جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

ارتباطات درون سازمانی

3,161

بازدید

ارتباطات درون سازمانی ۱٫۷۵/۵ (۳۵٫۰۰%) ۴ امتیازs
ارتباط سازمانی

یکی ازمباحث مهم مدیریت است که تا به حال در ایران به آن توجه کافی نشده است بسیاری از نظریه پردازان قرن بیستم را قرن انفجار اطلاعات نامیده اندومدیریت اطلاعات را نیز به مثابه یکی از شاخص های مهم توسعه مطرح کرده اند ارتباط چیست ؟ درواقع ارتباط بستر مبادله اطلاعات …..

است بدون برقراری ارتباط اثر بخش مبادلهءاطلاعات ممکن نیست ودر نتیجه سازمان برای بهره گیری از اطلاعات و تحقیق اهداف خود توانمندی لازم رانخواهد داشت در سازمانی که میان کارکنانش روا بط سالم اثربخش ومناسب نباشد انگیزهء کمتری برای ارائه کارمفیدتر دیده می شود درچنین سازمانی غالبآ تضادهای ناشی از فقدان نظام ارتباطی اثر بخش بهره وری نازل ودر سطح پایینی وجود دارد وطبعآ ساغزمان توانایی و کارایی لازم برای بر خورد با رقابت های روزافزون بین المللی نخواهد داشت اگر به افزایش حجم اطلاعات توجه کنیم اهمیت توجه به نظام ارتباطی سازمان ها را بهتر و بیشتر درک می کنیم چرا که فقط یک نظام ارتباطی کار امد می تواند حجم اعظیم و روبه تزاید اطلاعات رادرون خود جاری کند و اطلاعات کامل دقیق صحیح و بهنگام را که یکی از مهیترین ابزارهای تصمیم گیری مدیران در سطوح مختلف می باشد فراهم اورده ودر اختیار انان قرار دهد .روابط صنعتی درایجاد صلح وآرامش درمحیط کار برقراری انضباط درصنعت واستقرار دموکراسی صنعتی نقش مهمی دارد این عوامل برای توسعه همه جانبه یک کشور بسیار ضروری است . آنچه از روابط صنعتی انتظار می رود استقرار روابط کاری
خوب ومناسبی است که سبب اعتلای تفاهم واعتماد متقابل کارگروکارفرما شود واختلافهای موجود راحل کند . کارگران امروز دیگر گروهی غیرمتشکل ونااگاه نیستند که آماده اطاعت مو به مو وکورکورانه از
کارفرمایان باشند..

مروری بر ارتباطات سازمانی
ارتباط چیست:
سازمانی که افراد ان برخورد نافذ وموثر با یکدیگر ندارتد توانمندی لازم برای اجرای اهداف خود ندارد و انگیزهء کار در ان به چشم نمی خورد بدون برقراری ارتباط مناسب ومتناسب با شرایط محیط اطلاعات نمی تواند به خوبی انجام شود با در نظر گرفتن این مطلب که اطلاعات ضروری از مهمترین ابزار اعمال مدیریت است وعنایت به افزایش روز افزون حجم اطلاعات در زمینه های علمی وفنی تقریبآ در هر ۵ سال ۲ برابر می شود لزمتوجه دقیق به مقوله ارتباطات که در حقیقت پایه واساس وبستری برای مبادله اطلاعات است مشخص می شود. کامه ارتباطات درزبان انگلیسی communicationاست این کلمه از کلمه لاتین commuis به معنای مشترک امده است ودر واقع به نوع روابط متقابل انسان ها در جامعه اطلاق می شود . در حقیقت منظور این است که انچه که شما مشترکآ با شخصی دیگر دارد ویا تلاش می کنید که داشته باشید .
معرفی اقدامات سازمان بین المللی ارتباطات I.C.A

در دهه ۱۹۷۰و موسسه ارتباطات بین المللیi.c.a) )به صورت یک مجتمع حرفه ای متشکل از محققان عام ارتباطات صاحبنظران ارتباطات واساتید این رشته تاسیس گردید جرالد گلدهی استاد ایالتی نیویورک – بوفالو و دنالد را جرز استاد دانشگاه ایالتی نیویورک از بنیان گذاران این موسسه بودند ودر چا رچوب فعالیت های این موسسه برای تحلیل گری ارتباطات ضوابطی تدوین نمودند . اصول تحلیل گری ارتباطات این سازمان طی یک دوره پنج ساله با همکاری بیش از یکصد نفر از صاحبنظران ارتباطات دانشگاه وصنعت وبا مطالعه در بیش از ۱۲ کشور مختلف تهیه و تنظیم شد این مهم در سه مرحله مختاف در فاصله سا لهای ۱۹۷۱تا۱۹۷۴ با بهره گیری از ۱۶۳ محقق وبر گزاری ۷ کنوانسیون واجلاس چارچوب فکری تحلیل گری ارتباطات و دستورالعمل های تحلیل گری ارتباطات را تدوین نمود دومین مرحلهء این کار در فاصله سالهای ۱۹۷۴تا۱۹۷۶ انجام شد دراین مرحله از تجربیات یکصد محقق از چهار کشور مختلف بهره گیری شد هدف این مرحله ازمایش مقدماتی ابزار ودستور العمل های تحلیل گری ارتباطات بود این کار برای ۱۰ سازمان مختلف انجام شده که مورد تحلیل گری قرار گرفته اند مرحله سوم این طرح در فاصله سالهای ۱۹۷۶تا۱۹۷۹ به انجام رسید در این مرحله ۱۵۰ پژوهشگر  کشور مختلف شرکت داشتند و توا نستند در ۶ مرحله کامل بیش از سه هزار کارمند را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند .
دستاورد های این مرحله عبارت بودند از :

الف : اجرایدستور العمل های تحلیل گری در سازمان های مختاف
ب:ایجاد هنجار های مقایسهای درون سازمانی
ج:به کار گرفتن نتایج تحلیل گری در ایجاد و ازمون تئوری های ارتباطات سازمانی
د: انتشار نتایج تحلیل گری ارتباطات
ه:اموزش تحلیل گری به محققان و صاحبنظران
و:برگزاری دو جلسه توجیهی نتایج این امر در سطح مدیریت .

شرایط محیط فرا سازمانی ودرون داد نظام روابط کار

تحولات تاریخی روابط کار نمائیاز شرایط فرا ساز مانی تحولات روابط کار در طول روابط کارگر و کار فرما در هر کشور تحت تاثیر شرایط سیاسی – اقتصادی واجتماعی وحتی اقلیمی شکل میگیرد بنابر این ذکر خلاصه ای از تاریخچه روابط کار در جهان وایران در مقدمه این بحث تنها به منظور منعکس کردن همین واقعیت است اشنایی با سابقه مفصل روابط کار که منجر به پیدایش حقوق کا ر نیز گردیده است خود مقوله وسیعی است که ذکر ان فرصت جداگانه ای را نیاز دارد تحول روابط کار در جهان را معمولآ در دو مقطع قبل وبعد از انقلاب صنعتی می توان مورد مطالعه قرار داد تقسیم بندی تحولات روابط کار به این دو مقطع از ان جهت است که علیرغم سابقه طولانی روابط کار مطرح شدن روابط صنعتی در واقع پی امد انقلاب وتوسعه صنعتی کشورهای غربی است
نقش روابط عمومی در تقویت ارتباط درون سازمانی
ارتباطات درون سازمانی و نحوه تقویت آن یکی از مسایلی است که مدیران بسیاری از سازمانها در پی یافتن راه حل مناسبی برای آن می باشند . چرا که در سایه تقویت ارتباطات درون سازمانی امید پیشرفت و بهره وری بیشتر سازمان را به همراه خواهد داشت .
مسئله ای که در این میان از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد استفاده از پتانسیل و ظرفیت موجود در سازمان مطبوع برای تقویت هر چه بیشتر ارتباطات درون سازمانی می باشد . واحد روابط عمومی در هر سازمانی یکی از مهمترین این منابع می باشد چرا که با امکانات و اختیاراتی که می تواند در اختیار این واحد باشد نقش بیشتری در این زمینه باید داشته باشد .
روابط عمومی همانطور که به سان پلی ارتباط سازمان با بیرون از آن را فراهم می سازد بایستی همین نقش را در درون سازمان نیز ایفا نماید .
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب خراسان نیز در همین راستا با انجام اقدامات ذیل تلاش فراوانی را جهت تقویت ارتباط بین کارکنان می نماید :
۱ . تلاش در جهت معرفی روابط عمومی به عنوان محیطی گرم و صمیمی با رویکرد حل مشکلات قانونی همکاران و مراجعین .
۲ . انتشار هفتگی شعارهای با مضامین درون سازمانی و مدیریتی
۳ . انتشار ماهانه بروشورهای مناسب در قالب ارایه مقالات ارسالی همکاران
۴ . نظر سنجی از همکاران در خصوص موضوعات مختلف مربوط به روابط عمومی
۵ . برگزاری مراسم در مناسبتهای مختلف ملی و مذهبی
۶ . همکاری در برگزاری مسابقات مختلف ورزشی و فرهنگی
۷ . همکاری در برگزاری اردوهای خانوادگی و مجردی
۸ . انتشار بولتن های ویژه در خصوص تقویت بنیان خانواده

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  اگر مدیر هستید این مهارت ها را بیاموزید

  اگر مدیر هستید این مهارت ها را بیاموزید ۴٫۵۰/۵ (۹۰٫۰۰%) ۲ امتیازs تجربهٔ کار بلندمدت با بخش مدیریت شرکت‌ها نشان می‌دهد مدیران تصمیم‌هایی می‌گیرند که بر عملکرد مالی شرکت‌شان اثر می‌گذارد: از برنامه‌ریزی برای عملیات‌ گوناگون، استخدام و اخراج پرسنل گرفته تا آماده‌سازی بودجه، […]

  مهارت های مذاکره را بیاموزیم

  مهارت های مذاکره را بیاموزیم/ شما هر روزه بر سر بسیاری از مسائل مذاکره می‌کنید؛ از مسائل کوچکی مثل اینکه چه کسی زباله‌ها را به بیرون ببرد تا مسائل بزرگی مانند حقوق مورد نظرتان در شغل جدیدی که قبول می‌کنید.

  تجربه های شکست ۱۲ کارآفرین بزرگ

  تجربه های شکست ۱۲ کارآفرین بزرگ/ تجربه های شکست ۱۲ کارآفرین بزرگ/ فرقی نمی‌کند مشغول شروع کار بزرگی هستید یا هنوز کارتان را کوچک نگه داشته‌اید؛ مسیر دشوار است و دانش به‌سختی به‌دست می‌آید. بخش مهمی از موفقیت در انجام کار، این است که […]

  درباره ویژگیهای مدیر وبسایت های حرفه ای چه میدانید ؟

  درباره ویژگیهای مدیر وبسایت های حرفه ای چه میدانید ؟/ درباره ویژگیهای مدیر وبسایت های حرفه ای چه میدانید ؟/ بعضی از مدیران سایت‌ها یا دغدغه پشتیبانی از کاربران ندارند و یا در تعامل با مردم خجالتی هستند. دلیلش آن است که اغلب مدیران […]

  مقاله اصول مدیریت دولتی

  اصول مدیریت دولتی مقدمه ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است . وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها […]

  مقاله پژوهش عملیاتی:ابزار بهره وری

  تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) : ابزار بهره وری نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی نوشته لئوپرینگل خلاصه مطالب کانون اصلی توجه OA برای مدیریت عبارتند از تعیین مراحلی که می توان به واسطه آنها به بهبود بهره وری دست یافت . تحقیق […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi