آری یا نه _ راهنمای تصمیمگیری بهتر

225

بازدید

آری یا نه _ راهنمای تصمیمگیری بهتر ۴٫۵۰/۵ (۹۰٫۰۰%) ۲ امتیازs
موضوع کتاب: مدیریت و خدمات اداری
ناشر: اردیبهشت ,
تاریخ نشر:  ۱۳۸۳
محل نشر: تهران
تعداد صفحات: ۱۶۰
شابک: 964-6062-91-1

کتاب جالب و کمک کننده ای است. و فهرست مطالب آن به شرح زیر می باشد:
مقدمه ،از سردرگمی تا روشنایی، یک روش قابل اعتماد، نیاز واقعی، آگاهی از اختیارات، فکر کردن به تمام جوانب ،نیمه دیگر، راستی و درستی من، فراست من، بصیرت من، مروری بر آنچه گذشت ،زمان استفاده، راهنمای شخصی