جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

ابزار برش فلزات (ادامه)

656

بازدید

نکته:
 تراش با کناره های قوس نوک تیغه فرز در هر کجا که ممکن باشد بر تراش با نوک تیغه فرز ترجیح دارد.
از تیغه فرز های مخروطی وقتی استفاده می شود که:
a) ماشین کاری یک محفظه با دیواره های منحنی و قوس کوچک در کف.
b) ماشین کاری یک محفظه با دیواره های زاویه دار و قوس کوچک در گوشه های کف محفظه….

c) ساختن گوشه با قوس کوچک، بین دیواره های عمود یا زاویه دار.
این کار به دو صورت زیر انجام می شود:
۱)قطعه کار را نسبت به تیغه فرز طبق زاویه دلخواه کج کنیم.
۲)از محور فرز گیری استفاده کنیم که بتواند تیغه فرز را نسبت به قطعه کار طبق زاویه دلخواه کج کند.
۵- برقوهای کاربیدی تندکاری:
این تیغه ها از یک سلسله شیار ها مارپیچی ساخته شده است. این برقوها برای پرداخت کاری فرم های مختلف با اندازه های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد.
۶-قلم های حکاکی ظریف:
حکاکی جزئیات ظریف یا حروف نویسی غالبا روی یک ماشین پانتوگراف با نسبت انتقال قابل تنظیم انجام می شود.
قلم ها باید با دقت سنگ زده شوند. تا اینکه بتوانند هنگام تراش، کار را به فرم مورد نظر بتراشند.
نکته:
به این دلیل که قطر این قلم کم است برای دست یافتن به یک سطح حکاکی طده خوب باید محور فرز گیر دارای سرعت زیادی شد.

انواع سوزن ها کپی
اطلاعات کلی
هنگام کار با فرز پانتوگراف نباید سوزن کپی هیچگونه خمشی داشته باشد.
به همین دلیل سوزن کپی باید با مراجعه مستقیم به اندازه تیغه فرز ساخته شود.
یک سوزن کپی باید با مواد مناسب ساخته و خوب پرداخت شود و اگر الگو دارای فرورفتگی است نباید لبه تیز داشته باشد.
۱-اختلاف در اندازه سوزنهای پی:
با قی گذاشتن تفاوت اندازه برای پرداخت کاری بوسیله سوزن کپی ای که در خشن کاری مورد استفاده قرار می گیرد عموما با بزرگتر از اندازه گرفتن سوزن کپی، از تیغه فرز صورت می گیرد.
a) روی مقدار تفاوت اندازه لازم است برای پرداخت کاری تصمیم بگیرید.
b) قطر لازم برای تیغه فرز را تعیین کنید.
c) محسبه قطر لازم برای اندازه سوزن کپی:                    D = d + 2a
وقتی که:
قطر سوزن کپی  D =
قطر تیغه فرز   d =
مقدار تفاوت اندازه پرداخت کاری       a =
۲-اختلاف در شکل سوزن کپی:
a) معمولی ترین نوع سوزن کپی یک استوانه ساده با نوک نروی است. انواع دیگری که ساخته می شوند باید طوری باشند که بتوانند فرم الگو را روی قطعه کار، کاملا ارئه دهند.
b) سوزن های کپی که دارای بازو هستند.
طول بازوی سوزن کپی اندازه قطعه کار را تعیین می کند.
این مثال با استفاده از یک پانتوگراف با نسبت ۱/۱ نشان داده شده است.
                                        W w + D c = L + W
وقتی که:
پهنای قطعه کار  W w =                                   پهنای الگو   W p =
قطر تیغه فرز    D c =                                      طول بازوی سوزن کپی L =

“شیوه کار”
اطلاعات کلی:
کار محوله می تواند بر اساس یک سلسله کارهای منظم انجام شود.
هر کاری باید بعنوان یک سری از شکلها یی مه هر کدام عمل کرد جداگانه ای لازم دارد مورد رسیدگی قرار می گیرد.روی اینکه از روش فرز کاری خطی یا فرز کاری پروفیلی استفاده کنید، تصمیم گیری نمایید.
ساختن هر قطعه کاری باید در دو مرحله انجام شود:
خشن کاری و پرداخت کاری.
هر کدام ازاین مراحل به دو قسمت تقسیم می شود:
خشن کاری اولیه ، خشن کاری نهایی.
نیمه پرداخت کاری و پرداخت کاری نهایی.
ممکن است لازم شود برای اینکه تنشهای  داخلی قطعه کار را از بین ببریم قبل از اینکه پرداخت کاری کنیم قطعه کار را  تحت عملیات حرارتی قرار دهیم.

ترتیب براده برداری
a) خشن کاری اولیه:
بعصی از حالات خشن کاری اولیه با همان روش عملیات ماشین کاری معمول انجام می گیرد، قبل از اینکه با این روش شروع به خشن کاری کنید قطعه کار را خط کشی کنید.
b) خشن کاری نهایی:
۱)تیغه فرز و سوزن بزرگتر از اندازه مناسب را انتخاب کنید.
۲)ماشین را برای خشن کاری با قفل کردن سوزن کپی تنظیم کنید.
۳)از فرم الگو با سوزن کپی مطابعت کنید، تماس پیدا کردن سوزن کپی را با چشم کنتزل کنید.
روی بعضی از ماشینها می توان یک رد یاب جشمی سوار کرد با این روش می توان به آسانی عملیات خشن کاری را انجام داد.
همرا این وسیله یک نقطه نورانی حرکت می کند  که نزدیکی سوزن کپی را به الگو نشان می دهد.
۴)شروع خشن کاری بر طبق شکل و وضعیت فرم قطعه کار می باشد.
از یک سری اشکال پی در پی یا بار دادن عمودی به همراه حرکت عرضی میز ماشین استفاده کنید.
شکل تیغه فرز و عمق افزایش بار هر دفعه را طوری تعیین کنید که تا آنجا که ممکن است پله های بوجود آمده که منطبق بر فرم قطعه کار هستند، کوچکتر شوند تا برای نیمه پرداخت کاری آماد ه باشند. می توانید اضلاعی که دارای زاویه تند می باشند با افزایش عمق بار بیشتری نسبت به اضلاعی که دارای زاویه کم شیب هستند خشن تراشی کنید.
لازم است که فرم های منحی را با تیغه فرز نوک کروی بتراشید.
c) پرداخت نهایی:
فرم تمام شده که شامل جزئیا ت ظریف می شود باید کپی شده و به اندازه نهایی رسانیده شود.

تعیین نحوه عمل کپی کردن:
انتخاب نحوه کپی کردن صحیح به چند عامل متغیر بستگی دارد، اطلاعاتی که در زیر داده می شود. به ما نشان می دهد که از چه روشی چه موقع باید استفاده کرد.
a) فرز کاری خطی
در فرز کاری خطی تیغه فرز به بالا حرمت دارد.(عمودی) همانطور که در یک خط مستقیم حرکت می کند.
از این روش ممکن است وقتی استفاده شود که لازم باشد:
۱-به فرم یک تیغه فرز فرزکاری کنیم.
۲-با نوک یک تیغه فرز نوک کروی فرز کاری کنیم.
۳-فرز کردن یک فرم قوس دار بدون اینکه قبلا خشن کاری کنیم.
b) فرز کاری پروفیلی
در فرز کاری پروفیلی ارتفاع تیغه فرز در هنگامی که تیغه فرز در صفحه افقی در حال حرکت است ثابت باقی می ماند.
از این روش ممکن است وقتی استفاده شود که:
۱)فرز کاری با کناره های تیغه فرز لازم باشد.
۲)فرز کاری با کناره های یک تیغه فرز نوک کروی لازم باشد.
قرارگیری و بستن الگوها
۱-الگو را چک کنید تا خطوط سطوح و سوراخ های مبنا بطور مقتضی ایجاد شده باشند.
۲-ته الگو را امتحان کنید که صاف و بدون آسیب باشد.
۳-الگو را بطور شل روی میز ببندید.
نکته:
a)مساحتی که ماشین برای عمل کپی کردن لازم دارد در نظر داشته باشید
b)سطوح مبنا را با استفاده از قرار دادن صفحه تنظیم کننده در شیاراتی مانند میز الگو، نسبت به حرکت میز گونیا کنید.
۴-موقعیت طولی و عرضی الگو را وقتی سطوح را تنظیم می کنید با قرار دادن ساعت اندازه گیر امتحان کنید، یا با قرار دادن س.زن کپی نوک دار وقتی که خطوط را تنظیم می کنید. همانطور که لازم است موقعیت الگو را تنظیم کنید.
نکته:
وقتی که سوزن کپی نوک دار برای تنظیم خطوط مبنا استفاده می کنید:
a) مطمئن شوید که نوک سوزن کپی موقع تیز شدن کاملا در مرکز خط محوری میله قرار گرفته.
b) سوزن کپی را در انتهای یکی از خطوط کشیده شده روی الگو قراردهید.
c) میز ماشین را بالا ببرید تا اینکه نوک سوزن روی سطح اثر بگذارد. اگر لازم بود از یک ذره بین برای چک کردن استفاده کنید.
d) عملیات بالا را برای انتهای دیگر خط مورد نظر انجام دهید و الگو را به صورت لازم تنظیم کنید.
۵-روبنده ها را محکم کنید.
قرارگیری و بستن شابلن ها
۱- شابلن های عمودی:
a) یک گونیا را روی میز ماشین سوار کنید و گونیا بودن آنرا نسبت محور طولی و عرضی میز ماشین ساعت سنجی کنید.
b) شابلن را بطور شل با روبنده به گونیا وصل کنید.
c ) تنظیم کردن شابلن در صفحه افقی:
۱-سطوح مبنا را با استفاده از قطعات موازی تنظیم کنید .
۲-آنجایی سطوح مبنا وجود ندارند مثلا سطح بالایی از شیوه مناسب برای تنظیم این سطوح استفاده کنید.
d)در نهایت رو بنده ها را محکم کنید.
نکته:
وقتی که از شایلن عمودی استفاده می کنید میز اصلی ماشین را باید بالا ببریدتا حرکات میز قطعه کار آسان شود.
۲- شابلنهای افقی:
a) شابلن را بطور شل به میز شیار دار ببندید. شابلن به اندازه کافی و بوسیله قطعات موازی بالا بیاورید تا سوزن کپی بتواند به راحتی در میان شابلن حرکت کند.
b) راه دیگر آن است که شابلن بوسیله پیچ به قطعه گونیایی وصل شود و برای بالا نگهداشتن شابلن چند قطعه کوچک و یا بوشهایی را بین شابلن و قطعه گونیایی قرار دهید.
نکته:
باید مواظب باشید تا هنگام بستن، شابلن کج نشود.
c) با استفاده مناسب از سطوح مبنا طرز قرار گیری شابلن را بطور صحیح تنظیم کنید.
d) در نهایت روبنده ها را محکم کنید.
قرارگیری و بستن قطعه کار
۱- قطعه کار را پلیسه گیری و تمیز کنید.
۲- قطعه کار را روی میز سوار کنید.
نکته:
a) قبل از اینکه قطعه کار را سوار کنیم تمام سطوح قطعه کار باید بطور ایدآل ماشین کاری شوند.
b) قطعه کار را در حالتی قرار دهید که حرکات لازم برای کپی کردن به سهولت انجام پذبرد.
۳- گونیا بودن قطعه کار را ساعت سنجی کنید.
۴- قطعه کار را بطور محکم به میز ببندید.

تنظیم کردن الگو و قطعه کار
الگو و قطعه کار را پیش از اینکه روی ماشین سوار شوند باید بوسیله مشخص کردن خطوط، سطوح و سوراخ های مبنا آماده کرد. کشیدن طرح فرم مورد نظر به روی قطعه کار نیز مفید است.
۱-تنظیم کردن الگو و قطعه کار با استفاده از خطوط مبنا:
a) الگو و قطعه کار را روی میز های مناسب کار مورد نظر قرار دهید و گونیا بودنشان را ساعت سنجی کنید.
b) دو سوزن کپی نوک دار را انتخاب و در نگهدارنده، سوزن کپی و محور فرز گیر سوار کید.
نکته:
هر دو سوزن باید به دقت نوک تیز شده تا دارای نوکی در مرکز و بدون لنگی باشند.
c) سوزن کپی را روی خط مرکزی طولی نزدیک لبه قطعه کار قرار دهید.
d) میز الگو را حرکت دهید تا اینکه سوزن کپی روی خط مشابه الگو قرار گیرد.
e) این عمل را در انتهای دیگر همین خط نیز انجام دهید.
f) این اعمال را روی خط مرکزی عرضی نیز انجام دهید.
g) میز را قفل کنید.
۲-تنظیم کردن الگو وقطعه کار با استفاده از سطوح مبنا.
a) الگو و قطعه کار را روی میز ها قرار دهید و گونیا بودنشان را ساعت سنجی کنید.
b) دو سوزن کپی مناسب انتخاب کنید یکی را در نگهدارنده سوزن کپی و دیگری را در محور فرز گیر سوار کنید.
نکته:
هر دو سوزن باید به دقت ساخته شوند تا دارای قطر یکسان باشند.
c) سوزن کپی را مجاور سطح مبنای طولی قطعه کار قرار دهید. با استفاده از فیلر فاصله سوزن کپی را تنظیم کنید و میز الگو را حرکت دهیدتا اینکه در فاصله یکسان با سوزن کپی الگو قرار گیرد، (از یک فیلربا اندازه یکسان استفاده کنید).
d) سطوح مبنای عرضی را نیز با همین روش تنظیم کنید.
e) میز را قفل کنید.
تنظیم ارتفاع سوزن کپی و تیغه فرز
a) در دستگاه پانتوگراف با نسبت ثابت ۱/۱ و یا دستگاه کپی ساده،
۱-تیغه فرز و سوزن کپی مناسب را انتخاب کنید.
۲-سوزن کپی را بالای بلندترین نقطه الگو قرار دهید.
۳-سوزن کپی را با استفاده از یک فیلر با بلندترین نقطه الگو مماس کنید.
۴-تیغه فرز را روی نقطه مشابه قطعه کار با استفاده از فیلر مماس کنید.
۵-میز را قفل کنید.
نکته:
وقتی که تیغه فرز و سوزن کپی را برای خشن کاری تنظیم می کنید باید یک فیلر ضخیمتر زیر تیغه فرز قرار دهید. برای اینکه بتوانید۰٫۵ میلیمتر پرداخت کاری باقی بگذارید از یک فیلر به قطر ۰٫۱ میلیمتر برای سوزن کپی و یک فیلر به قطر ۰٫۶ میلیمتر برای تنظیم تیغه فرز استفاده کنید.
b) ماشین با نسبت انتقال قابل تنظیم:
۱-ماشین را روی نسبت انتقال لازم تنظیم، تیغه فرز و سوزن کپی را نصب می کنید.
۲-شافت خظ کش تنظیم را در سوراخ محور نگهدارنده پانتوگراف نصب کنید و سر خط کش تنظیم را روی میز الگو قرار دهید.
۳-دستگاه پانتوگراف را پایین بیاورید تا تیغه فرز روی خط کش تنظیم تکیه دهد.
۴-ارتفاع سوزن کپی را در همین حال تنظیم کنید، برای تنظیم کافی است که سوزن کپی با خط کش تنظیم مماس شود.
نکته:
این نوع تنظیم کردن باید وقتی انجام شود که بخواهیم ماشین پانتوگراف با نسبت قابل تنظیم را تنظیم کنیم. مطمئن شوید که محور نگهدارنده پانتوگراف تیغه فرز و سوزن کپی در یک صفحه مشترک قرار دارند.
تنظیم ماشین برای فرز کاری خطی
سوار کردن وسایل لازم برای فرز کاری  خطی روی ماشین:
a) وسایل را تمیز کنید و سپس روی ماشین سوار کنید.
b) جهت فرز کاری خطی را معین کنید وسایل را طبق آن تنظیم کنید.
نکته:
روشهای دیگر تنظیم ماشین ها برای فرز کاری خطی بسیار گوناگون است و باید به کتاب راهنکمای تولیدات مراجعه کنید.بیشتر ماشین ها قادر هستند که حرکت خطی در جهت Aبا ۹۰ درجه و نسبت به آن، در جهت B داشته باشند و بعصی از ماشین ها قادر هستند که حرکت خطی در هر جهتی که میز تنظیم شود داشته باشند.

تنظیم ماشین برای فرز کاری پروفیلی
برای فرز کاری پروفیلی روی یک ماین پانتوگراف قفل کردن حرکت عمودی دستگاه پانتوگراف ضروری است. تنظیمات عمودی را می توان بوسیله تنظیم کردن ارتفاع پانتوگراف یا تغییر دادن تنطیم عمودی بوسیله ارتفاع میز قطعه کار انجام داد.
نکته:
در انواع دیگر ماشینها روشهای گوناگونی برای قفل کردن حرکت عمودی وجود دارد که برای دانستن آنها باید به کتاب راهنمای تولیدات مراجعه کرد.

فرزهای کپی تراش-ماشین کنترل هیدرولیکی و الکتریکی
اطلاعات کلی
در ماشین فرز با کنترل هیرولیکی فرم الگو بوسیله قسمت وسط دستگاه رد یاب هیدرولیکی به قطعه کار منتقل می شود، این قسمت بوسیله یک سوزن کپی یا میله رد یاب که با الگو در تماس است کار می کند. همچنانکه شکل الگو تغییر می کند موقعیت تیغه فرز نیز تغییر می کند.
سه نوع دستگاه رد یاب وجود دارد:
۱- دستگاه رد یاب کنترل عمق ۱۸۰ درجه فقط برای فرز کاری خطی استفاده می شود.
۲- دستگاه رد یاب پروفیلی ۳۶۰ درجه فقط برای فرز کاری پروفیلی استفاده می شود.
۳- دستگاه رد یاب مرکب، هم برای فرز خطی و هم برای فرز کاری پروفیلی جدا یا توأم استفاده می شود.
دستگاه کنترل عمق ۱۸۰درجه:
A- تیغه فرز
B- سوزن ردیاب
C- دستگاه ردیاب کنترل عمق
D- الگو
E- فلکه تنظیم عمودی تیغه فرز
F- پیچ قرار گیری کله گی ردیاب
G- کنترل کننده سرعت حرکت و حساسیت سوزن کپی
H- حلقه تنظیم سرعت محور فرز گیر
J- میز ماشین
دستگاه ردیاب پروفیلی ۳۶۰ درجه:
A-تنظیم عمق
B-تنظیم سرعت حرکت
C-دسته جمع کننده
D-مجموعه قسمت هیدرولیک
E-سوزن ردیاب                               F- میدان حرکت میز
دستگاه ردیاب مرکب
A- سوزن کپی پروفیلی، مثل سوزن کپی دستگاه ردیاب ۳۶۰درجه کار کی کند، که در نقطه C محور شده.
B- سوزن کپی کنترل عمق، مثل سوزن کپی دستگاه ردیاب ۱۸۰درجه کار می کند.
انواع تیغه فرز
۱-فرز های انگشتی
فرزهای انگشتی در موارد فراوانی مورد استفاده قرار می گیرند، مثل:
a) پرداخت پروفیل در میان فرمها.
b) پرداخت کردن یک پروفیل با کف مسطح و دیواره های عمود برکف.
نکته:
اگر لازم باشد که گوشه های کف،قوس دار باشند می توان لبه های نوک تیغه فرز را به فرم دلخواه سنگ زد.
۲- مته های سر تخت
از مته های سر تخت می توان برای خشن کاری استفاده کرد.
a) خشن کاری یک پروفیل از روی خط اندازه ها.
b) خشن کاری فرم پروفیل بصورت یک رشته پله.
۳- تیغه فرز ها با نوک کروی
تیغه فرز های استوانه ای در موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرند.
a) ماشین کاری یک محفظه با دیواره های مستقیم و قوس دار در گوشه های پایینی.
b) ساختن سطح منحنی که محدب یا مقعر باشد.
نکته:
تراش با کناره های نوک تیغه فرز در هر کجا که ممکن باشد، برتراش با نوک تیغه فرز ترجیح دارد.
تیغه فرزهای مخروطی در مواقع زیر مورد استفاده قرار می گیرند.
a) ماشین کاری یک محفظه با دیواره های منحنی و قوس کوچک در کف.
b) ماشین کاری یک محفظه با دیواره های زاویه دار و قوس کوچک در گوشه های کف محفظه.
c) ساختن گوشه هایی با قوس کوچک، بین دیواره های عمو یا زاویه دار. برای این کار لازم است که تیغه فرز نسبت به قطعه کار زاویه داشته باشد. این کار به دو صورت امکان پذیر است، با کج کردن قطعه کار یا استفاده از محور فرز گیری که بتواند تحت زاویه دلخواه قرار گیرد.
انتخاب سوزنهای کپی
اطلاعات کلی
سوزن کپی که روی کله گی کپی هیدرولیکی سوار می شود، حرکات ماشین را بوسیله اثر گذاشتن روی سوپاپی که در کله گی کپی هیرولیکی قرار دارد کنترل می کند. سوپاپ بوسیله حرکاتی که الگو به سوزن کپی می دهد بکار می افتد.
ماشینهای کپی الکتریکی با تماس الکتریکی که از حرکت سوزن کپی جاصل می شود کار می کند. این حرکت انحنا سوزن کپی نامیده می شود.
بخاطر وجود انحنا سوزن کپی باید ، با بزرگترین قطر سوزن کپی از قطر تیغه فرز به اندازه دو برابر انحنا زاویه از مرکز، انحنا سوزن کپی را جبران کرد.
مقدار انحنا بوسیله این دو عامل تامین می شود.
۱-طول سوزن کپی.
۲-سرعت برش.
صنعت کاران معمولا مقار اضافی قطرسوزن کپی را تخمین می زنند ولی روش صحیح آن است که با استفاده از محاسبات دقیق انجام کار را آسانتر کنیم.
برای خشن کاری مقداربیشتری تفاوت اندازه باید قائل شد، فرمولی که مورد استفاده قرار می گیرد از این قرار است:
                                                             D = d + 26 + 2A
وقتی که:
=D قطر سوزن رد یاب برای خشن کاری.
d = قطر تیغه فرز.
s  = مقدار باقی مانده برای پرداخت کاری.
A = تفاوت اندازه برای انحنا ردیاب.
روش کار
هنگام طرح ریزی روش کار کردن  روی یک قطعه کار تنظیم شده چد نکته باید مورد توجه قرارگیرد.
۱- اندازه قطعه کار
ممکن است لازم شود قطعه کار را به دلایل زیر بزرگتر از اندازه در نظر بگیریم:
a) خطاهای فرز کاری
b) دگرگونی تنشها
c) انجام گرفتن پرداخت کاری روی یک ماشین دیگر.
نکته:
مقدار تفاوت اندازه بستگی دارد به :
۱-خود کار     2-دقت کار

۲- جهت برش
در فرز گاری خطی هر جا که امکان داشت قطعه کار را طوری تنظیم کنید که فرز کاری در جهتی انجام شود که بلند ترین خط برش در هر حرکت ایجاد شود.
نکته:
۱-در اشکالی بی قائده از تکمه حرکت کوتاه برای برگشت ردیاب استفاده کنید.
۲-در مواردی که با الگویی از جنس نرم کار می کنید بهتر است از یک صفحه روکش استفاده کنید تا از پخ شدن لبه های الگو جلو گیری کند.

۳- مبنا ها
برای قطعه کار و الگو، داشتن مبناهای مشترک لازم است. اگر امکان داشت مبناها را طوری تعیین کنید که بعد از ماشین کاری هم قابل رویت باشند. مبنا ها معمولا خطوط، سطوح و سوراخها هستند.
۴-روش براده برداری
برای اینکه مطمئن شوید موثرترین روش براده برداری را انتخاب کرده اید لازم است که به موارد زیر عمل کنید:
a) بیشترین استفاده را از تیغه فرزهای بزرگ بکنید.
b) از روش های مرسوم خشن کاری استفاده کنید، کار کردن روی ماشینی ارجهیت دارد که تغییر فرم قطعه کار را سریعتر انجام دهد. خواه کار روی ماشین فرز یا ماشینهای دیگر، انجام شود.

c) دفعات برش
دفعات لازم برش به عوامل زیر بستگی دارد:
۱-مقدار ماده ای که باید براده برداری شود.
۲-اندازه تیغه فرز.
۳-حالت و نوع مواد.
۴-نوع پرداخت کاری.
برای اشکال با قائده اینطور معمول است که پرداخت کاری را پس از خشن کاری انجام دهیم.
به هر حالت ممکن است لازم شود برشهای اضافی نیز بر اساس  فرم قطعه کار داشته باشیم.
۵- مقدار فلزی که باید ماشین کاری شود
لازم است قابلیت کار کردن تیغه فرز و سوزن را برای اتمام انجام کار مورد نظر چک کنیم، چک کردن مخصوصا موقعی انجام می شود که مقدار زیادی کار باید انجام گیرد و مجبور شویم که تیغه فرز را تعویض کنیم.
۶-قرار گیری قطعه کار و الگو
در قرار گیری قظعه کار و الگو لازم است که موارد زیر را چک کنید:
a) آنها در محدوده میدان عمل کپی ماشین قرار کرفته باشند.
b) تیغه فرز و سوزن کپی نسبت به هم دقیقا تنظیم شده باشند.

تعیین نحوه عمل کپی کردن
تعیین روش کپی کردن صحیح به چند عامل بستگی دارد. اطلاعاتی که در زیر داده می شود به ما نشان می دهد از کدام روش چه موقع استفاده کنیم.
۱- فرز کاری خطی
در فرز کاری خطی ممکن است وقتی تیغه فرز در صفحه افقی در خط راست حرکت می کند در همان حین ارتفاع تیغه فرز تغییر پیدا کند.
از این روش وقتی استفاده می شودکه:
a) فرز کاری به فرم یک تیغه فرز.
b) فرز کاری با نوک یک تیغهفرز نوک کروی.
c) فرز کردن یک فرم قوس دار بدون اینکه  قبلا خشن کاری کنیم.

۲-فرز کاری پروفیلی
در فرز کاری پروفیلی ارتفاع تیغه فرز در هنگامی که تیغه فرز در صفحه افقی در حال حرکت است ثابت می ماند.
از این روش ممکن است وقتی استفاده شود که:
a) فرزکاری با کناره های تیغه فرز .
b) فرز کاری با کناره های یک تیغه فرز نوک کروی.

قرارگیری و بستن الگو
۱- الگو را چک کنید تا مطمئن شوید مبناهای(خطوط، سطوح، سوراخها) لازم بطور مناسب ایجاد شده است.
۲- الگو را چک کنید تا سطحی صاف و بدون زدگی داشته باشد.
نکته:
بستن الگو روی سطح ناصاف ممکن است الگو را کج کند.
۳- سطح میز را تمیز کنید.
۴- الگو را بطور شل به میز ببندید.
نکته:
۱)الگوو قطعه کاررا در محدوده میدان عمل کپی ماشین نصب کنید.
۲)جایی که سطوح مبنا وجود دارند با قرار دادن صفحه تنظیم در شیار T شکل میز موقعیت الگو را تنظیم کنید.
۵- با استفاده از وسایل زیر در یک خط قرار گرفتن(تنظیم شدن) محورهای طولی و عرضی را چک کنید:
a) یک ساعت اندازه گیر برای سطوح مبنا یا،
b) یک سوزن کپی نوک دار برای خطوط مبنا،
۶- موقعیت الگو را همانطور که لازم است تنظیم کنید.
۷- روبنده ها را محکم کنید.
۸- مبنا ها را دوباره چک کنید.
نکته:
موقعه استفاده از سوزن کپی نوک دار:
a) مطمئن شوید که نوک سوزن کپی موقعه تیز شدن کاملا در مرکز خط محوری میله قرار گرفته.
b) سوزن کپی را در انتهای یکی از خطوط کشیده شده، روی الگو قرار دهید.
c) میز ماشین را بالا ببرید تا اینکه نوک سوزن در روی سطح الگو اثر بگذارد. اگر لازم بود از یک ذره بین برای چک کردن استفاده کنید.
d) عملیات بالا را برای انتهای دیگر خط مورد نظر انجام دهید و الگو را به صورت لازم تنظیم کنید.
e) روبنده ها را محکم کنید.
قرار گیری و بستن قطعه کار
۱- قطعه کار را تمیز و پلیسه گیری کنید.
نکته:
قبل از اینکه قطعه کار را سوار کنید تمام سطوح قطعه کار باید بطور ایده آل ماشین کاری شوند.
۲- صحت مبنا ها را در الگو چک کنید.
نکته:
ممکن است خطوط مرکزی و اندازه های خارجی نیز روی قطعه کار کشیده شوند.
۳- میز ماشین را تمیز کنید.
۴- قطعه کار را بطور شل در محدوده میدان عمل کپی کردن ماشین ببندید.
۵- قطعه کار را بطور تقریبی با الگو دریک خط قرار دهید. از همان روش تنظیم کردن استفاده کنید.
نکته:
مطمئن شوید در یک جهت مشابه قرار داده شده اند.
۶- روبنده ها را محکم کنید.
۷- مبنا ها را دوباره چک کنید.
نکته:
موقعه قرار گیری قطعه کار و الگو باید حدود عملیات دستگاه کپی را در نظر داشت.

در یک خط قرار دادن(تنظیم کردن) قطعه کار و الگو
۱- با استفاده از خطوط مبنا
a) دو سوزن کپی نوک دار را انتخاب و در نگهدارنده سوزن کپی و محور فرز گیر سوار کنید.
b) ماشین را تنظیم کنید تا اینکه سوزن ها بالای قطعه کار و الگو قرار گیرند.
c) ماشین را طوری تنظیم کنید تا سوزنی که در محور فرز گیر قرار کرفته روی انتهای خط مبنای طولی قرار گیرد.
e) میز را حرکت دهید تا سوزن ها به انتهای دیگر خط مورد نظر برسند.
f) امتحان کنید که موقعیت سوزن ها برابر باشد.
g) همین عملیات را برای خط مبنای عرضی انجام دهید.
نکته:
اگر حرکت کله گی ردیاب کافی نبود معمولا حرکت دادن الگو نسبت به قطعه کار آسانتر است.
h) در انتها روبنده هارا محکم کنید و در یک خط بودن الگو و قطعه کار را دوباره امتحان کنید.
i) سوزن ها را با تیغه فرز و سوزن ردیاب تعویض کنید.
۲-استفاده از سطوح مبنا
a) دوسوزن کپی را انتخاب و در نگهدارنده سوزن ردیاب و محور فرز گیر سوار کنید.
نکته:
برای سوزن کپی که در نگهدارنده سوزن ردیاب قرار می گیرد انحنا سوزن ردیاب را درنظر بگیرد.
b) ماشین را آنچنان تنظیم کنید که سوزنهای مجاور انتهای یکی از سطوح مبنا ی طولی قطعه کار و الگو قرار گیرند.
c) با استفاده از فیلر سوزن ها را در مقابل سطح مبنای مربوط به خود تنظیم کنید.
e) با استفاده از همین روش سطوح مبنای عرضی را نیز تنظیم کنید.
f) رو بنده ها را محکم کنید و در یک خط قرار داشتن قطعه کار و الگو را دوباره چک کنید.
g) سوزن های کپی را با تیغه فرز و سوزن رد یاب مناسب تعویض کنید.
تنظیم ارتفاع سوزن گپی و تیغه فرز
۱- سوزن ردیاب را در نگهدارنده سوزن ردیاب سوارکنید و تیغه فرز را ببندید.
نکته:
مطمئن شوید که سوزن ردیاب فقط به اندازه ای بیرون آمده که به عمیق ترین نقطه الگو برسد.
۲- تیغه فرز و سوزن ردیاب را  آنچنان تنظیم کنید که نوک سوزن تقریبا ۳ میلیمتر از نوک تیغه فرز پایین تر باشد.
۳- سیستم کنترل ردیاب را روشن کنید.
۴- کله گی ردیاب را بوسیله نیروی خودش پایین بیاورید تا اینکه سوزن ردیاب با سطح الگو مماس شود.
۵- تیغه فرز را پایین بیاورید تاروی فیلری که روی قطعه کار گذاشته اید قرار گیرد.
۶- ساعت اندازه گیر کله گی ردیاب را روی صفر تنظیم کنید.
۷- فیلر را از زیر تیغه فرز بردارید.
۸- کله گی تیغه فرز را به اندازه ضخامت فیلر پایین بیاورید.
۹- دستگاه کنترل عمق را روی پایین ترین حالت تنظیم کنید.
کنترل کننده عمق
بیشتر ماشینها کپی بوسیله ای برای کنترل عمق مجهز هستند. این کنترل کننده می تواند طوری تنظیم شود که سوزن کپی را در حد معینی نگهدارد. اگر بخواهیم وقتی که سوزن کپی دیواره عمودی را بطرف پایین طی می کند، از حدمعینی پایین تر نرود می توانیم کنترل کننده عمق را طوری تنظیم کنیم که سوزن کپی و در نتیجه  تیغه فرز در صفحه افقی در هر ارتفاعی بطور آزاد حرکت کند.
روش براده برداری
لازم است برای هر شکل نحوه عملیات براده برداری را مشخص کنید. ممکن است برای ساختن یک شکل لازم شود آنرا به چند شکل مجزا تقسیم کنید. این کار ممکن است در چند مقطع و با عملیات مختلف انجام شود.
برای مثال نشان داده شده، روش براده برداری این چنین خواهد بود:
۱- باروش مرسوم قطعه کار را آماده کنید.
۲- خشن تراشی فرم مورد نظر با کپی کردن از فرم الگو.
a) یک مقطع ۹۰درجه از قسمت استوانه ای شکل خشن تراشی کنید.
b) برای طرف مقابل تکرار کنید.
c) 90 درجه از قوس جلویی را خشن تراشی کنید.
d) برای طرف مقابل تکرار کنید.
e) شکل مخروطی روی شانه قطعه کار را خشن تراشی کنید.
۳- آنچنان که لازم است فرم مورد نظر رانیمه پرداخت کاری و پرداخت کاری نهایی کنید.

فرز کاری کپی
ساخت الگو با ابعاد اصلی و با مقیاس
اطلاعات کلی
ساختن الگو ها معمولا وظیفه یک فرد متخصص است اما ممکن است لازم شود که شخص ماشین کار خودش یک الکو بسازد.
الگو ها از مواد گوناگون ساخته می شوند، انتخاب مواد به عوامل زیر بستگی دارد:
a)اندازه الگو.
b)اندازه جزئیات ظریف الگو.
c)دقت لازم برای کار تمام شده.
d)دفعات استفاده از الگو.
نکته:
موقع ساختن الگو های (مدلها) ریختگری از مواد جدا کننده استفاده کنید تا از چسبیدن آن به قالب جلوگیری شود.

قالب گیری مدل ها از روی نمونه
یک مدل اولیه که شامل اجزا تشکیل دهنده لازم باشد ممکن است با قالب گیری ساخته شود. بعضی اوقات ممکن است این مدل برای ساختن الگوهای فرز کپی مبنا قرار گیرد. تفاوت اندازه برای انقباض و خطای قالب گیری با استفاده از خارج از اندازه اصلی گرفتن تیغه فرز یا سوزن کپی ایجاد می شود.
۱- قلب گیری از یک نمونه نصفه با کف صاف:
a) نمونه را به تخته پایه بچسبانید یا پیچ کنید.
b) با میخ کردن تخته هایی به هم، که نسبت به الگو ارتفاع مناسبی داشته باشند به دور الگو یک قاب درست کنید.
c) ترک ها و درزها را با بتانه پر کنید و بعد سمباده بزنید.
d) روی تمام سطوحی که با قالب تماس دارند مواد جدا کننده بمالید.
e) مواد قالب گیری را طبق اصول صحیح آماده کنید و درجه را پر کنید.
نکته:
اگر موادی دارای خاصیت انقباض شدید هستند، درجه باید گاه به گاه کج شود.
f) وقتی مواد کمی خودشان را گرفتند، درجه را به حالت افقی برگردانید.
g) مواد که کاملا ثفت شدند درجه را بردارید.
نکته:
برای دانستن زمان انجماد(مدت لازم برای منجمد شدن) به کتاب راهنمای مربوطه رجوع کنید.

۲-قالب گیری از روی شکل یک تکه:
a) یک پایه مناسب که بوسیله پین هایی  مدل را در موقعیت مناسب نگه دارد تهیه کنید.
نکته:
خط نیمه مدل باید کاملا افقی قرار گیرد.
b) یک قاب، هم سطح خط نیمه به دور مدل بسازید.
c) مواد جدا کننده را به تمام قسمتهایی که با مواد قالب گیری تماس دارند بمالید.
d) مواد قالب گیری را تا سطح لازم بریزید.
نکته:
دقت زیادی باید برای صاف کردن سطح روی قالب بعمل بیاورید تا خط نیمه دقیقی داشته باشیم.
e) اجازه دهید تا مواد قالب گیری جامد شود و در سطح قالب قرار گیرد.
f) قالب دیگری روی قالب قبلی بسازید تا مدل کاملا تحت پوشش قرار گیرد. سپس قسمتهایی که با مواد قالب گیری تماس دارد به مواد جدا کننده آغشته کنید.
g) نیمه بالایی مدل را قالب گیری و سطح رویی را صاف کنید.
h) وقتی مواد کاملا منجمد شد اول قالبها را جدا کنید، بعد دو نیمه قالب را از هم جدا کنید.
i) مبناهای لازم را ماشین کاری یا علامت گذاری کنید.

۳-قالب گیری از روی مدلی با خطوط جدا کننده بی قائده:
a)یک قطعه چوب سخت به اندازه مناسب برای ساختن خط اتصال دو نیمه قالب انتخاب کنید.
b) قطعه چوب و مدل را روی یک ماشین پانتوگراف، روی میز قطعه کار و میز الگو سوار کنید.
c) سوزن کپی مناسب را انتخاب و سوار کنید.
d) قطعه چوب و مدل را باروش مناسب در یک خط قرار دهید و به میز ها محکم کنید.
e) از فرم مدل پیروی کنید و روی قطعه چوب یک سری نقطه بگذارید
نکته:
علامت گذاری یک شابلن به همین روش نیز سود مند می باشد.
f) قطعه چوب را طبق علامت گذاری ببرید و با دست سوهان کاری کنید. فرم بدست آمده را مکررا با شابلن انتخاب شده امتحان کنید.
g) برای ساختن خط اتصال دو نیمه یک باریکه از همان فرم روی قطعه چوب ببرید.
h) باریکه چوب الگو را روی قطعه ای به شکل لازم سوار کنید و از یک بستر خمیری برای تنظیم ارتفاع باریکه چوب الگو استفاده کنید.
i) قالب مناسبی درست کنید و قالب کیری را بطور مناسب انجام دهید.
j) مطمئن شوید که تمام مبناهای لازم بروی مدل علامت گذاری یا ماشین کاری شود.

پیچهای قالب در آور
وقتی که قالب دارای نقوش عمیق باشد ممکن است لازم شود که از پینهای قالب در آور برای اینکه قالب هنگام در آوردن صدمه نبیند استفاده شود.

ساختن مدلها
وقتی مدلی بدون کمک گرفتن از مدل اولیه باید ساخته شود، میتوان اشکال مدلها که هر کدام از یک سری اشکال مختلف ساخته می شود. جداگانه از چوب ساخته و بعد بوسیله چسب زدن به هم وصل کرد.
استوانه ها، کره ها، مخروطها و قسمتهای اصلی باید بطور جداگانه ساخته شوند و در آخر به هم وصل شوند.
مثال:
برای ساختن مدل نشان داده شده ، باچوب:
a) قسمت مکعب شکل وسط مدل را بسازید بطوری که دارای اندازه زاویه صحیح باشد، قوس گوشه ها را در بیاورید.
b) قطعه مکعب شکل را در چهار نظام ماشین تراش ببندید و برآمدگی رویش را بتراشید.
c) نیم کره را به شعاع صحیح بتراشید.
d) استوانه مخروطی شکل را بتراشید.
e) نیم کره را در مسیری بتراشی که بتواند با کنار مکعب ساخته شده بخوبی جفت شود.
f) استوانه مخروطی شکل را از محل مناسب طوری ببرید که بخوبی با مکعب جفت شود.
g) روی یک صفحه صاف قطعات ساخته شده را به هم وصل کنید.
h) محل های اتصال را در صورت لزوم با بتانه پر کنید و مدل را سمباده بزنید.
i) یک مدل دو لنکه ای ممکن است از روی یک الگوی چوبی ساخته شود یا اگر لازم باشد از روی یک جفت قالب.

دستگاه مدل سازی
بعضی از ماشین تراشهای پانتوگراف به دستگاه مدل سازی نیز مجهز به هستند که این دستگاه میتواند انواع بسیار مختلفی از اشکال را بسازد.
این دستگاه روی کشویی ماشین سوار می شود و هدایت مسیر حرکت تیغه فرز را به فرم محدب یا مقعر در صفحه افقی یا عمودی و یا خطوط مستقیم در هر زاویه ای که تنظیم شود انجام می دهد.
۱- با سوار کردن دستگاه بطور عمودی فرم های استوانه ای محدب یا مقعر را می توان فرز کرد.
۲- بوسیله سوار کردن دستگاه بطور افقی، می توان استوانه هایی در محور عمودی فرز کرد.
۳- بوسیله سوار کردن دستگاه در زوایای مختلف، می توان فرم های بیضی شکل یا زاوی دار را فرز کرد.
ساختن اشکال بی قائده با استفاده از اندازه های نقشه
معمولا ساختن مدلی که بصورت یک شکل منظم هندسی یا یک سری از اشکال ساده نیست با استفاده از مقطع دادن همه ابعد با فواصل منظم در طول شکل مورد نظر صورت می گیرد. غلبا نقشه بصورت مختصاتی  که از خطوط مبنای معین گرفته شده اندازه گذاری می شود.
برای مثال نشان داده شده:
هر مقطع را ازورق مناسب به عرضی برابر با فاصله گام مقطع دادن ها بسازید. اندازه گذاری کنید و بدقت به شکل مورد نظر ببرید. به وسیله چسب زدن قطعات را به هم وصل کنید فرم نهایی را با صاف کردن پله ها طوری با هم ترکیب کنید که یک که یک منحنی متوالی و یک دست بوجود آید. این نمونه ها ممکن است بعدا برای کپی کردن یک فرم یک سمبه و یا قلب گیری یک محفظه با شکل مشابه مورد استفاده قرار گیرد.
را دیگر ساختن یک سری از شابلنهای فلزی است ک به منظور چک کردن شکل مورد نظر در مراحل لازم، حین ساخت یا موقع فرز کاری کپی در نقاط مختلف قطعه کار بکار می رود.
نکته:
مدل برای جزئیات ظریف در نشان های نقش دار ویا اشکال دیکر، معمولا از چند لایه برای بدست آمدن نقش لازم ساخته و اغلب تا چهار برابر اندازه اصلی ساخته می شود.
ممکن است خود اشکال نیز از دو یا چند لایه روی هم یا فرو رفته تشکیل شده باشند که می توان آنها را جداگانه روی ماشین های ابزار ساخت و یا بوسیله دست با دقت زیاد از ورق برنج برید.
با روی هم سوار کردن این اشکال می توانید ودل مورد نظر را بسازید و بعد روی یک ماشین فرز پانتوگراف با تنظیم نسبت حرکت لازم، مدل را از فولاد بسازید. ممکن است فرم مورد نظر را به روی یک سطح منحنی از روی الگوی صاف کپی کرد.
جزئیات ظریف مثل گلبرگها و برگهای گل در کارهای زینتی باید با استفاده از ابزار حکاکی دستی به مدل اضافه شود.که این کار به مهارت و هنر مندی زیادی محتاج است.
بر عکس کردن الگو ممکن است با قالب گیری در صمغ اپکسید انجام شود تا مثل یکمدل مورد استفاده قرار گیرد.
قالب سازی دستی
اهداف در قالب سازی دستی:
اعمالی که در قالب سازی دستی ثورت می گیرند عبارتند از :
۱- امتحان اندازه های ماشین کاری شده .
۲- پرداخت کاری با استفاده از ماشین کاری با استفاده از:
شابرها، ابزار های سنگ دستیف سوهانها، قلم ها، سمبه ها، سنگ های سمباده دستی، پاچه های سمباده، کاغذ های سمباده، پودر های سمباده و خمیر های سمباده.
این وسایل انجام کارهای زیر را ممکن می کنند:
a) از بین بردن اثرا ت ماشین کاری و ابزار ها.
b) پخ زدن گوشها.
c) به اندازه رساندن محفظه ها سایر اشکال و قطعات بریده شده.
۳- امتحان کردن جزئیات قطعه کار با استفاده از شابلنهای قوس و سایر وسایل اندازه گیری.
۴- برداشتن اثر مدل و یا قالب ها برای بازدید با چشم با اندازه گیری.
۵- جفت و سوار کردن تمام قسمتهای یک قالب.
نکته:
در این حالت عملیات ماشین کاری تمام شده اند.
۶-چک کردن کامل قالب سوار شده برای مطمئن شدن از اینکه:
a) تمام کارهای لازم انجام شده.
b) ساده شدن عملیات.
c) شناسایی و آماده سازی ابزار مورد لزوم.
d) مشخص شدن روش صحیح تی زشدن ابزار.
e) اثر هر جریان سرد یا گرم کننده.
۷-اصلاح و تعمیر کردن قالبها  و الگو ها بر حسب محصول مورد نیاز با نقشه .

ابزار وابسته به قالب سازی
۱-قلم های شیار و قلم های حکاکی دستی:
a) قلم های شیار در انواع و اندازه های گوناگونی در دست رس هستند، لبه برنده آنها شبیه اسکنه است.
ممکن است در مواقع لازم با اصلاح کردن یک سوهان کهنه قلم مورد نیاز را ساخت.
b) آنها استفاده می شوند:
۱-برای تمیز کردن گوشه های تیز و قوسهایی با شعاع کوچک.
۲-برای برش سطوحی که خارج از دسترس ابزار بزرگ است.
۳-برای کنده کاری.
 2- ماشین سنگ زنی دستی:
a) ماشین های سنگ زنی دستی، ابزارهای برقی یا بادی هستند که قابل حمل و نقل می باشند.این ماشین ها به انواع گوناگونی تقسیم می شوند که این تقسیمات براساس سرعت گردش محور، فشاری که هنگام کار به دستگاه وارد می شوند و قطر محور ابزار گیر است.
b) ماشین های سنگ زنی دستی به این صورت ها موجودند:
۱-با طوقچه گردنده ابزار گیر ، معمولا در نوع بادی.
۲-با محور گردنده ابزار گیر معمولا در نوع الکتریکی.
نکته:
تنوع ابزار ها در قالب سازی باعث شده این ماشین که دارای انواع بسیار مختلفی از ابزار برنده هستند برای قالب سازی بسیار سودمند باشد.
c) ابزار برش برای ماشین سنگ زنی دستی.
سه نوع ابزار برش مورد استفاده قرار می گیرند:
۱-سوهان گردنده که ساختمان دندانه هایش ماشابه سوهان های دستی می باشد.
۲-برقو های ساینده که دارای یک سری شیار بعنوان لبه های برنده می باشند.
۳-چرخهای سمباده که قابل دسترس در انواع گوناگونی از لحاظ سختی می باشند.
ابزار برش از لحاظ قطر دارای انواع مختلفی هستند. چرخ سمباده ها در اشکال مختلفی قابل دسترسی هستند.
مثل: استوانه ای، مخروطی، کروی، استوانه ای با سر محدب، بشقابی یا تخم مرغی و اشکال دیگر.
d) آماده کردن ماشین سنگ زنی دستی:
۱-ابزار برش مناسب را انتخاب کنید و سالم بودنش را چک کنید.
۲-ماشین سنگ زنی را انتخاب و قابل استفاده بودنش را در نظر داشته باشند.
ایمنی
وقتی ایمنی در سنگ زنی مورد نظر باشد باید حتما عینک ایمنی زد، مطمئن شوید که طوقچه ابزار گیر اندازه متناسبی با محور ابزار برش دارد.
مطمئن شوید طول محور ابزار برش که هز طوقچه ابزار گیر بیرون آمده زیاد نباشد.
خط نیرو را چک کنید که آسیب ندیده باشد.
مطمدن شوید که سرعت چرخ در حد لازم است.
c) سوار کردن ابزار برش روی ماشی سنگ.

A) طوقچه گردنده ابزار گیر:
۱-مهره طوقچه را شل کنید.
۲-محور ابزار برش را تا آخرین حد به میان طوقچه کنید.
۳-مهره طوقچه را سفت کنید.
۴-امتحان کنید که حالت چرخش محور صحیح است(در کمترین سرعت).

B) نوع محور گردنده ابزار گیر:
۱-مهره نگهدارنده و فلانش ها را بردارید و تمیز کنید.
۲-فلانش و واشر تراکم پذیر و سپس چرخ سمباده را روی محور قرار دهید.
۳-یک واشر تراکم پذیر و فلانش دیگر بگذاریدسپس پیچ نگهدارنده را سفت کنید.
۴-چرخ سنگ را تمیز کنید تا صحیح بچرخد و دارای شکل و اندازه لازم شود.
ایمنی
هنگام استفاده از فلانش برای گرفتن چرخ سنگ همیشه مطمئن شوید که. واشر های تراکم پذیر رابین آنها و چرخ سنگ قرار داده اید.

f)تیز کردن سنگ سمباده ها.
۱-سنگ سمباده را تیز کنید تا مطمئن شوید که لنگی ندارد.
۲-سنگ سمباده را به فرم دلخواه تیز کنید.
نکته:
بطور متناوب ذراتی که روی سنگ تیز کن نشسته پاک کنید.

ایمنی هنگام سنگ زنی
۱-عینک ایمنی باید زده شود.
۲-با استفاده از یک سپر بقیه افراد را از جرقه ها  حفظ کنید.
۳-صبر کنید ماشین سنگ از چرخش بیافتد، قبل از اینکه آنرا بکنار بگذارید.
۴-وقتی که کار تمام شدمنبع قدرت ماشین زنی سنگ را خاموش کنید.

۳-سوهانهای مخصوص.
a) سوهانهای سوزنی: سوهان های سوزنی دارای دسته آج دارو طولی در حدود ۱۰ الی ۲۰ سانتیمتر می باشند، آنها دارای آجی ظریف تر از سوهان های استانداردهستند و در سوهان کاری های دقیق و نهایی مورد استفاده قرار می گیرند.
انواع سوهانهای سوزنی
۱-تخت
این سوهان دارای مقطع مستطیل منظم در پهنا و قطر یکسان و موازی می باشند.
سطوح- با آج ضربدری
لبه ها- یک لبه با آج یکطرفه و لبه دیگر بدون آج.
گاهی هم هر دو لبه آج دار است.
۲-شیار
این نوع سوهان دارای مقطع لوزی منظم، در پهنای یکسان و موازی می باشد.
سطوح- همه سطوح دارای آج ضربدری می باشد.
۳-هلالی
باسطح مقطع عدسی که در پهنا به طرف جلو باریک می شود.
سطوح- آج ضربدری
۴-گرد
با سطح مقطع گرد که به طرف جلو باریک شونده می شود.
پیرامون- آج ضربدری
نکته:
اشکال دیگری که موجود می باشند دارای فرمی شبیه به همین نمونه های کلی میباشند که کاری مشابه انجام می دهند.

b)سوهان های خمیده یا دوسر
ابزار های دو سره ای که از ۱۵ تا ۲۰ ساتیمتر طول دارند درجه ظرافت آج مشابه ای با سوهان های سوزنی دارن، این ابزار در اشکال، سطح مقطع ها و زوایای بسیار گوناگونی در دسترس می باشند.
 گاهی اوقات لازم می شود که برای کار مخصوصی یک سوهان خمیده بسازیم.این کار با استفاده از یک سوهان با سطح مقطع مناسب انجام پذیر است.
سوهان های خمیده عمدتا به عنوان ابزار پرداخت کاری در سطوح غیر قابل دسترس قالب ها بکار می رود.
مثل: محفظه ها، گوشه های تیز، قوس های کوچک و تو رفتگی های نا پیدا.
در شکل سوهان کاری مستقیم با یک سوهان دو سر زاویه دار، برکف یک محفظه نشان داده شده است.
پرداخت کاری سطوح
انواع گوناگون قالبها درجه دقت و پرداخت کاری مختلفی لازم دارند. نکات زیر روش انجام کارهای لازم را بیان می کند، البته ممکن است برای بعضی از قالب های مخصوص این روش ها کاربردی نداشته باشد.
۱- برای مطمئن شدن از اینکه قالب کار خود را به خوبی انجام خواهد داد و جزئیات به کیفیت لازم ساخته شده اند، باید سطوحی با پرداخت مناسب تولید کنیم.
عواملی که برای این کار باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:
a) اجزای قالب ها بخوبی از هم جدا شوند.
b) پرداخت کاری لازم روی اجزای تشکیل دهنده شده باشد.
c) در قالبهای تزریقی پلاستیک و فلزات ، داخل مجراهای جریان مواد و قالب های معمولی سطوح بخوبی پرداخت کاری شده باشند.
۲- شیوه عملکرد پرداخت کاری قالب سازی بایدبر اساس عوامل زیر باشد:
a) سطح پرداخت شده مورد نیاز.
b) سختی مواد.
c) حالت قبلی سطحی که باید پرداخت کاری شود.

مواد و سنگ های پرداخت کاری
۱-سنگهای دستی:
در انواع گوناگون از لحاظ شکل، اندازه و درجه سختی در دسترس می باشند.
عمومی ترین آنها در جدول زیر نشان داده شده اند:
۲-پارچه سمباده:
دارای دانه بندی درشت می باشد و عموما با دانه بندی بسیار خشن تا دانه بندی نرم در دسترس است.
۳-کاغذ سمباده:
دارای دانه بندی نرم تر از سمباده های پارچه ای می باشد و با دانه بندی خشن، متوسط و نرم، در دسترس است.
۴-پودر سمباده:
دانه بندی مشابه ای با کاغذ سمباده دارد. برای پولیش محفظه ها هنگامی که با کاغذ سمباده امکان نداشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد.
۵-خمیر سمباده:
a) اکسید آلو مینیوم، معمولا در انواع خشن ، متوسط ونرم دانه بندی شده.
b) خمیر الماس، با اختلافهای هزارم اینچی از زبر تا خیلی نرم دانه بندی شده.

پرداخت کاری دستی یک محفظه
۱-اندازه گیری تفاوت اندازه باقی مانده برای پرداخت کاری:
a) محفظه را پاک کنید.
b) اندازه های لازم را چک کنید.
c) تفاوت اندازه پرداخت کاری را تعیین کنید.
۲-قالب را روی میز یا درگیره بطور استوار و محکم قرار دهید.
۳-روش براده برداری را تامین کنید.
روش را با توجه به عوامل زیر انتخاب کنید:
۱-مقدار فلزی که باید برداشته شود.
۲-نوع و حالت فلز مورد نظر.
۳-پیچیدگی عملیات.
نکته:
محفظه معمولا تا آنجا که ممکن است با ماشین پرداخت کاری می شود.
اگر عملیات پرداخت کاری با استفاده از ماشین سنگ زنی دستی انجام می شود.
نزدیک شدن به اندازه و فرم نهایی عموما بوسیله ابزار دستی انجام می شود.
۴-استفاده از ماشین سنگ زنی دستی:
a) چرخ سنک، سوهان گردنده و یا برقو مناسب را انتخاب و با روش صحیح انتخاب کنید.
نکته:
وقتی از سنگ سمباده استفاده می کنید لنگی آنرا بگیرید و به شکل دلخواه تیز کنید.
ایمنی هنگام سنگ زنی
۱-عینک ایمنی را باید زد.
۲-با استفاده از یک سپر بقیه افراد را از جرقه حفظ کنید.
۳-سبر کنید ماشین سنگ از چرخش بایستد، قبل از آنکه آنرا بکنار بگذارید.
۴-وقتی کار تمام شد منبع قدرت ماشین سنگ را خاموش کنید.
b) ماشین را روشن کنید و محکم نگهدارید.

۵-سنگ زدن محفظه تا عمق مناسب.
a) سنگ زنی را به روی کف محفظه شروع کنید، بنرمی با ماشین سنگ بروی سطوح مورد نظر کار کنید و با به عقب و جلو بردن ماشین نوک موجهای پدید آمده از ماشین کاری را بسائید.
نکته:
از براده برداری مرحله به مرحله برای رسیدن به حالت دلخوا استفاده کنید.
b) عمق محفظه را چک کنید.
c) این روش را ادامه دهید تا به حالت دلخواه دست یابید.

۶-سنگ زدن دیواره محفظه.
a) قالب را طوری قرار دهید که برای سنگ زدن دیواره ها مناسب باشد.
b) ماشین را روشن کنید و کار را شروع کنید.
c) زاویه شیب قالب را با دقت مخصوص بارها اندازه گیری کنید.

۷-سوهان زدن محفظه تا اندازه لازم.
a) محفظه را پاک و چربی گیری کنید.
b) ابعاد ماشین کاری شده را چک کنید.
c) با استفاده از سوهان مناسب کف محفظه را سوهان کاری کنید، دقت کنید که از فرم ماشین کاری موجود پیروی کنید.
مواظب باشیذ که باعث پدید آمدن گودی نشوید.
d) دیواره های محفظه را با توجه به موضوعات زیر سوهان کاری کنید.
لبه ها راپخ نکنید.
به سطح کف آسیب نرسانید.
مواظب باشید که دیواره های چسبیده به کف را با کنار سوهان سائید.
زاویه شیب لازم را حفظ کنید.
سوهان کاری را مطابق طرح به پایان برسانید.
نکته:
طی مدت سوهان کاری مکررا اندازه ها را چک کنید.

۸-سنگ زنی محفظه با سنگ دستی .
a) سنگ مناسب کار را انتخاب کنید.
b) سنگ را با قوطه ور ساختن در پارافین یا هر ماده چرب کننده دیگری خیس کنید و توجه داشته باشید که سنگ باید در تمام مدت از مواد چرب کننده خیس باشد. این امر به جلو گیری از تجمع سنگها و خراش دادن سطح کمک می کن و باعث ساخته شدن یک سطح خوب می شود.
c) سنگ زدن را شروع کنید، در مسیر عمود یا مایل بر جهت سوهان کاری.
d) سطح قلب را زود به زود با پارافین پاک کنید تا ذرات سائیده دور شوند و بتوان حالت سطح بدست آمده را چک کرد.
e) در انتها محفظه را با پارافین تمیز و سپس کاملا پاک کنید.
نکته:
اگر محفظه مورد نظر عمیق بود یا فشار اضافی برای سنگ زنی لازم باشد می توان یک فرورفتگی روی سنگ مورد نظر ایجاد کرد تا بتوان از یک تکه چوب برای پرداخت کاری استفاده کرد.

۹-از بین بردن اثرا سنگ زنی با استفاده از پارچه سمباده.
a) پارچه با زبری مناسب را انتخاب کنید.
b) پارچه را به چوبی برای سایش بپیچید و دو سر پارچه سمباده را محکم نگهدارید.
c) سائیدن را در جهت عمود یا مایل برجهت اثرات سنگ زنی شروع کنید.
نکته:
در شرایط بخصوص ممکن است که لازم شود از پارچه سمباده با یکی از روش های زیر استفاده شود.
a) قرار دادن انتهای یک نوار پارچه سمباده در شکاف یک محور ، پارچه را بطور محکم دور محور بپیچید و انتهای دیگر را آزاد بگذارید.
b) سوار کردن صفحات پارچه سمباده روی محور گردنده.
در دو حالت فوق محور گردنده روی یک ماشین سنگ دستی سوار می شود و برای از بین بردن اثرات سنگ زنی دستی بکار می رود.

۱۰-پرداخت کردن سطح با کاغذ سمباده.
معمولا در پرداخت کاری با کاغذ سمباده یکی از دو روش زیر اتخاذ می شود.
a) هماننده پارچه سمباده.
b) کاغذ سمباده را همانطور که در شکل نشان داده شده تا بزنید، لبه کاغذ سمباده را به داخل تا بزنید تا در هم گیر کنند و مانع از لیز خوردن کاغذ سمباده روی هم بشود.
نکته:
بغضی از کاغذ های سمباده باید هنگام کار خیس شوند.

۱۱-پرداخت کاری سطح تا درجه صیقلی بالا.
a) گلوله نمدی پرداخت کاری که مناسب با کار باشد انتخاب و روی ماشین سنگ زنی دستی سوار کنید.
b) گلوله نمدی را در میان کار بچرخانید تا از مخلوط پرداخت کاری تمیز استفاده شود.
c) با استفاده از ماشین سنگ زنی در حد اکثر سرعت سطوح لازم را پرداخت کاری کنید.

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  دستگاه ضد عفونی کننده چیست؟

  اطلاعات مقاله دستگاه ضد عفونی کننده چیست؟ در دورانی زندگی می‌کنیم که استفاده از دستگاه‌های ضد عفونی کننده جایگاه ویژه‌ای در زندگی ما پیدا کرده است. شرایط زندگی کنونی ما چه بخواهیم و چه نخواهیم ما را به سمت استفاده از انواع دستگاه ضد […]

  گیربکس مکانیکی

  گیربکس یکی از اعضای سیستم انتقال قدرت می باشد وظیفه گیربکس تبدیل دور و گشتاور بوده . گیربکس وظیفه دارد که گشتاور (قدرت) و دور موتور را تغییر داده و به دلخواه راننده و نیاز جاده و خیابان دور را کم قدرت را زیاد […]

  همه چیز در باره روغن خودرو

  همه چیز در باره روغن خودرو ۴٫۷۵/۵ (۹۵٫۰۰%) ۲۰ امتیازs روغن خودرو/ در مقاله زیر سعی شده تا بسیاری از ابهاماتی که مصرف کنندگان خودرو در خصوص روغن خودرو دارند برطرف بشه اما آنچه برای این مسئله شناخت روغن خودرو لازم است در زیر […]

  راهنمای تست خرید خودرو کارکرده

  راهنمای تست خرید خودرو کارکرده/ راهنمای تست خرید خودرو کارکرده/ اصولا در بازار خودرو و نمایشگاه داران خودرو ، به خودرویی که کارکرد ۸۰ کیلومتر و یا کمتر را داشته باشد ، خودروی صفر می گویند ، حال اگر خودرویی بیش از این میزان […]

  ماشین صفحه تراش

  ماشین صفحه تراش ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز مقدمه آشنائی با هر دستگاه وماشین برای کاربران وتکنیسین های تعمیرات ومهندسین یکی از ضروریات است.    درصورتی که کاربران با دستگاه وامکانات آن آشنائی کافی ولازم راداشته باشند بر بازده آنان وافزایش راندمان کاری تأثیر بسزائی […]

  لعابکاری روی فلز -بخش۲

  لعابکاری روی فلز -بخش۲ ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۴ امتیازs زنگ زدائی۱ ( اسید شویی ) شستشو با اسید ( زنگ زدائی ) به منظور زدودن زنگ زدگیهای موجود در سطح قطعات بعد از مرحله چربی زدائی و همزمان زبر نمودن سطح ورق صورت می گیرد […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi