جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

ارکیده

1,107

بازدید

اطلاعات گیاه شناسی
خانواده Orchidaceae    از راسته  Gynandrales  و یکی از بزرگترین خانواده های  نهاندانگان به شمار می رود که دارای ۷۵۰ جنس و بیش از ۲۵۰۰۰ گونه است . این خانواده از تکامل یافته ترین خانواده های گیاهی بشمار می رود . فسیلهای بدست آمده از دوران پلئوسن در حدود دو میلیلون سال پیش نشان می دهد که ارکیدها در شمار خانواده های بسیار جوان گیاهی بشمار می روند و تکامل در آنها هنوز به پایان نرسیده است .Brieger  در کتابی از Schlecter  تحت عنوان Die Orchideen  ( چاپ سوم سال ۱۹۷۰ ) این خانواده را به ۵ زیر تیره گیاهی تقسیم می کند :
•        Cypripedioideae
•        Neotioideae
•        Epidendoideae
•        Vandoideae
•        Orchidoideae
که هریک از این زیرتیره ها شامل چند طایفه و چندین جنس هستند. (پیوست ۱)
از حدود ۲۵۰۰۰ گونه ارکیده مشاهده شده ، ۷۵ جنس و ۹۰۰ گونه در معتدله شمالی مشاهده می شود و ۴۵ جنس و ۵۰۰ گونه در معتدله جنوبی و بقیه در مناطق حاره و ارتفاع بین ۲۰۰۰-۰ متری قرار دارند . ( منبع )
از لحاظ گیاه شناسی این خانواده دارای گیاهانی تک لپه ، علفی ، پایا هستند که بصورت انگل ، اپی فیت و خاکزی مشاهده می شوند. گل آذین در آنها خوشه یا سنبله و گلها نامنظم است .
هر گل شامل سه گلبرگ ،سه کاسبرگ که یکی از گلبرگها بزرگتر شده و لابل را بوجود می آورد در هر گل یک یا بندرت دو عدد پرچم زایا وجود دارد که در مقابل لابل قرار گرفته اند و پرچمهای دیگر بصورت نازا یا استامینود در آمده و در طرفین پرچم زایا قرار می گیرند . دو پرچم نازا شامل دو کیسه متورم بنام Bursicula  است که به لبه میانی متصل گشته و گاهی نیز بصورت فلس خلفی درمی آید . دانه های گرده بهم پیوسته و توده گرده ای بنام pollen
را بوجود می آورند .
تخمدان تحتانی ، یک خانه ای و تمکن کناری است و به هم متحد گشته و تخمدان واحدی را بوجود می آورد و غالبا از آغاز نمو در حدود ۱۸۰ درجه به دور خود می چرخد . بطوریکه نسبت به محور گل آذین به طور کاملا وارونه قرار می گیرند . تخمکها ریز و به تعداد زیاد می باشد . خامه متصل به پرچمها بوده و ستونی بنام Gynandrune  بوجود می آورد که منتهی به کلاله سه لبه می شود . از سه لبه مذکور فقط دو لب کناری قابلیت پذیرش گرده را داشته لب میانی کلاله قطعه نازایی به نام Rostellum    را بوجود می آورد . برروی روستلوم بساکها وجود دارند . همچنین پرچمهای نازا نیز بر روی  روستلوم جای دارند .
میوه کپسولی است که در مجاورت محل جفت باز می شود .دانه ها بسیار ریز و شامل یک جنین مقدماتی است که در خارج از آلبومن قرار می گیرد . جنین مزبور برای رشد احتیاج به همیاری برخی قارچهای خاکزی دارد که تشکیل میکوریز می دهند . ( منبع )
در علم رده بندی گیاهی ارکیده ها گروهی منحصر به فرد از گیاهان محسوب می شوند و از لحاظ رویشی بطور گسترده ای با هم متفاوتند . با وجود این تمام گونه های آن به دلیل خصوصیات گلها به هم وابسته و تشکیل خانواده ای بزرگ را می دهند . فرم رشد این گیاهان به دو صورت ایستاده (monopodial)  یا خمیده (cympodial )  یا بالارونده می باشد .
برگها دارای شبکه رگبرگی موازی می باشند و برگها از شکلهای مختلف کشیده ، گرد یا بیضی برخوردارند . برگها در بعضی جنسها ضخیم و چرمی شکل و در برخی نازک است . گلها نیز در رنگها و شکلهای بسیار متنوع واندازه های از چند میلیمتر تا ۴۵ سانتی متر وجود دارند . بعضی گلها معطر ، بعضی بدون بو و برخی دیگر دارای بوی زننده هستند . ارکید ها ۵ خصوصیت منحصر به فرد دارند که باعث تمایز آنها از دیگر گیاهان و جمع شدن آنها در یک خانواده می شود :
۱- گلهای Zygomorphic
گلهای ارکیده نوعی خاص از گلهای نامنظم به شمار می روند که از نوعی تقارن محوری برخوردارند . تنها یک برش از مکانی خاص قادر به ایجاد دو بخش مشابه قرینه است و هر نوع برشی از قسمتهای دیگر منجر به تولید دو بخش نامتشابه و غیر قرینه می شود .
۲- دانه گرده
گرده گلهای ارکیده به کیسه های مخصوصی به نام  Pollinia  چسبیده است که حشرات گرده افشان بعدا آنها را پس از گرده افشانی جدا می کنند . تعداد این کیسه ها در هر گل برحسب جنس از ۲-۱۲ عدد متغیر است . تعداد این کیسه ها و نحوه قرار گرفتن آنها در گل خود وجه مشخصه شناسایی آنها است .
۳- اندامهای تناسلی نر و ماده  ( Column )
اندامهای تولید مثل گل ارکیده  ( پرچم و مادگی ) هر دو در ستونی متحد بنام  Column   یا Gynandrium  قرار دارند . در داخل این ستون مجرایی وجود دارد که از کلاله تا تخمدان کشیده شده است . این ستون حاوی یک بساک بارور در قسمت بالایی ستون و سطح مادگی ( استیگمات ) در بخش زیرین ستون می باشد.
۴- شاخک  ( Rostellum )
شاخک در سطح زیرین ستون ژیناندریوم بین بساک پرچم و کلاله وجود دارد . این شاخک دو نقش منحصر بفرد را ایفا می کند اول اینکه چون سد و مانعی بین اندام زایای نر و مادگی قرار گرفته است . بنابراین مانع خودباروری است . دوم شاخک غده ای است که تولید ماده ای چسبنده می کند که حشرات را به سمت این اندامها جلب می کند و به نحوی عمل می کند که حشره موقعیکه می خواهد از گرده استفاده کند این ماده به پشت او می چسبد ، بنابراین گرده یک گل را می تواند به کلاله مادگی گل دیگر منتقل کند .
۵- بذرها
گلهای ارکیده مقادیر زیادی بذر تولید می کنند . مثلا یک غلاف بذری ارکیده دربرگیرنده قریب ۵۰۰۰۰۰ تا یک میلیون بذر است . این بذرها برعکس گیاهانی چون ذرت و نخودفرنگی هیچ آندوسپرمی ندارند . از این رو گاهی بنام بذر لخت نیز نامیده می شوند . از آنجایی که بذرها فاقد هر گونه آندوسپرمی هستند در طبیعت بدون کمک قارچها قادر به جوانه زنی نیستند .در حالیکه در آزمایشگاه و در شرایط مصنوعی رشد یا مواد غذایی مورد لزوم در محیط کشت بذور ارکیده می توانند جوانه بزنند .
هر گیاهی که حداقل ۴ مشخصه از این ۵ مشخصه را داشته باشد به خانواده ارکیده تعلق دارد .
ارکیده های انگلی فاقد سبزینه هستند و بصورت انگل روی درختان وجود دارند و از شیره درختان تغذیه می کنند مثل جنسهای Neotia  و Limodorum که در جنگلهای شمال ایران یافت می شوند .
ارکیدهای مستقل به دوصورت هستند یا خاکزی ( Terristrial  )  هستند که مانند دیگر گیاهان دارای ریشه موجود در خاک می باشند و در مناطق معتدل می رویند که بعلت اینکه شرایط نگهداری و تکثیر آنها بسیار مشکل است به صورت تجاری مورد استفاده قرار نگرفته اند و اکثر گونه های آنها نیز کمیابند و اجازه حمل و نقل از محل طبیعی آنها داده نمی شود .
نوع دوم ارکیدهای دارزری یا کودرست یا  Epiphyte  هستند که اکثر ارکیدهایی که در مناطق گرم و حاره می رویند از این نوعند . بدلیل زیبایی و تنوع گلها و شرایط ساده  کشت و نگهداری به جای ارکیدهای خاکزی درمناطق معتدل نیز کشت و نگهداری می شوند و روی آنها کار اصلاحی و هیبریداسیون زیادی انجام شده و بیشتر ارکیدهای تولید تجاری در دنیا از این نوع هستند .
ریشه
ریشه های هوایی در ارکیدها علاوه بر وظایف کلی ریشه ها در گیاهان که شامل پابرجایی و تغذیه گیاه است ، وظایف دیگری را نیز دارا می باشد مثل ذخیره آب ، ذخیره مواد غذایی ، تنفس و فتوسنتز . در ارکیدهای سیمپودیال ریشه ها از ریزوم منشا می گیرند و در مونوپودیال از ساقه بیرون می آیند . در شرایط طبیعی ریشه بسیار شبیه به ساقه است و تقریبا دوسوم توده گیاه را تشکیل می دهد که این علت اصلی سازگار شدن این گیاه به شرایط متفاوت محیطی است . هرچه ریشه ها پیشرفته باشند قدرت جذب نمک و مواد معدنی اندکی که در آب باران و شبنم صبحگاهی است و حل نشدنی می باشند بیشتر است . ریشه ها با اندامی حیاتی بنام velamen  پوشیده می شوند که لایه ای اسفنجی و سفید است که از اپی درم متمایز می باشد و سطح ریشه را بجز در چند میلیمتر انتهایی می پوشاند . این بافت خصوصیات بسیار مفیدی دارد . این بافت می تواند آب بسیار زیادی را بسرعت جذب کند و تا زمانی طولانی این آب را درون خود نگهداری  می کند و به مرور زمان به گیاه آب برساند . همچنین ویلامن ریشه را از سرما و خشکی زیاد حفظ می کند . همچنین لایه سلول چسبنده ای را می سازد که باعث می شود ریشه محکم به درخت بچسبد .
همچنین ریشه قادر به تنفس نیز هست و در شرایط بین دو آبیاری که ویلامن خشک است می تواند تنفس کند و از نظر تنفس اهمیت آن به اندازه برگ است .
ریشه ها در انتهای خود دارای سبزینه هستند و قدرت فتوسنتز دارند . حتی در بعضی ارکیدها فتوسنتز مختص ریشه است و برگها در این گونه ها لاغر و ضعیف شده اند . ارکیده های نیمه بی برگ مثل  Chiloschista یا کاملا بی برگ مثل  Microcoelia  .
گرده افشانی
نکته جالب توجهی که در ارکیدها وجود دارد شیوه جالب گرده افشانی این گیاه است . تمامی عوامل گل به صورتی هستند که حشره مورد نظر و نه حشره دیگری را به سمت گل جذب می کنند . این تحریک همیشه قابل دیدن نیست و می تواند جنسی ، شیمیایی ( نکتار ) و بویایی باشد . لابل گل شبیه حشره ماده می شود و گیاه بویی را که شبیه بوی حشره ماده است را در جهت گول زدن حشره نر ترشح می کند . حشره نر وقتی به داخل گل می رود گیر می کند و حرکاتی که حشره نر برای  خارج شده از گل انجام می دهد باعث پاشیده شدن  pollinia  برروی حشره می شود و این گرده وقتی به حشره به گل دوم می رود باعث گرده افشانی می شود . این مکانیسم زیرکانه توسط بعضی گونه های ارکیده مثل  Ophrys ,Drakea  و …انجام می شود و برای هر گونه حشره خاصی این عمل را انجام می دهد بجز گونه  Dendrobium sophronites  که عامل انتقال در آن یک خفاش است .

معرفی جنسهای مشهور ارکیده
۱- Cattleya
یکی از جنسهای مشهور ارکیده است که دارای ۵۰ گونه و هزاران هیبرید است. از طایفه Epidendreae و زیر طایفه Laeliineae   است . منشا پیدایش آن مناطق استوایی آمریکای جنوبی و مرکزی مخصوصا برزیل است . این گیاه اپی فیت و با فرم رشد سیمپودیال ، دارای پیاز کاذب است که هر سال ۳ شاخه از پیاز کاذب رشد می کند و در تابستان گل می دهد.  هر پیاز سالانه ۲تا۳ پیاز جدید تولید می کند . این گیاه احتیاج به نور زیاد دارد و به گرما و نور مستقیم خورشید حساس است . گلها ۱۰ تا ۱۵ روز روی بوته باقی می مانند و دمای مطلوب برای رشد آنها ۱۵-۲۸ درجه سانتی گراد است .
مرحله برداشت گل بریده ۳-۴ روز بعد از باز شدن غنچه ها است البته این گلها ۳ تا ۴ هفته روی گیاه مادری باقی می مانند و برداشت با توجه به نیاز بازار انجام می گیرد . حساس به اتیلن است و برای اینکه جلوی تولید اتیلن گرفته شود باید از گرده افشانی گل ممانعت شود . در انبار مرطوب و در دمای ۷-۱۰ درجه سانتی گراد بمدت ۱۰-۱۴ روز در آب نگهداری می شوند . دمای کمتر از ۸ درجه باعث نکروزه شدن وقهوه ای شدن گلها می شود .
 
۲- Cymbidium
 این جنس یکی از معدود جنسهای زینتی خاکزی است . دارای ۷۰ گونه است . از طایفه Cymbidieae  و زیر طایفه Cyrtopodiinae  است . بومی جزایر اندونزی و شمال استرالیا است و نام آن از لغت یونانی Kimbid به معنای قایق گرفته شده که بخاطر شکل خاص لابل آن  که شبیه قایق است می باشد .
تکثیر آن از طریق تقسیم بوته و پیاز است . نیاز به تهویه مناسب و هوای مرطوب و گلخانه سرد با دمای ۲-۳۵ درجه سانتی گراد دارد . زمان برداشت گل ۳-۴ روز بعد از باز شدن اولین غنچه است . گلهای مسن تر بخش پائینی گل آذین عمر کوتاهتری نسبت به گلهای جوان بخش بالایی گل آذین دارند . در انبار مرطوب با درجه حرارت ۴-۵/۰ درجه سانتی گراد بمدت دو هفته در آب باقی می مانند . محلول گل مناسب آن chrysal  است .
۳- Dendrobium
یکی از بزرگترین جنسهای خانواده ارکیده است و بعد از جنس bulbophyllum بزرگترین جنس از نظر تعداد گونه است . این جنس دارای ۱۴۰۰ گونه و از جزایر اقیانوس آرام تا  هیمالیا گسترش دارد و از طایفه Epidendreae  و زیر طایفهDendrobiineae  است . اپی فیت و با فرم رشد سیمپودیال با ریزومهای کوتاه است . بسته به شکل برگ می توان محل رشد آن را مشخص کرد . اگر سطح برگ صاف و شفاف بود نشان می دهد گیاه احتیاج به فصل خوا ب ندارد و مخصوص مناطق گرم و مرطوب است . در حالیکه اگر سطح گیاه ضخیم و دارای کوتیکول بود نشان می دهد مخصوص مناطق گرم با فصل خشک است . تکثیر این گیاه از طریق بچه تاج ، تقسیم بوته و برش پیاز مسن است . برای گل انگیزی نیاز به یکماه شب سرد در پائیز است . مدت عمر گل روی گل آذین زیاد است زمان برداشت گل نیز زمانی است که تمام گلچه ها روی گل آذین باز شده باشند .
۴- Oncidium
این جنس از نظر تعداد سومین جنس ارکیده هااست و دارای ۷۵۰ گونه و از طایفه cymbidieae  و زیرطایفه Oncidiineae  است . بومی جنوب آرژانتین ، برزیل وکلمبیا است .
۵- Phalaenopsis
این جنس از طایفه Vandeae  و زیر طایفه Sarcanthineae  است و دارای ۴۶ گونه است و احتیاج به گلخانه گرم دارد و تکثیر آن از طریق بچه تاج است
۵- Paphiopedilum
این جنس از طایفه Cypripedioideae  و بومی جنوب شرق آسیا است . براحتی از طریق تقسیم بوته قابل تکثیر است و برای گلدهی نیاز به سرمای زمستانه دارد .
۶-Vanda
این جنس از طایفه  Vandeae  و زیر طایفه Sarcanthineae است . بومی مناطق حاره آسیا است . اپی فیت وبا فرم .
 

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  صفر تا صد درشت شدن پسته

  هیچ پسته‌کاری دوست ندارد پسته‌های ریز و ضعیفی تولید کند. همه ما در باغ پسته به دنبال تولید پسته‌های درشت هستیم. این کار هم عملکرد باغ را بالا میبرد و هم پسته‌های تولیدی بازارپسندی بهتری داشته و با قیمت بیشتری به فروش میروند.

  چرا در زمان گلدهی نباید آبیاری داشته باشیم؟

  چرا در زمان گلدهی نباید آبیاری داشته باشیم؟ ۳٫۷۵/۵ (۷۵٫۰۰%) ۴ امتیازs این سوال یکی از پرتکرار ترین سوالات در کشاورزی است و ما در این مقاله قصد داریم که به این سوال پرتکرار پاسخ دهیم. پس با ما همراه باشید.

  ۵ علت زردی درختان در تابستان

  یکی از مهم ترین چالش هایی که همیشه باغداران عزیز با آن روبرو هستن، زرد شدن برگ درخت است که احتمال وقوع آن در همه سال وجود دارد و اگر پیشگیری یا جلوگیری نشود منجر به از بین رفتن بسیاری از برگ ها شده […]

  معرفی گل شاهپسند

  • گل شاه پسند “Verbena” درختی گلدار و همیشه سبز، بومی مناطق گرمسیر آمریکا و آفریقاست.

  آموزش کاشت ۱۰ سبزی در باغچه خانگی

  آموزش کاشت ۱۰ سبزی در باغچه خانگی ۳٫۰۰/۵ (۶۰٫۰۰%) ۲ امتیازs کاشت و پرورش سبزیجات در خانه علاوه بر تفریح ، نیازهای روزمره ما را هم برآورده می سازد.برخی از سبزیجات این قابلیت را دارند که در آپارتمان و فضاهای کوچک رشد کرده و […]

  محصولات تراریخته و خطرات زیانبار آن

  محصولات تراریخته و خطرات زیانبار آن ۴٫۲۰/۵ (۸۴٫۰۰%) ۵ امتیازs محصولات تراریخته و خطرات زیانبار آن/  محصولات تراریخته باعث ایجاد سرطانهای سینه، کبد، کلیه، ناباروری و سقط جنین/ استاد ایرانی میکروبیولوژی مقیم امریکا: در پی بالا گرفتن بحثها درباره سلامت محصولات دستکاری شده ژنتیکی […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi