جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

برنامه توسعه سازمان ملل متحد

1,098

بازدید

برنامه توسعه سازمان ملل متحد ۱٫۰۰/۵ (۲۰٫۰۰%) ۱ امتیاز

شرکتها ‏، بنگاههای اقتصادی ، بازرگانان و
آرمانهای توسعه هزاره

چارچوبی برای عمل
کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد:
در عصر وابستگی به یکدیگر انسان ها  ، حقوق شهروندی جهانی ، بر اساس اعتماد و مسئولیت مشترک ، پشتیبان سرنوشت ساز پیشرفت است ، اما در دوران محرومیت بیش از یک میلیارد انسان از حداقل نیازهای در خور شان و منزلت او ‎، شرکتها ،‌ بنگاه های اقتصادی ، بازرگانان دیگر                نمی توانند بی تفاوت باقی بمانند یا همچون سدی در برابر این خیل عظیم انسانی قراگیرند ، بلکه بر عکس آن ها باید در صدد همکاری با دولت ها و سایر نقش آفرینان در جامعه برآیند و با بسیج علم ، فن آوری و دانش جهانی به مقابله با بحران های به هم تنیده گرسنگی ، بیماری ، تخریب محیط زیست و تضادی که باعث عقب نگهداشته شدن کشورهای جهان سوم می شود ، برخیزند.

 

چارچوبی برای عمل

خلاصه دستورالعمل ها و سفارش های حاضر در این نوشتار ارائه کننده چارچوبی برای عمل است ، بدین معنا که نشان می دهد چگونه اتحاد شرکتها و بنگاههای اقتصادی ، در پیوند با دستگاهها و نظام سازمان ملل متحد، دولتها و سازمانهای جامعه مدنی ،  می تواند در دستیابی به آرمانهای  توسعه هزاره که آرمان آن دگردیسی جهانی شدن به نیروی مثبتتری برای توده بیشتری از مردم دنیا می با شد، همکاری نمایند .
تمامی شرکتها و انجمنهای تجاری ، از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط تا شرکتهای بزرگ یک یا چند ملیتی ، از اطاقهای بازرگانی تا  سازمانهای تجاری بین المللی ، می توانند در این زمینه ایفای نقش نمایند . تاثیر و مشارکت این سازمانها ممکن است متفاوت باشد اما چارچوبی برای  عمل همه آنان و نیز دربرگیرنده افراد علاقمند در جوامع توسعه یافته به همکاری با بخش خصوصی است . آرمان این نوشتار ارائه رئوس کلی و اساسی این امر مهم با توسل به مثال های روشنگر به جای صرفا تحلیل های مفصل می باشد  که امید است خواننده را در ایجاد فکر و اندیشه یاری دهد.
 این گزارش همچنین به سه پرسش کلیدی  پاسخ می دهد :
۱- آرمانهای  توسعه هزاره چه هستند ؟
۲- چرا این آرمانها  برای شرکتها مهم می باشند ؟
۳- شرکتها چگونه می توانند در دستیابی به این آرمانها مشارکت نمایند؟
 

فهرست
۱- آرمانهای  توسعه هزاره چه هستند ؟
۲- چرا این آرمانها  برای شرکتها مهم می باشند ؟
۳- شرکتها چگونه می توانند در دستیابی به این آرمانها مشارکت نمایند؟

×××

آرمان ۱ :  ریشه کن کردن  فقر شدید و گرسنگی
آرمان ۲ : دستیابی همگانی به آموزش ابتدایی 
آرمان ۳: ارتقا برابری جنسیتی و قدرت دادن به زنان
آرمان ۴ : کاهش مرگ و میر در کودکان
آرمان ۵ : افزایش سطح سلامتی مادران
آرمان ۶ : مبارزه با اچ. آی. وی./ ایدز، مالاریا ، و سایر بیماری ها
آرمان ۷ : تضمین پایداری محیط زیست
آرمان ۸ : افزایش مشارکت جهانی برای توسعه 

 
۱- آرمانهای توسعه هزاره چه هستند ؟
در سپتامبر  سال ۲۰۰۰ ، ۱۸۹ تن از سران دولت ها اعلامیه هزاره          (Millennium Declaration) را تصویب کردند . این اعلامیه یک تعهد جهانی    بی سابقه و یکی از قابل اعتنا ترین اسناد سازمان ملل در چند سال اخیر به شمار می رود . این اعلامیه قدرت دید همگانی و مشترکی در چگونگی مقابله با برخی ازچالش های بزرگی که جهان با آن روبروست عرضه       می کند.(www.un.org)
این اعلامیه منجر به ارائه هشت آرمان توسعه هزاره (MDGs) گردید که تاکید آن بر تلاش برای کاهش فقر ، بالا بردن کیفیت زندگی مردم ، تضمین پایداری محیط زیست ، و بنیان گذاری مشارکتهایی به منظور تضمین جهانی شدن به نیروی مثبت تری برای توده های مردم جهان است. در این اعلامیه هدفها و راهنما یا شاخص های ویژه ای برای هر یک  از این آرمان ها مقررگردیده است که تا سال ۲۰۱۵ باید بدان دست یافت . تاکید بر روی این آرمانها و هدفها، موضوع اصلی این گزارش است که در صفحات بعد به طورخلاصه به آن اشاره می شود . برخی از این آرمان ها و هدفها بر شرکتها و بخش خصوصی مستقیما اثرمی گذارند و برخی دیگر  به طور گسترده تری در توان بخشیدن به چارچوب و مرزبندی محیطی مربوط می شوند که شرکتها و بخش خصوصی باید در آن عمل کنند و البته همه آنها در اقتصاد جهانی وابسته به هم امروز برای بخش خصوصی مطرح می باشند، که مسئولیت اصلی دستیابی به این آرمان ها البته به عهده دولتها می باشد . بخصوص ، نیاز مبرمی به یک نظارت عالی ، اصل حاکمیت قانون، رعاین موازین و حقوق بشر ، تلاش پی گیرانه مبارزه با نا سازگاری و فساد و اجرای هنجارها و معیارهای بین المللی وجود دارد. همچنین، نیاز به گسترش همکاری سخاوتمندانه تر و موثرتر دولتها ، معافیت بدهی ها و دسترسی آسان تر به بازارهای جهانی برای صدور کالا به چشم می خورد و بدیهی است فقط  در چارچوب یک رهبری دولتی است که بخش خصوصی می تواند نقش سازنده تر و موثرتری  ایفا نماید.
بسیاری از شرکتها می پرسند آرمان های توسعه هزاره چگونه به نه (۹) اصل عهدنامه جهانی سازمان ملل (UN Global Compact ) که درپی می آید مربوط می شود.  این ” عهد نامه “ یک شبکه آموزشی  با مشارکت بخش های اصلی سازمان ملل متحد ، شرکتها ، موسسات بازرگانی ، سازمان های غیر دولتی / حکومتی یا ان. جی. او و اتحادیه های صنفی، کارگری یا سندیکایی است . نه (۹) اصل آن  بویژه معطوف به انجام فعالیتهای مسئولانه تحت قلمرو و موازین حقوق بشر ، معیارهای کار و عملکردهای همخوان با محیط زیست است . عهد نامه جهانی از شرکتها می خواهد که  در چارچوب حوزه تاثیر شرکتی خود به این نه (۹) اصل که تمامی آن مبتنی بر        معاهده نامه های بین المللی بین دولتها می باشد پایبند باشند. این تعهد جزئی سرنوشت ساز از چگونگی حمایت شرکتها و بخش خصوصی از آرمان های توسعه هزاره است . شرکتها با ارتقا چنین ارزش های محوری پذیرفته شده جهانی و با کاهش تاثیرمنفی فعالیت های کاری خود می توانند موفق به ایفای نقش حیاتی شوند. www.unglobalcompact.org
همزمان با این عهدنامه جهانی ، شمار روزافزون سایر فعالیت های ابتکاری مشوق شرکتها در پیوستن به مشارکتهای مقطعی برای نیل به آرمانهایی گسترده تر از هشت آرمان توسعه هزاره نیز مطرح شده اند . این آرمانها گاهی از محیط فعلی کار ، بازار  و زنجیره تامین فراتر می روند و مناظره فزاینده ای بر سر حدود مقابله شرکتها و بنگاههای اقتصادی با این چالش ها در مقابل دولتها و سازمان های جامعه مدنی بوجود آورده اند، اما شکی نیست که  بخش خصوصی می تواند نقش سازنده و مفیدی ایفا نماید . حداقل، باید تضمین کرد که فعالیت های آن ها در چارچوب قانون انجام   گرفته و اثر سوئی  نخواهد داشت .
 
آرمان های توسعه هزاره
۱۸۹ کشور از اعضای سازمان ملل متحد  ، متعهد گردیدند که تا سال ۲۰۱۵ به هشت آرمان زیر دست یابند .
آرمانها                                                  آرمانها
۱-ریشه کن کردن فقر شدید و گرسنگی                      
 2-دستیابی همگانی به آموزش ابتدایی                  
۳-ارتقا برابری جنسیتی و قدرت دادن به زنان        
 4-کاهش مرگ و میر در کودکان                       
۵-بالابردن سطح سلامتی مادران                       
۶- مبارزه با اچ.آی.وی./ ایدز ، مالاریا و سایر بیماریها    
۷- تضمین پایداری محیط زیست                        
۸- افزایش مشارکت جهانی برای توسعه                   
برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به :  www.developmentgoals.org

 
عهدنامه جهانی ( Global Compact)
در مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) در داووس ، و به تاریخ ۳۱ ژانویه ۱۹۹۹ ، کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل  با به چالش کشیدن رهبران تجاری جهان آنان را به ” قبول واجرای “ اصول جهانی حقوق بشر، معیارهای کار و محیط زیست در هر یک در حوزه های نفوذ کاری خود فرا خواند : 
اصل اول: حقوق بشر: شرکتها  ، بنگاههای اقتصادی و بازرگانان باید در حوزه فعالیت و نفوذ خود از حقوق بشر حمایت کنند و به آن احترام بگذارند .
اصل دوم : تضمین نمایند که شرکتها و بنگاههای اقتصادی او نقشی در نقض حقوق بشر ندارند.
اصل سوم: معیارهای کار : شرکتها ، بنگاهها و بطور کلی بخش خصوصی باید از آزادی انجمن و شناسایی موثر حقوق مذاکره و معامله جمعی  حمایت نماید.
اصل چهارم : منع هرگونه کار اجباری و به زور.
اصل پنجم : لغو موثر کار کودکان.
اصل ششم: منع تبعیض شغلی در کار
اصل هفتم : محیط زیست :شرکتها و بنگاه های اقتصادی باید حامی رویکرد پیشگیرانه در مقابله با مشکلات محیط زیست باشند.
اصل هشتم : متعهد گردند که در ارتقاء مسئولیت بزرگتر خود یعنی محافظت از محیط زیست پیشقدم شوند.
اصل نهم : تشویق توسعه و گسترش فن آوری سازگار با محیط زیست .

.www.unglobalcompact.org
 
۲- چرا این آرمانها برای شرکتها مهم می باشند ؟
آرمانهای  بین المللی مانند صلح ، امنیت ، توسعه پایدار ، حقوق بشر و کاهش فقر به طورفزاینده ای به یکدیگر وابسته اند و دارای پیامدهای بسیاری برای کلیه بخشهای جامعه می باشند که دستیابی به آن ها نیازمند راه حلهای پیچیده و جمعی است . گرچه دولت ها دارای مسئولیت اصلی برای دستیابی به این آرمانها هستند ، اما  به نفع  شرکتها و بنگاه های اقتصادی است که جزئی از راه حلها باشند تا معضلات .
در طول دهه گذشته ، شرکتهای داخلی و خارجی  از نقش مهمتر و موثرتری در بسیاری از کشورهای جهان سوم برخوردار  شده اند و در پیشرفت آینده این کشورها سهم روز افزونی بازی خواهند نمود .
همزمان ، تقاضای بین المللی رو به رشدی برای شرکتهاو بنگاه های اقتصادی دارای سیاست های شفاف و مسئول در برابر اثرات اقتصادی ، اجتماعی و محیط زیستی در سر تا سر دنیا به وجود آمده است .
در این چارچوب ، سه دلیل عمده یا شم تجاری برای پشتیبانی از آرمانهای توسعه هزاره وجود دارد که هر یک از این دلایل پشتیبان سرنوشت سازی برای به وجود آوردن شرکتهای موفق و قابل رقابت در بخش خصوصی است. این دلایل عبارتند از :
•    نخست : سرمایه گذاری در یک محیط سالم برای فعالیت بخش خصوصی،
•    دوم : مدیریت مستقیم هزینه و خطر. 
•    سوم : فراهم آوردن فرصتهای جدید داد و ستد .

سرمایه گذاری در یک محیط سالم و نوین برای فعالیت بخش خصوصی
بدیهی است که بیشتر شرکتهای قانونی از فعالیت در جامعه ای با ثبات و امن بهره فراوانی  می برند ، ضمن اینکه برخوردار از  نیروی کاری سالم و کارآمد و مصرف کنندگان و سرمایه گذارانی مساعد می شوند .
شرکتهای تولیدی و رقابتی از وجود نظام تجاری آزاد قانونی ، قابل پیش بینی و بدون تبعیض و اقتصاد نا فاسد و قانونمند بهره  بسیاری می برند. ناکامی در دستیابی به آرمانهای توسعه هزاره برخی یا کلیه ستون های  موفقیت در سطح  ملی و یا بین المللی را متزلزل می کند.
مدیریت مستقیم هزینه و خطر 
چالشهایی نظیر نابودی محیط زیست بومی، تغییرات جوی جهانی، اچ.آی.وی./ایدز ، ناسازگاریهای قومی و نبود نظام با کفایتی برای حفظ و ارتقا سلامتی و آموزش می توانند به طور مستقیم بر هزینه ها و خطر برای بقاء شرکتها بیفزاید .این عوامل می توانند سبب افزایش هزینههای اجرایی ، هزینه های خرید مواد اولیه ، استخدام ، آموزش و سایر هزینه های پرسنلی ، ایمنی ، بیمه و سرمایه گذاری شوند . این عوامل همچنین می توانند سبب بروز خطرهای مالی کوتاه و طولانی مدت ، تزلزل در بازار،  پیگردهای قانونی و سلب اعتبار و شهرت گردند . شرکتهای آگاه و پیگیر مقابله بااین چالشها، قادر به کاهش خطر و ریسک، مدیریت شهرت و اعتبار، کم کردن هزینه ها، اصلاح کارآیی منابع و افزایش تولید     می باشند.
فراهم آوردن فرصتهای جدید داد وستد .
برخی از موفق ترین و نو آور ترین شرکتهای جهان  برای مقابله با دشواریهای  اجتماعی و محیط زیستی، اقدام به تولید کالاها، خدمات و فناوری ویژه ای نموده و در برخی موارد حتی الگوهای کار خود را تغییر می دهند. آنها درک می کنند که بسیاری از کشورهای جهان سوم بخصوص کشورهای  با جمعیت زیاد و منابع طبیعی فراوان، فرصت های کاری طولانی مدتی عرضه می کنند . برای این شرکتها کمک در دسترسی به آرمانهای توسعه  هزاره فقط یک مسئولیت اجتماعی شرکتها و تثبیت شده، به پیروی از مدیریت خطر و نوع دوستی نیست. بلکه همچنین موضوعٍ یک فرصت اجتماعی  برای نو آوری ، ایجاد ارزش و رقابت پذیری است .
ٍ”نه فقط نیازهای شرکتها و اجتماع قادر به هماهنگ شدن با یکدیگر هستند، بلکه موفقیت کشورهای جهان سوم در بهبود بهروزی و آسایش ، برای تقریبا هر شرکت یا بنگاه اقتصادی ، دارای اهمیت استراتژیک و بنیادی است”.
به نقل از پروفسور مایکل پورتر،
از مدرسه اقتصاد دانشگاه هاروارد
درباره بازارهای آینده
۳- شرکتها چگونه می توانند در دستیابی به اهداف توسعه هزاره مشارکت نمایند؟
بیشتر شرکتها در فرایند توسعه تاثیر می گذارند و می توانند در حوزه های نفوذ زیر مشارکت نمایند :
•    در فعالیت های کاری اصلی خود ، در محیط کار ، در بازار و در طول زنجیره تامین،
•    در سرمایه گذاری های اجتماعی و فعالیت های بشر دوستانه ، 
•    در مشارکت در مذاکرات و تعاملات برای تعیین سیاستگذاریها و خط مشیهای عمومی و فعالیت های حمایتی یا طرفدارانه ، 
در واقع این سه حوزه نفوذ شرکتها، اساس برنامه چارچوبی برای عمل در طول این گزارش است.

شرکتهای تجاری و صنعتی ، اطاقهای بازرگانی و سایر اتحاد های بین شرکتی می توانند نقش به ویژه مهمی در مقابله با دشواری های بر سر راه توسعه که فراتر از حیطه ، ظرفیت یا اختیارات هر شرکت به تنهایی       می باشد را ایفا نمایند.  یک چنین اقدام دسته جمعی قادر به افزایش نفوذ و مشروعیت بخش خصوصی در مشارکت برای پرداختن به آرمانهای توسعه  هزاره است.
مشارکتهای ویژه ای که شرکتها و موسسات مختلف در رسیدن به این آرمانها می توانند بوجود آورند فقط وابسته به آرمانهای  توسعه هزاره مورد بحث ما نیست، بلکه بسته به عوامل زیر قابل تغییراست :

•    بخش صنعت
•    الگوی کاری شرکت و اندازه  و ترکیب مالکیت آن .
محل و موقعیت شرکت ها ، نه فقط از نظر فرهنگی و شرایط مختلف بلکه از منظر فعالیت جهانی یا محلی  و دفترهای مرکزی خود دارای اهمیت             می باشند،
•    شمار شرکتهای شرکت کننده – مثلا ، اینکه آیا این  مراکز به صورت   
        منفرد و در چارچوب فعالیت های کاری ودر طول زنجیره تامین خود  
        عمل  می کنند یا از کانالهای موسسات تجاری خود، یا با اتکا  به  
                  دیگر شرکتها مانند سازمان های دولتی و غیر دولتی.

 
 

اندازه و ماهیت شرکت شما هرچه باشد پرسش های زیر ممکن است به برقراری ارتباط میان فعالیت های روزمره کاری و نیل به آرمان های توسعه هزاره کمک کند :

فعالیت های اصلی  شرکتها ، بنگاه های اقتصادی ، بازرگانان و غیره برای هر یک از آرمانهای هشت گانه توسعه هزاره:

•    تولیدات و خدمات : منابع ، تولیدات، پیشرفت، توزیع، قیمت گذاری یا مصرف نهایی تولیدات و خدمات شرکت شما چگونه می تواند مانع یا حامی آرمانهای توسعه هزاره شود؟
•    سیاست ها و فعالیت ها : چگونه سیاست ها و فعالیت های شرکت شما در زمینه هایی مانند اصول اخلاقی ، محیط زیست ، سلامتی و ایمنی ، حقوق بشر ، مناسبات کار و مدیریت منابع انسانی می تواند مانع یا حامی آرمانهای توسعه هزاره باشد؟ خطرها و فرصت های کاری کدامند ؟

سرمایه گذاری اجتماعی و فعالیت های بشر دوستانه برای هر یک از آرمان های هشت گانه توسعه هزاره …

شرکت شما از راه های زیر چه کمک هایی می تواند به جمعیت ها ارائه کند:

–    مردم (کارکنانی که وقت ، مهارت و عشق و علاقه خود را داوطلبانه عرضه می کنند ) ،
–    سود ( حمایت مالی از سازمان های جمعی و غیر دولتی جامعه ) ، 
–    تولیدات ( اهداء کالاهای تولیدی )
–    ساختمان  (عرضه فضای اداری ، کامپیوتر و سایر تجهیزات )
–     خرید ( خرید از شرکتهای داخلی و کارآفرینان اجتماعی )
–    قدرت ( دعوت از تصمیم گیرندگان و یا تاثیر گذاری)
–    ارتقاء ( تعهد به فعالیت های بازاریابی مسئولانه که همچنین از یک آرمان اجتماعی یا سازمانی حمایت کند).
–   
(منبع :گری سان .دی وهاجز،  کسب وکار همه ، اف. ت. و دورلینگ ، کیندرسلی،سال۲۰۰۱ )

مشارکت در مذاکرات مربوط به تعیین خط مشی و سیاستگذاریها و فعالیت ترویجی یا طرفدارانه از هر یک از آرمانهای هشت گانه توسعه هزاره…

•    نقش مدیران : چگونه مدیر عامل شما و سایر مدیران ارشد، رهبری یک یا چند آرمان توسعه هزاره را در نشست های داخلی و خارجی و سخنرانی های عمومی خود برعهده  می گیرند ؟
•    مشارکت : شرکت شما از راه اقدام جمعی و گفت و شنود قانونی با دولت و سران جامعه مدنی چگونه می تواند در امر قانون گذاری ، بر پایی هنجارها یا قواعد و معیارهایی که از پیشرفت آرمانهای توسعه هزاره حمایت می کند شرکت نماید ؟

در ادامه برای پاسخ به این پرسش ها ، به  مثال های روشنگری از مشارکتهای بالقوه بنگاه های اقتصادی با هر یک از آرمان های توسعه اشاره خواهد شد.
سهم شرکتها در توسعه 
سرمایه گذاری اجتماعی و فعالیت های بشر دوستانه :
بسیج مزیتهای اصلی و منابعی مانند پول ، تولیدات ، مهارت ها و مردم به منظور حمایت یا  تقویت جمعیت های محلی از راه :
۱٫    حمایت از  طرحهای آموزشی ، تربیت یا کار آموزی ، پیشرفت جوانان ، شناخت محیط زیست و طرحهای مربوط به سلامتی و تغذیه در جمعیت های  محلی.
۲٫    ظرفیت دهی به رهبران جمعیتها و کار آفرینان اجتماعی
۳٫    تربیت کارشناسان فنی  داخلی در مورد مدیریت محیط زیست
۴٫    ظرفیت سازی نظارتی یا کنترلی و حق ابراز عقیده گروه های جامعه مدنی داخلی یا محلی و رسانه های جمعی
۵٫    حمایت از برنامه های آموزشی چند فرهنگی
۶٫    حمایت از ابتکارات آموزشی برای رای دهندگان
۷٫    تاسیس و حمایت از برنامه های اعتباری خرد و همچنین شرکتهای کوچک .
فعالیت های اصلی شرکت ها 
پیروی از قانون ، مدیریت خطر ، به حداقل رساندن تاثیرهای منفی اجتماعی  و محیط زیستی و کسب اعتبار و ارزش برای کشورها و جمعیت های میزبان به وسیله:

۱٫    تولید محصولات و خدمات سالم و با صرفه
۲٫    ایجاد و سرمایه از راه پرداخت مزد محلی ، مالیات ، سهام و حق امتیاز ، پرداخت به موقع به فروشنده محلی/بومی ، کسب ارز خارجی و غیره .
۳٫    ایجاد کار – استخدام نیروی عمومی ، هم برای شرکت و  هم برای کل زنجیره  تامین و فراهم آوردن روابط کاری مثبت و سازمان یافته .
۴٫    توسعه منابع انسانی – سرمایه گذاری در امر آموزش و  تربیت ، توسعه  مهارت ، سلامتی و ایمنی در محیط کار و در سر تا سر  زنجیره تامین .
۵٫    ایجاد کسب و کار محلی – از راه شبکه تهیه و توزیع به ویژه  با کمک شرکتهای متوسط ، کوچک و بزرگ .
۶٫    گستردن معیارهای کسب و کار بین المللی پاسخگو یا مسئول – در   حوزه هایی مانند :  محیط زیست ،مدیریت بهداشت و ایمنی ، حقوق بشر، اخلاق ، کیفیت و غیره .
۷٫    حمایت از توسعه و انتقال فن آوری – سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه داخلی و معرفی فن آوریها و روش هایی برای تولید پاکتتر و سالمتر
۸٫    ایجاد ساختارهای زیربنایی و عمران – مانند سرمایه گذاری در  بخشهای صنعتی  و ماشین آلات ، ارتباطات و نظام های حمل و نقل ،  نظام ها نهاد های قانونی
گفتمان های سیاسی و ترویجی :
متوسل شدن به اقدام های فردی و جمعی به منظور تاثیر بر محیطهای توانمندساز (enabling environment) و حمایت از تغییرات نظام مند در سطح داخلی ، ملی و بین المللی به وسیله:
•    همکاری با دولت ها  به منظور بهبود زیر بنای اجتماعی از راه حمایت از بهبود و اصلاح کیفیت نظام مراقبت از سلامت و آموزش .
•    پیگیری اهمیت نظارتهای محیط زیستی و سیاستهای مالی با دولت و جامعه مدنی.
•    شرکت در مذاکرات جهانی درباره مسائلی مانند تغییرات جوی  و تنوع زیستی .
•    پشتیبانی از دولت های محلی و ملی به منظور: از میان بردن رشوه و فساد ، مدیریت عمومی موثر و ارائه خدمات ، مقررات عادلانه وشفاف و احترام به حقوق بشر .
•    کمک به افزایش توانایی جذب و نگهداری سرمایه های داخلی و خارجی
•    پشتیبانی از بهبود سیستم دسترسی صادرات کشورهای جهان سوم به بازارهای  سازمان توسعه و همکاری اقتصادی
•    پشتیبانی از افزایش سطح کمک های دولت به کشورهای جهان سوم.

 

 آرمان نخست : ریشه کن کردن فقر شدید و گرسنگی
هدف ۱ :  در فاصله میان سال۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ تعداد افرادی که درآمد آنها کمتر از یک دلار است باید به نصف کاهش یابد .
هدف ۲ :   در فاصله همین سالها،  یعنی سالهای  1990 تا ۲۰۱۵  تعداد افرادی که از گرسنگی رنج می برند باید به نصف کاهش یابد.

شرکتها چگونه می توانند در این امور مشارکت نمایند ؟
         دو سوم جمعیت جهان ، یعنی نزدیک به ۴ میلیارد نفر، با درآمدی کمتر از۱۵۰۰ دلار در سال زندگی می کنند ، یعنی در انتهای جدولی قرار می گیرند که متخصصینی چون  استیو هارت و سی. کی پراهالاد، آن را هرم اقتصادی می نامند. این افراد نمایانگر یک بازار چند میلیون دلاری برای شرکتهای با خلاقیت، ذکاوتمند و نوع آور جهت ارائه خدمات ارزان به این مردم و سود آور برای خود است.
بر عکس ، کوتاهی دولتها و بخش خصوصی در کمک به این مردم برای بیرون آمدن از فقر منجر به تشدید نابرابریها و سر منشاء تضادی می شود که به کاهش اعتبار شرکتها و موفقیت طولانی مدت شرکت می انجامد، که به منزله مجوز فعالیتشان است.
     
   پس این شرکتها  یا بنگاه های اقتصادی و یا بازرگانان چه        می توانند بکنند ؟ دو عامل کلیدی کمک به رهایی مردم از فقر عبارتست از :
•    دسترسی به تولیدات و خدمات قابل خرید ، به ویژه تولیدات و خدمات برآورنده نیازهای اصلی مانند : آب ، انرژی ، مواد غذائی ، مراقبت از سلامتی ، مسکن و آموزش .
•    دسترسی به فرصت های اقتصادی در آموزش از راه ایجاد کار ، شبکه ارتباطی بین شرکتی ، فرصتسازی برای مالیکت بر دارایی ، دسترسی به اعتبارات ، فن آوری های  جدید و تربیت یا کار آموزشی .
این شرکتها  و بنگاه های اقتصادی از راه های زیر می توانند به مقابله با دشواری های مورد اشاره برخیزند :

فعالیتهای اصلی بخش خصوصی:

۱٫    فراهم اوردن تولیدات و خدمات قابل خرید – آیا چنین شرکتی     می تواند محصولات و خدمات جدید را به جمعیتهای فقیر عرضه کند یا توزیع محصول موجود را توسعه دهد؟ این شرکتها بخصوص برای افزایش دستیابی ارزان به  آب – انرژی – اعتبارات – بیمه – تغذیه – فناوری اطلاعات و دارو چه اقداماتی می توانند انجام دهند؟ این شرکتها چگونه می توانند درباره بازاندیشی و در نظر گرفتن ملاحظات مرسوم درباره سرمایه گذاری مطمئن،  رشد تولید ، توزیع،الگوهای کسب وکار و سرمایه گذاری های مشترک سود آور در زمینه تامین نیازمندیهای فقرا با در نظر گرفتن دانش متعارف دست به بازاندیشی بزنند.

 شورای جهانی توسعه پایدار برای شرکتها و بخش خصوصی ، انستیتو منابع جهانی و کلیه بنیادهای آزمایشگاهی در سطوح پایین این هرم  در این زمینه در حال انجام فعالیت های مهمی هستند.

•    شرکتهای مواد غذایی و نوشیدنی می توانند اقدام به تولید محصولات جدید برای مقابله با کمبود مواد غذایی و قابل دسترس برای افراد کم درآمد نمایند . شرکتهای پی.اند.ج ، یونی لور و نستله همه از جمله مبتکران و  پیشگامان در این راه هستند .
•    شرکتهای خدمات رفاهی می توانند برای افزایش دسترسی به آب آشامیدنی سالم ، انرژی و مخابرات با شرکتهای دولتی – خصوصی همکاری نمایند. شرکتهای  سوئز ، تیمزواتر ، اسکوم ، ای.دی.اف،ای. بی. بی، وودافون و گروه الکتریکی  E7 همه  نمونه شرکتهایی هستند که در این طرحها سرمایه گذاری کرده و خود از جمله پیشقدمان دستیابی به اینگونه ابتکارات هستند.
•    شرکتهای تولید انرژی می توانند از تلاش برای پیشبرد منابع انرژی قابل بازیافت خصوصا در مناطق روستایی حمایت کنند .همچنان که بی پی، شل  و دیگران چنین کرده اند .
•    شرکتهای خدمات مالی می توانند خدمات بانکی و بیمه ،ارائه اعتبارات کوچک را توسعه دهند. همانند آنچه بانکهای سیتی گروپ و دویچه بانک در حال تجربه هستند.

۲٫ تاسیس ارتباطات تجاری داخلی و فرصت های شغلی – آیا  شرکتها      می تواند راه های جدیدی برای توزیع و تدارک کالا و استخدام افراد مورد نیاز خود در برابر گروه های محروم فراهم آورد ؟ آیا فرصتی برای برقراری ارتباط میان شرکت  های بزرگ ، متوسط و کوچک داخلی و یا ارتقاء سطح مهارت افراد و اشتغال زایی افراد محلی وجود دارد ؟ شرکتهای بزرگ و موسسات تجاری می توانند در موارد زیر نقش مهمی ایفا کنند : برقراری ارتباط میان تولید کنندگان و سایر ارتباط های شرکتی با صنایع کوچک و متوسط (SMME)، تامین اعتبار، سهام(ارزش ویژه) ، بیمه خطر و سایر اعتبارات مالی، به ویژه موسسات مالی حمایت از انتقال کالای مناسب و تکنولوژی پردازشی ، برنامه های کارآموزی ، مشاوره ای، ظرفیت سازی و برنامه های تبادل اطلاعات.

•    شرکتها یا کارخانجات تولید مواد غذایی و نوشیدنی و کالاهای مصرفی می توانند مواد خام اولیه خود را از فروشندگان داخلی تهیه کنند . دایملرکریسلر ، مک دونالد و کوکاکولا همگی شبکه ای از فروشندگانی نوآور را در کشورهای جهان سوم به وجود آورده اند.

•    شرکتهای تولیدی تجاری کشاورزی می توانند با همکاری مزرعه داران کوچک و شرکای آنان در کنار زنجیره جهانی تامین خود جهت تامین و اصلاح تولید روستایی با کیفیت و ایمنی غذایی مشارکت نمایند. دوپونت و نستله هر دو دارای چنین برنامه هایی می باشند.
•    کلیه شرکتهای بزرگ  برای فعالیتهای حمایتی خود می توانند به منابع خارجی یا با تنظیم قرارداد فرعی به شرکتهای داخلی متوسل شوند. شرکت آنگلو آمریکن به عنوان مثال دست به توسعه برنامه تجاری کوچک و جامعی زده است.
•    شرکتهای تولید کننده کالاهای مصرفی می توانند برای توزیع کالاهای خود ، همچون کوکاکولا و یونی لور در آفریقا ، آسیا و آمریکایی لاتین از شبکه صنایع کوچک و متوسط (SMME) استفاده کنند.

 سرمایه گذاری اجتماعی و بشر دوستانه
 
۱٫ سرمایه گذاری روی کارآفرینان اجتماعی – آیا شرکتها می تواند از سازمان های غیردولتی/غیرحکومتی یا رهبران اجتماعی که تلاش علیه شماری از علل ریشه ای فقر را سرلوحه خود قرار داده اند حمایت کند؟

۲٫ارتقاء ظرفیت داخلی –  شرکتها بجای اهداء کمک یا هدیه چگونه    می توانند به برپایی، پایداری، ایجاد مهارت و ترمیم سازمانهای غیر حکومتی/غیر دولتی یا ان.جی.او های داخلی و گروه های اجتماعی برای یک زمان طولانی ، یاری برسانند ؟

•    کلیه شرکتها می توانند با پیشنهاد حمایت متقابل، به کارمندان داوطلب خود متوسل شوند، مانند مشاوران شرکت مک کینسی، پی. دبل.یو.سی، کی.پی.ام.جی و اکسنچور که در شماری از کشورها در حال تبادل مهارت های خود با کارفرمایان یا کارآفرینان هستند.

•    برخی از شرکتهای ”چند ملیتی“ ( Large Footprint ) مانند آلکوئا ، ریوتینتو، بی پی ، شل و شوران- تکسا کو ، در حال توسعه برنامه های ابتکاری سرمایه گذاری ویژه گروههای محلی باشند که تاکید آن بر موسسات داخلی و ظرفیت سازی می باشد و درعین حال دارای رویکرد گسترده تر منطقه ای است .
•    موسسه اتوس در برزیل در همکاری با برنامه دولت (‌ به نام فوم زرو (FOME ZERO  مسئول مشارکت شرکتها در ریشه کن کردن گرسنگی است . این برنامه همچنین دربرگیرنده دستورعمل یا راهنمایی است که آرمان آن تعیین نقش شرکت ها و فعالیت های رسانه ای پشتیبان آن ها در ارتقاء سطح آگاهی عموم در برابر دشواری های ناشی از ریشه کنی گرسنگی است .

گفتمان سیاسی و ترویجی:
۱٫    پشتیبانی از سیاست های عمومی در جهت برپایی بخش خصوصی داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی – آیا شرکتهای بزرگ می توانند با مشارکت جمعی به برقراری محیط مناسب  تواناتری برای کسب وکار نائل گردند ؟ به عنوان مثال ، با فراهم آوردن همکاری های تجاری موثر و ساختارهای حمایتی، دولت و یا کمک به ظرفیت سازی عمومی به منظور نظارت ضروری و اصلاحات مالی مانند مقرر کردن حق مالکیت برای فقرا یا تسهیل دستیابی کشاورزان کوچک به بازار این امکان پذیر است.
۲٫ پشتیبانی یا طرفداری از دسترسی عادلانه تر به بازارهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی- آیا شرکتهای غربی می توانند با اعمال نفوذ یا فشار به دولت خود خواستار مطرح شدن موضوعات مربوط به کشاورزی و سایر یارانه هایی گردند که باعث دسترسی ناعادلانه تر به بازار می شود ؟
•    اطاق بازرگانی بین المللی ، در حال همکاری با کنفرانس سازمان ملل درباره تجارت و توسعه ، به منظور افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در برخی از کشورهای است .
•    شرکتها و موسسات خدمات مالی ، حقوقی و حسابداری قادر به برپائی سازمانهای بنیادی و ارتقاء معیارهای مناسب مدیریت شرکتی می باشند.
•    مجمع جهانی اقتصاد ، بزرگترین شرکتهای تجاری – کشاورزی ، سازمان های غیر دولتی و  دفاتر سازمان ملل را تحت عنوان گروه ضربت برای طرفداری از اصلاح تجارت کشاورزی ، گردهم آورده است.
 

آرمان ۲ : دسترسی همگانی به آموزش ابتدایی

آرمان ۳ : تضمین تکمیل دوره کامل آموزش ابتدایی تا سال ۲۰۱۵ برای کلیه کودکان دختر و پسر به طور مساوی .

شرکت ها چگونه می توا نند در این امور مشارکت نمایند ؟
یک نیروی کار تحصیل کرده و ماهر ، از مهمترین عوامل تضمین رقابت ملی و شرکتی در یک اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات می باشد . کلی تر اینکه شواهد بارزی وجود دارد که سرمایه گذاری در آموزش ، بخصوص آموزش دختران ، می تواندبه مراقبت بهتر از تغذیه ، کاهش سلامتی و زاد و ولد ، فقر و اصلاح فعالیت اقتصادی در هر دو سطح خانواده و فراتر از آن منتهی گردد. تقریبا چهل درصد جمعیت جهان زیر بیست سال قرار دارند. این جمعیت جوان نه فقط کلید دسترسی به اقتصاد و جامعه ای با ثبات و پر رونق است بلکه برای بسیاری شرکتها به منزله  کارکنان ، مشتری و رهبران آینده می باشند . به طور خلاصه ، سرمایه گذاری در بخش آموزش از منظر شرکت ها ، بخصوص در دراز مدت ، عملی بسیار منطقی است.
بخش خصوصی می تواند از دسترسی روز افزون به آموزش ، بالا بردن سطح کیفی آن و بهره گیری بهتر از فناوری اطلاعات از راه فعالیتهای اصلی مربوط به شرکت ها ، برنامه های بشر دوستانه و حمایتی یاری رساند. همچنین می تواند مانع کار کودک که در برنامه نجات کودک تعریف شده است ، گردد. زیرا کار کودک مانع آموزش او می شود و به سلامتی وی ضرر می رساند و چنین وضعیتی او را درمعرض سوء استفاده جسمی ، جنسی یا هیجانی و یا سایر عوامل از راه های گوناگون قرار می دهد. نمونه های احتمالی مشارکت شرکتها و بخش خصوصی در یک چنین اموری عبارتست از :

فعالیتهای اصلی بخش خصوصی:
۱ . مقابله با کار کودک – شرکتهای توانایی تاثیر بر زنجیره جهانی تامین و پیمانکاری در کشورهای جهان سوم دارای نقش فزاینده ای در مقابله با کار کودک در طول چنین زنجیره ه ای می باشد. با توجه به این نکته که کودکان معمولا بدین جهت روانه بازار کار می شوند که صاحب پدر- مادر  فقیری هستند که قادر به فرستادن آن ها به مدرسه نیستند . چنین اقدامات مبتکرانه ای از جانب شرکتها اغلب همراه با پشتیبانی در تلاش برای آموزش این کودکان است .

•    اطاق بازرگانی داخلی سیالکوت- پاکستان و انجمن صادرکنندگان پوشاک تولیدی بنگلادش هر دو با مشارکت سازمان بین امللی کار نجات کودک در صدد منع کار کودک در صنعت صدور توپ فوتبال و پارچه به ترتیب می باشند.
•    بنیاد حقوق کودک ابرنیگ (Abring)  یک سازمان غیر دولتی است که در اصل توسط انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی برزیلی تاسیس شد ، و در همکاری با دولت ، یونیسف ، سازمان بین المللی کار، انجمن کارفرمایان ملی، سازمانهای غیر دولتی (NGO) و بخش شرکتهای خصوصی در مجموعه ای از انواع مشارکتهای نوآورانه برای حمایت از حقوق کودکان عمل می کند .برنامه های این مشارکت از جمله شامل منع کار کودک و صدور گواهی نامه شرکتهای حامی سیاست کودک است. از زمان برپایی چنین بسیجی در سال ۱۹۹۵، برای بیش از ۱۵۰۰ شرکت در برزیل گواهی نامه صادر شده است .
۲٫ ارائه خدمات آموزشی – در موقعیت های معینی ، نهادهای بخش خصوصی   می توانند در همکاری با بخش دولتی و یا به طور مستقل عمل کنند. متوازن ترین نسبت مشارکت دولتی و خصوصی در ارائه خدمات آموزشی هنوز موضوع مناظره است .
  3. تامین فناوری برای آموزش – شرکتهای اطلاع رسانی و ارتباطات قادر به ایفای نقش در توسعه منابع آموزشی و فرهنگ لازم و روش های نوآورانه یادگیری و حمایت از استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس می باشند.

•    آکادمی ها ی شبکه سیسکو نمونه یک چنین شرکتی است که با بسیج کارآیی اصلی تجاری خود بخشی را در سودآوری شرکت خود و بخش دیگر را صرف فعالیت های بشردوسنانه مورد نیاز جامعه نموده است .

سرمایه گذاری اجتماعی و بشر دوستانه

۱ آسان کردن آموزش فرزندان کارمندان – شرکتهای سرمایه گذاری بزرگ کشورهای جهان سوم می توانند از آموزش خانواده های کارمندان خود در سطح های مختلف چه در محل یا در مدارس عمومی داخلی ، یا ارائه بورس تحصیلات عالی حمایت نمایند .

۲سرمایه گذاری در مدارس محلی یا حمایت از برنامه های آموزشی سازمانهای غیر دولتی (NGO) – شرکتها می توانند از راه هدیه یا بخشش به این کار اقدام کنند یا به عبارت دیگر از راه حمایت های مالی واهداء تولیدات مانند کتاب ، فن آوری وتجهیزات به صورت مستقیم به مدرسه یا به سازمانهای غیر دولتی (NGO) ، یا سایر میانجی های فعال در حوزه آموزش که این حمایت ها یا مستقیما به خود مدارس ارسال می گردد و یا به سازمانهای غیر دولتی (NGO) و سایر میانجی ها ی آموزشی تحویل می گردد ، انجام می پذیرد.
این شرکت ها همچنین  می توانند از مشارکت کارمندان خود در فعالیت های در مدرسه مثلا از راه مشاوره شاگردان ، آموزش کودکان درباره دنیای کار و تجارت و مبادله مهارت های مدیریتی با مدیریت مدرسه ، حمایت  کنند.

•    شرکتهای تولید مواد غذا یی و بهداشتی – می توانند از برنامه های اصلاح تغذیه کودکان حمایت نموده و از راه تشکیلات مدارس اقدام به ارتقاء آگاهی کودکان درباره : سلامتی و شیوه های زندگی نمایند. شرکتهای : کلاگ ، نستله ، و یونی لور،  همگی در چنین برنامه هایی سرمایه گذاری کرده اند.
•    اکوئیپ  یا ، برنامه اصلاح کیفی آموزش ، در آفریقای جنوبی ، برای نخستین بار توسط ”ابتکار ملی بخش خصوصی“ برگزار شد که آرمان آن همکاری با مسئولان آموزشی و سایر سازمانهای غیر دولتی(NGO) برای اصلاح کیفی آموزش در مدارس دولتی است .
•    موسسه کوالیداده نوانسینو (Instituto Qualidade no Ensino) در برزیل ، با تمرکز بر روی انجمن های کارفرمایان یا شرکت ها به توسعه مشارکت با آموزش  دهندگان برای اصلاح کیفی آموزش با هزینه پائین ، اقدام می  کند . این موسسه به کمک اطاق بازرگانی امریکا در سا ئو پولو در سال ۱۹۹۴ تاسیس شد که چارچوبی برای عمل بیش از سی هزار شرکت عضو در حمایت از آموزش است.

گفتمان سیاسی و ترویجی:
 
۱٫حمایت از حق دسترسی، کیفیت و اصلاحات در آمورش و پرورش – انجمنهای بخش خصوصی مانند اطاق های بازرگانی و سازمانهای کارفرمایان ، همچنین رهبران منفرد شرکتها می توانند حامیان مهمی در تامین هزینه های آموزشی در سطح ملی و بین المللی باشند .

•    هر دو مثال مربوط به نقش شرکتهای برزیلی و آفریقای جنوبی در آموزش و پرورش، همچنان موضوع بحث در خط مشیهای آموزشی در این دو کشوراست که الگو های ارزشمندی برای سایر کشورها ارائه می دهد .
•    نت اید(Netaid)،با مشارکت برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)و مشارکت سیسکو سیستم و دیگران برای بالا بردن سطح آگاهی عمومی وبسیج منابع جهت پرداختن به موضوعات توسعهای بوجود آمد. این شبکه بخصوص در ارتباط با مسائل آموزشی کودکان ، از راه اقدام ابتکاری ”‌به کودکان آری بگویید” و اقدام ابتکاری”مدرسه جهانی“ بسیار موثر واقع شده است .

آرمان ۳ : ارتقا برابری جنسیتی و قدرت دادن به زنان

آرمان ۴: امحاء نابرابری جنسیتی در آموزش ابتدایی و متوسطه، ترحیما تا سال ۲۰۰۵ و در تمامی سطوح آموزشی تا سال ۲۰۱۵

شرکت ها چگونه می توانند در این امور مشارکت نمایند ؟
زنان با وجود محدودیت های عظیم خود همچنان به طور میلیونی برای تامین مخارج در شرکتهای رسمی یا غیر رسمی اقتصادی ، در پیشرفت های اجتماعی ، آموزش و سلامتی ، برقراری صلح و پیشگیری از جنگ مشارکت می کنند. برخی از شرکتها و بخش های صنعتی علاقه روز افزونی به قدرت دادن به زنان دارند ، اما برای بیشتر شرکتها مسئله فرصت برابر و شناسایی زنان به عنوان کارمندان ارزشمند ،  مشتری و شرکای کسب وکار و سهامدار، فقط  اخیرا شروع شده است .
علاوه بر مسئله مهم دستیابی برابری جنسیتی در نظام آموزش مدارس، جایی که شرکت ها نقش غیر مستقیمی در آن ایفا می نمایند ، حوزه های زیر در ارتقا حقوق ، فرصت ها و توانایی زنان ، دارای اهمیت به سزائی است .

فعالیتهای اصلی بخش خصوصی:

۱٫ تقویت توان اقتصادی زنان کارآفرین ، کارمند و تولید کننده- با استخدام هرچه بیشتر زنان و حمایت از برنامه های تنوع در محیط کار ، یا توسعه ارتباط های شرکتی یا برنامه های اعتباری جهت زنان کارآفرین ، شرکتها می توانند با کمک به آنها باعث تقویت مهارتهای فنی و بازاریابی ، تقویت تاکتیک های مذاکره گری و چانه زنیدر آن ها شده و آنان را در دستیابی به فن آوری ، برقراری ارتباط های شرکتی و شناسایی فرصت های جدید بازار در سطح داخلی و جهانی یاری رسانند .

۲٫ حذف خشونت علیه زنان در محیط کار– شرکتهایی که مستقیم یا در طول زنجیره تامین جهانی خود اقدام به استخدام شمار زیادی از زنان می نمایند ، مسول رسیدگی به مزاحمت های جنسی و سایر ا شکال خشونت در محیط کار و  یا بدرفتاری با زنان کارمند میباشند . شرکتهای تفریحی- مسافرتی نیز در مقابله با سوء استفاده جنسی و قاچاق زنان دارای مسئولیت بیشتر می باشند.

•    اتحاد جهانی برای  کارگران و جمعیتها –  این ابتکاری از سازمان بین المللی جوانان، گروه با نک جهانی ، شرکت نایکی  و شرکت گپ  با حمایت های  سایر بنیادها و دانشگاهها است.  آرمان این اتحاد بهبود سطح زندگی و آینده کارگران شاغل در تولید جهانی و خدمات در زمینه عرضه است که بیشتر آنان را زنان جوان تشکیل می دهند .
•    شرکت لوکسیتان (Loccitane) با مشارکت با آژانس زنان سارمان ملل (UNIFEM) باعث افزایش درآمد صدها زن به دو برابر و اصلاح مهارت در فروش ، قدرت مذاکره گری و مهارت های فنی آنان شده است .
•    ابتکار اشتغال جوانان – که در آسیای جنوب شرقی و توسط مجمع رهبران تجارت بین المللی ، یونیسف  و تعدادی هتلهای زنجیره ای آغاز شد . آرمان این برنامه فراهم آوردن امکان های آموزشی و کار مطمئن در صنعت هتلداری برای زنان جوان بود .
 

سرمایه گذاری اجتماعی و بشر دوستانه

۱- حمایت از مسایل مربوط به زنان –  مستقیم یا از راه سازمانهای غیر دولتی(NGO) که روی این مسایل تمرکز کرده اند.
•    مرکز شرکتهای خصوصی بین المللی ، بخشی از اطاق بازرگانی ایالات متحده ، برنامه ای بنام زنان در کار دارد که به موازات برگزاری کنفرانس ها بین المللی به طرح هایی درباره قدرت دادن به زنان در اقتصادهای در حال انتقال و توسعه کمک مالی می کند.

•    شرکتهای آوون (Avon) و الی لیلی (Eli Lily) ، مسائل زنان راآرمان استراتژیک تلاشهای جهانی بشر دوستانه خود قرار داده اند.

 2- سرمایه گذاری بر روی ارتقاء رهبری زنان فرا سوی فعالیت های خود شرکت – حمایت از برنامه های ظرفیت سازی و ارتباطی زنان ، پیشگامی در پاداش دهی و شناسایی تلاش های آرمانمند برای گزینش زنان در پست های رهبری ویژه مانند  گروه های کاری دولتی و هیات های نمایندگی ، هیئت های مدیره شرکتها ، تیم های میانجیگر صلح و نقش های کلیدی در سازمانهای بین المللی .

•    فدراسیون بین المللی تجارت و زنان حرفه ای ، و مجمع بین المللی سوروپتومیست(soroptimist )  هر دو فرصتهای قابل ملاحظه فراوانی برای زنان فراهم آورده اند .
•    اورآل   (Loreal) و هلناروبینشتاین ،از یونسکو در جهت توسعه برنامه اعطای بورسیه و پاداش برای حمایت از نقش رهبری زن در فعالیتهای علمی پشتیبانی کرده است .

گفتمان سیاسی و ترویجی :

۱بالا بردن آگاهی عمومی درباره مسایل زنان و ارتقا ء نظرات آنان – این حوزه دیگری است که شرکتها و بخش های صنعتی معینی می توانند با آرمان تغییر سیاست های دولت و تغییر در نگرش های عمومی ، ایفای نقش نمایند. رسانه های همگانی به ویژه نقش به سزایی دارند، اما بیشتر شرکتهایی که فعالیت های تبلیغاتی و اطلاع رسانی همگانی را به عهده دارند می توانند از تلاش هایی که تضمین کنند توجه گسترده تر عموم به مسائل زنان باشد، پشتیبانی کنند.

•    برنامه ”‌ابتکاری دیجیتال دیاسپورای آژانس زنان سازمان ملل “ در اوگاندا با همکاری با مدیران اجرایی فناوری اطلاعات آفریقای که شرکتهای فناوری اطلاعات در خارج در کشور را اداره می کنند  و نمایندگان دولت و سازمانهای جامعه مدنی ، از زنان آفریقایی برای استفاده از فناوری های اطلاعات از راه دسترسی به آموزش های فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) اشتغال ، کارآفرینی و دسترسی به بازار ، حمایت می نمایند .
۲حمایت طرفدارانه از دسترسی برابر به منابع آموزشی و دارائی های اقتصادی – انجمن ها و کانون های شرکتهای و بخش خصوصی می توانند با در خواست اصلاحات نظارتی و قانونی و نهادی از حق مالکیت زنان و دسترسی برابر آنان به آموزش و دارائی های اقتصادی حمایت کنند.

 

آرمان ۴: کاهش مرگ و میر در کودکان

آرمان ۵ : تلاش برای کاهش مرگ و میر بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ ، به دو سوم  یعنی زیر پنج نفر.

 شرکتها چگونه می توانند در این امور مشارکت نمایند ؟
دو بخشی که می توانند تاثیر تضمین کننده ای در کاهش مرگ و میر کودکان داشته باشند عبارتند از ، شرکتهای غذایی و دارویی ،  که تولید مواد اصلی غذایی و دارویی اولیه توسط آنان برای کاهش مرگ و میر در کودکان ضروری است . شرکتهای تهیه آب نیز می توانند با مشارکت در افزایش دسترسی به منابع آب آشامیدنی برای کودکان ، از بروز بیماری های ناشی از آب آلوده که  به تنهائی مهمترین عامل بیماری و مرگ در جهان شناخته می شود ، جلوگیری کنند . دستیابی به این آرمان همچنین به طرز غیر قابل انکاری با کاهش بیماری اچ .آی .وی / ایدز ارتباط دارد.
بر اساس محاسبه یونیسف ، بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ بیش از ۵۰ درصد مرگ و میر کودکان در جنوب آفریقا بر اثر بیماری ایدز خواهد بود و در نتیجه یکی از مهمترین راه های اصلی مشارکت شرکت ها در این حوزه کسب اطمینان از برنامه های مبارزه با ایدز آن است که باید معطوف به کودکان باشد .

 فعالیتهای اصلی  بخش خصوصی:

.۱تامین محصولات و خدمات قابل خرید – افزایش دستیابی خانواده های  فقیر به داروهای اصلی ، غذای مقوی ، آب سالم و محصولات مصرفی که به افزایش بهداشت خانواده کمک می کند .

•    اتحاد جهانی به خاطر بهبود تغذیه – شرکت گین ( Gain) در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد و آرمان خود را حمایت و تقویت مواد غذایی و سایر استراتژی های پایدار که موجب حفظ زندگی و بهبود سلامت ، تولید و کار یا عملکرد شناخت نگر می شود قرارداد .فعالیت این شرکت در حوزه های تامین کمبود ویتامین و مواد معدنی است . شرکای جدید عبارتند از بانک جهانی سایر دفترهای سازمان ملل ، برنامه کمکهای توسعه ای آمریکا(USAID) ،سیدا (SIDA) ، شرکت میکرونوترینت اینیشیتیو و شرکتهای پروکتر و گمبل ، هاینز، یونی لور و روش .

•    ابتکار جهانی مشارکت بخش عمومی و خصوصی برای شستن دستها:  تلاشی است جمعی بین بانک جهانی ، یونیسف ، دانشکده بهداشت  و بیماریهای حاره ای لندن – بخش خصوصی و سایرین برای مقابله با بیماری اسهال از راه تشویق شستن دستها با صابون است.آرمان از این برنامه گردهماوری متخصصان بازاریابی و تولید با فعالیتهای مربوط به سلامتی عمومی به خاطر تهیه و توزیع گسترده صابون های دستشوئی ارزان است. طرح های آزمایشی در غناوهند در حال اجرا است .
•    اتحاد جهانی به خاطر واکسینه کردن و ایمن سازی – این فعالیت ابتکاری با حمایت بنیادهای بیل و ملیندا گیتس، راکفلر ، ارگان های  سازمان ملل مانند سازمان بهداشت جهانی ، یونیسف ، بانک جهانی ، دولتها ، انجمن فدارسیون بین المللی تولیدکنندگان دارو ، انستیتوهای فنی و تحقیقاتی برای اعمال نفوذ در منابع بخش های خصوصی و عمومی با آرمان توسعه و توزیع واکسن و تضمین دسترسی و ایمن سازی برابر برای همه حتی کودکان فقیر ، انجام می شود .

سرمایه گذاری اجتماعی و بشر دوستانه :

۱٫حمایت از سازمانهای غیر دولتی(NGO)  کودکان و طرح ارتقاء آگاهی– شرکتها می توانند از آموزش و طرح های جمعیتی بخاطر بالابردن سطح بهداشت و پاکیزگی عمومی ،  بهبود سطح تغذیه وتضمین دسترسی به داروهای اولیه جهت کاهش علل اصلی مرگ و میر کودکان حمایت کنند.

•    ٍنت اید که با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل و سیسکوسیستم در سال ۱۹۹۹ تاسیس شده و به صورت رایانه ای ( آن لاین) با آرمان آگاهی دادن به مردم درباره مسائل مربوط به فقر و تهییج آنان به اقدام داوطلبانه یا اهداء کمک آغاز نمود . از جمله فعالیت های اخیر اینترنتی نت اید ”به کودکان آری بگویید“ است ، یعنی تشویق مردم به حمایت از حقوق کودکان ، اهدا جعبه کمک های اولیه به مادران و نوزادان بخاطر بقا آنان در رواندا ، و بالا بردن سطح یادگیری مهارتهای اولیه در پرو .
•    تغییر در اثر فعالیت چشمگیر – یکی از موفق ترین برنامه های ابتکاری آگاهی دهنده و جمع آوری کمکهای مالی (ارزی) یونیسف است که متکی به  مسافران خطوط هوایی است . این اقدام ابتکاری از جانب بیش از ده شرکت هوایی حمایت می شود که بریتیش ایرویز پرچمدار آن است . این برنامه از سال ۱۹۹۱، موفق به جمع آوری ۳۰ میلیون دلار پول برای یونیسف شده است .
۲برنامه های حمایت از کودکان یتیم مبتلا به ایدز:
•    یک گام به پیش ، یک برنامه بین المللی طولانی مدت برای کمک به بهبود زندگی کودکان یتیم و مبتلا به  ایدز و بطور کلی          آسیب پذیر در سراسر جهان است . این برنامه توسط بنیاد آزمایشگاهی آبوت پایه گذاری شده و به کودکان خانواده ها و جمعیت های مبتلا به ایدز یاری می رساند و مسؤلیت آن بهبود سلامتی ومراقبت های پزشکی، مشاوره داوطلبانه درباره اچ.آی.وی/ایدز و آزمایشهای لازم در کنار ارائه برنامه آموزش ابتدایی و متوسطه و تامین نیازهای اساسی گروههلی اجتماعی    می باشد .

گفتمان سیاسی و ترویجی

۱٫ تعامل با از دولتها بخاطر حمایت از حقوق کودک و مسائل کودکان
•    جنبش جهانی به خاطر کودکان – به ابتکار یونیسف به وجود آمد و آرمان آن بسیج  جامعه مدنی ، سازمان های غیر دولتی، شرکتها و سایر وابستگان آنان بخاطر حمایت از دستورعمل های جهانی به نفع کودکان است .
 

آرمان ۵ : ارتقاء سطح سلامت مادران

آرمان ششم : کاهش سه چهارمی نرخ مرگ و میر در مادران بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ به میزان سه چهارم

شرکت ها  چگونه می توانند در این امور مشارکت نمایند ؟
زنان ، بخش عظیمی از نیروی کار را در صنایع تولیدی کاربر مانند، پوشاک ، کفش ،اسباب بازی ، الکترونیک ، صنایع غذایی و اجناس منزل را تشکیل می دهند و در سن باروری با آموزش کمتری از همتاهای مرد خود و با موقعیت اجتماعی پایین تری قرار دارند. در نتیجه ، شرکتها در این بخش ها که زنجیره تامین آن به کشورهای جهان سوم امتداد می یابد، می توانند تاثیر به سزایی در بهبود سلامتی چنین زنانی از راه آموزش و دسترسی به سلامتی و تغذیه داشته باشند.
یکی از بهترین گزارش های نمایانگر مشارکت شرکت ها در این زمینه      ” مسئولیت اجتماعی شرکتها“ است که توسط  بنیاد دیوید و لوسیل پاکارد تهیه شده است. این بنیاد به تامین سلامت عمومی و بهداشت باروری زنان در زنجیره جهانی تولید و عرضه می پردازد ، این گزارش نگاهی دارد به  چگونگی همکاری شرکت ها به بهبود بهداشت زنان در سر تا سر  زنجیره تامین در مکزیک ، هند ، اندونزی و چین. برخی از مثالهای ذیل از این گزارش گرفته شده است.
رسیدن به این آرمان ارتباط نزدیکی به مبارزه بااچ. آی .وی  وایدز و دسترسی به آب آشامیدنی سالم دارد، که هر دو به کاهش قابل ملاحظه میزان مرگ و میر کودکان می انجامد. در نتیجه شرکتها دارای سهم  چشمگیری در جلوگیری از اچ.آی. وی/ایدز و اصلاح دسترسی به آب آشامیدنی چه به موجب ماهیت تولیدات آنها یا محل و موقعیت کاری خود بوده و می توانند به شکل غیر مستقیم به آرمان کاهش نرخ مرگ و میر در مادران کمک کنند .

فعالیت های اصلی بخش خصوصی :

۱٫ تامین محصولات و خدمات ارزان – شرکتهای دارویی و سایر شرکتهای بهداشتی و یا آندسته شرکتهایی که کارگران زن بسیاری دارند ، نقش بخصوص مهمی در ایجاد محصولات مربوط یا اهدای خدمات عام المنفعه و به بهداشت باروری دارند.
•    صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) به عنوان بخشی از اقدامات جهانی خود در خصوص مدیریت کالاهای مربوط به بهداشت باروری مبتکر ایجاد اقدام جهانی در این مورد با بخش خصوصی است.این شامل مطالعه آزمایشی در شماری از کشورهای جهان سوم برای کشف راه کارهایی برای تسهیل همکاری میان دولتها ، مراکز خیریه و بخش های تجاری داخلی و چند ملیتی برای گسترش دستیابی به کالاهای مربوط به بهداشت باروری است.

۲٫ بهبود شرایط کاری و سلامت شغلی زنان – یکی از مهمترین مسائلی که زنان کارگر کشورهای جهان سوم با آن مواجه هستند نیاز به اطلاعات بیشتر از جمله روشهای مختلف جلوگیری از حاملگی ناخواسته، بیماریهای واگیر دار جنسی و تغذیه است.
•    همبستگی جهانی برای کارگران و جوامع– آرمان شماره ۳ به بررسی برخی از مسایل این فسمت می پردازد.

سرمایه گذاری اجتماعی و بشر دوستانه

۱٫ حمایت از سازمانهای غیر دولتی(NGO) زنان و خدمات مربوط به بهداشت  عمومی:
•    بنیاد آسیا، به زنان کارگر چک آپ اولیه و اطلاعات مربوط به سلامتی در محیط کار و راهنمایی های حقوقی لازم را به کارخانه هایی که داوطلبانه در برنامه های آن شرکت می کنند ارائه      می کند.
•    شبکه زنان کارگر چینی (CWN)، دارای مراکز سیار امداد رسانی است که در نقاط معین و تایید شده ای که کارخانجات متعددی در اطراف آن قرار دارد ، مستقر شده اند. هر یک از این سازمانها دههاهزار کارگر را از راه اطلاعات مکتوب، سمینارها، نمایشگاهها و خدمات مستقیم به یکدیگر پیوند می دهند .
۲٫ مبارزه با تبعیض و انگ زنی – به جهت وجود طیفی از عوامل فرهنگی و مذهبی سد راه گفت وشنود آزادانه و اقدام لازم در باره مسایل مربوط به بهداشت باروری در بسیاری از کشورهای جهان سوم ، شرکتها می توانند با همکاری با سازمانهای مدنی اجتماعی پشتیبان زنان کارگر بوده و در سایرارتباط های خود این مسائل را مورد ملاحظه قرار دهند.
•    رسانه های همگانی یا شرکتهایی که با مصرف کنندگان زن بسیاری سرو کار دارند می توانند با حمایت از طرح های بازاریابی اجتماعی به منظور تشویق و تنظیم خانواده ، جلوگیری از حاملگی ناخواسته و ارتباط جنسی سالم ایفای نقش نمایند.
گفتمان سیاسی و ترویجی
۱٫تشویق خط مشی های عمومی و آگاهی دهنده صحیح درباره مسائل مربوط به سلامتی زنان
•    علاوه بر بازاریابی اجتماعی و فعالیتهای رسانه ای مورد اشاره بالا، سازمانهای کارفرمایان ، انبوه کارفرمایان زن ، شرکتهای دارویی و وابستگان تجاری آنها نیز می توانند مشوق و مبلغ اهمیت سلامت شغلی زنان و مسایل مربوط به تامین بهداشت باروری در    گردهمایی های عمومی مربوط  به یک چنین خط مشی هایی باشند.
 

آرمان ۶ : نبرد با اچ.آی.وی./ ایدز (HIV/AIDS) ، مالاریا و سایر بیماریها

آرمان هفتم: گسترش بیماری ایدز و ویروس آن باید تا سال ۲۰۱۵ متوقف شده و روندرشد آن از آن معکوس گردد.
آرمان هشتم: گسترش بیماری مالاریا و سایر بیماریهای مهم باید تا سال ۲۰۱۵ متوقف شده و روند رشد آن از آن پس معکوس گردد.

شرکت ها چگونه  می توانند در این امور مشارکت نمایند ؟

شواهد روز افزونی موجود است که بهبود مراقبت های بهداشتی، مبارزه با بیماری و بالا رفتن طول عمر همگی برای حمایت از رشد اقتصادی ، ضروری است و در طول زمان پشنوانه موفقیت شرکتها و بخش خصوصی است .
بدون شک سلامت و بهداشت کارکنان تاثیر مستقیمی بر تولید دارد. همه گیری بیماری اچ.آی.وی/ ایدز بخصوص به شکل حیرت انگیزی بیشترین بخش اقتصادی بسیاری از کشور ها را تحت تاثیر قرار داده است. تحقیقات اتحاد جهانی شرکتها و بخش خصوصی درباره اچ. آی .وی / ایدز ، مجمع سران تجارت بین المللی ، سازمان ملل  و دیگران ، نشان می دهد که در اثر همه گیری این بیماری شرکت ها و بنگا ه های اقتصادی شدیدا زیر فشار قرار دارند، بطور مثال:

۱٫    کاهش تولید – با بالا رفتن غیبت و میزان جابه جائی کارکنان.
۲٫    افزایش هزینه ها – شامل کارآموزی و استخدام ، پوشش بیمه ، صندوق های بازنشستگی و هزینه های امور کفن و دفن .
۳٫    کاهش سوددهی و سرمایه گذاری – بدین جهت که شیوع بیماری به طرز فاجعه باری روی اطمینان مصرف کننده و شرکت ها اثر می گذارد.

برخی از هزینه های کاری همچنان متوجه سایر بیماری ها و امراض مریوط به محیط کار می باشند که تاثیر آن بر روی کارکنان تعیین کننده است.
افزایش تجارت بین المللی و سفرها ، چالش های سلامتی جدیدی برای دولت و بخش خصوصی بوجود آورده است ، بدین معنی که کارکنان شرکتها و کارخانجات و در برخی موارد محصولات آنها می تواند دراثر انتقال بیماری به فرای مرزها آلوده شوند. شواهد فزاینده ای وجود دارد که سرمایه گذاریهای خصوصی آرمانمند و به خوبی مدیریت شده برای محافظت از سلامتی کارکنان ، مشتریان و جمعیتهای محلی در رابطه با خطرها و هزینه های موجود یا نهفته از نظر اعتباری و بهره برداری ، ارزش آن را داشته است. مسایل خاص مربوط به سلامتی بسته به بخش صنعتی متغیر است ، شماری از این نمونه ها عبارتند از:
 

فعالیتهای اصلی شرکتی
۱ فراهم آوردن محصولات و خدمات ارزان – بالابردن سطح سلامتی و پیشگیری از بیماری ، بدیهی است که به هم مرتبط می باشند و مسئولیت ویژه بخش دارویی و بهداشتی است. برخی از موضوعات اصلی شرکتها تعیین استراتژی قیمت گذاری برای داروهای اچ.آی.وی./ ایدز و سایر داروهای ضروری ، درکشورهای فقیر ، توسعه سطح تولید و  اولویت تحقیقات ، محافظت از حق انحصاری و حقوق مالکیت معنوی است.    ( نیز نگاه کنید به آرمان ۱۷)
•    برنامه ابتکاری  افزایش دسترسی سریع، توسط آژانس ایدز ، سازمان بهداشت جهانی ، بانک جهانی ، یونیسف ، صندوق جمعیت ملل متحد و شش شرکت تحقیقات دارویی دیگر است ( آزمایشگاه آبوت، بوهرینگر اینگلهایم، بریستول- مایرز- اسکوئیب ، گلاسکو اسمیت کلاین، مرک و روش ) که آرمان آن بهبود دسترسی به داروهای بیماری اچ. آی .وی ایدز در کشورهای جهان سوم ، ضمن تضمین استفاده عاقلانه ، ارزان ، سالم و موثر از این داروها می باشد.
•    سرمایه گذاری دارویی برای خطر مالاریا (MMV) ، به صورت غیر انتفاعی و برای حمایت از تلاش جمعی برای تولید داروی ضد مالاریای ارزان و قابل دسترس به وجود آمد . شرکاء این سرمایه گذاری عبارتند از: سازمان بهداشت جهانی ، IFPMA، بنیاد راکفلر ، بانک جهانی و سایر شرکتها و آکادمی تحقیقاتی دارویی می باشد .  
۲٫ اجرای برنامه های اچ.آی.وی./ایدز در محیط کار با تاکید بر آموزش ، پیشگیری ، درمان و مراقبت.

•    اتحاد جهانی تجاری علیه اچ. آی .وی / ایدز با شرکتها به منظور پیشگیری، درمان و اجرای سیاست های درمانی برای کارکنان و جمعیت های مرتبط و به کار گرفتن توان تجاری به منظور اجرای موثرتر برنامه های مبارزه با  اچ. ای . وی ایدز بهمراه اعمال حمایت های ترویجی ازاقدامهای کلانتر دولتها و جامعه مدنی همکاری می نماید . این برنامه نشان دهنده مثال فراگیری از چگونگی نقش شرکتهای خاص به این موضوعات است . رهنمود ها و عملکردهای خوب دیگری نیز از جانب شورای شرکتی آفریقا ، مجمع اقتصاد جهانی و سازمان بین المللی کارفرمایان موجود است.

سرمایه گذاری اجتماعی و بشر دوستانه
۱٫ اهداء تولیدات – اهداء محصولات و تولیدات از راه بنیادهای تعاونی، کمک های اضطراری و سایر برنامه های سرمایه گذاری اجتماعی.
•    برنامه شراکت برای اهداء داروی با کیفیت (PQMD)، شراکتی است میان شرکتهای دارویی و سازمان های غیر دولتی که با سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی برای بهبود اجرا ، ارتباط ، اثر بخشی ، موثر بودن و اهداء داروها همکاری می کنند.

۲٫ حمایت از صندوقهای اچ .آی .وی/ ایدز و سایر بنیادهای دارویی ، سازمانهای غیر دولتی یا انستیتوهای تحقیقاتی و طرح های مربوط به یتیمان مبتلا به ایدز .
•    بنیاد جهانی برای مبارزه با ایدز ، سل و مالاریا: این   برنامه ای اساسی برای بسیج منابع مالی بخش خصوصی و دولتی و متخصصین برای حمایت از  برنامه های ملی برای مبارزه بااچ. آی .وی/ ایدز ، سل و مالاریا می باشد .این صندوق مشارکت دولتها، بنیادها، بخش خصوصی و افراد را جذب کرده است .

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  آشنایی با مهم ترین اصطلاحات ارز دیجیتال

  احتمالا این روزها درباره ارزهای دیجیتال مخصوصا بیت‌کوین از گوشه‌وکنار در اخبار رادیو و تلویزیون یا شبکه‌های اجتماعی چیزهایی شنیده‌اید.

  چانه زنی برای دستمزد

  چانه زنی برای دستمزد ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۱ امتیاز مذاکره درباره حقوق بخشی مهم و معمولی از فرایند استخدام است. منتها چرا به این بخش از صحبت‌ها که می‌رسیم، کمی دستپاچه می‌شویم و نمی‌توانیم درباره دستمزد و پولی که حقمان است به‌خوبی مذاکره کنیم؟

  اشتباهات مالی را به فرزندان خود گوشزد کنیم

  اشتباهات مالی را به فرزندان خود گوشزد کنیم ۳٫۰۰/۵ (۶۰٫۰۰%) ۲ امتیازs اشتباهات مالی را به فرزندان خود گوشزد کنیم/ آموزش رفتارهای مالی مناسب به نوجوانان اهمیت زیادی دارد. آموزش مهارت‌هایی از این دست باعث می‌شود مدیریت مالی در بزرگسالی به نحو بهتری انجام […]

  آزمایش علمی تناقض یا پارادوکس انتخاب

  آزمایش علمی تناقض یا پارادوکس انتخاب ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز همیشه هر چه بیشتر باشد، بهتر است. موافق نیستید؟ تنوع غذایی بیشتر در یک رستوران، طعم‌های بیشتر یک برند مربا، کانال‌های تلویزیونی بیشتر و … ما همیشه به دنبال بیشتر، بیشتر و بیشتر هستیم. […]

  سرمایه گذاری در بورس بین المللی

  سرمایه گذاری در بورس بین المللی ۳٫۴۴/۵ (۶۸٫۸۹%) ۹ امتیازs سرمایه گذاری در بورس بین المللی پیشینه تبادلات ارزی مشابه پیشینه اختراع پول است و همواره افراد به سرمایه گذاری توجه ویژه ای داشته اند. حجم معاملات در بازار به دلیل تعداد بالای افراد […]

  معرفی برترین بانک های ژاپن

  موسسه ” کورپوریت فایننس” در گزارش جدید خود به معرفی برترین بانک‌های ژاپنی پرداخت. نظام بانکی در ژاپن شامل بانک‌های داخلی و خارجی است.
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi