جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

پرخاشگری

2,658

بازدید

پرخاشگری ۳٫۲۵/۵ (۶۵٫۰۰%) ۸ امتیازs
بالا بودن جمعیت جوان کشور این واقعیت مهم  را  گوشزد می کند که برای فراهم آوردن اثری مناسب جهت رشد این گروه سنی در همه جهات زندگی همه ما مسئول و معتقدیم . بنابراین لازم است والدین ، معلمان ، استادان ، مدیران نهادهای آموزشی و پرورشی و بطور کلی همه مسئولان کشور مهمترین و اساسی ترین وظایف خود را پیرامون رفع نیازهای ضروری و آینده این قشر عظیم متمرکز سازند روشن است که اگر حرکات تفکرات و تصمیمات بسیار متفاوت نوجوانان و جوانان امروز در مسیر و جایگاه منطقی خود قرار نگیرند ممکن است این امر عواقب و عوارض وخیمی را به دنبال داشته باشد مقابله با ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان از اهمیت زیادی برخوردار است دانش آموزان که گرفتار نارسایی اخلاقی و رفتاری هستند به کمک و یاری نیاز دارند لذا بایستی ریشه های این نارسائیها شناسایی شده و راههای کاهش و نهایتا درمان آنها مشخص گردد .
 پرخاشگری که به صورت رفتارهای پرخاشگرانه مشخص می شود ناشی از محرومیتها و کمبودهای فرد می باشد محیط و افرادی که فرد با آنها در ارتباط است نقش موثری در این فرآیند دارند هدف از این پژوهش شناخت عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان ابتدایی و غیر روشهای مناسب جهت تعدیل این رفتار می باشد .
در این تحقیق به عوامل متعددی نظیر نقش والدین وضع اقتصادی خانواد ه سطح سواد آنها و روابط خانوادگی و شیوه رفتار دانش آموزان با همکلاسیها و معلم مورد توجه قرار گرفته است وبیشتر مطالعاتی که تا کنون انجام شده مربوط به عوامل ایجاد و تداوم پرخاشگری می باشد گاهی پرخاشگری حالتی هیجانی دارد و برای جلب توجه و یا هنگام خشم و ابزار می شود یا استفاده از اقدامات منطقی و منظم می توان پاسخهای پرخاشجویانه را از طریق رههای غیر مستقیم به رفتاری مطلوب تبدیل کرد نقش معلم در این فرایند از اهمیت ویژه ای برخوردار است و چون پرخاشگری از راه تقلید قابل یادگیری است لذا معلم و همکلاسیها می توانند نقش مناسبی را ایفا نمایند .

فصل یکم
مقدمه :
    بالا بودن جمعیت جوان کشور این واقعیت مهم را گوشزد می کند که برای فراهم آوردن اثری مناسب جهت رشد این گروه سنی در همه جهات زندگی همه ما مسئول و معتقدیم و با توجه به اینکه کودکان سرمایه های ارزشمند و سازنده آینده جامعه هستند ارضائ نیازهای کودکان بطور مناسب راهنمایی و مشاهده کودک را ضرورت می بخشد و غفلت در رنج مشکلات آنان خسارات جبران ناپذیری به بار می آورد .
هدف کلی این آموزش آشنایی با مفهوم پرخاشگری منشا و چگونگی کنترل آن است و همچنین پرخاشگری  یک غریزه است که به طور کلی نمی توان آن را از بین برد باید به دانش آموزان و والدین آنها یاد داد که چگونه پرخاشگری خود و فرزندان خود را  در راه مثبت ارضا کنند .
و همچنین پرخاشگری که به صورت رفتارهای پرخاشگرانه مشخص می شود ناشی از محرومیتها و کمبودهای فردی می باشد و محیط و افرادی که فرد با آنها در ارتباط است نقش موثری در این فرایند دارند که پرخاشگری آنها را به نحوه صحیحی کنترل کنند و روشهای درست و منطقی در اختیار فرزندان آینده جامعه قرار دهند تا ما شاهد جامعه ای سالم و خوب باشیم .
بیان مساله پژوهش
با توجه به مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات مربیان سوالات زیر را عنوان نموده ام تا بتوانیم از طریق این سوالات پی ببریم که فرزندها تا چه اندازه پرخاشگر هستند تا از طریق استدلالهای منطقی میزان پرخاشگری آنها را در رابطه با محیط اطراف کودک والدین کودک و ناکامی کودک تماشای فیلمهای خشونت آمیز و امسال آنها و میزان پرخاشگری که در آنها هست کم کنیم .
اهمیت و ضرورت مساله
با توجه به اینکه کودکان سرمایه های ارزشمند و سازنده آینده جامعه هستند جهت ارضاء نیازهای کودکان بطور مناسب راهنمایی و مشاهده کودک ضرورت  می بخشد و غفلت در رنج مشکلات آنان خسارات جبران ناپذیری به بار می آورد لذا با توجه به تفاوتهای فردی کودکان و شناخت ویژگیهای عاطفی و رفتار آنان برای حل تعارضات و رسیدن به سلامت شخصی و رشد مطلوب و شکوفایی استعداد کودکان را یاری رسانیم تا به جای پرخاشگری  و ارعاب در آنها ، اعتماد به نفس و احساس امنیت و نیاز به خود شکوفایی و رضایت از زندگی به وجود آوریم ایجاد پرخاشگری در کودکان با عوامل گوناگون مرتبط است که با شناسایی آنها می توانیم کمک های لازم  را به دانش آموزان مربیان و خانواده های آنان بنماییم .
هدف کلی تحقیق :
پرخاشگری یک غریزه است و بطور کلی نمی توان آن را از بین برد باید به دانش آموزان کمک کرد تا پرخاشگری خود را در راههای درست و مثبت ارضاء‌کند هدف از این تحقیق یافتن مشکلات دانش آموزان پرخاشگر و ارائه راه حلهای مناسب برای بهبود رفتار به آنان است و شناسائی عوامل پرخاشگری دانش آموزان و پرداختن به طریق اصلاح آن .
اهداف ویژه پژوهش
آگاهی از علل پرخاشگری و عوامل ایجاد کننده آن آگاهی از رابطه رفتار والدین با هم و تاثیر آن در پرخاشگری کودکان آگاهی از راههای پیشگیری از پرخاشگری کودکان آگاهی از چگونگی رفتار معلمان با دانش آموزان ، آگاهی از وضعیت اقتصادی خانواده و رابطه آن با میزان پرخاشگری ،آگاهی از وضعیت میزان آشنایی والدین با مسائل تربیتی با میزان پرخاشگری آگاهی از چگونگی رفتار دیگر افراد  و هم سالان با این شاگردان آگاهی از ریشه و علل پرخاشگری در کودکان ،آگاهی از اصلاح رفتار پرخاشگرانه در کودکان .
سوالات و فرضیه ها
با توجه به مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات مربیان سوالات و فرضیه های زیر را عنوان نموده ام .
۱-    آیا الگو های محیط اطراف کودک در بروز پرخاشگری موثر است .
۲-    چگونه می توان رفتار پرخاشگرانه را اصلاح کرد .
۳-    ناکامی و عدم ارضای نیازهای کودک چه تاثیری در رفتار کودک دارد .
۴-    آیا آشنایی والدین با مسائل تربیتی با میزان پرخاشگری ارتباط دارد .
۵-    آیا تماشای صحنه های خشونت در بروز پرخاشگری موثر است .
۶-    برخورد نامناسب اطرافیان در پرخاشگری دانش آموزان مورد مطالعه تا چه میزان موثر است .
۷-    برخورد نامناسب معلم تا چه میزان پرخاشگری دانش آموزان مورد مطالعه را تشدید می کند .
۸-    عدم آشنایی والدین با مسائل روانشناسی تا چه میزان در تشدید پرخاشگری موثر است.
فرضیه :
با توجه به مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات فرضیه زیر را عنوان نموده ام .
۱-    خانواده پرخاشگر ۲- جدا شدن والدین از هم ۳- تشویق و تنبیه شدید ۴- نداشتن تفریحات سالم .
به این نتیجه رسیده ام که اکثر دانش آموزان پرخاشگر از خانواده هایی هستند که بسیار پرخاشگرند و هم چنین تشویق تنبیه شدید حمایت از فرزندان در هنگام نزاع با همسالان در پرخاشگری او بسیار موثر است .
کودکانی که پدرو مادرشان از هم جدا شده اند و بد دهانی والدین و نداشتن تفریحات سالم از عواملی هستند که در پرخاشگری موثر است .
۱-    ضعیف ا قتصادی ۲- وضعیت فرهنگی ۳- آشنایی والدین با مسائل تربیتی .
پس از انجام این مراحل به این نتیجه رسیدم که اکثر دانش آموزان پرخاشگر از خانواده هایی هستند که از وضعیت اقتصادی ضعیف برخوردارند .
و همچنین از نظر فرهنگی رشد نکرده اند والدین آنها با مسائل تربیتی آشنایی  نداشته اند لذا در اینگونه خانواده ها تنبیه بدنی و تبعیض بین کودکان اعمال می شود .
تعریف متغیرها :
در این تحقیق اصلاحاتی مانند هم چون پرخاشگر ، تغییردفاع ، هیجان ، ناکامی فشار روانی ، پاداش ، تنبیه و ……… تعریف شده است .
تنبیه :
 خشن ترین و نامطلوب ترین روش تغییر رفتار است تنبیه عبارت است  از ارائه یک محرک آزار دهنده و به دنبال یک رفتار نامطلوب برای کاهش احتمال وقوع مجدد آن رفتار .
پرخاشگر :
به فردی اطلاق می شود که تمایل به حمله کردن و مبارزه طلبی دارد و رفتار او بر خلاف کسی است که از خطر با مشکلات می گریزد .
مشاهده :
 نوعی توجه آگاهانه است و یکی از بهترین روشهای مهم شناخت در مطالعات و تحقیقات به شمار می رود و از طریق آن به شناخت و ارزیابی رفتار دانش آموزان دست پیدا می کن .
نزاع والدین :
 بحث و گفتگو شدید که بعضی مواقع  بازد وخورد همراه است و کودکان مشاهده گر این صحنه است و به عنوان الگو از آنها پیروی کرده و خلق و خوی پرخاشگرانه پیدا می کند .
  تبعیض :
 بعضی را به بعضی دیگر ترجیح دادن تبعیض قائل شدن  افراد از نظر نژادی مذهبی ، جنسی.
رفتار خصمانه و تهاجمی : رفتار خصمانه و تهاجمی واکنش به ناکامی و سرکوبی امیال است که زاییده تعامل پیچیده بین وضعیت محیطی و تغییرات بیوشیمیایی و عوامل فرهنگی و پاسخهای آموخته شده است که به صورت ضرب و جرح و آزار واذیت و تخریب و صدمه زدن به دیگران بروز می کند .
مسائل تربیتی :
 هر آنچه را که ما انجام می دهیم یا  دیگران برای ما انجام می دهند تا ما را به کمال طبیعتمان نزدیک کنند و به عبارتی پروردن و آموختن
دفاع :
عبارت است از مکانیزم ناهنجار که به وسیله آن تن خود را از آسیب ها  ما با تاثیراتی که برای تمامی ارگانیزم  خطرناک  به نظر می رسند جدا می سازد .
هیجان :
یک حالت برانگیختی که توام با فعالیت یک غریزه است که بدن را به سرعت به فعالیت وا می دارد یا به مشابه پاسخی معین به یک محرک خاص تعریف کرد
فشار روانی :
 نظام نیروهای درونی خواه معنوی خواه روانی است که بدن را خسته فرسوده می کند .
جبران :
 یکی از مکانیز های دفاعی خود است که مشخصه آن رفتاری است که به منظور متوازن سازی متقابل کمبودی و احتمالی یا خیالی طرح ریزی می شود .
تعریف عملیاتی :
اضطراب : پریشان شدن ،  لرزیدن ،  پریشانی ،  بی تابی .
انگیزش : تحریک ، ترغیب  ، تحریض .
پاداش : مزد ،  سزاء  ، جزای عمل  .
اختلال رفتار : بد زبان ،مخرب ، غیر قابل پیش بینی ، غیر مسئول ریاست طلب ،دعواگر موزی ، حسود ، بی اعتقاد ( خلاصه نقطه مثبتی ندارند که دیگران بسوی آنها جلب     شوند .)
پالایش : تخلیه  هیجانی برای کنترل رفتار پرخاشگرانه .
افسردگی : نگران بودن ، دلهره داشتن از دست دادن اعتماد به نفس بی قراری ،آسوده نبودن ، مشغله فکری داشتن ، اخلاق ناشی از رفتار روانی : استرس هیجانی رفتار آشفته بی قراری ترس وحشت زدگی درماندگی در افراد وجود دارد .
تنبیه : محروم کردن از یک محرک خوب کتک زدن فرصت ندادن دوباره . 
فصل دوم

جامعه آماری :
 معلمین ناحیه چهار آموزش و پرورش شهر مشهد که تحقیق روی آنها انجام می شود که تعداد مدرسه ی ابتدای آنها بالای ۱۰۰ تا مدرسه بود و تعداد معلمین که در آن ناحیه تدریس می کردنند بالای ۱۰۰۰ نفر بودند .
نمونه آماری :
 آزمودینهای  پژوهش از میان معلمین آموزش و پرورش ناحیه چهار مشهد بودند که تعداد کل معلمینی که به پرسشنامه نظر خواهی درباره دانش آموزان در این پژوهش پاسخ دادند حدود ۱۰۰ نفر از معلمین بودند که آنها را به طور تصادفی که دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر و دارای سابقه تحصیلی بالای ۸ سال بودنند انتخاب کردیم. نوع تحقیق :
نوع تحقیق توصیفی است چون این روش شرایطی را بیان می کنند و هدف آن تجزیه و تحلیل شرایط موجود است مثل جمع آوری نظرات معلمین .
روش نمونه گیری :
روش نمونه گیری تصادفی است چون مدارس را به طور تصادفی انتخاب کرده و معلمین را نیز به طور تصادفی از میان آنها انتخاب کرده ایم .
ابزار اندازه گیری :
 ابزار پژوهش پرسشنامه ای با عنوان پرسشنامه نظر خواهی از معلمین شامل ۲۰ سوال بود که در آن از معلمین خواسته شد تا نظر خود را نسبت به میزان پرخاشگری دانش آموزان به صورت یک مقیاس درجه بندی از خیلی زیاد تا زیاد و متوسط و کم در مقابل هر سوال مشخص کنند .
چند نمونه از سوالات در زیر آمده است .
۱-    آیا الگوهای محیط اطراف کودک در بروز پرخاشگری موثر است .
۲-    ناکامی و عدم ارضای نیازهای کودک چه تاثیری در رفتار کودک دارد .
۳-    چگونه می توان رفتار پرخاشگرانه را اصلاح کرد و  غیره ………
طرح پژوهش و روش هایی تجزیه و تحلیل داده ها
شیوه جمع آوری از طریق مطالعات کتابخانه ای بوده و پس از انتخاب پرسشنامه نظر خواهی آنها را در اختیار معلمین قرار دادیم تا آنها به طور طبیعی به فرم های ارزشیابی پاسخ دهند و معلمین پس از پاسخ دادن به سوالات به صورت خیلی زیاد و زیاد و متوسط و کم جواب دادند و آنها را از طریق روش آماری و گرفتن میانگین آن سوالات به طریق رسم جدول فراوانی و توزیع درصد رسم نمودار مورد محاسبه قرار دادیم .

فصل سوم

یافته های پژوهشی :
مقدمه
براساس فرضیه ها اقدام به تهیه پرسشنامه نموده که شامل ۲۰ سوال می باشد که در رابطه با پرخاشگری در مقابل هر سوال چهار گزینه کم متوسط زیاد و خیلی زیاد می باشد.
جامعه آماری معلمین مشهد
جمعیت نمونه ۱۰۰ نفر از معلمین که پس از پر کردن پرسشنامه جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .
روش آماری مورد استفاده در این تحقیق
۱-    رسم  جدول فراوانی ۲- رسم کردن نمودار درصد آن را نیز رسم می کنیم . بر اساس داده ها به تغییر و تفسیر و نتیجه گیری می پردازیم . معلمین گرامی ضمن عرض سلام و آرزوی سلامتی برای شما عزیزان با توجه به جدی بودن مسئله تعلیم و تربیت و تاثیر نقش معلمین  در این امر مهم تحقیق در زمینه بررسی علل و عوامل پرخاشگری از دیدگاه شما معلمین گرامی صورت گرفته امید آن می رود گامی موثر در حل این مشکل برداریم و در این راه موفق تر گردیم با همکاری شما معلمین گرامی .
این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال می باشد که در مقابل هر سوال چهار حالت وجود دارد از شما تقاضا می شود نظر خود را فقط در یکی از چهار حالت با علامت × مشخص کنید .
لطفا به تمام سوالات پاسخ دهید چون ما را در تجزیه و تحلیل اطلاعات بیشتر کمک می کنید .نوشتن نام و نام خانودگی الزامی نیست فقط سابقه تحصیلی خود را ذکر کنید .
معلمین گرامی که بالای ۸ سال سابقه تحصیلی دارند . مدرک حداقل فوق دیپلم و بالاتر دارند به سوالات پاسخ دهند . از معلمین تقاضا  می شود با دقت پاسخ دادن به سوالات ذیل ما را در انجام کار تحقیق راجع به کودکان پرخاشگری یاری فرمائید .

پرسشنامه مربوط به پرخاشگری کودکان
جدول سوالات پرسشنامه    کم    متوسط    زیاد    خیلی زیاد
۱    تنبیه بدنی کودک                
۲    تبعیض بین کودکان                
۳    توقع بیش از توان کودک                
۴    اختلافات بین پدر و مادر                
۵    بی مهری پدر نسبت به فرزندان                
۶    عدم آگاهی والدین از مسائل تربیتی                
۷    تمسخر کودک در مقابل دیگران                
۸    اختلالات و بیماری های جسمی کودک                
۹    میزان خستگی و افسردگی کودک در کلاس درس                
۱۰    ایجاد محرومیت رنج و کمبود مادی                
۱۱    اگر کودک به خواسته های خود نرسد به چه میزان پرخاشگر می شود                
۱۲    کودکان پسر به چه میزان از دختران پرخاشگرند                
۱۳    والدین پرخاشگر کودکان آنها چه میزان پرخاشگر می شوند                
۱۴    کودکان پرخاشگر به چه میزان احساس برتری نسبت به کودکان دیگر دارند                 
۱۵    کودکان که در محلهای نا آرام زندگی می کنند تا چه میزان  پرخاشگرند               
۱۶    کودکان تا چه حد برای دفاع از خود دست به پرخاشگری می زنند                
۱۷    کودکانی که احساس قدرت می کند تا چه میزان در پرخاشگری او موثر است                
۱۸    آرام صحبت کردن با کودک پرخاشگر تا چه میزان در کاهش پرخاشگری موثر است                
۱۹    کودکانی که فیلمهای خشن می بینند چه میزان پرخاشگر می شوند                
۲۰    رفتار نامناسب والدین تا چه اندازه در پرخاشگری موثر است                
نام و نام خانوادگی :                                                سن :                                   جنس :                                        تاریخ :
بررسی عوامل پرخاشگری دانش آموزان از دیدگاه معلمین
جداول مربوط به سوال یک

درجه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    جمع
فراوانی    61    30    6    3    100
درصد    61%    30%    6%    3%    100%

حدود ۹۱ /۰ درصد از معلمین معتقد هستند که تنبیه بدنی کودک در میزان پرخاشگری دانش آموزان در حد خیلی زیاد و زیاد موثر است . در حالیکه در خدود ۳% اعتقاد کم دارند و حدود ۶%درصد در حد متوسط اعتقاد دارند و در نتیجه تنبیه بدنی کودک در حد بسیار زیاد در پرخاشگری کودک تاثیر دارد .

بررسی عوامل پرخاشگری دانش آموزان از دیدگاه معلمین
جداول مربوط به سوال دوم

درجه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    جمع
فراوانی    12    78    6    4    100
درصد    12%    78%    6%    4%    100%

     
حدود ۹۰ % از معلمین معتقد هستند که تبعیض بین کودکان در میزان پرخاشگری دانش آموزان در حد خیلی زیاد و زیاد موثر است در حالیکه حدود ۶ % در حد متوسط و حدود ۴ % اعتقاد ندارند در نتیجه تبعیض بین کودکان در حد بسیار زیادی در پرخاشگری تاثیر دارد . 

بررسی عوامل پرخاشگری دانش آموزان از دیدگاه معلمین
جداول مربوط به سوال سوم
درجه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    جمع
فراوانی    35    30    17    18    100
درصد
۳۵%    30%    17%    18%    100%
   
حدود ۶۵ % درصد از معلمین معتقد هستند که توقع بیش از توان کودکان در میزان پرخاشگری دانش آموزان در حد خیلی زیاد و زیاد موثر است در حالیکه در خدود ۱۷ % درصد در حد متوسط و حدود ۱۸ درصد اعتقاد کمی دارند در نتیجه توقع بیش از توان کودک در حد بسیاری زیاد در پرخاشگری تاکید دارد .
بررسی عوامل پرخاشگری دانش آموزان از دیدگاه معلمین

جداول مربوط به سوال چهارم
درجه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    جمع
فراوانی    56    35    6    3    100
درصد    56%    35%    6%    3%    100%
   

    در حدود ۹۱ درصد از معلمین معتقد هستند که اختلافات بین پدرو مادر در میزان پرخاشگری دانش آموزان در حد خیلی زیاد و زیاد است در حالیکه ۶ % درصد متوسط و ۳% در حد کم اعتقاد دارند و در نتیجه اختلافات بین پدرو مادر در حد بسیار زیادی در پرخاشگری تاثیر دارد .
بررسی عوامل پرخاشگری دانش آموزان از دیدگاه معلمین
جداول مربوط به سوال پنجم
 
درجه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    جمع
فراوانی    45    41    8    6    100
درصد    45%    41%    8%    6%    100%
   
حدود ۸۶ درصد از معلمین معتقد هستند که بی مهری پدر نسبت به فرزندانش در میزان پرخاشگری دانش آموزان در حد خیلی زیاد و زیاد موثر است در حالیکه حدود ۸ % اعتقاد دارند به متوسط و حدود ۶ % اعتقاد دارند به کم در نتیجه بی مهری پدر نسبت به فرزندانش در حد بسیار زیاد در پرخاشگری تاثیر دارد .
بررسی عوامل پرخاشگری دانش آموزان از دیدگاه معلمین
جداول مربوط به سوال ششم
درجه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    جمع
فراوانی    42    50    8    –    100
درصد    42%    50%    8%    –    100%
در حدود ۹۲ درصد معلمین معتقد هستند که عدم آگاهی والدین از مسائل تربیتی در میزان پرخاشگری دانش آموزان خیلی زیاد زیاد موثر است در حالیکه حدود ۸ درصد اعتقاد دارند به متوسط و عده ای هم اصلا اعتقاد ندارند در نتیجه عدم آگاهی والدین از مسائل تربیتی در حد بسیار زیادی در پرخاشگری موثر است .
بررسی عوامل پرخاشگری دانش آموزان از دیدگاه معلمین
جداول مربوط به سوال هفتم

درجه     خیلی زیاد     زیاد     متوسط     کم     جمع
فراوانی     40    36    20    4    100
درصد
۴۰%    36%    20%    4%    100%
    در حدود ۷۶ درصد از معلمین اعتقاد دارند تمسخر کودک در مقابل دیگران خیلی زیاد و زیاد موثر است در حالیکه در حدود ۲۰ % از معلمین در حد متوسط معتقد هستند و حدود ۴ % به کم معتقد هستند لذا نتیجه می گیریم که تمسخر در مقابل دیگران بسیار زیاد در پرخاشگری موثر است .
بررسی عوامل پرخاشگری دانش آموزان از دیدگاه معلمین
جداول مربوط به سوال هشتم

 
درجه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    جمع
فراوانی    20    30    40    10    100
درصد    20%    30      %    40%    10%    100%
   
در حدود ۵۰ درصد از معلمین اعتقاد دارند که اختلالات و بیماری های جسمی کودک در حد خیلی زیاد و زیاد موثر است در حالیکه حدود ۴۰ درصد از معلمین اعتقاد به متوسط دارند و حدود ۱۰ % به کم اعتقاد دارند .

نمودار و جداول مربوط به سوال نهم

درجه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    جمع
فراوانی    44    30    26    –    100
درصد    44%    30%    26%    –    100%
   

در حدود ۷۴ در صد از معلمین اعتقاد دارند که میزان خستگی و افسردگی کودک در کلاس درس در حد خیلی زیاد و زیاد موثر است و در حالیکه۲۶ درصد به متوسط اعتقاد دارند و بعضی اصلا اعتقاد ندارند پس نتیجه می گیریم که خستگی و افسردگی کودک در کلاس درس به تعداد بسیار زیاد در پرخاشگری وی موثر است .

نمودار و جداول مربوط به سوال دهم
 درجه     خیلی زیاد     زیاد     متوسط     کم     جمع
فراوانی    30    35    27    8    100
درصد    30%    35%    27%    8%    100%
در حدود ۶۵ درصد معلمین اعتقاد دارند که ایجاد محرومیت رنج و کمبود مادی در کودکان در حد خیلی زیاد و زیاد موثر است در حالیکه در حدود ۲۷ % به متوسط اعتقاددارند و ۸ % از آنها به کم اعتقاد دارند پس نتیجه می گیریم که محرومیت رنج و کمبود مادی بسیار زیاد در پرخاشگری کودکان موثر است .

نمودار و جداول مربوط به سوال یازدهم

 
درجه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    جمع
فراوانی     40    37    20    3    100
درصد     40%    37%    20%    3%    100%
    در حدود ۷۷ درصد از معلمین اعتقاد دارند که اگر کودک به خواسته خود نرسد در میزان پرخاشگری دانش آموزان در حد خیلی زیاد و زیاد موثر است در حالیکه در حدود ۲۰    درصد به متوسط اعتقاد دارند و در حدود ۳ درصد به کم اعتقاد دارند پس نتیجه می گیریم که اگر کودک به خواسته خود نرسد بسیار زیاد در پرخاشگری او موثر است  .
نمودار و جداول مربوط به سوال دوازدهم 

درجه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    جمع
فراوانی    46    50    4    –    100
درصد    46%    50%    4%    –    100%
در رابطه با اینکه پسران از دختران پرخاشگرترند با توجه به نمودار معلمین هم به این نظریه موافق بودند و فقط ۴ % آن را متوسط ۵۰ % آن را زیاد ۴۶ % آن را خیلی زیاد اعتقاد داشتند بطور کل ۹۶ % آن را خیلی زیاد و زیاد می دانستند .
بررسی عوامل پرخاشگری دانش آموزان از دیدگاه معلمین
جداول مربوط به سوال سیزدهم

درجه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    جمع
فراوانی    35    60    4    1    100
درصد    35%    60%    4%    1%    100%
در حدود ۹۵ درصد از معلمین اعتقاد دارند که والدین پرخاشگری کودکان آنها خیلی زیاد و زیاد در پرخاشگری موثر هستند در حالیکه حدود ۸ درصد به متوسط  حدود ۴ % به کم اعتقاد دارند پس نتیجه می گیریم که والدین که پرخاشگرند کودکان آنها به میزان بسیار پرخاشگر می شوند .

نمودار و جداول مربوط به سوال چهاردهم 

 
درجه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    جمع
فراوانی    6    42    48    4    100
درصد    6%    42%    48%    4    100%
   
در حدود ۴۸ درصد از معلمین اعتقاد دارند که کودکان پرخاشگر که احساس برتری نسبت به کودکان دیگر دارند خیلی زیاد و زیاد موثر است در حالیکه حدود ۴۸ درصد متوسط اعتقاد دارند و حدود ۴ درصد به کم اعتقاد دارند .
نمودار و جداول مربوط به سوال پانزدهم

درجه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    جمع
فراوانی    50    30    18    2    100
درصد    50%    30%    18%    2%    100%
   
در حدود ۸۰ درصد از معلمین اعتقاد دارند که کودکانی که در محیط ناآرام زندگی می کنند به میزان خیلی زیاد و زیاد در پرخاشگری موثر است در حالیکه حدود ۱۸ درصد به متوسط اعتقاد دارند و حدود ۲درصد از آنها کم اعتقاد دارند پس نتیجه می گیریم که کودکانی که در محیط نا آرام زندگی می کنند به میزان بسیار زیاد در پرخاشگری آنها موثر است .
نمودار و جداول مربوط به سوال شانزدهم
  
درجه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    جمع
فراوانی    40    50    5    5    100
درصد    40%    50%    5%    5 %    100%
   
در حدود ۹۰ درصد از معلمین اعتقاد دارند که کودکان برای دفاع از خود به میزان خیلی زیاد و زیاد دست به پرخاشگری می زنند در حالیکه حدود ۵ درصد به متوسط اعتقاد دارند و در حدود ۵ درصد از آنها به کم اعتقاد دارند پس نتیجه می گیریم که کودکان برای دفاع از خود در حد بسیار زیاد از خود پرخاشگری نشان می دهند .
نمودار و جداول مربوط به سوال هفدهم
 
 
درجه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    جمع
فراوانی    30    36    18    16    100
درصد    30%    36%    18%    16%    100%
   
در حدود ۶۶ درصد معلمین اعتقاد دارند که کودکانی که احساس قدرت می کند در حدود خیلی زیاد و زیاد در پرخاشگری آنها موثر است در حالیکه ۱۸ درصد به متوسط اعتقاد دارند و در حدود ۱۶ در صد از آنها به کم اعتقاد دارند .

نمودار و جداول مربوط به سوال هیجدهم

  
درجه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    جمع
فراوانی    20    46    30    4    100
درصد    20%    46%    30%    4%    100%
در حدود ۶۶ درصد از معلمین اعتقاد دارند که آرام صحبت کردن با دانش آموزان به میزان خیلی زیاد و زیاد در کاهش پرخاشگری آنها موثر است در حالیکه که حدود ۳۰ % از آنها به متوسط و حدود ۴ % از آنها به کم اعتقاد دارند .
نمودار و جداول مربوط به سوال نوزدهم 
درجه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    جمع
فراوانی    28    47    25    –    100
درصد    28%    47%    25%    –    100%
   

در حدود ۸۵ درصد از معلمیبن اعتقاد دارند که کودکانی که فیلمهای خشن می بینند به میزان زیاد و خیلی زیاد در پرخاشگری آنها موثر است و حدود ۲۵ درصد به متوسط و بعضی ها اصلا اعتقاد ندارند .

بررسی عوامل پرخاشگری دانش آموزان از دیدگاه معلمین
جداول مربوط به سوال بیستم 
درجه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    جمع
فراوانی    40    50    8    2    100
درصد    40%    50 %    8%    2%    100%
در حدود ۹۰ درصد از معلمین اعتقا دارند که رفتار نا بسامان والدین به میزان خیلی زیاد و زیاد در پرخاشگری آنها موثر است در حالیکه حدود ۸ درصد از آنها به متوسط و حدود ۲ % از آنها به کم اعتقاد دارند پس نتیجه می گیریم که والدین که والدین که رفتار نابسامان دارند کودکان آنها به میزان بسیار زیاد پرخاشگر می شوند .
 

فصل چهارم

بیان مساله پژوهش
۱-    آیا الگوهای محیط کودک در بروز پرخاشگری موثر است . 

درجه     کم    متوسط    زیاد    خیلی زیاد
درصد فروانی    23    153    246    188
میانگین    81/3    5/25    4    3/31
درصد    23/0    53/1    46/2    88/1
در مجموع نظرات جمع آوری شده و سوالات که از این سوال پژ.هش مطرح شده در پرسشنامه ۲۲/۰ به گزینه کم و ۵۳/۱ به گزینه متوسط ۴۶/۲ به گزینه زیاد ۸۸/۱ به گزینه خیلی زیاد اعتقاد داشتند .
۲-    چگونه می توان رفتار پرخاشگرانه را اصلاح کرد .

درجه     کم    متوسط    زیاد    خیلی زیاد
درصد فروانی    40    163    175    102
میانگین    8    6/32    35    4/20
درصد    40/0    63/1    75/1    02/1

در مجموعه به نظرات جمع آوری شده سوالات که از این سوال پژوهش مطرح شده در پرسشنامه ۴۰/۰ به گزینه کم و حدود ۶۳/۱ درصد به گزینه متوسط در حالیکه ۷۵/۱ به گزینه زیاد و ۰۲/۱ درصد به گزینه خیلی زیاد اعتقاد داشتند .
۳- ناکامی و عدم رضای نیازها کودک چه تاثیری در رفتار کودک دارد در جمع آوری  مجموع سوالاتی که در پرسشنامه از این سوال پژوهش طرح شده ۳۳/۰درصد آن را کم
درجه     کم    متوسط    زیاد    خیلی زیاد
درصد فروانی    33    242    276    58
میانگین    5/5    3/49    46    66/9
درصد    %33/0    42/2    76/2    %58/0
۴۲/۲ درصد آن را متوسطه ۷۶/۲ درصد آن را زیاد % ۵۸ /۰درصد آن را خیلی  زیاد      می دانند .
۴-آیا آشنایی والدین به مسائل تربیتی یا میزان پرخاشگری ارتباط دارد در جمع آوری نظرات و مجموع نظرات و مجموع سوالاتی که در پرسشنامه از این سوال

درجه     کم    متوسط    زیاد    خیلی زیاد
درصد فروانی    372    118    333    208
میانگین    14/53    85/16    57/47    71/29
درصد    %73/3    %18/1    33/3    %8/2
   
   پژوهش مطرح  شده ۷۳/۳ در صد آن را کم در حدود  18/1 درصد آن را متوسط و ۳۳/۳ درصد آن را زیاد  8/2 درصد آن را خیلی زیاد می دانند .
۴-    آیا تماشای صحنه های خشونت در بروز پرخاشگری موثر است در جمع آوری نظرات و مجموع سوالات که در پرسشنامه از این سوال پژوهشی طرح شده % ۲۶/۰ درصد آن را کم % ۵۴ /۰ درصد آن را متوسط % ۶/۳ درصد آن را زیاد %۳۲/۲ درصد آن را خیلی زیاد می دانند .

درجه     کم    متوسط    زیاد    خیلی زیاد
درصد فروانی    26    56    306    232
میانگین    3/4    9    51    6/38
درصد    %26/0    %54/0    %6/2    %32/2

تجزیه و تحلیل :
شیوه جمع آوری از طریق مطالعات کتابخانه ای بوده و پس از انتخاب پرسشنامه نظر خواهی آنها را در اختیار معلمین قرار دادیم تا آنها به طور طبیعی به فرم های پرسشنامه پاسخ دهند .
و معلمین پس از پاسخ دادن به سوالات به صورت خیلی زیاد و زیاد و متوسط وکم جواب دادند و آنها را از طریق روش آماری و گرفتن میانگین آن سوالات به طریق رسم جدول فراوانی و توزیع درصد رسم نمودار مورد محاسبه قرار دادیم .
 محدودیت  پژوهشی
محدودیت تحقیق پراکنده بودن مدارس جهت تهیه پاسخ به پرسشنامه ها همکاری نکردن معلمین در پاسخ دادن به پرسشنامه سختگیری های زیاد بالای اداری برای بدست آوردن آمار دقیق معلمین ناحیه چهار مشهد کمبود وقت در جمع آوری پرسش نامه ها به دلیل همزمانی تحقیق با امتحانات نوبت آخر مدارس عدم تجربه کافی محقق که تا کنون هیچ کار تحقیقی انجام نداده است .
پیشنهاد و کاربردهای پژوهشی
با توجه به مطالعات کتابخانه ای که داشته ام پرخاشگری را به دو روش پرخاشگری به خود ۲ پرخاشگری به دیگران دانست تقسیم کردن علل آن را می اتوان تنبیه نقش پذیری مشاجره والدین عمل تلافی جویانه و ناکامی تقویت پرخاشگری و الگو قرار دادن فرد پرخاشگر می باشد .
راهها پیشگیری از آن :
 ارضاء‌ علائق و دلسوزی محبت خود داری از تنبیه فراهم کردن سرگرمی ها ساده و تشویق او و آگاهی بیشتر والدین از مسائل تربیتی دانش آموزان استفاده والدین برای حل مشکلات کودکان استفاده و آشنایی مربیان مدارس جهت آگاهی از مشکلات دانش آموزان و کمک آنها  در جهت حل مشکلات آنها همکاری بیشتر بین مربیان و والدین آشنایی به نیازهای کودکان .
خلاصه یافته پژوهش
 در این تحقیق نتایج کل یک پرسشنامه ۲۰ سوالی نظر خواهی از معلمین راجع به پرخاشگری کودکان مورد بررسی قرار گرفت .
یافته های حاصل نشان دادند که اظهار نظر معلمین تحت تاثیر برداشتهای کلی آنان از دانش آموزان مورد ارزیابی قرار گرفت برای توجیه یافته های این پژوهش می توان به بیان دونکته استناد کرد پژوهشهای انجام شده به وسیله روانشناسان در چند دهه اخیر به وضوح نشان داده اند که صفات شخصیتی و ویژگیهای کلی محیطی ادراکها و قضاوتهای افراد را تحت تاثیر قرار می دهند . دلیلی وجود ندارد که انتظار داشته باشیم معلمین در ارزشیابی از دانش آموزان از این نوع تاثیرها مصون بمانند .
دانش آموزان با شرایط و انتظارهای مختلفی به تحصیل می پردازند هر چند            می توان فرض کرد که کسب دانش و مهارتهایی که به آنان آموزش داده می شود یکی از انگیزه های بنیادی آنان را تشکیل می دهند نباید فراموش کرد که همه به یک نسبت از این انگیزه برخوردار شوند نظر  تعدادی از معلمین اینست که می توان پرخاشگری کودکان را از طریق رفتار خوب کم کرد اما نظر  تعدادی دیگر از معلمین نظر اینست که عامل  پرخاشگری نامعلوم و نامشخص است .
از این رو نمی توان انتظار داشت که همه معلمین تمام فعالیتهای آموزشی خود را که صرف دانش آموزان می کنند از طریق پرکردن پرسشنامه پژوهشی تکمیل کنند .
در این تحقیق به عوامل متعددی نظیر نقش والدین وضع اقتصادی خانواده سطح سواد آنها و روابط خانوادگی و شیوه رفتار دانش آموزان با همکلاسیها و معلم مورد توجه قرار گرفته است .
بیشتر مطالعاتی که تا کنون انجام شده مربوط به عوامل  ایجاد و تداوم پرخاشگری می باشد ما از طریق دادن پرسشنامه پژوهشی به معلیمن و پر کردن آن به این نتیجه رسیدیم بفهیم که فرزندان ما تا چه حد پرخاشگر هستند و علت پرخاشگری آنها چیست و چگونه بتوانیم پرخاشگری آنها را کاهش دهیم .
و همچنین  به این نتیجه رسیده ایم که اکثر دانش آموزان پرخاشگر از خانواده هایی هستند که بسیار پرخاشگرند و هم چنین تشویق ، تنبیه شدید حمایت از فرزندان در هنگام نزاع با همسالان در پرخاشگری او بسیار موثر است  همچنین عوامل دیگری در این مورد شرط هستند از جمله وضعیت اقتصادی وضعیت فرهنگی آشنایی والدین با مسائل تربیتی و غیره هستند .

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  ازدواج هایی که عاقبت خوشی ندارند

  ازدواج هایی که عاقبت خوشی ندارند ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز بسیاری از رابطه‌ها و ازدواج‌ های امروزی به علت برخی ویژگی‌های اخلاقی طرفین و نداشتن شناخت کافی نمی‌تواند موفقیت آمیز باشد.

  بیشتر با وجدان هستید یا روشن فکر؟

  بیشتر با وجدان هستید یا روشن فکر؟ ۱٫۰۰/۵ (۲۰٫۰۰%) ۱ امتیاز شخصیت شما بر هر چیزی، از دوستان‌تان گرفته تا کاندیدی که به او رای می‌دهید تاثیرگذار است؛ اما با این حال خیلی از افراد وقت زیادی را صرف فکر کردن به ویژگی‌های شخصیتی‌شان […]

  شیوه های پاداش به کودکان

  شیوه های پاداش به کودکان ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز قبل از هر چیز باید تعریفی صحیح از پاداش داشته باشیم . قانون اثر در روانشناسی بیان می کند که وقتی به دنبال یک رفتار اتفاق خوشایندی روی می دھد احتمال تکرار شدن آن رفتار […]

  مهم ترین نشانه های تفاهم زوجین

  در مورد عشق از یکدیگر سوال نمی کنند می‌دانید که طرفتان را دوست دارید و او هم دوستتان دارد و هیچ شکی درمورد هیچکدام از اینها در ذهنتان نیست. کاملاً احساس امنیت می‌کنید و از رابطه‌تان خوشحالید. و حتی اگر ذاتاً آدم نگرانی باشید، […]

  نکته هایی برای خواندن صورت اطرافیانتان

  نکته هایی برای خواندن صورت اطرافیانتان ۳٫۶۳/۵ (۷۲٫۵۰%) ۸ امتیازs نکته هایی برای خواندن صورت اطرافیانتان/ جهانی بودن حالات صورت و رواج آن در بین انسانهای سراسر جهان نشان می دهند که این حالات در بیولوژی ذاتی ما انسانها ریشه دارند و حاصل میلیونها […]

  اختلال سلوک در کودکان

  اختلال سلوک در کودکان ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۳ امتیازs اختلال سلوک چیست؟ این اختلال وضعیتی است که کودکان و نوجوانان دچار آن می‌شوند. کودکان درگیر این اختلال از آزاررساندن به مردم و انجام‌دادن کارهای ناشایست لذت می‌برند.
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi