مدیریت پروژه های موفق با پرینس ۲

472

بازدید

مدیریت پروژه های موفق با پرینس ۲ ۳٫۸۸/۵ (۷۷٫۵۰%) ۸ امتیازs
روش مدیریت پروژه پرینس ۲، حاصل تجربه مدیریت پروژه های موفق در جهان، به ویژه اروپا و انگلستان است که به صورت یک روش مدیریت پروژه جامع ارائه شده است. پرینس ۲ از چهار جزء تشکیل شده است: اصول، مضمون ها، فرآیندها و متناسب سازی روش با محیط پروژه. اصول پرینس، فراگیر و قابل بکارگیری در کلیه پروژه ها می باشند. اصول که پرینس ۲ بر مبنای آنها می باشد از درس های آموخته شده از پروژه های هم خوب و هم بد بدست آمده اند. این اصول، چارچوبی از راهکارهای مناسب برای افراد درگیر در پروژه فراهم می آورد. اگر پروژه به این اصول وفادار نباشد، پروژه بر استفاده از پرینس ۲ مدیریت نشده است، زیرا این اصول پایه ای هستند که پروژه پرینس ۲ را تعریف می کنند.