جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

بدمینتون

565

بازدید

لباس
– لباس : لباس بازیکنان باید مطابق قوانین بین المللی بازی ، سبک و آزاد و به رنگ سفید باشد تا ورزشکاران بتوانند حرکات مانوری لازم را به راحتی انجام دهند . همچنین لباس باید قابلیت تبادل حرارتی بدن را داشته باشد .
کفش
– کفش : کفش مناسب برای بازی بدمینتون در سالن باید دارای کف پلاستیکی صاف و برای بازی در فضای باز باید با کف آجدار باشد . بطور کلی کفش بازیکنان باید به گونه ای پیش بینی شود که دارای ویژگیهای مورد نیاز برای استفاده بر روی کفپوش بوده و مطابق قوانین بین المللی باشد پوشیدن جورابهای ضخیم برای محافظت از پاها مفید است .

درایو
درایو ، ضربه ای است که از سمت راست و یا چپ بدن و یا اطراف سر به شکل فورهند یا یک هند زده می شود و شامل موازی سطح زمین و هم سطح قسمت بالایی نور به طور افقی به زمین ارسال می گردد . ( شکلهای ۱-۸ و ۲-۸ و ۳-۸ ) .
در این حالت صفحه راکت به صورت افقی با زاویه تقریباً ۹۰ درجه به شاتل به وسط و یا انتهای زمین حریف ارسال می شود .
شرط موفقیت  در این ضربه دریافت شاتل از بالا و هم سطح نور است که ممکن است از جلو و یا کنار بدن اجرا گردد .
پیشنهادهایی برای انجام بهتر ضربه درایو
۱-    پاها به اندازه عرض شانه ها باز باشد .
۲-    پاها کمی خمیده باشد و حرکت بر روی پنجه های پا صورت گیرد .
۳-    درایو یک نوع ضربه حمله ای محسوب می شود و برای انجام موفق تر آن باید شاتل را از جلوتر و بالاتر زد .
۴-    با گردش بدن و یا بالاتنه به سمت شاتل (‌فورهند و یک هند ) ، انجام حرکت آسان تر می گردد و نیروی وارد بر شاتل هم افزایش می یابد .
اسمش
این ضربه به حداکثر قدرت نیاز دارد و بازیکن با شدت بسیار زیادی شاتل را به سمت پایین و هدف مورد نظر در زمین حریف ارسال می دارد .
برای انجام هر چه بهتر این تکنیک ، ضرورت دارد که حالت اصلی ضربه زدن به طور کامل انجام گردد و پس از آن با هماهنگی هر چه تمام تر به شاتل ضربه زده شود .
همچنین لازم است برای رسیدن به هدف فوق ، بازیکن با حرکت و کار صحیح پاها به محل ضربه زدن برسد و با حالت درست گرفتن راکت به شاتل ضربه مناسی را بزند تا شاتل بدرستی به هدف مورد نظر اصابت نماید .
پس از رسیدن بازیکن به محل مورد نظر ،‌ حالت اصلی ضربه زدن را به شکلی می گیرد که وزن بدن در ابتدا روی پای عقب است و با حرکت راکت به تدریج به پای جلو منتقل می شود و راکت با دست کشیده ،‌ از بالاترین و جلو ترین نقطه ممکن شاتل را می زند .
انتقال وزن بدن و حالت گردش به جلو دست به کار مچ کمک خواهد کرد که شاتل بدرستی و با سرعت و شدت حداکثر به زمین ارسال شود . ( شکل ۴-۸ )
در یک ضربه اسمش کامل ، شاتل باید به شکل خط مستقیم فرستاده شود و با شدت و حداکثر قدرت از روی نور عبور نماید ( شکل ۵-۸ )
شکل (‌ 5-8 ) مسیر پرواز شاتل در اسمش
به عبارت دیگر از زمانی که راکت به شاتل برخورد می کند . شاتل باید مستقیم به طرف پایین و نقطه مورد نظر در زمین حریف مسیر خود را طی کند .
اسمش به عنوان یک ضربه تمام کننده اساسی در بازی بدمینتون مورد توجه است و در یک اسمش کامل وشدید سرعت شاتل به حدو د ۱۸ تا ۲۱ کیلومتر در ساعت می رسد .
اگر اسمش به شکل موثر مورد استفاده قرار گیرد و با زوایا و سراشیبیهای مختلف زده شود ، در طول بازی نگرانی مستمر برای حریفان به وجود می آورد ، علاوه بر آن توازن و تعادل و اعتماد بنفس حریف را در دفاع از بین می برد .
استفاده صحیح از اسمش باعث افزایش اثر ضربات دیگر از قبیل دراب ، تاس و دیگر ضربات فریبنده می گردد و حریفان را در یک حالت روانی نامطمئن قرار می دهد و آنان نمی توانند تشخیص دهند که آیا ضربه بعدی یک اسمش شدید و سریع است یا اسمش درایوی شکل و یا ضربه دیگری است .
فواید اسمش صحیح
اگر اسمش از بالاترین و جلوترین نقطه ممکن زده شود فوایدی دارد که بازیکن  زننده از آن بهره مند می گردد :
۱-    بازیکن می تواند از زاویه بالاتری برای ارسال شاتل استفاده نماید
۲-    برای فرستادن شاتل به محل مورد نظر ، بازیکن می تواند نشانه گیری بهتر و متنوع تری انجام دهد .
۳-    شاتل را می تواند به حالت عمودی تر به زمین حریف ارسال نماید
۴-    حریف را برای پاسخ دادن دچار مشکل بیشتری می کند .
پیشنهاد هایی برای انجام بهتر اسمش
۱-    برای بدست آوردن حداکثر قدرت ،‌ دستها ، مچ ،‌ کتف و پای بازیکن به حالتی قرار بگیرند که بدن او تعادل و توازن کامل داشته باشد .
۲-    راکت را با حداکثر سرعت ممکن به طرف شاتل حرکت داده تا در بالاترین و جلوترین نقطه نسبت به بدن بازیکن یا شاتل برخورد نماید .
۳-    هماهنگی کامل پاها ،‌ بدن ، کتف و مچ دست با یکدیگر شدت و سرعت ضربه اسمش را افرایش می دهد .
۴-    حالت درست ضربه زدن ضمن زیبایی تکنیک اسمش موجب ازدیاد قدرت نیروی وارده بر شاتل می شود
دفاع کردن
دفاع ، واکنشی در مقابل اسمش است و اگر بازیکن بتواند به خوبی آْن را انجام دهد ضمن بر کنار ماندن از تزلزل روانی در مقابل حملات حریف ،‌ می تواند تاکتیک بازی خود را متناسب با  شرایط موجود طراحی نماید .
بازیکنی که تاکتیک دفاعی را انتخاب می کند باید در کلیه آموز دفاعی بویژه انواع دفاع مهارت کافی داشته باشد . انواع دفاع به دو صورت فور هند و یک هند اجرا می شود .
انواع دفاع
دفاع را می توان به سه روش انجام داد :
۱-    دفاع کوتاه : این نوع دفاع بیشتر در بازیهای یکنفره مورد استفاده قرار می گیرد و یا انجام آن شاتل به جلوی زمین حریف و نزدیک به تور هدایت می شود .
در این حالت به محض نزدیک شدن راکت به شاتل و در لحظه بر خورد به آن ،‌ مچ دست و راکت به طرف عقب و پایین گردش نموده ، صفحه راکت با سطح افق تقریباً زاویه ۴۵ درجه می سازد و با این عمل ،‌ هم شاتل از نور عبور می کند و هم نزدیکترین فاصله را نسبت به تور خواهد داشت ( شکلهای ۷-۸ و ۸-۸ )
در این نوع دفاع نیروی قابل ذکری به شاتل وارد نمی شود و دست و راکت با صرف کمترین انرژی شاتل را در سطح زانو و یا پایین تر از آ‌ن دریافت و به محل مورد نظر هدایت می نماید . هدف از انجام  دفاع کوتاه کشاندن حریف به جلوی تور و گرفتن حالت حمله و مرکزیت زمین از اوست .

۲-    دفاع درایو :
این نوع دفاع بیشتر در بازیهای دو نفره کاربرد دارد و با انجام آن شاتل به وسط و یا انتهای زمین حریف ارسال می گردد ( شکل ۹-۸ )
در این حالت شاتل نسبت به دفاع کوتاه از بالاتر و جلوتر زده می شو د و زاویه برخورد راکت و شاتل تقریباً ۹۰ درجه می باشد .  و شاتل به شکل افقی و موازی سطح بالایی تور به زمین حریف پرواز می کند . در این ضربه دست و صفحه راکت از کنار بدن و هم سطح بالای تور حالت افقی به شاتل برخورد می نماید . ( شکل ۱۰-۸ )
هدف از انجام درایو گرفتن حالت حمله از حریف می باشد .

۳-    دفاع متوسط
این نوع دفاع بیشتر در بازیهای دو نفره مورد استفاده قرارمی گیرد و یا انجام آن ، شاتل با ارتفاع مناسب از حریف عبور کرده به قسمتهای انتهایی زمین او ارسال می شود . حالت برخورد راکت با شاتل تقریبا مانند سرویس متوسط است یعنی صفحه راکت بیشتر به کنار شاتل اصابت می کند
هدف از انجام دفاع متوسط ، حرکت دادن حریف به انتها و یا چپ و راست زمین و نتیجتا تحت فشار دادن اوست .
اطلاعات عمومی:
ورزش بدمینتون به عنوان یک بازی پر هیجان و شاداب ، محبوبیت و طرفداران زیادی پیدا کرده است . بازی بدمینتون سرعتی بوده و نیازمند استقامت ، دقت ، تعادل و تصمیم گیریهای بسیار سریع می باشد .
این بازی در فضای باز و بسته انجام می شود ولی انجام این بازی در فضاهای باز به علت وزن کم توپ که در اثر وزش کمترین نسیم منحرف می شود از دقت کمتری برخوردار است
بازی بدمینتون بر روی زمینی به شکل مستطیل بصورت انفرادی و یا دوبل انجام می شود . در بازیهای انفرادی در هر قسمت زمین یک نفر ودر بازیهای دوبل در هر قسمت زمین دو نفر قرار می گیرند .
مسابقات بدمینتون در سه گیم صورت می گیرد که برنده باید دو گیم از سه گیم را برده باشد . زمین بازی انفرادی و دوبل بدمینتون ، مستطیل شکل بوده و بوسیله تور به دو قسمت مساوی تقسیم می شود . در هر قسمت یک خط کوتاه سرویس و یک خط بلند سرویس بصورت عرضی به موازات تور وجود دارد و یک خط مرکزی در امتداد عمود بر تور و مابین دو خط فوق قرار می گیرد .
در زمین بازی انفرادی در هر طرف تور ، طول زمین ۷/۶ و عرض آن ۱۸/۵ متر می باشد . خط منطقه سرویس در ۷۶/۰ متر از خط سرویس دو نفره واقع شده و خط محدوده سقوط سرویس در فاصله ۹۸/۱ متری از تور قرار دارد . بدین ترتیب حد انتهایی یا طول زمین برای هر دو بازی انفرادی و دوبل یکی است ولی در بازیهای دوبل هر زمین سرویس ۷۶ سانتیمتر کوتاهتر از زمین انفرادی می باشد
این بازی یه عات جذابیت و تحرکات و همچنین ظرفیت و دقت زیادی که دارد و به جهت رد و بدل شدن سریع ضربات و امتیازات ، تماشاچیان زیادی را به خود اختصاص داده است . صندلیها و یا سکوهای مورد استفاده برای تماشاچیان ممکن است در دو و یا یک سمت طولی زمین در جایی که محل بازیها به سهولت قابل دید باشد ، قرار داده شود .
جایگاه تماشاچیان ممکن است از همکف و یا از ارتفاع ۴۵ تا ۹۰ سانتیمتر کف سالن و با شیب محدود ۲۷ درجه با حفظ حریم لازم طرح و اجرا گردد . به گونه ای که دید کافی برای همه نسبت به زمین بازی فراهم شود .
حد اقل تعداد تماشاچیان در سطح شهر حدود ۳۰۰۰ نفر ، در سطح استان و منطقه ۵۰۰۰ و در سطح ملی و المپیک تا حدود ۸۰۰۰ نفر ممکن است در نظر گرفته شود .
تجهیزات مورد نیاز
– شاتل و یا توپ مخصوص : توپ بدمینتون ممکن است از مواد طبیعی یا مصنوعی ساخته شود . پایه توپ از جنس چوب پنبه به قطر ۵/۲ الی ۷۵/۳ سلنتیمتر می باشد که یک لایه چرمی آن را می پوشاند و ۱۴ الی ۱۶ پرک به طول ۲۵/۶ الی ۷ سانتیمتر درون پایه محکم می گردد . بطوریکه قطر فوقانی پرها ۸/۵ سانتیمتر می باشد . وزن توپ با توجه به شرایط جوی محل بازی بین ۷۴/۴ تا ۵/۵ گرم متغیر است .
– راکت : راکتهای بازی بدمینتون در سه نوع سبک ، متوسط و سنگین ساخته می شود که بوسیله رشته های باریک مشبک به قاب کشیده می شود . سطح تماس باید مسطح و عاری از هر گونه شیب اضافی یا برجستگی باشد . چگونگی گذاشتن زه ها از یکدیگر باید یکنواخت بوده و محکمی آن در قسمتهای مختلف راکت مساوی باشد . قاب راکت به انضمام دسته آن نباید بیش از ۶۸ سانتیمتر و عرض آن نیز باید بیشتر از ۲۳ سانتیمتر باشد . همچنین طول سر راکت نباید از ۲۹ سانتیمتر بیشتر باشد .

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  قوانین بازی بولینگ

  ورزش بولینگ چیست؟ بولینگ بازی ‌ای با قدمت بسیار است که از زمان های دور تا به حال یکی از محبوب ترین بازی ها بین مردم نقاط مختلف جهان بوده است. توپ و پین های بازی بولینگ را در آرامگاه پادشاه مصری ای که […]

  چگونه با شنا لاغر شویم ؟

  شما با دست ها و پاها روی آب شناور می شوید و با استفاده از ماهیچه های پشت تعادل خود را حفظ می کنید. علاوه بر آن اگر از ورزش های هوازی دیگری چون کاردیو، پیاده روی و دو خسته شده اید، می توانید […]

  ۲۵ تاکتیک بازی شطرنج

  ۲۵ تاکتیک بازی شطرنج ۳٫۲۴/۵ (۶۴٫۸۶%) ۳۷ امتیازs فراگیری اصول بازی شطرنج ارتقای سریع سطح توانایی از یک بازیکن مبتدی به یک بازیکن پیشرفته و حرفه ای را در پی داشته و دستیابی به مهارت های فنی این بازی را میسر می گرداند؛

  مزایای پیاده روی بمنظور لاغری شکم

  شاید داشتن شکمی صاف و بدون چربی‌های انباشته برای بسیاری افراد آرزوی دست نیافتنی باشد. اما واقعیت آن است که آب‌کردن چربی‌های انباشته شده شکم و لاغری شکم با داشتن یک رژیم غذایی اصولی، معتدل و همیشگی و سی دقیقه تا یک ساعت پیاده‌روی […]

  اگر قصد انجام ورزش در تابستان را دارید …

  وقتی نوبت به عرق کردن در گرمای تابستان می رسد، اشتباهات رایج در نهایت منجر به مشکلات خطرناکی می شود.

  ۲۵ مهارت پیروزمندانه در شطرنج

  ۲۵ مهارت پیروزمندانه در شطرنج ۴٫۱۶/۵ (۸۳٫۱۶%) ۱۹ امتیازs ۱- مهره های خود را هر چه سریعتر گسترش دهید آنچه در شروع بازی شطرنج مهم است، گسترش مهره ها به بهترین محل ممکن و قلعه گرفتن شاه است. گشایش زمانی کامل می شود که […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi