خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی ۱ و ۲

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی ۱ و ۲

گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی 1 و 2 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۱۱/۲۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۲۲۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۷ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۹۱۴-۲۶-۸ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی ۱ و ۲

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی ۱ و ۲

گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی 1 و 2 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۹/۳۰ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۲۲۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۹۱۴-۲۶-۸ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی ۱ و ۲

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی ۱ و ۲

گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی 1 و 2 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۹/۲۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۲۲۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۹۱۴-۲۶-۸ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی ۱ و ۲

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی ۱ و ۲

گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی 1 و 2 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۷/۲۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۲۲۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۹۱۴-۲۶-۸ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات فارسی: آزمون‌های سراسری و آزاد ۸۱

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات فارسی: آزمون‌های سراسری و آزاد ۸۱

گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات فارسی: آزمون‌های سراسری و آزاد 81 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۱/۰۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : بیاضی 
تعداد صفحه : ۱۲۸ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۲۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۷۳-۲۷۵-۴ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات فارسی: آزمون‌های سراسری و آزاد ۸۱

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات فارسی: آزمون‌های سراسری و آزاد ۸۱

گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات فارسی: آزمون‌های سراسری و آزاد 81 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۱/۰۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : بیاضی 
تعداد صفحه : ۱۲۸ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۲۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۷۳-۲۷۵-۴ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات فارسی: آزمون‌های سراسری و آزاد ۸۱

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات فارسی: آزمون‌های سراسری و آزاد ۸۱

گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات فارسی: آزمون‌های سراسری و آزاد 81 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۱/۰۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : بیاضی 
تعداد صفحه : ۱۲۸ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۲۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۷۳-۲۷۵-۴ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات فارسی: آزمون‌های سراسری و آزاد ۸۱

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات فارسی: آزمون‌های سراسری و آزاد ۸۱

گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات فارسی: آزمون‌های سراسری و آزاد 81 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۲/۱۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : بیاضی 
تعداد صفحه : ۱۲۸ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۷۳-۲۷۵-۴ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات فارسی ۵ و پیش‌دانشگاهی ۱ و ۲

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات فارسی ۵ و پیش‌دانشگاهی ۱ و ۲

گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات فارسی 5 و پیش‌دانشگاهی 1 و 2 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۱۱/۲۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۳۰۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۰۳۲-۰۶-۴ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات سال سوم انسانی

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات سال سوم انسانی

گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات سال سوم انسانی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۱/۰۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : بیاضی 
تعداد صفحه : ۱۷۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۲۳۴۳/۲۶/گ۸۵۶۳ 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۲۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۷۳-۲۴۶-۰ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات سال سوم انسانی

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات سال سوم انسانی

گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات سال سوم انسانی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۱/۰۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : بیاضی 
تعداد صفحه : ۱۷۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۲۳۴۳/۲۶/گ۸۵۶۳ 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۲۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۷۳-۲۴۶-۰ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات سال سوم انسانی

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات سال سوم انسانی

گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات سال سوم انسانی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۱/۰۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : بیاضی 
تعداد صفحه : ۱۷۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۲۳۴۳/۲۶/گ۸۵۶۳ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۲۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۷۳-۲۴۶-۰ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات پیش‌دانشگاهی

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات پیش‌دانشگاهی

گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات پیش‌دانشگاهی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۱/۰۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : بیاضی 
تعداد صفحه : ۱۲۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۳۰۶۰/۲۶/گ۸۵۶۳۱۳ 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
شماره منوع جلد کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۷۳-۲۳۲-۰ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات پیش‌دانشگاهی

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات پیش‌دانشگاهی

گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات پیش‌دانشگاهی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۲/۰۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : بیاضی 
تعداد صفحه : ۱۲۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۳۰۶۰/۲۶/گ۸۵۶۳۱۳ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۷۳-۲۳۲-۰ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات اختصاصی علوم انسانی

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات اختصاصی علوم انسانی

گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات اختصاصی علوم انسانی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۲/۲۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : بیاضی 
تعداد صفحه : ۱۴۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۲۳۵۳/گ۸۸۱۶۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۴۹۳۶-۹-۷ 
 


کتاب گنجینه پرسشهای طلایی ادبیات ۱ و ۲ پیش‌دانشگاهی علوم انسانی: عروض و قافیه ـ نقد ادبی ـ متون نظم و نثر

کتاب گنجینه پرسشهای طلایی ادبیات ۱ و ۲ پیش‌دانشگاهی علوم انسانی: عروض و قافیه ـ نقد ادبی ـ متون نظم و نثر

گنجینه پرسشهای طلایی ادبیات 1 و 2 پیش‌دانشگاهی علوم انسانی: عروض و قافیه ـ نقد ادبی ـ متون نظم و نثر 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۳۰۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PIR۳۳۳۱/ج۲گ۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۷۳-۱۴۲-۱ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات ۱ و ۲ پیش‌دانشگاهی علوم انسانی: عروض و قافیه ـ نقد ادبی ـ متون نظم و نث

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات ۱ و ۲ پیش‌دانشگاهی علوم انسانی: عروض و قافیه ـ نقد ادبی ـ متون نظم و نث

گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات 1 و 2 پیش‌دانشگاهی علوم انسانی: عروض و قافیه ـ نقد ادبی ـ متون نظم و نث 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۰/۰۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۳۰۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PIR۳۳۳۱/ج۲گ۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۷۳-۱۴۲-۱ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی آیندگان هندسه و جبر خطی منطبق با آخرین تغییرات کتاب درسی

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی آیندگان هندسه و جبر خطی منطبق با آخرین تغییرات کتاب درسی

گنجینه پرسش‌های طلایی آیندگان هندسه و جبر خطی منطبق با آخرین تغییرات کتاب درسی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۱۲.۵ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۵/۱۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۲۴۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۲۳۵۳/ب۱۷گ۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۹۱۴-۶۱-۶ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی آیندگان عربی پایه تا کنکور

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی آیندگان عربی پایه تا کنکور

گنجینه پرسش‌های طلایی آیندگان عربی پایه تا کنکور 
زیر نظر : اخلاصمندمنفرد – علیرضاموحدی – محمود 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۵/۱۹ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رحلی 
رده دیویی : ۴۹۲.۷۵۰۷۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۳۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/عربی 
شماره کنگره : LB۲۳۵۳/ط۲گ۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۷ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۰۳۲-۰۲-۱ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی آیندگان: اقتصاد ۱ و ۲

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی آیندگان: اقتصاد ۱ و ۲

گنجینه پرسش‌های طلایی آیندگان: اقتصاد 1 و 2 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۳۰.۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۵/۱۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۱۶۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۳۰۶۰/۲۶/د۲۵گ۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۰۳۲-۵۷-۹ 
 


Page 5 of 1,898« First...34567...102030...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد