جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

آموزش خیاطی

8,912

بازدید

آموزش خیاطی ۴٫۲۲/۵ (۸۴٫۴۴%) ۹ امتیازs
تهیه الگوی اولیه دامن: ابتدا اندازه گیری دقیق انجام می دهیم. برای این کار نواری به دور کمر (از روی زیرپوش) می بندیم –بلند جلو از زیر نوار تا زمین- پهلو از زیر نوار تا زمین- پشت از زیر نوار تا زمین- لبه دامن تا زمین- اندازه دور باسن کوچ سانتیمتر را دور محل قرار می دهیم و اندازه می گیریم، دور باسن بزرگ را در برجسته ترین نقطه باسن گذاشته و به دور باسن حلقه کرده به طوری که حالت چرخشی داشته باشد، اندازه می گیریم کمر را هم از روی نواری که به دور کمر بسته ایم اندازه می گیریم. اندازه بلندی باسن کوچک را از پشت، از زیر نوار تا زیر متر روی باسن کوچک اندازه می گیریم. بلندی باسن بزرگ از پشت از زیر نوار تا زیر متر روی باسن بزرگ اندازه می گیریم. برای اشخاصی که دارای شکم بزرگ می باشند برای اندازه گیری باسن بزرگ متر را در قسمت جلو  از جلوی ناف عبور داده و در پشت روی برجستگی باسن اندازه می گیریم.
پیدا کردن قد دامن: لبه دامن را از سه قد کم می کنیم قد اصلی به دست می آید.
الگوی دامن چگونه به دست می آید؟ ۲/۱ دور باسن + ۱ برای افراد لاغر + ۲ برای افراد چاق
اندازه زدن خط باسن در روی کادر دامن: از قسمت درز پشت بلندی باسن کوچک و بزرگ را پائین آمده خط موازی تا پائین دامن می کشیم.
اندازه کمر در دامن: جمع فاصله بین ساسونها با نصف دور کمر باید برابر باشد کم یا زیاد بود در ساسونها تأمین شود (صرفنظر از ساسونها بقیه باید نصف کمر برابر باشد)
ساسون در دامن ساده: ساسون کوتاه می شود.
درآوردن کمر دامن: کمر دامن را از طول پارچه درآورده و لایه زده و با اتو کش کاری می کنیم و بعد به طوری که کمر حالت کشیده دامن قدری شل افتاده باشد به دامن وصل می کنیم ( می توان دور کمر دامن را یک بار با درجه درشت چرخ کرد تا کمی خورد بخورد) بعد کمر را وصل می کنیم.
جاسنجاقی: دو نوع مچش و روی میزی جهت جلوگیری از ریخت پاش سنجاقها
آهن ربا: جهت جمع کردن سوزن و سنجاقها در کارگاه خیاطی
اندازه گیری الگوی اولیه: اندازه گیری دقیق و صحیح باشد و در موقع اندازه گیری علاوه بر یادداشت اندازه های مورد نظر باید نواقص اندامها رادر نظر گرفت و یادداشت کرد.
نتیجه حاصل از اندازه گیری غلط: لباس تنگ و گشاد و یا کوتاه و بلند در می آید. به طور کلی الگو خراب و لباس درست درنمی آید.
الگوی اولیه = پاترون = شالوده
شناسایی راه پارچه: راه پارچه را از ترکی پارچه تشخیص می دهیم و الگو را موازی با طول یا راه پارچه قرار می دهیم. (تاری- طول پارچه)  (پود- عرض پارچه)
طرز گذاشتن الگو روی پارچه: طول الگو در طول پارچه قرار می گیرد و اگر گلهای پارچه به یک طرف باشد طوری الگو را روی پارچه قرار دهید که سر گلی به یک طرف بیفتد. در پارچه های راه راه و چهارخانه و جناقی باید دقت کرد که راه ها و چهارخانه و جناقی به هم بیفتد. در پارچه های ساده برای اینکه ضایعات پارچه کمتر شود الگو را می توان سر و ته گذاشت در پارچه های پرزدار خواب پارچه را باید در نظر گرفت.
آشنائی با پشت و روی پارچه: در پارچه گل دار روی راست گلها نمایان تر است. در پارچه های ساده از کناره و مارک پارچه تشخیص می دهیم در پارچه های پرزدار و مخمل روی پرزدار آن راسته است.
آشنایی به نحوه انتقال الگو بر روی پارچه: به وسیله صابون الگو را به روی پارچه انتقال می دهیم.
کوک شا- غاسا= ؟؟ : کوک شل جهت قرینه سازی به کار می رود.
کنترل باسن کوچک: مانند کنترل کمر می باشد فاصله بین پنسها را اندازه گرفته با ۲/۱ دور باسن کوچک باید برابر باشد کم یا زیاد بودن از پهلوها و ساسونهای بزرگ تأمین می شود.
در دامن چسب دار ساسونها چه تغییری پیدا می کند؟ ساسون کوتاه می شود
در دامن برش دار ساسونها چه تغییری پیدا می کند؟ ساسون بسته می شود
در دامن پیلی دو قلو در وسطع جلو و پشت چقدر اضافه می شود؟ پیلی یک طرفه cm 7 و دو قلو  cm 12
در دامن دو پیلی در جلو روی زانوها چقدر اضافه می شود؟ پیلی یک طرفه cm 14 و دو قلو  cm 24
در دامن پیله اریب از چه دامنی استفاده می شود چگونه؟ از انواع فنها می توان استفاده کرد.
بعد از اینکه برای الگوی دامن از یکی از دامنهای فن رولت کردیم. پائین دامن و کمر را تقسیم بر تعداد چین دلخواه می کنیم و. جمع ساسونها را با اضافه کنترل کمر تقسیم بر تمام چین کرده، مقدار به دست آمده را از کنار هر چین تا باسن کوچک رد می کنیم.
دامن پیله راسته: مانند پیله اریب عمل کرده فقط از دامن شماره ۱ یا راسته استفاده می شود.
جهت کشیدن دامن ترک از چه دامنی استفاده می شود؟ از دامن تنگ (ساده)
جهت کشیدن دامن شلواری از چه دامنی استفاده می شود؟ از دامن شماره ۲ رولت می کنیم (۱ فن)
اندازه های لازم جهت کشیدن دامن کلوش: دور کمر، قد دامن
در دامن لنگی به چند الگو احتیاج است؟ به دو الگوی جلو و یک الگوی پشت
پائین دامن کلوش از چه محلی یکسان می شود؟ از مرکز
برای اینکه لای زیری دامن لنگی افتادگی نداشته باشد چه می کنیم؟ در قسمت چپ الگو که در زیر قرار می گیرد روی خط باسن یک ساسون افقی می گیریم.
؟؟ کردن پائین دامن کلوش و فن: لبه دامن را یک راه چرخ درشت می کنیم و کمی خورد می دهیم خوردش را با اتو می گیریم و بعد تا کرده پاک دوزی می کنیم.
پارچه راه راه و چهارخانه را چگونه به صورت دامن جناقی درمی آوریم؟ الگوی دامن را (ترک) به صورت اریب روی پارچه قرار می دهیم.
پاصاف کن چیست؟ وسیله ای است جهت صاف کردن لبه دامن یک نوع آن به وسیله گچ یا پودر دامن را علامت گذاری می کند. و نوع دیگر مدرج می باشد که دور تا دور دامن را با تنظیم خط کش با سنجاق علامت گذاری می کنیم.
درآوردن دامن بادبزنی از چه الگویی استفاده می شود؟ ازدامن تنگ رولت می کنیم.
فاق دامن شلواری چگونه به دست می آید؟ ۳/۱ دور باسن
دامن پیله یا پیله اریب چقدر پارچه لازم است؟ سه برابر دور باسن پارچه لازم است
اندازه های لازم برای قسمت بالا تنه:
بالا تنه جلو: از گردن یعنی از گودی گردن تا زیر نوار کمر
بالا تنه پشت: از اخرین مهره پشت تا زیر نوار
کنفرماسیون: متر را از گودی کمر از طرف پهلو زیر نوار گذاشته آن را از روی شانه و از پشت گردن رد کرده طرف دیگر شانه به طرف پهلوی دیگر در گودی کمر تا زیر نوار اندازه می گیریم.
بلنید سینه: از گودی گردن تا نوک سینه
فاصله سینه: از نوک سینه سمت راست تا نوک سینه سمت چپ اندازه می گیریم.
دور سینه: از میان ستون فقرات پشت به طوری که متر از روی سینه بگذرد و در وسط سینه چهار انگشت دست به حالت خوابیده قرار گیرد.
۷- دور باسن کوچک
۸- دور باسن بزرگ
۹- کارور جلو: از چین خوردگی یا آخرین نقطه ای که دست به بدن متصل می شود از سمت چپ به سمت راست اندازه می گیریم.
۱۰- کارور پشت: هم مانند جلو عمل می شود
۱۱- دور گردن: دور حلقه گردن تا گودی گردن در قسمت جلو
۱۲- سرشانه: از انتهای گردن تا افتادگی شانه
۱۳- آرنج و قد آستین: از انتهای گردن تا افتادگی شانه و امتداد آن تا آرنج و مچ را اندازه می گیریم.
۱۴- دور حلقه: متر را از زیربغل گذرانده تا استخوان برآمده شانه به طور ازاد
۱۵- دور بازور: دور برجستگی بازو
۱۶- دور مچ: دور مچ با ۲ انگشت زیر متر اندازه می شود
۱۷- بلندی باسن کوچک و بزرگ
۱۸- دور کمر
عرض الگوی بالاتنه چگونه به دست می اید؟ ۲/۱ دور باسن یا سینه هر کدام بیشتر بود بعلاوه ۵ تا ۱۰
طولگوی بالاتنه چگونه به دست می اید؟ قد بالاتنه به علاوه بلندی باسن بزرگ
خط سینه: از نصف قد بالاتنه خط سینه به دست می آید (۲/۱ فاصله خط گردن تا کمر خط سینه به دست می آید)
خط کارور: فاصله خط سینه تا خط گردن را نصف می کنیم خط کارور به دست می آید
ساسون سرشانه چگونه به دست می آید؟ از ۲۰/۱ دور سینه (یا ۱۰/۱ نصف دور سینه
در چه اشخاصی کنفرماسیون بیشتر است؟ در اشخاصی که کمر تو رفته و سینه برجسته داشته باشند
آیا ساسون کنفرماسیون روی لباس گرفته می شود؟ خیر روی الگو پنس کنفرماسیون را بسته بعد روی پارچه قرار می دهیم. در الگوی بالاتنه بعد  از اینکه ساسون کنفرماسیون را بستیم الگو ممکن است کیس پیدا کند.
کیس را چطور برطرف می کنیم؟ پنس سرشانه قیچی زده، ساسون پنس کنفرماسیون را به پنس سرشانه انتقال می دهیم.
چه موقع امتحان کنفرماسیون انجام می دهیم؟ هر وقت مقدار کنفرماسیون از ۵ سانت که حد مجاز کنفرماسیون است بیشتر شود امتحان کنفرماسیون انجام می دهیم.
چگونه حلقه ها را میزان می کنیم؟ سرشانه بالاتنه پشت جلو را به هم می چسبانیم و از زیر حلقه جلو به زیر حلقه پشت خطی وصل می کنیم. این خط را نصف کرده به سرشانه قسمت یقه وصل می کنیم این خط از هر کجا گذشت سرشانه اصلی می باشد. بقیه در قسمت درس توضیح داده شده.
در باسن کوچکتر از سینه چه می کنیم؟ سینه و باسن را به یک اندازه می کشیم (به اندازه سینه) اختلاف آن را از نوک ساسون بزرگ پشت و جلو می بندیم.
در افرادی که سینه برجسته تر از باسن می باشد در جلو بالاتنه ترک سینه ۲ سانت اضافه می کنیم.
در افرادی که سینه بزرگ خارج از اندازه دارند به طول و عرض الگو اضافه می شود.
در گردن کوتاه و گوشت آلود: برای اینکه کیس دور گردن برطرف شود حلقه دور گردن را دور تا دور به یک نسبت گشاد می کنیم
در افرادی که پشت برآمده دارند (خمیدگی- قوز- وتاژ) الگوی پشت چه تغییری پیدا می کند؟ هر موقع اختلاف از ۷ سانت بیشتر بود ما فقط ۷ سانت مجاز از خط گردن بالا می رویم و باقیمانده که ۱ تا ۲ سانتی متر می باشد به خط کارور از طرف درز پشت به طرف حلقه او زمان می دهیم، حلقه آستین کمی بسته می شود اگر اختلاف بیشتر از ۲ سانتی متر بود، در خط پشت دواوازمان ایجاد می کنیم یکی روی خط کارور و یکی هم بین خط کارور و خط گردن
لکه شیر: چربی شیر با اتر و الکل حل و کازئین با آمونیاک رقیق و لاکتوز با آب مرتفع می شود
لکه خون: لکه تازه را باآب سرد و صابون بشوئید در صورت لزوم اسید تارتاریک به کار برید ولی در لکه های کهنه خون باید در محلول اگزالات دو پتاس ۲۰% شسته و بعد با آب گرم بشوئید.
لکه دوده: با محلول اسید تارتاریک ۲۰% بمالید از آب غوره هم می شود استفاده کرد
لکه گل و ادرار: برای برطرف کردن لکه از پارچه های سفید اول اسید کلریدریک رقیق بمالید بعد اب اکسیژنه بزنید در پارچه های رنگی قدری آمونیاک زده و بعد با پنبه آغشته به بی اگزاد دوپتاس محلول ۲۰% با ملایمت روی لکه بمالید و پس از آن آب خالص بشوئید.
لکه آبجو و شراب سرخ: پربرات دو سود آب اکسیژنه به کار ببرید.
برطرف کردن لکه آب از پارچه مخمل و ابریشم به وسیله بخار آب.
لکه زنگ فلزات: نخست محلول خیلی غلیظ اگزالادوپتاسیم یا اسید سیتریک زده و با آب خالص بشوئید.
لکه ید: محلول آمونیاک کال ۱۰% یا تیوسولفات دو سدیم مرطوب کنید.
لکه مرکب: اکثر لکه های مرکب را گلیسیرین از بین می یرد و رنگ مدادهای غیرجوهری را با مداد پاک کن پاک کرده و با الکل تمیز کرده با آب ژاول
لکه کاکائو و قهوه و چای: بهترین روش لکه را در آب نمک شسته و بعد با آب خالص بشوئید. آب اکسیژنه در سفید کردن لکه مؤثر است در این نوع لکه ها اصلاً صابون به کار نبرید رنگ لکه را ثابت می کند.
لکه کلروفیل و لکه گیاهی: لکه تازه با الکل و لکه کهنه با پربرات دو سود با محلول آب اکسیژنه آمونیاک کال
لکه میوه جات: با محلول سولفید دو سود که کمی اسید کلرید ریک داشته باشد سپس با آب بشوئید.
لکه قلیائی: لکه را با اسید استیک پاک کرده بعد با آب چند بار بشوئید.
لکه اسید: آمونیاک ۱۰% یا سود ۱۰% زده بهد با آب خالص خوب بشوئید.
لکه زردی با اتوی داغ: محل سوختگی را با پارچه زبری بمالید بعد آب اکسیژنه یا آب ژاول به کار برید.
لکه زردی عرق و رژ لب: با آب کسیژنه با پربرات دوسود برطرف می شود.
فراموش نکنید که تمام موارد لکه گیری کاغذ آب خشک کن زیر پارچه قرار دهید.
لکه واکس: با آب و صابون می شوئیم لکه اش را با دستور جوهر پاک می کنیم.
لکه گوشت و تخم مرغ: با آب سرد به وسیله اسفنج بشوئید بعد با آب و صابون بشوئید.
لکه رنگ مو: ابتدا پارچه را در محلول ۱۰% هیدروسولفور دو سود پاک می کنیم.
لکه گوشت و تخم مرغ روی پارچه نخی: با آب سرد تتراکلرید کربن
راسته های الگو در چه مواردی به کار می رود؟ برای آنکه پاترون بالاتنه را برای گذاردن روی متقال و دوختن قرینه سازی آماده کنیم خطوط راسته را در روی پاترون بالاتنه مشخص می کنیم.
طرز تهیه پاترون تیپ: از الگوی کنترل شده استفاده می کنیم در قسمت پشت و جلو پنس های سرشانه و زیر سینه و در قسمت پشت ساسون پشت را قیچی زده بالاتنه پشت در جلو به چهار قسمت تقسیم می شود برای دوخت و قرینه سازی الگو از پارچه متقال سفید استفاده می کنیم و به طور عمودی قسمتهای جدا شده پاترون را به فاصله های معین روی متقال قرار داده و می بریم در این قسمت متقال قرینه سازی شده به چهار قسمت بریده می شود. تمام خطوط الگو روی متقال منتقل شده و روی بدن کنترل می شود تا تمام خطوط بدن و الگو با هم مقایسه و الگوی بدون پرو آماده گردد. پارچه هایی که سنجاق روی آنها اثر می گذارد و لباس عروس سفید می باشد تهیه پاترون تیپ الزامی می باشد.
در چه مواقعی از پاترون تیپ استفاده می کنیم؟ در پارچه هایی که رد سوزن رویش می ماند و لباس عروس
چینهای تزئینی: برای تهیه چینهای تزئینی روی لباس به دو طریق عمل می شود اول قسمت برش که چین در وسط دوخت قرار می گیرد را اندازه گرفته، سه برابر محل برش را از راسته پارچه به عرض دلخواه می بریم و زیر قسمت برش وسط درز قرار می دهیم نوع دوم چینها را به حالت کلوش بریده و در بعضی موارد دو چین کلوش را کنار هم قرار می دهیم اولی ۱ سانتی متر و در وسط برش به حالت کلوش در دور گردن به سجاف زیر پا به وسیله متری دوخته می شود.
اصول دوخت چینهای تزئینی: ؟؟ دوزی، کش دوزی (لانه زنبوری یا چین زنبوری) برای دخت این نوع چینهای تزئینی سه برابر اندازه معمولی پارچه لازم است و به اشکال مختلف می توان این نوع کاردستی را در سر شانه با بالاتنه یا کمر لباس استفاده کنیم.
برای لباس عروس از چه پارچه ای استفاده می شود؟ تور، دانتل، ساتن، حریر، تافته
لباس عروس بیشتر چه مدلی می باشد؟ بیشتر به صورت بلند و در بعضی مواقع پشت بلندتر از جلو دامن می باشد دامنها به صورت چینهای زیاد و یا کلوش چین دار و در زیر دامن از ژپن های آهاردار و یا فنر در آستر دامن استفاده می شود.
ساسون چیست؟ تزئینات مثلثی شکل است که روی بدن زیادی پارچه را می گیرد تا بهتر اندازه پوشنده آن شود یا به عبارت دیگر برای برجستگی های بدن فضا ایجاد می کند.
تاک یا نرور- یا رگه دوزی: به این ترتیب دوخته میشود که پارچه را دولا می کنیم و به فاصله معینی و دلخواه روی پارچه به باریکی ۵/۰ تا ۲ میلی متر در یک امتداد می دوزیم.
اختلاف عمده تاک و ساسون: ساسون کم کم به یک طرف یا نقطه باریک می شود، تاک در یک خط مستقیم دوخته می شود.
بالاتنه پشت چند عدد ساسون دارد؟ ۲ عدد
بالاتنه جلو چند عدد ساسون دارد؟ ۳ عدد
گشادی یقه جلو چگونه به دست می آید؟ ۶/۱ دور گردن + ۵/۰
در بالاتنه چند خط افقی وجود دارد؟ ۶ عدد
قرینه سازی به وسیله کوک شل و قرینه سازی (کپی) در مبحث خیاطی دو نوع قرینه سازی در ابتدای کار معمول است قرینه سازی به وسیله کوک شل (؟؟) معمول تر است بدین ترتیب که اطراف بریده شده که الگو روی آن قرار دارد کوک شل می کنیم. قرینه سازی به وسیله کاربن صحیح انجام نمی شود و در پارچه های لطیف هم در اثر به کار بردن کپی دچار ضایعه و آلوده سازی می شود.
در پارچه های ضخیم ساسون را به چه صورت اتو می کنیم؟ وسط ساسون را قیچی می زنیم و لایش را مثل درز باز کرده اتو می زنیم.
درزهای صاف را با میز اتوی صاف اتو می زنیم
درزهای منحنی را روی بالشتک اتو می زنیم
انواع اتو: زغالی، برقی، بخار
انواع چرخ: دستی، پائی، برقی، صنعتی
متر دوزی و نوار دوزی روی لباس: برای تهیه نوار یا متری از پارچه اریب استفاده می شود پارچه را به حالت سه گوش تا زده پهنای دلخواه نوار یا متری را درمی آوریم در صورتی که متری برای تزئین لباس استفاده شود وسط نوار نخ پرک، شنگوله با کش قیطانی اضافه می کنیم که به حالت برجسته قرار گیرد.
تهیه بندینک: ابتدا از اریب پارچه به عرض ۳ سانتی متر و به طول مقداری که جهت بندینک یا نوار متری احتیاج داریم می بریم سپس پارچه را تا کرده به فاصله ۵/۰ سانتی متر از تای پارچه را چرخ می کنیم در موقع چرخ کردن نوار را به سمت خود بکشید تا به آهستگی از زیر پایه چرخ رد شود در غیر این صورت به مجرد کشیدن نوار شلال چرخ پاره می شود برای به رو برگردانیدن نوار، سوزن در پشت انتخاب کنید و آن را توسط نخی با دوام نخ کنید یکی دو نوار بدوزید تا محکم شود. آنگاه ته سوزن را وارد نوار کنید تدریجاً نوار را به طرف رو برگردانید.

در آستین فانتزی از چه الگوئی استفاده می شود؟ از آستین یا پنس عمودی
در آستین فانوسی از چه الگوئی استفاده می شود؟ از الگوی آستین شمیزیه
در بازوهای چاق تر از حد معمول الگوی آستین چه تغییری پیدا می کند؟ به آستین اوازمان طولی می دهیم (از آستین با پنس افقی استفاده می شود)
جهت درآوردن قسمت زیر آستین دو تیکه از طرفین الگوی آستین کت چقدر داخل الگو می شویم؟
از طرف چپ الگو تا ۳ سانت و از طرف راست از سر و دست و بالای آستین ۳ سانت از خط آرنج بغر از ۵/۱ سانت ۵/۲ سانت داخل شده به هم وصل می کنیم و بعد رولت کرد و تیکه زیر آستین به دست می آید.
در یک اندام نرمال مچ برابر باسن بزرگ و ارنج برابر خط کمر قرار می گیرد.
طریقه اوازمان دادن آستین فانوسی: در آستین بلند از خط آرنج قیچی می زنیم و در آستین کوتاه از زیر حلقه آستین تا سر دست را نصف کرده قیچی می زنیم و اوازمان ها را به طرف سردست و بالای آستین امتداد می دهیم.
تغییرات لازم در بالاتنه پشت و جلو جهت کشیدن آستین کیمونو: بالاتنه پشت جلو را با هم برابر و سرشانه پشت و جلو و همچنین حلقه ها را با هم برابر و یکسان می کنیم.
در آستین کیمونو ساسون سرشانه باز می باشد و برای افراد لاغر مناسب است.
در آستین کیمونو برای اینکه آستین به پشت نکشد ۱ سانت از سردست جلو کم می کنیم تا سرشانه ادامه می دهیم و همین مقدار را به سردست پشت اضافه می کنیم تا سرشانه ادامه می دهیم.
در موقعی که قد بالاتنه پشت و جلو یکی می شود هلالی کردن روی خط گردن با گشادی یقه پشت روی خط گردن اندازه می زنیم.
در چه افرادی ساسون پهلو در لباس ایجاد می کنیم؟ در افرادی که سینه بزرگ دارند
در الگوی جلو بعضی از اشخاص حلقه جلو گشاد وغیر قابل کنترل می باشد چه می کنیم؟ پنس کوچکی (۵/۱ تا ۲) در گودترین نقطه جلو گرفته و به نوک سینه ختم می کنیم این ساسون را روی الگو بسته و به پنس زیر سینه و سرشانه انتقال می دهیم.
راسته های الگو چیست؟ چندین خط موازیست که در طول الگو، بالاتنه ایجاد می کنیم و کاربرد آن بیشتر در لباسهایی که برش زیاد دارد می باشد. همیشه راسته الگو موازی با طول پارچه قرار می گیرد.
در تهیه پاترون تیپ از چه الگویی استفاده می کنیم؟ از پاترون بالاتنه که به طور کامل کنترل شده
پارچه پاترون تیپ از چیست؟ از پارچه متقال
از پاترون تیپ چه موقع استفاده می شود؟ در پارچه هائی که جای سوزن روی آنها اثر می گذارد و در لباس عروس که سفید است تهیه پاترون تیپ الزامی است.
اصول تبدیل الگوی اولیه به لباس: چون الگوی اولیه اندازه بدن می باشد آن را برای لباس آماده می کنیم. ابتدا قد دامن را به قد بالاتنه اضافه کرده و پائین دامن را از خط باسن یکسان می کنیم به خط کارور ۱ سانت اضافه کرده از قسمت حلقه آستین ۵/۱ سانت پائین آمده و ۲ سانت به خط سینه اضافه می کنیم. به خط کمر ۵/۰ سانت و به خط باسن و پائین دامن ۱ سانت اضافه می کنیم (به این عمل شمیزبه کردن هم گفته می شود)
اندازه های لازم جهت الگوی آستین: سرشانه، قد تا آرنج، قد تا مچ، دور بازو، دور مچ، عرض الگوی آستین معمولی ۲/۱ دور بازو + ۲، در کت ۲/۱ دور بازو + ۳، و در پالتو ۲/۱ دور بازو + ۴ می باشد
در کشیدن حلالی بالای آستین چه اندازه از کادر آستین بالا می رویم؟ ۱۰/۱ دور بازو
مچ آستین را چه اندازه درمی آوریم؟ به اندازه دور مچ + ۴ سانت و به عرض دلخواه
آستین ، کلان: ۱) آستین و کلان با استفاده از آستین کیمونو    2) آستین و کلان با استفاده از آستین ساده  و بالاتنه ساده
در آستین و کلان ساسون سرشانه بسته می باشد و برای افراد چاق مناسب تر است.
طرز درآوردن پاکتی سردست: مدل پاکتی را روی آستین طراحی می کنیم بعد رولت کرده و روی پارچه ی دولا درمی آوریم.
یقه فرنجی (قفقازیع سرداری ژاپنی): از ۲/۱ دور گردن لباس منهای ۱ سانت استفاده می کنیم.
یقه شکاری: ۲/۱ دور گردن لباس + ۲ سانت روی هم برگردد
یقه خرگوشی: در روی خط عمودی به اندازه نصف دور گردن را علامت می زنیم.
یقه مردانه: از ۲/۱ دور گردن استفاده می شود.
یقه رمدانه با برگرد جلو (یقه رسمی): از الگوی آماده شده فرنج رولت می کنیم و بعد یقه را روی آن طراحی کرده در می آوریم. یقه گرد (ب.ب) سرشانه ها را به هم وصل کرده یقه را طراحی می کنیم بعد رولت کرده درمی آوریم.
یقه گرد پایه دار: روی خط عمود بر هم ۲/۱ دور گردن منهای ۵/۰ و در پایه ۲/۱ دور گردن منهای ۱
یقه سورچی: برای گردن های بلند پارچه های ضخیم مناسب است
در یقه های سرخود (یقه آرشال، آمریکائی، اسپرت، انگلیسی): جهت بازی یقه ۱۲ تا ۱۵ سانت از گودی پائین می آئیم و برای روی هم کردن یقه ۲ سانت از خط جلو بالاتنه بیرون می رویم.
خط شکست به چه منظوری به کار می رود؟ جهت تا دادن یقه و رولت کردن آن
در یقه هایی که افتادگی یقه بین ۴ تا ۷/۵ سانتیمتر باشد مقدار فضای در پشت یقه ۵/۰ سانتی متر و در یقه هائی که پهن تر است مقدار فضای پشت یقه بیشتر است.
یقه بلیزر: مانند یقه انگلیسی دو تیکه می باشد فقط لبه پائین یقه ۲ برابر پشت یقه می باشد و نوک آن را به دلخواه تا ۵/۴ سانتی متر می توانیم از یقه انگلیسی، بالا رفته و به خط شکست و پایه وصل می کنیم. در این یقه روی هم برگرد اغلب ۶ تا ۷ سانت از جلو لباس بیرون می رویم (چهار دکمه) بیشتر در لباس های ضخیم استفاده می شود.
یقه حلزونی (والان دار): دایره اول به شعاع ۲۵ سانتی متر دوم ۱۲ سانتی متر سوم ۶ سانتی متر، چهارم ۳ سانتی متر می کشیم و بعد شکل حلزون را طراحی می کنیم از پارچه های لخت استفاده می شود.
یقه کرواتی: یقه کرواتی از اریب پارچه درآورده می شود و روی یقه گرد (معمولی) و یا یقه گلابی دوخته می شود.
الگو انواع سجاف: سرشانه بالاتنه پشت و جلو را به هم وصل می کنیم مدل یقه را (۷- خشت- گلابی، هلالی) به دلخواه روی بالاتنه طراحی کرده و بعد برای سجاف داخلی ۳ سانت داخل شده و از لبه یقه و سجاف رولت می کنیم لایه را به سجاف می چسبانیم.
شلوار: اندازه های لازم جهت کشیدن شلوار:  1- دور کمر    2- دور باسن بزرگ     3- قد شلوار
۴- قد زانو    5- دور زانو    6- گشادی دمپا    7- قد فاق
قد فاق چگونه به دست می آید؟ از ۴/۱ دور باسن بزرگ (یا قد نشیمنگاه + ۱)
آنفور شور و آنفور ژامپ چیست؟
آلفور شور- اندازه گرفتن سر تا سر فاق جلو و پشت
آلفور ژامپ- اندازه محل فاق تا سر پا می باشد
قبل از دوخن شلوار درز وسط پای شلوار قسمت پشت را کش کاری می کنیم و بعد به جلو شلوار وصل می کنیم.
شلوار بیژامه: مستطیل رسم می کنیم طول آن به اندازه قد شلوار و عرض آن ۴/۱ دور باسن + ۵ الی ۱۰ سانتی متر.
انتقال پنس یا جابه جا کردن پنحا: انتقال پنس مهمترین عامل در ژورنال شناسی و طراحی می باشد خطوطی که جهت انتقال پنس رسم می شود به مرکز تقاطع پنحا متصل می شود.
پیراهن مردانه از راه ساده: از الگوی بدون پنس (پنس سرشانه- زیر سینه- کنفرماسیون) استفاده می کنیم.
تخمین زدن پارچه با توجه به عرض پارچه و مدل:
۱-    در دامن ساده: یک قد لباس + زاپاس – عرض ۱۴۰ – عرض ۹۰ دوبرابر یا دو قد
در دامن های مدل دار دو قد عرض زیاد.
در دامن یک کلوش: شعاع کمر + قد + زاپاس = مقدار پارچه لازم
در دامن دو کلوش: شعاع کمر + قد + زاپاس ضربدر ۲ = مقدار پارچه لازم
در دامن چهار کلوش: شعاع کمر + قد + زاپاس ضربدر ۴
مقدار پارچه لازم جهت دامن پلیسه اریب راسته سه برابر دور باسن پارچه لازم است.
مقدار پارچه لازم جهت بلوز با عرض ۹۰ دو قد بلوز و یک قد آستین تقریباً ۵/۲ متر
مقدار پارچه لازم جهت بلوز با عرض ۱۵۰ دو قد بلوز و ۵/۱ متر
مقدار پارچه لازم در مانتو ۵/۲ متر- مانتو و شلوار ۵/۳ متر با عرض ۱۵۰، کت با عرض ۱۵۰-۵/۱ متر
پشت رو طول و عرض پارچه و راه پارچه طول یا تار پارچه معمولاً از الیاف ضخیم تر و مقاوم تر است.
عرض یا پود پارچه ظریف تر و نازک تر است- روی پارچه معمولاً برشته تر و نقشه های آن مفهوم تر است.
و همیشه طول و یا راه پارچه را با طول الگو منطبق می کنیم.
انتقال الگو روی پارچه با حداقل ضایعات: در پارچه های ساده الگو را سر و ته قرار می دهیم- در پارچه های پرزدار یا پارچه هائی که دارای نقش مشخص هستند کلیه الگو ها را به یک طرف سنجاق می کنیم. در پارچه های راه راه چهار خانه و جناقی: الگو طوری قرار گیرد که با مدل هم آهنگی داشته باشد و از نظر قرینه سازی دقت شود.
راه هاه و چهارخانه یا جناقی به هم بیفتد.
وسائل علامت گذاری روی پارچه: مل یا گچ خیاطی- صابون خیاطی- کاربن مخصوص خیاطی
محل های زاپاس در لباس: در قسمت شانه و حلقه یک الی ۵/۱ سانت- پهلو و بالای آستین ۲ سانت- در قسمت پائین دامن ۳ تا ۵ سانت معمول می باشد.
در مدل های غیر قرینه الگو روی یک لای پارچه قرار می گیرد و بعد زاپاسی گذاشته قیچی می زنیم.
لباس دراپه: به طرح هایی اطلاق می شود که دارای چین و شکن های اریب بوده و تا حدودی نامنظم به جشم می آید زیرا از پارچه هایی که دارای افت می باشد  مانند کرپ ، ژورژت و ژرسه استفاده می شود دختر خانم های خیلی جوان لباس دراپه نباید بپوشند و برای خانم های در سنین جوان و متوسط مناسب است برای قامت مناسب جلوه خواهد داشت زیرا دراپه انسان را چاق نشان می دهد.
در آستین دراپه ابتدا از آستین ساده رولت می کنیم و بعد اوازمان داده به صورت دراپه درمی آوریم در یقه دراپه الگو روی اریب پارچه قرار می گیرد.
الگوی شنل: از الگوی آماده شده لباس و یا اگر پارچه ضخیم بود از الگوی آماده کت استفاده می کنیم.
انواع لائی: لائی چسب در انواع کاغذی و پارچه ای، متقال، دائی ارگانز در لباسهای نازک: لائی موئی در لباسهای ضخیم کت و پالتو که به وسیله سوزن یقه به خود لباس وصل می شود.
قسمت هایی که احتیاج به لائی دارد: کمر دامن، ؟؟ چسب، یقه و مچ، قسمتهایی از لباس که دارای برش می باشد. لایه های چسب دار را با اندازه الگو بدون جای دوخت می بریم و به پشت پارچه در قسمت زیر یقه یا مچ وصل می شود.
لائی های بدون چسب را هم بدون جای دوخت در می آوریم (در پارچه های ضخیم) قطر پنس ها را خالی می کنیم و در قسمت جلو از زیر حلقه آستین تا محل سجاف را به شکل برش برمی داریم و به وسیله زیگزاگ (سوزن یقه) لائی را به لباس وصل می کنیم در قسمت رویه جای سوزن نباید باقی بماند.
دوخت زیپ با دست: در بعضی پارچه ها زیپ را باید با دست دوخت مانند پارچه های امامه نخی، جهت دوخت درزها استفاده می شود.
ابریشم تابیده: جهت دوخت جادکمه و دوختهای تزئینی استفاده می شود.
برای دوخت حریر و ژرسه از چه استفاده می کنیم؟ از کاغذ
آشنائی مختصر با جنس پارچه:
پنبه ای: از الیافی که به دور دانه گیاهی به نام غوزه می روید به دست می آید.
پشم: از الیافی که از پشم شتر و گوسفند به دست می آید.
ابریشمی: از پیله کرم ابریشم به دست می آید.
ابریشم مصنوعی و رایون: که طی سه مرحله نقره، چوب و مواد شیمیایی دیگر به دست می اید.
پلاستیک ماده مصنوعی که از سلولز و اسید و کافور به دست می آید.
شیشه ای ماده ای که از ذوب شیشه به طور شیمیایی به دست می آید.
تشخیص پارچه و اتوی آن
پنبه ای: نخ مستوره را از وسط پاره کنید نوک آن فر می خورد و ریش ریش به نظر می آید.
کتانی نخخ مستوره را از وسط پاره کنید نوک آن چین می خورد و انتهای آن محکم و ناصاف است. پارچه کتانی و نخی با حرارت نسبتاً زیاد اتو می شود.
پشمی: نخ مستوره را از وسط پاره کنید نوک نخهای آن از هم جدا و فرفری و نرم است.
(اگر نخ را بسوزانیم بوی پشم می کند) پارچه پشمی را با درجه متوسط طوری که روی آن پارچه مخصوص اتو انداخته باشیم اتو می زنیم.
ابریشمی: نخ مستوره را بکشید از وسط پاره کنید و نوک نخهای آن نرم و ناصاف و قابل ارتجاع (کشش) است پارچه ابریشمی را از طرف خواب پارچه یک بار فقط روی آن اتو بکشید. زیرا ممکن است تغییر رنگ بدهد.
ابریشم مصنوعی: نخ مستوره را بکشید و از وسط پاره کنید نخ به آسانی می شکند و انتهای آن مانند تسمه های سیمی به نظر می رسد با حرارت ملایم روی آن پارچه انداخته اتو می کنیم.
نایلون: نخ مستوره را بکشید و از وسط پاره کنید نوک آن ریش ریش می شود با حرارت ملایم روی آن پارچه انداخته اتو کنید.
طرز اتو کردن پارچه اریب: اتو را روی پارچه می گذاریم و برمی داریم بدون کش آوردن و یا به راه بافت پارچه اتو می زنیم. پارچه پشمی را قبل از برش اتو می زنیم. پارچه نخی و کتانی را قبل از برش آب می کشیم.
طرز اتوی پارچه مخمل: روی میز مخصوص به نام لولورت ، روی میزی که دارای روکش مخمل باشد و. یا اتو را روی دسته گذاشته مخمل را از پشت به آن می کشیم.
اندازه جادکمه را چگونه می گیریم؟ قطر جادکمه به علاوه ۱ تا ۲ میلی یا قطر دکمه بعلاوه ارتفاع یا نوار کاغذی را روی دکمه قرار می دهیم انتهای آن را به سنجاق زده دکمه را از نوار جدا کرده اندازه می زنیم.
سوزن یقه در چه مواردی به کار برده می شود؟ در لباسهای ضخیم و کت و پالتو به وسیله سوزن یقه لایه به پارچه یعنی به خود لباس وصل می شود.
فاصله دکمه کت چقدر است؟ فاصله دکمه کت ۱۰ سانتی متر می  باشد عرض جادکمه نیم سانتی متر و طول آن برابر دکمه باشد. یک پارچه مربع درآورده روی جادکمه قرار داده به صورت اریب.
جهت دکمه و جادکمه و جهت آن در لباس و فاصله آن از لبه لباس: در لباس خانمها جادکمه طرف دست راست و در لباس مردانه طرف دست چپ باز می شود. فاصله جادکمه از لبه لباس بین ۵/۱ تا ۲ سانتی متر و فاصله جادکمه ۸ تا ۱۰ سانتی متر می باشد.
وقتی پارچه برق می افتد چگونه برق را برطرف می کنید؟ ؟؟ پارچه را آغشته با آب غوره کرده و روی پارچه می کشید
آستر کشی: آستر کمی از لباس گشادتر بریده می شود. آستر ۲ سانتی متر کوتاه تر از رویه بریده می شود. در پارچه های گیپور و دانیل و حریر موقع آسترکشی دوبله عمل می کنیم یعنی رویه را به آستر کوک می زنیم و همزمان آستر و رویه را برش می زنیم. در آسترکشی اگر لباسمان پیله دارد در استر پیه حذف می شود.
عیب یابی و معایب در دوخت چرخ. نخ رو (فوقانی) به هنگام دوخت پاره می شود:
۱- سوزن خم یا کند شده است.    2- سوزن به درستی نصب نشده است.    3- نخ کشی ماشین به درستی انجام نشده است.     4- کشش نخ رو زیاد و به اصطلاح سفت است.    5- روی نخ گره وجود دارد.    6- نخ با سوزن مطابقت ندارد (استفاده نخ ضخیم در مقایسه با ظرافت سوزن)    7- لبه های سوراخ روی صفحه کار بیشتر پیله پیدا کرده است با کمی کاغذ سمباده نرم آن را می توان صاف نمود و یا عوض کرد.    8- لبه های چشم سوزن تیز و برنده شده است.        9- سوزن پائین تر از حد معمول قرار گرفته است.
چرا نخ ماسوره هنگام دوخت پاره می شود؟
۱- جاماسوره به درستی نصب نشده است.    2- نخ کشی از محل تا جای ماکو انجام نشده است.
۳- کشش نخ ماسوره زیاد است.    4- نخ روی ماسوره ناهموار پیچیده شده است.        5- ماسوره زیادتر از حد معمول پر شده است.    6- عدم تناسب ماسوره و نخ رو        7- وجود گره در نخ
۸- سوراخ روی صفحه کار پیش بر پیله پیدا کرده است.
چرا سوزن هنگام دوخت می شکند؟
۱- صفحه روی کار پیش بر محکم نمی باشد.        2- کشیدن پارچه تودم با فشار زیاد از زیر پایه چرخ        3- جا نیفتادن سوزن در میله مخصوص آن به طور صحیح    4- دوخت با سوزن خیلی نازک با پارچه های خیلی ضخیم.
مساوی نبودن بخیه ها: چنانچه بخیه ها یک اندازه نباشد و در فاصله های کم چند بخیه دوخته نشود دلایل زیر وجود دارد:
۱- سوزن به درستی جا نیفتاده    2- سوزن در جهت اشتباه نخ شده است        3- خمیدگی یا کندی سوزن        4- سوزن خیلی نازک در مقایسه با ضخامت نخ        5- سوزن کوتاه باشد
جمع شدن بخیه ها: ۱- به سختی رد شدن نخ از دستگاه تنظیم نخ رو    2- درشتی بیش از اندازه بخیه ها
۳- استفاده از پارچه های نازک و لطیف بدون به کار بردن کاغذ نازک
در چه مواردی کار پیش بر عمل نمی کند؟ ۱- دکمه تنظیم طول بخیه روی صفر قرار دارد    2- کار پیش بر در وضعیت پائین قرار دارد (یا دکمه مربوط به آن تنظیم نیست        3- پایه فشار ندارد
چه مواقعی پارچه نخ کش می شود (طرز تشخیص سوزنهای نوک پریده)؟ موقعی که نوک سوزن پریده باشد
چه مواقعی نخ رو و چه مواقعی نخ زیر کنده می شود؟ اگر چرخکاری ما زیر بزند کشش نخ رو شل و نخ ماسوره سفت می باشد و اگر چرخ رو بزند کشش نخ رو سفت و نخ زیر یا ماسوره شل می باشد.
اگر در هنگام چرخکاری رو نخ ماسوره پاره شود چه می کنیم؟ به نخ رو کاری نداریم ماسوره را دوباره نخ کرده از قرقره دیگر نخ کرده وزیر چرخ گذاشته چرخکاری را ادامه می دهیم.
دنده های متحرک (یا کار پیش بر) چه عملی انجام می دهند؟ باعث رد شدن پارچه از زیر پایه می شوند (نقش به حرکت درآوردن و رد کردن پارچه را به عهده دارند)
لکه گیری: در موقعی که روی پارچه لکه پیدا می شود چه شرایطی را باید در نظر گرفت؟
۱- جنس پارچه    2- رنگ پارچه        3- نوع لکه
لکه چربی: به لکه تتراکلروکربن- تری کلرواتیل یا بنزین بمالیم. در صورت لزوم دور بر آن کاغذ آب خشک کن گذاشته و اتو بکشید روغن ماهی به آب گرم و صابون از بین می رود لکه روغن کوچ را نباید بنزین زد.

 

 

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  ۱۰ فیلم ممنوعه دنیا را بشناسید

  اگر به فهرست فیلم های توقیف شده در جهان نگاه کنید، خواهید دید که اسامی‌ فیلم های کارگردانان بزرگ تاریخ سینما مثل استنلی کوبریک و برناردو برتولوچی و سام ریمی‌ در این میان وجود دارد.

  معرفی ۱۰ فیلم پربیننده کریستوفر نولان

  کریستوفر نولان، کارگردان و نویسنده انگلیسی، با استفاده مکرر از روایت‌های غیرخطی و اغلب ذهنی در فیلم‌هایش، شهرت و محبوبیت زیادی در میان منتقدان و مخاطبان سینما پیدا کرده است.

  نحوه پخت کیک آناناس وارونه

  نحوه پخت کیک آناناس وارونه ۲٫۰۰/۵ (۴۰٫۰۰%) ۱ امتیاز اگر به دنبال یک کیک جدید برای دسر و یا عصرانه هستید، پیشنهاد ما به شما کیک آناناس وارونه است. در این مقاله شما را با دستور تهیه این کیک خوشمزه آشنا خواهیم کرد.

  آموزش کاردستی کوسن فانتزی + ۱۰ ایده کوسن های زیبا

  آموزش کاردستی کوسن فانتزی + ۱۰ ایده کوسن های زیبا ۳٫۰۰/۵ (۶۰٫۰۰%) ۲ امتیازs وجود کوسن‌ها با طرح ها و رنگ های مختلف به دکوراسیون خانه عمق و روح تازه ای می‌بخشد. دوختن کوسن چندان سخت نیست و تنها به کمی خلاقیت نیاز دارد.

  روبان دوزی خلاقانه

  روبان دوزی خلاقانه ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۳ امتیازs

  ۲۰ تا از متداول ترین خطاهای آشپزی

  ۲۰ تا از متداول ترین خطاهای آشپزی ۳٫۰۰/۵ (۶۰٫۰۰%) ۱ امتیاز ۱. مزه‌دارکردن گوشت در ظرف فلزی؛ از اشتباهات آشپزی رایج. مزه‌دارکردن گوشت فقط این نیست که گوشت را داخل کاسه‌ای قدیمی بگذاریم تا ۲۴ ساعت در مواد و سس باقی بماند.
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi