جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

بررسی ساختمان بدنی اوگلنا

5,129

بازدید

بررسی ساختمان بدنی اوگلنا ۴٫۵۰/۵ (۹۰٫۰۰%) ۴ امتیازs

زیست شناسی جانوری

این شاخه آغازیان درآب‌های شیرین هستند و جزء تاژکداران معمولی و متعدد و مستقل می‌باشند که حدود یک سوم از هزار گونه شناخته شده‌ی این آغازیان کلروپلاست دارند و فتوسنتز کننده هستند و بقیه گونه‌ها کلروپلاست ندارند و هتروتروف‌اند. آن‌ها را می‌توان در آزمایشگاه به آسانی کشت داد و مطالعه کرد و جسم سلولی باریک و دراز و …..

طول آن از ۱/۰ میلی‌متر است شکل اوگلنا ثابت و دارای یک انتهای قدامی کلفت و بی‌نوک است که معمولاً به طرف جلو حرکت می‌کند انتهای خلفی نوک‌دار می‌باشد. انتهای قدامی یک دهان سلولی یا سیتوستوم دارد که به گلوی سلولی کوتاه و لوله‌ای منتهی می‌شود. از سیتونستوم یک تاژک طویل به خارج می‌رود دارای کله چشمی است که نسبت به نور حساس است در مرکز سلول هسته بزرگی جای دارد.
حرکت در اوگلنا: تاژک برای کشاندن «اوگلنا» در آب به جلو و عقب می‌زند. حرکت تاژک به صورت چرخش مارپیچی است اوگلنا نسبت به نور واکنش می‌دهد به طوری که به سمت نور شنا می‌کند.
طرز تعذیه: تغذیه جانوری یا آلی در اوگلنا کمیاب یا نادر است اوگلنا دارای تغذیه گیاهی است. و بدان وسیله بعضی از مواد غذایی را در داخل بدن می‌سازد. این عمل از راه فتوسنتز انجام می‌گیرد. ولی اوگلنا معمولاً یا تغذیه گندیده خواری زیست می‌کند. این نوع تغذیه عبارت است از جذب مغذی محلول در آب اطراف.
تولید مثل این شاخه با تقسیم میتوز انجام می‌گیرد.

موضوع: بررسی ساختار بدنی کرم آسکاریس
مقطع عرضی بدن مدور یا گرد و در طول نازک و دراز است که غالباً در دو ا نتها باریک و نوک‌دار می‌باشد و از کوتیکول سخت پوشیده شده است و در آن‌ها فقط عضلات طولی وجود دارد که مولد حرکات چرخی و انحنایی است.
این کرم‌ها نمی‌توانند طویل یا منقبض یا جمع شوند یک حلقه عصبی قدامی و شش رشته عصبی طولی دارند جنس‌ها از یکدیگر مجزا هستند. زندگی مستقل در خاک یا آب یا بطور انگل را دارند جزء انگل‌ها هستند و انگل‌ها به دو گروه انگل‌های خارجی و انگل‌های داخلی.
انگل‌های خارجی که در خارج بدن میزبان زندگی می‌کنند مثل کنه‌ها و انگل‌های داخلی که در داخل بدن میزبان زندگی می‌کنند مثل آسکاریس. آسکاریس می‌تواند هم داخل بدن میزبان و هم خارج بدن میزبان زندگی کند. می‌تواند غذای خود را به تنهایی تهیه کند یا غذایش از میزبان بگیرد و در صورتی که در داخل بدن میزبان باشد به وسیله خود میزبان محافظت می‌شود.
بنابراین نه نیازی به وسایل دفاعی خاص دارند و نه نیاز شدیدی به اندام‌های حسی دارند فقط این جانور باید بتواند بقای خود را تضمین کند که این کار با تولید زیاید تخم میسر است.

موضوع: بررسی ساختار بدنی تنیا
دارای بدنی باریک، سطح طویل و دارای یک اسکولکس یا بادکش یا قلاب یا هر دو (برای چسبیدن) و یک رشته (زنجیر) از چند تا تعداد زیاد شبیه به بند یا قطعات کاذب که هر یک با اندام‌های تولید مثل کامل هستند. دارای کوتیکول ضخیم هستند روی بدن آن‌ها مژک وجود ندارد لوله هاضمه و دهان در این جانوران وجود ندارد همه آن‌ها انگل هستند دوره زندگیشان پیچیده است. در کبد و کیسه صفرا بیشتز زندگی می‌کنند.
تخم آن‌ها از طریق مجرای صفرآبی داخل روده می‌شود و با مدفوع دفع می‌شود. اگر تخم‌ها وارد آب شوند تبدیل به نوزاد کوچک می‌شوند این نوزاد اگر به وسیله حلزون درون آب خورده شود ادامه زندگی خود را در بدن حلزون انجام می‌دهد در بدن حلزون به طریق غیرجنسی زیاد می‌شوند.
این نوزادان از بدن حلزون درآمده و شناکنان به سمت علف‌های کنار آب رسانده و به آن‌ها می‌چسبند بعد از آن هر نوزاد یک کیسه محکمی دور خودش ترشح می‌کند و مقاوم می‌شود. حال اگر یک گوسفند این علف‌ها را بخود کرم‌های کوچک از کیسه بیرون آمده دیواره روده حیوان را سوراخ می‌کنند و پس از آن وارد خون جانور می‌شوند. خود را به کبد رسانده بعد از رسیدن به کبد چرخه زندگی موجود دوباره آغاز می‌شود و تنیا در دسته انگل‌های اجباری قرار می‌گیرد. انگل‌های اجباری مجبور هستند که برای ادامه زندگی در داخل یا خارج بدن میزبان زندگی کنند وگرنه از بین می‌روند. دو دسته هستند ۱- آن‌هایی که در موقت هستند. ۲- آن‌هایی که دائمی با میزبان هستند.

موضوع: بررسی ساختار دهانی زنبور
زنبور از راسته نازک‌بالان است از لحاظ ساختمان عمومی به ملخ شباهت دارد ولی در بسیاری از مشخصات اختصاصاتی پیدا کرده است. زنبور عسل قسمت‌های دهانی جونده و مکنده هر دور را داراست دگردیسی آن کامل است دارای چشم مرکب است. در چشم‌های مرکب و پاها، موهای صاف یا بدون شاخه وجود دارد. آرواره‌های زیرین آن‌ها صاف است و برای جمع‌آوری گرده و همچنین ریختن و قالب کردن موم در ساختن شانه‌ها به کار می‌رود. آرواره‌های زیرین به صورت قاشقک‌های طویلی درآمده است که برای جمع‌آوری گرده‌های گل به کار می‌رود لب تحتانی لوله‌ای شکل و طویل است و تبدیل به خرطوم شده است. ضمایم حسی لبی در اطراف آن قرار دارد و در اثر عمل مکنده حلق، مایع شهد به درون چینه دان بزرگ یا معده عسل کشیده می‌شود. در عقب معده عسل چهار لپ مثلثی شکل وجود دارد که دریچه‌ای درست می‌کند تا از ورود شهد یا عسل به معده به استثنای موقعی که جهت غذا مورد نیاز است جلوگیری به عمل آورد نیش یا سوزن سمی عبارت است از یک تمریز است و بنابراین فقط در کارگرها و ملکه‌ها یا حیوان ماده وجود دارد و از قسمت‌های زیر تشکیل شده است.
یک غلاف توخالی پشتی دو نیزه که در طول سطح داخلی آن شیاری موجود است از که هر یک می‌ـواند روی دیگری مختصری حرکت داشته باشد و این کیفیت در اثر عمل عضلانی که در قاعده داخلی آن است صور می‌گیرد. در هر طرف یک شاخک برای نیش وجود دارد. ۴- یک کیسه سم بزرگ و میان که توسط دو غده اسیدی و قلیایی باریک و دراز پر می‌شود.

موضوع: بررسی ساختمان بدنی پشه
در دسته بندپایان قرار می‌گیرد تقریباً در همه زیستگاه‌ها یافت می‌شوند. انتقال دهنده بیماری هستند بعضی مفید هستند و می‌توانند به انسان کمک کنند تخم زیاد تولید می‌کنند نوزادشان با بالغشان خیلی متفاوت است زیان آن‌ها به محصولات کشاوری معمولاً در زمان نوزادی است. بزرگترین گروه هستند حفره‌ی عمومی دارند و دستگاه‌های مختلف درون بدنشان سست به نشان قطعه قطورست تعداد قطعات از کرم‌ها کمتر است. پا دارند، شاخک دارندف پاهایشان بندبند است. شاخک‌های آنان گیرنده‌های حسی دارند ویژگی‌های مشترک: ۱- بدن قطعه قطعه که بر هر قطعه زائده‌های متصل است که ممکن در بعضی از آن‌ها زواید تحلیل رفته یا کچک شده باشند. ۲- اعضای حرکتی در آن‌ها بندبند است. ۳- اسکلت خارجی دارند. ۴- قلب تپشتی است ۵- دستگاه عصبی شکمی است. ۶- دستگاه گوارش و گیرنده‌های حسی تخصص یافته هستند. یکی از مهمترین ویژگی این موجودات اسکلت خارجی است هم اندام‌های داخلی را حفاظت می‌کند و هم تکیه گاه عضلات است از ماده‌ای به نام کتین ساخته شده است اسکلت خارجی یک قطعه راعی نیست در محل مفصل‌ها لابد سخت میانی ندارد در محل مفصل‌ها عضلات به اسکلت خارجی می‌چسبند اسکلت‌ خارجی سطح داخلی دستگاه گوارش، اندام‌های تناسلی را نیز می‌پوشاند به دلیل سختی اسکلت خارجی زیاد رشد نمی‌کنند. برای رده بندی از ویژگی‌های متفاوتی استفاده می‌شود. مثلاً تعداد قطعات بدن یا زایده‌ها، قطعات درمانی، روش رشد آن‌ها اشاره می‌شود. قطعات دهانی در پشه به این گونه است که اول سوراخ می‌کند بعد می‌مکد. دارای دگردیسی کامل است. ۱- تخم، ۲- نوزاد کرمی شکل، ۳- شفیره، ۴- حشره بالغ.

موضوع: بررسی ساختمان بدنی کرم خاکی
کرم خاکی جزء تاکمتان‌هاست در همه جای دنیا درون خاک‌های مرطوب پیدا می‌شود و برای کشاورزی مهم هستند این جانور ضمن حرکت خاک را شخم می‌زند و باعث تهدید خاک می‌شود پس از مصرف مواد غذایی آن‌ها را درون خاک‌ها می‌کند و باعث حاصلخیزی می‌شود. حدود ۱۰۰ قطعه و قسمت جلوی بدن تیره تر و نوک تیز از عقب این موجود است. سر مشخص یا اندام‌های حسی مشخصی ندارد جلوی بدن یک دهان هلالی دارد. مخرج در عقب بدن است قطعات شماره دارند مثلاً قطعات ۳۲ تا ۳۷ محل کمربند تناسلی است از بقیه بدن تقسیم‌تر است و در تولید مثل دخالت دارند. جزء حلقه اول و آخر بقیه ۴ جفت تار دارند. ۲ جفت در زیر و ۲ جفت هم پشت‌ها. اندام‌های گوارشی بیشتر در جلوی بدن است خون کرم خاکی هموگلوبین دارد و قرمز رنگ است درون رگ خونی کرم خاکی گلبول قرمز ندارد. هموگلوبین در پلاسمای محلول است و گردش خون این موجود بسنده است.
کرم خاکی قلب واقعی ندارد خون از درون یک رگ پشتی به سمت جلو جریان دارد در قسمت جلوی بدن ۵ جفت لوله رگ پشتی را به شکمی وصل می‌کند و همین لوله‌ها با انقباض و انبساط خون را به جریان می‌اندازند. تنفس پوستی است سطح پوست را کوتیکول که از سلول‌های پوستی ترشح می‌شود پوشانده است. مواد دفعی از راه مجرای تعدیدی دفع شده و این تقریری‌ها کار مکیدن را انجام می‌دهند. دو طناب عصبی چسبیده به هم در طول شکم قرار دارد در هر قطعه یک گره عصبی است که اثر مابانی را به آن قطعه می‌برد. کرم خاکی چشم و گوش ندارد اما در مقابل بند و ارتعاشات حساس است. در هر دو انتهای بدن گیرنده‌های نوری در پوست جمع شده‌اند و گیرنده‌های دیگری هم در برابر تماس، مواد شیمیایی و تغییرات حساس‌اند.

موضوع: بررسی قطعات دهانی ملخ
بدن ملخ تشکیل شده از یک سر که مرکب از شش قطعه به هم جوش خورده است. سینه از سه قطعه تشکیل پا متعدد و پاها بال‌ها در ناحیه سینه قرار دارد. شکم این حیوان بندبند است و به اندام‌های تولید مثلی مختوم می‌گردد بدن از اسکلت خارجی کتین داراست. قسمت بیشتر سر در یک قطعه جوش خورده یا اپیکرانیوم جای گرفته است که دارای یک تارک پشتی و گونه‌های جانبی و پیشانی که در جلو قرار دارد. قسمت‌های دهان از قطعات خرد کننده ساخته شده و در قسمت شکمی سر واقع است و از اجزاء زیر: ۱- یک لب فوقانی که به قطعه روی دهان لولا شده، ۲- یک زبان میانی شبیه زاید و لب پایینی در عقب دهان است. ۳- دو فک جانبی سیاه رنگ به نام آرواره زیرین که هر یک دارای اندام‌های در طول حاشیه داخلی به منظور جویدن غذا است. ۴- یک جفت آرواره زیرین مرکب از چند قسمت و زایده‌های حسی باریک که در اطراف آن قرار دارد. ۵- یک لب تحتانی پهن که دارای دو زایده حسی کوتاه است.
شکل‌های زیر به ترتیب: ۱- لب فوقانی، ۲- آرواره زیرین ۳- زبانک ۴- آرواره زیرین ۵- لب زیرین.

موضوع: بررسی ساختمان شکم پایان (حلزون)
حلزون‌ها چند نوع هستند. حلزون‌های ساکن خشکی و آب. حلزون‌های ساکن خشکی حرکت کند دارند. حرکت این موجودات در سیستم جابجایی آن‌هاست و معمولاً اغلب این موجودات بیش از ساعتی یک متر جابه جا نمی‌شوند. در پاهایشان غددی دارند که یک ماده لغزنده ترشح می‌کند که حلزون روی آن حرکت می‌کنند. چشم‌های حلزونها روی تا دوش مغزی است وقتی که حیوان احساس خواب کند اولین شمی که خودش را محافظت می‌کند چشم‌ها به داخل فرو می‌روند تا آسیبی نبینند.
شکم پایان در دسته جانوران نرم تن قرار می‌گیرد و در ظاهر اختلاف زیادی با کرم‌های حلقوی دارند اما آن چند ویژگی مشترک دارند در دوران جنینی از نظر رشد سلول تخم در مراحل اولیه، تشکیل لایه‌های جنینی مثل اکتودرم مزدورم، و آندودرم و نوزاد با هم شباهت دارند. ویژگی‌های مشترک ۱- دارای تقارن دو طرفه هستند، ۲- بدنشان به سه قسمت سر، پا، توده احشایی تقسیم می‌شود. همه دستگاه‌ها را دارند و ضمن اینکه پرده‌ای به نام جبه دارند که این جبه صدف را ترشح می‌کند در توده احشایی سیلوم پرده‌ایی که توده‌ای و زیر را در برمی‌گیرد. در سیوم اندام‌های گوارشی، غدد ترشحی و قلب را احاطه می‌کند. توده احشایی به وسیله جبه ساخته می‌شود. طبقه‌بندی آن‌ها براساس نوع غذایی که می‌خورند داشتن یا نداشتن صدف و نوع صدوفی که تشکیل می‌شود به سه گروه ۱- شکم پایان که یکصد و نه یک قطعه‌ای و پیچ خورده دارد. ۲- طبق پایان دو کنه‌ای که صدف دو قطعه‌ای دارندف ۳- سر پایان که صدف یک قطعه‌ای و داخلی دارند.

موضوع: بررسی ساختار بدنی زالو
زالو در دسته کرم‌ها قرار می‌گیرند که کرم‌ها به دو گروه کرم‌های پهن و کرم‌های لوله‌ای. این کرم‌ها دارای یک سری ویژگی‌های مشترک هستند: ۱- بدن قطعه قطعه، ۲- دارا بودن همه دستگاه‌ها، ۳- وجود خارها یا تارهایی برای حرکت بر این اساس این ها به چند دسته تقسیم می‌شوند: ۱- کم‌تاران بیشتر در آب‌های شیرین یا خاک پیدا می‌شوند، ۲- بی‌تاران که در آب‌های شیرین یا خشکی زندگی می‌کنند، ۳- پر تاران که در دریاها زندگی می‌کنند.
زالو از اقسام بی‌تار است حلقوی و کاملاً انگلی است.
در دو انتها بادکش دارد که می‌تواند محکم به بدن میزبان بچسبد انگل خارجی است به جانور مختلف می‌تواند بچسبد اگر درون آب‌های آلوده به این موجود برویم ممکن است به پای ما بچسبد و این موجود خون خوار است نسبت به جثه‌اش خون زیادی مصرف می‌کند پس از چسبیدن به بدست آن را سوراخ و مایع انعقاد خون را وارد بدن می‌کند در قدیم برای خونگیری از بیماران از این جانور استفاده می‌شود.
کرم‌ها ممکن روی گیاهان، درون خاک، آب ورودی بقایای جانوران دیده می‌شود در تجزیه مواد آلی نقش مهمی دارند. کرم‌ها به شکل‌های مختلفی دیده می‌شوند اهمیت بسیار زیادی دارنده جزء حلقه‌های اخر زنجیره غذایی در طبیعت محسوب می‌شوند. دلیل دیگر اهمیت آن‌ها این است که به صورت انگلی دیده می‌شوند و می‌توانند انسان، به گیاهان و جانوران مورد استفاده انسان خسارت وارد کنند.

موضوع: بررسی ساختمان هیدر (کیسه تنان)
حدود ۹۰۰۰ گونه از کیسه‌تنان شناسایی شده‌اند. بدنشان مثل کیسه است از دو لایه اکتودرم، آندودرم تشکیل شده است. سلول‌های بدنشان نسبت به اسفنج‌ها ویژه شده‌تر هستند مثال معروف این گروه هیدر است. هدر در آب شیرین زندگی می‌کند سفید یا قهوه‌ای است بعضی وقت‌ها بین سلول‌های انودرم سلول‌ها (کلروفیل دار نیز دیده می‌شوند. از ۱ تا ۴ سانتی متر طول دارد و به وسیله ماده چسبنده خودش را به نقاط مختلف می‌چسباند.
محل زندگی این موجود نباید خیلی گرم باشد. بخشی از بدنش یک کیسه باریکی است که در انتها به یک سوراخ به نام دهان ختم می‌شود. در اطراف دهان معمولاً ۵ الی ۷ بازو دیده می‌شود. بدنش دو لایه‌ای است وسط این دو لایه یک مایه‌ی ژله‌ای به نام مزوگلا وجود دارد. در اکتودرم سلول‌های ترشحی، حسی، عضلانی، دفاعی و … قابل مشاهده است. روی بازوها سلول‌های دفاعی هستند که ماده سمی دارند در رشته‌های شلاقی روی این سلول‌ها وجود دارد که می‌تواند درون بدن دشمن فرو برود و آزار بدهد یا فلج کند اگر این سلول‌ها وارد بدن انسان شود باعث سوزش در آن ناحیه می‌شود. این سلول‌ها ویژه کیسه تنان است پس از فلج کردن طعمه با بازوها آن را به طرف دهان می‌برند.
درون کیسه آنزیم‌های گوارشی ترشح می‌شود. طعمه را هضم می‌کند و مواد غیرقابل جذب را به بیرون هدایت می‌کند تبادل گازی تنفسی مستقیماً بین مدل‌ها و آب صورت می‌گیرد. دستگاه عصبی ندارد درون مایه ی ژله‌ای بین دو لایه‌ی بدن شبکه‌ای ابتدایی از سلول‌های عصبی دیده می‌شود که تا حدی باعث آمای موجود از محیط پیرامون می‌شود.

موضوع: بررسی ساختمان بدنی پاراسی
دارای دو هسته است هسته بزرگ قطعاتی از کروموزوم دارد و نقش آن در فعالیت‌های معمول سلول است هسته کوچک دارای کرومزوم‌های سلولی است با تقسیم میتوز تقسیم می‌شود. سطح پارامس را هزاران مژک پوشانده است زنش این مژک‌ها باعث حرکت پارامس درون آب می‌شود.
سطح پارامس با لایه‌ای پروتئین پوشیده می‌شود. پارامس همانند سایر آغازیان آب شیرین آب را از طریق اسمز جذب می‌کنند. این موجودات برای عملکرد طبیعی خود باید آب اضافی را به طریقی دفع کنند پارامس با استفاده از واکوئل ضربان‌دار این کار را انجام می‌دهد. آب اضافی درون این واکوئل جمع و با انقباض از سلول دفع می‌شود.
مژک‌هایی که در شیار دهانی قرار دارند با چرخش آب گردابی را در این ناحیه ایجاد می‌کنند. این گرداب در به دام انداختن ذره‌های غذایی کمک می‌کند غذا از شیار قیف مانند حرکت و با آندوسیتوز وارد واکوئل غذایی می‌شود. آنزیم‌های گوارشی همراه با حرکت واکوئل‌ غذایی در سول وارد آن می‌شوند غذای هضم نشده از طریق اگزوسیتوز از سلول دفع می‌شود.
پارامس معمولاً از طریق تقسیم دوتایی میتوز به طور غیرجنسی تولید مثل می‌کنند ادغام ژن‌ها در فرآیند جنسی و هم یوغی انجام می‌شود. زیستگاه این موجودات در حوضچه‌ها و رودخانه‌های آب شیرین است.
پارامس معمولاً از باکتری‌ها و آغازیان کوچک و مواد آلی موجود تغذیه می‌کند.

موضوع: بررسی ساختمان بدنی آمیب
آمیب زنده توده بسیار کوچکی از پرتوپلاسم روشن و بی‌رنگ و ژله مانند است که طول آن تا ۶/۰ میلی‌متر می‌رسد و نرم قابل تغییر می‌باشد. شکل آن نامنظم و پیوسته در حال تغییر است. ساختمان آمیب عبارت است از  1-غشاء سلولی آلاستیک و بسیار نازک در خارج به نام پلاسماها موجود است. ۲- منطقه باریک روشن و بی‌دانه به نام اکتوپلاسم که در زیر غشاء قرار دارد. ۳- توده اصلی بدن یا اندوپلاسم دانه‌دار که اکتوپلاسم را احاطه کرده است. ۴- یک هسته صفحه مانند که در جانور زنده به آسانی مشاهده می‌شود. ۵- یک واکوئل قابل انقباض کروی پر از مایع که به طور متناوب به سطح می‌آید و منقبض می‌شود. ۶- یک یا چند واکوئل غذایی حرکت آمیب به وسیله تشکیل موقتی زاویه انگشت مانند به نام پاهای کاذب است که از هر جای جسم سلولی‌اش می‌ـواندحرکت کند. تغذیه آمیب سایر پروزوئرها، آلگها، و روتیفرها و پروتلاسم مرده را می‌خورد.
تاژکداران و مژکداران زنده کوچک را بیشتر دوست دارد تکثیر و تولید مثل: وقتی که آمیب با اندازه معینی اسید تکثیر یا تولید مثل به وسیله تقسیم مضاعف می‌پیوندد. جسم سلولی کروی شکل می‌شود و پاهای کاذب کوچک آن را می‌پوشاند. سپس تا اندازه‌ای طویل می‌گردد. سرانجام به دو قسمت تقسیم می‌شود.

موضوع: بررسی ساختمان بدنی دافنی
دافنی در شاخه بندپایان و رده سخت پوستان قرار می‌گیرد. دارای یک سری ویژگی‌های مشترک هستند چهار جفت یا بیشتر ضمائم مفصل دارند. اسکلت برونی کثیفی است و تمام قسمت‌ها را می‌پوشاند. پوست اندازی به تناوب صورت می‌گیرد لوله هاضمه کامل و مستقیم است.
سیلوم کوچک و تحلیل رفته است و غشای بدن یک هموسل تشکیل می‌دهد. قلب در پشت است تنفس بوسیله برانشی، نای یا شش‌هاست. مغز در قسمت پشتی قرار دارد. رشته عصبی در قسمت شکمی و زوج و دارای عقده‌هایی در هر حلقه است که همگن در ناحیه جلو متراکم باشد.
دارای دو جفت آنتن، یک جفت فک اسفل و دو جفت فک اصلی است غالباً دارای یک کیسه یا کاسه سنگ در پشت است که دم نیز به آخرین حلقه شکم که در آن مقعد وجود دارد ختم می‌شود.
بعضی از ضمائم دو شاخه است بیشتر آبزی هستند. بدن دو قسمتی سر سینه و شکم دارد. بیشتر کوچک و ذره‌بینی هستند در داخل آب برخی از برکه‌ها و استخراهای طبیعی ذره‌های قهوه‌ای رنگی دیده می‌شود که حرکت زیگزالی دارند این‌ها می‌توانند پلگتون‌ها و زئوپلنکتون‌هایی به نام دافنی باشند.

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  کدام خصلت ها را از پدر یا مادر به ارث می بریم ؟

  کدام خصلت ها را از پدر یا مادر به ارث می بریم ؟ ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز جنسیت بچه: پدر جنسیت بچه توسط پدر تعیین می شوداین حقیقت یکی از شناخته ترین خصیصه ها است که جنس بچه از پدر به ارث می رسد. […]

  عجائب هستی …

  عجائب هستی … ۲٫۰۰/۵ (۴۰٫۰۰%) ۱۵ امتیازs – آیا میدانید استفاده از هدفون در هر ساعت باکتری های موجود در گوش شما را تا هفتصد برابر افزایش می دهد؟ – آیا میدانید نود و هشت ونیم درصد از ژنهای انسان و شامپانزه یکسان می […]

  طراحی هوشمند در DNA

  طراحی هوشمند در DNA 4.13/5 (82.61%) 23 امتیازs طراحی هوشمند در DNA و مقایسه آن با هاردهای امروزی همانطور که میدانید در هسته بیشتر سلول های بدن DNA ها وجود دارند،که محتوی ماده ژنتیک سلول و اطلاعات آن هستند و به نوعی اگر هر […]

  پروژه ژنوم انسان

  پروژه ژنوم انسان ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز         برای آنکه انسان بتواند شرایط زیستی اش را تغییر دهد یا بهبود ببخشد لازم است که از مهندسی معکوس استفاده کند، و برای شناخت اجزای زیستی سرمایه گذاری کند.  یکی از این موارد […]

  مقاله آلودگی آب

  مقاله آلودگی آب ۳٫۱۲/۵ (۶۲٫۴۲%) ۳۳ امتیازs   آلودگی آب (Water Pollution) دید کلی آلودگی آب مشکل بزرگی است. به طوری که نتایج پژوهش پیرامون آن از صدها بلکه هزاران مقاله ، مجله و کتاب تجاوز می‌کند. تاریخچه در نوامبر سال ۱۹۸۶ بر اثر […]

  شبکه آندوپلاسمی، لیزوزوم،واکوئل

  شبکه آندوپلاسمی، لیزوزوم،واکوئل ۳٫۳۳/۵ (۶۶٫۶۷%) ۶ امتیازs دید کلی شبکه آندوپلاسمی بزرگترین اندامک داخل سلولی محسوب می‌شود. فضای داخل شبکه آندوپلاسمی لومن نام دارد و در سال ۱۹۶۴ توسط آنشلیم نامگذاری شد. این فضا که اغلب همگن است از ماده زمینه‌ای سیتوپلاسمی ، تراکم […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi