خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب اصول مدیریت پروژه (با تاکید بر کاربرد ۲۰۰۰ MS project)

دانلود کتاب

کتاب اصول مدیریت پروژه (با تاکید بر کاربرد ۲۰۰۰ MS project)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۴ 
تیراژ کتاب : ۱۱۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۲۶۴ 
رده دیویی : ۶۵۸.۴۰۴ 
شابک : ۹۶۴-۷۵۱۸-۰۲-۱ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : اسپینر 
مترجم کتاب : 
مترجم کتاب : علی‌نیا – محمدمهدی 
 

کتاب سفیدبرفی و گل‌قرمزی

دانلود کتاب

کتاب سفیدبرفی و گل‌قرمزی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۱۲ 
رده دیویی : ۳۹۸.۲ 
شابک : ۹۶۴-۵۷۷۳-۳۸-۵ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : خشتی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
بازنویسی : سیف – مجید 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : گریم – یاکوب‌لودویک‌کارل 
 

کتاب علاء‌الدین و چراغ شگفت‌انگیز

دانلود کتاب

کتاب علاء‌الدین و چراغ شگفت‌انگیز

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۱۲ 
رده دیویی : ۳۹۸.۲ 
شابک : ۹۶۴-۵۷۷۳-۰۹-۱ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : خشتی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
بازنویسی : سیف – مجید 
مترجم کتاب : 
نقاش : طاهباز – پری‌سیما 
 

کتاب آزمون‌های کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات دامی

دانلود کتاب

کتاب آزمون‌های کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات دامی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۴ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۹۶ 
رده دیویی : ۶۳۰.۲ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۴-۵۴۰-۷ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب آلیس در سرزمین عجایب

دانلود کتاب

کتاب آلیس در سرزمین عجایب

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۱۲ 
رده دیویی : ۳۹۸.۲ 
شابک : ۹۶۴-۵۷۷۳-۱۰-۵ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : خشتی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
بازنویسی : سیف – مجید 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب دختر کبریت‌فروش

دانلود کتاب

کتاب دختر کبریت‌فروش

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۱۲ 
رده دیویی : ۳۹۸.۲ 
شابک : ۹۶۴-۵۷۷۳-۳۱-۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : خشتی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
بازنویسی : سیف – مجید 
 

کتاب سفرهای سندباد

دانلود کتاب

کتاب سفرهای سندباد

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۱۲ 
رده دیویی : ۳۹۸.۲ 
شابک : ۹۶۴-۵۷۷۳-۳۷-۷ 
نوع اثر : بازنویسی 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : خشتی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
بازنویسی : سیف – مجید 
مترجم کتاب : 
 

کتاب کیهان در مرزهای فضا و زمان

دانلود کتاب

کتاب کیهان در مرزهای فضا و زمان

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۱ 
تیراژ کتاب : ۴۴۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۴۸ 
رده دیویی : ۰۳۰ 
شابک : ۹۶۴-۴۱۷-۲۳۰-۲ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
مترجم کتاب : 
نقاش : کناپه – یوآخیم 
نقاش : کوستکا – مانفرد 
 

کتاب اتللو

دانلود کتاب

کتاب اتللو

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۴ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۵۶ 
رده دیویی : ۸۲۲.۳ 
شابک : ۹۶۴-۹۵۴۱۹-۱-۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
مترجم کتاب : 
 
این کتاب چاپ جدید ‘اتللو’، ترجمه‌ی ‘م. ا. به آذین’ است. ‘اتللو (۱۶۰۴) در پنج پرده، سرگذشت عشقی صادقانه که به سبب خیانت و شعله‌وری آتش حسادت به نابودی کشیده شده است. اتللو به وسیله نزدیکترین دوست و محرم اسرار خود ایاگو برانگیخته می‌شود تا از دزدیمونا به سبب خیانت واهی انتقام گیرد، پس با خشمی اهریمنی و حسادتی جنون‌آمیز، دلدار را در بستر خفه می‌کند’.

کتاب توصیه‌های حضرت مهدی (عج) در توقیعات و تشرفات

دانلود کتاب

کتاب توصیه‌های حضرت مهدی (عج) در توقیعات و تشرفات

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۴ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۸۰ 
رده دیویی : ۲۹۷.۹۵۹ 
شابک : ۹۶۴-۶۸۶۰-۱۹-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/عربی 
قطع کتاب : جیبی 
نوع جلد کتاب : گلاسه 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : گروه‌کتاب‌انتشارگلستان‌کوثر 
 

کتاب آشنایی با حضرت مهدی (عج): در انتظار ظهور، جایگاه انتظار، تعیین وقت ظهور، مقام منتظران، آزمایش شیعیان در زمان غیبت، حفظ دین در زمان غیبت

دانلود کتاب

کتاب آشنایی با حضرت مهدی (عج): در انتظار ظهور، جایگاه انتظار، تعیین وقت ظهور، مقام منتظران، آزمایش شیعیان در زمان غیبت، حفظ دین در زمان غیبت

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۴ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۶۴ 
رده دیویی : ۲۹۷.۴۶۲ 
شابک : ۹۶۴-۶۸۶۰-۱۷-۶ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی/عربی 
قطع کتاب : جیبی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :سیدجواد محمودی 
 

کتاب گزیده ثواب‌الاعمال و عقاب‌الاعمال

دانلود کتاب

کتاب گزیده ثواب‌الاعمال و عقاب‌الاعمال

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۴ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۸ 
تعداد صفحه : ۶۸ 
رده دیویی : ۲۹۷.۴۴ 
شابک : ۹۶۴-۹۰۷۳۵-۸-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : جیبی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب آشنایی با حضرت مهدی (عج)

دانلود کتاب

کتاب آشنایی با حضرت مهدی (عج)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۴ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۷ 
تعداد صفحه : ۶۴ 
رده دیویی : ۲۹۷.۴۶۲ 
شابک : ۹۶۴-۶۸۶۰-۱۰-۹ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی/عربی 
قطع کتاب : جیبی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :سیدجواد محمودی 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب دعای صد صلوات

دانلود کتاب

کتاب دعای صد صلوات

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۴ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۲ 
رده دیویی : ۲۹۷.۷۷۴ 
شابک : ۹۶۴-۶۶۰۶-۴۳-۱ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : عربی/فارسی 
قطع کتاب : جیبی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
خطاط : اشرفی‌تبریزی – مصطفی 
 

کتاب آشنایی با حضرت زهرا (س): میلاد، فضایل

دانلود کتاب

کتاب آشنایی با حضرت زهرا (س): میلاد، فضایل

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۴ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۸۰ 
رده دیویی : ۲۹۷.۹۷۳ 
شابک : ۹۶۴-۶۸۶۰-۱۳-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/عربی 
قطع کتاب : جیبی 
نوع جلد کتاب : گلاسه 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : گروه‌کتاب‌انتشارگلستان‌کوثر 
 

کتاب English series for children: learn to read smile with English A

دانلود کتاب

کتاب English series for children: learn to read smile with English A

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۴۴ 
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴ 
شابک : ۹۶۴-۸۲۸۲-۰۵-۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شماره منوع جلد کتاب : ۳ 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : Shahrtash – Farzaneh 
نویسنده کتاب : Shangarf Fam – Nassim 
نویسنده کتاب : Hajian – Sohaila 
نویسنده کتاب : Khobyar – Mitra 
نقاش : Iraji eshaghy – Pegah 
 

کتاب القاموس الجیبی المیسر: فه‌رنگی گیرفانی ئاسان عربی – کوردی

دانلود کتاب

کتاب القاموس الجیبی المیسر: فه‌رنگی گیرفانی ئاسان عربی – کوردی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۴ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۵۳۲ 
رده دیویی : ۴۹۲.۷۳ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۶-۳۷۶-۶ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : کردی 
قطع کتاب : جیبی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب رنگها و شکلها = Colours & shapes

دانلود کتاب

کتاب رنگها و شکلها = Colours & shapes

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۴ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۵۴ 
رده دیویی : ۳۷۲.۶ 
شابک : ۹۶۴-۶۶۵۹-۲۶-۸ 
نوع اثر : تهیه و تنظیم 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : جیبی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب English series for children: learn to read smile with English C

دانلود کتاب

کتاب English series for children: learn to read smile with English C

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۴۴ 
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴ 
شابک : ۹۶۴-۸۲۸۲-۰۷-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شماره منوع جلد کتاب : ۳ 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : Shahrtash – Farzaneh 
نویسنده کتاب : Shangarf Fam – Nassim 
نویسنده کتاب : Hajian – Sohaila 
نویسنده کتاب : Khobyar – Mitra 
نقاش : Iraji eshaghy – Pegah 
 

کتاب اندازه‌ها = Sizes

دانلود کتاب

کتاب اندازه‌ها = Sizes

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۴ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۴۰ 
رده دیویی : ۳۷۲.۶ 
شابک : ۹۶۴-۶۶۵۹-۲۲-۵ 
نوع اثر : تهیه و تنظیم 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : جیبی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

Page 3 of 3,51812345...102030...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد