نوار
تبلیغات
جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

تبلیغات کاپریلانوار


نیازی نیست که آدم تازه‌ای شوید، تنها باید هنگام برخورد با دیگران، رویکردها و قابلیت‌های خود را تغییر دهید. فراموش نکنید که الگوهای رفتاری ما در طی سالیان درازی شکل گرفته‌اند و تغییر دادن آنها نیازمند زمان است.
کتاب صوتی " روش‌های بازکردن سرِ صحبت و دوست‌یابی" اثر " دان گابور" را از نوار دانلود کنید و گوش دهید.

دانلود کتاب صوتی" روش‌های بازکردن سرِ صحبت و دوست‌یابی " از اینجا


حقوق انسانها قبل از تولد

حقوق انسانها قبل از تولد
امتیاز به این مطلب!

450 views

بازدید


هر انسانی پس ازآنکه زنده به دنیا می آید صاحب حقوقی می شود جنین یا حمل نیز از نظر حقوقی تا هنگامی که زنده به دنیا نیامده است، شخص مستقلی به شمار نمی آید و اصولا نمی تواند دارای حق و تکلیف باشد یعنی پس از تولد است ک جنین قابلیت دارا شدن حق و تکلیف را پیدا می کند البته در این باره استثناهایی نیز وجود دارد.

ماده ۹۵۷ قانون مدنی در مورد حقوق مدنی جنین چنین مقرر می‌دارد: «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر این‌که زنده متولد شود.» منظور قانون‌گذار از این ماده این است که در صورتی که مصلحت اقتضا کند ممکن است جنین حتی قبل از تولد دارای حق گردد مشروط بر این‌که زنده به دنیا آید، بنابراین می‌توان گفت جنین نیز دارای نوعی شخصیت است و می‌تواند صاحب حق باشد.

 

حقوق مدنی جنین:

حق حیات: جنین این حق را دارد که تا زمان تولد زنده بماند به همین دلیل در حقوق اسلام سقط جنین مجاز شمرده نشده و برای مرتکبین عمل سقط، ولو پدر و مادر، حسب مورد، قصاص و دیه مقرر گردیده است.

ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرکس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار به زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»

در صورتی که حیات جنین با حیات مادر در تعارض باشد حفظ حیات مادر اولویت دارد و در این صورت با تشخیص مراجع صالح سقط جنین امکان پذیر است و جرم محسوب نمی‌شود.

۱استثناهای حقوق انسان قبل از تولد

اصل این است که انسان قبل از تولدش دارای حقی نیست مگر در موارد استثنایی که قانون تعیین کرده است و این استثناها شامل موارد ذیل می شود:

۱ می توان به نفع جنین معدوم (جنینی که هنوز وجود ندارد و شایددر سال های آینده موجود شود) تعهد و جنین را از برخی حقوق بهره مند کرد بدون اینکه نطفه او زمان ایجاد تعهد منعقد شده باشد براین اساس طبق قانون بیمه زوج می تواند حتی پیش از باردارشدن همسر خویش برای فرزندانی  که ممکن است دارا شود قرارداد "بیمه عمر" منعقد کند.

ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرکس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار به زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»

۲ در وقف می توان به تبع موجود (یعنی به تبعیت از افرادی که برای آنها وقف صورت گرفته است) برمعدوم (کسی که هنوز حتی نطفه اش منعقد نشده است) وقف کرد مثلا اگر ملکی به نفع شخصی وقف شده است وقتی در آینده دارای فرزند شود این وقف می تواند مورد استفاده فرزند او که سال های بعد مولد شده است نیز قرار گیرد.

۲شرایط ارث برای جنین

از دیدگاه قانون مدنی برای اینکه جنین از اموال متوفی ارث ببرد وجود ۲ شرط ضروری است:

۱ نطفه جنین در زمان فوت مورث منعقد بوده باشد

اگر تاریخ انعقاد نطفه پس از مرگ مورث باشد می توان گفت جنین در زمان مرگ وی موجود نبوده است به استناد ماده ۸۷۷ قانون مدنی در صورتی که در وجود این شرط بین ورثه اختلافی پیدا شود قانونی که برای اثبات نسب مقرر است ملاک عمل خواهد بود بدین توضیح که ارث بردن جنین مشروط براین است که فاصله زمانی بین مرگ مورث و تولد نوزاد بیش از ۱۰ ماه نباشد.

نکته: ماده ۸۷۵ قانون مدنی مقرر می دارد: "شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الفوت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد"

۲ جنین زنده متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد

به استناد ماده ۸۷۶ قانون مدنی اگر هنگام به دنیا آمدن نوزاد در زنده متولد شدن آن شک شود؛ یعنی ندانیم که جنین، مرده به دنیا آمده یا اینکه زنده به دنیا آمده و لحظه ای بعد مرده است و دلیلی هم برای اثبات این امر وجود نداشته باشد مسأله ارث بردن وی منتفی خواهد بود.

مقصود از دلایل یاد شده اماره های پزشکی و مفاد شهادت پرستار و سایر گواهان است لازم به ذکر است که گریه کردن و حرکت کردن جنین در زمان ولادت از نشانه های ظاهری حیات اوست ولی اظهار نظر نهایی در این مورد به عهده پزشک کارشناس قرار دارد.

نکته: ماده ۸۷۵ قانون مدنی مقرر می دارد: "شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی که ارث می برد که نطفه او حین الفوت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد"

۳ ارث و وصیت به نفع جنین نامشروع

ارث: به موجب ماده ۸۸۴ قانون مدنی، فرزند ناشی از زنا از پدر و مادر و اقوام خود ارث نمی برد اما اگر حرمت رابطه ای که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از پدر و مادرثابت شود ولی نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا ثابت نباشد فرزند فقط از طرف اخیر و اقوامش ارث می برد این حکم در ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی نیز آمده که طفل ناشی از زنا ملحق به زانی نمی شود.

وصیت: قانون گذار در این مورد سکوت کرده است اما طفل نامشروع از پدرو مادر و اقوام آنان ارث نمی برد البته نباید فراموش کرد وصیت امری غیر از وراثت است بنابراین به نفع جنین حاصل از ارتباط نامشروع نیز می توان وصیت از جانب اشخاص را ممکن دانست.

۴ تامین ارث حمل

به حکم ماده ۸۷۸ قانون مدنی برای اینکه سهم الارث جنین حفظ شود و حقوق وی ضایع نشود دو راهکار متصور است:

۱ اگر جنین با زنده متولد شدن خود مانع از ارث بردن تمام یا بعضی از ورثه شود ترکه تا زمان تولد وی تقسیم نخواهد شد به عنوان مثال اگر بازماندگان متوفی برادر و خواهر او باشند و همسر میت باردارباشد این جنین که فرزند متوفی محسوب می شود در صورت زنده متولد شدن مانع از ارث بردن برادر و خواهر میت خواهدشد در چنین موردی تقسیم ترکه تا زمان تولد جنین به تعویق خواهد افتاد.

به استناد ماده ۸۷۶ قانون مدنی اگر هنگام به دنیا آمدن نوزاد در زنده متولد شدن آن شک شود؛ یعنی ندانیم که جنین، مرده به دنیا آمده یا اینکه زنده به دنیا آمده و لحظه ای بعد مرده است و دلیلی هم برای اثبات این امر وجود نداشته باشد مسأله ارث بردن وی منتفی خواهد بود

۲ اگر جنین مانع ارث بردن هیچ یک از سایر ورثه نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای جنین سهمی که مساوی سهم "دو پسر" از همان طبقه باشد کنار گذارند و بقیه را بین خود تقسیم کنند البته این تقسیم تا زمانی که وضعیت جنین معلوم شود معتبراست.

نکته: چنانچه جنین مرده متولد شود مثل این است که اصلا به نفع او وصیتی نشده است اما اگر حتی برای چند لحظه پس از تولد زنده بماند حقوق به او تعلق می گیرد و اگر فوت کند اموال و حقوق او در قالب ارث و وارث یا وراث او منتقل می شود.

۵ اداره سهم الارث جنین

اداره سهم الارث جنین به عهده ی ولی یا وصی منصوب از جانب پدر و جد پدری خواهد بود اگر جنین فاقد ولی یا وصی باشد دادگاه صالح برای اداره سهم الارث او، امین معین می کند (ماده ۱۰۳ قانون امورحسبی) البته به استناد ماده ۱۲۰ قانون امور حسبی، سمت امینی که برای حفظ اموال جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل می شود.

دانلود کتاب

برچسب ها

مطالب مشابه با این مطلب

  معرفی رشته حقوق جزا

  معرفی رشته حقوق جزا/ معرفی رشته حقوق جزا/ حقوق جزا در مفهوم امروزی‌ آن، رشته ای نظام مند و دارای اصول و قواعد کلی ناظر بر جنبه های ماهوی و شکلی مستقل از هم می‌باشد، که با تمامِ ابعاد زندگی فردی و اجتماعی شهروندان […]

  حکمت کاستی سهم زن در ارث

  حکمت کاستی سهم زن در ارث/ حکمت کاستی سهم زن در ارث/ با در نظر گرفتن وجوب نفقهٔ زن بر دوش مرد و الزام مرد برای کار به‌طور تمام وقت و نیز مسألهٔ مهریهٔ زن و پرداخت آن توسط مرد، حکمت این حکم که […]

  حقوق یک پناهنده چیست ؟

  حقوق یک پناهنده چیست ؟ حقوق یک پناهنده چیست ؟ پناه، کسی یا کسانیکه در کشور خود بر اساس مسایل عقیدتی، فکری، اجتماعی سیاسی جنسیتی و موارد نقض حقوق بشر ، مورد آزار و فشار و تهدید و رعب و وحشت و دستگیری و […]

  قانون کار و استخدام در کشور آلمان

  قانون کار و استخدام در کشور آلمان/ قانون کار و استخدام در کشور آلمان/ روابط بین کارفرمایان و کارمندان کشور آلمان به شدت تحت نظارت قانون کار و استخدام است. قانون کار و استخدام کشور آلمان به شدت به نفع کارمندان است تا جایی […]

  نفقه از منظر اسلام

  نفقه از منظر اسلام/ نفقه از منظر اسلام/ نویسنده:استاد شهید مرتضى مطهرى ۱- محجوریت  زن فرنگی تا قرن نوزدهم ۲- چرا اروپا به طور ناگهانی به زنان استقلال مالی داد؟ ۳- قرآن و استقلال اقتصادی زن ۴- انواع نفقه ۵- آیا زن امروز مهرو […]

  دانستنی‌های کاربردی پیرامون وصیت

  دانستنی های کاربردی پیرامون وصیت وصیت در لغت به معناى اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش می‌کنند، است و در علم حقوق نیز تقریباً به همین معنا به کار می‌رود. بدون تردید کمتر کسى است که تاکنون، با واژه وصیت برخورد نکرده باشد. […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.

دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد