جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

مروری بر ادبیات

1,946

بازدید

مروری بر ادبیات ۳٫۶۷/۵ (۷۳٫۳۳%) ۶ امتیازs
برای دانش آموزان سطح ابتدایی, هدف از آموزش خواندن آشنا کردن با طرحهای عملی گرامر و بخشهای لغوی در متن و تقویت این دانش اساسی است.
خواندن واقعی یک فعالیت فردی است که در خارج از کلاس به جز خواندن موقتی کلاس روی می دهد بعضی از دانشمندان معتقدند که خواندن فعالیتی چند قسمتی است.
این امر فعالیت را چند قسمتی می سازد یعنی, خواندن گروهی از کلمات که واحدهای معنا داری را تشکیل    می دهند مهارتی فرعی است که برای سریع خواندن در آینده اساسی است.
همچنین گفته شده است که خواند نوعی فعالیت حل مسأله است که در آن توضیح اصول کلی به خواندن دانش آموز کمک می کند.
بر طبق نظر فرایر, خواندن ایجاد دامنه قابل توجهی از پاسخهای همیشگی(مادی) به مجموعه خاصی از الگوی اشکال گرافیکی است. چستین (chostain) ابراز می دارد که خواندن یک فرآیند شناختی فعال (موثر) است.
فرآیند خواندن به طور ضمنی به یک سیستم شناختی فعال اشاره می کند که بر روی مواد جانبی برای رسیدن به درک پیام عمل می کند. وظیفه خواننده فعال کردن دانش پیش زمینه و زبانی برای خلق مجدد پیغام مورد نظر نویسنده است(۱۹۸۸,۲۲۲ Chastar)
چند شیوه برای یادگیری خواندن وجود دارد:
شنیداری زبانی: مدل یادگیری رفتار شناس که در آن نقش تجویز شده برای خواندن تقویت عادتهاست.
گرامر – ترجمه: ارائه خواندن(قرائت) هایی که شامل لغت و مثالهایی از گرامری است که باید آموخته شود.
برنارد(۱۹۸۴) سناریوی عملی خواندن کلاسی را به شکل زیر توصیف می کند.
۱)    مقدمه(آشناسازی): بلند خواندن توسط دانش آموز(تصحیح اشتباهات توسط معلم که نوعی تداخل با درک محسوب می شود.
۲)    دانش آموزان متن را می خوانند.
۳)    دانش اموزان پاسخ سوالات داده شده در متن را می نویسند.
زبان شناسان کاربردی که خواندن را مهارت محسوب می کنند این برداشتها را ارائه می دهند.
مهارت های انفعالی: چون خواننده پیغامی مشابه با مفهوم مورد نظر گوینده تولید نمی کند.
مهارت های پذیرنده ای:خواننده پیغامی را از یک نویسنده دریافت می کند.
مهارت های رمزگشایی:زبان یک رمز است که باید برای رسیدن به معنای پیغام کشف گردد.
۴)خلق مجدد(باز تولید): خواننده مفهوم مورد نظر نویسنده را دوباره خلق می کند.
    5)مهارتهای پویا(فعال):مطابق نظریه گودکن, خواندن یک بازی حدسی روان بازشناختی است.
خواندن یک بازی حدسی روان زبان شناختی است… خوانندگان معنای عناصر نا آشنای متن را از طریق این رابطه با کل پیغام استنباط می کنند.
در رابطه با مهارتهای دیگر, چستین(Chastain) ادعا می کند که خواندن برای معنا, فرآیند ارتباطی و ذهنی مشابه با مهارتهای دیگر است. خواندن جریان ارتباطی را در هر یک از دیگر مهارتهای زبانی تسهیل می کند.
رابطه علامتی منطقی یک راهکار مقدماتی است. این رابطه به مرحله اولیه یادگیری برای خواندن از طریق بلند خوانی و تمرین دیکته, آزمایشگاه, نوار, ضبط صوت و غیره محدود است. گوش دادن به بلند خواند فردی دیگر فعالیت خیلی محرکی نیست. دانش آموزان به سرعت خسته می شوند. آنها در ابتدا باید یاد بگیرند که شبیه سازی کنند(تقلید کنند) و مطالب را با گفتگوی بعدی پیوسته تطبیق دهند.
البته این مطلب برای مبتدی ها قانون محسوب نمی شود. دانش آموزان نباید با انطباقهای غیر معمول و بی فایده خسته شوند.
بر طبق تجربه شما, کدام یک از روابط منطقی بیشترین مشکلات را برای دانش آموزان شما ایجاد می کند؟ آیا پیشنهادی در رابطه با تدریس موثرتر آنها دارید؟
دیدگاه دیگر از لحاظ ساختار, بی معنایی است. برمبنای این عقیده, چستین اظهار می دارد که معنا در مطلب نوشتاری قرار نمی گیرد, در عوض, خواننده معنی مورد نظر نویسنده را, بر مبنای آنچه بین متن و دانش پیش زمینه ای او رخ می دهد, مجدداً خلق می کند. هدف از زبان ایجاد ارتباط است. به راستی خواندن, پیغامی را که در آن ابزارهای لغوی مهم هستند حمل می کند.
فعالیت های خواندن به منظور انگیزش دانش آموز در خواندن تکلیف و برای آماده سازی آنها به منظور توانایی برای خواندن آن انجام می شود. رینلگر و دبر, فعالیت پیش خواندن را فعالیت توانا سازی و برای درک مطلب می نامند. این تجربه, درک را نیز شامل می شود. اهدافی برای روبرو شدن با متن و ساختار مطلب.
ممکن است معلم به دانش آموزان مطلبی در مورد ساختار فصل راهنمای کتاب برای استفاده از استراتژی بیاموزد و درک و بازیافت اطلاعات را در دانش آموزان افزایش دهد. در این مورد چند دیدگاه حمایتی مثل فرآیند SQ3R وجود دارد که شامل موارد زیر است: بررسی سئوال, خواندن, یادآوری و مرور.
“نقشه داستان” تکنیک دیگری است که از آن طریق دانش اموزان یاد می گیرند روابط مهم را در خواندن با قراردادن ایده ها, وقایع و فصل های اصلی از “دایره اتصال” نشان دهند.
نقشه های داستان ممکن است شامل ایده های اصلی و جزئیات متوالی, تشابه ها, تباین ها یا علت و معلول ها باشند.
طبق نظریه کراشن وترل(۱۹۸۳), خواندن یک استراتژی ارتباطی است.
۱)برای معنا بخوانید
  2)همه کلمات را جستجو نکنید
 3)معنا را پیش بینی کنید
 4) از متن استفاده کنید.
“در روش شناسی ما ” روش خواندن” را داریم”.
در آموزش زبان خارجی, یک برنامه یا روش که در آن درک خواندن مقصود اصلی است. در روش خواندن    a) زبان خارجی به طور کلی از طریق متون نوشتاری با لغات و ساختارهای آسان معرفی می شود
 b) در ک از طریق ترجمه و تحلیل گرامری آموخته می شود.
 c) اگر زبان گفتاری آموخته شود, معمولاً برای تقویت خواندن به کار می رود و به خواندن شفاهی متون محدود است.
هدف از خواندن, خواندن برای معنا یا برای خلق مجدد معنی مورد نظر نوسینده است. خواندن شامل درک    می شود, هنگامی که خوانندگان درک نمی کنند, در حال خواندن نیستند.
 ” روش wwp” (1980 توسط استنفر بیان شده است) توجه به سه سوال را شامل می شود
۱)به چه چیزی می اندیشید(درباره متن خواندنی)
 2)چرا اینگونه فکر می کنید
 3) آنرا اثبات کنید
سئوالهای درک ممکن است شامل موارد زیر باشد:
۱)استنباط(به معنای استنباط معنایی است که مستقیماً در متن خواندنی ذکر نشده است.
۲)ساخت: ترکیب بخشها به عناصر جدایی که یک کل را تشکیل می دهند.
۳)تأویل: بیان معنای یک کلمه یا یک عبارت با استفاده از کلمات یا عبارتهای دیگر, اغلب در تلاشی برای درک ساده تر معنی.
۴)ایده اصلی  که می تواند در شکل یک مقاله مختصر باشد.
اندرسون (۱۹۸۴ صفحه ۱۸۶) تباین بین دو روش اصلی برای درک را در مقایسه زیر خلاصه می کند.
مدل مهارت
۱)    خواندن از مهارتهای جدا تشکیل شده است
۲)خواندن ترتیب مهارتی سلسله مراتبی دارد
۳)بکاربردن مهارتهای خوردن به معنی منتهی می گردد.
۴)خواندن فرآیندی مجزا از صحبت کردن, گوش کردن و نوشتن است.
۵)خواندن یک فرآیند انفعالی است.
۶)خواندن فرآیندی دقیق است.
۷)در خواندن شکل قبل از نقش می آید(قرار دارد)
مدل روانشناسی
۱)خواندن یک فرآیند یک پارچه است.
۲)خواندن ترتیب مهارتی ندارد.
۳)خواندن بر معنا متمرکز است.(معنا مرکزی است)
۴)خواندن یکی دیگر از فرآیندهای زبانی است.
۵)خواندن یک فرایند پویا(فعال) است.
۶)خواندن فرآیند دقیقی نیست.
۷)در خواندن نقش قبل از شکل می آید.(قرار دارد)
فرهنگ لغت(زبانشناسی کاربردی) لانگمن, خواندن را به شکل زیر تعریف می کند.
۱)درک یک متن نوشتاری به منظور درک مفاهیم آن, این فرآیند می تواند در سکوت(خواندن آرام(بی صدا)) صورت گیرد در کسی که از ان ناشی می شود. درک خواندن(درک مفاهیم) نامیده می شود.
۲)بلند گفتن یک متن نوشتاری(شفاهی خواندن), این فرآیند می تواند با یا بدون درک مفاهیم صورت گیرد.
انواع مختلف درک مفاهیم اغلب بر طبق هدف خواننده در خواندن در نوع فرآیند خواندن بکار رفته تشخیص داده شده اند.
a)درک ادبی:خواندن به منظور درک, یادآوری برای بازخوانی اطلاعاتی که بطور واضح در متن گنجانده شده اند.
b)درک استنباطی: خواندن به منظور پیداکردن اطلاعاتی که به موضوع در متن بیان شده اند, با استفاده از تجربه خوانندوشهود و استنباط
c)درک انتقادی یا سنجشی:خواندن به منظور مقایسه اطلاعات متن با دانش و ارزش های خود خواننده.
d)درک حق شناسی: خواندن به منظور کسب پاسخ احساسی یا پاسخهای ارزشمند دیگر از متن.
معلم باید توضیح لازم را بصورت شفاهی ارائه دهد و دانش آموزان بصورت شفاهی نمود کلمات جدید را درک می کنند.بنابراین, دانش آموزان ایده هایی در مورد آنچه تصمیم به خواندن آن دارند خواهند دانست. بنابراین ممکن است در پیش بینی معنا به آنها کمک شود و قبل از اینکه آغاز به تلفظ آنها کنند کلمات را تنها بصورت گروهی بخوانند و یک گروه کامل را تشخیص دهند.دیورز یادآوری می کند که آشناسازی با زبان خارجی باید در شکل شفاهی باشد, سپس متن معرفی گردد.
بین اطلاعات بصری و غیر بصری در خواندن مبادله وجود دارد. مطلبی که بیش از همه شناخته شده است این است که در پس مردمک چشم برای تشخیص یک حرف, یک لغت یا معنای متن اطلاعات بصری کمی لازم است(ریورز ۱۹۸۱ نقل از فرانک اسمیت ۱۹۷۳)
به علاوه در بحثمان در مورد آشنا سازی شفاهی با درک مفاهیم, منظورمان از آشناسازی شفاهی بلند خواندن نیست. حتی صحبت کنندگان بومی نیز ممکن است متنی را بلند بخوانند بدون اینکه آن را درک کنند.
بلند خواندن بیش از آنکه رمز گشایی باشد, رمز سازی است و در آموزش خواندن, تاکید باید بر خواندن برای رمز گشایی معنا باشد. وادار کردن دانش آموزان به بلند خواندن اتلاف وقت است و نقطه تمرکز اشتباهی دردرس ایجاد می کند.
همانطور که قبلاً ذکر گردید خواندن, رمزگشایی معنای مورد نظر نویسنده است و رابطه معنایی برای دریافت معنا مهم تر از رابطه نحوی است ممکن است هدف از مطالعه لغت استفاده تولیدی یا پذیرنده ای بخش های لغوی باشد برای استفاده تولیدی مابر تکرر لغت و درجه سختی آن متمرکز می شویم. به منظور تشخیص درجه سختی, بعضی از عوامل مثل استنباط زبان مادری مهم هستند و نیز می توانیم اشتباهات دانش آموزان را مشاهده کنیم, با این وجود , درجه سختی نباید به عنوان معیاری برای انتخاب لغت محسوب گردد.
اما باید برای روشهای آموزش لغت درنظر گرفته شود هنگامی که متن خوانشی انتخاب شد, توجه اصلی باید به انتخاب کلمات کلیدی لازم برای چنگ زدن به طرح تاتم اصلی معطوف گردد. به علاوه اگر معلم زبان بومی دانش اموز را می داند می تواند از ترجمه استفاده کند. هنگامیکه دانش آموزان معادل های لغوی را در زبان مادری خود می دانند شیوه ای مفید برای توضیح یک لغت وجود خواهد داشت, اما در مورد کلماتی که برای توضیح مفاهیم جدیدی که معادلی در زبان مادری آنها ندارند استفاده می شود, این کلمات باید به صورت انگلیسی در متن آموخته شود. ممکن است دانش آموزان در زبان مادری خود خوانندگان قهاری باشند,  سپس آنها سر نخهای معنایی و نحوی را برای رمزگشایی پیغام متن محسوب می کنند برای خواندن در انگلیسی, آنها باید این فرآیند را بیاموزند. نتیجه اینکه, استفاده از ترجمه باید بصورت ملاحظه کارانه انجام شود.
مهمتر از همه اینکه, از ترجمه لغت به لغت باید پرهیز شود در غیر اینصورت, دانش آموزان تصور خواهند کرد که این آن چیزی نیست که خواندن در مورد آن می گوید. بنابراین به شدت مانع از ترجمه به اقتباس مستقیم از معنا می شود.
گرامر , دیگر جنبه مهم درک مفاهیم است. هدف از کاربرد گرامر که به منظور درک یک متن خوانشی بکار می رود این است که معلم صرفاً باید به جنبه هایی از گرامر تأکید کند که برای خواننده ایجاد ابهام یا برداشت غلط می کند.
“بنابراین در آموزش خواندن ایجاد تمایز بین گرامر تشخیصی و تولیدی مفید است” کدام یک از ویژگیهای گرامری که آموزش می دهید برای تشخیص سریع در خواندن مهم هستند؟ کدام یک در تولید کلام مهم هستند اما مشکل عمده ای در خواندن ایجاد نمی کنند؟( ریفرز ، ۱۹۸۱ ، ص ۲۶۷ و ۲۶۸ )
بحث:
در بحثمان ما قصد داریم توضیح مختصر و فشرده ای از بخش درک مفاهیم راهکارهای کلاسی داشته باشیم بدون اینکه به جزءیات دیگر معمول در روش اما غیر مرتبط با کاربر روی درک مفاهیم توجه کنیم.
اول از همه معلم فهرستی از لغات, عبارات و توضیحات را که فکر می کند مهم هستند برای دانش آموزان مشکل هستند همراه با, معادل های فارسی آنها بر روی تخته می نویسد بدون اینکه توجه کنند کدام کلمات برای کسب ایده اصلی یا درک متن مهم هستند. به عبارت دیگر, او در حالی که کتاب متن خوانشی را در دست دارد کلمات را با انتخاب خود بر می گزیند و نه تنها کلمات جدید بلکه کلماتی را نیز که قبلاً آموخته شده اند می نویسد. معلم با دستخطی مناسب کلمات انگلیسی و اصطلاحات و عبارات را با معادل های فارسی آنها در خطوطی افقی روی تخته سیاه می نویسد.
در همین زمان انها را بلند می خواند, تلفظ او نسبتاً خوب است, اما هنوز نمی خواهد دانش آموزانش آنها را تلفظ کنند(البته در بخش مروری بر ادبیات دیدیم که تلفظ در درک مفاهیم مهم نیست) به علاوه, معلم مترادف ها, متضادها و گاهی اوقات اشکال اشتقاقی آنها را نیز ارائه می دهد.
هنگامیکه آشنا سازی با لغات انجام شد, معلم بلند خواندن متن را آغاز می کند. او ابتدا جمله یا عبارت را می خواند, سپس بلافاصله ترجمه فارسی آنها را ارائه می دهد. سپس جمله یا عبارت بعدی را می خواند و آن را ترجمه می کند تا زمانی که طول متن پیشنهادی بر حسب انتخاب او تحت پوشش قرار گیرد. متون کوتاه معمولاً در یک جلسه پایان می یابد, اما در متون بلند بخشی از آنها آموزش داده می شود.
به نظر می رسد که دانش آموزان سعی می کنند ترجمه متن خوانشی را به منظور حفظ آنها بنویسند. معلم تمایل دارد سوالاتی را در مورد ابزارهای چسبنده بپرسد. او به جای اینکه به شیوه ای نظارت کند که گویی تدریس و منجر به یادگیری دانش آموز می شود دیگر نیازی به کنجکاوی دانش آموز نیست, نقش حکمفرما را تدبیر می کند.
گاهی اوقات, معلم بعضی از الگوهای گرامری را عنوان می کند(دیدیم که تشخیص ساختار باید توسط دانش آموز انجام شود)معلم در متن خوانشی بر این ساختار تمرکز و تأکید می کند, گاهی اوقات از این تشخیص الگو استفاده می کند اما در اغلب موارد بصورت اتفاقی انجام می شود.
هنگامیکه ترجمه متن توسط معلم انجام پذیرفت, دانش آموزان باید آن را بصورت داوطلبانه دوباره ترجمه کنند. معلم اشتباهات تلفظی و ترجمه آنها را تصحیح می کند. اما او بیشتر به اشتباهات ترجمه دانش آموزان توجه می کند, به علاوه او می خواهد آنها الگوهای جمله را تشخیص دهند حتی به بعضی از نکات گرامری که قبلاً آموزش داده شده اند اشاره می کند.
سرانجام معلم سوالهای درک مفاهیم را ترجمه می کند و دانش آموز باید پاسخ آنها را به عنوان تکلیف برای جلسه آینده بنویسد.
در مروری بر عملکرد معلم , به این نتیجه رسیدیم که معلم , بر مبنای شرایط دانش آموزان باید از این شیوه استفاده کند. معلم می گوید: من می دانم که این روش , آموزش خواندن من نا مناسب است اما باید آن را بدین شیوه انجام دهم زیرا دانش آموزان من از این طریق شیوه هایی مثل شنیداری , زبانی یا روش مستقیم و غیره چیزی نمی آموزند. آنها شش سال آموزش انگلیسی را به روش گرامر, ترجمه سپری کرده اند اگر من بخواهم از روشهای پیشرفته استفاده کنم باید به عقب برگردم و آموزش را از سال اول راهنمایی آغاز کنم.

بعضی از دانش آموزان می گویند” این شیوه ای است که همیشه انجام می شده است. بلند خواندن توسط معلم و ترجمه لغت به لغت”. اغلب دانش آموزان انگیزه خوبی برای یادگیری انگلیسی  ندارند آنها از شرکت در کلاس احساس خستگی و بی میلی می کنند. حتی دفتر یادداشت نیز ندارند. آنها ترجمه لغات و جملات را در متن کتاب می نویسند. بعد از صحبت معلم , دانش آموز زیر جملاتی که حاوی ساختارهای جدید هستند خط کشیده و نکاتی را به فارسی می نمویسد. هنوز امیدوارند که آزمون نهایی که هدف نمایی مورد توجه است پاس کنند.
در جلسه, هنگامی که من به کلاس نگاه می کردم توجهم به دانش آموزانی جلب شد که در ردیف آخر کلاس نشسته اند نه تنها کتاب ندارند بلکه سعی دارند خوراکی را که در حال خوردن آن هستند پنهان کنند گاهی اوقات آدامس می جوند و با چیزی شبیه به عروسک بازی می کنند. آنها در فریب داد معلم بسیار زیرک هستند. آنها وانمود می کنند که مشارکت فعالی در روند کلاس دارند اما به واقع مشغول سرگرمیهای خویش هستند. بدیهی است که معلم می تواند درک کند چه اتفاقی در گوشه کلاس می افتد. با این وجود او به نظر آرام و بی دقت می آید. بعد از پایان کلاس من توانستم با آن دانش آموزان عجیب و غریب صحبت کنم. از آنها پرسیدم چرا به معلم توجه نکردند و کتابهایشان را با خود نیاورده اند. یکی از آنها پاسخ داد:”من که قرار است موفق نشوم, بنابراین به امتحانات شهریور فکر می کنم.”
هر دانش آموز مشکلی دارد که مانع از پیشرفت او می شود. شاید مشکل در جامعه و فرهنگ زاهدان باشد. من هیچ نظری در این مورد ندارم و این مقاله نیز به آن نمی پردازد.
دلیل به واقع منطقی دیگری که معلم داشت ایجاد امتحانات نهایی چهار سال بود. بنابراین معلمان باید بیشتر به مطلبی توجه کنند که به امتحانات نهائی اختصاص داده شده است.
موضوع بزرگتر در معرض خطر,  تأثیرکلی امتحانات عینی بر یادگیری زبان است. سوالات مهمی پدید آمده است که بسیاری از آنها هنوز بی پاسخ باقی مانده اند.  به عنوان مثال آیا امتحانات عینی بارها به جای تأکید بر روانی بیان به تإکید بر صحت (درستی ) منجر نشده اند/
علیرغم همه این تلاشها, این امکان وجود دارد که بسیاری از تکنیکهای آزمون هنوز بر جنبه های منفی آموزش زبان تأکید دارند, معلمان و دانش آموزان را بجای تأکید بر جنبه های ارتباطی یادگیری زبان, به تأکید بر صحت و درستی ترغیب کرده اند. تعدادی از آزمونهای عینی هنوز آموزش زبان را در موقعیتهای مصنوعی پیش می برند(تقویت می کنند.)
تجزیه و تحلیل ۵ نمونه از سؤالات امتحان نهایی  :

جمع کل    دیکته    گرامر    خواندن    دامنه منه لغت    نمونه
۴۰نمره    5 نمره    23 نمره    5 نمره    7 نمره    آذر ۶۸
۴۰نمره     4 نمره    21 نمره    6 نمره    9 نمره    69 نمره
۴۰ نمره     4 نمره     21 نمره     6 نمره     9 نمره    در ۷۰
۴۰ نمره     5 نمره     21نمره    6 نمره     8 نمره     اردیبهشت ۷۱
(a)
۴۰  نمره    4  نمره        21 نمره     6  نمره    9  نمره    اردیبهشت ۷۱
 (b)
 200 نمره     22  نمره    107 نمره    29  نمره      42  نمره    جمع کل
۴۰ نمره    4.4 نمره    21.4 نمره    5.8 نمره    8.4 نمره    نمره
۱۰۰%    11%    53.5%    14.5%    21%    درصد

 

نمودار امتحان نهایی

 
نتیجه گیری :
برای هر قسمت از اطلاعات نتایجی را استخراج کردیم.
مشاهد(۱):
معلم به انتخاب خودش بیشتر موضوعات دامنه لغت متن را بیان می کنئ , شرح می دهد , توصیف می کند.
نتیجه:
برروی کلمات کلیدی که منظور اصلی متن را می رسانند, تاکید نمی شود. گاهی اوقات توجه اصلی بر روی حروف ربط, حروف معرتف, ضمایر و حروف اضافه ای که می توانند به دانش آموزان کمک کنند, متمرکز می شود, اگر چه اینچنین کلماتی به تنهائی خیلی آسان به نظر می رسند.
پیشنهاد:
معلم می تواند توجه دانش آموزان را به عئامل انسجام متن جلب نماید.
مشاهده(۲):
هرواژه به تنهایی بدون در نظر گرفتن معنی و مفهوم آن در متن توصیف می شود.(شرح داده می شود)
نتیجه:
بیشتر کلمات در متن های متفاوت معانی مختلفی دارند, از این رو معانی جدا احتمالاً دانش آموز را به گرامر می کشانند(به بیراهه).
پیشنهاد:
کلمات و عبارات باید در متن معنی شوند, بهتر است دانش آموزان معانی کلمات و جملات را از روی جملات قبلی و بعدی حدس بزنند. علاوه بر این می توان بعضی از تمرینها را به منظور خواندن عبارات و جملاتی که واحدهای مشابه را تشکیل می دهند, به کار برد که نتیجه آن در تقویت مهارت فرعی”تندخوانی” اساسی به نظر می رسد.
مشاهده(۳):
اکثر اوقات معادل فارسی کلمات توسط معلم داده می شود و به ندرت از مترادف , متضاد و مشتقات یک کلمه استفاده می کند.
نتیجه :
پیدا کردن معادل فارسی دقیق کلمه مشکل است و در بعضی از حالات ممکن است حتی استفاده از مترادف, متضاد نتیجه ندهد به علاوه کارکردن بر روی چنین کلماتی وقت گیر است و درک مطلب را نیز دچار مشکل می کند. در تدریس دامنه لغت, تمرین بر روی اشکال مشتقات یک کلمه کارساز است که در تدریس مهارت خواندن تجویز نشده است.
پیشنهاد:
از ترجمه لغت به لغت باید پرهیز شود, والا دانش آموز ممکن است تصور کند که مهارت خواندن به همین صورت است. دانش آموز باید توانایی استخراج معنی کلمه از متن را داشته باشد.
مشاهده (۴):
خواندن با صدای بلند توسط دانش اموز و یا معلم استفاده می شود. آنها با روش خواندن در سکوت(صامت خوانی) آشنا نیستند.
نتیجه: همانطور که بحث شد
خواندن با صدای بلند کد گذاری است نه کد برداری. در حالیکه در مهارت خواندن تأکید باید بر روی کد برداری پیغام باشد. خواندن با صدای بلند باعث اتلاف وقت دانش اموزان و تلفظ اشتباه می گردد.
پیشنهاد:
معلم می تواند از دانش آموزان بخواهد که متن را در سکوت بخوانند. سپس ممکن است از انان سوالات متنوعی از درک مطلب بپرسد تا بفهد که انان آنچه را در سکوت خوانده اند درک کرده اند یا نه !
خواندن با صدای بلند می تواند در تدریس و یا تست تلفظ مورد استفاده قرار گیرد, نه در تدریس خواندن درک مطلب.
مشاهده (۵):
معلم از دانش آموزان می خواهد تعدادی از ساختارهای جملات خاصی را که در متن خواندن وجود دارد بفهمند و تشخیص دهند. هدف معلم(توجه) بر روی نکات دستوری است که تدریس شده و یا بر روی آنچه که دانش آموز در درس با آن سر و کار دارد.
نتیجه:
 این شناخت الگو معتبر نیست زیرا کدبرداری پیغام در نظر گرفته نمی شود. این تمرین حقیقتاً تمرین قواعد گرامری به نظر می رسد تا درک مطلب خواندن.
پیشنهاد:
معلم باید ساختار جملاتی را که معنی اساسی دارند در نظر بگیرد. می توان ادعا کرد که در تدریس خواندن بین قواعد گرامری که برای شناخت سریع خوانی مهم هستند و آن نکات قواعد گرامری که به مهارتهای دیگر زبان نظیر تولید گفتار بستگی دارند, تمایز وجود دارد(فرق دارد). دانش اموزان باید معنی جملات را  از ارتباط بین آنان بدست آورند. به علاوه تکنیکهای مفیدی نظیر تفسیر, سوالات تلفیقی و مراحل تکمیل متن می توانند مورد استفاده قرار بگیرند که گرامر و خواندن را همزمان محک می زنند.

مشاهده(۶):
معلم علاوه بر ترجمه متن و درک مطلب, سوالات مربوط به آن را نیز ترجمه می کند و دانش آموزان باید جوابهای کامل را بنویسند.
نتیجه:
ممکن است دانش آموزان معنی را بفهمند اما آنان قادر به درک مطلب شفاهی نیستند, از این رو آنان به صحبت کردن و تولید گفتاری تسلط پیدا نمی کنند.
پیشنهاد:
دادن پاسخ کامل توسط دانش اموزان ضرورت ندارد. یک عبارت کوتاه برای دانستن این مطلب که دانش اموز معنی را فهمیده کافیست.
مشاهده(۷):
در حدود ۵/۱۴ درصد امتحانات نهائی به درک مطلب خواندن اختصاص یافته است.
نتیجه:
معلمین به تجربه دریافته اند که بیشتر وقت خود را صرف گرامر و دامنه لغت کنند تا درک مطلب خواندن.
یشنهاد:
بر اساس اهداف دراز مدت, در تدریس زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در سیستم آموزشی ایران, باید ایجاد توانایی مطالعه کتب علمی و منابع انگلیسی مختلف سر لوحه امور قرار گیرد تا دانش آموز با فرهنگ و ادبیات بیگانه آشنا شود. در نتیجه سیستم ارزشیابی نسبت به آنچه امروزه وجود دارد باید توجه بیشتری به درک مطلب داشته باشد.
امروزه با استفاده از فن آوری اطلاعاتو خدمات آن برای مردم سراسر جهان ضروری به نظر می رسد. بنابراین تسلط بر درک مطلب خواندن مهم تر از قبل می باشد.

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  برترین رمان های داستایوفسکی را بشناسید و بخوانید

  برترین رمان های داستایوفسکی را بشناسید و بخوانید ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۹ امتیازs فیودور داستایوفسکی را می‌توان به راستی یکی از مشهورترین نویسندگان روسیه قلمداد نمود.

  ۱۰ رمان ایرانی که باید بخوانید

  نوشتن از کتاب‌ها و به توصیف درآوردن کلماتی که از دل نویسندگان بزرگ برآمده، شاید در نگاه اول سخت و غیرممکن باشد، اما لذتی نهفته در دل کنکاش احساسات این نویسندگان وجود دارد که سختی و بزرگی کار را آسان­‌تر می‌­کند.

  بیوگرافی گلابدره ای از شاگردان جلال آل احمد

  بیوگرافی گلابدره ای از شاگردان جلال آل احمد/ من سیدمحمود قادری گلابدره‌ای ۲۰ دی ۱۳۱۸ در گلابدره شمیران متولد شدم. دو تا خواهر و دو تا برادر و من بچه ۵ و یه برادر بعد از من و ۶ تا با پدر و مادرم […]

  رمان‌های منتخب خارجی از نگاه کتابفروشان

  رمان‌های منتخب خارجی از نگاه کتابفروشان ۳٫۹۱/۵ (۷۸٫۱۸%) ۳۳ امتیازs رمان‌های منتخب خارجی از نگاه کتابفروشان/ رمان‌های منتخب خارجی از نگاه کتابفروشان/ یازده کتاب‌فروش در تهران، پنج رمان خارجی مورد پسندشان را بر اساس امتیاز یک تا پنج معرفی کردند و پس از ارزیابی […]

  همه چیز درباره نوبل ادبیات

  همه چیز درباره نوبل ادبیات ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز        تا مدت ها فکر میکردم که جایزه ی نوبل ادبی رو به خاطر یک اثر خاص به نویسنده اش میدن ولی بعدها متوجه شدم که این جایزه در واقع برای تقدیر از […]

  آنچه از «شکسپیر» نمی‌دانستید

  آنچه از «شکسپیر» نمی‌دانستید ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۱۶ امتیازs     بیش از چهار قرن از زمان حیات شکسپیر می‌گذرد، اما شاهکارهای او همچنان بارها و بارها در دنیای هنرهای تصویری و نمایشی مورد اقتباس قرار می‌گیرند. بحث‌های جنجالی بسیاری حول محور زندگی این نویسنده‌ی […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi