جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

خشونت خانگی علیه زنان

4,445

بازدید

خشونت خانگی علیه زنان ۴٫۷۹/۵ (۹۵٫۷۱%) ۱۴ امتیازs
در میان انواع خشونت ها اعم از خانوادگی , اجتماعی و دولتی , خشونت های خانوادگی یک آسیب جدی اجتماعی است که با وجود پیشرفت های فرهنگی و فکری همچنان در جامعه خودنمائی می کند. این نوع خشونت فقط مختص به زندگی شهری یا روستائی نیست . همسرآزاری فراتر از مرزهای طبقاتی و نژادی است. خشونت خانوادگی خشونتی است که در محیط خصوصی به وقوع می پیوندد. این واقعیت که زنان ,آسیب دیده خشونت مردان هستند , تا دهه هفتاد پوشیده مانده بود (ابوت و والاس) خشونت در ابعاد مختلف فرهنگی رخ می دهد و به طبقه خاصی اختصاص ندارد . اگرچه پدیده خشونت علیه زنان در تمامی جوامع امری شایع است اما هرچه جوامع فقیرتر , سنتی تر و از نظر فرهنگی در سطحی پائین تر باشند , فراوانی و شدت خشونت علیه زنان بیشتر و پیامدهای آن نیزافزون تر می شود .  در حدود سه دهه است که خشونت خانوادگی مورد توجه محققان قرار گرفته است . خشونت خانگی   در بررسی حاضر مختص به خشونت شوهرعلیه زن در حوزه خانواده است .  در این تحقیق مابه بررسی پدیده همسرآزاری می پردازیم . همسرآزاری شامل بدرفتاری علیه طرف مقابل )همسر) در هر نوع رابطه نزدیک و صمیمی , خشونت در خانواده و خشونت علیه همسر است . همسرآزاری می تواند اشکال گوناگون بدنی , کلامی , عاطفی , روانی , جنسی و اقتصادی داشته باشد . در روابط زناشوئی سوﺀ رفتار با همسر مشکلی جدی است که می تواند تاثیر اساسی بر سلامت جسمی و روانی خانواده داشته باشد.   
طبق آمار منتشر شده به وسیله سازمان بهداشت جهانی( word health organization )   (1997) از هر سه زن یک زن در طول زندگی  خود مورد خشونت خانگی واقع می شود . حدود یک چهارم از زنان آمریکائی در طول ۱۲ ماه , حداقل یک بار مورد ضرب وشتم شدید همسرانشان قرار می گیرند. در ایران بحث های مربوط به خشونت علیه زنان چندان مورد توجه نبود و با بررسی پیشینه تحقیقات خشونت خانگی صحت این مطلب مورد تائید است . در سالهای اخیر با توجه به گسترش حضور زنان   در صحنه های فرهنگی ، اجتماعی و دانشگاهی و ایجاد رشته های مختص زنان ( رشته مطالعات  زنان) بحث های مربوط به همسرآزاری در قالب طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجوئی وحتی به شکل طرح ملی دنبال می شود و از شکل بحث های ژورنالیستی داستانی تا حد زیادی خارج شده است . هر چند که خشونت خانگی در خانواده ها امری نهانی است و موارد شکایت از پدیده همسرآزاری بسیار کمتر از موارد واقعی است و در اکثر موارد زنان به دلیل حفظ کانون و شان  خانواده خشونت خانگی را پنهان می کنند  .
در قطنامه ( رفع خشونت علیه زنان ) مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ در تعریف خشونت آمده است : ( هر گونه رفار خشونت آمیزی که بر اساس جنسیت انجام می شود و نتیجه احتمالی آن آزار جسمی ، جنسی یا روانی زنان یا آسیب دیدن آنان باشد که این رفتارها شامل تهدید به اعمالی از قبیل زورگوئی یا محدود کردن خودسرانه دیگران از آزادی – چه در عرصه عمومی و چه در عرصه خصوصی است ( جرم شناسی خشونت خانگی).

ضرورت و اهمیت مساله

دکتر ژاله شادی طلب در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که ایران در میان ۱۴۰ کشور دنیا در رتبه ۷۸ قرار دارد ، و این درحالیست که کشورهای حوزه خلیج فارس در این شاخص از شرائط مطلوب تری برخوردارند.
برآورد کلی انجام شده مربوط به گستره خشونت خانگی در ۲۸ مرکز استان نشان می دهد ۶۶ درصد خانواده های مورد مطالعه از اول زندگی مشترک تا زمان این مطالعه حداقل یکبار تجربه خشونت  خانگی با تعریف عام آن داشته اند و۳۰ درصد خانوارها حداقل یکبار در طول زندگی خشونتهای فیزیکی جدی و حاد و در ۱۰ درصد خانوارها خشونتهای منجر به صدمات موقت و یا دائم و جدی را داشته اند.
در گزارشی دیگر از ایسنا مدیر دبیر کل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی اعلام کرد: از ۲۸۵ مورد تماس قابل پیگیری با خط اورژانس اجتماعی تهران در طول مدت ۲۱ بهمن سال گذشته تا ۲۲ اردیبهشت امسال، ۴۱ مورد مربوط به خشونت خانگی بوده است. با توجه به گزارشهای قابل توجهی که در مورد پدیده همسرآزاری وجود دارد، ضرورت بررسی بیشتر خشونت خانگی وجود دارد. با توجه به آنکه در فرهنگ و مذهب ما خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است، در غالب زنان ایرانی نگرش حفظ اسرار خانواده از اهمیت فراوانی برخوردار است که این امر مانع از ایجاد گزارش های واقعی در مورد خشونت خانگی می گردد. آثار خشونت خانگی در وهله اول متوجه سلامت جسمی ، روحی زنان است و آرامش و امنیت را از زنان سلب می کند و در مرتبه بعد فرزندان خانواده نیز به لحاظ سلامت روحی و روانی قربانی این پدیده می شوند . در چنین شرایطی خانواده دستخوش آسیب های جدی می گردد که در سطوح کلان تر هزینه های سنگینی را به جامعه تحمیل می کند.
روش تحقیق
تحقیق حاضر به دو روش صورت گرفته است و شامل دو بخش است:
۱-  روش بررسی اسناد و مطالعه تحقیقات پیشین
۲- روش مصاحبه عمیق با ۶ مورد از قربانیان خشونت خانگی که برای گرفتن طول درمان به پزشکی قانونی پارکشهر مراجعه کرده بودند و ۲ مورد از زنان کتک خورده که اقدام به شکایت نکرده بودند. روش مصاحبه با دو مورد از زنان کتک خورده که اقدام به شکایت نکرده بودند و ۱ مورد از زنانی که اقدام به شکایت کرده بود به روش گلوله برفی بوده است. در روش گلوله برفی موردها از طرق شبکه آشنایان برای مصاحبه معرفی می شوند. در سایر مصاحبه ها به روش مراجعه به مرکز پارکشهر بوده است.
واحد آماری
در این تحقیق واحد آماری زنان کتک خورده مراجعه کننده به پزشکی قانونی پارکشهر بوده اند.

بررسی خشونت علیه زنان در ایران
خشونت علیه زنان پدیده ای است که در آن زن به خاطر جنسیت خود صرفا زن بودن مورد اعمال زور و تضییع قرار حق از سوی جنس دیگر(مرد) قرار می گیرد، چنانچه این نوع رفتارها در چهارچوب خانواده و بین زن و شوهر باشد از آن به خشونت خانگی تعبیر می شود.
خشونت خانگی انواع گوناگونی دارد :
۱- خشونت جسمانی : ضرب و شتم ، کتک کاری
۲- خشونت کلامی : توهین ، تحقیر، فحاشی
۳- خشونت اقتصادی : تخریب و شکستن لوازم خانه ، در تنگنای اقتصادی قرار دادن زن
۴- خشونت حقوقی : شامل عدم پرداخت نفقه و خرجی
۵- خشونت جنسی : آزار و اذیت جنسی زن
خشونت علیه زنان در ایران امری پنهانی است ، زنان ایرانی درفضای زندگی زیر سلطه پدر ، برادر، پسر و .. هستند و در فضای زندگی زناشوئی زیر سلطه شوهر و اقوام او هستند . در فضای زندگی شغلی زیر سلطه سلیقه های مرد سالار و روسا و مدیران مذکر روزگار می گذرانند و در فضای زندگی اجتماعی زیر سلطه سنت زن ستیز احساس نامنی می کنند ، با این حال چنان در بافت ذهنی و رفتاری خود به خشونت تسلیم شده اند که کمتر واکنش نشان می دهند. بررسی الگوهای خشونت علیه زنان نشان می دهد که خشونت در گذشته به صورت روانی و غیرفیزیکی کمتر گزارش شده است ، اما رواج آن در حال حاضر روبه فزونی است .شاید بتوان گفت که خشونت های غیر فیزیکی جایگزین خشونت های فیزیکی در طول زمان شده است. در ایران هر چه موقعیت زنان نامناسب تر باشد که خود به معنای وجود نابرابری عینی است ، امکان اینکه مردان از خشونت استفاده کنند بیشتر می شود. خشونت خانگی در شدیدترین حالت منجر به همسرکشی می شود و به گفته یک بازپرس دادسرای امور  جنائی تهران همسرکشی در صدر خشونت های خانگی قرار دارد.
پژوهش های پیشین خشونت خانگی در تهران
در ایران در سالهای اخیر بررسی های گوناگونی در ارتباط با خشونت علیه زنان صورت گرفته است که ما در این تحقیق به بررسی تحقیقاتی که در تهران صورت گرفته است می پردازیم و بعد به نتایج کلی این پژوهش ها می پردازیم.
۱) پژوهشی توسط شهلا اعزازی درباره ۵۳ زن مراجعه کننده برای یک مشاوره به مراکز مشاوره خانواده طی تیرماه ۱۳۷۶ تا پایان دی همان سال در تهران صورت گرفته است. 
۲) بررسی و تحقیقی توسط انجمن تنظیم خانواده ایران درباره خشونت خانگی انجام شده است که این مطالعه در سال ۱۳۸۱ در جنوب تهران صورت گرفته است.
۳) طرح ملی بررسی خشونت خانگی در ۲۸ استان از سوی مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری صورت گرفت که استان تهران نیز جزﺀ این استانها بوده است.
۴) پژوهشی درباره همسرآزاری توسط حسن شمس اسفندآباد و سوزان امامی پور در میان زنان متاهل شهر تهران صورت گرفته است ( در سال۸۱)
    نتایج کلی حاصل از پژوهش
نتایج کلی حاصل از تحقیقات پیرامون خشونت خانگی در تهران نشان دهنده آن است
۱)میان نوع شغل مردانی که مرتکب خشونت خانگی شده اند تفاوت چندانی وجود ندارد. به عبارت دیگر مردانی که مرتکب خشونت خانگی شده اند در مشاغل مختلفی در جامعه بوده اند که این مشاغل از سطوح بالا گرفته تا مشاغل رده پائین گسترده شده اند.
۲) میزان تحصیلات مردانی که اقدام به خشونت خانگی کرده اند پائین است و تعداد مردانی که دارای تحصیلات بالاتر از لیسانس هستند در اقدام به خشونت خانگی علیه زنان بسیار کمتر است.
۳) میزان تحصیلات زنانی که قربانی خشونت خانگی شده اند پائین  است و اکثرا در رده بی سواد و کم سواد قرار می گیرند.
۴) زنان شاغل نسبت به زنان خانه دار کمتر قربانی خشونت خانگی قرار دارند.
۵) سن ازدواج تاثیری در افزایش یا کاهش خشونت خانگی نداشته است.
۶) نحوه آشنائی زن و مرد ( ازدواج سنتی یا آشنائی زن و مرد بدون واسطه ) تاثیری بر میزان خشونتخانگی دارد.
۷) خشونت خانگی در میان تمام اقشار وجود دارد اما میزان آن متفاوت است.
۸) در خشونت خانگی استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی یکی از متغیرهاست اما متغیر اصلی نیست.
۹) میان خشونت خانگی در میان مردان و شاهد خشونت بودن آنها در سنین کودکیشان رابطه مثبتی وجود دارد.

علل بروز خشونت خانگی
بروز خشونت خانگی علل متفاوتی را دربردارد:
علل متفاوتی برای ظهور و بروز خشونت عنوان شده است . غریزه خشونت در انسانها تحت تاثیر عوامل شخصیتی و اجتماعی تغییر شکل می دهد . کارشناسان معتقدند که عوامل اجتماعی – اقتصادی زیادی در شکل گیری و بروز خشونت دخالت دارند . ۱ فقر ۲ کم سوادی ۳ اعتیاد ۴ مشکلات زناشوئی ۵ تربیت غلط دوران کودکی ۶ جهل و خودخواهی ۷ عدم امنیت شغلی ۸ مردسالاری۹ ازهم گسیختگی خانواده ( طلاق و زندگی با یکی از والدین ) ازجمله عوامل خشونت آفرین هستند . گاه خشونت را ناشی از خصوصیات ژنتیکی افراد برمی شمرند و گاه سوﺀاستفاده های جسمی ،جنسی، کاری و … در کودکی را با بروز خشونت مرتبط می دانند . گفته می شود کودکانی که شاهد خشونت والدین خود علیه یکدیگر می باشند ، می آموزند که در بزرگسالی از خود چنین رفتاری را نشان دهند . در نتیجه خشونت از نسلی به نسل بعدی منتقل می شود و دوام می یابد . این را چرخه خشونت می گویند که در اثر یادگیری شکل می گیرد. در بررسی هوتالیگ و سوگارمن این نکته مشخص شد که در میان مردان خشن عامل مشترک تجربه خشونت در دوران کودکی وجود دارد. بعضی از دیدگاهای جامعه شناسی با وجود قبول رابطه میان جامعه و خانواده ، دلایل خشونت را بیشتر در عوامل فردی مانند سن ازدواج ، تاثیر عوامل اقتصادی بر افراد، میزان درآمد، تحصیل، نوع شغل و وجود ویژگیهائی چون پرخاشگری در مردان یا حامگی در زنان و در نهایت تحت تاثیر عواملی مانند استفاده از مخدرها می دانند. جامعه شناسان دیگر گذشته از پذیرش این عوامل ، معتقدند تا زمانی که ساختارهای جامعه براساس برتری مردان نسبت به زنان شکل گرفته باشد و در سازمانها و نهادهای اجتماعی و اماکن شغلی مردان دارای موقعیتی برتر باشند ، بازتاب سلسله مراتب اجتماعی در خانواده نیز دیده می شود ، و مردان در روابط خانوادگی خود را محق به استفاده از خشونت خواهند دانست . زنان نیز با آنکه تحمل کتک خوردن برایشان آسان نیست ، این وضعیت را طبیعی می دانند و واکنش خاصی در برابر آن نشان نمی دهند.

سوالات تحقیق

۱-    تحصیلات زن و مرد
۲-    سن زن و مرد
۳-    شغل زن و مرد
۴-    تحصیلات پدر و مادر زن و شغلشان
۵-    تعداد فرزندان خانواده زن
۶-    نحوه ی آشنایی زن و مرد
۷-    تعداد سالهای ازدواج
۸-    علت خشونت فیزیکی شوهر
۹-    از چه زمانی خشونت فیزیکی آغاز شده است؟
۱۰-چند بار خشونت فیزیکی رخ داده است؟
۱۱- واکنش زن به خشونت چگونه بوده است؟
۱۲- خشونت فیزیکی علیه زن جلوی بچه ها روی داده است؟
۱۳- اقوام و آشنایان از خشونت فیزیکی مرد در خانه اطلاع دارند؟
۱۴- در صورت مثبت بودن، واکنش انها چگونه بوده است؟
۱۵- با روی دادن خشونت فیزیکی، زن چه احساسی دارد؟
۱۶- این خشونت فیزیکی چه تاثیری بر زندگی زن گذاشته است؟
۱۷- زن چه احساسی نسبت به شوهرش دارد؟
۱۸- زن چه نگرشی نسبت به خود دارد؟
۱۹- زن دخالت مراجع دولتی در مورد خشونت خانگی را ضروری می داند؟
۲۰- در صورتی که خشونت فیزیکی جلوی بچه ها روی می دهد، آنها چه واکنشی نشان می دهند و چه تاثیری بر آنها دارد؟
۲۱- بچه ها پس از روی دادن خشونت چه احساسی به والدین خود داشته و یا تغییر رفتار داده اند؟
۲۲- زن خود را در این رویداد آسیب پذیر و منفعل می داند؟
۲۳- زن احساس بی پناهی دارد؟

یافته های تحقیق
در این تحقیق، با هفت زن که برای گرفتن طول درمان به مرکز پزشکی قانونی پارک شهر آمده بودند، مصاحبه شده است.
در همه ی موارد، زنان راحت ارتباط  برقرار می کردند.
سه نفر با حجاب چادر بودند و به وضع ظاهری خود زیاد نرسیده بودند.
یک نفر با حجاب چادر ولی ظاهری آراسته بودند.
معمولا یکی دو روز از اعمال خشونت علیه آنها می گذشت.
دو مورد در سایر موارد اثر خشونت در صورت آنها مشخص نبود.
همه ی آنها به حالت قهر به خانه ی پدری رفته بودند.
در اکثر موارد زن و شوهر هم قوم بودند و موقعیت اجتماعی  زن فرودست تر از مرد بود و صدمات وارده عبارت بودند از کبودی صورت و بدن و در رفتگی انگشت و سوختگی با آتش سیگار.
پزشک قانونی پارک شهر، آدرس: پارک شهر، خیابان بهشت.
تحصیلات، سن و شغل زن و مرد
تحصیلات زنان جز یک مورد دیپلم و شغلشان جز یک مورد خانه دار بوده است.
مصاحبه ی اول: زن ۲۲ ساله، دیپلم، خانه دار
                      مرد ۲۴ ساله، دیپلم، آزاد (بچه ندارند)
مصاحبه ی دوم: زن ۲۲ ساله، دانشجو
                      مرد ۲۴ ساله، دیپلم، آزاد (بچه ندارند)
مصاحبه ی سوم: زن ۲۸ ساله، دیپلم، خانه دار
                      مرد ۳۵ ساله، سیکل، نقاش ساختمان (یک دختر)
مصاحبه ی چهارم: زن ۴۳ ساله، دیپلم، خانه دار
                     مرد ۴۵ ساله، فوق دیپلم، کارمند وزارت خارجه (سه دختر)
مصاحبه ی پنجم: زن ۲۵ ساله، دیپلم، خانه دار
                      مرد ۳۰ ساله، سیکل، مکانیک (یک پسر)
مصاحبه ی ششم: زن ۳۱ ساله، دیپلم، خانه دار
                      مرد ۴۰ ساله، سیکل، نمایشگاه ماشین (یک پسر)

مصاحبه ی هفتم: زن ۲۹ ساله، سیکل، خانه دار
                      مرد ۳۳ ساله، فوق دیپلم، آزاد (بچه ندارند)
۴- تحصیلات پدر و مادر زن
والدین زن بجز یک مورد (که لیسانس بود)، بی سواد یا کم سواد بودند.
۵-تعداد فرزندان خانواده ی زن
بین ۳ تا ۶ نفر بود.
۶-نحوه آشنایی زن و مرد
در ۳ مورد آشنایی پیش از ازدواج بوده و در ۴ مورد به صورت سنتی.
۷-تعداد سالهای ازدواج
جز یک مورد که ۲۰ سال بود، در همه ی موارد دیگر ۱ تا ۹ سال بود.
۸-علت خشونت های فیزیکی شوهر
الف- شوهر دائم الخمر بود و زن را مورد آزار قرار می داد و بازوهای او را با آتش سیگار می سوزاند.
ب- شوهر از نظر مالی پایین تر از زن بود و به خانواده ی همسرش حسودی می کرد و پولهایی که پدر زن به دخترش می داد، به زور از او می گرفت. چند بار زن را تهدید به مرگ مرده و دو بار هم گلویش را به قصد کشت فشار داده است.

پ- شوهر معتاد وبد دهن بود، فقط به حرفهای مادرش گوش می کرد، از اول ازدواج رفتار های خشونت آمیز داشت، به زن بی اعتنا بود، با کوچکترین مشکلی زن را کتک زده و هر چیزی نزدیکش بود، به سویش پرتاب می نمود.
ت- شوهر معتاد بود و خرجی به زنش نمی داد و همه ی درآمدش را صرف اعتیاد می نمود و اگر زن اعتراض می کرد، دست به خشونت می زد.
ث- مرد شکاک بود و زن حق بیرون رفتن از خانه را نداشت و به زن تهمت بد می زد و اگر یک بار زن تنها از خانه بیرون می رفت، از طرف شوهر مورد آزار قرار می گرفت.
ج- بدون نظر زن همه ی کارها را انجام می داد. بچه را مورد خشونت جسمی قرار می داد و در برابر اعتراض زن، خشونت فیزیکی انجام می داد.
چ- شکاک و رفیق باز بود، به حرف خانواده اش گوش می کرد و به زن و خانواده اش بی اعتنا بود و به خصوص در حضور خانواده ی خودش، به او بی احترامی می کرد و حق بیرون رفتن از خانه را به زن نمی داد و در صورت اعتراضی از جانب زن، او را کتک می زد.
۹- زمان آغاز خشونت فیزیکی
در بیشتر موارد، از ابتدای ازدواج بوده است.
۱۰- زمان خشونت های فیزیکی
معمولا پس از مشاجرات، که حدودا ماهی ۲، ۳ بار بوده است.
۱۱- واکنش زن به این خشونت ها
زن در همه ی موارد،منفعل بوده است و فقط گریه می کرده است.
۱۲- خشونت فیزیکی جلوی بچه ها بوده است؟
در مواردی که بچه داشتند، جلوی آنها بوده است.
۱۳- آگاهی اقوام و خویشاوندان زن از خشونت فیزیکی مرد
در همه ی موارد پدر و مادر زن آگاه بودند.
۱۴- واکنش والدین زن به این مساله
در ۲ مورد زن را برای گرفتن طلاق حمایت کرده اند و در سایر موارد، او را به صبر دعوت می کردند که مبادا آبروی خانواده با طلاق ریخته شود.
۱۵- احساس زن در برابر خشونت
احساس توهین به شخصیت، نبود اعتماد به نفس، ترس و نا امنی، استرس، فشار روانی، افسردگی، ترس از اینکه با هر رفتاری =ممکن است خشونت علیه او اعمال شود، عدم اقتدار سابق نزد بچه ها.
۱۶- تاثیر خشونت فیزیکی بر زندگی زن
جو خانه آشفته شده است و احترام پدر و مادر و بچه ها سر جایش نیست و در خانه آرامش و صمیمیت و اعتماد وجود ندارد و افراد از کنار هم بودن لذتی نمی برند.
۱۷- احساس زن به شوهرش
از افراد متنفر بودند و دوست داشتند دیگر با او زندگی کنند. بیشتر موارد چون زنان پشتوانه ای ندارند و از سوی دیگر طلاق امری مطرود در جامعه ی ایرانی به شمار می آید و همچنین وجود فرزندان که باعث می گردد که شکایت نه برای پیگیری امر طلاق، بلکه به منظور کاهش یا از بین رفتن رفتار خشونت بار شوهر می باشد. در سایر موارد که زن از سوی خانواده اش برای طلاق حمایت می شد، فرد در صدد جدایی و رهایی از وضع موجود بود.
۱۸- نگرش زن به خود
احساس حقارت، نبود اعتماد به نفس، نا امنی و تنهایی.
۱۹- نظر زن در مورد دخالت مراجع دولتی در خشونت خانوادگی
موافق است و به همین دلیل مراجعه کرده است.
۲۰- واکنش بچه ها در برابر خشونت علیه مادر
بچه ها کوچک و دختر بودند و افسرده، گوشه گیر و در مواردی پرخاشگرو عصبی می شدند و حالت تهاجمی در برابر همسالان داشتند و از پدرشان می ترسیدند.
۲۱- احساس بچه ها به والدین پس از خشونت
احساس ترس از پدر و طرفداری از مادر.
۲۲- آیا زن خود را در این رویداد آسیب پذیر و منفعل می داند؟
بله، جز دو مورد که با حمایت خانواده می خواستند طلاق بگیرند، بقیه می خواستند با طرح این شکایت، جو خشونت آمیز خانه را تعدیل کنند.
۲۳- احساس زن در این رویداد
جز دو مورد که خانواده پشتیبان آنها بود، سایرین احساس بی پناهی داشتند.

مصاحبه ها
مصاحبه اول
سلام علت مراجعه شما به پزشکی قانونی چیه ؟
می خوام طول درمان بگیرم و از شوهرم شکایت کنم تا بتونم طلاق بگیرم.
از شوهرتون برای چی می خواید طلاق بگیرید؟
چون بدنم را( اشاره به بازوهایش می کند ) با آتیش سیگار سوزونده ، الان جای سوختگیهاش هست.می خواین نشونتون بدم.
شما و شوهرتون چند سالتونه ؟ تحصیلاتتون ؟
من ۲۲ ساله و شوهرم ۲۴ سالست ، هر دو دیپلمه هستیم.
خانواده شوهرتون از نظر اقتصادی و فرهنگی در چه وضعیتی قرار دارد؟
وضعیت مادیشون خوبه و مادر و پدر هر دومون بی سواد هستند.
ازنظر قومی هم سنخ هستین ؟ بله
چه جوری با شوهرتون آشنا شدین؟
توی یه پارتی با هم آشنا شدیم . چون من به خاطر زیبائیم سریع جلب توجه می کنم و شوهرم عاشقم شد و پس از چند ماه اومد خواستگاریم و ازدواج کردیم.
شغل شوهرتون چیه؟
توی مغازه پدرش کار می کنه ، لوازم خانگی می فروشه
چه مواقعی شوهرتون شما را اذیت می کنه
شوهرم خیلی مشروب می خوره و هر وقت مست می کنه منو با سیگار می سوزونه ،و یا با کمربند منو میزنه.
چند وقته ازدواج کردین ؟ حدود ۱۰ ماه میشه
چند بار تا حالا شما رو کتک زده و از چه زمانی شروع شده
از اول ازدواج انجوری بود ، زیاد شاید هفته ای یک یا ۲ بار . البته من بیشتر قهر می کنم و از خونه میرم . اوائل فامیل وساطت می کردن ، ۱ بار هم رفتیم مشاور خانواده ولی فایده ای نداشت.
خانوادتون از شما بعد از طلاق حمایت می کنند
خیر چون می گن خودم انتخابش کردم و اونها از اول مخالف بودن
شما در مقابل خشونت شوهرتون چه عکس العملی نشون می دهید؟
هیچی من زورم که بهش نمی رسه ،فقط بهش فحش میدم
در خانواده همسرتان همسرآزاری رایج است؟
خیر فقط شوهر من اینجوریه ،چون ته تغاری بوده لوس هم هست
شما وقتی مورد کتک همسرتون قرار می گیرید چه احساسی داری
حس می کنم به شخصیتم توهین شده است و مثل حیوون باهام رفتار شده.
نهادهای قانونی در رهائی از وضعیت زندگیتون تونستند به شما کمک کنند؟
بیشتر آدم را معطل می کنند و به نظرم خیلی حمایتی نمی کنند، بعضی ها هم می گویند که من نباید شکایت کنم و با همین وضع فلاکت بار بهتره به زندگی را ادامه بدم.
مصاحبه ی دوم
ببخشید شما در رابطه با خشونت خانگی به پزشکی قانونی آمده اید؟
بله من با وکیلم اومدم می خوام طول درمان بگیرم برای شکایت و طلاق ،البته چون سیلی خوردم فکر نمی کنم جایش مانده باشد.
چه جوری با شوهرتون آشنا شدین؟
من دانشجوی تجهیزات پزشکی هستم و از ارک به تهران اومدم ، با شوهرم در خیابون آشنا شدم و می گفت مهندسه ولی بعد معلوم شد که دیپلمست و دروغ گفته .البته چون بهش علاقمند شده بودم این موضوع رو ندید گرفتم . و شوهرم محافظ یکی از افراد مهم دولتی بود.
از نظر وضعیت خانوادگی در چه وضعیتی قرار دارید؟
از نظر وضعیت خانوادگی پدرو مادر من هر دو لیسانس هستند و وضعیت مالی خوبی داریم اما خانواده شوهرم لر هستند و بی سواد و در روستای دورافتاده ای زندگی می کنند.
با این وضعیت چرا باهاش ازدواج کردین؟
خیلی زبون باز بود و من بهش علاقمند شدم اون موقع من ۱۹ سالم بود و شوهرم ۲۴٫
خانوادتون مخالفت نکردن
چرا اما من اینقدر اصرار کردم تا قبول کردن
الان چند سالتونه؟
الان ۲۲ سالمه و در این مدت همش در کش و قوس طلاق بودم
سر چی دعوا می کردین؟
اون از اینکه خانواده من برای من و برادرهام ارزش قائل بودن حسودی می کرد ،حتی اگر خانوادم پولی به من می دادند منو کتک می زد و پولامو می گرفت . مدام می گفت من خیانت می کنم یا چرا با فامیل هایم یا پسر خاله هایم صحبت می کنم اون دیوونست چند بار منو تهدید به مرگ کرده است و ۲ بار هم گلویم را طوری فشار داد که حس می کردم دارم خفه می شوم و خانوادمو تهدید به مرگ کرده است.
خانوادتون از شما حمایت می کنند ؟ بله ، خانوادم برایم وکیل گرفته اند.
در خانواده همسرتون خشونت علیه زنان شایع است
والله خانواده درست حسابی که نداره و خیلی هم بی فرهنگ هستند
بچه دارین؟خیر.

سلام خانوم علت مراجعتون به پزشکیه قانونی چیه
برای شکایت از کتک های شوهرم کلانتری رفتم و اونا گفتن بیام اینجا تا پزشک کبودی های بدنم رو ببینه و برای دادگاه ورقه ببرم.
شما و شوهرتون چند سالتونه و تحصیلاتتون چیه
من ۲۸ سالمه و شوهرم ۳۵ سالست . من دیپلمه و شوهرم سیکله
چه جوری باهم آشنا شدین
با هم دوست بودیم ، تو خیابون آشنا شدیم و بعد ازدواج کردیم آن زمان من ۱۹ ساله بودم و شوهرم ۲۱٫
از نظر خانوادگی هم سطح هستید؟ تقریبا بله
شما فرزند دارید؟ بله یک دختر ۵ ساله
از اول با خشونت و کتک کاری رفتار می کرد
بله حتی در دوره نامزدی هم اخلاقش بد بود و دست به زن داشت. اما فکر می کردم خوب میشه ،سر کوچکترین مسائل منو به فحش و کتک میگیره ،حرفهای رکیک میزنه و به خانوادم فحش میده حتی دخترم رو هم کتک میزنه جوری بچه رو میزنه که انگار داره یه دختر ۲۰ ساله رو میزنه.  می ترسم آخر من یا دخترمو ناقص کنه.
مواد مصرف میکنه؟
بله معتاده ، البته دیوونه هم هست تا حالا چند بار اقدام ته طلاق کردم اما هر بار قول داده رفتارش بهتر میشه.
نسبت به این وضعیت چه احساسی دارید؟
راستش عصبی و بداخلاق شدم و مدام استرس دارم . دخترم هم شبها همش از خواب میپره و از باباش میترسه ، وقتی باباش خونست دخترم ساکته و حرف نمیزنه.
شغل شما و شوهرتون چیه ؟
من خانه دار هستم و شوهرم نقاش ساختمانه البته گاهی هم مسافرکشی می کنه.
سر چی دعواتون میشه
سر همه چی یه دفعه قاطی میکنه ، البته سر مصرف موادش هم با هم دعوامون میشه ، هر چی دستش میاد پرت میکنه طرف من.
قصد طلاق دارین ؟ بعد از جدائی خانواده حمایتتون می کنند؟
نه راستش دلم می خواد جدا شم اما نه پولی دارم نه کسی رو چون پدر ندارم یه مادر پیر دارم که با برادرم زندگی می کنه . حال برم دادگاه ببینم چی پیش میاد از این وضعیت خسته شدم.

مصاحبه ی چهارم

علت مراجعه شما به پزشکیه قانونی چیه ؟
می خوام برگه پزشکی قانونی رو به دوستها و خانواده شوهرم نشون بدم و آبروشو ببرم من ۴۳ سالمه. شوهرم ۴۵ سالست اما تو این سن و با وجود ۳ تا دختر منو کتک می زنه.

شغل همسرتون چیه
شوهرم کارمند وزارت خارجه است و فوق دیپلمه و خودم دیپلمه هستم اما رفتارش مثل دیوونه هاست.

چه جوری با هم آشنا شدین ؟
به طور سنتی ، یکی از اقوام معرفیشون کرد.

چند ساله که ازدواج کردین؟ ۲۰ سال میشه

سر چی بحثتون میشه ؟
شوهرم خسیسیه وبد اخلاقه ، بیرون از خونه از هر چی ناراحت بشه تلافیشو سر من خالی میکنه.

از نظر پایگاه اقتصادی و فرهنگی خانواده هاتون برابرند؟
خیر خانواده من بالاتر هستند ،پدر و مادر من تحصیلکرده هستند و وضع مالی خانواده ام خوب است.

در خانواده همسرتون هم خشونت خانگی وجود دارده؟
بله پدرشوهرم هم مادر شوهرمو کتک میزد و حرفهای رکیک به  زنش میزنه حتی گاهی جلو ما هم به مادرشوهرم حرفهای نامربوط میزنه.
بیشتر چه موقعی دعواتون میشه
هر وقت حوصله نداره و کلا همش دنبال یه بهونه برای دعوا می گرده البته رفتارش با بچه ها خوبه.
تا به حال صدمه خاصی به شما زده است
بله یکبار طوری هولم داد که دستم دررفت و یه بار هم دماغم خون اومد، بچه ها از من جلو بابشون حمایت می کنند اما واقعا شرایط بدیه حوصله کسی رو ندارم گاهی از وضعیت خسته میشم و با بچه ها بدرفتاری می کنم اگر به خاطر دخترها نبود طلاق می گرفتم جلو همسایه ها خجالت میکشم.

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  ازدواج هایی که عاقبت خوشی ندارند

  ازدواج هایی که عاقبت خوشی ندارند ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز بسیاری از رابطه‌ها و ازدواج‌ های امروزی به علت برخی ویژگی‌های اخلاقی طرفین و نداشتن شناخت کافی نمی‌تواند موفقیت آمیز باشد.

  بیشتر با وجدان هستید یا روشن فکر؟

  بیشتر با وجدان هستید یا روشن فکر؟ ۲٫۶۷/۵ (۵۳٫۳۳%) ۳ امتیازs شخصیت شما بر هر چیزی، از دوستان‌تان گرفته تا کاندیدی که به او رای می‌دهید تاثیرگذار است؛ اما با این حال خیلی از افراد وقت زیادی را صرف فکر کردن به ویژگی‌های شخصیتی‌شان […]

  شیوه های پاداش به کودکان

  شیوه های پاداش به کودکان ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز قبل از هر چیز باید تعریفی صحیح از پاداش داشته باشیم . قانون اثر در روانشناسی بیان می کند که وقتی به دنبال یک رفتار اتفاق خوشایندی روی می دھد احتمال تکرار شدن آن رفتار […]

  مهم ترین نشانه های تفاهم زوجین

  در مورد عشق از یکدیگر سوال نمی کنند می‌دانید که طرفتان را دوست دارید و او هم دوستتان دارد و هیچ شکی درمورد هیچکدام از اینها در ذهنتان نیست. کاملاً احساس امنیت می‌کنید و از رابطه‌تان خوشحالید. و حتی اگر ذاتاً آدم نگرانی باشید، […]

  نکته هایی برای خواندن صورت اطرافیانتان

  نکته هایی برای خواندن صورت اطرافیانتان ۳٫۳۶/۵ (۶۷٫۲۷%) ۱۱ امتیازs نکته هایی برای خواندن صورت اطرافیانتان/ جهانی بودن حالات صورت و رواج آن در بین انسانهای سراسر جهان نشان می دهند که این حالات در بیولوژی ذاتی ما انسانها ریشه دارند و حاصل میلیونها […]

  اختلال سلوک در کودکان

  اختلال سلوک در کودکان ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۵ امتیازs اختلال سلوک چیست؟ این اختلال وضعیتی است که کودکان و نوجوانان دچار آن می‌شوند. کودکان درگیر این اختلال از آزاررساندن به مردم و انجام‌دادن کارهای ناشایست لذت می‌برند.
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi