مراقبه: روشی برای برقراری ارتباط آگاهانه با خداوند

587

بازدید

مراقبه: روشی برای برقراری ارتباط آگاهانه با خداوند ۳٫۹۸/۵ (۷۹٫۵۰%) ۴۰ امتیازs

مراقبه: روشی برای برقراری ارتباط آگاهانه با خداوند
وین دایر نویسنده کتاب مراقبه: روشی برای برقراری ارتباط آگاهانه با خداوند یکی از مشهورترین نویسندگان جهان در زمینه علوم روانشناختی و موفقیت میباشد