جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

تعلیم و تربیت

2,261

بازدید

تعلیم و تربیت ۴٫۹۶/۵ (۹۹٫۱۵%) ۹۴ امتیازs
مقدمه
تردیدی نیست که هر گونه تحول اساسی در فرهنگ جامعه ابتدا باید از معلمان، مربیان و راهنمایان تعلیماتی آغاز گردد ، زیرا بدون دسترسی به معلمان شایسته و با صلاحیت نمی توان به توفیق در امر تعلیم و تربیت امیدوار بود. به عقیده کارشناسان تعلیم و تربیت یکی از شرایط اساسی برای بهره وری جوامع ،دارا بودن نظام تعلیم و تربیت مطلوب و به تبع آن، معلمانی است که صلاحیت قرار گرفتن در این جایگاه را داشته با شند . زمانی جامعه پیشرفت می کند که معلمان از ویژگی های لازم برای ایفای این مسئولیت خطیر برخوردار با شند .
بزرگان واندیشمندان تعلیم وتربیت نیز معتقدند: « معلمی حرفه ای است مستلزم دانش ها و مهارتها از انواع مختلف ¬ـ  گرایش ها و عادت های فکری، که می تواند درست مانند هر شغل دیگری مطالعه و تحصیل شود . برخی افراد مربی بهتری نسبت به دیگران می شوند ،اما اگر به هنرآموزش و پرورش به عنوان موضوعی برای مطالعه و نمرین و نه به عنوان یک هدیه الهی که در بدو تولد به بعضی اعطا و از عده ای دریغ می شود توجه گردد همه می توانند اصلاح شوند .»
مقدمه این گام کوچکی است در جهت بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجو معلمان و میزان علاقه مندی آنها به حرفه معلمی .
به این امید که نتایج حاصله گامی مؤثر به سوی بهبود بخشیدن مهارتهای علمی و عملی ستارگان درخشان آسمان تعلیم و تعلم باشد .
تعریف موضوع
اکنون مسأله تعلیم و تربیت و این که چه افرادی و با چه میزان صلاحیت و توانایی ،مجری و عهده دار این مسئولیت حساس هستند از عمده ترین مسائل اغلب جوامع در حال توسعه به ویژه جامعه کنونی ماست .
از آن جایی که سیر تکاملی نبوغ بشری و در پی آن پیشرفت علوم و تکنولوژی حدود و مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته به سوی دهکده ای شدن جهان حرکت می کند ، میتوان یکی از اساسی ترین محورهای صلاحیتهای معلمی ـ بعد از توانایی در برقراری درست ارتباط کلامی و رفتاری ـ را سطح علمی معلمان دانست.
در این پژوهش بر آن شدیم که به بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجو معلمان و رابطه آن با علاقه مندی به حرفه معلمی بپردازیم .
 بیان مسئله :
شکی نیست که نگرش معلم و صلاحیتهای او به شغل معلمی یکی از عوامل بسیار مؤثر در آمادگی و کارآیی او خواهد بود زیرا نگرش تعیین کننده رفتار فرد است. اعتقاد به این اهمیت ، ضرورت تحقیق را آشکار می سازد. بدیهی است که اگر شرایط لازم برای جذب دانش آموزان باهوش و مستعد و دارای ویژگی های لازم فراهم گردد، این قبیل فراگیران به رشته های  معلمی تمایل پیدا می کنند و در نتیجه روند آموزش و پرورش از نظر کیفی و کمی بهبود می یابد. معلم هر اندازه دارای رفتار انسانی مطلوب باشد ، ولی از نظر علمی ضعیف و ناتوان تلقی شود، مورد قبول شاگردان واقع نخواهد شد. شخصیت متعادل ، همراه با تسلط علمی معلم ، او را از نظر شاگردان با ارزش و اعتبار می سازد .
تسلط بر محتوا و موضوع درس باعث می شود که دانش آموزان به آموختن درس علاقه و انگیزه مطالعات روانشناسی زیادی نشان دهنده نقش مهم و مؤثر علاقه در ایجاد انگیزه و پیدا کننده حرکت است. حرفه ظریف و زیبا و حساس معلمی شاید بیش از هر شغل و حرفه دیگری به داشتن علاقه از جانب متعلمان نیازمند باشد.
لذا بر آن شدم که به پژوهش درباره پیشرفت تحصیلی دانشجو معلمان بپردازم ، تا به وجود یا عدم وجود رابطه بین سطح علمی و علاقه به حرفه معلمی دانشجویان پی ببرم.
 پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور :
از آن جایی که مراکز تربیت معلم در خارج از کشور به سبک و شیوه این مراکز در ایران نمی باشند. لذا پژوهش های انجام شده در این مراکز به عنوان پیشینه تحقیق ذکر نمی شود.
تحقیقات انجام شده در داخل کشور:
۱- طرح پژوهش با عنوان تاثیر مراکز تربیت معلم در علاقه مندی دانشجویان به شغل معلمی از مریم خلیل وند در استان لرستان. در این تحقیق استنتاج شده است ۱/۵۸% از دانشجویان با علاقه شغل معلمی را انتخاب کرده اند.
۹/۸۱%  دانشجویان اظهار داشته اند که مراکز تربیت معلم در بهبود کار آنان تاثیر مثبتی داشته و ۶/۸۰% دانشجویان روشهای تدریس مدرسان را در ارزیابی هایشان از شغل معلمی مثبت دانسته اند.
۲- طرح پژوهش با عنوان « بررسی ویژگی ها و صلاحیتهای دانشجو معلم » از منیره دلداده محبوب در خرداد ماه ۸۰ انجام شده است که اهم نتایج بدست آمده گویای این مطلب است که بین اظهارات دانشجویان رشته های مختلف از نظر میزان تاثیر مراکز تربیت معلم تفاوت معنی داری وجود دارد.
و نیز بین اظهارات دانشجویان رشته های مختلف از نظر انگیزه آمدن به مرکز تربیت معلم تفاوت معنی داری وجود دارد.
۳- طرح پژوهشی با عنوان « بررسی صلاحیت دانشجو معلمان مرکز تربیت معلم امام خمینی گرگان » از سارا صدیقی بهار ۱۳۸۰
اهمیت موضوع
هر جایی که تعلیم وتربیت به طور صحیح صورت می گیرد با این هدف است که روح وذهن بشر نیرومند شود. روند حیات بشری در هرجایی با دو زمینه پست وعالی پا یه گذاری شده است که اولی عبا رت است از یک زندگی طبیعی و حیوانی ودیگری حیاتی معنوی ومتوجه به درجات بالاتر تربیت باید انسان را به آن حد تعالی برساند که بتواند به خاطر یک زندگی والا و با عظمت، حیات پست وحیوانی را که در تنگنای شهوات قرار دارد اسیر ومنکوب کند. یک چنین فرآیند تربیتی که این هدف را دنبال می کند در اصطلاح زبان آلمانی «تربیت فرهنگی یا روحی و  معنوی »نیز نامیده می شود جامعه ای که نوجوانان و جوانان آن آرزومند  پوشیدن جامه پرصلابت معلمی باشند، در برابر همه هجمه های فرهنگی مصون و سالم خواهند ماند. جامعه ای که با  بلند اندیشی و جامع نگری رایزنی و مشورت با اهل نظر، انجام اقدامات فرهنگی و اجتماعی و اتخاذ تدابیر روان شناختی بتواند در میان کودکان و نوجوانان و جوانان هوشمند نگرش پویا و بازخوردی غنی و قوی نسبت به منزلت و مقام معلمی ایجاد کند، بالفعل و بالقوه شایسته ترین و لایق ترین نیروی انسانی مولد را در اختیار خواهد داشت. لذا پرداخت به وضعیت تحصیلی و رفتاری معلمان که مجریان اهداف آموزش و پرورش به شمار می آیند ، یک ضرورت غیر قابل انکار است.
هدف تحقیق
هدف از این پژوهش تعیین پیشرفت تحصیلی دانشجو معلمان مرکز تربیت معلم دختران شهید هاشمی نژاد مشهد با نوع نگرش آنها به حرفه معلمی است.
اینکه ارتقا سطح علمی دانشجو معلمان تاثیر مثبتی در نگرش و منش آنها از حرفه معلمی دارد و بالعکس
چرا که می دانیم مدرسه و رأس آن معلم کار آمدترین نقش را در فرهنگ سازی و فرهنگ پذیری نسل جوان جامعه دارد.

 
سؤالات تحقیق
۱- نگرش دانشجو معلمان نسبت به شغل معلمی چگونه است؟
۲- دانشجو معلمان از چه میزان پیشرفت تحصیلی برخوردارند؟
۳- میزان تحصیلات والدین دانشجو معلمان در چه سطحی است؟
۴- آیا دانشجو معلمان در حد مطلوبی از امکانات آموزشی مرکز تربیت معلم استفاده می کنند؟
۵- آیا قطعی بودن استخدام دانشجو معلمان در انتخاب شغل معلمی مؤثر بوده است؟
فرضیه ها
ـ بررسی نوع نگرش دانشجو معلمان نسبت به شغل معلمی.
ـ بررسی میزان پیشرفت تحصیلی دانشجو معلمان.
ـ بررسی میزان تحصیلات والدین دانشجو معلمان.
ـ بررسی میزان استفاده از امکانات آموزشی مرکز تربیت معلم توسط دانشجو معلمان.
ـ بررسی میزان تاثیر قطعی بودن استخدام دانشجو معلمان در انتخاب شغل معلمی.
تعاریف اصطلاحی:
دانشجو معلم: دانشجویی که به طور شبانه روزی در مرکز تربیت معلم مشغول به تحصیل باشد مرکز تربیت معلم : سیستم مدیریتی و قوانین و مقرراتی که حاکم بر مرکز است.
امکانات : به کلیه واحدهای موجود در مرکز تربیت معلم اعم از : کتابخانه ، آزمایشگاه، تکنولوژی و واحدهای آموزشی اشاره دارد .
استخدام : پذیرش دانشجو به عنوان کارمند رسمی سازمان آموزش و پرورش در قبال اخذ تعهد نامه کتبی و محضری.
تعاریف عملیاتی،
پیشرفت تحصیلی : از بررسی معدل ترم دانشجویان به معیاری جهت سنجش پیشرفت تحصیلی رسیدیم.
نگرش : از بررسی نتایج آزمون نگرش سنج شغلی لیکرت ، برای  هر دانشجو نمره ای به دست آمده ، که در نهایت از مقایسه این نمره با میانگین تست فوق نگرش دانشجو، اعم از مثبت یا منفی، تعیین شده است.
./ جامعه شناسی آموزش و پرورش ۱
جامعه شناسان قرن بیستم از چشم اندازهای گوناگونی رابطه تعلیم و تربیت و جامعه شناسی را مورد توجه قرار داده اند که مشهورترین آن ، دیدگاه «کنش گرایی» است دورکریم (۱۹۱۷-۱۸۵۸) که یکی از جامعه شناسان شهیر اروپایی است، از تاریخ ۱۹۰۲ تا ۱۹۱۷ ، استاد تعلیم  و تربیت و جامعه شناسی در دانشگاه پاریس بود. از نظر او تعلیم و تربیت از جامعه بر می خیزد و برای آن است که افراد را جهت تامین نیازهای جامعه تربیت کند دورکریم ، وظیفه عمده ، آموزش و پرورش را انتقال هنجارها و ارزشهای اجتماعی می داند. او عقیده دارد که جامعه در صورتی می تواند به بقای خود ادامه دهد که بین اعضای آن تجانس و مشابهتهای لازم وجود داشته باشد. جامعه با انسجام و یگانگی  اجتماعی شکل می گیرد و متکی بر احساسات و کار مشترک است . افراد جامعه تحت تاثیر هنجارهای اجتماعی که حاصل زندگی جمعی است، قرار می گیرد . به نظر دورکریم وظیفه جامعه شناسی ، مطالعه هنجارها و کنشهای اجتماعی است و وظیفه آموزش و پرورش تحکیم روابط و ارزشهای حاکم بر جامعه است. در غیر این صورت افراد و در نتیجه جامعه دچار بی هنجاری می شوند تعلیم و تربیت ، بویژه آموزش تاریخ ، این رابطه را بین فرد و جامعه برقرار می کند. علاوه بر این دورکیم، معتقد است که آموزش مهارتهای ویژه ، برای حرفه  و اشتغال افراد ضرورت دارد.
جرج هربرت مید        (George Herbert Mead)
مید با نظرات دورکیم موافق بود. وی نسبت به اثر روانی جامعه بر انسان ، توجه خاصی مبذول می داشت. به نظر او تفکر و منش فرد از فعالیتهای اجتماعی ،بویژه  از طریق ارتباط متقابل با سایر افراد جامعه ، مایه می گیرد.
به عقیده مان هیم (۱۹۴۷-۱۸۹۳) جامعه بافتی کلی دارد که انسان در آن زندگی می کند و سازنده ، فکر و دانش و رفتار است به نظر او زمانی می توانیم تعلیم و تربیت را درک کنیم که بدانیم کودکان را برای چه جامعه ای تربیت می کنیم.۱
تالکوت ، جامعه شناس معاصر آمریکایی هم ، مانند دورکیم نسبت به تعلیم و تربیت دیدگاه کنشی دارد. در نوشته های او در طی دهه ۱۹۵۰ آمده است که پس از اجتماعی شدن اولیه کودک توسط خانواده ، نهاد مدرسه ادامه اجتماعی کردن او را به عهده می گیرد. به طور کلی مدرسه به مثابه پلی بین خانواده و اجتماع عمل می کند و کودک را برای زندگی بزرگسالی آماده می سازد. در داخل خانواده ، معیارهای رفتار با کودک ، و قضاوت درباره او بر اساس معیارهای ویژه خانوادگی است. اما در جامعه وسیعتر ، با معیارهای جامعتر و کلی تری با او رفتار می شود . در این میان ، مدرسه کودک را برای انتقال از معیارهای محدود و خانوادگی به معیارهای جامعتر اجتماعی، آماده می کند.
ایوان ایلیچ معتقد است که تعلیم و تربیت باید استعدادهای بالقوه را به گونه ای شکوفا سازد که فرد بتواند کشف کند، خلاقیت داشته باشد، قدرت ابتکار و تشخیص او تقویت شود و آزادانه تواناییهای خویش را اعتلا بخشد. ۱
قرن بیستم قرنی است که طی آن، انقلابهای عمیقی به وقوع پیوسته است ودر این میان  تعلیم وتربیت به نحو فزاینده ای نقش مهم خود را در تقویت وشکل دادن به تحولات ایفا کرده است .در بسیاری از کشورها این دگرگونیها با سرنگون ساختن قدرتهای موجود و ویرانی پاره ای از اعمال و رفتار منشی همراه بوده است. ضرورت ایجاب می نمود که تحولات تازه قرن بیستم و تأثیر آنها بر جوانانی که در حال رشد بودند،تعبیر وتفسیر شود.
آموزش و پرورش توانسته است عشق دانش اندوزی را در انسان اعتلا بخشد و او را به جستجوی شرایط بهتر اجتماعی ـ اقتصادی سوق دهد.
در طلیعه قرن بیستم، تعلیم و تربیت رسمی به ندرت برای اکثریت مردم جهان وجود داشت.
سه چهارم جمعیت جهان در سرزمینهایی به سر می بردند که ماهیت کشاورزی داشتند. وتعلیم و تربیت هزاره های قبلی، تأثیر چندانی بر آنها نگذا شتند.
احتمالا در سال ۱۹۰۰ هفتاد درصد ساکنان جهان، بالاتر از۱۵ سال داشتند و نودوپنج درصد مردم کشورهای توسعه یافته، بیسواد بودند. تیم قرن بعد، یعنی در سال ۱۹۵۰ رقمهای فوق به ترتیب به ۴۴ درصد و ۶۴ درصد کاهش یافت و در سال ۱۹۷۰ درصدهای بیسوادی به ترتیب به ۳۴ درصد و ۵۰ درصد تنزل کرد.
در کشورهای توسعه نیافته، آهنگ رشد آموزش کند بود.
تا سال ۱۹۰۰ ،وظیفه اصلی معلم آن بود که کلاس خود را با قدرت و شایستگی اداره کند.برای این کار معلم بایستی می توانست با استفاده از روشها و فنون تدریس، بطور واضح و کامل، دانش آموزان را گروهی تعلیم دهد. معلم وظیفه داشت تا دانش آموزان را در نوع ونحوه یادگیری  راهنمایی کند. منابع یادگیری عبارت بود از معلم وکتابهایی که توسط او انتخاب ومعرفی شد. آموزش و پرورش پیشرو که بیش از هر نهضتی توانست در دهه اول قرن بیستم حاکمیت مطلق معلم را در کلاس درس تضعیف کند و روابط مناسبتر و اساسی تری بین معلم و شاگرد برقرار سازد، بدون سابقه قبلی به وقوع نپیوست. قبل از قرن بیستم نظریه پردازانی در صحنه تعلیم وتربیت بودند که گامهای نخستین را در ایجاد تحولات برداشتند.
پروفسور کانل (۱۹۸۰) معتقد است که در کوران قرن بیستم، تعلیم و تربیت جهانی از سه مرحله قابل تشخیص گذر کرده است.۱- مرحله بیداری (۱۹۱۶-۱۹۰۰)
از سال ۱۸۹۰ تا جنگ جهانی اول، تعلیم و تربیت از لحاظ تئوری وعمل در حال جنبشی عمومی بود.                                                    

فشار نیروهایی از قبیل توسعه صنعتی، بلند پروازیهای طبقه متوسط وناسیونالیسم موجب گردید که امکان بهره گیری وسیعتر ازآموزش وپرورش : برای تحقق بخشیدن این خواسته های نو ظهور مورد توجه قرار گیرد. از اینرو وظایف جدیدی برای تعلیم وتربیت کشف شد.روشهای تازه ای برگزیده شد، وتغییرایی منطبق با موقعیت جدید بوجودآمد.
۲- مرحله توجویی(۱۹۴۵-۱۹۱۶)
در این دوره اهداف و آرمانهای آموزش و پرورش مدوّن گشت ،رابطه بین جامعه و تعلیم و تربیت به دقت مورد ملاحظه قرار گرفت ،و گنجینه ای  از دانش و تجربه اندوخته شد و در مقیاسی وسیع به کار رفت .همچنین در زمینه اهداف :محتوا و روشهای تدریس ،تغییراتی اساسی ایجاد شد .
۳ـمرحله «نوسازی و گسترش » 2 تعلیم و تربیت (۱۹۷۵-۱۹۴۵)
به دنبال جنگ جهانی دوم ، دوره ای برای نوسازی تعلیم و تربیت وجود داشت و نظراتی که در دهه های ۱۹۲۰و ۱۹۳۰ درباره آموزش و پرورش ارائه شد .به شیوه ای جدید و به گونه ای که پاسخگوی نیازهای مبرم نیمه اول قرن بیستم باشد ،سازمان یافت ،این دوره را می توان دوره ای برای برنامه ریزی دانست .در این دوره مناطق توسعه نیافته جهان با سرعت به سوی بیداری
۱٫واژه « نوجویی » با توجه به محتوای مطالب ، معادل واژه  Aspirationبه کار رفته  است.
 ملی می شتافتند و در پی آن بودند تا از تعلیم و تربیت ، به عنون وسیله ای برای اسنجام اجتماعی و قدرت اقتصادی استفاده کنند. بخش دوم این مرحله را می توان گسترش تعلیم و تربیت در کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته دانست. در این دوره پژوهشهای وسیعی برای نوسازی برنامه های مدارس و انطباق آنها با دگرگونیهایی که در علوم ، تکنولوژی و سازمان اجتماعی به وقوع می پیوست ، طراحی شد.
به نظر نویسنده این کتاب ، امان الله صفوی ، مرحله چهارمی نیز وجود دارد.
۴- مرحله پختگی (۲۰۰۰-۱۹۷۵)
به اعتقاد مؤلف این کتاب ، سالهای بعد از ۱۹۷۵ را می توان دوران پختگی تعلیم و تربیت دانست که تا سال دو هزار میلادی همچنان ادامه خواهد داشت. کوششهایی که در دوره های پیش از آن به عمل آمده است گنجینه دانش و تجربه انسان را در زمینه تعلیم و تربیت غنی و بارور ساخته است. دیگر دوران آزمایش و خطا بسر آمده و آموزش و پرورش در عین حال که خود علم مستقلی شده است ، با بهره گیری از سا یر علوم وفنون در مسیر کمال وپختگی گام برمی دارد . البته ،پیشرفتهایی که نصیب آموزش و پرورش  قرن بیستم شده است ، بیشتر  1: تعلیم وتربیت جهانی در قرن بیستم.
به اصول ، روشها و فنون آن مربوط می شود . هنوز بسیاری از مسائل حل ناشده اجتماعی و انسانی وجود دارند که بار مسئولیت آنها بردوش آموزش و پرورش  سنگینی می کند.
 در اوایل ۱ قرن بیستم ، با پیدایش شهرهای بزرگ ، جامعه جدیدی درحال تکوین بود .به این معنی که تجارت و صنعت کلان به وجود آمد، کارگران نیمه با سواد به شهرها مهاجرت می کردند، و ملتها به طور روز افزونی به استقلال نایل می آمدند. جامعه جدید، جامعه ای پیچیده، پویا و اغلب غیر مسئول بود، این جامعه می بایستی به جامعه ای قابل درک ، کار آمد، و آزاد منش تبدیل می شد. از اینرو، روند رشد یابنده ای به وجود آمد که به موجب آن تعلیم و تربیت را وسیله ای برای تحقق این هدف به حساب می آورد. مدرسه می بایستی اهمیت پیوندها و روابط اجتماعی خود را درک می کرد و ارزش واقعی خود را در کارآیی اجتماعی اش می دانست. کار آیی اجتماعی دارای سه مفهوم بود. نخست اینکه ، مدرسه وظیفه داشت در دانش آموزان خود ، آگاهی عمومی سیاسی و اجتماعی به وجود آورد تا بر اساس آن بتواند در بین مردم وحدت ملی و مشی آزاد منشی بر قرار سازد.
دوم اینکه ، برنامه مدرسه می بایست با نیازهای جامعه ارتباط بیشتری می یافت و با خواسته های طبقات مختلف اجتماعی مطابقت پیدا می کرد. سوم اینکه ، تعلیم و تربیت می بایست به پیشرفت دولت منتهی می گشت و به عنوان وسیله ای برای پیشبرد رفاه اجتماعی به کار می رفت. ۱
کانت می نویسد : «در بین ابداعات بشر دو تا از بقیه مشکل تر است ، هنر مملکتداری و حکومت و هنر تعلیم و تربیت ».
تربیت در لغت به معنی نشو و نما دادن ، زیاد کردن : برکشیدن و مرغوب یا قیمتی ساختن است. در این معنی اخیر ، تربیت از حد افراط و تفریط بیرون آوردن و به حد اعتدال سوق دادن باشد.۲
بنابراین ، تربیت محصول مراقبتی است که از نشو و نمای آدمیزاد در جریان رشد وی یعنی سیر به سوی کمال ،بعمل  می آید. تأدیب طبیعت حیوانی آدمی را به طبیعت انسانی تبدیل می کند.
بزرگان در باب تعلیم و تربیت گفته اند : «به عیان مشاهده می افتد که کودکان و جوانان به پرورش و مجالست کسانی که به خلقی موسومند، و یا به ملابست افعال ایشان ، آن خلق فرا می گیرند، هر چند بیشتر به خلقی دیگر موصوف بوده اند.»1
امکان تربیت آدمی باید باتوجه به  آثاری که معمولاً بر تربیت صحیح افراد مترقب شده و می شود بررسی گردد. دکتر هوشیار می نویسد: «آشنایی با اصول رفتار شاگرد پس از خروج وی از دستگاه آموزش و پرورش ، درجه تاثیر اصولی را که مطلوب فن آموزش و پرورش از طرف و منظور آموزگار از جهتی دیگر است در زندگی  آینده  افراد و اجتماعات معین می کند و از این راه بر شخص محقق آشکار می گردد که تا چه اندازه می توان در روحیه افراد و در ملل و جوامع بشر نافذ بود و آنها را تربیت کرد.براستی آدمی نه تنها تربیت پذیر است بلکه تنها مخلوقی است که به تعلیم و تربیت نیازمند است. تیازآدمی به تعلیم وتربیت بدین معنی است که اگر از برکات ان محروم بماند، فرصتی قیمتی از او فوت شود وچیزی ارزنده را برای همیشه از دست داده است. پس، در زندگی آدمی،دو دوره کاملا متمایز وجود دارد: در دوره اول که از تولد تا حدود پانزده سالگی طول می کشد، آدمیزاد هنوز از بسیاری جهات ناتمام است وکیفیت زندگیش به چگونگی مراقبتی که از رشدش بعمل می آید بستگی دارد، در دوره بعد که از لحاظ ادراک معقولات و قوه تمیز و اندیشه واراده به کمال رسیده است، از هر جهت مسئول اعمال ورفتار خویش می باشد ـ معذلک، کارائیش در این دوره اخیر یعنی آدمیتش در زندگی فردی واجتماعی بستگی به این دارد که تا چه حد در دوره نخست در پرتو تعلیم وتربیتی که دریافت داشته است توانسته با شد، امکانات بالقوه خود را به فعل در آورد. اگر در تربیتش غفلتی صورت گیرد یا کوتاهی شود و به تصادف واگذار گردد، خواه ناخواه از آدمیت دور و به بهائم نزدیک می شود.
بسیاری از والدین تنها دربند فربه ساختن فرزندان خویشند، عده ای دیگر از اینکه مبادا فرزندشان استعداد یا علاقه کافی برای درس خواندن نداشته باشد و در نتیجه نتواند پس از تحصیلات خود در مسابقات معمول گوی سبقت را از همگان برباید در تب وتاب ومضطربند، ولی از تأدیب به موقع او که بیشتر به خودشان مربوط می شود، غافلند. به قول کانت : والدین فقط مراقب آنند که فرزندشان در زندگی کامیاب شود و او را چنان تربیت می کنند که بتواند خود را با شرایط زندگی کنونی، هر قدر هم که وضع جهان بد باشد، سازگار کند . باید مقدمات تربیت اخلاقی هر چه زودتر فراهم آید، زیرا چنانچه تربیت اخلاقی مورد غفلت واقع شود، معایب در کودک ریشه می کند، به طوری که اثر تربیت بعدی، هر چه باشد، از ریشه کن کردن آن عاجز می ماند.
 
کارکردهای آموزش و پرورش.۱
آموزش و پرورش ،آشکار ویا نهان، وظایف وکارکردهای مختلفی را در جامعه بر عهده دارد از جمله کارکردهای آشکار آن عبارتند از انتقال فرهنگ (فرهنگ پذیری)، پرورش اجتماعی (جامعه پذیری۲)، پرورش سیاسی، تربیت حرفه ای وتخصصی ، نوآوری وتغییر یگانگی اجتماعی انتظام اجتماعی، رشد شخصیت است.
تظامهای آموزش عمدتاً با عنایت به کارکردهای آشکار آموزش وپرورش هدف گذاری و طراحی می شوند در هر جامعه ای مجموعه ای از مفروضات که منعکس کننده جهان بینی فلسفی ارزشهای فرهنگی واندیشه های سیا سی، اقتصادی واجتماعی است، مبنای تعیین اهداف سازماندهی. برنامه ریزی ومدیریت نظام آموزش و پرورش  قرار می گیرد.
نظام آموزش وفرهنگ.
فرهنگ دلالت دارد بر نحوه وروش زندگی ای که هر جامعه ای برای رفع نیازهای اساسی خود از حیث بقا و دوام و انتظام امور اجتماعی اختیار می کند. در هر جامعه ای نظام آموزش و پرورش  در در جه اول، به منظور فرهنگ پذیری کودکان ونوجوانان وگاهی بزرگسالان به وجودمی آید.۱ فرهنگ پذیری جریانی است که فرد را عمیقاً از جهات فراوان با فرهنگ جامعه همانند می کند. نظام آموزشی در زمینه یادگیری عادات ورسوم،زبان کسب وکار، سازمان، اهداف وارزشهای کلی جامعه به فرد کمک می کند به این ترتیب، وظیفه خطیر نظام آموزشی از لحاظ فرهنگ پذیری، این مسئله پایدار را مطرح می سازد که فرهنگی که کودکان و نوجوانان برای زندگی درآن تربیت و راهنمائی می شوند، جه ماهیتی دارد. علمای اجتماعی برآنند که هر فرهنگی همواره ترکیبی است از عناصر باثبات و پایا و عناصری که هنوز مورد اختلاف یا بلا تکلیف یا تکامل نیا فنه اند در بخش عناصر کما بیش پایا، شیوه های اصلی رفتار وکردار مثل روابط میان اعضای خانواده، طرق مرسوم ورا یج کسب درآمد، طرز لباس پوشیدن، طرز استعمال زبان، آداب معاشرت و نظایر آن قرار دارند. از مجموعه این کردارهای نسبتاً عام و مشترک، نظام ارزشهایی پدید می آید که به موجب آن شیوه های رفتاری مطلوب مشخص می شوند. هر روندی می تواند به مدد نظام ارزشها، گزینه ها ی رفتا ری را داوری و رفتار مناسب را انتخا ب نماید.
آموزش وپرورش ممکن است به نحوی هدایت شود که به عنوان اهرم ویژه رشد وتو سعه جامعه عمل نماید.
آموزش و پرورش با زوی توانمند کشورهایی است که در صدد سبط وتوسعه سریع همه منابع خود، از جمله منابع انسانی هستند در این کشورها، در صورتی که صنعتی شدن سریع مد نظر باشد نظام آموزشی ممکن است با تا کید بر تو سعه و تولید قویاً در جهت تحقق اهداف فنی هدایت شود. جهت گیری تکنولوژیکی وفنی موجب خواهد شد که کارکرد آموزش و پرورش در زمینه فرهنگ و ارزشها نیز بازبینی و دگرگون شود. در چنین حالتی آموزش و پرورش ، همراه با جابه جایی تکنولوژیکی و جایگزین شدن فنون جدید، موجب جابه جایی فرهنگی و جایگزین سازی ارزشها ی جدید خواهد شد.
آموزش و پرورش ممکن است در جهتی هدایت شود که موجبات پیشرفت مداوم جامعه و بهبود شرایط زندگی را فراهم آورد. در چنین هدایتی دو چیز شایان اهمیت است، اول، آگاهی  دقیق از ماهیت ارزشهای کلی فرهنگی و اولویتهای آن، و دوم فهم ماهیت ارزشهای جدید و ضروری برای پیشرفت جامعه، نحوه گزینش آنها یا سازگاری وانطباق با آنها. وجود ارزشهای جدید همیشه به معنای وجود درجاتی از تضاد وکشمکش است. بدون حل آنها پیشرفت میسر نخواهد شد. آموزش و پرورش می تواند ضمن حفظ عناصر وارزشهای اساسی جامعه، عناصر وارزشهای مناسب را که موجب پیشرفت جامعه می شوند بر پشتوانه فرهنگی بیفزاید. در جوامع امروز، نیاز کودکان به آموزش و پرورش ، بسیار بیشتر وفراتر از آن است که والدین فراهم می کنند.۱
بدانیم که درست همانطور که فعالیتهای انجام گرفته در زمان گذشته بر شرایط فعلی ما تأثیر گذار بوده اند، فعالیتهای امروز نیز بر زمان آیند. تأثیر گذار خواهند بود. ما باید یاد بگیریم که چگونه صحنه های مختلف زندگی آینده را در ذهنمان مجسم کنیم وبرای مواجه با آنها برنامه ریزی کنیم.
ما از فرایند آموزش و پرورش نه برای اعمال قدرت وسلطه جویی بر دیگران بلکه باید در جهت تقسیم قدرت واطلاعات استفاده بکنیم . این نوع آموزش از استقلال ملتها حمایت نموده وفرهنگ یادگیری را بسط وگسترش می دهد. آموزش و پرورش نباید محدود به روزها ی مدرسه باشد. آموزش باید فرایندی باشد که در آن افراد مشغول آموزشی مادام العمر باشند.
اهداف آموزش و پرورش برای توسعه بسیار بیشتر و والا تر از این است که دانش اموزانی را فقط برای کسب بعضی از انواع دانشها ومهارتهای تفکر آماده سازیم. ما می خواهیم دانش آموزانی تربیت کنیم که دیدگاههای خاصی در مورد خودشان و دیگران به وجود بیاورند، به اشخاصی که با آنها تفاوت دارند، احترام بگذارند، توانایی حل تنش ها وتعارضات از طریق عدم خشونت را داشته باشند وبا همه مردم با انصاف وعدالت رفتار نمایند.۱
انتخاب شغل
انتخاب شغلی یکی از مهمترین وقایع زندگی است که تمام جنبه های هستی انسان را تحت تأثیر قرار می دهد. شغل علاوه بر تعیین منزلت اجتماعی ، تمام جنبه های زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد.
از این رو، انتخاب شغلی عامل بسیار مهمی در نحوه گذراندن عمر وزندگی محسوب می شود.
در نظریه های انتخاب شغلی با توجه به نگرش نظریه پرداز به انسان ونقش عوامل محیطی تلاش به عمل می آید تا عوامل موثر در انتخاب شغل بررسی وتوجیه شود شفیع آبادی انتخاب شغل را فرآیندی فعال وهدفمند می داند. هدف تعیین کننده رفتار است وجهت ونوع حرکت انسان را در زندگی مشخص می سازد. به بیان دیگر، هدفها فرد را برمی انگیزانند تا او در جهت مشخصی برای رسیدن به آنها به نحو خاصی تلاش کند. به نظر آنسباکر وآسنباکر(۱۲۵۶) هدفها خط مش و چگونگی رفتار را مشخص می سازند. مجموعه رفتارها و تلاشهایی که برای رسیدن به هدفها انجام می گیرند شیوه زندگی نام دارد که بر اثر تعامل بین خویشتن پنداری، ارضای نیازها، وتصمیم گیری به وجود می آید. انتخاب شغلی که یکی از مهمترین وقایع زندگی است در محدوده وبر اساس ساخت شیوه زندگی انجام می گیرد.
خویشتن پنداری به عنوان مجموعه ادراکات فرد از خویشتن در ابعاد گوناگونی وجودی تعریف تصور نسبتاً دائمی فرد را جع به خویشتن است وهمان نظام ادراکی انسان است که می تواند تمام زمینه ها و رفتا رهای زندگی از جمله انتخاب شغل را تحت تأثیر قرار دهد.
خویشتن پنداری در نظریه سوپر۱ یک مفهوم اصلی است که بر اثر تعامل بین خصوصیات انسان و عوامل محیطی حاصل می شود. به نظر او نگرش دوستان و نحوه قضاوت دیگران موجب می گردد که فرد موقعیت خود را مشخص کند و بر اساس آن به ایفای نقش معینی بپردازد.(سوپر-۱۹۶۷) سوپر و همکارانش (۱۹۶۳) بر مفهوم خویشتن     پنداری شغلی در انتخاب شغلی تأکید فراوان دارند و معتقدند خویشتن پنداری شغلی فرد به نوع تصورات توانایی ها، رغبت ها و هدفهایش در زمینه مشاغل واشتغال حساس می شود ودرباره آنها با دقت می اندیشد شفیع آبادی (۱۳۷۶)خویشتن پنداری را مجموعه پویایی از طرز تلقی فرد نسبت به ارزشها، رغبتها، استعدادها و توانایی ، ادراکات می داند که در انتخاب شغل و در نهایت در رضایت شغلی نقش بسیار مهمی دارد. به بیان دیگر ، خویشتن پنداری مثبت با رضایت شغلی و خویشتن پنداری منفی با عدم رضایت شغلی همراه است. رضایت شغلی مفهومی چند بعدی است وتنها یک عامل باعث آن نمی شود. بلکه ترکیبی از مجموعه عوامل گوناگون سبب می گردد که فرد از شغلش احساس رضایت کند.
کرایتز (۱۹۶۹) مدعی است که رابطه مثبتی بین رضایت زندگی ورضایت شغلی وجود ومتقابلاً  رضایت شغلی به رضایت از زندگی می انجامد.۱
دانشجوی عزیز و ارجمند، سلام علیکم
 احتراماً به منظور بررسی و اجرای یک طرح پژوهشی محبت فرموده با دقت کافی به پرسشنامه ذیل پاسخ دهید.
ازهمکاری شما صمیمانه تقدیر و تشکر می گردد.
نام:           نام خانوادگی:             رشته تحصیلی:           سن:
۱- در انتخاب تربیت معلم با علاقه عمل کردم ؟    زیاد ***  متوسط*** کم*** خیر***
۲- انتخاب تربیت معلم اولویت تا دهمم بوده است ؟ بله ***  خیر ***
۳- انگیزه شما برای انتخاب شغل معلمی چه بوده است ؟
الف: از ذوق و استعداد لازم جهت تدریس برخور دارم .
ب: از روی علاقه وتمایل شغل معلمی را برگزیدم .
ج : به دلیل مزایای استخدامی ـ مالی آن را انتخاب کردم.
۴٫ علت ایجاد این انگیزه در شما چیست؟
الف: معلم بودن یکی از اعضای خانواده
ب: موفق بودن یکی از معلمین در دوران تحصیلی خودتان وجذب شما به ایشان .
ج: داشتن شغلی دارای اعتبار و احترام در آینده
د: علاقه مندی به تدریس وآموزش عناصر ارزشمند وسازنده جامعه
۵٫ شغل پدرتان چیست؟
۶٫میزان تحصیلات ایشان را مشخص کنید .
کمتر از دیپلم ***      دیپلم ***   فوق دیپلم ***    لیسانس ***     بالاتر از لیسانس ***
۷٫ شغل مادرتان چیست؟
۸٫ میزان تحصیلات مادرتان را مشخص کنید.
کمتر از دیپلم ***      دیپلم ***   فوق دیپلم ***    لیسانس ***     بالاتر از لیسانس ***
۹٫ حال که مشغول به تحصیل در ترم ……….هستم. میزان علاقه ام به حرفه معلمی………شده است.
۱۰٫ معدل کتبی دیپلم من ……..بوده است.  10تا۱۲ ***      12تا۱۴ ***      14تا۱۶ ***
۱۶تا۱۸ ***       18تا۲۰ ***
۱۱٫رتبه قبولی شما در آموزن سراسری چند بود؟
۱۲٫ معدل ترم اول :              ترم دوم:                 ترم سوم:               ترم چهارم:
۱۳٫ تا چه حد از کتب جنبی مربوط به رشته تحصیلی یا حرفه معلمی استفاده می کنید.
خیلی زیاد***       زیاد***      متوسط***       کم ***     استفاده نمی کنم***
۱۴٫آیا کتب موجود در کتابخانه مرکز تربیت معلم نیازهای مطالعاتی شما را تامین می کند؟
خیلی زیاد***       زیاد***      متوسط***       کم ***     استفاده نمی کند***
۱۵٫ آیا محیط مطالعه ـ از نظر فضا ، تهویه هوا ، نور ، صندلی و … ـ در کتابخانه در … افزایش مطالعه شما مؤثر بوده است ؟
خیلی زیاد***       زیاد***      متوسط***       کم ***     موثرنبوده***
۱۶٫ تا چه حد از کامپیوتر و اینترنت جهت کارهای مطالعاتی استفاده می کنید؟
خیلی زیاد***       زیاد***      متوسط***       کم ***     استفاده نمی کنم***
۱۷٫ تا چه حد از امکانا تکنولوژی مرکز تربیت معلم جهت افزایش سطح کیفی اطلاعات علمی و حرفه ای خود استفاده می کنید؟
خیلی زیاد***       زیاد***      متوسط***       کم ***     استفاده نمی کنم***
۱۸٫ به نظر شما تجهیزات موجود در آزمایشگاه مرکز تربیت معلم هاشمی نژاد برای رشد علمی و عملی شما در رشته تحصیلتان کافی است؟
بله ***   خیر***   تا حدود زیادی کافی است***   تا حدود زیادی کافی نیست*** 
            
شماره    اظهار نظر ها    کاملا موافق    موافق     بدون نظر    مخالف    کاملا مخالف
۱    شغل من شرایطی دارد که می توانم پیشرفت کنم                    
۲     شغل من ، برایم یک سرگرمی است                   
۳    شغل من آنقدرجالب است که حوصله ام سر نمی رود                   
۴    هیچ کس از شغل خود به اندازه من نفرت ندارد                   
۵    من شغل خودم را نسبتاً یک شغل ناخوشایند می دانم                    
۶    من از بیکار ماندن بیشتر از کار کردن لذت می برم                     
۷    کار فعلی من ، معمولاً حوصله ام را سر می برد                   
۸    از کار فعلی خود کاملاً راضی هستم                    
۹    بیشتر اوقات ، به اجبار بر سر کار حاضر می شوم                   
۱۰    احساس می کنم که نمی توانم شغل جالبتر از شغل فعلی پیدا کنم                   
۱۱    اصلاً کار خود را دوست ندارم                    
۱۲    نسبت به دیگران ، از کار خود بیشتر رضایت دارم                    
۱۳    برای رفتن به سر کار هرگز عجله نمی کنم                    
۱۴    کارهای هر روز را همان روز انجام می دهم                    
۱۵    هیچ کس در حسرت شغل من نیست                    
۱۶    اگر این شغل را از دست بدهم ، بعید است که بتوانم شغل بهتر از آن پیدا کنم                    
۱۷    بهترین روزهای من ، روزهایی است که بر سر کار حاضر نمی شوم                   
۱۸    علاقه به کار موجب می شود که کمتر به خانواده خود برسم                   
۱۹    اکثر دوستانم خوشحال اند که شغل مرا ندارند                   
۲۰    در روزهای تعطیلی احساس خستگی می کنم                    
روش تحقیق
۳-۱) تعریف جامعه آماری
«جامعه مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتا یج پژوهش به آن انتقال داده می شود»1 در این پژوهش کلیه دانشجویان مرکز تربیت معلم شهید ها شمی نژاد جامعه آماری را تشکیل می دهند. این دانشجویان جمعاً ۴۵۶  نفرند.
 3-2) حجم نمونه ونمونه گیری
از میان کل دانشجویان ۵۶ نفر آنها به طور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه ها به مدت بیست دقیقه جهت پاسخ گویی در اختیارشان قرار گرفت.
۳-۳) ابزار اندا زه گیری
یکی از مهمترین عوامل هر پژوهشی جمع آوری اطلاعات می باشد و هر نو ع تحقیقی با توجه به هدف و ویژگی های خود، برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از یکی از روش ها ویا ابزارهای جمع آوری اطلاعات استفاده می نماید. در این پژوهش از دو نوع پرسشنامه استفاده شده است.
۱٫پرسشنامه ای که توسط خود محقق تنظیم شده است. که دارای ۱۸ سوال می باشد و سوالها  همه به صورت بسته پاسخ می باشند .
۲٫مقیاس نگرش سنج شغلی با روش لیکرت که ۲۰ عاملی می باشد و پاسخ ها در یک طیف پنج قسمتی به ترتیب زیر درجه بندی شده اند.
       کاملاً موافق          موافق                بی نظر              مخالف             کاملاً مخالف
امتیاز      5                       4                       3                   2                     1
براین اساس نحوه امتیاز بندی پرسشنامه فوق به صورت زیر می باشد:
درهر مورد به پاسخ داده شده امتیاز مورد نظر داده می شود و در پایان مجموع امتیازات به عنوان نمره تست فوق ذکرمی گردد. برای تفسیر نمره هر آزمونی، باید نمره او را با میانگین این تست که ۶۰ می باشد مقایسه کرد. اگر نمره آزمونی بیشتر از میانگین با شد، او نسبت به شغل خود نگرش مثبت خواهد داشت واگر کمتر از میانگین باشد ، نسبت به شغل خود نگرش منفی خواهد داشت.
۳-۴) روش تجزیه وتحلیل داده ها
برای تلخیص و تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده شده است.« آثار توصیفی به پژوهشگر در طبقه بندی، خلاصه کردن، توصیف، تفسیر و برقراری ارتباط از طریق اطلا عات جمع آوری شده کمک می کند.» 1 شاخص های آمار توصیفی که برای خلاصه نمودن وتجزیه وتحلیل داده ها در این پژوهش به کار رفته اند، عبارتند از فراوانی و درصد گیری.
 
دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  راهنمای جامع آزمون IELTS

  راهنمای جامع آزمون IELTS 1.50/5 (30.00%) 2 امتیازs سالانه میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا متقاضی تحصیل در اروپا و آمریکا هستند و ازینرو آزمون آیلتس یکی از مواردی است که باید آن را با نمره‌ی خوبی از سر بگذرانند.

  ۳۰ پیشنهاد برای افزایش راندمان کلاس

  ۳۰ پیشنهاد برای افزایش راندمان کلاس ۳٫۰۰/۵ (۶۰٫۰۰%) ۱ امتیاز هر معلمی با بالا رفتن تجربه اش پی خواهد برد که باید به برخی کارهای ضروری در کلاس درس توجه نماید ، بعضی اعمال را نباید انجام دهد، و خود را در کلاس برای […]

  راه حل های آموزشی برای دانش آموزان دیرآموز

  راه حل های آموزشی برای دانش آموزان دیرآموز ۱٫۰۰/۵ (۲۰٫۰۰%) ۲ امتیازs راه حل های آموزشی برای دانش آموزان دیرآموز/ تفاوت های فردی دانش‌آموزان که حاکی از وجود تفاوت در توانایی های آنان است از مهم ترین اصول و مواردی است که همیشه باید […]

  رابطه مهارت ها و آینده تحصیلی

  رابطه مهارت ها و آینده تحصیلی/ مهارت هایی که آینده تحصیلی را شکل می دهند؟ بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، کودکان چنانچه بخواهند در نیروی کار آینده جایی داشته باشند، باید مهارت های عاطفی و اجتماعی را یاد بگیرند.

  بهترین روش‌های آموزشی جهان در سال ۲۰۱۷

  بهترین روش‌های آموزشی جهان در سال ۲۰۱۷ ۴٫۶۷/۵ (۹۳٫۳۳%) ۳ امتیازs بهترین روش‌های آموزشی جهان در سال ۲۰۱۷/ به اشتراک گذاشتن روش‌های نوآورانه جهت ارتقای آموزش دانشجویان، دانش‌آموزان و مدیریت مراکز علمی و مدارس می‌تواند سیستم آموزشی کشور ما را به موقعیت بهتری سوق […]

  چگونه یادگیری را آسان کنیم ؟

  چگونه یادگیری را آسان کنیم ؟ ۲٫۰۰/۵ (۴۰٫۰۰%) ۱ امتیاز همه‌ی ما زمان‌هایی را در زندگی خود به یاد داریم که رابطه‌ی خوبی با معلم یا مربی‌ خود داشتیم و همین باعث می‌شد مهارت‌های جدید را به‌ راحتی یاد‌ بگیریم و از تجریه‌ی یادگیری […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi