جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

اطلاعات ضدآفتابی

318

بازدید

اطلاعات ضدآفتابی ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز

اطلاعات ضدآفتابی

اشعه آفتاب در ایجاد سرطان پوست، چروک و پیری پوست وهمچنین لک و تیرگی صورت دخالت دارد. بنا براین دوری از اشعه آفتاب ضروری است.
جهت جلو گیری و کاهش اثرات مضر اشعه آفتاب روی پوست می با ید علا وه بر استفاده ازکرمهای ضدآفتاب، به محافظت فیزیکی ازآفتاب نیزتوجه کنیم. برای محا فظت فیز یکی پوست ازنور مضراشعه آفتاب ،استفاده از کلاه و لباس و عینک آفتابی مناسب ضروری است.
انتخاب کلاه:
یک کلاه با لبه ای بین ۷تا ۱۰سا نتی متر ایده آ ل است .
اننخاب لباس مناسب ضدآفتاب:
استفاده از لباسهای پوشیده برای محافظت پوست بدن از آفتا ب ضروری است. هر لباسی پوست بدن را در مقا بل آفتاب محافظت نمی کند. میزان کلفتی و نازکی لباس مهم نیست، بلکه نوع بافت لباس مهم است. هر چه تراکم بافت لباس بیشتر باشد آن لباس محافظت بیشتری در مقابل آفتاب ایجاد می کند. به این منظورشما میتوانید لباس را بطور مستقیم جلوی نور خورشید بگیرید، اگر نور از لا بلای بافت آن یا درز آن دیده نشد یعنی این لباس یک لباس ایده ال برای محافظت پوست بدن از نور است .

عینک آفتابی :
استفا ده از عینکهای آفتابی با قا بلیت فیلتر کردن اشعه UV یا اشعه ماوراء بنفشمفید است. البته نقش سایه بان یا کلاه مهمتر از عینک آفتابی است.

برای انتخاب ضد آفتاب مناسب دو راه وجود دارد:
۱- نوشته های روی قوطی ضد آفتاب را بخوانیم وبه آن اعتماد کنیم. و بر مبنای تفسیر این نوشته ها ضد آفتاب مناسب انتخاب کنیم.
۲- از یک متخصص پوست مشورت بگیریم. متخصص پوست بر مبنای نوشتهای روی برشور فنی وعلمی درون کرم وهمچنین شناخت شرکتهای تولید کننده کرم ضد آفتاب وهمچنین بر مبنای نوع پوست فرد، یک کرم ضد آفتاب مناسب رامعرفی می کند.

به چه نکاتی بر روی قوطی کرم ضد آفتاب توجه کنیم؟

۱- همانطور که در بالا ذکر شد کرم ضدآفتاب ایده ال باید هم حاوی فیلترهای UVA وهم فیلترهای UVB باشد.

SPF: عدد SPF که معمولا برای ضد آفتابها درج می شود بیانگر قدرت کرم ضد آفتاب در جلو گیری از بروز قرمزی و سوختگی ناشی از آفتاب است. این عدد از تقسیم مدت زمان لازم برای ایجاد قرمزی با کرم ضد آفتاب در مواجهه آفتاب بر مدت زمان لازم برای ایجاد قرمزی بدون کرم ضد آفتاب در مواجهه با آفتاب بوجود می آید. یعنی اگر شما بدنبال ۱دقیقه مواجهه با آفتاب قرمز می شوید با یک ضد آفتاب SPF 10، ده بار دیرتر یا ۱۰ دقیقه بعد دچار قرمزی خواهید شد.

عددSPF فقط بیا نگر میزان قابلیت محافظت کرم ضد آفتاب در مقابل بخش UVBآفتاب میباشد. همانطور که قبلا گفته شد بخش UVA اشعه آفتاب نیز اهمیت بسیارزیادی دارد. باید توجه کرد حتما کرم ضد آفتابی که انتخاب می کنید بهمان میزان SPF در مقابل UVA نیز ایجاد محا فظت کند.
محاسبه این عدد SPF بر مبنای فرض استفاده از دو میلی گرم کرم ضد آفتاب در هر سانتی مترمربع پوست میبا شد. یعنی سطح پوست صورت که حدود ۶۰۰ سانتی متر مربع است به اندازه ۲/۱ گرم از کرم در هر نوبت استفاده از کرم ضد آفتاب نیاز دارد. در عمل تجربه شده معمولا در هر نوبت استفاده از کرم ضد آفتاب ۸/۰ گرم از آن روی صورت ما لیده میشود.بخصوص اگر کرم ضد آفتاب بصورت پودر باشد خیلی کمتر از میزان مورد نیاز استفاده میشود .
یعنی در واقع باید ۵/۱ برابر بیشتر از آن چیزی که بطور معمول کرم ضد آفتاب به صورت میمالیم استفاده کنیم. بعنوان یک نکته علمی می توان گفت باید به میزان ۵/۲ بند انگشت(شکل شماره چهار) از کرم ضد آفتاب برای پوشاندن صورت وگردن استفاده شود.
با توجه به تفاسیر بالا استفاده از کرمها ضد آفتاب با SPF با لاتر می تواند راه حل مناسبی برای جبران استفاده از مقدار کمتراز مقدار ایده ال آن باشد.

عوارض ضد آفتابها
عوارض چندانی با مصرف ضدآفتابها ایجاد نمیشود. الرژی وحساسیت موضعی وحساس شدن پوست به نورآفتاب از عوارض ضد آفتابها هستند.که البته خیلی کم اتفاق می افتد.
PABA – BENZOPHENON – CINNAMATE ومتوکی دی بنزوئیل متان از مواد شایع آلرژی ا در کر مهای ضد آفتاب هستند. ضد آفتابهای فیزیکی حاوی تیتانیوم دی اکسایدوزینک اکسید هرگز آلرژی ایجاد نمی کنند.همچنین مواد نگهدارنده و مواد معطر که به ضد آفتاب اضافه میشود هم از عوامل شایع آلرژی زایی هستند.
ضد آفتابهای چرب منجربه تشدید اکنه وجوش می شوند. وعامل اصلی در این جوش زایی، روغن یایه ویا حامل (vehicle) ضد آفتاب است ونه تک تک مواد ضد آفتاب توجه کنید ضد آفتاب یک محافظت کامل در برابر آفتاب نیست. برخی با خیال اینکه ضد آفتاب زده اند به میزان زیادی مواجهه خود را با آفتاب افزایش می دهند واین خود ایجاد عوارض میکند.
ضد آفتابها طول موج UVB(320-280) و UVA2 (340- 320) را فیلتر می کنند . وکمتر ضد آفتابی (۴۰۰- ۳۴۰) UVA1را بطورکامل فیلتر می کند. بنا بر این فردی که ضد آفتاب زده نمی سوزد چون UVB به پوستش نمی رسد . به این دلیل مدت بیشتری در مقابل آفتاب دوام میآورد و مقدار بیشتر UVA1 می گیرد (۴۰۰- ۳۴۰) این طول موج به قسمتهای عمیق پوست نفوذ کرده منجر به تسریع روند پیری پوست وایجاد سرطان پوست می شود.
بنابراین نباید با خیال اینکه ضدآفتاب استفاده شد میزان مواجهه با آفتاب را بیش از اندازه افزایش داد.کرم ضدآفتاب یکی از راههای مقابله با آفتاب است(البته مهمترین راه است).علاوه برکرم ضدآفتاب همواره باید مراقبت فیزیکی(کلاه ولباس مناسب) و دوری ازنورمستقیم خورشیدرا درنظرداشت.

توجه داشته باشیم ضد آفتابی انتخاب کنیم که محافظت خوبی در مقابل UVA داشته باشد. وجود مواد زیر در ضد آفتاب نشانه محافظت از UVA است. (روی قوطی درج می شود )PARSOL 1789، AVOBENZONE، Mexoryl XL (drometrizole trisiloxane)، Tinosorb S،

ضدآفتابهای فیزیکی بهترند یا ضدآفتابهای شیمایی؟
برخی مواد ضدآفتاب فقط نوررا بطورفیزیکی منعکس میکنند(مثل زینک اکسید ویا تیتانیوم دی اکسید).برخی مواد ضدآفتاب نوررا جذب و با یک طول موج بالاتر ساطع میکنند.(معمولا بشکل IR) بنابراین یک گرمای جزیی ایجاد میکنند.که قابل حس نیست.معمولا یک کرم ضدآفتاب از ترکیب مواد مختلف ضدآفتاب درست میشود.هرکدام از مواد اصلی ضد آفتاب مزایا وعیوبی دارند.کرم ضدآفتابی ایده ال است که از ترکیب مواد مختلف فیزیکی و شیمیایی باشد.کرمهای ضدآفتاب فیزیکی را باید به اندازه ای بمالیم که رنگ آنها کاملا درسطح پوست معلوم باشد اگر کم بمالیم فایده ندارند.البته اگر فردی زمینه الرژی وحساسیت دارد،بهتراست از ضدآفتابهای فیزیکی استفاده کند.

آیا کرم زینک اکسید به تنهایی جایگزین یک کرم ضدآفتاب است؟
زینک اکسید بیشتر طول موجهای بالای UVA را پوشش میدهد.همچنین باید به اندازه ایی مالیده شود که کاملا رنگ سفید آن معلوم باشد.یعنی زینک اکسید به تنهایی جایگزین مناسب کرم ضدآفتاب نیست.اما بهرحال از هیچ چیز بهتر است.یعنی زدن زینک اکسید ازاینکه هیچ کرمی نزنیدبهتراست.

میزان مقاومت ضدآفتابها درمقابل آب و تعریق چگونه است؟
معمولا میزان مقاومت ضد آفتابها در مقابل آب بر روی کرم ضد آفتاب درج می شود. کرمهایی که بمدت ۴۰ دقیقه در مقابل آب دوام دارند عبارت ” مقاوم به آب “یا ” Water resistant” روی قوطی آنها درج می شوند. کرمهایی که ۸۰ دقیقه در مقابل آب دوام دارند عبارت “خیلی مقاوم به آب” یا “Very water resistant” درج می شود. توجه داشته باشید هر چه قدر چربی کرم بیشتر باشد در مقابل آب دوام بیشتری دارد بنا براین اگر از کرمهای فاقد چربی استفاده می کنید لازم است، بدنبال مواجهه باآب و تعریق بطور مکرر کرم ضد آفتاب را تکرار کنید.

ویتامین D وضد آفتاب
آیا مصرف ضدآفتاب منجر به کمبود ویتامین D میشود؟
ویتامین D در بدن بدنبال تابش اشعه آفتاب به پوست تولید می شود. آیا با مصرف کرم ضد آ فتاب وپرهیز از آفتاب تولید ویتامین D در بدن کاهش می یابد؟
اگر چه ۹۵% ویتامین D بدن بدنبال تابش اشعه خورشید به پوست تولیدمی شود. ولی با مصرف کرم ضد آفتاب دچارکمبود ویتامین D نخواهید شد. زیرا فقط مواجهه پشت دستها دو تا سه بار در هفته هر بار به مدت نیم ساعت برای تولید ویتامین D بدن کافی است .
همچنین یکی دیگر از منابع ویتامین D در بدن انواع خوراکیها می باشند. شیر غلات ماهی از منابع غنی ویتامین D می باشند.در واقع دو راه برای تامین ویتامین D بدن وجود دارد. یک راه خطر ناک از طریق تابش اشعه آفتاب به پوست ویک راه ایمن از طریق خوراکیها اگر شما بطور کامل و۱۰۰% از کرم ضد آفتاب استفاده می کنید وضد آفتاب را به تمامی نواحی که در معرض نوراند از جمله پشت دستها می مالید لازم است به منابع خوراکی ویتامن D توجه داشته با شید. نیاز روزانه بدن یک انسان بالغ به ویتامین D 400 واحد می باشد.
یک لیوان شیر حاوی ۱۰۰ واحد ویتامین D است روغن کبد ماهی منبع غنی از ویتامن D است حداکثر میزان مجازویتامین D 2000 واحد روزانه می باشد. نقش اصلی ویتامین D در بدن حفظ سلامت وتراکم استخوانها است. اما مطالعات علمی جدید نشان داده ویتامین D نقش مهمی در جلوگیری از بروز برخی از سرطانها دارد . همچنین ویتامین D خواص ضد پیری دارد .
در برخی احتما ل کمبود ویتامین D بیشتر است .(افراد ساالمند، افراد حساس به نور، افرادی که تغذ یه مناسب ندارند، افراد با پوست تیره وافراد چاق ) در این موارد بهتر است. آزمایش اندازه گیری ویتامین D در خون انجام شود در صورت کمبود ویتامین D ، این ویتامین بشکل مکمل خوراکی تجویز شود.
نحوه استفاده از کرم ضد آفتاب :
کرم ضد آفتاب باید نیم ساعت قبل از مواجهه با آفتاب به نواحی درمعرض نورمالیده شود. اندازه استفاده از کرم ضد آفتاب نصف بند انگشت(شکل شماره چهار) از کرم به ازای هر کف دست از سطح پوست میباشد. کرم ضد آفتاب هر دو ساعت باید تکرار شود (اگر بطور مداوم در معرض آفتاب قرار داشته باشیم )لازم نیست حتما کرم ضد آفتاب قبلی از سطح پوست شسته شود.میتوانیم کرم ضد آفتاب را روی قبلی بمالیم.

منبع : لیتمد

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  نکاتی ساده که خیلی ها نمی دانند

  ♣ هنگام سکسکه تا جایی که میتوانید نفس خود را حبس کنید و بعد به آرامی تنفس کنید . ♣ اگر در جاده به دنبال ناهار یا شام هستید ، از جایی که کامیون ها نگه داشته اند غذا بخورید .

  این ۹ کار را اول صبح انجام ندهید

  زدن دکمه خاموش کردن آلارم ساعت بیش از یک بار: یک بار به راحتی می‌تواند به پنج بار تبدیل شود و همچنین به مغز می‌آموزد که بیداری را به تعویق بی‌اندازد. بیرون آمدن از رختخواب در اولین روز از هفته یا بعد تعطیلات ممکن […]

  معرفی شاخه های علوم غریبه

  معرفی شاخه های علوم غریبه ۳٫۵۰/۵ (۷۰٫۰۰%) ۱۰ امتیازs شاخه های مختلف علوم غریبه شامل کیمیا , لیمیا , سیمیا , هیمیا , ریمیا است. علوم غریبه از جمله علومی است که بسیاری از افراد به آن علاقه دارند.

  ۹ واقعیت درمورد افراد مطالعه گر

  از کودکی به ما گفته‌اند که کتاب خواندن کار ارزشمندی است و برای ما مفید است. زمانی که سن کمی داشتیم متوجه اهمیت کتاب خواندن نمی‌شدیم و این کار را چندان جدی نمی‌گرفتیم اما اکنون با پیشرفت تکنولوژی و افزایش ارتباط با افراد تاثیرات […]

  همه چیز درباره ویزای الکترونیکی

  با فراگیر شدن سیستم های الکترونیکی در دنیا اغلب کشورهای سامانه ویزای الکترونیکی برای اتباع خارجی را راه اندازی کرده اند.

  ویتامین U

  ویتامین U از ترکیبات مفید موجود در برخی خوراکی ها از جمله سبزیجات چلپیایی است که بر خلاف نام آن نوعی ویتامین محسوب نمی شود . از جمله فواید احتمالی آن می توان به درمان زخم معده، سلامت ریه، کبد و کلیه، کاهش کلسترول […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi