جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

دانلود کتاب خبرگی طراحی

1,647

بازدید

دانلود کتاب خبرگی طراحی ۲٫۷۵/۵ (۵۵٫۰۰%) ۴ امتیازs
دانلود کتاب خبرگی طراحی

دانلود کتاب خبرگی طراحی

این کتاب دربارۀ چیست؟
طراحی کــردن، یکــی از پیچیده تریــن و مشــکل ترین امــوری اســت کــه می توانیــم بــه کمــک ذهــن خویــش انجــام دهیــم. بیشــتر کســانی کــه از راه طراحــی امــرار معــاش می کننــد، آن را چنــان اعتیــادآور می یابنــد کــه وقتــی ســفارش کاری را در دســت ندارنــد، ممکــن اســت بــرای خودشــان سفارشــی را ایجــاد کننــد. هنــوز طراحی کــردن یکــی از کم شناخته شــده ترین توانایی هــای شــناختی مــا و یکــی از دشــوارترین آنهــا بــرای آمــوزش دادن اســت.
بخشــی از هیجــان طراحی کــردن بــه ایــن اســت کــه هیــچگاه واقعــاً نمی دانیــد بــا چــه کیفیتــی خواهیــد توانســت از پــس یــک کار طراحــی برآییــد. هــر پــروژه ای منحصربه فــرد اســت و هیــچ فراینــدی وجــود نــدارد کــه بــا خیــال راحــت بــه تکــرار آن بپردازیــد و موفقیــت آن تضمیــن شــده باشــد.

بالاتــر از همــۀ اینهــا، طراحی کــردن خلاقانــه و غیرقابــل پیش َبینــی اســت. نظــرات موجــود در صفحــۀ مقابــل از معمــار بریتانیایــی، ریچــارد مک َکورمــک بــه طــور موجــزی، از ایــن دوگانگــی نســبت بــه احســاس حاصــل از تجربــه حکایــت می کنــد.

ایــن کتــاب فراینــد طراح ِشــدن، یــا آفرینــش خبرگــی در طراحــی را بررســی می کنــد. و اینکــه چــه دانــش، مهارتهــا، ویژگیهــا و تجربه هایــی بــرای طراحــی روان و بــا اثرگــذاری خــوب ضــروری هســتند؟

بــا ایــن حــال، آثــار برجســته ترین و حرفه ای تریــن طراحــان دنیــا را تحســین میکنیــم، آنهــا را دنبــال و برایشــان هزینــه میکنیــم. بــه نظــر میرســد بیــن آنچــه آنهــا انجــام می دهنــد و طراحــی روزمــرۀ مــردم عــادی فاصلــۀ زیــادی وجــود دارد.

بــرای تبدیل شــدن بــه چنیــن طــراح خبــره ای، دقیقــاً چــه چیزهایــی نیــاز اســت؟ ماهیــت واقعــی خبرگــی طراحــی چیســت و چگونــه ایــن خبرگــی را ایجــاد می کنیــم و پــرورش میدهیــم؟
در ایــن کتــاب، بــه بحــث دربــارۀ ایــن پرســشها خواهیــم پرداخــت و پاســخ هایــی را ارائــه خواهیــم کــرد.

فهرست این کتاب :
۱ . سفرهایی در طراحی
۲ . فهم طراحی
۳ . خبرگی در طراحی
۴ . شروع به کار به عنوان طراح
۵ . حرفه ای بودن
۶ . آموزش دادن به طراحان
۷ . سفر بی پایان

توجه : کتاب ” خبرگی طراحی ” را ” مترجمان ” آن با اطلاع و پذیرش قوانین سایت به تک بوک اهدا نموده اند .

برای دانلود کتاب خبرگی طراحی ؛ به لینک زیر بروید .

دانلود کتاب

نويسنده / مترجم : برایان لاوسون-کیز دورست/حسام عشقی صنعتی-مجتبی پوراحمدی
زبان کتاب : فارسی
حجم کتاب : 25 مگابایت
نوع فايل : pdf
تعداد صفحه : 329
منبع : www.takbook.com

رمز فایل : www.takbook.com

مطالب مشابه با این مطلب

  دانلود کتاب فناوری لبنیات

  دانلود کتاب فناوری لبنیات ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز این کتاب به بررسی صنعت لبنیات از مرحله بهره برداری شیر تا ساخت محصولات لبنی و کارکرد دستگاههای لبنی می پردازد. لبنیات هم از نظر تامین مواد غذایی و هم تامین شغل به عنوان یکی از […]

  دانلود کتاب بیوشیمی متابولیسم

  دانلود کتاب بیوشیمی متابولیسم ۳٫۲۵/۵ (۶۵٫۰۰%) ۴ امتیازs دراین کتاب، در رابطه با “فوران” و چگونگی تولید آن در غذا و سرطان زایی اش و هم چنین در مورد ریز استخراج فاز جامد با استفاده از جاذب پلیمری قالب مولکولی، مطالب مفیدی را مطالعه […]

  دانلود کتاب سازه های خاص

  دانلود کتاب سازه های خاص ۳٫۰۰/۵ (۶۰٫۰۰%) ۸ امتیازs کتاب ” سازه‌های خاص ” نوشته‌ی ایمان الیاسیان، به بررسی ساخت سیلوها، مخازن منابع آب و برج‌های خنک کننده می‌پردازد.

  دانلود کتاب کارکرد مدیریت کیفیت جامع بر مهندسی زنجیره تأمین پایدار

  در پیشگفتار می خوانیم : برای بهبود موقعیت، بسیاری از شرکتها در حال تجدید طراحی زنجیره عرضه شان هستند( سارکار و همکاران، ۲۰۲۱) . شرکتهای رهبر مانند کاسیو، دل و غیره دریافتند بدون بهبود یکپارچگی تامین کنندگان چند رده ای و توسعه کیفیت اولیه […]

  دانلود کتاب مهندسی ارزش و نقش آن در پیشرفت پروژه

  دانلود کتاب مهندسی ارزش و نقش آن در پیشرفت پروژه ۱٫۵۰/۵ (۳۰٫۰۰%) ۲ امتیازs فهرست مطالب : پیشگفتار فصل ۱: مقدمه فصل ۲: مهندسی ارزش کاهش هزینه های تولید با نوآوری در مهندسی ارزش تاریخچه مهندسی ارزش چیست؟ روش تحلیل ارزش چگونه ایجاد شد؟

  دانلود کتاب مهندسی زنجیره تأمین پایدار

  دانلود کتاب مهندسی زنجیره تأمین پایدار ۴٫۶۷/۵ (۹۳٫۳۳%) ۳ امتیازs بازارهایی که در حال گسترش می باشند و انتظارات فزاینده مشتریان به عنوان عوامل مهم تأثیرگذار بر سازمان ها به شمار می آید و باعث می شوند تا آنها به دنبال دستیابی به مزیت […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi