کتاب دنیای درون انسان‌

5,315

بازدید

کتاب دنیای درون انسان‌ ۴٫۰۶/۵ (۸۱٫۱۵%) ۳۱۴ امتیازs
گارنده ابتدا با طرح موضوع “شناخت برتر” از مابعدالطبیعه و ریاضیات، ماده و انرژی، مغز، ذهن (روان)، و خدا به اختصار سخن می‌گوید. مبحث بعدی کتاب تقسیمات مفهومی ذهن است که پس از آن، مطالبی درباره‌ی نارسایی روانی، روش تغییر فکر برای بهسازی حالات روانی، خودسازی، مراقبت از زندگی، و دعا مطرح می‌شود. نگارنده تصریح می‌کند که برای درک و به کارگیری این روش‌ها (روش تغییر فکر و دعا) باید به شناخت نسبی و صحیحی از خدا، هستی و انسان برسیم. دوستی با خدا و درخواست از او (دعا) عالی‌ترین روش برای بودن است که در آن هماهنگی و وحدت با خدا به صورت شور و شوق، عشق، لذت، شادمانی و آرامش خواهد بود.