خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب ماشین‌های الکتریکی DC مجموعه: درس و ۱۷۶ تمرین حل شده و ۲۱۳ تست طبقه‌بندی شده

دانلود کتاب

کتاب ماشین‌های الکتریکی DC مجموعه: درس و ۱۷۶ تمرین حل شده و ۲۱۳ تست طبقه‌بندی شده

ماشین‌های الکتریکی DC مجموعه: درس و 176 تمرین حل شده و 213 تست طبقه‌بندی شده 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۶۲۱.۳۱۳۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۳/۰۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۳۳۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : TK۲۶۱۲/م۳م۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۸۱۱۱-۲۲-۷ 
 


کتاب ماشین‌های الکتریکی (DC) رشته‌های فنی و حرفه‌ای, کار و دانش (گرایش الکترونیک)

دانلود کتاب

کتاب ماشین‌های الکتریکی (DC) رشته‌های فنی و حرفه‌ای, کار و دانش (گرایش الکترونیک)

ماشین‌های الکتریکی (DC) رشته‌های فنی و حرفه‌ای, کار و دانش (گرایش الکترونیک) 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۶۲۱.۳۱۰۴۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۲/۰۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۱۴۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : TK۲۰۰۰/پ۲م۳ 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۲۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۶-۳۰۲-۹ 
 


کتاب ماشین‌های الکتریکی DC

دانلود کتاب

کتاب ماشین‌های الکتریکی DC

ماشین‌های الکتریکی DC 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۶۲۱.۳۱ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۱۶۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۲۳۳۵/ج۸۴م۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۱۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۸۵۸۱-۵۰-۹ 
 


کتاب ماشینهای الکتریکی AC و DC: ویژه کاردانی پیوسته و کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

دانلود کتاب

کتاب ماشینهای الکتریکی AC و DC: ویژه کاردانی پیوسته و کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

ماشینهای الکتریکی AC و DC: ویژه کاردانی پیوسته و کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۶۲۱.۳۱۰۴۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۲/۱۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۶۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۰۹۳-۱۷-۹ 
 


کتاب ماشینهای الکتریکی AC و DC: طبقه‌بندی کامل مطالب کتاب و ارائه آن بصورت نکته و تست و مثال حل شده…

دانلود کتاب

کتاب ماشینهای الکتریکی AC و DC: طبقه‌بندی کامل مطالب کتاب و ارائه آن بصورت نکته و تست و مثال حل شده…

ماشینهای الکتریکی AC و DC: طبقه‌بندی کامل مطالب کتاب و ارائه آن بصورت نکته و تست و مثال حل شده... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : زادسر – منصورموحد – آرش 
رده دیویی : ۶۲۱.۴۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۰۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : TK۲۵۱۴/ز۲م۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
شماره منوع جلد کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۴۷۰۸-۱-۶ 
 


کتاب ماشینهای الکتریکی AC و DC: طبقه‌بندی کامل مطالب کتاب و ارائه آن بصورت نکته و تست و مثال حل شده…

دانلود کتاب

کتاب ماشینهای الکتریکی AC و DC: طبقه‌بندی کامل مطالب کتاب و ارائه آن بصورت نکته و تست و مثال حل شده…

ماشینهای الکتریکی AC و DC: طبقه‌بندی کامل مطالب کتاب و ارائه آن بصورت نکته و تست و مثال حل شده... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : زادسر – منصورموحد – آرش 
رده دیویی : ۶۲۱.۴۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۳/۰۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۰۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : TK۲۵۱۴/ز۲م۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۴۷۰۸-۱-۶ 
 


کتاب ماشینهای الکتریکی AC.DC کتابهای کد ۱/۴۹۰ ـ ۲/۴۹۰ سوالات آزمونهای سراسری ـ دانشگاه آزاد کنکور …

دانلود کتاب

کتاب ماشینهای الکتریکی AC.DC کتابهای کد ۱/۴۹۰ ـ ۲/۴۹۰ سوالات آزمونهای سراسری ـ دانشگاه آزاد کنکور …

ماشینهای الکتریکی AC.DC کتابهای کد 1/490 ـ 2/490 سوالات آزمونهای سراسری ـ دانشگاه آزاد کنکور ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۶۲۱. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۲/۰۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۱۸ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۲۳۵۳/ج۸۵م۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۴۱۲۰-۰-X 
 


کتاب ماشینهای الکتریکی AC

دانلود کتاب

کتاب ماشینهای الکتریکی AC

ماشینهای الکتریکی AC 
ویراستار :موسسه‌فنی‌برگ‌سبزساعی 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۹/۰۴ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۶۲۱.۳۱۰۴۲۰۷۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۵۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : TK۲۱۸۱/ف‌لا۴۶م۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۸۱۱۱-۰۲-۲ 
 


کتاب ماشینهای الکتریکی AC

دانلود کتاب

کتاب ماشینهای الکتریکی AC

ماشینهای الکتریکی AC 
ویراستار :موسسه‌فنی‌برگ‌سبزساعی 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۰/۲۱ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۶۲۱.۳۱۰۴۲۰۷۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۵۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : TK۲۱۸۱/ف‌لا۴۶م۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۶۰۰۰-۴-۳ 
 


کتاب ماشینهای الکتریکی AC

دانلود کتاب

کتاب ماشینهای الکتریکی AC

ماشینهای الکتریکی AC 
ویراستار :موسسه‌فنی‌برگ‌سبزساعی 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۶۲۱.۳۱۰۴۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۵۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : TK۲۱۸۱/ف‌لا۴۶م۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۸۱۱۱-۰۲-۲ 
 


کتاب ماشینهای الکتریکی ۲: مجموعه خلاصه مطالب و تستهای طبقه‌بندی شده

دانلود کتاب

کتاب ماشینهای الکتریکی ۲: مجموعه خلاصه مطالب و تستهای طبقه‌بندی شده

ماشینهای الکتریکی 2: مجموعه خلاصه مطالب و تستهای طبقه‌بندی شده 
ویراستار :محمود محمدحسن 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۳/۰۸ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۶۲۱.۳۱۰۴۲۰۷۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۵۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۵۵۵-۶۵-۹ 
 


کتاب ماشینهای الکتریکی

دانلود کتاب

کتاب ماشینهای الکتریکی

ماشینهای الکتریکی 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : اسلمون – گوردوناستراون – 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۸/۲۷ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۶۲۱.۳۱۰۴۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۵۹۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : TK۲۱۸۱/ف‌لا۵م۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۰۰-۰۷۵۵-۲ 
 


کتاب ماشینهای الکتریکی

دانلود کتاب

کتاب ماشینهای الکتریکی

ماشینهای الکتریکی 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : اسلمون – گوردوناستراون – 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۸/۱۴ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۶۲۱.۳۱۰۴۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۵۹۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۰۰-۰۷۵۵-۲ 
 


کتاب ماشینهای الکتریکی

دانلود کتاب

کتاب ماشینهای الکتریکی

ماشینهای الکتریکی 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : اسلمون – گوردوناستراون – 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۵/۱۷ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۶۲۱.۳۱۰۴۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۴۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
شماره منوع جلد کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۰۱-۰۶۶۷-۴ 
 


کتاب ماشینهای الکتریکی

دانلود کتاب

کتاب ماشینهای الکتریکی

ماشینهای الکتریکی 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : اسلمون – گوردوناستراون – 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۹/۰۹ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۶۲۱.۳۱۰۴۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۶۰۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : انگلیسی 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۰۱-۰۴۰-۶ 
 


کتاب ماشینهای الکتریکی

دانلود کتاب

کتاب ماشینهای الکتریکی

ماشینهای الکتریکی 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۱۲/۱۱ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۶۲۱.۳۱۰۴۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۸۴۶ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۴۲۶-۷۶-X 
 


کتاب ماشینهای الکتریکی

دانلود کتاب

کتاب ماشینهای الکتریکی

ماشینهای الکتریکی 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : اسلمون – گوردوناسترفن – 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۳/۲۶ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۶۲۱.۳۱۰۴۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۲۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : انگلیسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۰۱-۰۶۸۰-۱ 
 
جلد دوم کتاب شامل بررسی ماشین‌های dcو acاست که در سه بخش فراهم آمده است. در بخش نخست((ماشین‌های جریان یکسو)) با موضوعاتی چون((روش‌های تحریک)), ((کارکرد مولدها)), ((کارکرد موتورها)), ((واکنش آرمیچر)), ((سویگشت)) شناسایی می‌شود .در بخش دوم با عنوان((ماشین القا یا ناهمزمان)) این مباحث مطرح گردیده است :((سیم‌پیچی‌های ماشین‌های جریان ـ متناوب)), ((موتور القای سه فاز)), ((پیشرانه‌های نیمرسانا برای موتور القا)), ((موتور القا تک فاز)), ((همزمانگرها)) و ((موتور القای خطی)) .بخش پایانی نیز تحت عنوان((ماشین‌های سنکرون)) مشتمل است بر شناساندن((ماشین‌های سنکرون سه فاز)), ((پیشرانه نیمرسانا با موتور سنکرون)), ((موتور سنکرون خطی)) و ((موتور گام‌زن)) .


کتاب ماشینهای الکتریکی

دانلود کتاب

کتاب ماشینهای الکتریکی

ماشینهای الکتریکی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : لسانی – حمیدصادقی‌راد – محمد 
رده دیویی : ۶۲۱.۳۱۰۴۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۰/۱۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۳۳۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : TK۲۰۰۰/ل۵م۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۸۳-۲۱۳-۹ 
 


کتاب ماشینهای الکتریکی

دانلود کتاب

کتاب ماشینهای الکتریکی

ماشینهای الکتریکی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : لسانی – حمیدصادقی‌راد – محمد 
رده دیویی : ۶۲۱.۳۱۰۴۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۳۳۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۸۸۰-۲۱-۹ 
 


کتاب ماشینهای الکترومغناطیسی و الکترومکانیکی

دانلود کتاب

کتاب ماشینهای الکترومغناطیسی و الکترومکانیکی

ماشینهای الکترومغناطیسی و الکترومکانیکی 
مترجم کتاب : لسانی – حمیدرحیم‌پور – ابراهیم 
نویسنده کتاب : لیندر – مجمورگان – دراکد 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۶/۲۶ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۶۲۱.۳۱۰۴۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۷۹۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۲۳۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۴۷۱-۴۱-۲ 
 

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد