جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

اصول کار و تعمیر مانیتورهای CRT

5,976

بازدید

اصول کار و تعمیر مانیتورهای CRT 5.00/5 (100.00%) 1 امتیاز
مقدمه
مونیتورهای کامپیوترهای امروزی
مونیتورهای کامپیوتر رد واقع از نمونه‌های قدیمی و منسوخ شده پایانه رادیو تله تلیپ منتج شده و جای آنها را گرفته اند. نمایشگرهای اولیه که فقط می توانستند متن را به صورت تک رنگ نشان دهند امروزه به مونیتورهای پیشرفته ای تبدیل شده اند که …..

میتوانند تصاویر بلادرنگ زنده ای با تفکیک پذیری بالا و تعداد رنگهای بی سابقه را نشان دهند.
رشد انفجاری کامپیوتر های قابل حمل نیاز به کسب اطلاعات در مورد عملکرد و تعمیر نمایشگر های تک رنگ و رنگی و کریستال مایع LCD مسطح را تشدید کرده است.
اصول عملکرد مونیتورهای مبتنی بر لامپ های اشعه کاتدی
مونیتورهای مبتنی بر لامپ های اشعه کاتدی CRT در واقع از شگفتیهای دنیای مهندسی می باشد. اگر چه در دهه‌های اخیر قطعات و اجزای تشکیل دهنده این دستگاهها پیشرفتهای تلویزیونی پیروی می کنند که از سال ۱۹۵۰ بدون تغییر باقیمانده است.
به ط.ر کلی می توان عملکرد مونیتور را به ۵ قسمت مجزا تفکیک کرد.
قسمتهای مزبور عبارتند از CRT. مدار راه انداز ویدئو مدل راه انداز عمودی. ولتاژ بالا و منبع تغذیه.
 
تعریف CRT
لامپ اشعه کاتدی یا(CRT) در اصل لوله ای است که داخل آن خلأ ایجاد شده است.
یک سر CRT به صورت لوله ای طویل با گردن باریک می باشد در حالی که سر دیگر آن پهن و تقریباً مسطح است.
سطح داخلی نمای جلویی CRT با فسفر پوشانده شده است در سمت نازک لامپ قطعه‌ای به نام کاتد وجود دارد، که انرژی به آن اعمال شده، و درجه حرارت آن به میزان زیادی بالا می رود. کاتد در دمای بالا الکترون آزاد می کند. اگر ولتاژ مثبت بسیار زیادی به صفحه جلویی CRT اعمال شود. الکترونهای آزاد شده از کاتد (با بار منفی) شتاب گرفت به سمت صفحه می کنند.
اگر الکترونها با سرعت زیاد حرکت کنند به فسفر موجود در سطح داخلی نمای جلویی برخورد کنند نور ایجاد می شود.
با کنترل جهت و شدت جریان الکترونها که به سطح صفحه هدایت می شوند. تصویر قابل مشاهده ای ایجاد خواهد شد. پیکسلها کوچکترین بخش قابل کنترل تصویر بر روی صفحه نمایش را تذشکیل می دهند.
انواع CRT
الف: CRT تک رنگ
مونیتورهای تک رنگ از یک نوع فسفر منفرد و یک دست پوشیده شده‌اند. که معمولاً نور ایجاد شده توسط آنها سفید کهربایی و یا سبز می باشد.
ب: CRT رنگی
در CRT رنگی از سه نوع فسفر با رنگهای قرمز، آبی، سبز استفاده شده که به صورت مثلث قرار گرفته اند.
در مونیتورهای رنگی هر یک زا این مجموعه ها معرف یک پیکسل می باشند. هر چند که در هر پیکسل سه نقطه قرار دارد.
اگر هر یک از نقاط قرمز و سبز و آبی با یک تفنگ الکترونی مجزا شوند می توان طیف وسیعی از رنگهای مختلف را ایجاد کرد کیفیت تصویر رنگی که به این ترتیب ایجاد شود به نزدیک بودن فاصله سه نقطه مزبور بستگی دارد. هز چه نقاط نزدیکتر باشند تصویر یکپارچه تر به نظر خواهد رسید.
فاصله نقطه ای به فاصله ای گفته می شود که فاصله بین دو نقطه مجماور هم در یک پیکسل باشد نمایشگرهایی که فاصله نقطه ای آنها ۳۱% میلی متر یا کمتر باشد معمولاً تصویری با کیفیت قابل قبول ارائه می کند.
پوشش مشبک و شیاردار
پوشش مشبک در واقع صفحه فلزی سوراخ‌دار نازکی است که درست در پشت سطح فسفریCRT‌های رنگی قرار می گیرد.
پرتوهای الکترونی هر سه تفنگ الکترونی همگرا بوده و به جای فسفرهخای موجود در صفحه نمایش، بر روی سوراخ‌های این صفحه مشبک متمرکز می شود.
سوراخهای میکروسکوپی موجود بر روی این صفحه مشبک در واقع روزنه ای را تشکیل میدهند که پرتو الکترونی ازطریق آن می تواند فقط بر نقطه فسفری مربوط به خود بتابد و جلوی الکترونهای دیگر گرفته شده و خلوص رنگ حفظ می شود. طراحی بعضی از لامپهای اشعه کاتدی (CRT) به گونه ای است که جای پوشش مشبک از پوشش شیاردار استفاده می شود.
این صفحه از رشته سیمهای موازی تشکیل شده است که به صورت عمودی در پشت صفحه نمایش فسفری قرار می گیرد. در این نوع (CRT)ها فاصله بین شیارها مئشخصه‌های پوشش شیاردار را تعریف می کند این نوع طراحی در CRT تک رنگ استفاده نمی شود زیرا رنگ تمام فسفرهای موجود بر روی صفحه یکسان است.
همگرایی
حرکت هر سه پرتوی الکترونی بر روی صفحه نمایش به صورت همزمان صورت می گیرد همگرایی پرتوهای مزبور بر روی سوراخهای پوشش مشبک صورت می پذیرد خلوص رنگ در تصویر ایجاد شده بر روی صفحه نمایش به میزان زیادی بره همگرایی باعث سایه های رنگی در تصویر خواهد شد.
عدم همگرایی د رمرکز صفحه معمولاً نباید از ۴۵% میلی متر بیشتر باشد میزان معمول این خطا در کل صفحه نمایش در حدود ۶۵% میلی متر است. اعداد بزرگتر نشنان دهنده ضعف بیشتر در همگرایی است.
امواج بشکه ای و بالشتکی
سطح جلویی بیشتر لامپ های اشعه کاتدی محدب است اما تصاویر کاملاً مسطحیم باشند. وقتی تصویری مربعی بر روی صفحهای منحنی شکل تشکبل شود اعواج ایجاد خواهدشد.
اگر کناره های تصویر رو به خارج انحنا پیدا کنند یعنی محدب شوند تصویر حالت شبکه ای پیدا می کند. سایر خطوط تصویر ممکن است از انحنای خطوط کناری پیروی کنند.
میزان انحراف نباید از ۳-۲ میلی متر بیشتر باشد
پویش افقی و پویش عمودی
مفهوم پویش: برای درک مفهوم پویش باید بدانید که تصاویر در مونیتورها به چه ترتیب ظاهر می شوند. تصاویر مونیتورها در مونیتورها به چه ترتیب ظاهر می شوند.تصاویر مونیتورها در واقع به صورت خطوط افقی پیکسل ها تشکیل می شوند که از گوشه فوقانی وچپ تصویر شروع شده اند. با حرکت پرتو الکترونی در طول هر خط هر یک از پیکسل ها با شدت متفاوتی تحریک می شوند شدت مزبور به داده های موجود در ram ویدوئی مربوطه بستگی دارد که بر روی برد آداپتور ویدوئی قرار گرفته است. با کامل شدن هر خط پرتو الکترونی خاموش خواهد شد. سپس پرتو الکترونی به ابتدای خط افقی بعدی هدایت می شود، در اینحالت می توان خط افقی جدیدی را ترسیم کرد. این روند تا ترسیم تمام خطوط افقی ادامه می یابد به این ترتیب پرتو الکترونی به گوشه پایین و راست تصویر خواهد رسید با کامل شدن تصویر پرتو الکترونی بار دیگر خاموش خواهد شد
پهنای باند
ساده ترین تعریف پهنای باند عبارت است از: حداکثر سرعت نگارش پیکسل ها بر روی مونیتور.پهنای باند برای نمایشگرهای VGA در حدود ۳۰ مگاهرتز است.
تموج سرزنش و انحراف
هدایت پرتوهای الکترونی در سرتاسر صفحه نمایش از طریق ایجاد میدان مغناطیسی متغییر صورت می پذیرد میدان مغناطیسی توسط سیم پیچهای انحراف افقی و انحراف عمدی ایجاد می شود که از یکدیگر مجزا بود. و بروی ؟ CRT قرار دارند. 
در حالت ایده ال میزان انحراف پرتو الکترونی در هر بار عبور از صفحه نمایش باید مساوی باشد به این ترتیب تصویری با ثبات بسیار زیاد ایجاد خواهد شد اما در دنیای واقعی در هر لحظه تغییرات بسیار کوچکی در محل تصویر ایجاد می شود.
اگر چنین تغییراتی در کمتر از ۱۵ ثانیه ایجاد شود به آن لرزش گویند تموج در واقع نوعی تغییر محل تصویر یا اجزای آن می باشد تموج در واقع نوعی تغییر محل تصویر یا اجزای آن می باشد که دوره تناوب آن از ۳۰ ثانیه بیشتر باشد.
به جابجایی تصویر با سرعت معادل یک بار در دقیقه با کمتر انحراف می گویند.
روشنایی
وقتی پرتو الکترونی به فسفر برخورد می کند نور ایجاد می شود روشنایی در واقع میزان نور ایجاد شده در هنگام تشکیل تصویر کامل می باشد روشنایی قابل مشاهده توسط بیشتر مونیتورها ۶۰-۵۰ (FTM) (Foot Lumens) می باشد این مقدار به ولوم تنظیم روشنایی و نیز تعداد نقاط سفید موجود در تصویر بستگی دارد هر چه این عدد بیشتر باشد نشان دهنده روشنایی بیشتر تصویر بوده و هر چه این عدد کمتر باشد تاریک تر بودن تصویر مونیتور را می رساند
تنظیم وسط
وقتی پتانسیومترهای کنترل تنظیم وسط افقی و عمودی در وسط قرار دارند تصویر باید در مرکز نمایشگر قرار گیرد مشخصه های تنظیم وسط نشان می دهد که مرکز تصویر چقدر به مرکز صفحه نمایش نزدیک می باشد.
سیگنال ویدوئی
این مشخصه دامنه و سایر خصوصیات سیگنال ویدوئی آنالوگ در کانال ورودی را نشان می دهد.
سیستم ویدیوئی کامپیوترهای شخصی از دو بخش تشکیل شده است برد آداپتور و خود مونیتور. اداپتور ویدوئی در واقع بخش اصلی سیستم ویدوئی را تشکیل می دهد. دستورها و داده های ویدوئی کامپیوتر از طریق گذرگاه توسعه مربوطه به اداپتور انتقال می یابند برد گرافیکی دادهای بدست آمده را به تصاویر گرفایکی تبدیل کرده و آن را در حافظه ویدویی موجود در کارت گرافیکی ذخیره می کدن.
این حافظه RAM ویدوئی یا VRAM نامیده می شود. سپس برد ویدویی تصویر گرافیکی را به صورت سلسله پالس های همزمانی مترادف با حالت ویدوئی مورد استفاده ترجمه می کند.
مثلا EGA و VGA
دو نوع سیگنال ویدوئی وجود دارد سیگنال ویدوئی TTL و سیگنال ویدوئی آنالوگ
در مونیتور TTL سیگنال رنگ به صورت سطوح منطقی ارائه می شود یعنی مجموعه ای از سطوح منطقی (۱و۰) مونیتور تک رنگ TTL فقط از یک یا دو خط سیگنال استفاده می شود یکی از خطوط روشن یا خاموش بودن پیکسل و دیگری شدت نور آن را کنترل می کند در نتیجه می توان فسفرهای رنگی را بدو شدت نور مختلف روشن کرد.
مدار راه انداز ویدئو
عمل مدار راه انداز ایناست که شدت پرتو الکترونی را کنترل می کند این مدار باید بتواند سیگنال ویدئو ورودی را به قدری تقویت کند که برای راه اندازه شبکه کنترل ویدئو در CRT مناسب باشد در مورد م ونیتورهای تک رنگی که از ورود سیگنال TTLاستفاده می کنند.
مدار راه انداز ویدئو فقط باید بتواند پرتو الکترونی را قطع و وصل کند ولی در مورد مونیتورهای که با دو ورودی سیگنال TTL کار می کنند یکی از خطوط جریان الکترونها را قطع و وصل کند یکی از خطوط جریان الکترونها را قطع و وصل می کند و دیگری شدت آن را کم و زیاد می کند وجود ورودی دوم برای کنترل شدت روشنایی تنوع تصاویر نمایشگر را کمی افزایش می دهد.
در مورد مونیتورهای رنگی که سه سیگنال ویدوئی آنالوگ دریافت می کنند سه مدار راه اندازه مجزا مورد نیاز است. در حالی که قابلیت روشن و خاموش کردن پرتو الکترونی برای مونیتورهای تک رنگی کافی است. مونیتورهای رنگی باید بتوانند سیگنالهای آنالوگ نسبتا ضعیف که تغییرات سریعی دارند را کنترل کنند.
مدار مولد ولتاژ بالا
ولتاژ ایجاد شده توسط منبع تغذیه مونیتور نسبتا پایین است در نتیجه اختلاف پتانسیل بسیار زیادی که برای تحریک CRT لازم است را نمی توان از منبع تغذیه بدست آورد. برای این کار پالس های فرکانس بالا و تقویت شده ای که توسط طبقه خروجی افقی تامین می شوند به سیم پیچ اولیه قطعه ای اعمال می شود که ترانسفورمر برگشت نامیده می شود این قطعه قسمت اصلی سیستم ولتاژ بالا در مونیتور را تشکیل می دهد. در هر ترانسفور برگشت سه سیم پیچ ثانویه وجود دارد ثانویه پایینی نوعی سیم پیچ پایین آورنده ولتاژ است که سیگنال AC با اختلاف پتانسیل کم را ایجاد می کند این ولتاژ برای گرم کردن کاتد CRT مورد استفاده قرار می گیرد که حدود (۱۵-۲/۶) ولت است سیم پیچ وسطی ولتاژی AC با اختلاف پتانسیل در حدود ۱۵۰ ول ایجاد کرد. که برای مدار کنترل روشنایی CET استفاده می شود.
حیاتی ترین سیم پیچ ثانویه: سیم پیچی است که در بالا قرار گرفته افقی را بسته به نیاز تا حد ۳۰-۱۵ کیلووات افزایش می دهد. دیودهای سیم ولتاژ بالا با سیم پیچ سری شده اند تا این ولتاژ بالای AC را ک کرده و به ولتاژ DC   تبدیل نماید.
منبع تغذیه
مسلما اساس کار مونیتورهای رنگی بر عملکرد منبع تغذیه استوار است در این طبقه ولتاژ AC متداول برق شهر به ولتاژهای DC پاینتری تبدیل می شود منبع تغذیه معمولا ولتاژهای ۳/۶ +۱۲ ۲۰+۸۰+ و ۱۳۵+ ولت را ارائه می کند.
آداپتورهای ویدئویی
بافر فریم قدیمترین و پایه ای ترین آداپتور ویدئوئی می باشد داده های تصویری در هر لحظه به صورت یک فریم در حافظه ویدئویی بارگذاری شده و یا از آن خوانده می شود. قسمت اصلی بافر فریم را آی سی کنترل گر نمایشگر تشکیل می دهد که مدار مجتمع نسبتا پیچیده ای به شمار می آید که آن را کنترلگر لامپ اشعه کاتدی یا CRTc می نامند. CRTc محتویات RAM ویدوئی را خوانده و آن را برای مراحل بعدی پردازش انتقال می دهد.
متن و گرافیک
آداپتورهای ویدوئی در دو حالت مختلف کار می کنند.
حالت متن: کاراکتر که بر روی صفحه نمایش نقش می بندد با کمک ROM مخصوص کاراکتر مولد کاراکتر و ثبات انتقالی ایجاد می شود اهکی موجود را در خود جای داده است که حروف اعداد اعراب و نقطه گذاری را شامل می شود. مدار ایجاد کننده کاراکتر دادهای موجود در ROM را به صورت ردیفهایی از بیتها تبدیل می کند. سپس مدار مزبور بیتهای ایجاد شده را به نوعی ثبات انتقال منتقل می کند و این ثبات انتقالی جریانی از بیتها را برقرار می کند. مولد سیگنال مسئول تبدیل سلسله بیتهای دریافتی از ثبات انتقالی به سیگنالهای ویدئو می باشد این سیگنالها هستند که مونیتور را راه اندازی می کنند.

حالت گرافیک
در این حالت RAM ویدئویی به جای نگهداری اطلاعات به جای نگهداری اطلاعات مربوط به کاراکترهای اسکی داده های مربوط به سایه خاکستری هر پیکسل را نگهداری می کند. در نتیجه ROM مخصوص کاراکتر و مدار مولد کاراکتر و مدار مولد کاراکتر که در حالت متن مورد استفاده قرار می گرفت از مسیر خارج می شود. داده های مربوط به پیکسلها توسط CRTC از RAM ویدئویی گرفته شده و بدون تغییر از مدار مولد کاراکتر عبور می کنند. سپس مستقیماَ به ثببات انتقالی و مدار مولد  سیگنال ارسال می شوند.
 BIOS ویدئویی یا ROMBIOS))
هنگام تغییر از حالت متن به حالت گرافیکی باید یک سری دستورهای اساسی در کنترل گر نمایش گر تغییر کند. از آنجا که دستورهای مورد نیاز برای پیکربندی CRTC به طراحی آن بستکی دارد. برای این دستورهای نرم افزاری نمی توان به نرم افزار موجود در BIOS کامپیوتر متکی بود. BIOS موجود در برد اصلی همگام با BIOS ویدئویی کار می کند.
سخت افزارهای نمایشگر ویدئویی
در اولین روزهایی که کامپیوترهای شخصی ارائه شدند کاربران تنها می توانند حالت گرافیکی تک رنگی و رنگی را انتخاب کنند، زیرا تمام آداپتورهای ویدئویی حالت متن را پشتیبانی می کنند اما در سالهای بعد رشد تولید آداپتورهای ویدئویی به میزان زیادی رشد کرد و افزایش یافت.
آداپتور نمایش تک رنگ MDA قدیمی ترین آداپتور قابل دسترسی در کامپیوترهای شخصی است که در سال ۱۹۱۸ تولید شد و فقط برای حالت متن طراحی شده بو.د و نمی توانست تصاویر گرافیکی را نمایش دهد. اما به علت قیمت نسبتاَ پایینی که داشت و نیز قابلیت نمایش متن با کیفیت خوب و نیز مجهز بودن به در گاه چاپگر محبوبیت زیادی پیدا کرد.
CGA
آداپتور گرافیک رنگی CGA اولین کارتی بود که حالت متن و رنگی را برای کامپیوترهای شخصی ارائه کرد. تولید آن نیز در سال ۱۹۸۱ بود. تفکیک پذیری آن بسیار پائین و در حدود ۲۰۰×160 پیکسل بود و تعداد رنگهای قابل ارائه به ۱۶ رنگ محدود می شد. رابطه تفکیک پذیری و تعداد رنگهای قابل نمایش از اهمیت زیادی برخوردار است.
نمونه بعدی EGA در سال ۱۹۸۴ بود. یکی از جذابیتهای این نمونه سازگاری با نسلهای پیشین خود بود. برد ویدئویی EGA می توانست حالتهای CGA و MDA را برای مونیتورهای مربوطه شبه سازی کند. آداپتور گرافیکی پیشرفته (EGA) به علت حالتهای ویدئویی ۱۶×200×320 و ۱۶×200×640 و ۱۶×350×640 معروف شد. برای این برد حافظه ۱۲۸کیلوبایت احتیاج بود.
PGA
آداپتور گرافیکی حرفه ای ۱۹۸۴ معرفی شد. افزایش قابلیتهای تصویر تا حد ۲۵۶×480×640 توسط این سیستم ارائه شد چرخش سه بعدی و عملکرد برش گرافیکی به صورت تابعی سخت افزاری به آن اضافه شده بود.
MCGA
علاوه بر پشتیبانی تمام حالتهای ویدئویی CGA حالت ویدئویی دیگری با قابلیت ۲۵۶×200×320 را ارائه می کند که برای بازیهای کامپیوتری ایده آل به شمار می آید. MCGA اولین آداپتوری بود که از سیگنال آنالوگ استفاده کرد.
UGA
در سال ۱۹۸۷ تولید و همزمان با MCGA معرفی شد. UGA می توانست تمام حالتهای ویدئویی MCGA را کنترل کند. استفاده از سیگنال آنالوگ به UGA امکان داد که هر لحظه ۱۶رنگ از ۲۶۲۱۴۴ رنگ ممکن را نمایش دهد.
SVGA
با این که UGA به عنوان استاندارد بالفعل کارتهای گرافیکی در کامپیوترهای شخصی درآمده است اما کاربران نیاز شدیدی به خارج شدن از محدودیت ۱۶×480×640 دارند. در سال ۱۹۹۰ نسل جدیدی از کارتهای SGA یا SVGA به بازار آمد اما متاسفانه در ساخت SVGA استانداردی وجود نداشت. امروزه بسیاری از بردهای SVGA عملکرد ویدئویی بسیار عالی را ارائه می کنند.
در واقع نمونه هایی ۳۲بیتی آداپتورهای ویدئویی با عملکرد بسیار عالی می باشند که توسط آی بی ام و برای پشتیبانی کامپیوترهای شخصی مبینی برمعماری میکروکانال ارائه شده اند. این نوع معماری اجازه می دهد که سیستم راهمگان باانتقال سریع داده ها کنترل کند.
عیب یابی
عیب یابی CRT دراین بخش کمی به روشهای عیب یابی CRT اشاره می شود:
۱٫تصویرصفحه نمایش کم نور و یاکاملاً تاریک است.
۲٫نقاط سیاه کم نور و یاباسفیدی بیش ازحددرتصویروجوددارد.
۳٫مونیتور رنگها را به خوبی نشان نداده ویا تغییرات درجه خاکستری غیرخطی شده است.
۴٫روشنایی تصویربیش ازحد معمول است.
عیب یابی آدایتورهای ویدئوئی
۱٫کامپیوترروشن است ولی چیزی نشان داده  نمی شود.
۲٫تصویر موجوددرصفحه نمایش می غلطد.
۳٫هنگام راه اندازی اولیه سیستم پیغام خطایی میتنی برپیکریندی غیرمعتبر درسیستم ظاهر می شود.
۴٫صفحه نمایش بهم ریخته ویاکلاًسیستم درحالت قفل شده قرار می گیرد.
عیب یابی منبع تغذیه
۱٫مونیتورگاهی کارمی کند و گاهی کارنمی کند.
۲٫فیوزاصلی ولتاژ AC سوخته و با جایگزین کردن آن فیوزجدید نیز می سوزد.
۳٫وقتی منبع تغذیه سردباشدفیوزاصلی می سوزد.
هشدارها،موارد احتیاط و عوامل انسانی
ولتاژهای AC
تماس با سیستم فازموجود درهر یک ازپریزهای خانه ویا اتصالات آن بسیارخطرناک است. بااین که مونیتوربی خطربه نظرمی رسد ولی احتمال شوک الکتریکی همواره وجوددارد. دستگاههای خانگی بااختلاف پتانسیل ۱۲۰ ولت وفرکانس ۶۰ هرتز کارمی کنندبعضی ازکشورهای اروپایی از ۲۴۰ ولت AC وفرکانس ۵۰ هرتزاستفاده می کنند وقتی چنین ولتاژی ازقسمتی ازبدن شخص عبورکندجریانی برقرارمی شودکه برای متوقف کردن ضربان قلب کافی است. که برای ایست قلبی جریانی معادل ۱۰۰ میلی آمپرکافی است وجریان قابل عبورازفیوزهای مونیتور۲-۱آمپراست.
ایمنی مقابل پرتوی X
وقتی که الکترونی باسرعت زیاددرحال حرکت است به ذره فسفر اصابت می کندمقداری پرتوی Xآزادمی شودصفحه CRT دراصل مقدارزیادی پرتوی X پخش می کند. اززمان تلویزیونهای اولیه مقداری سرب به ترکیب شیشه CRT اضافه شده است تا ازپراکنده شدن پرتوی Xجلوگیری کند. این حفاظت تازمانی موثراست که ولتاژآن بالا نرفته باشددرغیراین صورت ولتاژ آند که بیش ازحدبالا رفته سرب شیشه را می سوزاند وپرتو X خارج می شود که باعث بروزسرطان ومشکلات بهداشتی همراه می شود.
همانطورکه گفته شد مونیتورهای معمولی براساس CRT کارمی کنند ولی نمایشگرهای مسطح که دوگونه هستند نمایشگرهای کریستال مایع(LCD)ونمایشگرهای پلاسمای گازی GPD
سازماندهی پیکسل
تصویر ایجاد شده در نمایشگرهای مسطح مانند نمایشگرمبتی بر CRT به صورت یکپارچه نمی باشد بلکه ازآرایه ای ازاجزای منفرد تصویری (پیکسل ها)می باشندکه تصویرراتشکیل می دهند. پیکسل ها به صورت ماتریسی ازسطرها وستونها چیده شده اند هر پیکسل یکی ازمحلهای موجوددرحافظه ویدئوئی دررابطه می باشد. تفکیک پذیری نمایشگرهای مسطح کمی ازتعداد پیکسلهایی که می توانند نشان دهندبیشتراست هرچه تعدادپیکسلها بیشترباشدتصاویر باکفیت بالاترو وضوح بیشتر نشان داده می شود.
کنتراست یا هم سنجی
طبق تعریف کنتراست عبارت است از اختلاف روشنایی پیکسلهایی که کاملاً روشن و کاملاًخاموش می باشندهرچه این اختلاف روشنایی بیشترباشد کنتراست بیشترخواهدبوددرنتیجه تصویرئاضح به نظر می رسد.
زمان واکنش
زمان موردنیازبرای رسیدن هریک ازپیکسلها به شدت نورتعیین شده می باشد مدت مذبوراززمانی محاسبه می شود که ـدرس دهی داده نربئط به پیکسل توسط مدارراه اندازمربوطه صورت گرفته باشد.
زاویه دید
هرنمایشگرزاویه دید به خصوصی داردکه درواقع زاویه ای است که درآن محدوده می توان نمایشگررا به صورت واضح مشاهده کرد نمایشگرهای CRT ویانمایشگرهای مسطح پلاسمای گازی که تصویر واضحی دارند زاویه دیدچندان موردتوجه قرارنمی گیرد زیرااین نمایشگرهاخودنورایجاد می کنند که درمحدوده زاویه بسیار وسیعی قابل رویت است.
بستن مونیتور
هنگامی که می خواهیم یک مونیتورراسوارکرده وببندیم بایددقت کنیم تمام سیمها واتصالات به طورصحیح وصل شده باشند. نباید اتصالی بین شاسی وبخشهای فلزی قطعات برقرارباشد.
بعدازمحکم کردن اتصالات توجه داشته باشید که عایقها وپوشش ههای فلزی مورداستفاده برای جلوگیری ازاحتمال تشعشع ویامحافظ به طورصحیح درجای خودقرارگرفته باشد. درپوش پلاستیکی رادرجای خودقرارداده وباپیچ گوشتی آنهاراکاملاً محکم می کنیم.
عیب یابی مونیتودتک رنگ
۱٫کاراکتر موردنمایش اعواج یافته به نظرمی رسد.
۲٫صفحه نمایش مواج به نظر می رسد.
۳٫باگرم شدن مونیتور ولتاژ بالا قطع می شود.
۴٫فقط؟بالایی یا پایینی تصویرقابل مشاهده است.
عیب یابی درمونیتوررنگی
۱٫تصویربارنگ قرمزاشباع شده وفیروزه ای به نظر می رسد.
۲٫تصویربارنگ سبزاشباع شده وارغوانی به نظر می رسد.
۳٫تصویربارنگ آبی اشباع شده وزرد به نظر می رسد.
۴٫رنگها به صورت لکه لکه دیده۹ می شوند ویا تداخل دارند.

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  آموزش های عمومی برای ورود به بازار کار

  آموزش های عمومی برای ورود به بازار کار ۱٫۳۳/۵ (۲۶٫۶۷%) ۳ امتیازs موضوع : آموزش های عمومی برای ورود به بازار کار   کسب مهارت برای ورود به بازار کار امروز در تک بوک میخواهیم سایتی رو به شما معرفی کنیم که میتونید توش […]

  ترفندهای جدید در پاورپوینت

  ترفندهای جدید در پاورپوینت ۳٫۰۰/۵ (۶۰٫۰۰%) ۱ امتیاز PowerPoint ابزاری ساده و پرکاربرد برای ارائه کنفرانس، سخنرانی و تحقیقات است و با امکاناتی که روز به روز به آن افزوده میشود، کار با این ابزار ساده تر از گذشته شده است.

  ۱۱ روش آوردن کنترل پنل در ویندوز ۱۰

  ۱۱ روش آوردن کنترل پنل در ویندوز ۱۰ ۳٫۰۰/۵ (۶۰٫۰۰%) ۱ امتیاز تمام قسمت های ویندوز ۱۰ بهینه شده است از ابزارها گرفته تا قسمت هایی که مربوط به تنظیمات این سیستم عامل می باشد.

  ۱۱ امتیاز برای مهاجرت به ویندوز ۱۰

  ۱۱ امتیاز برای مهاجرت به ویندوز ۱۰/ با عرضه ویندوز ۱۰ بررسی امکانات و ویژگی‌های آن آغاز شده است. اگر چه این ویندوز به علت برخی قابلیت هایش از توانمندی بیشتری برای جمع آوری اطلاعات شخصی کاربران برخوردار است، اما مزایای زیادی هم دارد.

  ۳ راه برای حفظ محتویات حافظه فلش مموری

  اندازه مناسب و قابل حمل بودن سیستم‌عامل‌های مختلف، حافظه فلش مموری را به دستگاهی بسیار پرکاربرد برای انتقال اطلاعات تبدیل می‎کند.

  شناخت ۱۰ ویروس مخرب رایانه ای

  همزمان با افزایش بدافزارها، کرم‏های اینترنتی و تروجان‏ها، هکرها و سارقان اطلاعات همواره به دنبال راههایی به منظور سرقت اطلاعات و دسترسی به حسابهای بانکی و گاهی بوجود آوردن اختلالات الکترونیکی بوده ‏اند.
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi