جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

جمعیت جهان

415

بازدید

جمعیت جهان ۲٫۳۳/۵ (۴۶٫۶۷%) ۳ امتیازs

نخستین انواع انسانهای امروزی ، تقریبا ۵۰ میلیون سال پیش در آفریقا پدیدار شدند .
انسان سیر تکاملی را می پیمود ، در پی آنچه که زیست شناسان آن را ‹‹ زنجیر غذا ›› نامیده اند ، بر جمعیتش افزوده می شد . منشاء تمام انرژی حیوانی ، در نهایت از فرآیند فتوسنتز گیاهان است .
این بحث نظری است .  اما آنچه ما درباره تراکم جمعیت بدان معتقدیم ، یعنی وجود یک نفر در ۱۰ کیلومتر مربع ، در سرزمینهای قابل سکونت و دو تا سه نفر در هر ۱۰۰ کیلومتر در مجموع سرزمینها ، توسط آماری درباه جمعیت انسانهایی که هنوز به شیوه های بدوی در عصر جدید می زیند ـ بویژه بومیان استرالیا ـ مورد تایید قرار می گیرد .
احتمالا جمعیت پس از ۷۵۰۰۰ سال پیش از میلاد ، به هنگام آغاز واپسین عصر یخبندان ، و به سردی گراییدن آب وهوا که مانعی در برابر زندگی مساعد در زیستگاه آدمی بود ، به ناچار اندکی کاهش یافته باشد .
به هنگام عقب نشینی یخچالها ، دسته ای از شکارچیان در مدار قطب شمال به تعقیب گله  ماموتها پرداختند . دراین پهنه ، شکارچیان پلی رادر تنگه برینگ که در دورانهای معینی از عصر یخبندان وجود داشته است ، کشف کردند . احتمالا حدود ۲۵۰۰۰ ق . م و شاهد هم ۱۰۰۰۰ ق .  م ، اینان به امریکای شمالی راه یافتند و در طول چندین سده از دومین تاریخ احتمالی در سراسر قاره امریکا گسترش یافتند . پیش ازاین ، دیگران به سفرهایی در مسیر مجمع الجزایر اندونزی تا استرالیا دست زدند .
گسترش جمعیت بشری به قاره امریکا ، عرضهای شمالی تر و استرالیا ، به طور موثری قلمرو انسان را گسترش داد . همچنین بامساعد شدن هوا ، جمعیت انسانها در ۱۰۰۰ ق . م احتمالا بیش از دو برابر جمعیت در ۱۰۰۰۰۰ سال پیش از میلاد بوده است . بنابر این ، به هنگام پسروی نهایی یخچالها ، جمعیت بشر حدود ۴ میلیون نفربوده است .
این روند جمعیت از رشد خوبی برخوردار بود . این افزایش تقریبا از گستردگی محیط زیست سرچشمه می گرفت و در آن زمان ، این مرحله به حد نهایی خود رسیده بود . افزایش بیشتر فقط از طریق تراکمهای بیشتر می توانست امکان پذیر باشد .

اروپا : بررسی کلی
۰۰۰/ ۶۰۰  / 9 کیلومتر  مربع ( بجز جزیره های منطقه ۱۵ )

نخستین اروپاییان ـ شکارچیان عصر پارینه سنگی ـ هیچ گاه در بهترین وضعیت ، تعدادشان به ۰۰۰/ ۱۰۰  نفر نرسید . در بدترین وضعیت ـ بویژه در طول دوره های سرد واپسین عصر یخبندان ـ تعداد آنها به طور چشمگیری کمتر از این بود . در پایان عصر یخبندان ، تحولی در رهایی از این کاهش جمعیت پدید آمد . در طول بهتر شدن آب و هوا در دوران میانه سنگی ( ۱۰ هزار تا ۶ هزار سال پیش از میلاد ) تعداد جمعیت آنها همچون بهترین شرایط آب و هوا در گذشته ، افزایش یافت و سرانجام اندک اندک به ۰۰۰/ ۲۵۰ نفر رسید .  سپس در انقلاب نوسنگی ، در ۵ هزار سال بیش از میلاد افزایش چشمگیری در تعداد جمعیت آنان رخ نمود . مجموع جمعیت دراین زمان بیش از یک میلیون نفر بود . این عصر همچنین موجب پیدایش نخستین تمایز مهم بین شیوه های سکونت بود ، چون تراکم جمعیت یابندگان غذا در عصر پارینه سنگی ندرتا به ۱ /۰ نفر در هر کیلومتر مربع  بود تا زمانی که این کشاورزان ، مهاجرتشان را از پهنه های جنوبی وغربی اروپا  به پایان رسانند ( بنابر برآورده های در حدود ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد ) ، جمعیت این قاره به بیش از ۲ میلیون نفر رسید .
 در طول هزار سال بعدی که جامعه ، وارد عصر مفرغ شد ، افزایش ناهمگون جمعیت از خاور نزدیک به اروپا آغاز شد . منطقه  ورودی جمعیت ،  یونان بود که مهاجران از راه دریا وارد اروپا می شدند .
پیامد نهایی این مهاجرت علاوه بر افزایش دیگری در تعداد جمعیت ، تغییر در شیوه توزیع آن بود . گرچه روند  تعداد جمعیت یکنواخت بود ،  امابر مبنای معیارهای جدید کند می نمود : در هر ۲۰۰۰ ق . م . مجموع جمعیت اروپا به ۵ میلیون نفر رسید و تا ۱۰۰۰ ق . م این تعداد به ۱۰ میلیون نفر افزایش یافت .
تغییر درتوزیع جمعیت مربوط به میزان افزایش چشمگیر  غیر  متناسب جمعیت در کشورهای مدیترانه ای بود . احتمالا افزایش جمعیت در این کشورها بازتابی از بهبود وضعیت کشاورزی در خاور نزدیک از آغاز تاریخ بوده است . این فزونی در  هر سرزمینی که از آب و هوایی مشابه برخوردار بود ، به چشم  می خورد . پیشرفت کشورهای مدیترانه ای که به منزله گذرگاه بزرگ طبیعی بود نیز می توانست به طور موثری موجب افزایش این مقدار جمعیت باشد . به هر  علتی که بود تا پایان عصر مفرغ در ۱۰۰۰ ق . م  . تراکم جمعیت بیش از حد  متوسط جمعیت اروپا ، با ضریب ۳ در یونان و بیش از ضریب ۲ در ایتالیا بود ( تصویر ۱ –  3 ) .  این امر ،  زمینه جمعیت نگاری درزمان پیدایش جامعه باستان است .
در زمانی که اسکندر به سوی شرق پیشروی می کرد ، مرکز قدرت اروپا از شرق این قاره به سوی سرزمینهای غربی تر آن ، یعنی ایتالیا ، در حال جابجایی بود . با تسلط بر شبه جزیره ایتالیا و جمعیت ها میلیونی آن ، رم تشیکلات سیاسی را پی ریخت  که به طور کامل بر تمامی کشورهای اروپایی تسلط داشت .
پیامد ، سریع آن ، جنگ با تنها قدرت عظیم مدیترانه  غربی یعنی کارتاژ بود . پیامد نهایی این جنگ تشکیل امپراتوری روم بود که در نهایت با گسترش قلمرو خود ، تمامی کشورهای حاشیه دریای مدیترانه را در بر گرفت . این موفقیت باعث موفقیتهای دیگری شد ؛ در حالی که اخراج ۴۸ ایالت به سوی پایتخت  گسیل می شد ، تراکم جمعیت ایتالیا بالاترین حد جمعیت یونان را پشت سرگذاشت . در حالی که تمام جمعیت اروپا تنها ۳۱  میلیون نفر بود ، ۷ میلیون نفر در ایتالیا زندگی می کردند .
تا ۲۰۰۰ میلادی امپراتوری روم قدرتمندتر شد و تا این زمان ۴۶ میلیون نفر تبعه داشت که ۲۸ میلیون از ۳۶ میلیون نفر جمعیت اروپا را در بر می گرفت ( تصویر ۱ ـ ۵ ) . این امر پیشرفت خوبی محسوب می شد . در پی آن جمعیت کاهش یافت و در چهار سده بعد نیز وضعیت وخیم تر شد . تعداد جمعیت باکاستی اقتصاد ، کاهش یافت . مجموع کاهش جمعیت اروپا تا سال ۶۰۰ میلادی به ۲۶ میلیون نفر رسید ، ۲۵ % کمتر از بیشترین میزان جمعیت درسال ۲۰۰ میلادی . کاهش جمعیت عمومی بود و در اولین نگاه این چنین می نمودکه به علت بدی آب وهوا پدید آمده است . این مساله احتمالی بیش نبود . مشخص است که کاهش جمعیت در کشورهای مدیترانه بیش از کشورهای شمالی اروپا به چشم می خورد . در صورتی که هوا سردتر می شد این کاهش  بر خلاف آن چه بود که انتظار می رفت . با آن که جامعه باستان بیش از اندازه توسعه یافته بود ، این کاهش بسیار زیاد به نظر می رسید و کاهش قدرت نتیجه آن بود . علت آن هرچه که بود روند جدید کاهش نتایج جالبی در پی داشت . قدرت امپراتوری روم ور به کاستی گذاشت و در نهایت به سقوط آن منجر شد . تمدن باستان فرو پاشید و به جای آن جامعه ای جدید فئودالی سده ها میانه به وجود آمد .
اروپا در سده هشتم میلادی ، دستیابی به شیوه ای جدید را آغاز کرد و بار دیگر جمعیت آن افزایش یافت . جمعیت از ۲۶ میلیون در پایین ترین سطح درسده های میانه به ۳۰ میلیون تا سالهای اولیه سده نهم میلادی و به ۳۶ میلیون نفر تا سال ۱۰۰۰ م . بهترین وضعیت دوران باستان ـ رسید . از این زمان روند رشد جمعیت رو به افزایش گذاشت و میزان آن  شتاب بیشتری یافت . در سده یازدهم میلادی جمعیت به بیش از یک پنجم افزایش یافت .در سده دوازدهم این عدد به بیش از یک چهارم و در سده سیزدهم میلادی ـ اوج قرون وسطی ـ تا بیش از یک سوم رو به فزونی گذاشت . در آغاز قرن چهاردهم کل جمعیت به رقم بی سابقه ۸۰ میلیون نفر رسید .
جمعیت اروپا در این زمان به شکلی بس متفاوت نسبت به جمعیت دوران باستان در سرتاسر قاره پراکنده شد . مرکز جهان باستان کشورهای مدیترانه ای بود که در کناره محدوده اتصال یونان و ایتالیا قرار داشت ،

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  دانلود کتاب طاق

  دانلود کتاب طاق ۳٫۳۳/۵ (۶۶٫۶۷%) ۶ امتیازs کتاب ” طاق روستایی در دامنکوه دامغان” در ۱۷۴ صفحه وزیری تهیه شده است که ۱۲ صفحه پایانی آن شامل تصاویری رنگی از روستا می باشد .

  معرفی شهر تاریخی زرقان

  معرفی شهر تاریخی زرقان ۴٫۲۵/۵ (۸۵٫۰۰%) ۴ امتیازs معرفی شهر تاریخی زرقان/ معرفی شهر تاریخی زرقان/ معرفی اجمالی بخش زرقان: بخش زرقان یکی از بخش‌های ۵ گانه شهرستان شیراز می‌باشد. مرکز آن شهر زرقان است که در ۲۵ کیلومتری شیراز واقع شده است (نزدیک‌ترین […]

  چشم اندازهای شگفت انگیز دنیا

  چشم اندازهای شگفت انگیز دنیا ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز     چشم اندازهای شگفت انگیز دنیا دنیا پر از مکان ها و دیدنی های باورنکردنی ، اما واقعی است. این مکان ها آن قدر جالب و شگفت انگیز هستند که می توانند توجه هر […]

  مقاله جزایر ایرانی خلیج فارس

      وقتی در اکثر نقاط کشور مردم از برف و سرما در مضیقه قرار می گیرند، بیشتر جزایر خلیج فارس دوره آب و هوای دلپذیرشان را سپری می کنند. گیاهان و  گل های خاص آن دوره زیبایی و شکوفایی را تجربه می کنند […]

  اطلاعاتی درباره “اورست”

  قله اورست با ارتفاع ۸۸۴۸ متر از سطح دریا ، بلندترین نقطه زمین محسوب میشود . این کوه که در جنوب قاره آسیا در بخش های مرزی نپال و چین بوده ، یکی از قله های رشته کوه هیمالیاست که به بام دنیا نیز […]

  همه چیز در مورد کشور نروژ

  همه چیز در مورد کشور نروژ ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز همه چیز درباره مهاجرت به بهترین کشور دنیا ! نروژ کشوری در شمال اسکاندیناوی است که از سوی سازمان ملل، عنوان بهترین و بالاترین استانداردهای زندگی در دنیا را به خود اختصاص داده است.نروژ، […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi