خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب دیوان حافظ

دانلود کتاب

کتاب دیوان حافظ

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۱۶ 
تعداد صفحه : ۳۹۲ 
 
شابک : ۹۶۴-۹۲۱۱۳-۵-۷ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
نوع اثر : شعر 
رده دیویی : ۸fa۱.۳۲ 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : تهران 
خطاط : اخوین – عباس 
مترجم کتاب : 
شاعر : حافظ – شمس‌الدین‌محمد 
ویراستار :علی رواقی 
نویسنده کتاب : 
مصحح : غنی – قاسم 
نقاش : فرشچیان – محمود 
مصحح : قزوینی – محمد 
 

کتاب Renal and urinary tract function 2004: textbook of medical, surgical, nursing

دانلود کتاب

کتاب Renal and urinary tract function 2004: textbook of medical, surgical, nursing

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۱۶ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۲۲ 
نوع اثر : افست 
رده دیویی : ۶۱۶.۶۱ 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : Bare – Brenda 
 

کتاب Cardiovascular circulatory & hematologyc function 2004: textbook of medical, surgical, nursing

دانلود کتاب

کتاب Cardiovascular circulatory & hematologyc function 2004: textbook of medical, surgical, nursing

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۱۶ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۹۶ 
نوع اثر : افست 
رده دیویی : ۶۱۶.۱۲ 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : Bare – Brenda 
 

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده کنکور امور زراعی و باغی با پاسخ‌های کاملا تشریحی

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده کنکور امور زراعی و باغی با پاسخ‌های کاملا تشریحی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۱۶ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۶۸ 
رده دیویی : ۶۳۱.۵۳ 
شابک : ۹۶۴-۷۰۱۰-۳۷-۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب Concepts & challenges in patient management 2004: textbook of medical, surgical, nursing

دانلود کتاب

کتاب Concepts & challenges in patient management 2004: textbook of medical, surgical, nursing

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۱۶ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۸۶ 
نوع اثر : افست 
رده دیویی : ۶۱۶.۱۲ 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : Bare – Brenda 
 

کتاب مجموعه کامل کد و رمز بازیهای پلی‌استیشن ۱

دانلود کتاب

کتاب مجموعه کامل کد و رمز بازیهای پلی‌استیشن ۱

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۱۵ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۷ 
تعداد صفحه : ۳۶۰ 
رده دیویی : ۷۹۴.۸ 
شابک : ۹۶۴-۷۴۱۶-۰۶-۷ 
نوع اثر : تهیه و تنظیم 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : شفیعی‌علویجه – محمدرضا 
 

کتاب تراکم در شهرسازی: اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری

دانلود کتاب

کتاب تراکم در شهرسازی: اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۱۵ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۲۸۴ 
رده دیویی : ۳۰۷.۳۳۰۹۵۵ 
شابک : ۹۶۴-۰۳-۴۷۷۱-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب ژنتیک از دیدگاه ملکولی

دانلود کتاب

کتاب ژنتیک از دیدگاه ملکولی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۱۵ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۴۴۸ 
رده دیویی : ۵۷۵.۱ 
شابک : ۹۶۴-۰۳-۴۴۵۷-۵ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
مترجم کتاب : 
مترجم کتاب : یزدی‌صمدی – بهمن 
 

کتاب فیزیک و کاربردهای آن در علوم تندرستی

دانلود کتاب

کتاب فیزیک و کاربردهای آن در علوم تندرستی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۱۶ 
تیراژ کتاب : ۴۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تعداد صفحه : ۳۶۸ 
رده دیویی : ۶۱۰.۱۵۳ 
شابک : ۹۶۴-۰۱-۰۶۹۷-۶ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
مترجم کتاب : 
مترجم کتاب : سپهری – هوشنگ 
مترجم کتاب : معلمی – بهرام 
مترجم کتاب : میرزابیگی – جهانشاه 
 

کتاب تعمیر موتور

دانلود کتاب

کتاب تعمیر موتور

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۱۵ 
تیراژ کتاب : ۳۳۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۱۳۸ 
رده دیویی : ۶۲۹.۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۸۶۳۸-۰۳-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب آزمون‌های طبقه‌بندی شده حضوری (آزمون جامع مرحله دوم) سال تحصیلی ۸۳-۸۲: سوالها و پاسخ‌های تشریحی: ویژه دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان

دانلود کتاب

کتاب آزمون‌های طبقه‌بندی شده حضوری (آزمون جامع مرحله دوم) سال تحصیلی ۸۳-۸۲: سوالها و پاسخ‌های تشریحی: ویژه دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۱۶ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۵۸ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۸۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۵-۳۶۶-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : هیات‌مولفان 
 

کتاب مشروطه‌خواهی ایرانیان (مجموعه مقالات)

دانلود کتاب

کتاب مشروطه‌خواهی ایرانیان (مجموعه مقالات)

تاریخ انتشار : ۸۴۰۱۲۹ 
تیراژ : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۷۶ 
رده دیویی : ۹۵۵.۰۷۵ 
شابک : ۹۶۴-۸۴۱۸-۰۷-۱ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
قطع : وزیری 
جلد : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده : 
 
در نخستین جلد از مجموعه چهار جلدی که طی دو سال به مناسبت سال‌های بزرگداشت مشروطیت تدوین و منتشر خواهد شد ۲۵ مقاله ذیل شش بخش فراهم آمده است. عناوین بخش‌ها بدین قرار است: ‘مقدمات مشروطیت ایران’، ‘عوامل اجتماعی و نقش شخصیت‌ها’، ‘مشروطه خواهی در ولایت’، ‘مشروطیت ایران، ماهیت و تضادها’، ‘اثرات و یادمان‌های مشروطیت’ و ‘مشروطیت و مجلس شورای ملی’. برخی مقالات عبارت‌اند از: ‘از جنبش عدالت خواهی تا مشروطیت/ دکتر ناصر تکمیل همایون’، ‘لفظ مشروطه/ سید حسن تقی‌زاده’، ‘داشناکسیون‌ها (نقش ارامنه)/ حوری بربریان’، ‘طلیعه مشروطیت در کرمان/ حسن باستانی راد’، ‘نهضت مشروطه و تعلقات اجتماعی/ دکتر مهرداد نورایی’، ‘تاثیر انقلاب مشروطیت در آموزش زنان/ اعظم ناجی’، ‘مظفرالدین شاه و مشروطیت/ ابوالحسن مجز همایون’ و ‘مجلس اول و محمدعلی شاه/ صادق مستشار الدوله’.

کتاب جامعه، کار و توسعه

دانلود کتاب

کتاب جامعه، کار و توسعه


کتاب جامعه، کار و توسعه

دانلود کتاب

کتاب جامعه، کار و توسعه


کتاب ژئومرفولژی: ژئومرفولژی اقلیمی

دانلود کتاب

کتاب ژئومرفولژی: ژئومرفولژی اقلیمی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۱۵ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۴۳۶ 
رده دیویی : ۵۵۱.۴۱ 
شابک : ۹۶۴-۰۳-۴۱۱۲-۶ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
نویسنده کتاب : کوک – روژه 
مترجم کتاب : 
 

کتاب آزمون‌های طبقه‌بندی شده حضوری (آزمون جامع مرحله اول) سال تحصیلی ۸۳-۸۲: سوالها و پاسخ‌های تشریحی: ویژه دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان

دانلود کتاب

کتاب آزمون‌های طبقه‌بندی شده حضوری (آزمون جامع مرحله اول) سال تحصیلی ۸۳-۸۲: سوالها و پاسخ‌های تشریحی: ویژه دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۱۶ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۲۴ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۸۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۵-۴۰۱-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : هیات‌مولفان 
 

کتاب سیر تحولات آموزش و پرورش در ایران از ایران باستان تا هزاره سوم

دانلود کتاب

کتاب سیر تحولات آموزش و پرورش در ایران از ایران باستان تا هزاره سوم

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۱۵ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۳۸ 
رده دیویی : ۳۷۰.۹۵۵۰۱ 
شابک : ۹۶۴-۷۵۱۶-۲۰-۷ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : مکتبی – سیدحبیب 
نویسنده کتاب : حنیفی – فریبا 
 
در این تاب سیر تحولات آموزش و پرورش در ایران از عهد باستان تا هزاره‌ی جدید ـ در قالب این عناوین ـ بررسی شده است: ‘کلیات سازمان آموزش و پرورش’، ‘آموزش و پرورش و عوامل تاثیرگذار’، ‘روند تحولات آموزش و پرورش در ایران قبل از انقلاب’، ‘روند تحولات آموزش و پرورش در ایران بعد از انقلاب اسلامی’، ‘چشم‌اندازی به آموزش و پرورش کشور ایران با توجه به چالش‌های هزاره‌ی سوم و برنامه‌ چهارم توسعه’، ‘ویژگی‌های آموزش و پرورش در قرن بیست و یکم’، ‘روند تحولات آموزش و پرورش در کشورهای منتخب’ و ‘طراحی پژوهشی برای آموزش و پرورش ایران’.

کتاب آوای کوثر: خطبه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهراء (س)

دانلود کتاب

کتاب آوای کوثر: خطبه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهراء (س)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۱۵ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۸۴ 
رده دیویی : ۲۹۷.۹۷۳ 
شابک : ۹۶۴-۷۱۲۶-۲۸-X 
نوع اثر : تهیه و تنظیم 
زبان کتاب : فارسی/عربی 
قطع کتاب : جیبی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : نعیمانی – محمد 
 

کتاب سیستم عامل DOS: دانش‌آموزان هنرستان و داوطلبان کنکور رشته‌ی کامپیوتر

دانلود کتاب

کتاب سیستم عامل DOS: دانش‌آموزان هنرستان و داوطلبان کنکور رشته‌ی کامپیوتر

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۱۵ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۸۶ 
رده دیویی : ۰۰۵.۴۴۶۲ 
شابک : ۹۶۴-۹۵۵۴۸-۰-۷ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : کمایی – کمال 
نویسنده کتاب : کمایی – کامران 
 

کتاب آزمون‌های طبقه‌بندی شده مکاتبه‌ای (مرحله پنجم) سال تحصیلی ۸۳ – ۸۲: سوال‌ها و پاسخ‌های تشریحی: ویژه دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان

دانلود کتاب

کتاب آزمون‌های طبقه‌بندی شده مکاتبه‌ای (مرحله پنجم) سال تحصیلی ۸۳ – ۸۲: سوال‌ها و پاسخ‌های تشریحی: ویژه دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۱۶ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۳۸ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۶۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۵-۳۹۶-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : هیات‌مولفان 
 

Page 20 of 3,518« First...10...1819202122...304050...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد