خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی دیفرانسیل ۱ پیش‌دانشگاهی

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی دیفرانسیل ۱ پیش‌دانشگاهی

گنجینه پرسش‌های طلایی دیفرانسیل 1 پیش‌دانشگاهی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۱۵.۳۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۸/۱۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۲۵۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۷ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۹۱۴-۲۲-۵ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی دیفرانسیل ۱ (پیش‌دانشگاهی)

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی دیفرانسیل ۱ (پیش‌دانشگاهی)

گنجینه پرسش‌های طلایی دیفرانسیل 1 (پیش‌دانشگاهی) 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۱۵.۳۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۷/۱۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۲۵۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۹۱۴-۲۲-۵ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی دیفرانسیل ۱ (پیش‌دانشگاهی)

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی دیفرانسیل ۱ (پیش‌دانشگاهی)

گنجینه پرسش‌های طلایی دیفرانسیل 1 (پیش‌دانشگاهی) 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۱۵.۳۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۶/۲۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۲۵۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۹۱۴-۲۲-۵ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی دیفرانسیل ۱ (پیش‌دانشگاهی)

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی دیفرانسیل ۱ (پیش‌دانشگاهی)

گنجینه پرسش‌های طلایی دیفرانسیل 1 (پیش‌دانشگاهی) 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۱۵.۳۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۱۰/۰۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۲۵۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۹۱۴-۲۲-۵ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی دیفرانسیل

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی دیفرانسیل

گنجینه پرسش‌های طلایی دیفرانسیل 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۱۵.۳۳۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۲/۰۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : بیاضی 
تعداد صفحه : ۱۱۲ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۳۰۶۰/۲۶/گ۸۵۶۳۲۴ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۲۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۷۳-۲۶۴-۹ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی درک عمومی ریاضی فیزیک: ویژه کنکور هنر

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی درک عمومی ریاضی فیزیک: ویژه کنکور هنر

گنجینه پرسش‌های طلایی درک عمومی ریاضی فیزیک: ویژه کنکور هنر 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۷۰۷. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۱۱/۱۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۳۲۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۷۳-۰۳۲-۸ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی درک عمومی ریاضی فیزیک (ویژه کنکور هنر)

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی درک عمومی ریاضی فیزیک (ویژه کنکور هنر)

گنجینه پرسش‌های طلایی درک عمومی ریاضی فیزیک (ویژه کنکور هنر) 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۷۰۷. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۱۰/۱۰ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۳۲۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۷۳-۰۳۲-۸ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی حسابان ۱ و ۲

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی حسابان ۱ و ۲

گنجینه پرسش‌های طلایی حسابان 1 و 2 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۱۵.۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۵/۲۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۳۲۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۲۳۵۳/ش۱۶گ۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۰۳۲-۰۳-X 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی حسابان ۱ و ۲

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی حسابان ۱ و ۲

گنجینه پرسش‌های طلایی حسابان 1 و 2 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۱۵.۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۱۱/۲۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۳۲۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۰۳۲-۰۳-X 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی حسابان ۱ و ۲

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی حسابان ۱ و ۲

گنجینه پرسش‌های طلایی حسابان 1 و 2 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۱۵.۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۷/۰۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۳۲۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۰۳۲-۰۳-X 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی حسابان ۱ و ۲

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی حسابان ۱ و ۲

گنجینه پرسش‌های طلایی حسابان 1 و 2 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۱۵.۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۷/۰۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۳۲۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۰۳۲-۰۳-X 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی حسابان ۱ و ۲

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی حسابان ۱ و ۲

گنجینه پرسش‌های طلایی حسابان 1 و 2 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۱۵.۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۱۲/۱۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۳۲۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۰۳۲-۰۳-X 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی جغرافیا سال دوم, سوم و پیش‌دانشگاهی علوم انسانی

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی جغرافیا سال دوم, سوم و پیش‌دانشگاهی علوم انسانی

گنجینه پرسش‌های طلایی جغرافیا سال دوم, سوم و پیش‌دانشگاهی علوم انسانی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۹۱۰. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۸/۱۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۲۵۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۷۳-۱۹۱-X 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ترسیم فنی: ویژه داوطلبان کنکور هنر

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ترسیم فنی: ویژه داوطلبان کنکور هنر

گنجینه پرسش‌های طلایی ترسیم فنی: ویژه داوطلبان کنکور هنر 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۷۰۷. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۸/۲۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۳۳۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : ۲۶/LB۳۰۶۰م۷۲۱۳گ۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۷۳-۱۲۰-۰ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی تاریخ علوم انسانی (پایه تا کنکور)

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی تاریخ علوم انسانی (پایه تا کنکور)

گنجینه پرسش‌های طلایی تاریخ علوم انسانی (پایه تا کنکور) 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۹۰۷. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۸/۲۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۲۴۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۰۳۲-۲۹-۳ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی تاریخ: تاریخ ایران و جهان (۱) تاریخ ایران و جهان (۲) تاریخ‌شناسی پیش‌دانشگاهی

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی تاریخ: تاریخ ایران و جهان (۱) تاریخ ایران و جهان (۲) تاریخ‌شناسی پیش‌دانشگاهی

گنجینه پرسش‌های طلایی تاریخ: تاریخ ایران و جهان (1) تاریخ ایران و جهان (2) تاریخ‌شناسی پیش‌دانشگاهی 
زیر نظر : اخلاصمندمنفرد – علیرضاموحدی – محمود 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۰/۰۶ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رحلی 
رده دیویی : ۹۰۷. 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۴۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۳۹۶۰/۲۶/د۲۵گ۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۲۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۰۳۲-۸۸-۹ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی تاریخ: تاریخ ایران و جهان (۱), تاریخ ایران و جهان (۲), تاریخ‌شناسی پیش‌دانشگاه

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی تاریخ: تاریخ ایران و جهان (۱), تاریخ ایران و جهان (۲), تاریخ‌شناسی پیش‌دانشگاه

گنجینه پرسش‌های طلایی تاریخ: تاریخ ایران و جهان (1), تاریخ ایران و جهان (2), تاریخ‌شناسی پیش‌دانشگاه 
زیر نظر : اخلاصمندمنفرد – علیرضاموحدی – محمود 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۹/۲۳ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رحلی 
رده دیویی : ۹۰۷. 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۵۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۳۹۶۰/۲۶/د۲۵گ۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۲۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۰۳۲-۸۸-۹ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی اقتصاد ۱ و ۲

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی اقتصاد ۱ و ۲

گنجینه پرسش‌های طلایی اقتصاد 1 و 2 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۳۰.۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۵/۲۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۱۶۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۰۳۲-۵۷-۹ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی اصول حسابداری ۱ و ۲ (رشته حسابداری و بازرگانی) فنی و حرفه‌ای ـ کاردانش و داوطل

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی اصول حسابداری ۱ و ۲ (رشته حسابداری و بازرگانی) فنی و حرفه‌ای ـ کاردانش و داوطل

گنجینه پرسش‌های طلایی اصول حسابداری 1 و 2 (رشته حسابداری و بازرگانی) فنی و حرفه‌ای ـ کاردانش و داوطل 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۶۵۷.۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۰/۲۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۲۰۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۳۰۶۰/۲۶/خ۸۹م۳ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۷۳-۲۱۳-۴ 
 


کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات و عربی پیش‌دانشگاهی (۲)

کتاب گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات و عربی پیش‌دانشگاهی (۲)

گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات و عربی پیش‌دانشگاهی (2) 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۷۸. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : بیاضی 
تعداد صفحه : ۱۲۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : ۳۰۶۰ LB/۲۶/گ۸۵۶۳۱۵ 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۲۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۷۳-۳۲۱-۱ 
 


Page 3 of 1,89812345...102030...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد