جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

طول عمر حضرت مهدی (ع)

318

بازدید

طول عمر حضرت مهدی (ع) ۳٫۰۰/۵ (۶۰٫۰۰%) ۱ امتیاز
لازمه ی غیبت طولانی حضرت مهدی (ع) برخورداری ایشان از عمر طولانی است. همچنین به انجام رسیدن قیام جهانی آن حضرت ایجاب می کندکه از نیرو و نشاط جوانی بهره مند باشند و از این رو است که روایات بسیاری از این حقیقت یاد کرده اند که مهدی علیه سلام در سن پیران و سیمای جوانان قیام می کند و ما برخی از آنان را پیشتر آوردیم و مواردی را نیز بیان می کنیم:
۱-  امام سجاد (ع) فرمودند :
 در قائم سنتی از نوح پیغمبراست و آن درازی عمر می باشد ……

– حضرت رضا (ع) در بیان علائم مهدی (ع) به هنگام خروج فرمودند :
 یک نشانه او این است که در سن پیری رخسار جوانی دارد . تا جائی که بیننده گمان می برد که او چهل ساله یا کمتر است و نشانه دیگرش اینکه تا پایان عمر به سبب مرور زمان پیر و فرسوده نمی گردد .
۳-    حافظ محمد بن یوسف گنجی شافعی در کتاب البیان فی اخبار صاحب زمان و شیخ جمال الدین دمشقی در کتاب عقد الدررو خاجه کلان قندوزی در کتاب ینابیع الموده از امام حسن مجتبی (ع) روابت کردند که فرمود :
چون مهدی بپا خیزد مردم او را انکار می کنند زیرا که بصورت جوانی شاداب به سویشان برگشته در حالی که آنان می پندارند که وی پیرمردی کهنسال است .
پس دوام جوانی و عمر طولانی حضرت حجت از ویژگی های عمده او و مایه ی امتیازش از مدعیان و متهمدیان می باشد. و محکی است که اهل دغل را سیه رو می کند.
عموم مخالفان شیعه این ویژگی را دستاویز نموده و با انکار آن ما را به باد سرزنش و استهزاء گرفته اند و خلاصه یافته های آنان اینست که کهنسالی و جوان زیستی مهدی منافی با موازین عقلی و قوانین طبیعی و نوامیس آسمانی می باشد و ما اینک به مدد بینش و دانش ، گام به گام گفتارشان را نقد نموده و پاسخ می گوییم تا منصفین چه داوری کنند؟
الف)منطق عقل:
 
گویند :
به شهادت عقل و خرد انسانی ، هر موجود حادث مرکب، محکوم به نابودی و فناء می باشد .
بنابراین زندگانی ابدی برای هیچ بشری ممکن نخواهد بود . چگونه شما مهدی اسلام را خالد و پاینده می دانید ؟ و برایش عمر جاوید قائلید؟
گوئیم :
ما هرگز برای مهدی منتقم، خلود و جاودانگی معتقد نیستیم، بلکه ایشان را مانند دیگر آدمیزادگان، محکوم به مرگ و زوال می دانیم با این تفاوت که وی از عمری دراز و توانی بسیار برخوردار می باشد و بر خردمندان تفاوت فاحش میان پایندگی و دیرزیستی به خوبی پیداست و هرگز ناموس خرد برای جاودانگی . کهنسالی حکم یکسانی       نمی نماید.

گویند :
عقیده شما در مورد عمر بسیار زیاد مهدی و دوام جوانی او امری خلاف عادت و غیر معمول و بی سابقه می باشد که عقل هر انسان آنرا بعید می شمارد . با دیده اعجاب و شگفتی بدان می نگرد و همین استبعاد شدید برای انکار و یا لااقل تزلزل این اعتقاد کافیست .

گوئیم :
۱-     به گفته اهل خرد، هر آنچه از عجایب و غرایب شنیدی آنرا ممکن و شدنی بشمار، مگرآن که برهانی  استوار بر نبود آن بیابی (از ابن سینا) پس، بدین مبنا دیر زیستی حضرت حجت موعود غیرممکن و ممتنع نبوده ؛ دارای امکان عقلی خواهد بود .
۲-    هیچ منطق و برهان عقلی برای مدت حیات یک انسان مرز زمانی ای (جز حد بینهایت) معین نمی تواند بکند. چنان که هیچ گاه منکر جوان مرگی کسی به علت نرسیدنش به حد نصاب!! نشده ایم و نیز به هیچ شخص کهنسالی فرمان نمی دهیم که به خاطر گذشتن از حد نصاب !! خود را هلاک یا زنده بگور نماید!! بعکس، احساس فطری و درک وجدانی همه ی بشر، نسبت به دوام و بقاء حیاتشان ، خود بهترین و روشن ترین گواه خرد پسند بر نبود حد مشخص عقلی برای آنان است ، زیرا عموم مردم ، در هر سن و سال و حتی در بدترین حالات و حادترین لحظات به امید حیات دلخوشند و تا آخرین دم عمر در خود شوق و اشتیاق زندگی می یابند و چنین کیفیت طبیعی گویای آن است که در نهاد و سرشت انسانی آنچه اصالت طبیعی دارد زیستن است نه مردن .
۳-    به فرض که طول عمر و دوام جوانی قائم موعود بی سابقه و کم نظیر و نادر باشد، مگر به قانون خرد، کمیابی و ندرت، برهان امتناع وجود می باشد؟ آیا می توان منکر نبوغ خارق العاده بعضی از انسان ها گردید ؟ مگر نوابغ فکری و علمی و فنی و نظامی و هنری و ورزشی ….. بی نظیر و بی سابقه نیستند؟ پس عقیده ما در مورد مهدی استبعادی ندارد .
۴-    کهنسالی حضرت حجت پدیده خلاف عادت عمومی نیست، بلکه در تاریخ بشر از این قبیل بسیار دیده شده، تا جائیکه مکتب ویژه ای بدین موضوع اختصاص یافته است و بنابراین جای هیچ گونه ایرادی نسبت به اعتقاد شیعه باقی نمی ماند.

گویند :
پذیرش امکان دراز عمری انسان ها اثبات وجود امام شیعه را نمی کند، زیرا شیعیان نمی توانند وی را ارائه دهند شما چگونه پیشوایتان را ثابت می کنید؟

گوئیم :
بنا به موازین عقلی، هر کیفیتی تا زمانی که علل . اسباب سازنده آن باقی است،    هم چنان به جا خواهد ماند. فی المثل تا وقتی که عوامل حیات یک موجود زنده نابود نشده او به زندگی ادامه خواهد داد و بنابراین به هنگام گفت وگو در مورد بود و نبود چیزی، اگر یک طرف بحث، پیدایش آن پدیده را در زمانی ثابت نماید نیازی ندارد که وجود آنرا در زمان های بعد نیز اثبات کند بلکه به عهده طرف دیگر است که برای آن پدیده اقامهء دلیل و برهان نماید و از این روی چون ما تولد قائم را ثابت کرده ایم، بر عهده مخالفین است که وفات و هلاکت ایشان را، با شواهد روشن مسلم سازند، و پیداست بر این مدعا برهانی ندارند.

ب) قانون طبیعی:

گویند :
فضل و دانش بشری پیری و مرگ را سرنوشت هر آدمیزاده ای شناخته و بر این اساس نظر شما درباره حجت موعود مباین با علوم انسانی و در نتیجه منافی قوانین طبیعی خواهد بود.

گوئیم :
۱-    اظهار نظر موکد و قطعی، پیرامون قوانین واقعی طبیعی، به اتکا دانش ناقص و محدود و ناچیز بشری، کاری جاهلانه و بی خردانه است. زیرا هیچ کس نمی تواند مدعی شود که آگاهی تام و تمام به نوامیس جهانی دارد، در حالیکه قهرمانان و پیشتازان عرصه ی فرهنگ انسانی، به فرو تنی کامل به کمی معلومات و فزونی مجهولات خویش معترفند و ناتوانی و زبونی خود را در شناخت کامل قوانین شگفت انگیز طبیعت و نوامیس اسرارامیز ماوراء طبیعت ابراز می دارند. هنگامی که ستارگان فروزان آسمان علم بشر هنوز از درک و فهم و حتی بررسی دقیق حیات و ممات عاجزند، چگونه توقع می رود تا از راز امتداد حیات و تاخیر ممات (طول عمر) پرده برداشته شود و حد مشخص عمر تعیین گردد؟ پس کس را نرسد که کوتاهی و کمبود دانش انسان را ملاک انکار حقایق قرار دهد.
۲ – نگاه عمیقی به هدف و مقصد علوم پزشکی، نادرستی تصورات مخالفین شیعه را  می نمایاند زیرا که بنیان علوم فوق بر این است که انسان ها در صورت مراعات نکات بهداشتی از تندرستی و سلامت همیشگی برخوردار بوده با اندامی شاداب و با نشاط سالیانی دراز بسر خواهند برد و اگر جز این بود، این دانش ها بی حاصل می نمود. حقیقت بالا در مورد عموم سلول ها مصداق دارد. بدین معنی که هرگاه گروهی یاخته های زنده از گزند حوادث ناگوار و عوامل کشنده ومرگبار مصون بمانند، سالیان متمادی زیست خواهند نمود، چنان چه دکتر الکسیس کارل،    زیست شناس و جراح و فیزیولوژیست شهیر قرن اخیر در کتاب “انسان موجود ناشناخته” در فصل پنجم به تفصیل در این باره سخن گفته، منجمله می نویسد:
اگر ترکیبات محیط غذایی را ثابت نگه دارند، اجتماعات سلولی الی غیرالنهایه به فعالیت خود ادامه می دهند… و اگر از افزایش حجم آنها جلوگیری نمایند هیچ گاه پیر نخواهند شد.
امثال این عبارت در کتب زیست شناسی بسیار است و نشان می دهد که طول عمر و جوان زیستی مهدی به هیچ وجه ایراد علمی ندارد.
۳- دانش کنونی بشر در زمینه علوم زیستی و پزشکی، دیرزیشتی و شادابی را اصیل و طبیعی می داند و پیری و مرگ را عاض و غیرطبیعی می شمارد. چنانچه در فصل سوم کتاب راه رسم زندگی نوشته دکتر کارل تحت عنوان ” قوانین اصلی زندگی ” پیرامون فطری بودن دراز عمری این گونه آمده است:
بدن تقریبا خود را در مقابل هر حادثه ای می ریزد و در برابر هر موقعیت تازه وسائلی برای مواجه با آن بر می انگیزد، این وسیله هدفی جزء تامین حداکثر عمر ندارد. در مقابل هر خطر کیفیات قیزیولوژیکی در جهتی متوجه می شوند که بزرگترین مدت حیات را تامین کنند.
پس بدن انسان طبیعتا به عمر طولانی و سلامت جسمانی متمایل است و فطرتا می کوشد تا هر چه بیشتر بر میزان عمر بیفزاید.
۴-    علوم امروزی بشر تقریبا تمام کوشش خود را در شناخت طبیعت بی جان مادی متمرکز و مصروف نموده در حالیکه نوع انسان از حقیقتی ماوراء ماده ی بی شعور فیزیکی یعنی روح و جان بر خوردار است که نقش مهمی در حیات وی دارد و بنابراین کمبود تحقیق و پژوهش در این زمینه از درستی قضاوت علمی ما در باره ی قوانین زیستی بشر می کاهد، زیرا چه بسا که عظمت روحی و سلامت روانی و قدرت معنوی، ادمیزاد را فرسودگی و نابودی باز دارد و به  عمر طولانی و نیروی دائمی بخشد.

گویند :
بنا بر آمارهای رسمی، عمر متوسط بشر روی زمین کمتر از ۶۰ سال می باشد و این نشان می دهد که هنوز رویاهای علمی بتحقق نپیوسته و نمی توان به اتکا آن اثبات عمرهای طولانی را نمود.

گوئیم :
۱-    آمار متوسط عمر مردم حهان نمی تواند گویای میزان حیات معمولی بشر باشد، زیرا که در دنیا امروز، بسبب شیوه غلط زندگی که ناشی از تمدن مادی کنونی است، انسان ها به طور مرتب از عمر یکدیگر می کاهند و یک ربع نیروی انسانی و توان مالی و انرژی فکری بشر صرف نابودی هم نوعانش می گردد، جنگ کشتار و جنایت و خونریزی و فقر و گرسنگی و بیماری و اعتیاد و بدی تغذیه و…. هزاران عامل مصنوعی دیگر مانع رسیدن افراد به حد مناسب عمر می گردد. در حالیکه دوری از این عوامل می تواند به میزان زیاد بر عمر ما بیفزاید. چنانچه در سرزمین قفقاز دوری مردم از این موجودات کشنده باعث شده که سطح متوسط سن در آنجا خیلی بالاتر از دیگر نقاط باشد و قریب شش هزار نفر از مردم آنجا بیش از صد سال عمر داشته باشند. با توجه به این که مهدی اسلام دور از غوغاها و برخوردهای اجتماعی امروز سر شار از عظمت معنوی و قدرت روحی، به مقتضای امور فطری زیست می کند، درازی عمر او به هیچ وجه تعجبی ندارد.
۲-    علم برای رسیدن به هدف خود کوشش زیادی نموده و پیشرفت هایی هم داشته است، فی المثل اخیرا داروهایی ساخته شده که می تواند بر عمر موجود زنده بیفزاید. مانند داروی لیوسترول (livestrol) که تا دو برابر بر عمر موجود زنده اضافه      می کند .حتی آمارهای رسمی نیز پیشرفت علم را در زمینه تطویل حیات تائید      می نماید، زیرا بررسی تطبیقی آمار متوسط عمر بشر در سال های قرن بیستم نشان می دهد که میزان متوسط سن در سال ها بالا رفته و ترقی داشته است.

ج) ناموس الهی:

گویند :
سنت جاریه الهی بر این مقرر گشته که انسان ها فانی و مردنی باشند و باگذشت زمان پیر و فرسوده گردند چناچه که در آیات ۵۷سورهء عنکبوت و ۶۸ سورهء یس    می فرماید: پس هر خصیصه ای که برای مهدی به عنوان کهنسالی و جاویدی عمر قائلید مخالف سنت ربانی بوده و مردود خواهد بود.

گوئیم :
۱- دیر زیستی حضرت مهدی هیچ منافاتی با سنت خدا بر مرگ همگان و آیهء ‌‌‹کل نفس ذائقه الموت› ندارد و مادر نخستین فراز بحث عقلی پیش،  پوچی این دستاویز را مبرهن ساختیم.
۲- در هیچ جای قرآن عمر طولانی خلاف سنت الهی قلمداد نشده در شش موضوع که سخن از زمان سنت الله به میان آمده بحثی از زمان مشخص حیات نیست.
۳- به تعبیر عقیده شناسان و صاحب نظران، سنن الهیه بر دو نوع است :

الف) سنن نوعی
ب‌)      سنن اقلی
سنت های نوعی شیوه ی عمومی طبیعی امور می باشند که در جهان جاری است مانند تولد فرزند از امیزش پدر و مادر، اما سنت های اقلی شیوه ممکن ولی بسیار نادر می باشد. مانند تولد فرزند از باکره و چه ایرادی دارد که ما دراز عمری و جوان زیستی مهدی را از سنن اقلی به شمار آوریم. موافق اراده خدا دانیم؟
۴- هر کس خدای یکتای بی نیاز را معتقد باشد و اورا آفرینندهء جهان و بخشندهء حیات بشناسد، هرگز بخشش عمر طولانی و جوانی دائمی را خارج از قدرت و اقتدار او نمی شمارد بلکه با قرآن کریم هم آواز می شود که:
(آیه ۴۴ سوره فاطر) ترجمه: هیچ چیز در آسمان ها و زمین نمی تواند خدا را عاجز سازد، همانا او دانا و توانا است.
۵-     بنابراین آیات قرآنی، حیات و ممات هر کس به دست خداست، او زندگی         می بخشد و او می میراند و لذا تا هر زمان که مشیتش تعلق گیرد دوام حیات انسان تامین خواهد شد چنانکه می فرماید:
(آیه ۱۴۵ سوره آل عمران) ترجمه: و هیچ نفسی نمی میرد مگر به اراده و اجازه خداوند.
ونیز می فرماید:
(آیه ۱۱ سوره فاطر) ترجمه: و هیچ مسنی کهنسال نشود و نیز از عمرش کاسته نگردد مگر آنکه در لوح الهی ثبت شده باشد همانا چنین اموری بر خداوند آسان است .
۶-    بر خلاف تصور مخالفین، قرآن کریم تصریح دارد که خدا به انسان ها عمر دراز عطا می کند. فی المثل درباره گروهی از کافران می فرماید:
بلکه ما ایشان و پدرانشان را از متاع دنیوی بهره مند کردیم، تا آنکه مدت دراز زندگانی نمودند.
و باز می فرماید:
ولکن ما روزگارانی بیافریدیم که در آن مردمان عمر دراز نمودند.
هنگامی که خداوند مهربان به کافران و منکران، طول عمر بخشد آیا اگر به حجت خود بر زمین، این موهبت را عطا نماید خلاف سنت خود عمل کرده است؟
۷-    خدای متعال در مورد یونس پیغمبر که به دریا افکنده شد و طعمه نهنگی گشته بود، می فرماید:
پس هر آینه یونس از تسبیح کنندگان ذات اقدس الهی نمی بود البته تا روز رستاخیز در شکم ماهی می ماند .
این آیه حکایت از قدرت نامحدود و بینهایت ربانی بر نگهداری موجودی در مدت زمان بسیار بسیار طولانی می نماید.
۸-    قرآن مجید در داستان عزیز پیغمبر که خدت یکصد سال او میراند و سپس زنده گردانید، نکته ای شایان تامل را متذکر است:
ترجمه: به خوراک و نوشابه ات بنگر که هنوز کهنه و فاسد نگشته است.
بنا بر روایات، خوراک عزیز انجیر یا انگور و نوشیدنی او شیر بوده است. آیا خداوندی که این مواد سریع الفساد را صد سال یکنواخت نگه می دارد نمی تواند   خلیفه ی خود را چند برابر عمر معمولی دیگران زندگی دهد؟
۹-    گویاترین مورد، سرگذشت نوح پیغمبر در قرآن است:
ترجمه: و هر آینه نوح را به سوی قومش فرستادیم و او نهصد و پنجاه سال در میانشان درنگ نمود پس طوفان آنها را در بر گرفت.
این نهصد و پنجاه سال فاصله ی میان بعثت نوح تا وقوع طوفان است. اما تمام عمر نوح را روایات اسلامی بالغ بر دو هزار سال گفته اند و گمان نمی رود کسی با قبول چنین عمری برای نوح، در کهنسالی مهدی – علیه السلام – تردیدی به خود راه دهد، بویژه که شباهت مهدی – علیه السلام – با نوح در همین دراز عمری است.
۱۰ – چه الزامی دارد که ما کهن سالی و جوان زیستی مهدی را امری ساده و عادی تلقی و قلمداد کنیم. در حالی که این ویژگی، وجه امتیاز موعود حقیقی از مدعیان قلابی بشمار می آید و البته خداپرستانی که بینات پیامبران همچون نسوختن ابراهیم در آتش و اژدها شدن عصای موسی و زنده شدن مردگان از دم عیسی را اعتقاد دارند، خیلی آسان می بایست طول عمر و بقای جوانی قائم منتظر را بپذیرند.
۱۱ – و اما آیه ‹ و من نعمره ننکسه فی الخلق› فقط حکایت از این دارد که در مسیر حیات هر انسان، انقلاب دگرگونی بر وجود او حاکم است و هر چند گاه او را واژگونه می سازد تا نپندارد که خودش قیوم خویشتن است، لکن در این آیه وقت دقیق و سن مشخصی را برای این تنکیس تعیین نمی نماید تا به استناد آن بتوان با جوان زیستی حضرت حجت مخالفت کرد. به عبارت دیگر، امام زمان نیز مشمول این قانون می باشد، با این تفاوت که تا وقت رسیدن اجلش جهت منفی این تنکیس (یعنی پیری و شکستگی و فرسودگی و ناتوانی) در او به تاخیر می افتد.
از مجموع فرازهای پیشین نتیجه می گیریم که عقیده ی شیعه پیرامون مهدی هیچ مباینتی با موازین عقلی و قوانین طبیعی و نوامیس آسمانی ندارد. با وجود این قراین و مدارک روشن، امید است که دیگر منکران، طول عمر و کهنسالی حضرت      مهدی (ع) را دستاویز انکار آن حضرت قرار ندهند و خود را از پذیرش حق و حقیقت به دور ندارند.

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  فضائل و خواص تلاوت سوره طه

  فضائل و خواص تلاوت سوره طه ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۲ امتیازs آثار و برکات خواندن سوره طه/ فضیلت و خواص آیات قدرتمند سوره طه : این سوره،اوّلین سوره ای است که ماجرای حضرت موسی علیه السلام را به تفصیل بیان نموده و حدود هشتاد آیه […]

  راه هایی برای کاهش فشار قبر

  راه هایی برای کاهش فشار قبر ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز راه هایی برای کاهش فشار قبر/ چطور فشار قبر کمتری داشته باشیم؟ منظور از مرگ تنها قرار دادن بدن در یک تکه زمین کنده شده نیست بلکه انتقال انسان به عالم برزخ است. اولین […]

  چگونگی خواندن نماز والدین

  خواندن نماز والدین یکی از حقوقیست که والدین چه در زمان حیات و چه پس از وفات شان بر گردن فرزندان خود دارند. این نماز را بخوانید تا هم والدینتان را شاد کنید و هم فرزندانتان بعدها برای خودتان بخوانند.

  چرا امام حسین جنگ را از تاسوعا به عاشورا انداخت ؟

  چرا امام حسین جنگ را از تاسوعا به عاشورا انداخت ؟ ۴٫۱۳/۵ (۸۲٫۵۰%) ۸ امتیازs چرا امام حسین جنگ را از تاسوعا به عاشورا انداخت ؟ در تاریخ آمده است که حضرت ابا عبدالله وقتی لشکر عمربن سعد در روز تاسوعا قصد شروع جنگ […]

  سریع الاجابه ترین دعاها

  سریع الاجابه ترین دعاها ۳٫۸۳/۵ (۷۶٫۶۷%) ۱۲ امتیازs استجابت دعا، مانند هر پدیده‌ی دیگری، قوانین ، آداب و شروطی دارد که با وجود آن آداب و شرایط است که دعا به اجابت می‌رسد .

  دعاهای مجرب برای رفع گرفتاری مختلف

  دعاهای مجرب برای رفع گرفتاری مختلف ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۳ امتیازs عرفا و بزرگان دین دستورالعمل ها و اذکار مختلفی را پیرامون دعا برای رفع مشکلات و گرفتاری های دنیوی و سلوکی و نیز برآورده شدن حاجت بیان نموده اند که در ادامه بررسی می […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi