جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

جوان و تربیت_بخش ۳

368

بازدید

تربیت

جوان و ارتباطات انسانی

از جمله بندگان آن کس پیش خدا محبوبتر است که برای بندگان خدا سودمند تر است.
رسول اکرم (ص)

جهان چندان وسیعت دارد که می توانیم در آن در کنار یکدیگر زندگی کنیم و مطمئن باشیم که نیازی به اینکه برای یکدیگر دردسر ایجاد کنیم نیست .
کانت
غالباً جوانان در آرزوی مناسبات انسانی مطلوب با دیگران به سر می برند و بعضاً جملاتی از آنها شنیده می شود که معتقدند دیگران به درستی ما را درک نمی کنند در حقیقت ارتباط انسانی اطرافیان با نسل جوان در الگوهای ششگانه ذیل تحقق می یابد: الف – ارتباط شناختی ( معرفتی ) : ما تاچه اندازه جوانان را مسی شناسیم ؟ والدین و مربیان تا چه میزان توانسته اند به دنیای پررمز و راز نسل جوان نفوذ کنند؟ لازمه این نوع ارتباط:
– شناخت ایتعدادها و قابلیتها ی بی مانند آنان است
– شناخت نیازهای اساسی روانی انهاست
– شناخت گرایشها و تمایلات آنهاست و در نهایت شناخت رفتارهای مکانیزم های دفاعی شان می باشد .
– آثار چنین شناختی عبارت است از اینکه:
– معرفت ما نسبت به نسل جوان ، موجب ایجاد انس و الفت با آنان می شود.
– در سایه معرفت آنان ،می توانی نفوذ کلام بیشتری در قلبشان داشته باشیم
– معرفت ما نسبت به جوانان ، موجب پیش بینی و کنترل رفتار آنان می شود
ب- ارتباط عاطفی : دادو ستد های عاطفی ما با جوانان باید به این واقعیت منجر شود که آنها اطمینان حاصل کنند که مورد محبت و عالقه ما هستند و علاوه می توانند احساسا پاک و بی شائبه خود را متقبلاً به ما ابراز نمایند
ج- ارتباط کلامی ک هر اندازه که به گفتگویی ثمربخش و دوستانه با جوانان می پردازیم گامی بیشتر در جهت تفاهم با آنان بر می داریم ارتباط کلامی با این نسل موجب می شودکه :
۱-از گفتار آنان ، می توانیم پی به دشواریهای و مشکلاتشان ببریم و گفتگو ، مقدمه ای برای خل معضلاتشان تلقی شود.
۲-گفت و شنود با جوانان ،آنان را در جریان انتظاراتی که دیگران دارند قرار می دهد و این خود مقدمه درک متقابل می شود.
۳-گفتگو با نسل جوان ، آنان را از میزان علاقه و صمیمی که نسبت بدانها داریم ، آگاه می کند.
د- ارتباط تشویقی : معمولاً جوانان مایلند به میزانی که در راه رسیدن به هدفهای زندگی موفق می شوند مورد تأیید و تشویق اطرافیانشان قرار گیرند .این امر به لحاظ تأثیراتی که در کوتاه مدت و نی در درازمدت برروند زندگیشان دارد ، حائز اهمیت فراوان است .قبول این واقعیت که برخی از جوانان ، بیشتر از بیرون وجود خویش انگیزه دریافت می کنند تا از درون خود ما را ملزم به اتخاذ رفتاری آگاهانه و مشوقانه نسبت به آنها می نماید
ه – ارتباط مشورتی : جوانان مایلند به عنوان مشاورانی با شخصیت در کنار خانواده و اولیای مدراس قرار گیرند تا لیاقتهای ذاتی خود را بروز دهند و علاوه بر آن بتوانند در هنگام ضرورت با اطرافیانسان به مسورت بپردازنذ لازمه چنین امری ایجاد فضایی مطلوب ، انسانی و مبتنی بر احترام متقابل است تا بتوانند از فرصت مشاوره ،بهره کافی گیرند
و- ارتباط الگویی: جوانان امروز مردان و زنان کامل فردایند و برای دستیابی به شخصیت مورد نظر خویش می خواهند تجلی کام آن را در انسانهای پیرامون خویش مشاهد نمایند.قبول این واقعیت که ثبات حافظه دیداری پایدارتر از ثبات حافظه شنیداری است، اطرافیان جوان را متعهد می نماید تا بیش از آنچه که از طریق کلامی در صددساختن شخصیت او هستند از طریق عملی و ارائه جلوه های رفتاری ، اورا به اتخاذ چنین الگویی ترغیب نمایند

جوان و اعتماد به نفس
در روی امواج تیره ،
خورشید را به چنگ بیاورید ! ننالید
زندگی دریایی پر طوفانی است که در هر جایی ممکن است با امواج آن روبرو شد.
امواج را بشکافید و عبور کنید .

 
ویلر
زمانی که در یکی از جلسات بحث و انتقاد جوان از حضار سئوال شدکه « اعتماد به نفس » چیست ؟ این پاسخها ارائه گردید : شکست ناپذیربودن ، آلوده نکردن نفس به گناه ، قناعت ، خودشناسی ، درک منزلت معنوی، خودباوری، اظهار رضایت درحضور جمع، توانایی ابراز وجودو مطرح نمودن شخصیت به صورت متعادل .
عبارت اخیر، شاید تصویر کاملتر و دقیقتری بتواند از مفهوم« اعتماد به نفس » جوان ارائه دهد.
بررسی مناسباتی که اعتماد به نفس با سایر ویژگیهایی شخصیتی دارد، و معرفی آنها به نسل جوان، می‎تواند در ایجاد جاذبه بیشتر برای دستیابی به این پدیده مؤثر واقع شود. و جایگاه واقعی و ارزش راستین اعتماد به نفس را به خوبی ترسیم نماید.
شمه‎ای از تأثیرات اعتماد به نفس عبارتند از :
۱-اعتماد به نفس، موجب ثبات شخصیت و پایداری جوان در قبال دشواریها تنگناهای زندگی می‎شود.
۲-جوانان معتمد به نفس، در جلب اعتماد دیگران به خویشتن ، موفق‎تر از دیگران عمل می‎کنند. زیرا رفتار این عده از جوانان، به گونه‎ای آکنده از اطمینان، آرامش و تدبیر است که نظر موافق دیگران را جلب می‎نماید.
۳-برخوردای از خصیصه« اعتماد به نفس » زمینه بروز خلاقیتها و ظرفیتهای درونی نسل جوان را فراهم می‎نماید، زیرا تواناییهای ذاتی در شرایطی به ظهور می‎رسند که فرد اولین گام را دراین راه که همان خودباوری است. بردارد و در نتیجه هم نسل جوان به خود شکوفایی دست می‎یابند و هم بر مجموع دستاوردهای علمی و پژوهشی جهان معاصر می‎افزایند.
۴-تفهیم اعتماد جوانان به دیگران، نیز از جمله موارد ارزشمندی است که در پر تو اعتماد به نفس این نسل تحقق می‎یابد. علت آن را باید در خوشبینی و مثبت‎نگری این عده از جوانان، جستجو نمود. آنان که به دیگران اعتماد می‎کنند، برای روابط سالم و منطقی خود با افراد، نقطه شروع خوبی یافته‎اند و دیگران را بر می‎انگیزند تا متقابلاً حس اعتماد خود را به جوانان اثبات نمایند.
شیوه های ایجاد و تقویت اعتماد به نفس
۱-نکته مهمی که باید به جوانان تفهیم نمود، این است که اعتماد به نفس ، پدیده‎ای اکتسابی است نه ذاتی. لذا هر جوانی که خود را در این مورد ضعیف و ناتوان می‎یابد، می‎تواند با استفاده از روشهای علمی و با روحیه امیدواری برای تغییر شخصیت خود، طرحی نو درافکند.
۲-شناخت تواناییهای نسبی، راه را برای پرورش آنها باز می‎کند اطرافیان جوان می‎توانند او را از حیث قابلیتهایش اطمینان بخشند تا به مرو زمان، وی بتواند با کفایتهای شخصی‎اش رابطه منطقی برقرار نماید.
۳-بهره‎گیری جوانان از روش« تلقین درمانی » او را برای غلبه بر ضعفهای وجودش یاری می‎دهد. ضروری است به هنگام خطور افکار منفی، فرد بلا فاصله اندیشه مثبتی را درباره خویش مشخص نموده و آن را به ذهن خود تلقین کند.
۴-قرارگرفتن جوانان در موقعیتهای جدی و نسبتاً دشوار به مراتب آنها را بیش از گریز از موقعیت به مرزهای اعتماد به نفس نزدیک می‎کند. باید به جوانان بفهماند که به جای فرار از مسأله باید راه روبرو شدن و حل مسأله را جستجوکرد تا حاصل آن موفقیت و رشد عزت نفس باشد.
۵-دانش افزایی عمومی و فراگیری مهارتهای زندگی، روش مطمئن دیگری درکسب اعتماد به نفس و تقویت آن، محسوب می‎شود، جوانان هرچقدر بیشتر در مورد زندگیشان بدانند، بهتر می‎توانند، با مشکلات آن روبرو شوند.
۶-مطالعه زندگینامه بزرگان و اندیشمندان و نام آوران عرصه‎های علم و اندیشه و ادب و هنر، از دو جهت می‎تواند برای جوانان، سودمند واقع شوند. از یک سوی، راه و روشی را به آنان می‎نمایاند که دیگران رفتند و به مقصود رسیدند و از سوی دیگر چون زندگی مشاهیر و نخبگان، آکنده از سختی و مشحون از درد و رنج بوده است، جوان و قشرهای ضعیف و متوسط جامعه را برای نیل به موفقیت، ترغیب می‎کند.
۷-از بین بردن فضای غیر اخلاقی عیب جویی و تمسخر دیگران که در نزد برخی از افراد مشاهده می‎شود، راه پرورش اعتماد به نفس نسل جوان را هموار می‎کند.
۸- نیروی توکل به خدا و ایمان عمیق مذهبی، جوانان را برای کنار آمدن با مشکلاتشان و تحمل شدائد ، تقویت می‎کند آنها احساس می‎کنند، دیگر تنها نیستند، بلکه قادرازلی درکنار آنان حضور دارد.

جوان و تهاجم فرهنگی
اگر این نسل جوان خودی خود را بیاب و یأس را از خود دور کند و چشمداشت به غیر خود نداشته باشد در دارز مدت قدرت همه کار و ساختن همه چیز را دارد
امام خمینی (قدس سره )
اگر یک ملت از لحاظ سیاسی تحت تأثیر قدرتهای بزرگ نباشد و از لحاظ اقتصادی هم به خود کفایی کامل برسد اما فرهنگ واخلاق و عقاید و باورهای دشمنان و بیگانگان در میان ملت رواج داشته باشد و رشد بکند این ملت نمی تواند ادعای استقلال کند .

 
مقام معظم رهبری
آسیب پذیری نسل جوان بی تردید دوره نوجوانی و جوانی از آسیب پذیر بودن مراحل زندگی است و این امر از دو جهت قابل تبیین است یکی از محدودیت تجربه و دیگری غلبه احساسات برفرد از این روی احساسات مالک وجود آدمی می شود و با قدرت تمام او را مسخر خود می نماید نوجوانان و جوانان حوادث و رویدادهای را از دریچه عواطف می بینند و تفسیر می کنند ودر محاسبات آنان جاذبه ها و کشششها جایگاه خاصی رااشغال می کنند از سوی دیگر فقدان تجربیات اجتماعی موجب می شود که این گروه سنی نتواند معادلات پیچیده محیط ارتباطی خود رابه دقت ارزیابی نموده و تحلیل کند لذا در مواجهه با این گونه مسایل به ساده اندیشی و خوش بیبنی افراطی کشیده می شود فرهنگ مهاجم غرب با استفاده از این ویژگیهای تبلیغی روان شناسانه سعی در فروپاشی نظام اعتقادی و فکری نسل جوان داشته و از طریق تهی ساختن آنها از درون زمینه جذبشان رابه مبانی فرهنگی بیگانه فراهم می آورد اشاره تاریخی اگر چه حوادث و رویدادها در طول تاریخ ، جدای از هم رخ می دهند و ظاهراً ارتباطی میان آنها مشاهده نمی شود لکن در حقیقت توالی حوادث حکایت از قانومندی و روابط منطقی میان آنها می نماید به عنوان نمونه توین بی اظهار نموده است که : حوادثی که اکنون روی می دهد در گذشته اتفاق افتاده و در آینده نیز به وقوع خواهد پیوست چنین اظهار نظری متکی بر قانومندی حوادثی است که در مراحل مختلف تاریخ به وقوع پیوسته اند ولی از یک معادله علت و معلولی خاص تبعیت نموده اند برهمین اساس تهاجم فرهنگی پدیده های نوین نیست بلکه ردپای آن را در تاریخ پر فراز نشیب اسلام مشاهده کنیم از جمله این موارد سرنوشت شوم کشور مسلمانان و مقتدر اندلس است کشوری که نمونه گویایی از سقوط یک سرزمین پهناور و مقتدر است که در اثر سقوط و انحراف جوانانش نابود شد مهمترین عواملی که نجر به نابودی این سرزمین اسلامی و سربرآوردن کشور مسیحی اسپانیا گردید عبارتند از : اختلافات داخلی وسط و توسعه آن به وسیله عمال مسیخی خیانت وزراء و زمامداران اشاع فساد بی بندو باری می خواری و شهوترانی درمیان جوانان مسلمانان به وسیله ایادی کلیسا ورود مشاوران نظامی مسیحی در ارتش اندلس آزادی بی حد و حصر مسیحیان در تبلیغات دینی و هجوم مبشران مسیحی به اسپانیا بسط مناسبات بازرگانی بین مسلمانان و مسیحیان و بالاخره نفوذ مسیحیان در فرهنگ مسلمانان شیوه های مقابله با تهاجم فرهنگی رویارویی با فرهنگ مهاجم راه کارهای استوارو مطمئنی را می طلبد که در ذیل به بیان برخی از آنها می پردازیم :۱- بازیابی هویت – هویت جویی از اصلی نرین و مهمترین نیازهای نسل جوان است و بازیابی هویت در حقیقت بازشناسی نقشی است که این نسل بر عهده دارد جوانان باید برای پرسشهای اساسی زیر پاسخهای روشن و مستدلی بیابند :-غایت و مقصود زندگی چیست ؟– جایگاه من در حیات معقول چیست ؟– چه عاملی فلسفه وجودی جوانان را در نظام هستی توجیه و تبیین می کند ؟– آیا جوانان در نظام هستی از کرامت و منزلتی بر خورد دارند ؟پاسخ به این پرسشها جوان را از جایگاه رفیعی که نزد پروردگار دارد مطمئن نموده و او را از رنج درون تهی بودن و آسیب پذیری می رهاند۲- در ک هویت فرهنگی –شناخت یک فرهنگ در حقیقت معرقت به ویژگیها، مشاهیر ارزشها و برتریهای آن فرهنگ نسبت به سایر فرهنگهاست نسل جوان باید به مشاهیر ارزشها و برتریهای آن فرهنگ نسبت به سایر فرهنگهاست نسل جوان باید به امتیازات فرهنگ اسلامی و مل خویش آشنا باشد تادر مقابله با فرهنگهای بیگانه از اعتماد به نفس بالایی برخوردار باشد تاریخ تحلیلی فرهنگ خودی و مطالعات تطبیقی فرهنگ های معاصر و به ویژه بررسی ماهیت انقلاب اسلامی و تأثیری که انقلاب بر معادلات سیاسی و اجتماعی جهان معاصر داشته است جوانان را در برابر نفوذ فرهنگ بیگانه مقاوممی کند و این امر با بازگشت به فرهنگ خودی امکانپذیر خواهد بود ۳- غرب شناسی زمینه غرب ستیزی- برای مقبابله با هر پدیده ای ابتدا باید شناخت دقیقی از آن حاصل نمود تا بنوان ساز و کارهای لازم را مهیا کرد غرب شناسی به مفهوم شناخت ماهیت عملکرد باطن و جوهر حقیقی این فرهنگ است جوانان چون غالباً ظاهراگرا هستند به باطن و درون چندان معطوف نیستند شناخت عمیق و مستدل فرهنگ غرب به معنای این است که آنها بتوانند از ظاهر فریبنده آن پرده برگیرند و بهدرون آن راه یابند تمدن مغرب زمین از درون به شدت احساس تزلزل روزمرگی و تهی شدن می کند زیرا قادر نیست به نسل جوان خویش معنا و مفهئمی برای زیستن ببخشد و فلسفه ارضاءکننده ای برای زندگی آنان تبیین نماید و به گفته نیچه کسی که نداند برای چه زندگی می کند قادر نخواهد بود با هرچگونه ای بسازد

جوان و خویشتنداری

بهترین شما کسی است که پروردگار او رایاری نموده و برخویشتن تسلط یافته است
رسول اکرم (ص)
جوانان باید بدانند هر میلی که به موقع ارضا ء شود موجبات سعادت آنان را فراهم می آورد
سلوانوس استال
دلبستگی جوانان به مجموعه ای از ارزشها ی اخلاقی همچون داربست نیرومندی است که آنان را از لغزشها و غفلتها حفظ می کند خویشتنداری در صدر چنین ارزشهایی قارر دارد اگر خواسته های جوانان را تحلیل نماییم آنها را در دومقوله خواسته های ضروری و منطقی و تقاضاهای غیر منطقی متجلی می بینم بخشی از خواسته های جوانان گرچه منطقی است ولی هنوز زمان ارضاءآنها فرانرسیده است در این حال تنها خویشتنداری می تواند جوانان را تا فرارسیدن زمان مطلوب متقاعد کند و آنان را در غلبه بر خواسته های نفسانی و غریزی یاری نماید.شناخت آثار خویشتنداری انگیزه عمل به آن را در جوانان تقویت می کند این آثار در دو جنبه فردی و اجتماعی قابل بررسی است آثار فردی آن در قرب به حق ، احساس منزه بودن یا تصویر شخصی مطلوب داشتن افزاتیش عزت نفس و تقویت وجدان اخلاقی تجلی می یابد.در بعد اجتماعی نیز خویشتنداری سلامت اخلاقی جامعه را تضمین می کند و در حفظ مرزهای آزادی و حین استفاده از آن نقش برجسته ای ایفا می نماید علاوه بر این موارد نهاد خانواده به عنوان سلول اولیه اجتماعی نیز مصونیت لازم را پیدا می کند زمانی که هر ی از اعضای خانواده بهدرستی حدود و مرزهای خودرا بشناسد و خاسته های نابجا را با کنترل خویشتنداری کنترل نمایند دیگر مورد ی برای بروز بحران در زندگی پیش نخواهد آمد و سلامت محیط زندگی خود زمنه ای برای سلامت محیط اجتمعی محسوب خواهد شدرسالت ما وخویشتنداری جوانان وظایفی را که ما در قبال جوانان بر عهده داریم از پیچیدگی و تنوع خاصی برخودار است برخی از آنها عبارتنداز : ۱- به منظور تقویت خویشتنداری جوانان به والدین و مربیان یاد آوری کنیم که در برابر هر گونه خواسته غیر منطقی فرزندان و دانش آموزان تسلیم نشوند و در موارد ضروری با توجیه و تبیین وظایفآنها مقاومتشان را در برابر خواسته های غیر ضروری افزایش دهند ۲- فرزند سالاری و خویشتنداری در تقابل با یکدیگر ند ضروری است از ترویج و تقویت روحیه فرزند سالاری به ویژه در رسانه های گروهی خودداری شود تا نسل جوان نسبت به خواسته هایشان رویکردی منطقی اتخاذ نمایند۳- در هر فرصتی به تقویت اراده نوجوانان و جوانان بپردازیم و به عنونان یک راه کار عملی از زندگی زنان و مردان بزرگ نوشته ها و منتخبانی تهیه نموده ودر اختیار آنان قرار دهیم تا بتوانند با آشنایی کامل به رموز موفقیشتشان بر اراده خویش بیفزاید۴- تفهیم این نکته اخلاقی به جوانان که اگر لذت های ناشی از خویشتنداری و غلبه بر هوای نفس واقف شوند لذتهای نفسانی دیگر نزد ایشان جایگاهی ندارد
اگر لذت ترک لذت بدانی دگر لذت نفس لذت ندانی
۵- درک روابط میان کرامت نفس و گناه ستیزی موجب می شود که با تکریم شخصیت نوجوانان و جوانان آنان را در خویشتنداری و کنترل خواسته های نفسانی یاری دهیم ۶- به لحاظ تأثیراتی که لغزشهاینفسانی در شخصیت آدمی دارد و موجب ارزیابی منفی فرد از خویشتن می شود لازم است رابطه خویشتنداری و سلامت روان برای نسل جوان به درستی تبیین شود تا برای احراز آن انگیزه خویشتنداری در جوانان تقویت شود۷- نفوذ پذیری جوانان از همسلانشان موجب می شود که آنان در ساختار اخلاقی خویش بیش از دیگران تحت تأثیر دوستان واقع شوند از این روی ضرورتدارد که با شیوه های مطلوب و جذابی اهمیت دوست یابی معیارهای دوست گزینی و شرایط حفظ و نگهداری دوست خوب وآثار دوستیهای مطلوب و نامطلوب جوانان را به خوبی توجیه نموده وشناخت کاملتری به آنها ارائه دهیم ۸- گفتگو در خصوص آثار معنوی خویشتنداری زمنه دلبستگی جوانان را به این خصلت اخلاقی ایجاد نموده و یا تقویت می کند به عنوان مثال یادآوری برخی از آیات نورانبی قرآن کریم در اینمورد موجب تعمق و جامعیت بینش توحیدی آنان می شود آیاتی که نتیجه خویشتنداری و تقوی را در گشایش امور فرجام نیک کارها و یاری پروردگار به بندگانش تبیین می نماید از جمله این آیه شریفه که می فرماید: و هر آن کس که تقوی پیشه کند خداوند برای او راه خروج از مشکلات را قرار می دهدمسؤوایت جوانان و خویشتنداری اصلی ترین بخش مسؤولیت در مقوله خویشتنداری متوجه نسل جوان است زیرا ا“ان بیش از سایرین می توانند به خود یاری رسانند برخی از راه کارهایی که می تواننددر این امر به جوانان مساعدت نماید عبارتند از :۱- تفهیم رابطه میان خویشتنداری و اعتقاد به نعمات الهی به عنوان امانتهای پرودگار می تواند در نوع تلقی از سرمایه های وجود انسان اثر گذار باشد به عنوان مثال اگر دوره جوانی را همچون نعمتی بی بدیل در نظر آوریم در حفظ و حراست از آن تلاش خواهیم نمود و در غیر این صورت آن را به سهولت از دست خواهیم داد همین گونه است سایر مواهب الهی از قبیل غریزه جنسی که نعمتی از جانب خداست و باید در زمان مقتضی و به شکلی مطلوب ارضاء شود نه اینکه وجود آدمی را تسخیر نماید و او را به روشی که مغایر با موازسن اخلاقی است سوق دهد ۲- معطوف نمودن توجه جوانان به آثار درامدت لغزشهای اخلاقی می تواند در خویشتنداری آنان نقشی مؤثر ایفا نماید شاید غالب جوانانی که به ارضاء زودگذر غرایز و احساسات خود اقدام می نمایند فقط و صرفاً به نتیجه کوتاه مدت و لذت آنی می اندیشند در حالی که این امر فقط یک روی سکه است و روی دیگر سکه پیامدهای دارزمدت آن است در حدیثی از حضرت علی علیه السلام آمده است که فرمودند : چه بسا لذتهای زودگذری که مایه اندوههای طولانی می شود . این رویکرددر حقیقت نوعی آینده نگری و از مرزهای زمان حال فراتر رفتن می باشد ۳- ارضاء بی قید و شرط غرائز اگر چه موقتاً جوان را راضی می کند ولی موجب احساس گناه می شود در حقیقت فطرت آدمی به گونه ای است که پیس از ارتکاب هر خطا و یا گناهی به شدت او را مورد سرزنش و ملامت قرار می دهد به نحوی که به مرور زمان احساس گناه در وی قوت می گیرد و به غرائز خود بلافاصله و به هر شکلی پاسخ داده اند ناچارند همه سالهای پس از جوانی را با احساس گناه سپری نمایند اگر چه خداوند متعال آمرزنده و بخشنده است ولیکن شاید همه خطا کاران موفق به توبه نشوند و حتی پس از توبه نیز آثار کدورت ناشی از گناه را از رشد و تعالی باز دارد .

جوان و مدیریت زمان
فرزند زمان خویشتن باش
حضرت علی (ع)
به یاد گذشته خوش باشیم حال را به خوبی بگذرانیم ودرباره آینده از مال اندیشی خودداری نکنیم
سنکا
روزگار نسبت به کسی که بداند وقت خود را چگونه مصرف کند فوق العاده مهربان است
لرد آویبوری
از تفاوتهای بارز و مهم دروان کودکی و نوجوانی این است که اندیشه های کودکان معطوف به زمان حال است و حالآنکه نوجوان به سرعت نگاه خود رابه گذشته و آینده متوجه نموده و افق دید خود را گسترش می دهد و بیش از نگاه رویکرد آینده نگر دراوملاحظه می شو د زمانی که جوان عوامل موفقیت خویش را فهرست می کنند مساله بهره گیری از زمان در اولویت قرار می دهند و مایلند امور زندگی خود را به گونه ای معقول . منطقی تنظیم تنمایند یکی از نویسندگان معتقد است بسیاری از اشخاص از تنظیم امور خویش غفلت می کنند و فرصت را غنیمت نمی شمارند و ایام سازنده جوانی را به رخوت رکورد می گذرانند زندگی آنها مانند روزی است که صبحگاهش آرام و دل انگیز و شامگاهش ططوفانی و وحشت انگیز باشد هر کار خوبی که از دستتان بر می آید در انجام آن کوتاهی نکنید در حالات یکی از بزرگان نقل کرده اند که هرگز از غذای داغ استفاده نمی کرد و لحظاتی را که ناگریز بوذ درنگ کند تا غذا قدری سرد شود به نوشتن می پرداخت و چند دقیقه ای را که به این وسیله معمولاً ب هدر می رود مورد استفاده قرار می داد به تدریج یاداشتهای زیاد و زیادتر شد و او رد صدد چاپ آنها بر آمد و پس از آنکه یکی از دوستان فاضل و ادیبش نوشته های اورا ویراستاری کرد این کتاب به چاپ رسید و نام آن را پنج دقیق های قبل از غذا نهاد بزرگی گوید ک هررزو فقط یک بار به شما می گذرد و همین که رفت باز آوردنش محال است
شیوه های بهره گیری از زمان ۱- رویکرد جوانان به آینده را که غالباً با تکبه بر مفاهیمی همچون بخت و اقبال به هیچ رابطه منطقی پیوند می باد دگرگون کرده و آن را بر مبنای تفکر پشتکار و مدیریت زمان تجدید بنا نمائیم ۲- حفظ مورانه میان سرعت عمل و مل اندیشی برای جوانان یک ضرورت است جوانان درمواردی برای رسیدن به مقصود سریعاً اقدام می کنند و رد خاتمه کار پشیمان می شوند واگاهی در انتظار فرصت مناسب وقت را به هدر می دهند زندگی معقو ل ایجاب می نماید که تعادل این دو مؤلفه ارزشمند زندگی به خوبی حفظ شود ۳- به جوانان بیاموزیم که فرصتهای هرگز در انتظار مانمی مانند بلکه به فرموده رسول اکرم (ص) فرصتها همچون ابرها می گذرند پی باید ما آنها را دریابیم و لذا نسل جوان زمانی موافق خواهند بود که لحظه ا را شکار کنند ۴- دانشجویان و دانش آموزان زمانی که با مشخص کردن فعاایتهای روزانه خود می واند به اختساب فرصتهای مفید خود بپردازند و میزان ساعات مفیدی را که در هر شبانه روز در اختیار دارند معلوم کنند توانسته اند گام مهمی در برنامه ریزی زندگی خود بردانرد ۵- در مرحله بعد جوانان می توانند نیازهای علمی و آموزشی خود را مشخص نمایند وی به نوان مثال در مورد درورس و مطالعات خویش میزان احتیاجات خود را دقیقاً بر آورد نموده و برای خود معلوم کنند که دقیقاً چه حجمی از کار و فعالیت را باد انجام دهند ۶- زمانی که این دومرحله سپری شد باید جوانان با تقسیم نیازهای اموزشی بر زمانهای مفید خویش میانگین و معدل کاری خود را در یک ساعت به دست آورند تابرخودشان معلوم شود که مثلاً به ازای یکساعت وقت چه مقدار از درس خاصی را باید مطالعه نمایند ۷- وقتی جوانان کارهای زیادی در پیش روی دارند ابتدا باید کار دشوار تر را شروع کنند و با تمام همت به انجام آن بپردازند زیرا کاری که رد اول مسکل و ملالت آور است وقتی به پایان رسید بیشتر مایه مسرت می شود علاوه بر آن زمانی که جوانان بتوانند کار دشواری را که آغاز کردهاند به پایان برسانند قوتقلب و ارده قویتری برای کارهای دیگر که طبعتاًبه این دشواری نمی باشد پیدا کند ۸- یکی از موانع مدیریت زمان تسویف است یعنی کاری که آدمی به انجام آن اعتقاد راسخ دارد با گفتن اینکه فردا یا شاید در آینده اینکار را انجام خواهم داد مکراراً آن را به تأخیر می اندازد و رد نهایت نبت به انجام آن دلسرد می شود بهتر است هر کاری را که لازم است انجام دهیم حتی یک دقیقه به تأخیر نیاندازیم
جوان ومقبولیت اجتماعی
اگر تصور می کنید که خواهید توانست فقط با گفته هایتان خود را به جهانیان معرفی کنید خودتان را گول زده اید دیگران درباره شما با مقیاسی که خودتان دارید قضاوت نمی کنند بلکه از روی حالت شما و و وضع درونی شما را می شناسند
لوئی ماردن
مقبولیت یا پذیرش اجتماعی به عنوان یک نیاز روحی نسل جوان مورد ملاحظه قرار می گیرد غالباَ جوانان مایلند بدانند که آیا واقعاً مورد قبول دیگران هستند یا نه ؟ اطلاع از این امر می تواند در کیفیت شکل گیری شخصیت آنان اثر گذار باشد به عنوان نمونه تأیید دیگران و پذیرش اجتماعی یکی از عومل و نیز معیارهاری سنجش اعتماد به نفس جوانان محسوب می شود به عبارت دیگر دیگر آنان قبل از هر چیز مایلند رویکرد دیگران را نسبت به خود بدانند و با علاقه خاصی دیدگاه اطرافینشان را نسبت به خود تحلیل می نماید و در ارزیابی اطرافیان از آنها نظر همسالان و دوستان و برایشان از اهمیت ویژه ای برخودار است بی شک پذیرش فرزندان در خانواده و دانش آموازن در مدرسه راه رابرای مقبولیت اجتماعی آنان در جوانی هموار می کند تأکید والدین و مربیان بر لیاقتهای ذاتی دانش آموزان موجب موجب تقویت حرمت نفس نسل جوان می شود آثار مقبولیت اجتماعی اگر چه نمی توان به صورت گسترده پیامدهای این امر را بررسی نمود نمود ولی اجمالاً عمده ترین آثار آن عبارتست از :۱-پرورش و توسعه شخصیت از مهمترین جلوه های مقبولیت اجتماعی می باشد جوانان در چنین موقعیتی می توانند تواناییهای درونی و شخصیتی خود را بهتر از هر زمان به ظهور برسانند ۲- مقبولیت اجتماعی جوان متقبالاً زمینه پذیرش اجتماعی دیگران را نز داو فراهم می نماید در حقیقت باید گفت جوانان آمادگی دارند در صورت دریافت نشانه هایی مبنی بر تأیید دیگران از شحصیت آنان پاسخ مثبت داده و به عنوان یک اقدام متقابل نسبت به رأی و نظر دیگران محترمانه و فعالانه رفتار نمایند ۳- جلب مشارکت جوانان در جامعه مدنی بستگی تام به پذیرش آنان در اجتماع دارد چنانچه بخواهیم توسعه سیاسی اجتماعی و فرهنگی را به معنای واقعی تحقق بخشیم ضرور است در مناسبات انسانی و روابط متقبال بر قبول آنان تأکید جدی داشته باشیم ۴- سلامت و تعادل روانی نسل جوان از آثار ارزنده مقبولیت اجتماعی است از دیدگاه مکتب روانشناسی کمال اطمنان جوانان از موقعیتی که نزد دسگران دارند علاوه بر حفظ سلامت روحی و شادابی آنان زمینه را برای تحقق تعالی و تحول آنها فراهم می نماید .ماو مقبولیت جوانان : نگاهی به آثار فردی و اجتماعی این پدیده ضرورت توجه به موارد زیر تبیین می نماید :۱- تأکید بر اصل دو جانبه بودن تفاهم جوانان را متوجه این یامر می کند که اگر مایلند دیگران آنها را درک نمایند باید ابتدا آنان برای درک دیگران تلاش کرده و در حقیقت اولین گام را جوانان بردارند ۲- درک ارتباط میان مهارتهای اجتماعی و مقبولیت اجتماعی به وسیله جوانان ایجاب می کند که برای آموزش این گونه مهرتها نظیر آداب معاشرت آئیین سخن گفتن هنر خوب شنیدن و جلب اعتماد دیگران برنامه مطلوبی را مدون و اجرا کنیم ۳- جوانان با درک تأثیر سعه صدر ، همدلی و انعطاف پذیری روحی در مقبولیت اجتماعی می توانند جایگاه و منزلت ویژه ای در گروه و جمع همسالان پیدا کنند تلاش در آموزش اجتماعی نوجوانان و جوانان نتایج مطلوبی در تحقق هدف مورد نظر خواهد داشت ۴- نقش اطلاعات و دانش روبه رشددر محبوبیت اجتماعی جوانان نیز انکار ناپذیر است برخی از اندیشمندان سازمان یونسکو معتقدند که : انقلاب اطلاعات سریعاً روابط انسانی و نهادی تغییر داده و نوید فرار رسیدن جامعه مبتنی بر دانش را می دهد و فرارسیدن موج چهارم که نشانگر جابه جایی نمود علم گسستگرا به وسیله نمود پیوستگرا است ایجاب می کند که نسل جوان با تجهیز خود به علم و دانش روند فوق را تسریع نمایند ۵-از مقتضیات مقبولیت اجتماعی غلبه بر خود شیفتگی است غالب جوانان به لحاظ شرایط سنی مجذوب خویش هستند و برای اینکه بتوانند مورد پذیرش جامعه قرار گیرند باید به نوعی تعادل میان خودشیفتگی و دیگر دوستی دست یابند و این امر با آموزش ارتباط صحیح با خویشتن که در حقیقت نوعی خودشناسی است امکانپذیر هست ۶- تقویت رویکرد آینده نگر در جوانان زمینه مقبولیت اجتماعی را فراهم می کند آینده نگری مستلزم پرهیز از گرایش به خواسته ای فوری و آنی است خویشتنداری اخلاقی فرد را بر می انگیزد تا بر تمایلاتآنی خویش فایق آید و به گرایشات منطقی و آینده نگر دلبستگی بیشتری پیدا کند ۷- یکی از آفات مقبولیت اجتماعی گرایش به نوعی تساهل و نسامح در ارزشهای اخلاقی است تلاش جوانان در دستیابی به محبوبیت اجتماعی باید با ملاحظه اصول و مبانی اخلاقی تنظیم شده تا این نسل را زا سازش و سها انگاری اخلاقی بر حذر دارد

جوان ومقبولیت اجتماعی
اگر تصور می کنید که خواهید توانست فقط با گفته هایتان خود را به جهانیان معرفی کنید خودتان را گول زده اید دیگران درباره شما با مقیاسی که خودتان دارید قضاوت نمی کنند بلکه از روی حالت شما و و وضع درونی شما را می شناسند
لوئی ماردن
مقبولیت یا پذیرش اجتماعی به عنوان یک نیاز روحی نسل جوان مورد ملاحظه قرار می گیرد غالباَ جوانان مایلند بدانند که آیا واقعاً مورد قبول دیگران هستند یا نه ؟ اطلاع از این امر می تواند در کیفیت شکل گیری شخصیت آنان اثر گذار باشد به عنوان نمونه تأیید دیگران و پذیرش اجتماعی یکی از عومل و نیز معیارهاری سنجش اعتماد به نفس جوانان محسوب می شود به عبارت دیگر دیگر آنان قبل از هر چیز مایلند رویکرد دیگران را نسبت به خود بدانند و با علاقه خاصی دیدگاه اطرافینشان را نسبت به خود تحلیل می نماید و در ارزیابی اطرافیان از آنها نظر همسالان و دوستان و برایشان از اهمیت ویژه ای برخودار است بی شک پذیرش فرزندان در خانواده و دانش آموازن در مدرسه راه رابرای مقبولیت اجتماعی آنان در جوانی هموار می کند تأکید والدین و مربیان بر لیاقتهای ذاتی دانش آموزان موجب موجب تقویت حرمت نفس نسل جوان می شود آثار مقبولیت اجتماعی اگر چه نمی توان به صورت گسترده پیامدهای این امر را بررسی نمود نمود ولی اجمالاً عمده ترین آثار آن عبارتست از :۱-پرورش و توسعه شخصیت از مهمترین جلوه های مقبولیت اجتماعی می باشد جوانان در چنین موقعیتی می توانند تواناییهای درونی و شخصیتی خود را بهتر از هر زمان به ظهور برسانند ۲- مقبولیت اجتماعی جوان متقبالاً زمینه پذیرش اجتماعی دیگران را نز داو فراهم می نماید در حقیقت باید گفت جوانان آمادگی دارند در صورت دریافت نشانه هایی مبنی بر تأیید دیگران از شحصیت آنان پاسخ مثبت داده و به عنوان یک اقدام متقابل نسبت به رأی و نظر دیگران محترمانه و فعالانه رفتار نمایند ۳- جلب مشارکت جوانان در جامعه مدنی بستگی تام به پذیرش آنان در اجتماع دارد چنانچه بخواهیم توسعه سیاسی اجتماعی و فرهنگی را به معنای واقعی تحقق بخشیم ضرور است در مناسبات انسانی و روابط متقبال بر قبول آنان تأکید جدی داشته باشیم ۴- سلامت و تعادل روانی نسل جوان از آثار ارزنده مقبولیت اجتماعی است از دیدگاه مکتب روانشناسی کمال اطمنان جوانان از موقعیتی که نزد دسگران دارند علاوه بر حفظ سلامت روحی و شادابی آنان زمینه را برای تحقق تعالی و تحول آنها فراهم می نماید .ماو مقبولیت جوانان : نگاهی به آثار فردی و اجتماعی این پدیده ضرورت توجه به موارد زیر تبیین می نماید :۱- تأکید بر اصل دو جانبه بودن تفاهم جوانان را متوجه این یامر می کند که اگر مایلند دیگران آنها را درک نمایند باید ابتدا آنان برای درک دیگران تلاش کرده و در حقیقت اولین گام را جوانان بردارند ۲- درک ارتباط میان مهارتهای اجتماعی و مقبولیت اجتماعی به وسیله جوانان ایجاب می کند که برای آموزش این گونه مهرتها نظیر آداب معاشرت آئیین سخن گفتن هنر خوب شنیدن و جلب اعتماد دیگران برنامه مطلوبی را مدون و اجرا کنیم ۳- جوانان با درک تأثیر سعه صدر ، همدلی و انعطاف پذیری روحی در مقبولیت اجتماعی می توانند جایگاه و منزلت ویژه ای در گروه و جمع همسالان پیدا کنند تلاش در آموزش اجتماعی نوجوانان و جوانان نتایج مطلوبی در تحقق هدف مورد نظر خواهد داشت ۴- نقش اطلاعات و دانش روبه رشددر محبوبیت اجتماعی جوانان نیز انکار ناپذیر است برخی از اندیشمندان سازمان یونسکو معتقدند که : انقلاب اطلاعات سریعاً روابط انسانی و نهادی تغییر داده و نوید فرار رسیدن جامعه مبتنی بر دانش را می دهد و فرارسیدن موج چهارم که نشانگر جابه جایی نمود علم گسستگرا به وسیله نمود پیوستگرا است ایجاب می کند که نسل جوان با تجهیز خود به علم و دانش روند فوق را تسریع نمایند ۵-از مقتضیات مقبولیت اجتماعی غلبه بر خود شیفتگی است غالب جوانان به لحاظ شرایط سنی مجذوب خویش هستند و برای اینکه بتوانند مورد پذیرش جامعه قرار گیرند باید به نوعی تعادل میان خودشیفتگی و دیگر دوستی دست یابند و این امر با آموزش ارتباط صحیح با خویشتن که در حقیقت نوعی خودشناسی است امکانپذیر هست ۶- تقویت رویکرد آینده نگر در جوانان زمینه مقبولیت اجتماعی را فراهم می کند آینده نگری مستلزم پرهیز از گرایش به خواسته ای فوری و آنی است خویشتنداری اخلاقی فرد را بر می انگیزد تا بر تمایلاتآنی خویش فایق آید و به گرایشات منطقی و آینده نگر دلبستگی بیشتری پیدا کند ۷- یکی از آفات مقبولیت اجتماعی گرایش به نوعی تساهل و نسامح در ارزشهای اخلاقی است تلاش جوانان در دستیابی به محبوبیت اجتماعی باید با ملاحظه اصول و مبانی اخلاقی تنظیم شده تا این نسل را زا سازش و سها انگاری اخلاقی بر حذر دارد

دانلود کتاب


برچسب ها

مطالب مشابه با این مطلب

  نکاتی ساده که خیلی ها نمی دانند

  ♣ هنگام سکسکه تا جایی که میتوانید نفس خود را حبس کنید و بعد به آرامی تنفس کنید . ♣ اگر در جاده به دنبال ناهار یا شام هستید ، از جایی که کامیون ها نگه داشته اند غذا بخورید .

  این ۹ کار را اول صبح انجام ندهید

  زدن دکمه خاموش کردن آلارم ساعت بیش از یک بار: یک بار به راحتی می‌تواند به پنج بار تبدیل شود و همچنین به مغز می‌آموزد که بیداری را به تعویق بی‌اندازد. بیرون آمدن از رختخواب در اولین روز از هفته یا بعد تعطیلات ممکن […]

  معرفی شاخه های علوم غریبه

  معرفی شاخه های علوم غریبه ۳٫۳۳/۵ (۶۶٫۶۷%) ۳ امتیازs شاخه های مختلف علوم غریبه شامل کیمیا , لیمیا , سیمیا , هیمیا , ریمیا است. علوم غریبه از جمله علومی است که بسیاری از افراد به آن علاقه دارند.

  ۹ واقعیت درمورد افراد مطالعه گر

  از کودکی به ما گفته‌اند که کتاب خواندن کار ارزشمندی است و برای ما مفید است. زمانی که سن کمی داشتیم متوجه اهمیت کتاب خواندن نمی‌شدیم و این کار را چندان جدی نمی‌گرفتیم اما اکنون با پیشرفت تکنولوژی و افزایش ارتباط با افراد تاثیرات […]

  همه چیز درباره ویزای الکترونیکی

  با فراگیر شدن سیستم های الکترونیکی در دنیا اغلب کشورهای سامانه ویزای الکترونیکی برای اتباع خارجی را راه اندازی کرده اند.

  ویتامین U

  ویتامین U از ترکیبات مفید موجود در برخی خوراکی ها از جمله سبزیجات چلپیایی است که بر خلاف نام آن نوعی ویتامین محسوب نمی شود . از جمله فواید احتمالی آن می توان به درمان زخم معده، سلامت ریه، کبد و کلیه، کاهش کلسترول […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi