جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

جایگاه خاورمیانه

330

بازدید

جایگاه و حساسیت انرژى خاورمیانه در امنیت ملى دنیا و آمریکا

در ۲۹نوامبر ،۲۰۰۵ «ادوارد مورس»، «دیوید گولدوین»، «سیمون هندرسون» و «پل سیمونس» در گردهمایى ویژه سیاسى انستیتو واشنگتن سخنرانى کردند. این گردهمایى تحت عنوان «سرانجام بهاى نفت در سال۲۰۰۶» نقطه نظر سیاسى انستیتو در کتاب «کاهش مخاطره پذیرى به شوک انرژى خاورمیانه»: عنصرى اصلى در تقویت امنیت انرژى در ایالات متحده تألیف «سیمون هندرسون» و «پاتریک کلاوسون» را اعلام کرد. ادوارد مورس مشاور اجرایى شرکت تجارى «هس انرژى» و مؤلف پیشین هفته نامه «اطلاعات نفتى» است. دیوید گودرن رئیس استراتژیک هاى بین المللى گولدوین و دستیار سابق وزیر انرژى در امور بین الملل و قائم مقام «بیل ریچارد سون» سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد است. سیمون هندرسون عضو ارشد انستیتو واشنگتن ساکن در لندن و مؤلف کتاب «New Pillar» کشورهاى محافظه کار عرب خلیج فارس و استراتژى آمریکاست. پل سیمونس قائم مقام و دستیار وزیر کشور در انرژى، تحریم ها و کالاها و کاردار پیشین ایالات متحده در تل آویو است. آنچه در زیر مى آید، گزارشى از نقطه نظرهاى آنها درتابستان۲۰۰۵ است.

ادوارد مورس
در دهه هاى ۵۰ و ۶۰ قرن بیستم، تولید جهانى نفت همه ساله با شتاب رشد یافت و دستگاه سرمایه گذارى عظیمى براى پاسخگویى به نیاز روزافزون برقرار شد. صنعت وارد دوره اى از محدودیت تأمین نفت شد که با بحران نفت در دهه۷۰ آشکار شد. در دهه،۸۰ تصویر تقاضا تغییرى اساسى یافت؛ تقاضاى نفت در سال۲۰۰۰ تفاوت چندانى با نیاز به آن در سال۱۹۸۰ نداشت. این امر منجر به توقف تولید بیش از اندازه اى شد که تا آن هنگام، اساس فعالیت دنیا را تشکیل مى داد. امروز، ظرفیت تولید اوپک از میزان آن در سال۱۹۸۰ کمتر است. صنعت جهانى نفت به کمک سرمایه گذاریهاى قبلى به حیات خود ادامه داده است.
مثال دیگرى براى متمایز ساختن چرخه هاى نفتى، محدودیت تولیدى است که از اواخر دهه۱۹۹۰ جهان با آن روبرو شده است. وضعیت اساسى در چند سال آینده همانند چندسال گذشته خواهد بود. نظام جهانى در محدودیت تولید به سر خواهد برد و نسبت به خطر افزایش قیمت ها آسیب پذیر خواهد ماند. قیمت نفت روندى صعودى داشته است، گرچه مراحل کوتاه مدتى از نوسان مانند کاهش اخیر قیمت ها را شاهد بوده است. رشد پایدار اقتصادى مایه تداوم تقاضاست، جنبه دیگر مسأله، نماى مبهم تأمین نیاز است. تولید کشورهاى غیراوپک به مراتب کندتر از میزان تقاضا رشد مى یابد و اکثر این تولید از نظر تصفیه ترش (یعنى حاوى سولفور زیاد) است. ظرفیت اضافى اوپک به کار گرفته شده و ظرفیت رشد آن اندک است. عوامل متعددى منجر به کاهش سرمایه گذارى در ظرفیت تولید جدید شده که از آن جمله، ارزیابى کمتر سطوح قیمتهاى بعدى بوده است. افزایش قیمت نفت باعث شده که مالکان منابع متقاضى دریافت بیشتر در مقابل حق اکتشاف مناطق بالقوه سودآور شوند که به نوبه خود باعث کاهش میزان سرمایه گذارى و کاهش تأمین مى شود. همین تصویر در مورد تصفیه مطرح مى شود، ظرفیت پالایشگاهى در دهه۸۰ به سرعت افزایش یافت که همگام با رشد تقاضایى بود که در دهه۶۰ و ۷۰ رخ داده بود و باعث ایجاد محیطى مطلوب و منظم شد. کاهش تقاضا در دهه۸۰ منجر به افزایش ظرفیت تصفیه شد؛ در ،۱۹۸۷ ظرفیت اضافى تصفیه در ایالات متحده به تنهایى ۹‎/۹ میلیون بشکه در روز بود، از آن پس به علت کاهش بازگشت سرمایه، سرمایه گذارى محدودى در ظرفیت سازى انجام شده و به جاى آن، سرمایه گذارى براساس شرایط محیطى صورت گرفته است. سرمایه گذارى در تولید و تصفیه فقط طى زمان به سرانجام مطلوب خواهد رسید. چندسال آینده، سالهایى از آسیب پذیرى قابل توجه نسبت به شوک هاى سیاسى خواهد بود.
دیوید گولدوین
نفت خاورمیانه نه تنها در حال حاضر براى تأمین نیاز به انرژى ایالات متحده ضرورى است، بلکه تمام شواهد نشانگر رشد وابستگى آمریکا به منطقه طى دهه هاى آتى است. در حقیقت، وابستگى ایالات متحده به تأمین انرژى از خاورمیانه طى ۳۰سال آینده دوبرابر خواهد شد. حتى اگر ایالات متحده مى توانست بر وابستگى انرژى خود فائق آید (که سناریوى غیرمحتمل به نظر مى رسد) سایر ملت ها همچنان به نفت خاورمیانه وابسته خواهند ماند و بنابراین نسبت به نگرانى حکومتهاى خاورمیانه حساسیت خود را حفظ خواهد کرد. وابستگى ملت هاى مصرف کننده به خاورمیانه، نوعى آسیب پذیرى سیاسى براى ایالات متحده ایجاد مى کند که ممکن است از نظر واشنگتن، اقناع ملت هاى مصرف کننده به همکارى بر سر ابتکارهاى سیاسى مربوط به کشورهاى تولیدکننده نفت خاورمیانه را دشوار کند. بازار جهانى نفت ناشى از جهانى سازى وابستگى سیاسى ملت هاى فوق به مصرف نفت را صرف نظر از نیاز ایالات متحده پایدار مى کند. بنابراین پاسخ یکجانبه در مورد مسائل انرژى براى ایالات متحده وجود ندارد و فقط راه حلى جهانى که به طور خاص شامل چین و روسیه باشد، مطرح مى شود. مسأله رقابت در سیاست خارجى هنگامى مشکل تر مى شودکه ملیت گرایى در مورد منابع،قدرت بیشترى پیدا مى کند.

برداشتن گام هاى متعدد توسط حکومت ایالات متحده مى تواند امنیت انرژى را بهبود بخشد، ایالات متحده باید جامعه جهانى را از طریق فعالیت هاى خود در سرزمین آمریکا با ارتقاى صرفه جویى چشمگیر انرژى با استفاده از ابزارهاى کارآمدتر از نظر سوخت، تأمین سرمایه گذارى در تکنولوژى ها و زیرساختارهاى جدید و پذیرش سیاست تکنولوژى ملى براى جایگزینى قانونگذارى وسیع و بلندپروازانه بدون هدف مشخص رهبرى کند. به علاوه، نیاز به راهبردهاى سیاست خارجى براى ارتقاى بهتر ثبات در ملت هاى داراى نفت در آفریقا و آمریکاى لاتین احساس مى شود و نیز باید امنیت کلى نظام انرژى که در دهه ۷۰ بنا گذاشته شده است، به روز شود. همچنین نوسازى سازمان کلى انرژى توسط جامعه بین المللى یعنى سازمان توسعه و همکاریهاى اقتصادى حیاتى است. ایالات متحده باید بازار آزاد انرژى را تشویق کند و نیز انرژى باید به عنوان نرم افزارى به منظور ارتقا و علاقه افراد به اجناس آمریکا شود.
سیمون هندرسون
ایالات متحده نمى تواند از این واقعیت که اقتصاد جهان وابسته به نفت خاورمیانه است ، گریزى داشته باشد و بنابراین اختلال در تأمین نفت براین مسأله مؤثر خواهد بود. خودکفایى در انرژى بلندپروازى مطلوبى است، ولى ایالات متحده را از رخدادهاى سایر نقاط مصون نمى کند. طى دو تا سه دهه آینده، جایگزین هایى براى نفت در مسائل حمل و نقل سربرخواهد آورد که بخشى از آن ناشى از مکانیسم هاى بازار به دلیل رقابت به دلیل قیمت هاى بالاست، ولى طى چندسال آینده، راه حل درخشانى وجود نداردکه البته بدان معنا نیست که نباید هیچ کارى انجام داد.
تمرکز جدید سیاست خارجى انستیتو واشنگتن ، «کاهش آسیب پذیرى به شوک هاى انرژى خاورمیانه : عنصرى اساسى در تقویت امنیت انرژى ایالات متحده» (نوشته هندرسون و کلاوسون) گروهى از معیارها را توضیح مى دهد که مى توان و باید مطرح کرد. ایالات متحده در حال حاضر تا حدودى چند اقدام را در دست دارد. نکته مهم آن است که کاهش اخیر قیمت هاى نفت نباید چنین اثر سیاسى داشته باشد که مسأله تمام شده انگاشته شود. عناصر حل مسأله شامل سازماندهى روند سیاست انرژى به منظور تلفیق تمام اهداف ملى، بهبود اطلاعات و تقویت هماهنگى، طراحى نقشه هاى جایگزین براى پاسخگویى به شوک انرژى یعنى فراتر از بهره ورى از ذخایر نفتى ، افزایش نقش ذخایر نفتى و تأمین ظرفیت و انعطاف بیشتر در تمام بخش هاى نظام تأمین انرژى است.
در سطح بین المللى ، ایالات متحده باید بهترین روش هاى ضدتروریسم را تقویت کند؛ اصلاحات سیاسى را به عنوان بخشى از جنگ در مقابل بنیادگرایى خشن تشویق کند، حملات توسط کشورهاى دشمن را دفع نماید و طراحى کافى براى نیروهاى نظامى بخصوص نیروى دریایى را مدنظر قرار دهد و دراین زمینه ، پیشنهادهاى تئورى وجود ندارد. اظهارات اخیر رهبران ایران در مورد اقدام علیه صادرات نفت خلیج فارس نشانگر آن است که وقت اندکى باقى مانده است. گزارش جدید انستیتو واشنگتن باید مشارکت چشمگیرى به قالب بندى سیاسى و مباحثات آن داشته باشد.
پل سیمونس
طى سه ماه گذشته، قیمت نفت رو به کاهش بوده و پیش بینى وزارت انرژى براى قیمت متوسط نفت در سال ۲۰۰۶ حدوداً ۶۵ دلار در هر بشکه بوده است.
حکومت ایالات متحده درصدد حمایت از تأمین انرژى ایالات متحده آمریکاست. این کشور در حال افزایش ذخیره استراتژیک نفت است تا اطمینان یابد دولت مى تواند در وضعیت هاى خاص بازارهاى بى قرار را آرام کند. پیشنهاد اخیر براى آزادسازى منابع پس از توفان کاترینا مثالى براى تأثیر چنین سیاستى است.
ایالات متحده همچنین در مسائل امنیت انرژى بین المللى فعال است و مذاکرات دوجانبه اى را با چین و هند در دست دارد و آن کشورها را به راهبردهاى هماهنگ ترى در مقابل ذخایر استراتژیک نفت جذب مى کند. واشنگتن به طور فعال، گسترش تأمین نفت فراتر از اوپک را تشویق مى کند که مى توان براى مثال از برقرارى خط لوله باکو – جیحان – تفلیس براى سرازیرکردن نفت دریاى خزر به بازار جهانى نام برد.
دولت بوش بر تبدیل تکنولوژى انرژى تأکیدى جدى دارد . این دولت همچنین به طور فعال، تکنولوژى هاى افزایش کارایى انرژى را مانند نوآوریهاى متعدد ماشین ها با سوخت هاى چندگانه مورد تشویق قرار داده است.

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  دانلود کتاب طاق

  دانلود کتاب طاق ۳٫۳۳/۵ (۶۶٫۶۷%) ۶ امتیازs کتاب ” طاق روستایی در دامنکوه دامغان” در ۱۷۴ صفحه وزیری تهیه شده است که ۱۲ صفحه پایانی آن شامل تصاویری رنگی از روستا می باشد .

  معرفی شهر تاریخی زرقان

  معرفی شهر تاریخی زرقان ۴٫۳۳/۵ (۸۶٫۶۷%) ۳ امتیازs معرفی شهر تاریخی زرقان/ معرفی شهر تاریخی زرقان/ معرفی اجمالی بخش زرقان: بخش زرقان یکی از بخش‌های ۵ گانه شهرستان شیراز می‌باشد. مرکز آن شهر زرقان است که در ۲۵ کیلومتری شیراز واقع شده است (نزدیک‌ترین […]

  چشم اندازهای شگفت انگیز دنیا

  چشم اندازهای شگفت انگیز دنیا ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز     چشم اندازهای شگفت انگیز دنیا دنیا پر از مکان ها و دیدنی های باورنکردنی ، اما واقعی است. این مکان ها آن قدر جالب و شگفت انگیز هستند که می توانند توجه هر […]

  مقاله جزایر ایرانی خلیج فارس

      وقتی در اکثر نقاط کشور مردم از برف و سرما در مضیقه قرار می گیرند، بیشتر جزایر خلیج فارس دوره آب و هوای دلپذیرشان را سپری می کنند. گیاهان و  گل های خاص آن دوره زیبایی و شکوفایی را تجربه می کنند […]

  اطلاعاتی درباره “اورست”

  قله اورست با ارتفاع ۸۸۴۸ متر از سطح دریا ، بلندترین نقطه زمین محسوب میشود . این کوه که در جنوب قاره آسیا در بخش های مرزی نپال و چین بوده ، یکی از قله های رشته کوه هیمالیاست که به بام دنیا نیز […]

  همه چیز در مورد کشور نروژ

  همه چیز در مورد کشور نروژ ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز همه چیز درباره مهاجرت به بهترین کشور دنیا ! نروژ کشوری در شمال اسکاندیناوی است که از سوی سازمان ملل، عنوان بهترین و بالاترین استانداردهای زندگی در دنیا را به خود اختصاص داده است.نروژ، […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi