جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

روش تدریس جمع اعداد

12,519

بازدید

روش تدریس جمع اعداد ۳٫۴۳/۵ (۶۸٫۵۷%) ۷ امتیازs
موضوع : جمع اعداد
هدف کلی : آموزش مفهوم ترکیبی اعداد ۵و۴
اهداف جزئی:
–    آشنا شدن با اعدادی که حاصل آنها ۵ می شود.
–    آشنا شدن با اعدادی که حاصل آنها ۴ می شود.
–    آشنایی با اصل خنثی بر عدد صفر در جمع.
اهداف رفتاری :
–    دانش آموزان در پایان تدریس بتوانند.
–    اعدادی را که حاصل جمع آن ۵ می شود را بنویسید.
–    اعدادی را که حاصل جمع آن ۴ می شود را بنویسید.
–    برای اعدادی که حاصل جمع آنها ۵ می شود شکل بکشند.
–    برای اعدادی که حاصل جمع آنها ۴ میشود شکل بکشند.
وسایل مورد نیاز:
تخته ، گچ ، کتاب، تصاویر کتاب، گچ رنگی، کیسه حساب(شامل حبوبات مختلف و مهره های رنگارنگ و ..) مداد رنگی – دفتر ریاضی.
روش تدریس:
مجسم – نیمه مجسم – انتزاعی
از بچه ها می خواهیم که همیشه در ساعت ریاضی کیسه حساب را همراه داشته باشند. در مرحله مجسم می توان از خود دانش آموزان کمک گرفت مثلاً ۵ دانش آموز را پای تخته آورده و تعداد آنها را از دانش آموزان پرسید. سپس ترکیبات مختلف عدد ۵ با تقسیم شدن دانش آموزان در دو سمت کلاس نشان داده می شود و آنگاه ترکیبات مختلف عدد ۵ را که خود دانش آموزان در دو سمت کلاس نشان داده می شود و آنگاه ترکیبات مختلف عدد۵ را که خود دانش آموزان توضیح می دهند و بیان می کنند پای تخته بصورت جمع می نویسیم. و در این مرحله از کیسه حساب مثلاً بوسیله حبوبات (لوبیا، نخود) نیز می توان این عمل را انجام داد. در ضمن در ترکیب دو عدد ۰ . ۵ جمع عدد صفر با هر عدد دیگری گفته می شود. که صفر با هر عددی که جمع شود بی اثر است و حاصل جمع خودآن عدد می شود.
در مرحله نیمه مجسم شش شکل کاملاً مثل هم برای یک مجموعه ۵ تایی روی تخته کلاس کشیده و سپس چند دانش آموز پای تخته آمده و هر کدام به نوبت شکل را به دو دسته تقسیم کرده و نتیجه آن را با جمع زیر آن می نویسد.
در مرحله انتزاعی دانش آموزان تمرینات صفحه کتاب را انجام داده و چنانچه اشکالی داشتند سعی می شود که برطرف کنم. (با توضیح)
تصاویر: تصاویر این صفحه نقاشی شده است. و با مفاهیم درست هماهنگی لازم را دارد روش های تدریس= روش فعال، روش پرسش و پاسخ ، روش شهودی.
نماد – جمع+ ، مساوی=
واژه : و
نقد: در این صفحه گذاشتن دو تصویر مداد باعث سردگمی دانش آموزان می شود و وجود آن ضرورتی ندارد. اگر تصویر مداد در حال رنگ شدن دایره ها باشد بسیار بهتر است.
موضوع: جمع اعداد
هدف کلی: آموزش ترکیبی اعداد ۳و ۲
اهداف جزئی: آشنا شدن با اعدادی که حاصل جمع آنها ۳ می شود.
آشنا شدن با اعدادی که حاصل جمع آنها ۲ باشد.
هدف رفتاری : دانش آموزان در پایان تدریس بتوانند:
–    اعدای را که حاصل جمع آنها سه می شود را بنویسند.
–    اعدادی را که حاصل جمع آنها ۲  می شود را بنویسند.
–    برای اعدادی که حاصل جمع آنها ۳ است شکل بکشند.
–    برای اعدادی که حاصل جمع آنها ۲ می شود شکل بکشند.
وسایل مورد نیاز:
تخته – گچ سفید و رنگی – کیسه حساب- دفتر – مدادرنگی – کتاب ریاضی .
روش تدریس : مجسم – نیمه مجسم – انتزاعی
تدریس این صفحه نیز مانند صفحه ۶۹ بوسیله کیسه حساب در مرحله مجسم و کشیدن شکل برای مفهوم ترکیبی عدد ۳و۲ پای تخته که خود دانش آموزان انجام می دهند در مرحله نیمه مجسم، و در مرحله انتزاعی تمرینات صفحه را انجام داده که چنانچه اشکالی باشد با بیان معلم و توضیح آن مرتفع می شود.
تصاویر: تصاویر این صفحه نیز نقاشی شده است و هماهنگی لازم با هدف درس را دارد .
روش تدریس : روش فعال، روش شهودی، روش پرسش و پاسخ.
نماد: جمع + ، مساوی =
واژه : و
ریاضی پایه ی : اول  صفحه ی مورد بررسی : ۷۱
موضوع : جمع
هدف کلی : کنترل یادگیری مفهوم ترکیبی اعداد
هدف جزئی: ۱- تمرین مفهوم ترکیبی اعداد ۲و ۳ و ۴و ۵
۲- معرفی جدول جمع
اهداف رفتاری : دانش آموزان در ضمن و پایان تدریس بتوانند:
۱-    جمع های ترکیبی عدد ۲ را بنویسند.
۲-    جمع های ترکیبی عدد ۳ را بنویسند.
۳-    جمع های ترکیبی عدد ۴ را بنویسند.
۴-    جمع های ترکیبی عدد ۵ را بنویسند.
۵-    جمع هایی که در جدول نوشته را حل کنند.
وسایل مورد نیاز : گچ، تخته سیاه ، کتاب، مداد سیاه، مداد قرمز.
روش تدریس: از بچه ها می خواهیم که تمرینات کتاب را حل کنند و ضمن بررسی کتابها به رفع اشکال نیز می پردازیم تنها در پایین صفحه لازم است مرحله ی نیمه مجسم ارائه گردد. تا مفاهیم را کودکان راحتتر ارائه کنند.
تصاویر = تصاویر به شکل نقاشی و واضح می باشد.
روش تدریس = روش فعال
نماد : جمع (+)
 
موضوع: جمع اعداد
هدف کلی : آشنایی با آموزش جمع ستونی
اهداف جزئی: آشنا شدن با جمع ستونی
یادآوری حاصل جمعهایی که مجموع آنها ۵و ۴ می شود.
هدف رفتاری: دانش آموزان بتوانند در پایان و ضمن تدریس:
۱-    مفهوم جمع ستونی را درک کنند و بیان نمایند.
۲-    جمع ستونی را به راحتی حل کنند.
۳-    برای جمع های داده شده ستونی شکل بکشند.
وسایل مورد نیاز :
تخته – گچ سفید و رنگی – کتاب – کیسه حساب(حبوبات لوبیا و نخود و …) – مداد رنگی و دفتر.
روش تدریس : مجسم – نیمه مجسم –مجرد
توضیح : در مرحله مجسم ۵ تا از خود دانش آموزان پای تخته آمده برای جمع سطری یکبار کنار هم با کمی فاصله ایستاده و جمع مورد نظر بگویند و برای جمع ستونی بصورت عمودی دنبال هم بایستند و جمع مورد نظر را بصورت ستونی پای تخته بنویسند. در مرحله نیمه مجسم می توان تصاویری را پای تخته بصورت افقی و عمودی کشید و سپس جمع سطری و ستونی آنرا زیر شکلها نوشت.
در مرحله مجرد تمرینات صفحه را خود دانش آموزان انجام می دهند و چنانچه دانش آموزی نتوانست تمرینات را حل کند و یا اشکال داشت سعی می شود که رفع اشکال گردد.
در ضمن جای علامت جمع در جمع های ستونی را باید به دانش آموزان گفت که دقت کنند. و به دانش آموزان گفته می شود که جمع ستونی یک شکل دیگر نوشتن جمع است.
تصاویر: تصاویر این صفحه نقاشی شده است.
روش تدریس= روش فعال، روش پرسش و پاسخ، روش سخنرانی، روش شهودی
نماد : جمع(+) ، مساوی(=)
 
موضوع: جمع اعداد
هدف کلی : یادگیری جمع
هدف جزئی: ۱- تمرین جمع اعداد ۲و ۳و۴و۵
۲- برانگیختن علاقه آنان به جمع اعداد
هدف رفتاری : دانش آموزان بتوانند در پایان و ضمن تدریس بتوانند:
۱-    تمرینهای مربوط به اجزای جمع را بتوانند حل کنند.
۲-    خاصیت جابجایی واصل خنثی بودن صفر برایشان یادآوری شود.
۳-    حس کنجکاوی و کاوشگری آنها برانگیخته شود.
وسایل مورد نیاز: جبعه ی اعداد- مقواهای کوچک ، ماژیک ، مدادرنگی
روش تدریس: مجسم ، نیمه مجسم و شفاهی – بازی و ریاضی
دانش آموزان را به گروههای سه نفری تقسیم میکنیم و از آنها می خواهیم که با مشورت که هم از جعبه اعدادی که داخل آن جمع اعداد مربوط به ۱ تا ۵ می باشد یکی را بیرون بکشند و سپس جواب جمع هر کدام را به کمک گروه بیان کنند.
تصاویر درس: اعداد نوشته شده وخواسته شده مطابق مفاهیم درس است:
روش تدریس : روش فعال، پرسش و پاسخ ، روش شهودی
واژه : ستون – همان – انتخاب
 
موضوع: شناخت اعداد
هدف کلی : معرفی عدد ۶
هدف جزئی:۱-  معرفی نماد شش برای عدد اصلی
۲- فرق عدد شش را با چهار از نظر نمادی تشخیص دهند.
۳- بتوانند به تعداد اعداد خواسته شده جداسازی انجام دهند .
۴- با مفهوم ترتیبی اعداد از یک تا شش آشنا می شوند.
۵- بتوانند برای عدد ۶ شکل بکشند.
وسایل مورد نیاز: گچ، تخته سیاه ، وسایل کیسه ی حساب ، مقواهای شکل دار، کتاب درسی، مدادسیاه
روش تدریس : مانند تدریس ۲و ۳ و۴و ۵ انجام میشود. با این تفاوت که تناظر یک به یک بین دسته های شش عضوی قبلاً عنوان نشده است. بنابراین ابتدا یکی یا دو نمونه تناظر بین دسته های شش تایی به صورت  مجسم و نیمه مجسم برقرار سازیم. و عدد هر دسته را خودمان نام می بریم آنگاه بقیه مراحل را مشابه صفحات قبل انجام می دهیم.
طرز صحیح نوشتن عدد شش را روی تخته کلاس آموزش می دهیم و از دانش آموزان می خواهیم که در پایین صفحه یک سطر عدد شش را بنویسند.
تصاویر= به شکل نقاشی و هماهنگ با هدف درس می باشد.
روش تدریس= روش فعال، روش شهودی، روش پرسش و پاسخ
نماد عدد ۶ :
نقد: طرز نوشتن عدد شش در کتاب صحیح نمی باشد. بهتر است تا نقطه ی حرکت مدادپررنگ و بقیه کمرنگ باشد.
 
موضوع : شناخت اعداد
هدف کلی : معرفی عدد ۷
هدف جزئی : ۱- معرفی نماد هفت برای عدد اصلی مجموعه های هفت عضوی
۲- آموزش نوشتن عدد ۷
۳- تناظر یک به یک مجموعه هی ۷ عضوی
هدف رفتاری: دانش آموزان باید در پایان و ضمن تدریس بتوانند:
۱-    برای دسته ها عدد مورد نظر را بنویسند
۲-    برای عدد ۷ یک شکل بکشند.
۳-    بین دو مجموعه توسط خطوط تناظر یک به یک برقرار نمایند.
وسایل مورد نیاز : گچ ، تخته سیاه، وسایل کیسه ی حساب، مقوای شکل دار، کتاب درسی، مداد سیاه.
روش تدریس: از مراحل مجسم، نیمه مجسم، انتزاعی استفاده میشود.
روش کار مانند تدریس عدد ۶ می باشد با این تفاوت برای این تدریس مجموعه ای ۷ عضوی انتخاب میکنیم و ابتدا تناظر یک به یک برقرار می سازیم.
و طرز صحیح نوشتن عدد ۷ را نیز در انتها برای آنان توضیح می دهیم.
تصاویر : به شکل نقاشی و هماهنگ با هدف درس می باشد.
روش های تدریس: روش فعال، روش پرسش ، و پاسخ ، روش شهودی
نماد : عدد (۷)
نقد: برای نوشتن عدد هفت نیز بهتر است مداد در قسمت  اول عدد باشد و قسمتی که نوشته شد پررنگ تر از دیگر قسمتها باشد.

موضوع: شناخت اعداد
هدف کلی : تشخیص نماد و عدد اصلی ۳و ۴و۵و۶و۷
هدف جزئی:
۱-    آشنایی با نماد ۳و ۴و ۵
۲-    آشنایی با نماد ۶و ۷
۳-    آشنایی با نوشتن اعداد ۶و۷
هدف رفتاری: دانش آموزان در پایان تدریس بتوانند:
۱-    تشخیص نماد ۳و ۴و ۵و۶و۷ از یکدیگر و نوشتن آن.
۲-    دور عدد درست هر مجموعه را خط بکشند.
وسایل مورد نیاز : کتاب، مداد قرمز و سیاه
 روش تدریس : این صفحه در واقع تمرین و تثبیت یادگیری می باشد بنابراین از بچه ها می خواهیم که تمرینات را حل کنند و ضمن بررسی به رفع اشکال نیز می پردازیم.
تصاویر = به شکل نقاشی و هماهنگ با مطالب کتاب و اهداف درس می باشد.
روش های تدریس: روش پرسش و پاسخ
نماد: اعداد ۲و ۳و ۴و ۵و ۶و۷
 
موضوع: عدد نویسی
هدف کلی : یادآوری اعداد صفر تا هفت
هدف جزئی: ۱- اعداد صفر تا هفت را بنویسید و بخوانند.
۲-    اشکال کشیده شده و اعداد خواسته شده را تشخیص دهند.
اهداف رفتاری: دانش آموزان در پایان و ضمن تدریس بتوانند
۱-    اعداد صفر تا هفت را روی تابلو یا شن یا هوا بطور صحیح بنویسید و بخوانند.
۲-    روی اشکال اعداد را پیدا کرده و پررنگ نمایند.
۳-    با اعداد صفر تا هفت اشکال دیگر را بتوانند بسازنند و بکشند.
وسایل مورد نیاز : کتاب – مداد سیاه – تصاویر متنوع برای شناخت اعداد.
روش تدریس : روش تدریس خاصی ندارد فقط برای پیدا کردن اعداد از روی شکلهای داده شده با همکاری گروه می توان بازی بگرد و پیدا کن را انجام داد.
تصاویر درس : واضح و زیبا طراحی شده که مناسب با ذوق و سلیقه کودکان است.
روش های تدریسی : تدریس شهودی
نقد: تصویر استکان در پایین صفحه. در اینجا عدد خواسته شده واضح نیست چون چند عدد را می توان در آن پیدا کرد(۲و۱و۰) بهتر است در هر شکل یک عدد گنجانده شود مانند تصاویر دیگر.
 
موضوع : تفریق
هدف : آمادگی برای درک مفهوم ترین تفریق
هدف جزئی : ۱- آشنایی با درک مفهوم تفریق
۲-    قراردادن عدد مناسب در زیر هر شکل را درک کنند.
۳-    بداند برای مفهوم تفریق از صفحه استفاده کنند.
۴-    درک کند که در تفریق ابتدا عدد بزرگتر و سپس عدد کوچکتر نوشته شود.
هدف رفتاری: دانش آموزان در پایان تدریس بتوانند:
۱-    با توجه به تصاویر بتوانند عدد مناسب هر شکل را بنویسند.
۲-    در تصاویر و انجام دادن تمرین دقت کنند.
۳-    نسبت به انجام عدد مناسب درجای خالی، علاقه نشان دهند.
وسایل مورد نیاز : گچ ، تخته سیاه، مداد رنگی ، کتاب،  نخود و لوبیا و …
روش تدریس : الف- مجسم – شفاهی – نیمه مجسم:
یک دسته ۵ نفری از دانش آموزان را جلو کلاس می آوریم. تعداد آنها را از شاگردان می پرسیم و روی تخته یادداشت می کنیم به یک یا دو نفر از آنها می گوییم بروند بنشینند عده کسانی را که رفتند سئوال میکنیم و روی تخته جلوی عدد ۵ با فاصله مناسب می نویسیم اگر مثلاً ۲ نفر رفته باشند آنگاه می گوییم ۲ نفر از ۵ نفر رفته اند.
و در ضمن بیان همین جمله بین اعداد ۲و ۵ کلمه از را قرار  میدهیم و مجدداً به همه دانش آموزان کلاس می گوییم که پس ۲ تا از ۵تا رفتند و روی کلمه از تأکید می نماییم واز باقی مانده حرفی نمی زنیم.
تصویر ۵ آدمک را روی تخته می کشیم که یک یا چند نفر در حال رفتن هستند از دانش آموزان سئوال میکنیم ۲ تا از ۵ آدمک میرود بین دو عدد نوشته شده کلمه  از بنویسند و توجه دانش آموزان را به تصویر صفحه ۷۸ سمت چپ جلب می کنیم بالای صفحه را بیان می کنیم و برکلمه از تأکید می نماییم.
ب) مرحله کنترل درک مفهوم : از دانش آموزان می خواهیم که در بقیه تصاویر عددهای نوشته نشده زیر هر شکل را بنویسند.
ج) مرحله رفع اشتباه: دانش آموزانی که درست عمل نکرده اند گوشزد می کنیم.
تصاویر درس: تصاویر درس از رنگهای شاد و تصاویر مناسب استفاده شده است و جهت درک مفهوم تفریق واضح و آشکار است.
نماد: عدد۱و۲و۳و۴
واژه : چند تا بودند؟ چند تا رفتند؟ چند تا ماندند؟ و کلمه از استفاده شده است.
نقد درس: بهتر است مفهوم تفریق در یک تصویر نشانه داده شود. و در تصویر دیگر پاسخ کشیده شود.

موضوع: تفریق
هدف: آمادگی برای درک مفهوم تفریق و معرفی علامت
هدف جزئی: ۱- آشنایی و پی بردن به مفهوم تصاویر کتاب جهت داستان گویی
۲- دقت در تصاویر کتاب جهت انجام عمل تفریق
۳- دقت در تصاویر و تشخیص عدد مناسب هر شکل.
هدف رفتاری: دانش اموزان در پایان درس بتوانند:
۱-    با توجه به تصاویر تمرین تفریق را بنویسند.
۲-    با دقت به تصاویر توجه کنند و عدد های مناسب هر شکل را بنویسند.
۳-    برای انجام عمل تفریق علاقه نشان می دهند.
وسایل مورد نیاز: گچ، تخته سیاه ، کاغذهای رنگی، مهره های رنگی ، حبوبات.
روش تدریس : الف- مجسم ، شفاهی ، نیمه مجسم.
یک دسته ۵ نفری را جلو کلاس می آوریم تعداد آنها را می پرسیم روی تخته سیاه یادداشت می کنیم به یک یا دو نفر می گوییم بروند عده این افراد را از شاگردان می پرسیم و جلو عدد قبلی با فاصله مناسب می نویسیم و ضمن بیا ن این که ۲ نفر از ۵ نفر رفتند بین دو عدد نوشته شده کلمه از بنویسند.
سپس می گوییم بجای اینکه بنویسیم ۲ از ۵ می توانیم بنویسیم ۲-۵ و بدین ترتیب علامت تفریق یعنی(-) را به دانش آموزان معرفی می کنیم .
۲-۵ را بخوانید پنج منهای دو
شکل چند شی را ( حداکثر) ۵تا روی تخته می کشیم و تعداد آنها را زیرشان می نویسیم سپس روی یک یا چند تا از آنها راخط بزنیم و تعداد آنها را بپرسیم با پرسش و پاسخ از دانش آموزان بین دوعدد نوشته شده کلمه از قرار می دهیم بعد نتیجه را با استفاده از علامت تفریق نیزمی نویسیم.
ب) مرحله کنترل درک مفهوم : از دانش آموزان می خواهیم که در بقیه تصاویر عددهای نوشته نشده زیر هر شکل را بنویسند.
ج) مرحله رفع اشتباه : کار انجام شده دانش آموزان را بررسی میکنیم و فراگیانی که درست عمل نکرده اند گوشزد می کنیم.
تصاویر درس: قسمت بالا صفحه ۷۹ داستان گویی می باشد و برای دانش آموزان جالب است. بقیه تصاویر هر کدام به نوبه خود دقت و توجه فراگیران را جلب می کند تا اعداد مناسب را زیر هر شکل درجای خالی قراردهد.
نماد: تفریق(-)
واژه : چند تا هستند؟ چند تا می روند؟ چند تا می مانند؟
نقد: صفحه ۷۹ با توجه به تصاویر بهتر است یک نمونه ابتدا عدد بزرگتر و سپس عدد کوچکتر همراه باعلامت تفریق نوشته شود و پاسخ را دانش آموز بنویسید.
مراحل بعد عدد بزرگتر و سپس عدد کوچکتر و بعداً پاسخ را هم خودش بنویسد.
 
موضوع: تفریق
هدف: آمادگی برای درک مفهوم تفریق
هدف جزئی :
۱-    مفهوم تفریق را درک کنند.
۲-    به تصویر کتاب دقت کنند و داستان برای مفهوم تفریق بگویند.
۳-    بفهمد برای عمل تفریق اول عدد بزرگتر و بعد عدد کوچکتر نوشته می شود.
هدف رفتاری: دانش آموزان در پایان تدریس بتوانند:
۱-    با توجه به تصاویر داده شد. در جای خالی عدد مناسب بنویسند.
۲-    بداند که استفاده از کلمه از مفهوم تفریق را دارد و تفریق ها را حل کنند.
وسایل مورد نیاز: مقواهای رنگی – مهره های رنگی – گچ – تخته سیاه – نخود – لوبیا و…
روش تدریس: کار با این صفحه مشابه کار با صفحه ۷۹ می باشد با این تفاوت که فقط در این صفحه از علامت تفریق (-) برای نوشتن نتیجه کار استفاده می کنیم. پس از انجام کار توسط دانش آموزان نتیجه هر شکل را مجدداً تکرار کنید.
۲ زنبور از ۵ زنبور                    3 پرنده از ۴ پرنده
تصاویر درس: تصویر بالای صفحه ۸۰ دانش آموز را وادار میکند به اینکه در ذهنش داستانی را بسازد و برا ی آن عمل تفریق را بنویسید – تصاویر قسمتهای دیگر این صفحه به دقت و توجه دانش آموزان جهت انجام تفریق کمک می کند در مجموع تصاویر واضح و خوب می باشد. و عداد نوشته شده ۱و ۲و ۳و ۴و۵و۶ و ۷٫
نماد: تفریق (-)
واژه:  (از) 

موضوع: تفریق
هدف: آموزش تفریق
هدف جزئی : ۱- آشنایی دانش آموزان با آموزش تفریق
۲    – آشنایی دانش آموزان با آموزش تفریق همراه با توجه به تصاویر
۳-    دقت در تصاویر و انجام عمل تفریق
۴-    درک کند که مفهوم تفریق دارای باقی مانده می باشد.
هدف رفتاری: دانش آموزان در پایان تدریس بتوانند:
۱-    بداند که باید در زیر هر شکل عدد مناسب بنویسید.
۲-    با دقت به تصاویر اعداد را در جای مناسب فرار دهد.
۳-    با علاقه مندی زیر تصاویر عدد مناسب قراردهد.
وسایل مورد نیاز:
گچ ، تخته سیاه ، کاغذهای رنگی، مهره های رنگی، حبوبات و …
روش تدریس: الف) مجسم – شفاهی – نیمه مجسم
برای اولین بار در صفحه ۸۱ باقی مانده تفریق معرفی میگردد.
معلم ۵ عدد سیب را روی میز می گذارد و روی تخته عدد ۴ را یادداشت میکند بعد به یکی از دانش آموزان می گوید ۲ تا از آنها رابردارد و بعد تعداد سیب های باقی مانده را از فراگیران سئوال میکنیم پس از شنیدن جواب مساعد می گوییم  2-4 می شود و ۲ و می نویسیم   2=2-4 صفحه ۸۱ را مانند صفحه ۷۹ و ۸۰ مراحل مجسم و شفاهی و نیمه مجسم را انجام می دهیم.
تصاویر درس:
تصاویرصفحه ۸۱ هدفش آموزش تفریق است و دانش آموزان باید به تصاویر توجه کنند و اعداد مناسب را زیر هر شکل بنویسند.
نماد: عددهای نوشته شده ، علامت تفریق(-) ، علامت (=)

موضوع: تفریق
هدف: تمرین برای تفریق
هدف جزئی: ۱- آشنایی دانش آموزان در پایان تدریس بتوانند:
۲- تمرین برای تفریق بنویسند و حل کنند.
۳- با علاقه تمرینهای مربوطه را حل کنند.
۴- نسبت به علامت تفریق و تصاویر دقت لازم داشته باشند.
وسایل مورد نیاز: مداد رنگی – کاغذ رنگی – مهره های رنگی – گچ – تخته سیاه – نخود – لوبیا و…
روش تدریس : این صفحه نیازی به مراحل مجسم و شفاهی و و نیمه مجسم ندارد. از دانش آموزان می خواهیم که عدد نوشته نشده در هر یک از این تفریقهای را بنویسند.
پس از انجام کار توسط دانش آموزان کار آنان بررسی و اشتباهات احتمالی را گوشزد می کنیم.
تصاویر درس: نشان دادن اشکال مختلف موجب کنجکاوی دانش آموزان می شود و باعلاقه نسبت به تمرین تفریق عمل می کنند.
نماد: اعداد نوشته شده در صفحه ، علامت تفریق (-) ، مساوی(=)

ریاضی پایه ی : اول                                    صفحه ی مورد بررسی : ۸۳
موضوع : هندسه
هدف کلی: درک تقارن اشیاء از طریق رنگ آمیزی
هدف جزئی:
۱-    آشنایی با برخی از رنگها.
۲-    آشنایی با شکل مورد نظر در کتاب.
۳-    درک کند که آنچه در سمت راست تصویر می بیند در سمت چپ آن نیز وجود دارد.
۴-    بالا بردن دقت کودک.
هدف رفتاری : دانش آموز در پایان تدریس بتواند:
۱-    شکل مورد نظر را درست رنگ آمیزی کنند.
۲-    آنچه در سمت راست تصویر می بینند در سمت چپ نیز همان رنگ کنند.
وسایل مورد نیاز: گچ-تخته سیاه – شکل برش زده به تعداد دانش اموزان – مداد رنگی – چسب – کتاب درسی.
روش تدریس:
تدریس شمال مراحل نیمه مجسم و انتزاعی می باشد.
برای تدریس این صفحه نیاز نیست که از واژگان تقارن، قرینه ، خط تقارن، استفاده شود. چون قبلاً این مفاهیم  تدریس شده بنابراین تنها مرحله ی نیمه مجسم کفایت می کند. با کشیدن یک شکل ساده روی تابلو آنان را متوجه کنیم که آنچه درسمت راست تصویر می باشد در سمت چپ نیز وجود دارد.
با دیدن نیمه ی راست تصویر از آنان می خواهیم که نیمه ی سمت چپ را مانند سمت راست رنگ بزنند.
تصاویر درس: تصاویر به شکل نقاشی طراحی شده و بزرگ و واضح می باشد. دارای جزئیاتی است که نیاز به دقت دارد.
روش های تدریس: روش فعال، روش شهودی، روش پرسش و پاسخ.
نقد درس: چون در تدریس دروس روال کار از آسان به مشکل است اگر جای تصویر عوض شود بهتر خواهد بود و بچه ها راحت تر کار را دنبال می کنند.
 

ریاضی پایه ی : اول                         صفحه ی مورد بررسی : ۸۴
موضوع : تفریق
هدف کلی: آموزش تفریق اعداد
هدف جزئی:
۱-    آشنایی با تفریق یک عدد از خودش.
۲-    آشنایی با تفریق صفر از یک عدد.
هدف رفتاری : دانش آموز در پایان تدریس بتواند:
۱-    تفریق اعداد کمتر از ۵ را انجام دهند.
۲-    تفریق صفر از یک عدد کمتر از ۵ را بنویسد
۳-    تفریق یک عدد از خودش را حل کند.
وسایل مورد نیاز: گچ، تخته سیاه ، شکل برش زده به تعداد دانش آموزان ، مداد رنگی، چسب، شکلات ، کتاب درسی.
روش تدریس شامل مراحل مجسم، نیمه مجسم و انتزاعی می باشد.
ابتدا بچه ها را به گروههای ۳ نفری تقسیم می کنیم. به همان شکل که در نیمکت قراردارند سپس روی هر یک از نیمکت ها ۳ شکلات قرار می دهیم.
از آنها می پرسیم:
– چند شکلات روی میز قرار دارد؟    – 3 شکلات
از گروه اول می خواهیم که یک نفر یکی از شکلات ها را بخورد
– چند شکلات خورده شده است؟     – 1 شکلات
-چند تا باقی است؟     – 2 تا
با اشاره به یکی از گروههای دیگر می پرسیم:
– چند شکلات روی میز است؟    – 3 شکلات
از گروه دوم می خواهیم که دو نفر دو تا از شکلات ها را بخورند
– چند شکلات خورده شده است؟    – 2شکلات
– چند تا باقی است؟   – 1 شکلات
با اشاره به یکی از گروههای دیگر می پرسیم:
– چند شکلات روی میز قرار دارد؟     – 3 شکلات
از گروه سوم می خواهیم که سه نفر سه تا از شکلات ها را بخورند
– چند شکلات خورده شده است؟      -3 شکلات
– چند تا باقی مانده است؟             – هیچی شکلات
– هیچی یعنی چه ؟                 – یعنی صفر
بعد از این مرحله از مراحل نیمه مجسم و شفاهی نیز استفاده می کنیم.
از این روش برای تدریس تفریق صفر از یک عدد نیز استفاده  میشود.
تصاویر درس: تصاویر به شکل نقاشی طراحی شده و بزرگ و واضح می باشد که مناسب با سن  کودکان است.
روش های تدریس : روش فعال، روش شهودی ، روش پرسش و پاسخ
نماد: تفریق(-)، مساوی(=) ، اعداد نوشته شده در صفحه
نقد درس : ۲ مفهوم تفریق(تفریق یک عدد از خودش و تفریق صفر از یک عدد) در این صفحه گنجانده شده است. بهتر است مفاهیم این دو تفریق در دو صفحه ی جدا قرار گیرد.

ریاضی پایه ی : اول                           صفحه ی مورد بررسی : ۸۵
موضوع: تفریق
هدف کلی : تثبیت یادگیری تفریق
هدف جزئی: ۱- درک تفریق یک عدد از خودش
۲     – آشنایی با تفریق صفر از یک عدد.
وسایل مورد نیاز : کتاب درسی – مداد قرمز و سیاه
روش تدریس : این صفحه نیاز به مراحل مجسم، نیمه مجسم و انتزاعی ندارد.
تنها برای تثبیت یادگیری دانش آموز می باشد و از آنها می خواهیم که تفریقها را روی شکل نشان داده و آنها را حل کنند.
تصاویر درس: به شکل نقاشی می باشد و هماهنگ با اهداف درس می باشد.
روش های تدریس : روش پرسش و پاسخ – روش حل مسأله
نماد: اعداد نوشته شده درکتاب، تفریق (-) ، مساوی (=)

ریاضی پایه ی : اول                      صفحه ی مورد بررسی : ۸۶
موضوع : جمع و تفریق
هدف کلی : تمرین برای جمع و تفریق
هدف جزئی:
۱-    ارتباط بین تصویر و جمع یا تفریق را بداند.
۲-    برای هر شکل بتواند جمع یا تفریق بنویسید.
هدف رفتاری : دانش آموزان در پایان تدریس بتوانند:
۱-    تصویر موردنظر را به جمع یا تفریق مورد نظر وصل نماید.
۲-    برای هر تصویر جمع یا تفریق آن را بنویسید.
وسایل مورد نیاز : کتاب درسی، مداد مشکی و قرمز
روش تدریس : نیاز به مراحل مجسم، نیمه مجسم، و انتزاعی ندارد.
از بچه ها می خواهیم که با توجه به شکل جمع یا تفریق درست نوشته شده را بیابند و با خط چین به شکل وصل نمایند و در پایین صفحه  با توجه به شکل جمع یا نفریق مورد نظر را بنویسند.
تصویر  درس: تصاویر جذاب و در رابطه با هدف درس می باشد.
روش های تدریس: روش حل مسأله – روش پرسش و پاسخ
نماد: اعداد نوشته شده ، علامت تفریق(-) ، مساوی(=)
نقد درس: در تصویر پایین صفحه پاهای جوجه اردک تقریباً شبیه به پاهای جوجه کشیده شده که بهتر است در تصویر تغییراتی ایجاد شود.

ریاضی پایه  اول                       صفحه مورد بررسی ۸۷
موضوع: تفریق
هدف کلی: آموزش نوشتن تفریق به صورت ستونی
هدف جزئی :
۱-    آشنایی با تفریق ستونی
۲-    آشنایی با مجموعب جزء از کل و کل از جزء
۳-    آشنایی با تفریق اعداد کمتر از ۷
هدف رفتاری : دانش آموز در پایان تدریس بتواند:
۱-    تفریق ستونی را حل کند.
۲-    مکان تفریق اعداد را شناسایی کند.
۳-    فرق بین تفریق ستونی و سطری را بیان کند.
وسایل مورد نیاز : گچ – تخته سیاه  – میوه – کتاب درسی – استفاده از دانش آموزان – کیسه ی حبوبات تصویر
روش تدریس: تدریس شامل مراحل مجسم -۰ نیمه مجسم و انتزاعی می باشد.
مرحله ی مجسم: چند کتاب را پهلوی هم می گذاریم  البته ۱ الی ۲ کتاب به رنگ دیگری انتخاب می کنیم سپس یکی یا دو تا از آنها را دانش آموزی بر میدارد از کتابهایی که درست راست قرار دارند. ) سوال می کنیم چند تا کتاب بود؟ چندتا برداشته شد؟ حالا چند تا کتاب است؟ و تفریق مربوطه را بصورت سطری می نویسند: مثل: ۲=۳-۵
سپس همان کتابها را روی هم میچینیم و دانش آموزی یک یا دو کتاب را از کتابهایی که در زیر قراردارند را بر می دارد و سوال می کنیم چند تا کتاب بود؟ چند تا برداشته شد؟ حالا چند تا کتاب است؟ که البته در اثر سوال و پاسخ به نتایج مورد نظر می رسیم و تفریق مربوطه را خودمان می نویسیم (البته بجای علامت- تفریق ستونی باید توجه داشته باشیم) آنگاه توضیح می دهیم که این هم یک طرز دیگر نوشتن تفریق است: مثال:  2=3-5
برای مرحله ی مجسم می توان از دانش آموزان – میوه – کیسه حبوبات هم استفاده شود.
مرحله ی نیمه مجسم: تصویر چند شی را که پهلوی هم قرار گرفته می کشیم و روی یک یا چند تا از آنها را خط می زنیم. (از سمت راست) و تفریق مربوطه را به صورت سطری می نویسیم.
تصاویر: بادرس هماهنگی دارد.
روش های تدریس: فعال – شهودی – پرسش و پاسخ
واژه : تفریق ستونی
نماد: گذاشتن علامت تفریق پشت اعداد تفریق ستونی

ریاضی پایه ی اول                    صفحه  ی مورد بررسی  88
موضوع: یادآوری جمع و تفریق
هدف کلی : یاداوری جمع و تفریق
هدف جزئی:
۱-    با چگونگی بازی با ارقام در جمع و تفریق آشنا می شودد.
۲-    آشنایی با چند جمع و یا تفریق در یک ردیف
۳-    آشنایی و یادآوری مفهوم خنثی در جمع و تفریق
هدف رفتاری : دانش آموز در پایان تدریس بتواند
۱-    تمرینات مربوط به جمع و تفریق را بخوبی حل کند.
۲-    طرز صحیح چگونگی جمع و تفریق را در هر ردیف توضیح دهد.
روش تدریس : بصورت مجسم و نیمه مجسم و انتزاعی
تصاویر : چون یادآوری در سهای گذشته است نیاز به روش تدریس خاصی ندارد.
روشهای تدریس :
بصورت مجسم و نیمه مجسم و انتزاعی
چون یادآوری درسهای گذشته نیاز به روش تدریس خاصی ندارد.
روشهای تدریس : فعال – شهودی – پرسش و پاسخ
واژه : ندارد
نماد: ندارد
نقد : مطلب خواسته شده در عین حال که جذاب و قدرت تفکر دانش آموزان را بالا می برد اما برای دانش آموزان ، ضعیف مطلب سنگین است.

ریاضی پایه ی اول               صفحه مورد بررسی ۸۹
موضوع: شناخت عدد ۸
هدف کلی: معرفی نماد ۸ بعنوان عدد اصلی و طرز صحیح نوشتن آن
هدف جزئی:
۱-    آشنایی با مجموعه ی ۸ عضوی و طرز نوشتن آن.
۲-    شناخت صحیح عدد ۸ و اشتباه نکردن با عدد ۷
هدف رفتاری : دانش آموز در پایان تدریس بتواند:
۱-    عدد ۸ را بتواند بخواند و بنویسد.
۲-    طرز صحیح نوشتن ۸ را فرا گیرد.
۳-    مجموع ۸ عضوی را از مجموعه ی ۷ عضوی تشخیص دهد.
وسایل مورد نیاز : کتاب –  تخته – گچ – تراش- کیسه حبوبات – پاک کن
روش تدریس: تدریس شامل مراحل مجسم و نیمه مجسم
مرحله ی مجسم: بصورت تصادفی ۸ تراش قرمز و ۸ تراش آبی در اختیارشان می گذاریم و به آنها میگوییم تراشهای قرمز را کنار هم بگذارند و تراشهای آبی را هم کنار هم قرار بدهند و به این مفهوم می رسیند که همان قدر تراش آبی دارند که تراش قرمز دارند البته با عدد ۷ آشنا هستند و می توان بوسیله ی تراشهای قرمز و آبی تناظر یک به یک انجام داد و به نماد عدد ۸ پی خواهند برد با هم تکرار می کنند ۸ تراش قرمز – 8 تراش آبی.
یا اینکه از کیسه ی ریاضی گروه ها تعداد ۸ نخود بیرون بیاورند و روی میز بچینند و از آنها می پرسیم که چند تا نخود دارید؟ بعد از جواب آنها دوباره می گوییم به تعداد نخود ها لوبیا و یا مهره رنگی از کیسه های خود بیرون بیاورند سپس همان مراحل بالا را اجرا کنیم تا به ۸ پی برند.
مرحله ی نیمه مجسم،
میتوانیم از خودشان بخواهیم تصاویر را بر روی تخته بکشند یا اینکه خودمان بکشیم یا اینکه تصاویری را که با کاغذ رنگی درست کرده ایم را برروی تخته بچسبانیم و تناظر یک به یک را بوسیله خطی انجام دهیم و توجه آنها را به عدد ۸ جلب کنیم و می توانیم عدد ۸ را با گچ بنویسیم و یا با کاغذ رنگی عدد ۸ را درآورده بچسبانیم.
تصاویر : متناسب با درک و فهم دانش آموز
روشهای تدریس : فعال، پرسش و پاسخ  – شهودی
واژه: عدد ۸
نماد:
نقد:

ریاضی پایه اول                صفحه مورد بررسی ۹۰
موضوع: شناخت عدد ۹
هدف کلی: معرفی نماد ۹ بعنوان عدد اصلی و طرز تصحیح نوشتن آن
هدف جزئی:
۱-    آشنایی با مجموعه ی ۹ عضوی و طرز نوشتن آن
۲-    شناخت صحیح عدد ۸ و اشتباه نکردن با ۹
هدف رفتاری: دانش آموز در پایان تدریس بتواند:
۱-    عدد ۹ را بتواند بخواند و بنویسد.
۲-    طرز صحیح نوشتن ۹ را فرا گیرد.
۳-    مجموعه ۹ عضوی را از مجموعه ۸ عضوی تشخیص دهد.
وسایل مورد نیاز: کتاب – تخته سیاه – گچ – تراش – کیسه حبوبات – پاک کن
روش تدریس: تدریس شامل مراحل مجسم و نیمه مجسم
مرحله ی مجسم : بصورت تصادفی ۹ تراش قرمز و ۹ تراش آبی در اختیارشان می گذاریم و به آنها می گوییم تراشهای قرمز را کنار هم بگذارند و تراشهای آبی را هم کنار هم قرار بدهند و به این مفهوم می رسند که همان قدر تراش قرمز دارند که تراش آبی دارند البته با عدد ۸ آشنا هستند و می توان بوسیله تراشهای آبی و قرمز تناظر یک به یک انجام داد و به نماد عدد ۹ پی خواهند برد و همه  با هم تکرار می کنند و ۹ تراش قرمز – 9 تراش آبی.
یا اینکه از کیسه ریاضی گروهها تعداد ۹ نخود بیرون بیاورند و روی میز بچینند و از آنها می پرسیم که چند تا نخود دارید؟ بعد از جواب آنها دوباره می گوییم به تعداد نخودها لوبیا یا مهره رنگی از کیسه های خود بیرون بیاورند سپس همان مراحل بالا را اجرا می کنیم تا به عدد ۹ پی ببرند.
مرحله ی نیمه مجسم : می توانیم از خودشان بخواهیم تصاویر را بر روی  تخته بکشند یا اینکه خودمان بکشیم . یا اینکه تصاویری را که با کاغذ رنگی درست کرده ایم را بر روی تخته بچسبانیم و تناظر یک به یک را بوسیله خطی انجام دهیم و توجه را به عدد ۹ جلب می کنیم و می توانیم عدد ۹ را با گچ بنویسیم یا با کاغذ رنگی عدد ۹ را از قبل در آورده بچسبانیم.
تصاویر : تصاویر جذاب است
روش های تدریس : فعال، شهودی ، پرسش و پاسخ
واژه : عدد ۹
نماد:
در پایان صفحه دست و مداد ا زابتدا شروع، پررنگ کردن عدد ۹ نکرده.

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  راهنمای جامع آزمون IELTS

  راهنمای جامع آزمون IELTS 1.50/5 (30.00%) 2 امتیازs سالانه میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا متقاضی تحصیل در اروپا و آمریکا هستند و ازینرو آزمون آیلتس یکی از مواردی است که باید آن را با نمره‌ی خوبی از سر بگذرانند.

  ۳۰ پیشنهاد برای افزایش راندمان کلاس

  ۳۰ پیشنهاد برای افزایش راندمان کلاس ۳٫۰۰/۵ (۶۰٫۰۰%) ۱ امتیاز هر معلمی با بالا رفتن تجربه اش پی خواهد برد که باید به برخی کارهای ضروری در کلاس درس توجه نماید ، بعضی اعمال را نباید انجام دهد، و خود را در کلاس برای […]

  راه حل های آموزشی برای دانش آموزان دیرآموز

  راه حل های آموزشی برای دانش آموزان دیرآموز ۱٫۰۰/۵ (۲۰٫۰۰%) ۲ امتیازs راه حل های آموزشی برای دانش آموزان دیرآموز/ تفاوت های فردی دانش‌آموزان که حاکی از وجود تفاوت در توانایی های آنان است از مهم ترین اصول و مواردی است که همیشه باید […]

  رابطه مهارت ها و آینده تحصیلی

  رابطه مهارت ها و آینده تحصیلی/ مهارت هایی که آینده تحصیلی را شکل می دهند؟ بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، کودکان چنانچه بخواهند در نیروی کار آینده جایی داشته باشند، باید مهارت های عاطفی و اجتماعی را یاد بگیرند.

  بهترین روش‌های آموزشی جهان در سال ۲۰۱۷

  بهترین روش‌های آموزشی جهان در سال ۲۰۱۷ ۴٫۶۷/۵ (۹۳٫۳۳%) ۳ امتیازs بهترین روش‌های آموزشی جهان در سال ۲۰۱۷/ به اشتراک گذاشتن روش‌های نوآورانه جهت ارتقای آموزش دانشجویان، دانش‌آموزان و مدیریت مراکز علمی و مدارس می‌تواند سیستم آموزشی کشور ما را به موقعیت بهتری سوق […]

  چگونه یادگیری را آسان کنیم ؟

  چگونه یادگیری را آسان کنیم ؟ ۲٫۰۰/۵ (۴۰٫۰۰%) ۱ امتیاز همه‌ی ما زمان‌هایی را در زندگی خود به یاد داریم که رابطه‌ی خوبی با معلم یا مربی‌ خود داشتیم و همین باعث می‌شد مهارت‌های جدید را به‌ راحتی یاد‌ بگیریم و از تجریه‌ی یادگیری […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi