جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

سم شناسی

2,006

بازدید

سم شناسی ۴٫۶۷/۵ (۹۳٫۳۳%) ۳ امتیازs
شبکه گسترده سم شناسی

پروژه اطلاعاتی ماده ضد آفت از ادارات گسترش تعاونی دانشگاه کرنل؛ دانشگاه ایالتی میشیگان؛ دانشگاه لیاست ارگان؛ و دانشگاه کالیفرنیا در سوییس. مخارج و حمایت اصلی توسط برنامه ارزیابی برفودرا آفت کش کشاورز ملی خدمات گسترده USDA فراهم شده بود.
–    ماده ضد آفت
–    اطلاعات
–    نقشه مقطعی
–    نام های تجاری یا سایر اسامی

برلانیر(بی . تی انواع کرستاکی):دایپل؛ تری ساید؛ باکتو اسپین؛ لیتاکس؛ نووابک؛ ویکتوری. سرتان (بی . تی . انواع ایزاوا) تکنار(بی . تی . انواع اسرائیلی).
–    وضع تنظیم

این حشره کش میکروبی ابتدا در سال ۱۹۶۱ بعنوان حشره کش برای استعمال عمومی ثبت شد. ثبت استاندارد که در سال ۱۹۸۶توسط مرکز حمایت از محیط زیست آمریکا (EPA) صادر شد. سازندگان را ملزم به ایجاد تغییرات جزئی در برچسب احتیاط و ارائه اطلاعات بیشتری در رابطه با اثرات بی . تی بر ارگانیسم های غیر مورد هدف؛ کرد. در حالیکه EPA؛ اساس اطلاعات سم شناسی برای بی . تی کامل فرض می کند؛ اما این مرکز هنوز به اطلاعات بیشتری در مورد اثرات اکولوژی آن؛ نیاز دارد.
–    مقدمه

باسیل ترینجنسیس (B.t.) باکتری ایجاد شده بطور طبیعی خاک است که سمی تولید می کند که باعث بیماری در حشرات می شود. تعداد حشره کش ها براساس این سمهاست. B.t برای اداره ی آفت بدلیل ویژگیش در برابر آفتها و نیز به دلیل عدم سمیتش برای انسانها دشمنان طبیعی بسیاری از آفتهای غلات؛ ایده آل به نظر می رسد. انواع مختلفی از B.t وجود دارد که هریک دارای سمیت خاصی در برابر انواع خاص حشرات می باشد: بی . تی . ایزاوا (B.t.a.) علیه شفیره های بید موم در شانه عسل استفاده می شود؛ بی . تی . اسرائیلی (B.t.i) در مقابل مگسها؛ مگسهای سیاه و بعضی پشه ها موثر است؛ بی . تی کرستاکی(B.t.k.) انواع مختلف حشرات فلس بال از جمله بید کولی و کلم پیچ را کنترل می کند. نژاد جدیدی بنام بی . تی . سان دایگو یافت شده است که برای گونه های خاص سوسک و شپشه پنبه مفید می باشد. بی. تی . برای اینکه موثر واقع شوند؛ باید حشرات در زمان نا بالغی آنرا بخورند؛ تغذیه مرحله تکامل به شفیره ها برمی گردد. این ماده در برابر حشرات بال بی اثر است. براساس جمعیت حشرات مورد هدف پیش از کاربرد این ماده اطمینان می دهد که حشرات در مرحله شفیره ای آسیب پذیرند. بیش از ۱۵۰ حشره که اکثرا شفیره حشرات فلس بال؛ شناخته شده اند که به بعضی راههای B.t. حساسند.
باکتریها؛ ارگانیسم های تک سلولی ابتدایی هستند که به گروه ارگانیسم هایی بنام پیش هسته تعلق دارند. پیش هسته ها نه گیاهند نه جانورند. مانند اعضای خاص سلسله گیاهی؛ مثل سرخسها و قارچها؛ بی . تی . سلولهای زایش غیر جنسی تولید می کند بنام هاگها؛ که آنها قادر به زنده ماندن در شرایط زیان آور می کند. طی فرایند تشکیل هاگ؛ بی.تی نیز پیکر بلوری واحدی بعنوان محصول همراه تولید می کند. هاگها و بلورهای بی. تی باید بیش از اینکه بتوانند بصورت سم در حشرات مورد هدف عمل کنند خورده شوند. بنابراین بی . تی به سم شکم اشاره می شود. بلورهای بی . تی در پاسخ به شرایط روده ای شفیره ای حشرات حساس؛ حل می شوند. این سلولها را در روده از بین می برد که مانع گوارش معمولی می شود و تلاش می کند حشرات را از تغذیه در گیاهان میزبان باز دارد. هاگهای بی.تی می توانند سایر بافت حشرات را مورد هجوم قرار دهند که اینکار را با تکثیر در خون حشره صورت می گیرد تا حشره بمیرد و مرگ می تواند ظرف چند ساعت تا چند هفته از استفاده بی.تی صورت گیرد که به گونه حشره میزبان بی .تی خورده شده بستگی دارد.
–    اثرات سم شناسی
–    سمیت حاد
هیچ شکایتی پس از خوردن هجده انسان از یک گرم بی . تی تجاری بطور روزانه طی پنج روز بصورت یک روز در میان صورت نگرفت. عده ای ۱۰۰ میلی گرم از پودر آنرا روزانه بعلاوه اندازه رژیم غذایی استنشاق کردند. افرادیکه یک گرم از آنرا در سه روز متوالی خورده بودند مسموم نشده بودند.
چون این عملی که از اولین عوامل کنترل بیولوژیکی ثبت شده برای استفاده علیه حشرات در آمریکا بود؛ بی.تی نیاز به انجام برنامه آزمایشی داشت که دقیق تر از آنچه که EPA بطور شایع برای آفت کشی نیاز داشت؛بود. در نتیجه؛ هیچ گفتگوی اطلاعاتی در رابطه با اطلاعات سمیتی خواسته شده توسط EPA برای اهداف ثبت وجود ندارد.
میزان وسیعی از تحقیقات با آزمایش روی حیوانات با استفاده از چندین روش در معرض قرار گیری به این صورت است( بالاترین مقدار آزمایش شده ۱۰*۷/۶ برای یازدهمین هاک در هر حیوان بود). نتایج این آزمایشات نشان می دهد که استفاده از محصولات بی .تی می تواند باعث لفزایش اثرات منفی کمی شود. بی . تی در سایر آزمایشهای صورت گرفته روی پرندگان؛ سگها؛ خوکهای شاخ دار؛ موشها؛ موش خرماها؛ انسانها یا سایر حیوانات سمیت حاد نداشت. زمانیکه به موش خرماها بی . تی . کا (B.T.K)
تزریق شد؛ هیچ سم یا ویروس شاید آن اثرات دیده نشد. هیچ سمیت گوارشی در موش خرماها؛ موش ها یا بلدرچین ژاپنی که بلورهای پروتئین از بی .تی اسرائیلی خورده بودند؛ پیدا نشد.
ترکیب بسیار کمی در آزمایش حیوانات از استنشاق و مواجهه با پوست مشاهده شد. این ممکن است با خصوصیات فیزیکی بیشتر از بیولوژیکی بی.تی آزمایش شده ایجاد شود. موشها یک یا چند دوره یک ساعته از تنفس غباریکه حاوی ۱۰*۵/۶ تا از همین هاگ بی.تی در هر متر مکعب بود؛ زنده ماندند. هیچ اثر سمی در موش خرماها که فرمولبندی بی.تی با قراردادن بطور مستقیم داخل ریه هایشان در میزان g/kg 500 از وزن بدن؛ داشتند؛ مشاهده نشد.
میزان حشره کش فرمولبندی شد؛ حشره کش که ۵۰% موش خرماها را تقریبا می کشد؛ از مواد در گستره ای از ۶۵/۲ تا بیشتر از پنج گرم در هر کیلو گرم؛ تغذیه کرده اند. این میزان به روز کشنده ۵۰ (LD50) برای بی.تی در موشها اشاره می شود. تعیین میزان گوارشی از بالا تا ۱۰۰۰۰ میلی گرم از هر کیلو گرم از وزن بدن سمیتی در موشها به موش خرماها یا سگها ایجاد نمی کند.
LD50 درستی فرآورده بی.تی در خرگوشهای mg/tg28/6 بود. مقداری قرمزی ناهنجار برگشت پذیر زمانیکه ۱ mg/kg/dog از فرآورده بی.تی حدود ۲۱ روز روی پوست خراشیده شده گذاشته شده بود؛ در پوست مشاهده شده بود هیچ سم عمدی سیماتیکی مشاهده نشد. استفاده پوستی g/kg 72 از بی.تی برای خرگوشها سمی نبود.
بلورهای بی.تی زمانیکه مستقیما به حفره های شکمی تزریق می شد باعث مرگ در آزمایش حیوانات شد. این امر نشان می دهد که بی.تی می تواند برای پستانداران سمی باشد؛ اما زمانیکه مواجهه از طریق روشهای معمولی رویارویی (خوراکی؛پوستی یا استنشاقی) است؛ متابولیسم یا نا بعدی سم از سمی شدن از پستانداران جلوگیری می کند.
–    سمیت مزمن:

هیچ شکایتی از هشت نفریکه هفت ماه در معرض تخمیر محیط کشت؛ کپکهای باکتریهای مرطوب؛ مواد زباله ای و پودر ایجاد شده طی تولید تجاری بی.تی صورت نگرفت.
هیچ مدرکی از سمیت مزمن بی.تی در سگها؛ خوکها ی شاخ دار؛ موش خرماها؛ انسانها یا سایر حیوانات وجود ندارد. دادن میزان سیزده هفته از بی.تی به مقدارmg/kg8400 اثرات سمی تولید نکرد.
–    اثرات زایشی

این مرور اجمالی هیچ اطلاعاتی در رابطه با اثرات مواجه بی.تی با سیستم های زایشی فراهم نکرد.
–    اثرات مخرب

هیچ مدرکی در دست نیست که نشان دهد بی.تی فرمولبندی شده می تواند باعث نقصهای تولدی در پستانداران شود.
 
–    اثرات جهش زایی

بی. ترینجسیس جهش زایی در بافت گیاهان ایجاد می کند . استفاده گسترده از بی.تی در غذای گیاهان کهن است خطرناک باشد یا ایجاد جهش زایی کند.
–    اثرات سرطان زایی

اثرات ایجاد شده تومور در دوسال تحقیقات مزمن طی داده روزهای ۸۴۰۰ از بی.تی به موش خرماها دیده نشد.
–    سمیت اندام

هیچ اطلاعاتی بیشتری در رابطه با اثرات بی.تی بر اعضا یافت نشده است.
–    سرنوشت در انسانها و حیوانات

در حالیکه بی.تی در گوارش حشره اختلال ایجاد می کند؛ اما در سیستمهای گوارشی پستاندارانی که از آن خورده اند؛ مقاومت نمی کند. زمانیکه در چشمان خرگوش قرار می گیرد؛ بی . تی اسرائیلی هنوز پس از یک هفته دیده می شود؛ اما هیچ عفونت یا اثر زیانبار دیگری در چشم ایجاد نمی کند. زمانیکه به روده موش تزریق می شود؛ بی.تی؛ اسرائیلی در طحال و خون قلب بمدت ۸۰ روز آشکار می شود. اما هیچ عفونتی ایجاد نمی کند.
 
–    اثرات اکولوژیکی:
–    اثر بر پرندگان

بی.تی برای پرندگان سمی نیست. زیست سیاه است و در سیستم های گوارشی پرندگان نمی آورد. LD5O برای بلدرچین آمریکای شمالی بیشتر از mg10000 بی.تی در هر کیلو گرم وزن بدن بود. زمانیکه کالبد شکافیهای روی پرندگان صورت گرفت؛ پاتولوژی به بی.تی نسبت داده نشد. زمینه مشاهدات ۷۴ گونه گونه پرنده هیچ تغییراتی جمعیتی پس از افشاندن هوایی بی. تی آشکار نشد.
–    اثر ارگانیسم های آبزی

در مورد بی.تی هیچگونه گزارش ناشی از اثر زیانبار بر ماهیها نبوده است. ماهی قزل آلا و آبششهای آبی آن حدود ۹۶ ساعت در معرض مواد فتی بی.تی بودندح در غلظت ۵۶۰ و ۱۰۰۰ تست در هر میلیون ؛ هیچ اثر برگشتی نشان نداد. ماهی دریایی کوچک با در معرض گرفتن ۲۰۰۰-۱۰۰۰ بار در سطح بی.تی طی برنامه های افشانی؛ هیچگونه اثرمنفی نشان نداد. مشاهدات جمعیتهای قزل آلای جویباری؛ گل شبدر سفید و ماهی باس دهان کوچک؛ اثرات برگشتی یک ماه پس از استعمال هوایی بی.تی آشکار نشد.
–    اثر بر حیوانات (گونه های غیر هدفی)

کاربرد مقادیر نشاندار بی.تی هیچ سمی بر حشرات شکارچی نداشته است. درمان شانه عسل با بی.تی آیزادیی اثر یعنی بر زنبورها و یا عسل تولید شده نخواهد داشت . نسبتهای مواجهه معمولی باعث زیان به زنبورهای عسل نمی شود. تجمعات بسیار بالای بی.تی تنربونیز که علیه سوسکهایی مثل سوسک سیب زمینب کلرادو از عمر طولانی زنبور عسل بالغ می کاهد به اما باعث بیماری نمی شود.
از سال ۱۹۸۶ ؛ EPA ارزیابی خود را از اثر بالقوه مصارف خاص بی.تی برگونه های تحت تهدید و خطر قرار گرفته پروازها و بیدها کامل نکرده بود. این امر با توجه به توانایی اش برای کشتن گونه های خطرناک پروانه ها بیان شده بود.
استفاده کنندگان از بی.تی برای مشورت با مراکز محلی یا یانزدیکترین مرکز منطقه ای EPA مسئول برای حفاظت از گونه های خطرناک پیش از استفاده محصولات بی.تی در نقاطی که گونه های خطرناک لیپیدویترا وجود داشت تشویق شدند.( در کالیفرنیا: لس آنجلس؛ کانتراکاستا؛ منداسیتو؛ سان فرانسیسکو؛ سان میتو؛ مانتری و ایاتو کرن ) در فلوریدا ایالتهای: دیت و مودن؛ درواشنگتن ایالتهای: ینسفیک و تیلاموک؛ و ایالت لین در ارگان) زمانیکه بی.تی در نشتیهای مورد استفاده برای کنترل مگس بکار رود؛ مرگ در بعضی گونه های غیر هدف رخ می دهد. نتایج سایر آزمایشات انجام شده نشان نمی دهد که بی.تی بطور مخالف بر حشرات یا جانداران هوازی اثر می گذارد . اما اثر منفی بر قورباغه ها و سمندرها ندارد.
–    سرنوشت زیست محیطی

بی.تی بیماریهای ایجاد شده بطور طبیعی است که براحتی در محیط تجزیه می شود. از نظر بیولوژیکی؛ باعث مرگ و غیر فعال شدن در حالت مشابه تمام موجودات زنده می شود. بی.تی زمانیکه در معرض نورUVقرار می گیرد به سرعت فاسد می شود. نصف عمر زیر شرایط معمولی نور آفتاب ۸/۳ ساعت است. فرمولبندی هاگهای بی.تی و بلورهایش از نشاسته تمام توانایی زیست و فعالیت حشره کشی اش در ظرف ۴ روز از دست می دهد. بدلیل عمر کوتاه زیستی و اختصاصی بودنش نسبت به سایر آفت کشهای شیمیایی کمتر باعث مقاومت در حشرات مورد هدف نمی شود. به هر حال در موقعیتهای احاطه شده مقاومت بی .تی در بید غذای هندی در آفت دانه ذخیره شده؛ گزارش شده بود چون این مواد به سرعت در محیط فاسد می شوند؛ هیچ مشکل دسترسی ندارد.
–    فروپاشی شیمیایی در خاک وآب زیرزمینی
 
بی.تی تحت شرایط مناسب می تواند برای چندین ماه در خاک پافشاری کند. هاگهایش در خاک از فشار حشرات مرده پس از کشته شدن با باکتری  رها می شود. بی.تی به سرعت در خاکهایی که PHزیر ۱/۵ دارند غیر فعال می شود.
آفت کشهای میکروبی مثل بی.تی بعنوان غیر تحرکی طبقه بندی می شوند؛ چون با آب زیر زمینی حرکت نکرده یا انتقال نمیابد. بدلیل فروپاشی بیولوژیکی سریع و سمیت پایینش هیچ خطری برای آب زیر زمینی ندارد.
–    فروپاشی شیمیایی در آب:

EPA محدودیتهایی برای استفاده از B.t. در اطراف آب منتشر نکرده است. این ماده می تواند بردی بیش از ۴۸ ساعت در آب موثر باشد. سپس؛ بتدریج فرو می نشیند یا به مواد آلی سکوک می چسبد.
–    فروپاشی شیمیایی در سبزیجات

بی.تی چون منتشر نمی شود؛ باید در قسمتهایی از گیاهانی استفاده شود که بطور معمول مورد حمله شفیره حشرات فلس بال قرار می گیرد؛ یا در مناطق خاصی از آب که در آن شفیره حشرات روبالی تغذیه می کنند او زندگی نسبتا کوتاهی در شاخ و برگ درختان دارد؛ چون نور ماورای بنفش خورشید؛ آنرا بسرعت از بین می برد و باران آنرا به سوی خاک می شوید. باکتری عاری از سم گیاهی است و هیچ اثر بدی بر تولید دانه یا گیاه نشان نداده است.
–    ویژگیهای فیزیکی و راهنمائیها

عمل حشره کش بی.تی به بلورهای پروتئین تولید شده از باکتریها نسبت داده می شود. سلولهای سبزی بی.تی تقریبا یک میکرومتر در عرض و mcm5 در طول می باشد و متحرک هستند. فرآورده تجاری آن شامل ۱۰X5/2 در یازدهمین هاگ پویا در هر گرم است. فرمولبندی آن از لحاظ کشاورزی که حاوی بلورهای پروتئین و هاگ است؛ بلورهای رطوبت پذیر؛ غلظتهای اسیدی؛ غلظتهای مایع؛ گردها؛ دانه ها و زمان رهایی را در بر می گیرد.
محصولات بی.تی باید در جای خنک و خشک نگهداری شود. چنین عدم موثر بودن می توان از محصولاتی که بیش از ۶ ماه ذخیره شده اند؛ انتظار داشت. محصولات فرمولبندی شده با اکثر تنظیم کننده های رشد گیاه؛ حشره کش ها؛ کنه کشها و ضد قارچها سازگار هستند؛ اما با هاگهای الکالین؛ دنیا کوب و کیتانول یا تحت بعضی شرایط با برگ و شبه برگهای مغذی سازگار نیستند.
–    ویژگیهای فیزیکی

CAS: (بی.تی انواع کرستکی)۱-۷۱-۳۸-۶۸
قابلیت حل  : اورلسینای؛ قابل تعلیق؛ اسرائیلی و کرستاکی: غیر حلول در آب
قابلیت حل در سایر حلالها: اسرائیلی و کرستاکی: غیر حلال در حلالهای آلی
نقطه رخش: بالای ۴۰۰۰ درجه؛ کرستالی
طبقه شیمیایی کاربدر: حشره کش بیولوژیکی
گزارشهایی از خروج هوای kg50 سخت در هر متر از آفت کش تولید شده شده است.
–    سازندگان اولیه

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  بهترین ترجمه جنین شناسی لانگمن کدام است + مقایسه

  بهترین ترجمه جنین شناسی لانگمن کدام است + مقایسه ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۸ امتیازs بهترین ترجمه جنین شناسی لانگمن کدام است + مقایسه   جنین شناسی یکی از چالش برانگیز ترین دروس علوم پایه است که مطالعه آن خود چالش های خاص خود را دارد. […]

  خواص آلو برای دیابت چست؟

  خواص آلو برای دیابت چست؟ ۴٫۸۰/۵ (۹۶٫۰۶%) ۷۱ امتیازs خواص آلو برای دیابت چست؟ امروزه می‌توان با مصرف بسیاری از میوه‌ها از مصرف داروهای شیمایی تا حد بسیار زیادی جلوگیری نمود چرا که افرادی که دارای دیابت هستن با مصرف قرص و داروهای شیمایی […]

  اگر می خواهید خیلی زود جذاب شوید !!

  اگر می خواهید خیلی زود جذاب شوید !! ۲٫۰۰/۵ (۴۰٫۰۰%) ۱ امتیاز اگر لبخند می‌زنید، هر چه لبخندتان صادقانه تر و بزرگتر باشد، زیباتر به نظر خواهید رسید. و به همین ترتیب شخص دیگر هم می‌تواند بیشتر جذب شما شود .

  خرید کفش اسپرت مناسب

  خرید کفش اسپرت یکی از مهمترین بخش‌های خرید هر فردی است. چرا که یک کفش مناسب باعث داشتن پاهای سالم و درنتیجه انجام اقدامات سریع‌تر به سمت رویاها می‌شود. درست است که مراجعه به مراکز خرید شاید اولین گزینه‌ای باشد که به ذهن می‌رسد اما […]

  عناوین شغلهای پردرآمد دنیا و ایران

  متخصص هوش مصنوعی و یادگیری ماشین/ تخمین زده می‌شود تا سال ۲۰۲۴ ارزش مشاغل مرتبط با یادگیری ماشین، حدود ۳۱ میلیارد دلار باشد. این گفته به معنای آن است که طی یک دوره زمانی شش ساله، نرخ رشد سالیانه این حوزه بیش از ۴۰ […]

  معرفی بازی‌های Tekken 3 و GTA San Andreas

  معرفی بازی‌های Tekken 3 و GTA San Andreas در این مقاله به بررسی و معرفی GTA San Andreas و Tekken 3  می‌پردازیم که محال است هیچ گیمری نامی از این دو بازی نشنیده باشد. این دو بازی در هنگام عرضه در زمان خود توانستند رکوردهای فروش بازی را جا بجا کنند و به شاهکارهای فراموش‌نشدنی تبدیل شوند که به دلیل استقبال فراوان […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi