشکلات را توصیف ، درک و ارائه کرد . روش یک پژوهشگر عملیاتی عبارتند از تجزیه و تحلیل خصوصیاتی چون سود ، هزینه ، راندمان و سایر موارد عملی و قابل سنجش . تحقیق در عملیات یا به عبارت دیگر به کاربردن روشهای تحلیلی پیشرفته در جهت اتخاذ تصمیمات بهتر تحت عنوان علم برتر نامیده می شود . سازمانهایی که در شناسایی فرصت هایی که می توان از آنها در جهت بهبود بهره وری ذاتی موجود در ساختار شرکت استفده کرد به O.R (تحقیق در عملیات) اعتماد نمی کنند احتمالا کمتر از توان بالقوه خود به فعالیت می پردازند . دامنه اندوخته های حاصله به واسطه الگوهای O.R بسیار گسترده است ( از مبالغ نسبتا کم تا مبالغ چند میلیارد دلاری) نمونه هایی از بهبود بهره وری که بدون وجود O.R هرگز امکان پذیر نبود در مطالعه شرکت هایی چون سیرز ، ویرهالر ، تاکوبل ، HP ، پروکتر و گمبل مشاهده می شود .


همه ما اذعان داریم که قدرت مدیریت برخی از افراد بهتر از بعضی دیگر است . این موضوع حتی در سطوح بسیار بالای یک سازمان نیز مصداق دارد .
پرسش : اجرای ماهرانه چه وظیفه ای در تعریف شما از برتری در مدیریت از اهمیت بسزایی برخوردار است که در پاسخ به پرسش بالا می توان به چندین موضوع اشاره کرد اما قطعا این موارد با توجه به تجارت مورد نظر متفاوت خواهند بود . برخی از پاسخ ها توانایی هایی چون دانش استراتژیک را مورد توجه قرار می دهد اما برخی از آنها مهارت های میان فردیی چون شخصیت و قدرت مدیریت را مورد تاکید قرار میدهند. اکثر پاسخ ها به حقایق اساسی اشاره دارند از جمله این که مدیریت خوب در رابطه با ایجاد سازمان کاملی است که چندین بخش ناقص تشکیل شده است .
یکی از این پاسخ ها مسئولیت منحصر به فرد مدیریتی را برای ایجاد حداکثر از حداقل (یا به عبارت دیگر رسیدن به حداکثر از طریق منابع مالی ، مواد و نیروی انسانی محدود و پر هزینه موجود ) مورد تاکید قرار می دهد . در این جا جنبه های تحقق یافتن این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم .
ایجاد حداکثر از حداقل به هیچ وجه مفهوم ناآشنایی نیست . مدیریت کل بهتر از هر کس دیگری از نیاز رو به افزایش به این توانایی مطلع است و بالاخص شدت رقابت امروز و افقهای زمانی کوتاه مدت را نشان می دهد . بهبود بهره وری برای اکثر سازمان ها حائز اهمیت است و بدون آن برخی از شرکت ها با ناکامی مواجه خواهند شد .
بنابراین در راس اکثر اهداف مدیریتی بهبود بهره وری قرار دارد .
در حال حاضر بهبود بهره وری به بحث داغ روز تبدیل شده است . بهبود بهره وری مسئول ایجاد بسیاری از نگرانی های اقتصاددانها درباره آنچه که تحت عنوان اثر ثروت نامیده می شد است . علاوه بر این در حال حاضر همگان اذعان دارند که بهبود بهره وری امکان رشد سریع اقتصادی را به وجود آورده است این حقیقت در سطح سنجش اقتصاد کلان مورد قبول است و کاملا در شرکتهای خصوصی شهود است . بنابراین از آنجا که بهبود بهره وری برای تجارت رشد و رونق دائمی را به ارمغان می آورد ، درک تجارت با تجارت ، بخش با بخش و جایی که بهبود بهره وری از آنجا سرچشمه گرفته بسیار مهم است . همچنین مدیریت باید بداند چه مراحلی را برای افزایش بهبود بهره وری انجام دهد خصوصا قبل از این که هر گونه اقدامی از سوی رقبا صورت گیرد .
تحقیق در عملیات به عنوان یک رشته در رابطه با ایجاد و مدیریت بهبود بهره وری است . در واقع در یک مفهوم واقعی می توان گفت که بهبود بهره وری هدف منحصر به فرد O.R محسوب می شود و این همان چیزی است که باید انجام دهیم . مطرح کردن پرسش بهبود در بهره وری یک سازمان بدون در نظر گرفتن مزایای کاملی که O.R ارائه می دهد مشابه اتخاذ بهبود مورد نیاز در سلامت فرد بدون در نظر گرفتن انجمن دارویی است . حوزه تحقیق در عملیات بهبود بهره وری می باشد .
افراد OR به ترتیب بدین صورت قابل شناسایی هستند . ۱- کانون توجه بر بهره وری متمرکز است ۲- روش شناسایی ، توصیف ، درک و ارائه یک مشکل افراد  تحقیق در عملیات مشکلات را مجسم می کنند . باید راه حل های ما از روشی نشات بگیرد که در آن ما مشکلات فرصت ها را در اولین مرحله مجسم کرده ایم . ما روی مشخصه هایی چون سود ، هزینه ، راندمان و سایر موارد عملی و قابل سنجش عمل می کنیم . معمولا هدف ما دستیابی به سطوح بالاتری از عملکرد است و وظیفه ما ایجاد بهره وری است . در واقع ما ابزار بهره وری یک سازمان هستیم . از این منظر تحقیق در عملیات عبارتند از : روش فکر کردن در مدیریت به عبارت دیگر ریشه استنباط ما از رضایت دقیقا مشابه رضایت در مدیریت کل است .
با توجه به این دیدگاه گزینه های جایگزین کدامند ؟ چنانچه شما ناچارید که آن را داشته باشید احتمالا باید یا آن را خریداری کنید یا آن را ایجاد کنید و یا هر دو . این بدان معنا است که باید اطمینان حاصل نمایید که شرکت شما به منظور ایجاد این بهبود ها نیروی OR کافی و با کفایت در اختیار دارد . در غیر این صورت باید مهارت ها و راه حل هایی را خریداری نمایید که توسط افراد خارج از شرکت که شغل آنها ارائه این گونه خدمات است به وجود آمده است . در این حالت ممکن است مهارت و راه حل ها به شکل نرم افزار های یا در قالب سازمان های مشاور ارائه گردد .
نکته اصلی آن است که این موضوع به عنوان مبنایی محسوب می گردد که باید به خوبی آن را پوشش داد . اگر تا کنون برای بهبود بهره وری مسئولیت را در سازمان تان ایجاد نکرده اید یا اگر تا کنون افراد تحقیق در عملیات را در فرصت های بهره وری موجود در ساختار شرکت خود به کار نگرفته اید این احتمال وجود دارد که شرکت شما پایین تر از حد توان بالقوه خود فعالیت نماید .
در این جا به چندین نمونه از فعالیت هایی که توسط افراد تحقیق در عملیات صورت گرفته اشاره می شود نه بدان چه آنها درباره آن گفتگو کرده اند یا برای آن آموزش دیده اند یا آن را وعده داده اند . فهرستی که در ذیل آورده شده است شامل نمونه هایی از آن چیزی است که افراد OR انجام داده اند . در این فهرست فقط به چندین نمونه از مواردی اشاره شده است که میلیارد ها دلار برای اقتصاد آمریکا و موسسات آن به ارمغان آورده است . در همه این موارد به سودی اشاره می کنیم که بدون این روش امکان پذیر نبود ، سودی که به کمک آن اقتصاد ما تا میزان بی سابقه ای رشد کرده است و تورم را نیز به دنبال داشته است ( از دیر باز افراد بر این عقیده بودند که نتیجه اجتناب ناپذیر چنین رشدی تورم است )
شرکت سیرز و رئوباک مدیریت ناوگان ایالات متحده را که مشتمل بر بیش از ۱۰۰۰ وسیله نقلیه بود را بر عهده داشت . این شرکت سالانه بیش از ۴ میلیون ارسال انجام می دهد . این شرکت ۴۶ دفتر ارسال دارد و بزرگترین سرویس ارسال اسباب و لوازم در ایالات متحده به شمار می رود . همچنین این شرکت یکی از ناوگانهای ایالات متحده را که مشتمل بر ۱۲۵۰۰ وسیله خدماتی و کارکنان وابسته تعمیرکارها است را شامل می شود . تقاضای سرویس سالانه ۱۵ میلیون است و در آمد حاصله از این کار در حدود ۳ میلیارد دلار است .
پژوهشگران عملیات سیستمی را طراحی کردند تا بتوان به واسطه آن متغیرهای زیر را بررسی کرد برنامه مشتری و زمان مورد نیاز برای عملکرد ، زمان تخمین زده شده برای سرویس مورد نیاز ، وسایل نقلیه و وسایل کارکنان ، مهارت های مورد نیاز ، قابلیت استفاده و دسترسی به قطعات و کالاها و … این سیستم به منظور برنامه ریزی خود کار همه اشکال عملکرد به گونه ای طراحی شده که ۱- روزنه زمانی دقیق و راحتی را برای مشتریان سیرز فراهم می سازد ۲- هزینه را به حداقل می رساند . ۳- معیارهای واقعی هدف عملکرد (از قبیل رضایت مشتری ) را به حداکثر می رساند . این تلاش باعث کاهش هزینه ۹ میلیون دلاری و پس انداز مداوم ۴۲ میلیون دلاری در هر سال شد .
شرکت ویرهاوسر یکی از بزرگترین شرکت های کالاهای جنگلی در جهان می باشد که درآمد آن بالغ بر ۱۳ میلیارد دلار است . از آنجا که این شرکت عمدتاً یک شرکت تجاری کالا به شمار می رود .
منافع آن از موارد زیر ناشی می گردد ۱- کنترل هزینه ها ۲- استفاده بهینه از شالوده مواد خام شرکت (یعنی درختان) این تصمیات نهایی از اهمیت بسزایی برخوردارند چون این تجارت بیش از یک میلیارد فوت مکعب در هر سال از تولید شامل می شود .
مشکل اساسی شرکت ویرهاوسر این بود که تصمیمات اصلی در زمین های اطراف شهر اتخاذ می شد که از حقیقت نهایی بازار فاصله زیادی داشت . این تصمیمات عبارت بود از آن که در کجا ساقه را به صورت کنده برش دهیم ؟ طول این کنده ها چه قدر باشد ؟ کاربرد نهایی این کنده ها در چه زمینه ای است (صادرات ، الوار ، تخته چند لا ، کاغذ) توجه داشته باشید که این تصمیمات قطعی و لازم هستند .
پژوهشگران عملیات در شرکت ویرهاوسر این مشکلات را مورد توجه قرار دادند که همین امر باعث شد بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار صرفه جویی شود . نائب رئیس گروه – دانش راش – خاطر نشان کرد این کار رفتار ما را به گونه ای تغییر داد که باعث رسیدن به سود آوری بیشتر شد و این تغییرات همچنان ادامه دارد . نه تنها سهام سود و زیان ما در خلال زمان ادامه یافت بلکه اهمیت آن در طول زمان و تحت شرایط اقتصادی صنایع مختلف افزایش یافت . این مزیت منحصر به شرکت ویرهاوسر است و در حال حاضر هیچ یک از رقبای ما از آن بهره مند نمی باشند .
در سال ۱۹۹۳ ، شرکت نشنال کارنتال (national car rental) با انحلال مواجه شد . شرکت جنرال موتور در آن سال به خاطر مالکیت خود ۷۴۴ میلیون دلار مطالبه کرد . شرکت در آن شرایط بحرانی برای بقا باید در کوتاه مدت به سوددهی می رسید . به همین دلیل برنامه پیچیده مدیریت در آمد را آغاز کرد . بخش اصلی این برنامه مجموعه ای از چندین الگوی تحلیلی تحقیق در عملیات بود که به منظور مدیریت ظرفیت ، قیمت گذاری و ذخیره مورد استفاده قرار می گرفت . وقتی این برنامه مدیریت این کارها را بهبود بخشید به طور شگفت آوری در آمد شرکت افزایش یافت . اجرای مقدماتی این برنامه در جولای سال ۱۹۹۳ نتایج مستقیمی را به بار آورد و دوباره شرکت را در حالت سود آوری قرار داد . در جولای سال ۱۹۹۴ شرکت نشنال سیستم مدیریت جدید ترین تکنولوژی در آمد را به اجرا در آورد و در سال اول در آمد را تا مبلغ ۵۶ میلیون دلار بهبود بخشید در آوریل سال ۱۹۹۵ شرکت جنرال موتور شرکت نشنال را به مبلغ ۱٫۲ میلیارد دلار فروخت .
شرکت پروکتروگمبل در بیش از ۱۴۰ کشور بیش از ۳۰۰ نوع از کالاهای مشتریان را تولید و بازاریابی می کند p&G رهبر جهانی بازار در ۷ گروه از کالاها به شمار می رود . در سال ۱۹۹۵ میزان فروش این شرکت معادل ۳۳٫۵ میلیارد دلار و سوددهی آن ۲٫۶۴ میلیارد دلار بود . دو سال قبل از آن یعنی در سال ۱۹۹۳ شرکت به ارزیابی و طراحی مجدد منابع یابی تولیدات خود و سیستم توزیع عملیات آمریکای شمالی پرداخت .
تحقیق در عملیات در تلاشی که در جهت افزایش راندمان فرایند های کاری ، حذف تکرار و توجیه تولید و توزیع صورت می گیرد نقش اساسی دارد . این تلاش در جهت تجدید سازمان زنجیره عرضه که مشتمل بر روشهای تحقیق در عملیات از قبیل برنامه ریزی عدد صحیح ، الگوهای بهینه سازی شبکه و سیستم های اطلاعات گرافیکی است صورت می گیرد و باعث کاهش ۲۰ درصدی در تعداد ماشین آلات آمریکای شمالی و صرفه جوی بیش از ۲۰۰ میلیون دلار در سال می شود . در حال حاضر P&G نیازمند آن است که همه تصمیمات منابع یابی بر اساس الگوهای تحقیق در عملیات باشد . علاوه بر این شرکت مرکز جدیدی را در مقر خود در Cincinnati تاسیس کرده است . این مرکز به منظور حل مشکلات تجاری شرکت P&G یا تحقیق در عملیات به وجود آمده است .
شرکت هولت – یا کارد در سال ۱۹۹۳ به منظور تولید چاپگرهای ink-jet  سیستمی را طراحی کرد اما این سیستم برای برآوردن اهداف تولیدی شرکت به قدر کافی سریع و قابل اعتماد نبود . در آن زمان این چاپگرها بازار را اشباع کرده بود . در نتیجه همه چاپگرهای تولید شده به سهام بازار و در آمد فروش تبدیل نشد .
پژوهشگران عملیات از روشهای تحلیل در جهت پیش بینی ظرفیت و تعیین ابعاد و موقعیت بافرهایی (میانگیر) استفاده می کنند که به منظور افزایش ظرفیت طراحی شده است . این کار باعث افزایش در آمد ۲۸۰ میلیون دلاری و بهبود بهره وری ۵۰ درصدی شده است . در سال ۱۹۹۷ شرکت تاکوبل در حدود ۶۵۰۰ فروشگاه در اختیار داشت و فروش سالانه آن در حدود ۴٫۶ میلیارد دلار بود . این شرکت مجموعه ای تلفیقی از الگوهای تحقیق در عملیات را مورد استفاده قرار داد از جمله پیش بینی حضور مشتری ، همانند سازی در جهت تعیین سطوح بهینه نیروی انسانی که برای فراهم کردن سرویس مطلوب مشتری مورد نیاز است و به کار گیری الگوهای بهینه در جهت برنامه ریزی و تخصیص نیروها . این تلاش در سال ۱۹۹۷ باعث صرفه جویی ۵۳ میلیون دلاری در هزینه نیروی کار شد .
این موارد صرفا نمونه کوچکی است که بدان اشاره کردیم . دامنه صرفه جویی هایی که به واسطه الگوهای تحقیق در عملیات ایجاد می شود بیش از میزان انتظار شما است . گاهی این الگوها باعث صرفه جویی مبالغ اندک و گاهی باعث صرفه جویی مبالغ هنگفت چند میلیارد دلاری می شود . بانک داران سرماه گذار و سایرین به منظور ارزیابی شرکتها و ارائه خط مشیی در فعالیت ادغام از OR استفاده می نمایند .
در بازاریابی چندین دهه OR به طور موفقیت آمیزی در جهت پیش بینی عملکرد مالی کالاهای جدید و ارزیابی ارزش نام یک مارک تجاری استفاده شده است . حوزه گسترده ای از امور که در بازارهای مالی صورت گرفته تحت عنوان مهندسی مالی نامیده می شود . به طور مثال برنامه های خرید و فروش معمولا توسط دانشمندان ذکر می شود تا بدین ترتیب فعالیت روزانه بازار توضیح داده شود . همه این موارد در حوزه تحقیق در عملیات قرار می گیرد .
ماورای همه این سهام قابل محاسبه OR  در تجارت ، طیف گسترده ای از ارزشهای واقعی وجود دارد که محاسبه دقیق آنها دشوارتر است . به طور مثال تصمیماتی که بر مبنای میانگین عددی است معمولا ناچیز است . افراد OR از این موضوع و دلیل آن مطلع هستند . میانگین ها اطلاعات را از بین می برند . باید قبل از تصحیح تصمیمات طیف کاملی از اطلاعات را در اختیار داشته باشیم و درک کنیم . این یکی از رایج ترین اشتباهاتی است که در تجارت صورت می گیرد . این اشتباه عمدتا ثبت نمی شود اما افراد OR همواره تلاش میکنند از بروز چنین اشتباهاتی جلوگیری کنند . گاهی اوقات این اشتباهات خیلی بزرگ است .
و در نهایت این که OR زمینه های غیر تجاری نیز سهیم است . ۴۰ سال قبل از افراد OR بازی black jack بلاک جک را جستجو کرد . یکی از تلاشهای اولیه مسن در این زمینه که با همکاری دو تن از هم شاگردی در نیمه دهه ۶۰ صورت گرفت الگوی اسب دوانی بود . ما به طور موفقیت آمیزی این الگو را هر روزه در مسیر مسابقه نیوانگلند به کار می بریم .
نقش OR را در سامان دهی عملیات نظامی اخیری که آمریکا در آن حضور داشت در نظر بگیرید.
فراهم کردن تجهیزات مناسبی که در زمان و مکان مناسب در اختیار سربازان مناسب قرار میگرد این حقیقت را در نظر بگیرید که در می سال ۱۹۶۵ پژوهشگران عملیات وینستون چرچیل را ترغیب کردند که همه هواپیماهای جنگنده بریتانیا را از فرانسه بیرون ببرد ( وقتی OR ادعا کرد در صورت بیرون نبردن هواپیماهای جنگنده بریتانیا از فرانسه احتمال خسارت ۲۵۰ هواپیما در هفته وجود دارد .) قطعا بدون وجود این الگو جنگ بریتانیا با شکست مواجه می شد . در حال حاضر این تدبیر تحت عنوان بهبود بهره وری نامیده می شود .
در حقیقت تحقیق در عملیات ابزار بهره وری به شمار می رود . امیدوارم که شرکت شما از قبل از این حقیقت آگاهی داشته باشد .

 

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  اگر مدیر هستید این مهارت ها را بیاموزید

  اگر مدیر هستید این مهارت ها را بیاموزید ۴٫۵۰/۵ (۹۰٫۰۰%) ۲ امتیازs تجربهٔ کار بلندمدت با بخش مدیریت شرکت‌ها نشان می‌دهد مدیران تصمیم‌هایی می‌گیرند که بر عملکرد مالی شرکت‌شان اثر می‌گذارد: از برنامه‌ریزی برای عملیات‌ گوناگون، استخدام و اخراج پرسنل گرفته تا آماده‌سازی بودجه، […]

  مهارت های مذاکره را بیاموزیم

  مهارت های مذاکره را بیاموزیم/ شما هر روزه بر سر بسیاری از مسائل مذاکره می‌کنید؛ از مسائل کوچکی مثل اینکه چه کسی زباله‌ها را به بیرون ببرد تا مسائل بزرگی مانند حقوق مورد نظرتان در شغل جدیدی که قبول می‌کنید.

  تجربه های شکست ۱۲ کارآفرین بزرگ

  تجربه های شکست ۱۲ کارآفرین بزرگ/ تجربه های شکست ۱۲ کارآفرین بزرگ/ فرقی نمی‌کند مشغول شروع کار بزرگی هستید یا هنوز کارتان را کوچک نگه داشته‌اید؛ مسیر دشوار است و دانش به‌سختی به‌دست می‌آید. بخش مهمی از موفقیت در انجام کار، این است که […]

  درباره ویژگیهای مدیر وبسایت های حرفه ای چه میدانید ؟

  درباره ویژگیهای مدیر وبسایت های حرفه ای چه میدانید ؟/ درباره ویژگیهای مدیر وبسایت های حرفه ای چه میدانید ؟/ بعضی از مدیران سایت‌ها یا دغدغه پشتیبانی از کاربران ندارند و یا در تعامل با مردم خجالتی هستند. دلیلش آن است که اغلب مدیران […]

  مقاله اصول مدیریت دولتی

  اصول مدیریت دولتی مقدمه ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است . وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها […]

  ۶روش کلیدی برای برنامه ریزی بهتر

  ۶روش کلیدی برای برنامه ریزی بهتر ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز  در این مقاله با استفاده از ۶ تکنیک، روش برنامه ریزی صحیح را بررسی می‌نماییم تا بتوانیم امور زندگی و کاری خود را با دقت و برنامه‌ی صحیح به سمت موفقیت نیل دهیم. یکی […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi