جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

سیستم سوخت

803

بازدید

سیستم سوخت ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز
تصفیه و تهیه بنزین اتومبیل – بنزین یکی از چند مشتقات نفتی است که از نفت خام بدست می آید نفت خام در تصفیه خانه و در داخل یک مخزن بلند فلزی تقطیر می شود . این مخزن را برج تقطیر جزء به جزء‌(Fractionating  Tower)  می گویند .
نفت خام در داخل کوره گرم شده و به درجه حرارتی می رسد که تمام مشتقاتی که باید تهیه گردند بصورت گاز در می آیند . گاز متصاعد شده پس از عبو از مراحل مختلف تقطیر شده و به مایع تبدیل می گردد .
بنزینی که از برج تقطیر بدست می آید دارای اکتان پایین است وبایستی عمل آورده شود و اکتان مناسب را کسب نماید و فرآیندی را طی نماید که عوامل زنگ زدگی و چسبندگی را از بین برده و یا اینکه حداقل آنها را بی اثر نماید . سپس به گرید یا درجات مختلف جداسازی شده و برای افزایش مقاومت آنها در برابر انفجار و نیز چلوگیری از یخ زدن کاربراتور، افزودنی های لازم به آن اضافه می شود .
بنزین ، مخصوصاً‌ برخی از گرید های بالا بعنوان فرآورده جانبی و به روش شیمیایی نیز تولید می گردد اما منبع اکثر بنزین ها نفت خام می باشد .

سیستم سوخت
۱-چگونگی کار سیستم سوخت : برای اینکه موتور به راحتی روشن شود و بدون اشکال گاز خورده . از نظر مصرف سوخت نیز مقرون به صرفه باشد و درعین حال بتواند تمام قدرت را تولید نماید و د رحین رانندگی خاموش نشود ، کاربراتور نقش اساسی خواهد داشت .
به طور خلاصه ، وظیفه کا ربراتور مخلوط کردن مقدار صحیح از سوخت با مقدار متناسب از هوا جهت احتراق در سیلندرها و نیز ارسال به موقع  از مخلوط تبخیر شده مذکور به هر سیلندر و برابر نیاز آن می باشد . سیکل کامل کاربراتور از لحظه مخلوط شدن سوخت با هوا شروع شد ه و تا لحظه احتراق در سیلندرها ادامه دارد . از اینرو این سیکل شامل کاربراتور ، منیفولد هوا ، سوپاپ هوا ، وحتی اتاق احتراق و پیستون نیز می گردد .
سوخت لازم برای کاربراتور از طریق سیستم سوخت تامین می گردد و این سیستم شامل باک بنزین ، تلمبه یا پمپ بنزین و تعدادی صافی بنزین می باشد . پمپ بنزین ،‌سوخت را با فشار به پیاله سوخت که دارای شناور است می فرستد و صافی نیز از ورود مواد زاید به سیستم سوخت جلوگیری می نماید .
نسبت اختلاط سوخت و هوا : بنزین از نظر درجه اکتان انواع مختلفی دارد و در مورد اکثر آنان تناسب صحیح اختلاط بنزین و هوا از حیث وزن عبارت است از حدود ۱۵ قسمت هوا به ۱ قسمت از بنزین که آنرا « نسبت شیمیایی » اختلاط گویند و احتراق کامل سوخت را تضمین می نماید . اما در عمل این اختلاط یا نسبت بنزین و هوا حداکثر قدرت راتولید نمی کند و از نظر مصرف بنزین اقتصادی نمی باشد . برای رانندگی معمولی و سرعت اقتصادی نسبت اختلاط حدود ۱۶ به ۱ یعنی ۱۶ قسمت هوا و یک قسمت بنزین لازم است .درحالیکه روشن کردن موتور در هوای سرد ممکن است حتی به مخلوطی از ۱ قسمت بنزین و ۱ قسمت هوا نیاز باشد . به طور کلی نسبت اختلاط در شرایط مختلف به شرح زیر می باشد :
•    لحظه استارت زدن با نسبت اختلاط کمتر و متوسط
•    در سرعتهای پایین و دور آرام با نسبت اختلاط کمتر و متوسط
•    در سرعت اقتصادی با نسبت اختلاط ضعیف ( ۱۶ به ۱ )
•    هنگام گاز دادن و سرعت های بالا با نسبت اختلاط قوی
ا زسوختن بنزین و هوا موادی باقی می ماند که شامل مونوکسید کربن (CO) ، انیدرید کربنیک (CO2) و هیدروکرتن های مختلف و اکسیدهای ازت می باشد . میزان این مواد در دود اگزوز بستگی به مقدار بنزین در مخلوط سوخت و هوا دارد .
۲-لوله کشی سوخت 
  بنزین از باک بنزین که در عقب اتومبیل قراردارد به محفظه شناور کاربراتور جریان می یابد . از آنجایی که این محفظه در سطحی بالاتر از باک بنزین قرار گرفته ،‌یک عدد پمپ در مسیر قرار دارد تا بنزین را با فشار به کاربراتور بفرستد که معمولاً در نزدیکی کاربراتور قرار گرفته است .
۳-ساختمان کاربراتور ساده 
 هوا پس از عبور از صافی به داخل «‌دهانه مخروطی* » مکیده می شود . این کانال در یک نقطه باریک است و باعث می گردد تا در آن نقطه هوا با سرعت بیشتری حرکت کند و فشار کمتر شود ( زیرا حاصلضرب فشار در سرعت مقداری ثابت است .)
در دهانه مخروطی یک نوع خلاء جزیی ایجاد می گردد و بنزین در اثر آن از پیاله کاربراتور کشیده شده و پس از مخلوط شدن با هوا از طریق منیفولد هوا به داخل موتور فرستاده می شود . مقدار و سرعت جریان مخلوط بنزین و هوا توسط پدال گاز کنترل می گردد .
سوزن شناور برای کنترل جریان سوخت از باک بنزین بوده و شناور نیز همواره سطح بنزین در پیاله را کنترل می کند . هرزمان که سطح بنزین در پیاله بالارود ، شناور نیز بالارفته و به کمک اهرم ، سوزن را به طرف بالا حرکت می دهد و روزنه را تنگتر یا مسدود می نماید .
اصول کاربراتور 
همان طور که دربالا گفته شد هوا تحت تأثیر خلاء ایجاد شده د ردهانه مخروطی به داخل اتاق احتراق کشیده می شود د رحقیقت این خلاء وقتی ایجاد می شود که پیستون در داخل سیلندر برای نفس کشی (مرحله تنفس ) پایین می رود و همزمان سوپاپ هوا نیز باز شده و مرحله تنفس آغاز می گردد هوایی که از کاربراتور می گذرد به وسیله یک درچه لولایی به نام دریچه کفگیرک گاز کنترل شده که آن نیز به نوبه خود به وسیله پدال گاز کم و زیاد می شود مقدار این هوا علاوه بر وضعیت و قرارگرفتن دریچه گاز به سرعت موتور نیز بستگی دارد این وظیفه کاربراتوراست که تعیین نماید که بنزین مجاز که به داخل جریان هوا کشیده شده یا مخلوط مورد نیاز به اتاق احتراق  فرستاده می شود .
بنزین از مخزن ذخیره یا پیاله کارپراتور تا دهانه مخروطی لوله کشی شده و وارد جریان ها که به سوی اتاق احتراق در حرکت است می گردد . دهانه‌ مخروطی بر اساس اصل  نهاده شده در همین اساس نیز کار می کند اصل   می گوید اگر در نقطه ای سرعت جریان آب یا گاز زیر فشار در آن نقطه کمتر می شود به طوریکه حاصلضرب فشار در سرعت در هر نقطه همواره مقداری ثابت است .
وقتی هوا از قسمت باریک دهانه مخروطی عبور می کند ، سرعت آن افزایش یافته و در معرض فشار هوای کمتر قرار می گیرد و لذا بنزین از ژیگلور به داخل محفظه کشیده شده و به همراه جریان هوا به اتاق احتراق می رسد . سرعت زمانی حداکثر خواهد بود که اتومبیل با حداکثر سرعت در حرکت و دریچه یا کفگیرک گاز نیز کاملاً باز باشد و سرعت عبور هوا از داخل دهانه مخروطی بیشتر باشد ، مقدار بیشتری بنزین مکیده شده و به اتاق احتراق فرستاده می شود . درعمل ، یک کاربراتور با چنین مکانیزم ساده ،‌کارآیی نداشته و قابل قبول نخواهد بود زیرا بنزین و هوا از نظر سرعت و غیره دارای خصوصیات مشترک نیستند .
وقتی هوا سریعتر حرکت کند ، غلظت یا چگالی آن کمتر می شود ، در حالیکه غلظت بنزین در سرعتهای مختلف تغییر نمی کند . از آنجایی که برای احتراق مفید و مؤثر ، بنزین و هوا باید به صورت وزنی مخلوط شوند ( بانسبت اختلاط حدود ۱۵به۱ ) با افزایش سرعت هواکه موجب نزول غلظت آن می گردد ، مخلوط از نظر مقدار بنزین تدیجاً  غلیظ تر و غنی تر شده و در نهایت آنقدر غنی می شود که قابل احتراق در سیلندر نخواهد بود و این مشکلی بود که باید چاره جویی می گردید . برای غلبه بر این مشکل دو راه حل اتخاذ گردید . در کاربراتور های با ژیگلور ثابت ، بنزین قبل از اینکه از ژیگلور عبور کند با مقداری هوا مخلوط شده و سپس از طریق لوله سوراخدار             (Emulsion  Tube) * و یا ژیگلور کمکی (Correction  jec?) خارج می شود را محل دوم استفاده از کاربراتورهای با ژیگلور متغیر می باشد که مقدار عبور بنزین از پیگلور و نیز دهانه مخروطی آن بر حسب نیاز تغییر می کند و لذا نسبت صحیح اختلاط بنزین و هوا حفظ می گردد .
سطح بنزین بوسیله والو و سوزن شناور در داخل پیاله کاربراتور حفظ و کنترل می شود . انتهای لوله بنزین در دهانه مخروطی نیز بایستی اندکی بالاتر از سطیح بنزین در پیاله باشد تا از سرریز کردن بنزین جلوگیری نماید . این بدان معنی است که قبل از اینکه بنزین بتواند وارد جریان هوا در دهانه مخروطی گردد بایستی مقداری ( حدود نیم سانتیمتر ) به بالا کشیده شود و در این حالت خلاء ایجاد شده کافی خواهد بود تا بنزین را به بالای لولهیا ژیگلور کشیده و به صورت ذرات ریز وارد محفظه نماید .

علاوه برمکش مخلوط بنزین و هوا ، سیستم کاربراتور باید قادر باشد که بنزین را تبخیر نموده و آنرا کاملاً باهوا مخلوط کند و سپس به طور یکسان بین سیلندرها تقسیم نماید .
بنزین به صورت قطره وارد دهانه مخروطی می شود ؛چنانکه کاربراتور دارای ژیگلور ثابت باشد قبلاً باهوا مخلوط و آماده می شود ؛ اما اگر دارای ژیگلور متغیر باشد ،‌قطرات بنزین توسط سرعت جریان هوا به صورت پودر و تبخیر شده در می آید .
وقتی هوا و بنزین به صورت اسپری یا افشان از ژیگلور خارج می شود ، با ناحیه ای که بر اثر مکش پیستون از قبل در آن خلاء به وجود آمده ، مواجه گشته و تغییر شکل می دهد و به گاز مبدل می گردد . درجه و شدت تبخیر بستگی به میزان خلاء در منیفولد ورودی داشته که آن نیز با سرعت موتور و مقدار باز و بسته بودن کفگیرک گاز تغییر می کند .
در سرعت بالا وقتی دریچه گاز کاملاً  باز شود ، خلاء ایجاد شدهمی تواند به حدی پایین باشد که قسمت اعظم بنزین که هنوز به صورت مایع است به همراه هوا و یا از ناحیه جدار منیفولد به سوی اتاق احتراق حرکت نماید .
در سرعت متوسط و اقتصادی ، وقتی دریچه گاز نیمه باز باشد ، مقدار خلاء بیشتر شده و قسمت اعظم بنزین به صورت گاز در می آید .
در موتورهایی که برای هر سیلندر یک عدد کاربراتورنصب شده ، با اینکه مخلوط بنزین و هوا هنوز به صورت مایع است ، مشکل نداشته و به اتاق احتراق خواهد رسید و در آنجا توسط حرارت موجود به گاز تبدیل می گردد . اگر چند سیلندر توسط یک کاربراتور تغذیه گردد ، تقسیم درست و مناسب از اهمیت خاصی برخوردار است و چنانچه مخلوط مرطوب باشد احتراق آن با اشکال مواجه خواهد شد .
دمای اضافی که از منیفولد دود و یا خروجی آب گرم به منیفولد هوا می رسد ، در تبدیل بنزین به گاز تسریع بخشیده و در نتیجه فشار یکنواخت مخلوط را تضمین می نماید .
درمواردی که موتور سرد است ، تبخیر و یا تبدیل بنزین به گاز در موتورهای گرم زمانی کامل می گردد که مخلوط وارد سیلندر شده و با دیواره سیلندر و سوپاپ دود تماس حاصل نماید و با دود یا گاز باقیمانده از احتراق قبلی مخلوط گردد.

۴-کابراتور ژیگلور ثابت
کاربراتور ژیگلور ثابت ( یاساسات ثابت ) متشکل از تعدادی ژیگلور و یک کعدد پمپ شتابدهنده است تا مقدار لازم از مخلوط بنزین و هوارا مطابق با نیاز به اتاق احتراق برساند .
وقتی جریان یا کوران هوا در دهانه مخروطی سرعت می گیرد ، غلظت هواکمتر شده و بدون اینکه وسیله ای باشد که این امر را جبران نماید ، مخلوط به تدریج از بنزین غنی می شود و به حدی خواهد رسید که اشباع و غیر قابل سوختن می گردد این مشکل در کاربراتور ژیگلور ثابت با مخلوط شدن مقداری هوا بابنزین و قبل از ورود به دهانه مخروطی برطرف می گردد . در اکثر کاربراتورها ،‌لوله ای سوراخدار این مشکل را مرتفع و مخلوط را برای احتراق آماده می سازد . در حقیقت این لوله سوارخدار از دو عدد لوله ، یکی در داخل دیگری تشکیل شده و بنزین قبل از ورود به دهانه مخروطی ، به داخل این لوله ها کشیده می شود و با توجه به دور موتور ، هوا به مقدار لازم از طریق یک ژیگلور کمکی هوا ( یا ژیگلور تعدیل ) وارد لوله داخلی می شود که دارای تعدای سوراخ در سطوح مختلف بوده و به طور خودکار مخلوط را رقیقتر و مناسب احتراق می سازد .

بخش دوم ، مدارهای کاربوراتور
الف –مدار شناور : مدار شناور شمل یک پیاله سوخت ( پیاله شناور ) ، یک شناور و یک سوپاپ سوزنی است
کارشناور و سوزن این است که سطح سوخت را در پیاله تقریباً  ثابت نگهدارد . اگر سطح سوخت از حد عادی بالاتر باشد مقدار زیادی سوخت ا زلوله سوخت پاش خارج می شود و اگر سطح سوخت خیلی پائین باشد مقدار خیلی کمی سوخت از آن خارج می گردد و د رهر دو حال مخلوط غنی یا ضعیف حاصل موجب بدکار کردن موتور می گردد .
تبصره – مخلوط غنی مخلوطی است که نسبت سوخت آن زیاد باشد .
اگر سوخت با سرعتی بیش از سرعت خروج سوخت وارد پیاله شود سطح سوخت بالاخواهد آمد . این عمل موجب می شود که شناور سوزن سوپاپ را بالا برده و آن را در نشیمن خود قراردهد و لوله ورودی بنزین را مسدود کند به طوری که بنزین نتواند وارد پیاله سوخت بشود .
سپس اگر سطح سوخت پایین رفت شناور نیز پایین رفته و سوزن سوپاپ را نیز پائین می کشد به طوری که سوراخ ورودی بنزین باز می گردد . در این حالت سوخت می تواند وارد پیاله سوخت بشود .
در حالت عادی سطح سوخت باندازه تقریباً ثابتی نگهداری می شود . شناور سوزن را به قسمی در سوپاپ نگه میدارد که سوخت ورودی با نقصان سوخت پیاله متعادل باشد .
ب – دریچه گاز : در یچه مقدار هوا و بنزینی را که از کاربوراتور عبور می کند کنترل می نماید . و باین ترتیب سرعت موتوررا کنترل می کند . دریچه گاز یک صفحه تخت مدور است که روی یک شافت گاز نصب شده است مجموعه شافت و دریچه نصب شده روی آن در داخل کاربوراتور قرارداده شده است .
موقعیکه دریچه بسته باشد از عبور هوا جلوگیری می کند و موقعیکه باز باشد به هوا اجازه عبور میدهد . دریچه گاز توسط اهرم هایی به پدال گاز متصل شده است و وقتی راننده به پدال گاز فشار دهد دریچه گاز باز میشود .
ج – دستگاه شتاب دهنده
یک نوع دستگاه پمپ شتاب دهنده شامل یک پیستون می باشد که به دریچه گاز مربوط شده است . با دو سوپاپ یکطرفه ، یک هواکش و یک ژیگلور . موقعیکه دریچه گاز بسته باشد پیستون سوخت ار از راه سوپاپ یکطرفه ورودی بداخل سیلندر خود می کشد . وقتی دریچه گاز بطور ناگهانی باز شود ، پیستون بنزین را از طریق سوپاپ یکطرفه خروجی و ژیگلر شتاب دهنده وارد جریان هوامی کند و این تخلیه بنزین آنقدر ادامه می یابد تا اینکه سوخت بحدکافی از لوله سوخت پاش اصلی خارج گردد .
در نتیجه در موقع افزایش سریع سرعت موتور ، نه تنها درکار موتور هیچ وقفه یا سکته ای بوجود نمی آید بلکه شتاب خیلی سریع و یکنواخت می باشد .
از آنجائیکه د رهنگام کارکردن معمولی موتور در دهانه ژیگلور پمپ شتاب دهنده یک خلاء نسبی بوجود می آید یک مجرای هواکش در محل ژیگلور تخلیه پمپ تعبیه شده است که تأثیر خلاء را خنثی می کند و از تخلیه سیفون سوخت در مواقعی که پمپ شتاب دهنده کار نمیکند جلوگیری می نماید . این عمل با وارد کردن فشار بیشتر به هواکش که سوپاپ یکطرفه هواکش را مسدود می کند انجام می گیرد .
د – دستگاه ساسات : موقعی که بخواهیم موتور سرد را روشن کنیم ، مخلوط غنی تری مورد لزوم است . بعبارت دیگر درصد بنزین باید نسبت به موقعی که موتورگرم است بیشتر باشد .
برای رسیدن باین هدف یک دریچه اضافی در دهانه کاربوراتور در بالای لوله  سوخت پاش اصلی قرارداده اند که وقتی بسته می شود مقدار هوایی را که از دهانه کاربوراتور عبور می کند به میزان زیادی کاهش می دهد .این عمل تعادل فشار هوارا تااندازه زیادی برهم می زدند . در لوله هواکش کاربوراتور ، خلاء  تولید شده به وسیله پیستون های موتور فشار راتا حدود ۵ پوند بر اینچ مربع کاهش می دهد درحالیکه فشار تقریباً  15 پوند براینچ مربع  ( در کنار دریا ) روی بنزین در پیاله بنزین وارد می شود . این اختلاف فشار باعث می شود که مقدار زیادی بنزین از پیاله بنزین وارد جریان هوا بشود و مخلوط غلیظی برای روشن شدن سریع موتور سرد فراهم گردد . همینکه موتورگرم شد دریچه ساسات باید باز شود تا اینکه نسبت هوا و بنزین بحد عادی خود باز گردد .
گرچه در بعضی از اتومبیل ها ساسات توسط دست راننده شروع به کار می کند ، ولی بیشتر کاربوراتور های مدرن دارای ساسات اتوماتیک می باشد که ترکیبی از یک فنر حلزونی دی متال ترموستاتیک و یک پیستون خلائی می باشد . فنر ترموستاتیک و پیستون هردو به دریچه ساسات متصل شده اند.
در موقع روشن کردن موتور سرد ، فنر ، دریچه ساسات را بسته نگه می دارد . همینکه موتور روشن شد ،‌خلاء‌ منی فولد گاز که روی پیستون وارد می شود باعمل فنر مخالفت می کند و تمایل دارد که دریچه ساسات را باز کند . وقتی موتور گرم شد حرارت داده شده توسط منی فولد دود از طریق یک لوله موجب می شود که فنر ترموستاتیک تانسیون خود را از دست بدهد و دریچه ساسات کاملاً باز شود .
کاربوراتورهای دودهانه دارای دولوله ونتوری اولیه است که هرکدام از آنها دارای قطعات لازم برای یک کاربوراتور کامل است ولی هردوآنهاداراری یک پیاله شناور است . با این طرح در موتور ۸ سیلندر هر یک از دهانه ها هوا و سوخت نیمی از سیلندرهای موتور را تأمین می کند . در نتیجه در موتور ۸ سیلندر با کاربوراتور دودهانه تقسیم مخلوط سوخت
 ژیگلور اصلی ،‌بنزین را داخل چاهکی که در آن لوله های تعدیل هوا قراردارند ، می فرستد و این چاهک در قسمت بالا توسط ژیگلور کمکی که تنظیم شده نیز می باشد ، مسدود است . وقتی دور موتور بالا رود و سطح بنزین در داخل چاهک کاهش یابد،‌مقداری هوا از طریق سوراخهای لوله تعدیل به داخل نفوذ کرده و به طور اتوماتیک مخلوط را رقیقتر می سازد .
روش دیگر این است که علاوه بر ژیگلور اصلی از یک ژیگلور دیگر به نام « ژیگلور موازنه » استفاده می شود . در این روش یک چاهک در مجاورت پیاله بنزین قراردارد و وقتی سطح بنزین درآن پایین می رود ، هوا ا زطریق ژیگلور موازنه وارد شده به طوریکه به جای بنزین خالص ، مخلوطی از بنزین و هواوارد می گردد . مخلوط رقیق بنزن و هوا که از ژیگلور موازنه وارد می شود ، غنی بودن بنزین از ژیگلور اصلی را جبران می کند .
معمولاً اندازه ژیگلور اصلی طوری ساخته می شود که مخلوطی نسبتاً رقیق راکه لازمه سرعت اقتصادی است تأمین نماید .
برای سرعتهای بالا و حالات تمام گاز که مخلوط باید غنی تر باشد ، در کار براتور های ژیگلور ثابت یک ژیگلور ثانوی یاکمکی نیز وجوددارد که به موقع به کار افتاده و متناسب با میزان فشار وارده بر پدال گاز مقداری بنزین وارد مخلوط می سازد . از نظر اقتصادی ، سوراخ ژیگلور اصلی کوچکتر است ودر سرعتهای بالا ژیگلور ثانوی بعنوان مکمل ژیگلور اصلی عمل می کند .
تامین سوخت (بنزین )
۱-باک بنزین
ازنقطه نظر ایمنی ، باک بنزین را تاحد امکان دورا زموتور نصب می نمایند . لذا در اتومبیلهای موتور جلو ، باک بنزین را در قسمت عقب و در اتومبیلهای موتور عقب ، آنرا در قسمت جلو قرار می دهند . این کار خطر آتش سوزی راکاهش داد ه و امکان می دهد که باک بنزین در سطحی پایین تر از آنچه در محوطه موتور نصب می گردید ، قرارگیرد . بعضی از باک های بنزین پس از پرشدن حدود ۸۰ کیلو وزن دارند . هر قدر وزن باک و بنزین کمتر باشد به همان نسبت اثرکمتری در تعادل اتومبیل داشته ورانندگی و کنترل اتومبیل بهتر خواهدبود . امروزه به منظور جلوگیری و یا کاهش موج زدن بنزین ، صفحات یا دیواره های جداکننده به صورت عمودی در داخل باک نصب می نمایند و آنرا « صفح موج گیر »‌گویند .
به پیروی از قوانین ایمنی باک بنزین و لوله های سوخت رسانی به نحوی ساخته می شوند که در تصادفات شدید و حتی از ناحیه عقب اتومبیل ، خطر شکاف برداشتن باک و لوله ها و اتصالات و بیرون ریختن بنزین خیلی کم باشد .
باک بنزین از جنس پلاستیک از اینکه هر گز زنگ نمی زند دارای مزیت بوده و از تکنولوژی ساخت بالایی برخودار است ولی از جهات دیگر معایب و نواقص جزیی نیز دارد . علیهذا در برخی اتومبیل های جدید از آن استفاده می شود .

گنجایش باک بنزین از ۲۰ الی ۱۲۰ لیتر است و بستگی به اندازه اتومبیل و ظرفیت موتور دارد ، و اکثر اتومبیلها می توانند با باک پرمسافتی حدود ۳۰۰ کیلومتر را به راحتی طی نمایند . برخی از اتومبیلها دارای سیستم بنزین ذخیره بوده و بقیه نیز دارای چراغ اخطار بنزین می باشند . اتومبیلهای با سیستم ذخیره بنزین دارای یک والو می باشند و این در داشبورد و یا صندوق عقب قرار گرفته و با باز کردن آن بنزین از سطح پایین تر باک  واز مسیر لوله ای جداگانه وارد سیستم سوخت می گردد .
لوله ورودی بنزین به باک بایستی به اندازه کافی گشاد باشد تا سرلوله شیلنگ یا نازل پمپ بنزین شهر به داخل آن رفته و ضمن پرکردن سریع باک بنزین ، هوای داخل باک نیز خارج گردد. با مصرف بنزین در موتور و پایین رفتن تدریج سطوح بنزین در داخل باک ، باید مطمئن شد که فضای خالی داخل باک از هوای بیرون پرشود تا فشار بیرون و داخل یکسان گردد و به همین دلیل به جای استفاده از در مناسب باک بنزین هرگز نباید با پارچه یا اشیاء دیگر ورودی باک را کاملاً‌ مسدود نمود . در صورت عدم ورود هوا به داخل باک بنزین ممکن است در آن فرورفتگی ایجاد شده و یا مچاله گردد .
تعمیرات مخزن بنزین
مخزن بنزین که زنگ زده و یا صفحات موج گیر آن لق شده باشد باید تعوض گردد. اگر مخزن بنزین نقشی داشته باشد ، بعضی مواقع می توان آنرا لحیم نمود . چون مخزن بنزین ماشین های سواری معمولاً خیلی گران نیست بهتر است آن را تعویض کنیم .
لحیم کردن و یا جوش دادن مخزن بنزین کار بسیار خطرناکی است واحتیاط لازم راباید نمود تا از وقوع انفجار جلوگیری بعمل آید . مخزن بنزین خالی مانند مخزن پر قابل انفجار است .
برای تعمیر مخزنی که نشتی داشته باشد ، آنرا بیرون آورید و تمام بنزین را خالی کنید آب را با فشار به داخل مخزن بپاشید تا اینکه تمام گازهای بنزین خارج شوند. مخزن را از آب پرکنید و آنرا در وضعیتی قراردهید که آب نتواند از محل نشتی که بایستی تعمیر شود به خارج نفوذ کند . برای تمیز کردن اطراف محلی که باید تعمیر شود یک برش سیمی بکار ببرید سطح را بسایید تا کاملاً براق شود . قسمت خراب شده را لحیم کنید و یا ا ز زردجوش استفادهکنید برای لحیم از قلع و نوشادور یا مفتولهای مخصوص لحیم کاری استفاده نمایید .
۲-صافی بنزین
وقتی باک بنزین پرمی شود امکان ورود کثافات و آب به همراه بنزین وجود دارد . به همین منظور تعدای صافی یا فیلتر در سیستم سوخت رسانی قراردارد تا ازورود این رسوبات به کاربراتور جلوگیری نماید در غیر این صورت لوله ها و ژیگلورهارامسدود کرده و در کار موتور اخلال ایجاد می نماید . یکنوع متداول صافی بنزین دارای کاسه رسوبات است و می توان آنرا باز نمود و تمیزکرد . نصب صافی با روزنه های درشت در باک بنزین از ورود ذرات درشت و در برخی موارد از ورود قطرات آب به داخل لوله های سوخت جلوگیری می کند .
حجم بنزین با افزایش درجه حرارت زیادتر شده و مقداری از آن به صورت گاز متصاعد می شود . برای جلوگیری از آلودگی هوا ، در بسیاری از کشورها مقرراتی وجود دارد و از خارج ساختن آن در هوای آزاد ممانعت می گردد . علیهذا هنوز آببندی کامل و غیر قابل نفوذ کردن سیستم سوخت منجمله باک بنزین به طور جدی عملی نیست . یکنوع فیلتر استوانه ای و حاوی « خرج کربن فعال » می تواند در این امر مفید بود ه وبه عنوان یک دستگاه تصفیه گاز از خروج گاز هیدروکربن جلوگیری و فقط هوا را خارج سازد
۳-اتصالات لوله بنزین
برایاتصال لوله بنزین به قسمتهای دیگر از دونوع اتصال استفاده می شود :
الف – نحوه اتصال لوله سوخت به قطعه ای که دارای رزوه بیرونی است .
ب – دوتکه اتصال در داخل یکدیگر جای گرفته و برای اتصال لوله سوخت به قطعه ای که دارای رزوه داخلی است به کار می رود .
پمپ کردن بنزین به کاربراتور 
از آنجاییکه معمولاً کاربراتور در سطحی بالاتر از باک بنزین قرارگرفته و با آن فاصله دارد ، لذا برای رساندن بنزین به آن احتیاج به یک پمپ بنزین است . پمپ با

صداهای موتور نشانه کدام نقص فنی است ؟
صدای حتراق در اگزوز ( منبع اگزوز ) نبودن فاصله بین سوپاپ دود و انگشتی
اگر سوپاپ خروجی بطور کامل بسته نشود سوخت ورودی می تواند از اطراف آن گذشته وارد منبع اگزوز شده و بعلت حرارت زیاد آن محترق شود . در این حالت فاصله یافیلر سوپاپها را بررسی کنید.
فلودکارابراتور ( سرریز شدن پیاله از سوخت )
اگر کاربراتور فلود نماید مخلوط ورودی بسیار غنی و به کندی می سوزد . از این جهت مقداری از مخلوط در انتهای زمان

احتراق هماره با دود از راه سوپاپ تخلیه یا اگزوز و منبع آن رسیده در آنجا محترق می شود . در این حالت سوزن شناور کاربراتور را از نظر چسبندگی بررسی کنید .
اگر هنوز صدای احتراق واگزوز شنیده می شود برای بررسی بیشتر به مکانیک مراجعه کنید .
صدای تسمه پروانه ، واتر پمپ ، دینام ( جیغ زدن )
*اگر تسمه پروانه روغن یا خلاصی آن زیاد باشد روی پولی ها بکسواد نموده جیغ می کشد . بنابراین تسمه را تمیز و خلاصی آن را به اندازه یک دوم تا سه چهارم اینچ هنگامی که پیچ های دینام را شل کرده اید تنظیم کنید . درآخر پیچ ها را سفت کرده خلاصی را مجدداً  آزمایش کنید .
*اگر تسمه پروانه زیاد سفت باشد علاوه برتسریع ساییدگی تسمه به بوش ها و بلبرینگ های دینام و واتر پمپ فشار آورده نزنید صدا یا جیغ می کشد در این حالت نیز لازم است تسمه را همانطور که اشاره شد تنظیم کنید .
•    اگر بوش دینام یا بلبرینگ واتر پمپ خشک باشند هنگامی که دور موتور زیاد می شود تولید صدا نموده حرارت آنهابالا رفته خیلی سریع ساییده و فرسوده می شوند .
مطابق شکل واتر پمپ و دینام را با روغن یا گریس توصیه شده روغنکاری کنید .
اگر زغالهای دینام ساییده و تمام شوند قسمت نگاهدارنده فلزیزغال که روی کلکتور قرار گرفته تولید صدا و باعث صدمه کلکتور نیز می شود . در این حالت زغالها را عوض کنید . قوس زغال و کلکتور باید برابر باشد .
صدای تیک تیک یا کلیک کلیک پرتاب جرقه
این صدا براثر پرتاب جرقه روی بدنه تولید می شود که علل آن ممکن است ترک بر روی در دلکو و یا کثیفی آن باشد . در این صورت بایستی آن رامورد بررسی و سرویس قرارداد . البته جرقه می تواند از محل وایرها نیز روی بدنه پرتاب شود که در اینحالت نیز وایرها را مورد بررسی و سرویس قرارداده و درمحل کاملاً  محکم کنید .
فاصله زیاد سوپاپها ( فیلرسوپاپها )
صدای فوق ممکن است از زیر درپوش سوپاپ شنیده شود که علت آن ممکن است زیاد بودن فاصله ساق سوپاپ یا انگشتی با چسبندگی سوپاپ و همچنین به علت شکستن فنر سوپاپ باشد . تمام حالات فوق را بررسی و در صورت مشاهده شکستگی در فنر سوپاپها برای تعویض به مکانیک مراجعه کنید .
سیلندر – پیستون – رینگها
براثر ساییدگی و فرسودگی سیلندها ، پیستونهاو رینگ ها معمولاً صدای فوق شنیده می شود که همراه با روغن سوزی نیز هست ، البته روغن سوزی هنگامی ایجاد می شود که سیلندر با پیستون و رینگ ها فرسوده شده روغن بتواند از حدفاصل آنهاگذشته و روی پیستون برسد ، در آنجا سوخته از راه اگزوز با دوده آبی رنگ خارج می شود در صورت مشاهده عیوب فوق وسیله نقلیه را برای تعمیر به مکانیک برسانید .
آوانس بودن زمان جرقه
اگر زمان جرقه آوانس باشد یا زودتر از موقع درون سیلندر جرقه زده شود صدای فوق خصوصاً زمانی که یکباره دریچه گاز را باز می کنیم شنیده می شود . پیچ و مهره ثابت کننده دلکو ( کلمپ دلکو ) را شل کرده ،‌دلکو راکمی در جهت گردش چکش برق بگردانید در کنار بعضی از دلکوها درجه بندی شده و با دو حرف A (آوانس ) و R  (ریتارد ) مشخص می شود . با شل کردن پیچ و مهره نگاهدارنده دلکو و گردش آن عقربه ای که به دلکو نیز متصل است همراه آن روی صفحه مدرج حرکت می کند در این حالت دلکو را کمی حرکت دهید تا عقربه کمی به طرف R متمایل شود .
ضربه حاصل از خودسوزی روی پیستون (تق تق )
اگر دود حاصل از احتراف تدریجاً روی پیستون و درون سیلندر جمع شود براثر حرارت گداخته شده و مخلوط هوا و بنزین را قبل از این که شمع جرقه بزند مشتعل می نماید و چون در این حالت پیستون به طرف بالاو یاکاملاً روی میل لنگ عمود است ضربه ای بر اثر این احتراق روی میل لنگ وارد و به قطعات موتور صدمه می زند . در این  مورد وسیله نقلیه را برای کربن گیری یا دوده برداری به مکانیک نشان دهید .
فرسودگی و یا شل بودن پیچ های یاتاقان ها ( صدای تق تق بلند ) اگر یاتاقانها فرسوده و یا پیچ های آنهاشل باشد هربارکه شاتون یا دسته پیستون توسط میل لنگ به سمت بالا و پایین می آید در داخل موتور صدای تق تق بلندی شنیده می شود . که معمولاً همراه با پایین آمدن فشار روغن نیز می باشد . برای تعمیرات اساسی باید به مکانیک مراجعه شود .

سیستم کاهش مصرف روغن اتومبیل
یک شرکت سازنده ماشین در آمریکا با نصب نشان دهنده هشدار زمان تعویض روغن بر روی تمامی ماشین های تولیدی خود قصد دارد از مصرف بی رویه روغن جلوگیری کند .
مطالعات کارشناسان شرکت جنرال موتورزآمریکا نشان می دهد با اجرای طرح کنترل زمان تعویض روغن بر روی تولیدات این شرکت می توان سالانه ۱۰ میلیون لیتر در مصرف روغن ماشین صرفه جویی کرد .
به گزارش مجله محیط زیست شرکت جنرال موتورز در حال تجهیز تمام وسایل خود در شمال آمریکا به سیستمی است که بتواند زمان تعویض روغن موتور ماشین را کنترل کند .
این سیستم کامپیوتری در زمان لازم برای تعویض روغن موتور ماشین توسط روشن شدن چراغی در جلو داشبورد به صاحب ماشین اطلاع می دهد که زمان تعویض روغن فرارسیده است . مدت زمان استاندارد برای تعویض روغن موتور حدود سه ماه با پیمودن مسافت حدود ۴۸۰۰ کیلومتر می باشد و جنرال موتورز امیدوار است که با استفاده از این سیستم بتوانند ده میلیون لیتر در مصرف سالانه روغن ماشین صرفه جویی کند .
آب به جای بنزین
یک مخترع هفتاد ساله فیلیپینی دستگاهی ساخته است که سوخت اتومبیل را از آب تأمین می کند و بسیار ارزان است که برای محیط زیست نیز ضرری ندارد .
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی « ام.بی.سی» این فیلیپینی موفق شده است با تغییر سیستم سوخت اتومبیل خود آن را با آب راه بیاندازد .
«دانیل دینگل »‌دستگاهی اختراع کرده است که آب را به سرعت تجزیه می کند و نیروی لازم را برای حرکت اتومبیل تأمین می نماید . به گفته این مخترع فیلیپینی این دستگاه بسیار ارزان است و تنها به یک باتری دوازده ولت احتیاج دارد .
به گفته مخترع این دستگاه سیستمی که او برای جداکردن هیدروژن از اکسیژن اختراع کرده است ، می تواند برای تمامی خودروها سودمند باشد .

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  دستگاه ضد عفونی کننده چیست؟

  اطلاعات مقاله دستگاه ضد عفونی کننده چیست؟ در دورانی زندگی می‌کنیم که استفاده از دستگاه‌های ضد عفونی کننده جایگاه ویژه‌ای در زندگی ما پیدا کرده است. شرایط زندگی کنونی ما چه بخواهیم و چه نخواهیم ما را به سمت استفاده از انواع دستگاه ضد […]

  گیربکس مکانیکی

  گیربکس یکی از اعضای سیستم انتقال قدرت می باشد وظیفه گیربکس تبدیل دور و گشتاور بوده . گیربکس وظیفه دارد که گشتاور (قدرت) و دور موتور را تغییر داده و به دلخواه راننده و نیاز جاده و خیابان دور را کم قدرت را زیاد […]

  همه چیز در باره روغن خودرو

  همه چیز در باره روغن خودرو ۴٫۷۵/۵ (۹۵٫۰۰%) ۲۰ امتیازs روغن خودرو/ در مقاله زیر سعی شده تا بسیاری از ابهاماتی که مصرف کنندگان خودرو در خصوص روغن خودرو دارند برطرف بشه اما آنچه برای این مسئله شناخت روغن خودرو لازم است در زیر […]

  راهنمای تست خرید خودرو کارکرده

  راهنمای تست خرید خودرو کارکرده/ راهنمای تست خرید خودرو کارکرده/ اصولا در بازار خودرو و نمایشگاه داران خودرو ، به خودرویی که کارکرد ۸۰ کیلومتر و یا کمتر را داشته باشد ، خودروی صفر می گویند ، حال اگر خودرویی بیش از این میزان […]

  ماشین صفحه تراش

  ماشین صفحه تراش ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز مقدمه آشنائی با هر دستگاه وماشین برای کاربران وتکنیسین های تعمیرات ومهندسین یکی از ضروریات است.    درصورتی که کاربران با دستگاه وامکانات آن آشنائی کافی ولازم راداشته باشند بر بازده آنان وافزایش راندمان کاری تأثیر بسزائی […]

  لعابکاری روی فلز -بخش۲

  لعابکاری روی فلز -بخش۲ ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۴ امتیازs زنگ زدائی۱ ( اسید شویی ) شستشو با اسید ( زنگ زدائی ) به منظور زدودن زنگ زدگیهای موجود در سطح قطعات بعد از مرحله چربی زدائی و همزمان زبر نمودن سطح ورق صورت می گیرد […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi