بستن تبلیغ close


تبلیغات


جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

تبلیغات کاپریلانوار

آموزش مساحتها

آموزش مساحتها
امتیاز به این مطلب!

323 views

بازدید


اولین فعالیت این است که یک تلق را بر‎داریم و تعدای مربعهای یک سانت را با رنگهای متفاوت روی آن می‎چسبانیم .
سؤال از دانش‎آموز: چند مربع در اینجا بکار رفته است و از او می‎خواهیم ضلعهای مربع‎ها را بشمارد تعداد مربعهای بکار رفته ۴۹ عدد است .
دانش‎آموزان را به گروههای دو نفری و سه نفری تقسیم می‎کنیم و از هر کدام می‎خواهیم مربعی را رسم کنند. مثلاً تعدادی از آنها مربعهایی با ضلع ۳ سانتی‎متر و تعدادی با ضلع ۵ سانتیمتر رسم کنند و اگر بخواهند سر کلاس این مربعها را رسم کنند وقتگیر است می‎توانند از کاغذهای شطرنجی استفاده کنند. در واقع برای رسم مربعهای ۳ سانتی‎متری بهتر است کاغذهای شطرنجی را رنگ کنند و آن را تقسیم‎بندی کنند.
از دانش‎آموز سؤال می‎کنیم هر مربع چند تا از این مربعهای یک سانتی را می‎تواند پوشش بدهد. بعداز اینکه اینکار را چند بار تکرار کردند باید دریابند که اگر یک ضلع مربع را در خودش ضرب کنند، مساحت مربع بدست می‎آید .
همین فعالیت را می‎توانیم در مورد مستطیل انجام دهیم. تعداد مربعها را می‎گیرد. دانش‎آموز به تجربه در‎می‎یابد که اگر بخواهد مساحت مستطیل را بدست آورد باید طول را ضربدر عرض کند.
فعالیت بعدی این است که از دانش‎آموز می‎خواهیم پنج تا مربع به اندازه‎های ۲×2 به فرمهای مختلف در کنار هم قراردهد. اما باید به دو نکته توجه داشت.
مربعها را کنار هم قرار می‎دهیم ، اما نباید رأسهایشان با هم مماس باشد و باید از اضلاعشان با هم مماس باشند .
اشکال نباید طوری کنار هم قرار بگیرند که با چرخش شبیه هم بشوند. اگر دانش‏آموزی فکر کرد که دو تا شکل با هم فرق می‎کند ولی با هم متفاوت نیستند باید از دانش‎آموز بخواهیم که روی کاغذ شطرنجی مربع ۴×4 بکشند و اطراف آنها را ببرد. آنها را روی صفحه‎ای گردش بدهد تا ببینید دو تا شکلی که فکر می‎کرده از هم مجزا هستند؟
آیا با گردش مثل هم می‎شوند یا نه ؟
این مربعهایی را که کشیده بصورت ۱×1 خط کشی کند. حال از او می‎پرسیم مساحت هریک از شکلها چقدر است؟ می‎تواند با شمردن تعداد مربعها مساحت هر کدام از شکلها را بدست آورد و تجربه می‎کند که مساحتها با هم برابر است. اما محیط مربعها چطور ؟ چون گفتیم که کدام از شکلها ۴ سانت است . باید محیط هر کدام را بدست بیاورد . در پایان می‎بیند که محیط هر کدام متفاوت است .
محیط کدام یک از اشکال کمتر است؟ محیط کدام یک از اشکال از همه بیشتر است .
می‎توانیم از دانش‎آمورز سؤال کنیم که این اشکال را چگونه تا بزنیم،‌تا تبدیل شوند به یک مکعب در باز دانش‎آموز خود باید تجربه کند.
  فعالیت بعدیبدست آوردن مساحت متساوی‎الاضلاع است ؟
یک شکل متساوی‎الاضلاع داریم. از مساحتهای شکل قبلی استفاده می‎کنیم و یک مثلث را از آن برش می‎دهیم. شکل تبدیل می‎شود به یک مستطیل.
برای بدست آوردن مساحت مستطیل چه کاری باید انجام داد؟
طول را × عرض  می‎کنیم، مساحت مستطیل بدست می‎آید. طول در واقع همان قاعده متساوی‎الاضلاع است. و عرضش همان ارتفاع است. پس برای بدست آوردن مساحت متساوی‎الاضلاع کافی است قاعده ضربدر ارتفاع می‎کنیم.
برای تشکیل لوزی دو تا مستطیل رنگی را بهم می‎چسبانیم، یکبار از عرض تا می‎زنیم و یکبار از طول بعد نقاط را بهم وصل می‎کنیم . چهار نقطه بوجود آمده را به هم وصل می‎کنیم که چهار مثلث بدست می‎آید و این چهار مثلث را برش می‎زنیم . از دانش‎آموزان سؤال می‎کنیم که آیا این مثلثها با هم برابرند؟
دانش‎آموز می‎تواند مثلثها را روی هم قرار دهد تا بفهمد که آنها با هم برابر هستند یا نه. سپس لوزی را روی یک مقوا می‎چسبانیم . مثلثهای ایجاده شده را می‎چسبانیم. از دانش‎‎‎آموز سؤال می‎کنیم که مساحت لوزی به چه صورتی بدست می‎آید ؟
قطر بزرگ لوزی با چه چیزی برابر است؟ با طول مستطیل برابر است.
قطر کوچک لوزی با چه چیزی برابر است؟ با عرض مستطیل برابر است.
مساحت مستطیل چگونه بدست می‎آید ؟ طول × عرض پس مساحت لوزی می‎شود قطر بزرگ × قطر کوچک تقسیم بر۲ ،
پس مساحت لوزی نصف مساحت مستطیل است.
 
 قطر کوچک × قطربزرک
۲

 
نمایش زاویه‎ ها
 
اولین فعالیت در واقع نمایش زاویه‎ها توسط ابزار می‎باشد. معلم می‎تواند از ابزارهای ساده‎ای استفاده کند. من در اینجا دو تا دایره تهیه کرده‎ام که یکی از آنها بصورت کاغذی و دیگری بصورت مقوایی است.
دایره مقوائی را با نقاله اندازه‎گیری می‎کنیم و به دانش‎آموز نشان می‎دهیم . اگر دانش‎آموزان ابزار در اختیار داشته باشند می‎توانند انواع زاویه‎ها را با گردش آنها تجربه کنند و برای دانش‎آموزان تفهیم مطلب ساده‎تر است.
این دو طرح را توسط دکمه فشاری به هم وصل می‎کنیم، در هر قسمت شعاع دایره‎ها مشخص شده است. با گردش این دایره‎ها زاویه‎ای که مورد نظرمان است روی صفحه نمایش داده می‎شود.
فعالیتهایی که مربوط به قسمت زاویه‎هاست، یکنواخت است و در همین حد به دانش‎آموز ارائه می‎شود.
فعالیت بعدی،‌یک کاغذ یا یک مقوا آماده می‎کنیم و روی آن چند مثلث با دکمه وصل می‎کنیم . از دانش‎آموزان می‎خواهیم با گردش این شکلکها، زاویه‎های ۹۰ درجه، ۱۸۰ درجه یا ۳۶۰ درجه را تجربه کنند . البته اندازه‎هایی  که بدست می‎آورند تقریبی است.
از دانش‎آموز بخواهیم به زاویه ۸۰ درجه مثلث را بچرخاند و بعد از او بخواهیم مثلث را به زاویه ۱۸۰ درجه بچرخاند به همین ترتیب مثلث را می‎چرخانیم و زاویه‎ها را مشخص می‎کنیم.
می‎توانیم این فعالیت را با یک فعالیت هنری شروع کنیم. بدین صورت که از دانش‎آموز بخواهیم یک ماشین درست کند. ابتدا یک تکه کاغذ مستطیلی تهیه می‎کنیم و آن را به کاغذ می‎چسبانیم و دو دایره برای تایرهای آن قرار می‎دهیم . یک مثلث قائم‎الزاویه و یک مستطیل در بالای مستطیل در کنار هم می‎چسبانیم. شکل تبدیل به یک ماشین می‎شود.
در واقع از دانش‎آموز می‎پرسیم که این دایره شعاعهایش کدام هستند. یکبار دیگر خاصیت آن را از او بخواهیم . از دانش‎آموز بخواهیم که مثلث چه نوع مثلثی است و شکل ساخته شده را با دکمه‎ای وصل می‎کنیم.
از دانش‎آموز می‎خواهیم که اگر شکل را ۹۰ درجه بچرخد به چه صورت می‎شود و اگر ۱۸۰ درجه بچرخد به چه صورت می‎شود. به این ترتیب انواع و اقسام زاویه‎ها را با گرداندن این شکل تجربه می‎کنند. ضمن اینکه یک کارهنری را هم انجام داده است .
فعالیت بعدی، دو تا مثلث تهیه می‎کنیم و از دانش‎آموز می‎خواهیم که این مثلث‎ها را طوری تا بزند که زاویه‎هایشان در کنار هم قرار بگیرد.
از دانش‎آموز سؤال می‎کنیم این سه زاویه مجموعشان چند درجه می‎شود؟
چون روی یک خط قرار گرفته‎‎اند باید احساس کند که ۱۸۰ درجه است .و می‎تواند این کار را با نقاله انجام دهد تا به این نتیجه برسد.
فعالیت بعدی، حرکت بدنی است. معلم در وسط کلاس قرار می‎گیرد و از دانش‎آموز می‎خواهد که بدنش را به اندازه ۹۰ درجه بچرخاند و بعد از او می‎خواهیم بدنش را به اندازه ۱۸۰ درجه بچرخاند و به همین ترتیب ادامه می‎دهیم.

دانلود کتاب

مطالب مشابه با این مطلب

  ۴ روش تصدی شغل قضاوت

  شغل قضاوت/ احتمالا بسیاری از فارغ‌ التحصیلان رشته‌های حقوق یا فقه، بارها در زمان تحصیل به آینده‌ی شغلی خود اندیشیده‌اند؛ غالب افرادی که رشته علوم انسانی را برای تحصیل در دوران دبیرستان برمی‌گزینند، رؤیای دفاع از حقوق افراد جامعه یا قضاوت در مورد دعاوی […]

  از رشته روزنامه نگاری چه می دانید ؟

  رشته روزنامه نگاری/ اگر به اتفاقات و رویدادهای سیاسی، اجتماعی و یا ورزشی علاقه مندید و شغلی را دوست دارید که مهارت های نوشتاری در آن کاربرد زیادی داشته باشد، شغل روزنامه نگاری (خبرنگاری) مناسب شماست.

  فناوری نوین آموزش

  فناوری نوین آموزش/ فناوری نوین آموزش/ فناوری آموزش یک بازار پر رونق مدارس، مدارس و دانشگاه ها است که عصر جدیدی از یادگیری و آموزش را به ارمغان آورده است. در قرن ۲۱، محل های کسب و کار توسط فناوری تغییر یافته اند. به […]

  ۱۰ سوال بعد از شکست در کنکور

  ۱۰ سوال بعد از شکست در کنکور/ ۱۰ سوال بعد از شکست در کنکور/ اگر پس از کنکور، نسبت به دست‌یابی به رتبه‌ی مد نظرتان خوش‌بین نباشید، در محاصره‌ی احساسات و برداشت‌های متفاوت قرار می‌گیرید. آبشخور تصمیمات آتی شما همین احساسات و تفکرات‌تان خواهد […]

  طراحی فضای آموزشی مدارس

  طراحی فضای آموزشی مدارس/ طراحی فضای آموزشی مدارس/ مطالعات نشان داده است که طراحی فضای آموزشی تاثیر مهمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. در این گزارش سه نمونه فضای آموزشی در ژاپن، دانمارک و اسپانیا را بررسی می کنیم که از طراحی سنتی […]

  اصول و فنون کلاسداری

  اصول و فنون کلاسداری/ اصول و فنون کلاسداری/ چگونه بپرسیم : بهتر است برای پاسخ دادن،به دانش‌آموزان فرصت کافی بدهید.تحقیقات نشان می‌دهند که «سه‏ ثانیه» بهترین زمانی است که می‌توان برای پاسخ به یک سؤال درنظر گرفت. اگر کودکی سریعا گفت: «نمی‏دانم» به او […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد