جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

حجاب و جامعه

637

بازدید

بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه:
             حجاب ، شانی از شئون انسان است وپدیده ای است که تقریبا”به اندازه طول تاریخ بشر سابقه وبقدر پهنه جغرافیای امروزی ، گسترش وتنوع دارد .
این پدیده با  خصوصیات فردی واجتماعی انسان در ارتباط است و لذا میتوان آنرا از دیدگاههای مختلفی از قبیل فرهنگی ، اخلاقی ، جامعه شناسی ، مذهب و قانون مورد مطالعه قرار داد.
سلامت انسان و توسعه اجتماعی رابطه ای جدائی ناپذیر دارند وسلامت انسان نعمتی است که از مجموعه عوامل زیستی ، روانی و اجتماعی و حیات معنوی او تاثیر می گیرد.
جهان در قرن بیستم و بخصوص بدنبال دو جنگ ویرانگر بین المللی تغییرات زیادی را تجربه کرده است . انقلاب صنعتی ، پیشرفت فناوری تغییرات کمی و کیفی در نحوه زندگی انسانها ، ارزشها و نگرشهای آدمیان را نیز دگرگون ساخته است ، بسیاری از نهادهای اجتماعی تضعیف گردیده اند و روابط بین فردی و تعامل آدمیان با یکدیگر نیز تغییرات کمی و کییفی زیادی را تجربه کرده است. یکی از نهادهای اساسی که تغییرات زیادی را متحمل شده ، نهاد خانواده است . در گذشته ای نه چندان دور ، نهادهایی مانند خانواده گسترده ، خویشاوندان قومیت ونژاد ، مذهب و فرهنگ را احاطه کرده واو را تحت حمایت خود قرار میدادند و بنابر این نوجوانان و جوانان زمان طولانی را صرف کسب استقلال نکرده و به سرعت از بحران هویت گذر میکردند وبرای گذر از بحران ، از حمایت بیدریغ تمامی افراد خانواده نیز بر خوردار بودند.
با کوچکتر شدن خانواده های گسترده و تبدیل آن به خانواده زن و شوهری یا خانواده هسته ای تغییرات زیادی در اهمیت و کارکرد نهاد خانواده نیز آشکار گشت ، مها جرت و شهر نشینی و گستردگی زندگی شهری ، میزان حضور والدین در خانواده را کاهش داده و نحوه تعامل آنان را با سایر اعضاء خانواد ه بخصوص جوانان تغییر داده است حلقه روابط اجتماعی روز بروز نا پایدارتر واستمرار روابط انسانی بین افراد مختلف از جمله افراد خانواده ضعیف تر گردید و نوعی بی تفاوتی اخلاقی نسبت به یکدیگر در بعضی از افراد شکل گرفته است خانواده های امروز نسبت به خانواده های گسترده با مشکلات بیشتری روبرو هستند و حل این مشکلات توان بیشتری رااز والدین طلب میکند واین در شرایطی است که تغییرات زیادی در تعریف کارکردهای خنواده نیز صورت گرفته است . در بسیاری از کشورهای آفریقایی ، آسیای مرکزی ، آمریکای جنوبی ، خاور میانه و نیز ایران توسعه شهر نشینی به شدت در حال گسترش است و به دنبال آن تعداد بزهکاران اجتماعی رو به فزونی نهاده است.
تحولات نظام سیاسی ایران در سالیان اخیر ،همراه با تغییرو تحول در ساختار طبقاتی جامعه موجب افزایش اختلاف طبقاتی ، ورشد اقشار کم در آمد گشته است . تعدادی از مردم از دریافت خدمات حمایتی ، آموزشی و بهداشتی مناسب محروم مانده اند و جوانان و نو جوانان در این میان نخستین گروهی هستند که بشدت تحت تاثیر این محرومیتها قرار گرفته اند . رشد غیر متعادل جمعیت در طول سالیان نخستین انقلاب و مشکلات ناشی از جنگ برای گروهی عظیم از جوانان این ارمغان را به همراه آورد که برای تامین زندگی واستفاده از مزایای شهر نشینی به شهرها روی آور شدند ، با توجه به هرم سنی جمعیت ایران ونرخ رشد آن ،اگر برای مشکل جوانان (دختر وپسر)چاره اندیشی نشود بزودی تبدیل به یک معضل انسانی _ اجتماعی خواهد گردید . زیرا با توجه به اینکه جرم بیشترین قربانیان خودرا از میان اقشار آسیب پذیر می گزیند، انتظار افزایش جرم وبزه بدنبال افزایش آماری جوانان بزهکار امری اجتناب ناپذیر بنظر میرسد. بنابراین بنظر میرسد عوامل بوجود آورنده بزهکاری در جوانان ویا بطور کل در سطح اجتماع از جمله معضل بد حجابی را باید هم در سطح کلان و هم در سطح خرد جستجو نمود . سطح کلان آن مربوط به نابرابریها و تضادهای اجتماعی و رو به گسترش جامعه امروز ایران است که اختلاف طبقاتی را بشدت دامن زده است و سطح خود آن مربوط به تغییر ساختار و بهسازی روانی محیط خانواده هاست که آسیبهای رونی و اجتماعی زیادی آنان را تهدید می کند.
عدم طرح و تبیین درست و جذاب الگوها و اسوه های دینی از طرف دولتمردان و سیاستهای فرهنگی کشور در طول بعد از انقلاب ،متناسب با مقتضیات و تحول نیازهای نسل حاضر ، الگو پذیری تعدادی از جوانان و نو جوانان از ماهواره ها ، اینتر نت ، فیلمها ،هنر پیشه ها خواننده ها و ورزشکاران باعث گردیده که نحوه رفتار و حضور جوانان در جامعه به شکل تقلید از پوشش ،گفتار و آرایش آنان باشد . متاسفانه در این بین باید ضعف و عمق نداشتن باورها و اعتقادات دینی در خانواده را بدان اضافه نمود که باعث میگردد جهان بینی توحیدی و اعتقادات مذهبی در بین فرزندان باعث عدم پیروی و همانند سازی فرزندان با برخی از والدین دیندار گردد.
 
تعاریف واصطلاحات:
 
حجاب :حجاب در لغت به معنای حایل شدن ، پوشاندن ، مانع شدن است.الحجاب مفرد کلمه حجب به معنای :پرده ،پوشش ، لباس ، پارچه ، و هر چیزی که چیز دیگری را بپوشاند یا هر مانع و حایل و فاصله میان دو یا چند چیز.
 
اجتماع :گروهی وسیع شامل سازمانهای متعدد و مرکب از کثیری زن ومردوکودک که طی زمان درازی از اتکای متقابل و نظم گروهی بهره مند باشند، جامعه (سوسایتی)خوانده میشودوجامعه ای که وابسته محلی معین و از جامعه های دیگر کم و بیش بی نیاز باشد اجتماع(کامیو نتی) نامیده میشود.
 
فرهنگ:همه یافته های بشر را فرهنگ گویند.
 
نهاد:نهاد عبارت از بخش نا خود آگاه هر فرد.
 
هنجار:(استاندارد شرایط)همان رعایت کردن رفتارهای مورد قبول جامعه است.
 
انحراف :یعنی دوری جستن از هنجارها و زمانی اتفاق می افتد که فرد یا گروهی معیارهای جامعه را رعایت نکنند . انحراف همان رفتار منفی است.
 
تاریخچه حجاب :
استاد مطهری در کتاب مسئله حجاب اشاره می کنند در ایران باستان در میان قوم یهود و احتمالا”در هند حجاب وجود داشته و از آنچه در قانون اسلام آمده سختتر بوده است. اما در جاهلیت عرب حجاب وجود نداشته و بوسیله اسلام در عرب پیدا شده است.
ویل دورانت درصفحه۳۰جلد ۱۲ تاریخ تمدن راجع به قوم یهود و تلمود می نویسد: (( اگر زنی به نقض قانون یهود می پرداخت چنانکه قبلا” بی آنکه چیزی بر سر داشت به میان مردم می رفت یا در شارع عام نخ می رشت یا با هر سخنی از مردان درد و دل می کرد یا صدایش آنقدر بلند بود که چون در خانه اش تکلم می نمود همسایگانش می توانستند سخنان او را بشنوند در آن صورت مرد حق داشت بدون پرداخت مهریه او را طلاق دهد))اگر عقیده بر این باشد که حجاب رایج میان مسلمانان عادتی است که از ایرانیان پس از مسلمان شدنشان به سایر مسلمانان سرایت کرده باز هم سخن نا درستی است ،زیرا قبل از اینکه ایرانیان مسلمان شوند آیات موصوف به حجاب نازل شده بود.
کنت گوببنو در کتاب سه سال در ایران معتقد است که حجاب شدید دوره ساسانی در دوره اسلام میان ایرانیان باقی ماند ،او معتقد است که آنچه در ایران ساسانی بوده است تنها پوشیدگی زن نبوده است بلکه مخفی نگه داشتن زن بوده است . به هر حال آنچه مسلم است این است که قبل از اسلام حجاب در جهان وجود داشته است .
 
علت پیدایش حجاب:
 
مخالفان حجاب سعی کرده اند جریانات ظا لما نه ای را به عنوان علت پیدایش حجاب ذکر کنند ، و در این جهت میان حجاب اسلامی و غیر اسلامی فرق نمی گذارند و نیز وانمود می کنند که حجاب اسلامی از همین جریانات ظالمانه سر چشمه می گیرد.
در باب علت پیدایش حجاب نظریات گوناگونی ابراز شده است و غالبا” این علتها برای ظالمانه یا جاهلانه جلوه دادن حجاب ذکر شده است .که در اینجا به مجموع آنها اشاره می شود.نظریاتی که بدست آوردهایم بعضی فلسفی ،بعضی اجتماعی ،بعضی اخلاقی و بعضی اقتصادی وبعضی روانی است که ذیلا” ذکر می شود:
 
۱-میل به ریاضت و رهبانیت(ریشه فلسفی ):
ارتباط مسئله پوشش یا فلسفه ریاضت و رهبانیت از این جهت است که چون زن بزرگترین موضوع خوشی و کامرانی بشر است ، اگر زن ومرد معاشر و محشور با یکدیگر باشند ، خواه نا خواه دنبال لذت جویی و کامیابی می روند پیروان فلسفه رهبانیت وترک لذت برای اینکه محیط  را کاملا” باز دهد وریاضت  سازگار کننده بینزن ومرد حریم قائل شده پوشش را وضع کرده اند.
۲-عدم امنیت وعدالت اجتماعی:
ریشه دیگری که برای بوجود آمدن پوشش ذکر کرده اند نا امنی است. در زمانهای قدیم هر کسی زن زیبائی داشت ناچار بود او را از دید زور مندان مخفی نگه دارد  زیرا اگر آنها اطلاع پیدا می کردند او دیگر مالک زن خود نبود . ایران  دوره ساسانی ناظر جنایتها و فجایع عجیبی دراین زمینه بوده است شاهزادگان وموبدان وکدخداها واربابها هر گاه از وجودزن زیبایی در یک خانه مطلع می شدند به آن خانه می ریختند و زن را از خانه شوهرش بیرون میکشیدند در آن موقع سخن از پوشش وحجاب نبود.
۳-پدر شاهی وتسلط مرد بر زن واستثمار نیروی وی در جهت منافع اقتصادی فرد
۴-حسادت وخودخواهی مرد
۵-عادت زنانگی زن واحساس او به اینکه در خلقت از مرد چیزی کم دارد.
 
آثار و فوائد حجاب :
۱-  حرمت بخشیدن به زن :
زن مسلمان ،تجسم حرمت و عفت در جامعه است ، حفظ پوشش به نوعی احترام گذاردن به زن و محفوظ نگه داشتن وی از نگاه های شهوانی و حیوانی است .
۲- مبارزه با نفس:
میل به خود نمایی و جلوه گری به مصالحی در سرشت زن ،نهفته است که باید در مسیر درست و هدفی والا بکار گرفته شود . بی گمان این گرایش در وجود زن اگر همچون سایر میلها به درستی بکار گرفته شود ، ثمرات مطلوبی خواهد داشت و در جهت کمال او کار آمد خواهد بود و در مسیر فراهم آوردن محیطی مناسب همراه با زندگیش ،سودمند خاهد شد . چراکه هیچ گرایش درونی بدون جهت درجان انسان به  ودیعت نهاده نشده است . اما اگر این گرایش ،مرزی نداشته باشد وخودنمایی وجلوه گری همواره ودر همه جا نمود داشته باشد ،قطعا” فساد آخرین خواهد بود و در ایجاد زمینه های نا هنجاری در جامعه خواهد کرد . (پوشش را میتوان مهمترین عامل تعدیل این میل دانست).
۳-جواز حضور در اجتماع :
بدون هیچ تردید ،زن بخش عظیمی از نیروی انسانی یک جامعه را تشکیل میدهد و در ابعا د مختلف فرهنگی واجتماعی واقتصا دی وسیاسی می تواند نقش آفرینی عظیمی داشته باشد . اسلام با طرح پوشش زن در حقیقت جواز حضور در اجتماع او را رقم زده است وا زسوی دیگر جلوی فساد  گستری ونا هنجاریهای ناشی از اختلاط زن ومرد را گرفته است . همه احاد جامعه در مقابل سلامت نفسانی جامعه مسئو لند  ومسئولیت  مهمتر در این با ره بر دوش خانم ها است .
۴-آرامش روانی جامعه :
 از جمله فلسفه های اصلی حجاب ایجاد آرا مش روانی وامنیت روحی در جامعه است چراکه امنیت وآرامش در ابعاد مختلف زندگی از حقوق مسلم همه شهروندان بوده و هیچ کس حق ندارد با بهانه های مختلف موجبات سلب آسایش دیگران رافراهم کند ودر نکوهش مردم آزاری وایجاد مزاحمت برای دیگران همه مکاتب و مذاهب اتفاق نظر  دارند اما افراد مادی نگرو ودنیا زده که آسایش وآرامش دو گیتی را فقط در امور مادی  خلا صه می کنند مزاحمت وآزار را هم فقط مزاحمتهای بدنی ومادی می دانند در حالی که آزارهای روحی و معنوی و توهین به اعتقادات ومقدسات دیگران بسیار زشت تر از سایر آزار ها است . اگر چه حجاب خواهران وپوشش برادران تا حدودی یک امر شخصی وسلیقه ای وانتخابی است اما اصل مسلئه پوشش داشتن با تفاوتهای خاص مربوط به زن ومرد امری اجتماعی است وتکلیف است نه حق . هر انسانی که در جامعه زندگی میکند مکلف وموظف است به حقوق سایرین احترام بگزارد وکاری نکند که باعث آزار وصدمه به دیگران شود وچه صدمه وآسیبی بالاتر از تحریک شهوت در نیروی جوان کشور؟کدام ظلم وگناه بالاتر از اینکه خانمی آرایشهای آنچنانی واجرای نمایشهای زننده در کوچه وبازار در ذهن وفکر جوانان معصوم و نا پخته آشوب به پا کرده وآتش عشقهای خیابانی وهوسهای خانمان سوز راروشن کند !کدام خیانت بالاتر از آنکه غرایز خفته نسل جوان را بیدار کنیم  بدون اینکه امکان اشباع آنها وجود داشته باشد؟
۵-حجاب ومعنویت :
یکی از آثار وفوائدی که برای حجاب در قرآن ذکر شده علاوه بر حفظ آرامش روانی کل جامعه ،حفظ بانوان محترم از آزار واذیت افراد بی سرو پا است که همه جوامع کم وبیش وجود دارند از این نظر” حجاب نوعی هویت است نه محدودیت ” وهمان گونه که گلهای زیبا و خوش رنگ وبو باید حصار خارها قرار بگیرند  از دستبرد کودکان بازی گوش در امان بمانند زنان نیز باید گلبرگهای وجود خود را در پوششهای مناسب قرار دهند تا از نیش ونوش نگاه نامردان ونامحرمان دور بماند .
“قرآن کریم در آیه ۵۹ سوره احزاب فلسفه حجاب را مد نظر قرار داده ومی فرماید :
” ای پیامبر به همسران ودخترانت وبه موفقین بگو که روسری های خویش را بهخود نزدیک کنند وهمچون زنان عفیف بپوشانند تا به (عفت وپاکدامنی )شناخته شوند ودر مورد آزار واذیت قرار نگیرند وخدا آمرزنده ومهربان است “
۶-ایجاد امنیت :
جامعه موظف است امنیت را در ابعاد مختلف برای افراد فراهم سازد ،بخش عمده از این مهمبه عهده زن است که با حفظ پوشش به این امر جامه عمل بپوشانند.
در سایه رعایت حجاب ،زن با شهامت هر چه تمامتر به وظیفه خود مشغول شده و خطری از ناحیه اجتماع متوجه وی نمی شود. بدین میان معتقد هستیم که پوشش ،امنیت رادر جامعه فراهم میسازد ودر حریم پوشش است که می توان با خیالی آسوده بهجامعه آمد وبه فعالیت پرداخت ودر سنگر حجاب ،حضور عینی خود را در ابعاد مختلف اجتماع،تحقق بخشید
۷-حفظ بنیاد خانواده:
از دیگر فلسفه ها وفوائد حجاب تاثیر آن در استحکام وتداوم هسته اصلی جامعه یعنی خانواده است.
“رابطه حجاب وتاثیر آن در حفظ بنیاد خانواده و یا اثری که بد حجابی در تزلزل و نابودی ساختار خانواده دارد از دو بعد میتوان برسی کرد”
حجاب در فرهنگ ملل جهان:
بنا به گواهیمتون تاریخی ،در اکثر قریب به اتفاق ملتها و آیینهای جهان حجاب در بین زنان معمول بوده است هر چند حجاب در طول تاریخ ،فرازو نشیبهای زیادی را طی کرده  وگاهی با اعمال سلیقه حاکمان تشدید یا تخفیف یافته است ولی هیچگاه بطور کامل از بین نرفته است.
میتوان گفت متداول بودن حجاب در میان ملل مختلف با آنکه دارای عقاید ،وذاهب و شرایط جغرافیائی متفاوتی بوده اند نشانگر آن است که تمایل به پوشش و حجاب ،امری فطری است .
فرید وجدی به نقل از دایرهالمعارف لاروس می گو ید:
((حجاب گرفتن زنان قدمتی طولانی دارد . زنان یونانی در دوره های گذشته صورت واندامشان راتا روی پا می پوشاندند . زنهای فینیقی نیز دارای حجابهای قرمز رنگ بودند .
زنان سیبری نیز حجاب داشته اند و در این میان رومانی از حجاب محکمتری بر خوردار بوده اند.))
بطور کلی پوشش وحجاب زن در اکثر نقاط جهان رعایت می شده است اما در برخی از موارد از حالت تعادل خارج و به شکل افراط وتفریط نماینگر می شده است ،اما صرف نظر از این افراط و تفریتها رواج حجاب نزد اکثر ملل دلیلی روشن بر گرایش باطنی و فطری زن و جوامع بشری به سوی حجاب می باشد .
لباس ملی کشورها دلیلی آشکار بر حجاب زنان:
اگر به لباس ملی کشورهای جهان بنگریم ،بخوبی حجاب و پوشش زن را در آن می بینیم.
دقت در لباس ملی کشورها ما را از ورق زدن کتب تاریخی برای یافتن ملل و اقوامی که زنان آنها دارای حجاب بوده اند ، بی نیاز می کند و به خوبی اثبات می کند که حجاب در میان اکثر ملتهای جهان معمول بوده و اختصاص به مذهب یا ملت خاصی نداشته است .
نگاهی به کتاب پوشاک اقوام مختلف تالیف براون واشنایدر ، روشنگر این واقعیت است که در عهد باستان ،در میان یهودیان ،مسیحیان ، اعراب ،یونانیان ، آلمان ، خاور نزدیک و… پوشش زن بطور کامل رعایت می شده است و همه زنان سر خود را نیز می پوشاندند. از نیمه دوم قرن هجدهم دراروپاآثاری مبنی برکم شدن حجاب و پوشش به چشم می خوردولی حتی تا اواخر قرن نوزدهم پوشاک محلی اکثر قریب به اتفاق اروپائیان همچنان با پوشیدن سر ولباس بلند همراه بوده است.
 
 
 
نظریه های مختلف در مورد حجاب :
 
۱-نظریه زیست شنا سان:
برخی از زیست شناسان به وجود نوعی احساس حیاء و خجلت در جنس ماده اشاره می کنند و منشاء حشمت و حجاب زنان را نیز همان حیاء می دانند.
دکتر فخری فیزیولوژیست مصری چنین می گوید :
ریشه و مبداء حجاب ،همان احساس حیا و خجلت است،زیرا انسان  از آن جهت که از چیزی احساس حیا می کند ،از ظهور آن نزد دیگر مردمان دوری می ورزد و از همین احساس حیاء ،پوشاندن و حجاب سر چشمه می گیرد.
۲- نظریه روانشنا سان:
برخی از روانشناسان در تایید این مطلب که حجاب وپوشش زن فطری است از وجود حیاء در نهاد انسان نام می برند که به دو صورت باز دارنده و هدایت کننده ایفای نقش می کند ، بدینسان از نظر آنان ،حیا تعدیل کننده غرایز و ضامن اجرای بسیاری از قوانین اجتماعی _ اخلاقی است.
روانشناسان معتقدند که حیاء با آفرینش زن به هم آمیخته است و تغییرات جسمی دوران بلوغ که معمولا” با بروز حالات روحی و روانی مختلفی همراه است ،عامل درونی حیاء را به نمایش می گذارد.
۳- نظریه جامعه شنا سان :
از آنجا که انسان موجودی است اجتماعی و به تعبیر دیگر (( مدنی طبع )) جامعه شناسان حجاب و پوشش زن را مقتضای طبیعی جامعه بشری معرفی کرده اند.
در کتاب زن از نظر حقوق اسلامی آمده است :
لزوم پوشانیدن زن در برابر مردان ، یکی از امور طبیعی است زیرا با ثابت بودن این اصل که هر چه زن به تقوا وعفاف و پرهیزکاری از هر گونه اعمال مخالف عفت مایلتر باشد اساس زندگی خانوادگی مستحکمتر ودر نتیجه ، سعادت و رفاه اجتماعی کاملتر خواهد بود. جای تردید باقی نمی ماند که زنان موظفند به منظور جلوگیری از شیوع زنا وتحریک احساسات پست شهوی ، با لباس ساده خود را بپوشانن وهنگام معاشرت با مردان و بیرون رفتن از منزل و شرکت در مجالس از پرده دری خودداری نمایند.
 
استاد شهید مرتضی مطهری:
حیاءو عفت و ستر و پوشش، تدبیری است که خود زن با یک نوع الهام برای گرانبها کردن خود و حفظ موقعیت خود در برابر مرد بکار برده است . زن با هوش فطری و با یک حس مخصوص به خود در یافته است که از لحاظ جسمی نمی تواند با مرد برابری کند و اگر بخواهد در میدان زندگی با مرد پنجه نرم کند از عهده زور و بازوی مرد بر نمی آید واز طرف دیگر نقطه ضعف مرد را در همان نیازی یافته است که خلقت در وجود مرد نهاده است که او را مظهر عشق و طلب و زن را مظهر معشوقیت و مطلوبیت قرا داده است.
 
پوشش و حجاب در ادیان
 
حجاب در اسلام:
پوشش زن در اسلام این است که زن در معاشرت خود با مردانبدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خود نمایی نپردازد . حجاب در اسلام از یک مسئله کلی تر و اساسی تری ریشه می گیرد و آن این است که اسلام می خواهد انواع التذاذهای جنسی ، چه بصری و چه سمعی و چه نوع دیگر به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج قانونی اختصاص یابد اجتماع منحصرا” برای کار و فعالیت می با شد بر خلاف سیستم غربی عصر حاضر که کار و فعالیت را با لذتهای جنسی به می آمیزد ، اسلام می خواهد این دو محیط را کاملا” از یکدیگر تفکیک کند. علت اینکه در اسلان دستور پوشش به زنان اختصاص یافته است این است که میل به خود نمائی وخود آرائی مخصوص زنان است ، از نظر تصاحب جسم وتن زن شکار است ومرد شکارچی ، از نظر تصاحب قلبها مرد شکاراست و زن شکارچی.
اسلام هرگز نمی خواهد زن بیکار بنشیند ووجودی عاطل وباطل بارآید. پوشانیدن بدن به استثناء وجه و کفین مانع هیچگونه فعالیت فرهنگی ، اجتماعی یا اقتصادی نیست  آنچه که موجب فلج کردن نیروی اجتماع است آلوده کردن محیط کار با لذت جوئیهای شهوانی است .
حجاب در قرآن :
قران مجید در سوره نور آیه ۳۱ در باره حجاب بانوان می فرماید:
((زنان ودختران پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت به عنوان الگوهای جامعه اسلامی از این جهت موظفند مراقبتهای بیشتری داشته باشند زیرا انان انسانهائی هستند که علاوه بر خودشان به پیامبر خدا نسبت داده می شوند. ))
در سوره احزاب آیه ۳۰ می خوانیم :
((زنان پیامبر هرگاه گرفتار خلافی شوند کیفر آنان دو برابر خواهد بود. ))
و در آیه بعدی بطور صریح می فر ماید:
((ای زنان پیامبر شما مثل سایر زنان جامعه نیستید هنگامی که با مردان بر خورد می کنید طوری سخن بگویید که آنان حتی از آهنگ صدایتان سوء استفاده نکنند))
همچنین در آیه ۵۹ سوره  احزاب با داشتن زنان ودختران پیامبر بر سایر زنان می فرماید:
((ای پیامبرخدا  به زنان و دخترانت بگو که روسری های بلند بر خود فرو افکنند )) لذا در نقل وقول آمده ((آنگاه که حضرت فاطمه (س) برای ایراد سخنرانی به مسجد تشریف می بردند چادر ایشان به زمین کشیده می شد که حتی حدود پائین پاها نیز دیده نشود.))
قرآن زنان ایده آلرا که در بهشت جای دارند به مروارید محجوب پوشیده در صدف تشبیه نموده ومی فرماید:   ((کامثال اللؤؤالمکنون))   سوره واقعه – آیه ۲۳
 
 
حجاب در ایران:
با ورود اسلام به ایران، تمدن ایرانی شکلی دیگر به خود گرفت و رفته رفته فرهنگها، باورها،عقاید وسنتها ی محدود ودست وپاگیر گذشته و بعضا” افراطی شکل نهادینه تر یافت . چنانچه می توان گفت فرهنگ ایرانی اسلامی جایگاه واقعی خود را بعد از گذشت چندین قرن باز یافت چرا که با ورود اسلام آزادیهای رنگارنگی که تا آن روز جهان هم در خواب ندیده بود در چارچوبی قانونمند ظاهر گردید.
آزادی حقوق زنان ، قداست بخشیدن به شخصیت و پایگاه و منزلت اجتماعی آنان شاید تنها نمونه ای کوچک باشد که بر آن دست نهاده ایم ، چرا که زنان در سایه همین اسلام قدیسه ای شدند آسمانی که بعد ها با بر قراری حکومت اسلامی در ایران به عنوان الگو وحتی اسطوره ای برای زنان مدرن غربی بشمار می آیند.
 
فرازهایی از سخنان امام خمینی (ره) در مورد حجاب :
(( زنان در انتخاب فعالیت وسر نوشت و همچنین پوشش خود ، با رعایت موازینی آزادند و تجربه کنونی فعالیتهای ضد رژیم شاه نشان داده است که زنان بیش از پیش آزادی خودرا در پوششی که اسلام می گوید یافته اند .)) ۱۰/۸/۱۳۵۷
((خطری که ماحس می کنیم این است که زنان دو مرتبه به آن ابتذالها کشانده شوند . اما حجاب اسلامی چه معنی دارد ، حجاب اسلامی یعنی حجاب وقار ، حجاب شخصیت ، ساخته من یا فقیه و دیگران نیست ، این نص صریح قآن است ، آنقدری که قرآن مجید بیان کرده است ، نه ما می توانیم از حدود خارج شویم و نه زنانی که معتقد به این کتاب بزگ آسمانی هستند . آیه حجاب برای شخصیت دادن به زنهاست ، برای شخصیت انسانی اوست .)) ۲۱/۶/۱۳۵۸
((البته باید توجه داشته باشید که حجابی که اسلام قرار داده است ، برای حفظ آن ارزشهای شماست . هر چه که خدا دستور فرموده است ، چه برای زن وچه برای مرد ، برای این است که آن ارزشهای واقعی که اینها دار ند و ممکن است به واسطه وسوسه های شیطانی یا دستهای فاسد استعمار پایمال  می شدنداینها ،این ارزشها زنده
 بشود. ))
 21/12/1363  پاره ای از زمینه های گسترش عفت و حفظ پوشش:
 
عفت عمومی و ارتباط آن با پوشش:
گاهی شرایط نا مناسب اجتماعی ،نتایج نا مطلوبی به دنبال دارد ، موارد بسیاری از  نا هنجاریها سبب انزوای زن می شود . بسیاری از کسانی که عادت کرده اند چون با مشکل مواجه شدند به جای چاره جوئی از بنیاد با همه چیز مخالفت کنند و نسخه منع بپیچند در مواردی چنین ،گویا برای حفظ  حرمت زن ها اعتقاد به محبوس شدن او در خانه و …دارند .
اما اسلام با برخورد اصولی مشکل را بر طرف ساخته و زمینه رشد و تعالی زن را فراهم نموده است . اسلام نا رسائیها و ضعفها و نا هنجاریهای جامعه را می کوشد اصلاح کند و با طرح برنامه هایی راهگشا و رساندن جامعه به سلامت اصیل خود زمینه حضور تمام آحاد جامعه را فراهم آورد .
– عفت عمومی: حفاظت و مراقبت از عفت عمومی بر عهده زنان و مردا ن است ، مردان با غیرت فردی  و اجتماعی و زنان با آزرم و حیاء باید عفت عمومی جامعه را پاس بدارند.
– غیرت فردی: مرد پاسدار حرمت زن و نگهبان کرامت ناموس است . اعمال قدرت و قیومیت که خداوند آنرا برای مردان رقم زده است ، زمینه این پاسداری و حراست از ساحت نوامیس است . در روایات لزوم غیرت بر مردان تاکید شده و مردان غیور ستوده شده اند . غیرت ، استواری فرازمندی ، راستی ، حراست ، پاک نگری و پاک کرداری است. که در روایات در حراست از ناموس و حفاظت از کرامت زن بکار رفته است .
حضرت علی (ع) فرموده اند: (( غیرهالرجل ایمان))
((غیرت مرد و حراست او از ناموسش از ایمان است . ))
همچنین علی (ع) می فرمایند: ((عفت وپاکدامنی نشانه غئرتمندی مرد است. ))
– غیرت اجتماعی : جامعه اسلامی جامعه ای است به هم پیوسته ،فرد فرد این جامعه نباید خود را تافته جدا بافته از دیگران تلقی کند . انسان مسلمان ، در جامعه اسلامی حیثیتی شخصی دارد و حیثیتیمکتبی و اسلامی ،ناموس شخصی دارد . انسان مؤمن نا هنجاری اجتماعی را به همان اندازه که بر ناموس خود بر نمی تابد و حیثیت ربایی از زن و فرزند خود تحمل نمی کند این ها را در باره زن مسلمان نیز نباید تحمل کند. مردان موظفند در مقابل بی مبالاتیها ، مرز شکنی ها و حرمت زدائیها بایستد ، نسبت به هر زن مسلمانی که باشد و خود هرگز به شکستن مرزها نزدیک نشود و زمینه های حرمت شکنی از ناموس اسلامی را فراهم نیاورند و فقط در چنین اجتماعی است که از سلامت شخصیت زن خود و حراست از ناموس خود نیز می توانند مطمئن باشند.
عدم کنترل رفتار اجتماعی و شکستن حرمت زنان در حالتی صورت می گیرد که مرد نسبت به خویشان خود احساس امنیت کند . اگر چنانچه خطا کار در حین خطا به یاد بیاورد که چه بسا دیگری نیز نسبت به خویشانش ، خطائی را مرتکب شده و حرمت شکنی نماید ،قطعا”غیرت فردی به غیرت اجتماعی تبدیل می گردد. روشن است که غیرت اجتماعی از جمله ضمانتهای اجرایی امنیت جامعه است و زمینه فعالیت اجتماعی زن را فراهم می سازد.
حیاء عمومی : زن مسلمان با رفتاری متانسب و متین ، زمینه گسترش عفاف را فراهم می سازد . اساسا”روح پوشش ، کنترل رفتار و رعایت وقار و متانت است . چنانچه به پوشش ظاهری بسنده شود ، حجاب همچون کالبد بی روح خواهد بود که تاثیر مطلوب را نخواهد گذاشت. 
نقش حجاب در تامین امنیت اجتماعی :
در دهکده کوچک جهانی امروز که افراد در هجوم مبانی گوناگون تصمیم گیری از سراسر عالم قرار دارند تثبیت و نهادینه کردن باورهای اصیل و ناب با چالش مواجه خواهد شد . زدودن چنین تاثیرات مخربی ف نیرو و مسئولیت مضاعفی را از سوی متفکرین متعهد و مسئولین جامعه طلب می کند .
باید دید که کشورهای استعماری غربی به ویژه آمریکا در زمینه مبانی عقیدتی و فکری مردم جامعه ما چگونه بر خورد می کنند و از چه راههایی در صددویران کردن عقاید و باورهای آنان برای سلطه هر چه بیشتر هستند. می توان گفت گسترش ماهواره ها و ترویج استفاده از آن و به تبع آن ، کمرنگ کردن اعتقادات و باورهای دینی دقیقا”در راستای اهداف اینگونه کشورها قرار دارد. به مین دلیل تبلیغات منفی و ارائه چهره ای خشن از کشورهایی که دارای اعتقادات مذهبی هستند یکی از حربه هایی  است که این کشورها در دست دارند . بنابر این نباید اجازه داد که دشمن بتواند به راحتی اهداف استعماری خود را در جامعه ما تعقیب نماید.
اولین کار استعمار این است که زنان را به ابتذال بکشاند زیرا وقتی زن به ابتذال کشیده شد و از حجاب دور شد ، خانواده متزلزل می شود یعنی همان چیزی که خواست بیگانگان است.
 
پاسداری از سنگر حجاب و عفاف :
حجاب و پوشش برای بانوان و توجه به حریم عفاف و حراست آن از اصیلترین سنگر زنان و از مهمترین و عمیقترین و سودمندترین قانون الزامی آفرینش برای آنها و برای جامعه است و به عبارت روشنتر ، حجاب و پوشش، سنگر سعادت و پیروزی و رستگاری زنان و جامعه است که اگر این سنگر آسیب ببیند و یا فرو ریزد ، عوامل سعادت و پاکزیستی و شرافت آنها فرو ریخته . قطعا”انها بدون این سنگر ، در سرا شیبی سقوط و انحراف قرار گرفته و موجب آلودگی خود و جامعه خواهند شد.
با کمال تاسف دنیای غرب و دنباله روهای آنها ،این مسئله بسیار مهم اسلامی و اخلاقی را نادیده گرفته بلکه برعکس با کمال گستاخی بر ضد آن گام بر می دارند و آن را عامل تحذیر و رکود واپس گرایی دانسته تا آنجا که در دانشگاههای خود ، دختران دارای پوشش را اخراج می کنندو چنین کار ضد بشری را از نشانه های تمدن می نامند .
حجاب سنگر حفظ شخصیت زن و جامعه ، سنگر حفظ زیبایی وشکوه زن ، و حفظ شخصیت و وقار زن ، سنگر حفظ صحیح ارتباطی و رشته های اجتماعی ، سنگر حفظ اخلاق فردی و اجتماعی ، سنگر و دژخلل نا پذیر برای حفظ مرزها و شیرازه های روابط مختلف بوده و کیان خانه و خانواده را از هر گونه انحراف و گمراهی و از هم پاشیدگی حفظ می کند.
براستی در چه دوران و دنیای جاهلیتی قرار گرفته ایم که دنیای غرب و الگو تراشان ، حتی در کشورهای اسلامی ، شکستن چنین سنگر و دژی را علامت ترقی ،  رشد و تمدن می دانند و بر عکس حجاب و حفظ حریم عفاف را نشانه عقب گرد و واپسگرایی ،غربیها چنین القاء می کنند که حجاب زنجیر اسارت بر دست و پای زنان است و سدی بر سر تکامل آنهاست . حجاب زنان را در زندان زندگی حبس کرده و آنها را از تعالی و رشد باز می دارد و از توسعه علمی ، فکری ، فرهنگی ، و هنری زن می کاهد .
در جامعه ای که بر اثر نبودن قانون حجاب ، شخصیت زن تا سر حد یک عروسک ، یا یک کالای بی ارزش ، سقوط کند ، ارزشهای معنوی آن به کلی فراموش می گردد ، در چنین جامعه ای چگونه یک زن می تواند به هویت خود پی ببرد و شخصیت انسانی خود را از گزند آلودگان تبهکار حفظ کند.
 
عوامل بد حجابی :
 عوامل بد حجابی از دو عامل بیرونی و درونی نشات می گیرد که در ذیل به آنها اشاره میگردد.
الف)عوامل بیرونی ترویج بد حجابی و بی حجابی در جامعه ما عبارتند از :
۱- بیم دشمنان انقلاب اسلامی از اصولگرایی و رشد روز افزون معنویت در مقابل ماتریالیسم غربی و در نتیجه مقابله با پیشرفت چنین آموزه ای در ایران و جلوگیری از ورود و صدور آن به دیگر کشورها و به خطر افتادن منافع آنان.
۲- تبلیغات گسترده فرهنگی (تهاجم غرهنگی )دشمنان علی الخصوص آمریکای جنایتکار و اسرائیل و… از طریق ماهواره ،  اینتر نت و … به منظور جلو گیری از ترویج اسلامگرایی در جهن خصوصا”کشورهای غرب.
۳- بی هویت کردن نسلهای آینده جمهوری اسلامی و بی تفاوت کردن نسل فعلی و تخریب آموزه های نسل اول و دوم انقلاب اسلامی .
۴- فشارهای سیاسی بر نظام بین الملل وسازمانهای وابسته به آن در بر خورد با جمهوری اسلامی ایران از قبیل سازمان حقوق بشر ، کنوانسیون برابری حقوق زن و مرد ، یو نسکو و … با توجیهات کاذبانه عدم وجود آزادی ، وجود زندانیان سیاسی ، پایمال کردن حقوق زنان و…
۵- ارائه مدهای غربی که منطبق با نوع حکومت ماتریالیستی آنهاست به عنوان الگو و سنبل پیشرفت و مقابله با الگوهای برتر اسلامی و ایرانی .
۶- ایجاد جو نا خرسندی عمومی از حکومت جمهوری اسلامی و بزرگنمائی مشکلات احتمالی با تبلیغات گسترده و ایجاد جو بد بینی نسبت به نهادهای نظارت و هدایت کننده مانند سپاه ، بسیج ، قوه قضائیه و…
ب)عوامل درونی بد حجابی و بی حجابی :
۱- بی تفاوتی حکومت و مردم نسبت به شیوع منکر و کم توجهی و یا بی توجهی نسبت به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر.
۲- تبدیل شدن ناهنجاریها به هنجارها به دلیل بی توجهی و یا کم توجهی مردم و حکومت به نا هنجارها.
۳-تولید الگوها و محصولات فرهنگی و البسه های غیر متعارف با مدهای غربی و عرضه ارزان قیمت آن به بازار خرید.
۴- بر خوردهای غیر اصولی و غیر کارشناسانه با پدیده بدحجابی در بین جوانان و مردم و جری کردن آنان در بر خوردها.
۵- منفی نگری به پدیده ارزشمند حجاب و عدم توجه به نقاط مثبت حجاب و تبلیغ آن از طریق رسانه های گروهی بخصوص صدا و سیما ، تئاتر و سینما و …
۶-عدم ارائه الگوی مناسب و در خور شان نظام مقدس جمهوری اسلامی .
۷- بی تفاوتی و بی توجهی دستگاههای فرهنگی جامعه در بر خورد با پدیده حجاب در مواجهه با مردم بخصوص جوانان از قبیل وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی –  وزارت آموزش و تحقیقات و فن آوری – وزارت آموزش وپرورش – صدا وسیماو …
۸- خصوصی سازی مراکز و موسسات فرهنگی و ارائه محصولات آن بدون توجه به نظارت کامل به کیفیت و نحوه فعالیت آنان .
۹- فاصله گرفتن جوانان از آموزه های دینی و فرهنگ غنی اسلام به دلیل تبلیغ غلط آن و عدم توجه به خواستهای منطقی آنان.
۱۰ عدم تعیین حدود مشخص عملی و اجرائی در قانون برای مقابله دستگاههای قضایی و انتظامی در بر خورد با بی حجابی .
عدم توجه والدین به رعایت اصول اخلاقی و نوع پوشش لازم در منزل و در حضور فرزندان .
۱۱- بر غیر اصولی و غیر منطقی با پدیده های تکنولوژی ، مانند ماهواره و اینتر نت و عدم توانایی در ارائه تکنولوژی برتر برای جایگزینی .
۱۲- …
 
 
 
 
نتیجه یک تحقیق:
 
 
به جهت شناخت عوامل اجتماعی ،اقتصادی،فرهنگی و روانی موثر در شکل گیری و گسترش پدیده بد حجابی در استان آذر بایجان غربی لازم شدکه از تعدادی دختران و زنان جوان که پوشش ظاهری مناسبی نداشتنددر شهرستان ارومیه سوالاتی به عمل آید که نتایج حاصله و یافته های تحقیق به شرح ذیل می باشد:
 
۱-متغییر سن:
تحقیق حاضر که از تعداد یکصد نفر بعمل آمد نشان می دهدکه بیش از ۹/۸۹درصداز افرادی که حجاب اسلامی را رعایت نم یکنند در گروههای بین ۱۴-۲۶سال واقع شده اند.
بررسیهای بعمل آمده حاکی است دختران و پسران ایرانی بطور متوسط در سنین ۱۱ تا ۱۳ سالگی به بلوغ میرسندو بطور میانگین در سنین ۲۶تا ۲۸ سالگی اکثر آدنها متاهل و شاغل می شوند و هویت اجتماعی آنها شکل می گیردو زندگی بزرگسالی خود را آغاز می کنند.با عنایت به اینکه تمامی قوای زیستی،روحی،روانی،فکریو عاطفی فرد از دوران بلوغ تغییر و تحولات اساسی می یابد و بر هر یک  از این تغییرو تحولات نیز قانونمندی خاصی حاکم است(هندسه دوران جوانی) بنا به گفته زیگمو ند و آنا فروید ،در دوره بلوغ به علت تغییرات شدید فیز یولوژیککه طی آن روی میدهد یک مرحله طغیانی است.
ویژگی های روانی دوران نو جوانی و جوانی از قبیل آمارگیرانی  که در آن فر معمولا بر علیه نظامهای رایج کشور طغیان ممی کندو مبنایمحاسبه و قضاوت وی مبانی آرمانی و مدینه فاضله می باشد،هیجان طلبی ، تنوع طلبی ،هویت جوئی ،تاثیر پذیری ،و والگو پذیری  از گروه وهمسالان ،مربیان ،رسانه ها ،تحرک وانرژی فوق العاده که در حال حاضر  زیر ساختهای لازم در جهت گذارن بهینه اوقات فراغت وتخلیه معقول آن به اندازه کافی در دسترس نمی باشد،لذت طلبی ،خود نمایی و سعی در جذب جنس مخالف،عدم وجود پیوستار و هماهنگی در تجربه های زندگی فرد ،عدم جامعه پذیری کامل و عدم درک صحیح مسوئولیت همه از مواردی می باشند که قرار گرفتن ۹۱درصد از از مقاطع سنی ۱۴ تا ۲۶ را در بین افراد مورد بحثتوجه وتبیین می نماید.
۲-متغییرشغل:
توجه و امعان نظر به جدول ۲ مربوطبه متغییر شغل نشان می دهدکه ۴۸ در صد افراد مورد نظر خانه دار و در مجموع ۴۶ درصد نیز دانشجو و محصل بوده اند
توجه به جدول شماره ۳ و قرار گرفتن ۸/۷۹درصد از افراد در وضعیت مجرد حاکی از آن می باشد که اکثریت این افراد که شغل وخود را خانه دار اعلام کردهاند متاهل نبوده اندو مجرد بوده اند واقعیت این است که در خصوص جنسیت مونث کسانی که ازدواج نکرداند و بعد از اخذ دیپلم و فارغ التحصیلی  شغل خویش  را خانه دار عنوان می نمایند  در مقطع سنی ۱۴ -۲۵ سال به سر می برند .
۳-متغییر وضعیت تاهل:
نتیجه برسی نشان می دهد بیشترین آمار بد حجابی با ۸۱ درصد به مجردین تعلق دارد از آنجا که یکی از کار کرد های خانوانده ار ضاءتمایلات جنسی طرفین می باشد  و با توجه به افزایش سن ازدواج و عدم تحقق  شرایط برای ازدواج فرد با فقدان ارضاء جنسی مواجه می شود و از طرف دیگر با عنایت به اینکه فرد با تشکیل خانواده خود را در قبال همسر فرزند متعهد و مسئلیت پذیر حس می کندعدم تشککیل دزدواج بموقع و یا دیر هنگام بانوان بعضا آنها را وادار به انجام برخی انحرافات از جمله بد حجابی و….می نماید.
۴-در مجموع بیش از ۹۸ درصد افراد از جمعیت شهری می باشندبا صنعتی شدن کشور ها ،از دیاد وسایل نقلیه ،سرعت مهاجرت از روستا ها به شهر ها ازدیاد بی سابقه ای  یافت به طوری که به یکباره جمعیت بسیاری  از شهرها به چندین  برابر افزایش یافت و این دگرگونی باعث بروز مشکلات و گرفتاریها ی عدیده ای  در زندگی شهری  نشینی گردیده است .زندگی در شهر عامل مستقیم وقوع جرایم نیست بلکه شرایط موجود در آن زمینه را برای انحرافات و بزه مستعد و آماده می سازد فقدان پیوند ،همبستگی ،عطوفت،و محبت خانوادگی ،دوستی و همسایگی ،بی اعتنایی  به معنویات در شهر ها سبب افزایش آزادی ،بی قیدی،بی بند باری و بالا خره عدم انطباق با محیط شهری و تخلف از رعایت قوانین و مقررات می گردد.
 
۵- متغییرسطح تحصیل:
نتیجه برسی نشان می دهد که بیشترین افراد بد حجاب  به ترتیب ۱۸ درصد۱۷ درصد۲۶درصد و۲۱درصد متعلق به محصلین دوره راهنما یی،متوسطه،دیپلم و فوق دیپلم می باشند.
۷-متغییر مذهب:
نتیجه این بررسی نشان میدهد که بیشترینافراد بد حجاب متعلق به به مذهب تشییعبا ۹۲ درصد  می باشد.
 
 
 
بحث ونتیجه گیری :
به اعتقاد  جامعه شناسان ،ناهنجاریهاو جرائم اجتماعی در تمام اعصار و جوامع وجود داشته ،لیکن برخی از شرایط  ،با گسترش دامنه این ناهنجاریها ،معضلاتی   ایجاد می شود که تداوم حیات اجتماعی  را با خطر مواجه  می کند بروز این مسئله در جامعه ای که دارای فرهنگ غنی دینی و مبتنی  بر اخلاق و دستورات رفتاری در حوزه زندگی فردی و اجتماعی است قابل تاملو دقت بیشتری می باشدعلائم هشدار دهندهای نظیر افزایش نرخ ارتکاب به جرائم با توجه رشد جمعیت ،کاهش سن ارتکاب به جرایم در میان زنان ،ارتکاب علنی بسیاری لز جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی نشان می دهد که سنگ بنای اجتماع یعنی  خانواده و نیز قشر زنان بعنوان مادران آینده و ÷رورش دهندگان نسل آتی در معرض آسیب ها و تهدیدات جدی است.
اگر وجوه مشترک آکثر قریب به اتفاق افراد بد حجاب را مورد برررسی قرار دهیم مشاهده می نماییم که تقریبا همه آنها  در بسیاری از خصوصیات روانشناختی مشترک هستند اکثر آنها جوان  ویا نو جوان دارای تحصیلات راهنمایی تا فوق دیپلم و همچنین مجرد می باشند بروز گسترش بد حجابی سلامت و امنیت جامعه را بطور جدی به مخاطره می اندازد  بطوریکه نه تنها حرمت خودفرد بلکهحرمت جامعه را نیز مورد آماج بسیاری از جنبه های اجتماعی ،فرهنگی ،اخلاقی ،بهداشتی،و حقوق می گرددبطور کل از جمله علل بد حجابی می توان به عوامل ذیل اشره کرد:
الف-علتهای خانوادگی:
مشاجرات خانوادگی،بد سرپرستی،طلاق،ازدواج اجباری،اعتیاد و خشونت خانوادگی
ب-علتهای اجتماعی:
دوستان ناباب ،اغفال،مهاجرت،فساد اجتماعی ،عدم الگو  یابی و الگو پذیری صحیح ،
 
ج-علتهای فرهنگی:
ماهواره،فیلم های مبتذل،اعتقادات ضعیف،بی بند وباری،نهادینه نشدن ارزشهای مذهبی،افزایش سن ازدواج در بین جوانان
د-علل اقتصادی :
فقر مالی ،فاصله طبقاتی ،زیاده طلبی
ه-علل فردی:
اختلالات روانی،اختلالات جسمانی،مشکلات جنسی،بلوغ زود رس،افسردگی،عقده خود کم بینی،تنوع طلبی زیاده طلبی،خودنمایی،لذت طلبی.
 
 
پیشنهاد و راهکار ها:
ارائه هر نوع راهکاروپیشنهاد با اهداف ذیل جهت جلو گیری از شیوع معضل بد حجابی ارائه می گردد.
-پیشگیری  از بروز و گسترش آسیب ها و ناهنجاریهای اجتماعی.
-مقابله با روند روبه رشد دامنه آسیبها جهت افزایش ضریب امنیتی اخلاقی ،بهداشتروانیو سلامت جسمانی ، محافظت سرمایه انسانی  از گزند آسیبهای اجتماعی.
-ایجاد هماهنگی در بر نامه ریزیهای کلان و جامع توسط دستگاه های ذیربط به منظور جاری ساختن اراده ملی و تقویت انگیز  مردم در تحقق نظارت اجتماعی نسبت به پیشگیری و مهار آسیب های اجتماعی.
-تلاش جهت شناخت بهره مندی از ظرفیت ها،منابع و امکانات و دستگاه های دولتی وغیر دولتی جهت پیشگیری ،مقابله و اصلاح آسیب دید گان اجتماعی .
پیشنهادات که در این مقوله ارائه می گرد د در چهار مولفه:۱- فرهنگ ۲- خانواده ۳-اقتصاد۴- حقوق می باشد.
 
مولفه ۱ ((فرهنگ))
تعمیق باورها و ارزشههی دینی ،اخلاقیات ،پایبندی به اجرای احکام و حدود الهی ،تقویت کنترل درونی و پرورش پاک دامنی و ایجاد مصونیت در برابر آسیبهای اجتماعی .
-اصلاح نگرش جامعه نسبت به شان و کرامت زنو رعایت حقوق اسلامی ،انسانی زن و ارتقا آگاهی های اجتماعی در خصوص مصادیق ظلم و اجحاف به زن در نظام اسلامی .
انجام مستمر مطالعات و تحقیقات ملی پیرامون آسیبهای اجتماعی ،تعیین میزان شیوع آن در سطح ملی و جغرافیای کشور جهت اتخاذ روشها و بر نامه ریزیهای جدید .
-پاس داشت شعاعر اسلامی و احکام شرعی و پرهیز از تو جیح های شرعی برای ترویج مفاسد اجتماعی و اخلاقی
-سامان دهی و تقویت زمینه اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در تمام ابعاد به ویژه توسط نیروهای مردمی و با نوان متعهد و متدین.
– گسترش حضور و مشارکت دینی ،فرهنگی و اجتماعی بانوان و ارتقا سطح آگاهی های آنان .
-آگاه سازی آحاد جامعه از قوانین و مقررات، تهدیدات و خطرات اخلاقی .
-اطلاع رسانی به موقع و همه جانبه نسبت به پیامد های منفی (فردی ،خانوادگی و اجتماعی)آسیب ها و انحرافات اجتماعی به خانواده ها و دختران توسط صدا و سیما و رسانه های مکتوب ،آموزش و پرووش و دانشگاهها.
-توجه به تامین و غنی سازی اوقات فراغت جوانان و زنان توسط خانواده هاو نهاد های مدنی و کاهش اوقات بیکاری آنان .
-توسعه فرهنگ نقد و نقد پذیری در عرصه مسائل فرهنگی زنان و جوانان .
-نظارت بر تولید و کیفیت کالا های فرهنگی و رسانه های جمعی (کتب ،مجلات،فیلم ها،اینترنت،ماهواره)به منظور جلو گیری از تولید و ترویج آثار فرهنگی موثر در تهییج جوانان به لا ابلی گری ،ابتذال اخلاقی ،و عدم رعایت عفاف.
-پیشگیری از بهره گیری عاملان انحرافات اجتماعی از تنش ها و فضای نا آرام جامعه.
-ارائه الگو های صحیح و عملی جوانان و دختران جهت الگو پذیری و جامعه پذیری صحیح و درست.
 
مولفه ۲((خانواده)):
 
-تسریع و تسهیل امر ازدواج و تامین نیاز های اساسی جوانان از طریق هماهنگی و سامان دهی امکانات دولتی و غیر دولتی ذیربط .
– ایجاد زمینه و بستر مناسب در خصوص توسعه مشارکت های مر دمی در تاسیس بنیاد های ازدواج  دائم و تقویت و ارتقا فرهنگ وسا طت در ازدواج و همسر یابی و رفع نیاز های اساسی جوانان.
-بهره مندی از نیرو های مددکار اجتماعی و توسعهخ خدمات مشاوره ای رایگان و اجباری قبل از ازدواج   ودر زمان بحران.
-معطوف نمودن اذهان خانواده ها و جوانان  به تعدیل تو قعات .
-ضرورت توجه به تامین نیاز های عاطفی و روانی دختران و زنان در خانواده و تقویت ارتباط میان خانه و مدرسه و رفع مشکلات اخلاقی و رفتاری فرزندان .
-آشنا نمودن دختران وپسران با آئین همسر داری ،حقوق و تکالیف یکدیگر در خانواده .
-آموزش و اطلاع رسانی به خانواده ها در مورد ایمن سازی اعضا خانواده  از ابتلا به انحرافات اخلاقی فر زندان.
-تقویت و توسعه مراکز مشاوره تخصصی (اورژانس های اجتماعی)جهت دستیابی خانواده ها در طرح و حل مشکلات ،هدایت فرزندان و بهبود روابط میان فرزندان با والدین.
مولفه ۳((اقتصاد))
ضرورت بر قراری عدالت اجتماعی و امنیت اجتماعی ،کاهش شکاف طبقاتی و رفع فقر ،بیکاری و تبعیض به
<
عنوان عوامل موثر در بروز آسیب های اجتماعی.
-توسعه اقتصادی و تامین امکانات زندگی در شهر های کو چک جهت جلو گیری از مهاجرت نیروی کار به سوی شهر های بزرگ و افزایش دامنه آسیبها.
-تقویت فرهنگ حمایت اقتصادی از زنان و دختران توسط خانواده.
-ایجاد مشاغل پاره وقت جهت اشتغال جوانان در دوران تحصیلات عالی و فراهم شدن امکان ازدواج آنان.
-تاکید بر توانا سازی اقتصادی زنان از طریق احتساب ارزش مادی و معنوی کار آنها در خانواده با ایجاد بستر های قانونی و فرهنگی لازم .
-طراحی ساختار و الگوی مناسب شغلی برای زنان با توجه به نقش همسری ،مادری و مدیریتی آنان در خانواده.
مولفه ۴((حقوق)):
استخراج خلا های قانونی و حقوقی موثر در وقوع تخلفات و جرائم مختلف از سوی زنان و تصویب قوانین موثر جهت کاهش جرم.
-لزوم ارائه طرحها و بر نامه های اجرایی مربوط به آسیب های اجتماعی منطبق با قانون اساسی وسایر قوانین کشور.
-آموزش حقوق اساسی و مدنی به دختران و زنان توسط رسانه ها و دستگاه قضایی در خصوص ظلم های خانگی و اجتماعی و اتخاذ تدابیر لازم  جهت حمایت و امداد رسانی فوری به آنان در بروز بحرانها (طرح پلیس مدنی و صلب .حق از والدین ناصالح)
-تعیین اشد مجازات در خصوص عاملان فریب ، باند های اغفال در انحرافات اخلاق و اجتماعی .
-انجام حمایت های لازم قانونی نسبت به حقوق زنان و دختران در معرض آسیب جسمی،روحی و جنسی در خانواده و اجتماع توسط دستگاه قضایی و انتظامی .
دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  فضائل و خواص تلاوت سوره طه

  فضائل و خواص تلاوت سوره طه ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۲ امتیازs آثار و برکات خواندن سوره طه/ فضیلت و خواص آیات قدرتمند سوره طه : این سوره،اوّلین سوره ای است که ماجرای حضرت موسی علیه السلام را به تفصیل بیان نموده و حدود هشتاد آیه […]

  راه هایی برای کاهش فشار قبر

  راه هایی برای کاهش فشار قبر ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز راه هایی برای کاهش فشار قبر/ چطور فشار قبر کمتری داشته باشیم؟ منظور از مرگ تنها قرار دادن بدن در یک تکه زمین کنده شده نیست بلکه انتقال انسان به عالم برزخ است. اولین […]

  چگونگی خواندن نماز والدین

  خواندن نماز والدین یکی از حقوقیست که والدین چه در زمان حیات و چه پس از وفات شان بر گردن فرزندان خود دارند. این نماز را بخوانید تا هم والدینتان را شاد کنید و هم فرزندانتان بعدها برای خودتان بخوانند.

  چرا امام حسین جنگ را از تاسوعا به عاشورا انداخت ؟

  چرا امام حسین جنگ را از تاسوعا به عاشورا انداخت ؟ ۴٫۱۳/۵ (۸۲٫۵۰%) ۸ امتیازs چرا امام حسین جنگ را از تاسوعا به عاشورا انداخت ؟ در تاریخ آمده است که حضرت ابا عبدالله وقتی لشکر عمربن سعد در روز تاسوعا قصد شروع جنگ […]

  سریع الاجابه ترین دعاها

  سریع الاجابه ترین دعاها ۳٫۸۳/۵ (۷۶٫۶۷%) ۱۲ امتیازs استجابت دعا، مانند هر پدیده‌ی دیگری، قوانین ، آداب و شروطی دارد که با وجود آن آداب و شرایط است که دعا به اجابت می‌رسد .

  دعاهای مجرب برای رفع گرفتاری مختلف

  دعاهای مجرب برای رفع گرفتاری مختلف ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۳ امتیازs عرفا و بزرگان دین دستورالعمل ها و اذکار مختلفی را پیرامون دعا برای رفع مشکلات و گرفتاری های دنیوی و سلوکی و نیز برآورده شدن حاجت بیان نموده اند که در ادامه بررسی می […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi