خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب معادلات دیفرانسیل همراه با پاسخ تمرینات قابل استفاده برای دانشجویان رشته‌های علوم و مهندسی

دانلود کتاب

کتاب معادلات دیفرانسیل همراه با پاسخ تمرینات قابل استفاده برای دانشجویان رشته‌های علوم و مهندسی

معادلات دیفرانسیل همراه با پاسخ تمرینات قابل استفاده برای دانشجویان رشته‌های علوم و مهندسی 
محل انتشار : مشهد 
نویسنده کتاب : عرفانیان – احمداورعی – حسین 
رده دیویی : ۵۱۵.۳۵۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۲/۲۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۳۹۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۳۷۱/ع۴م۶ 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۰۴۴۰-۲-۷ 
 


کتاب معادلات دیفرانسیل: ویژه رشته‌های کارشناسی ناپیوسته

دانلود کتاب

کتاب معادلات دیفرانسیل: ویژه رشته‌های کارشناسی ناپیوسته

معادلات دیفرانسیل: ویژه رشته‌های کارشناسی ناپیوسته 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۱۵.۳۵۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۸/۲۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۸۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۰۴-۶۵-۱ 
 


کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آنها

دانلود کتاب

کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آنها

معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آنها 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
محل انتشار : تهران 
ویراستار : وصال – منوچهرباقری – محمد 
رده دیویی : ۵۱۵.۳۵ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۶/۰۲ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۵۳۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : انگلیسی 
نوبت چاپ کتاب : ۸ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۰۱-۰۱۵۴-۰ 
 


کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها

دانلود کتاب

کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها

معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
محل انتشار : تهران 
ویراستار : وصال – منوچهرباقری – محمد 
رده دیویی : ۵۱۵.۳۵۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۸/۲۴ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : مقوایی 
تعداد صفحه : ۵۴۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۳۷۲/س۹م۶ 
نوبت چاپ کتاب : ۱۰ 
تیراژ کتاب : ۳۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۰۱-۰۱۵۴-۰ 
 


کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها

دانلود کتاب

کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها

معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
محل انتشار : تهران 
ویراستار : وصال – منوچهرباقری – محمد 
رده دیویی : ۵۱۵.۳۵ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۱۰/۰۷ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : مقوایی 
تعداد صفحه : ۵۴۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۳۷۲/س۹م۶ 
نوبت چاپ کتاب : ۹ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۰۱-۰۱۵۴-۰ 
 


کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها

دانلود کتاب

کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها

معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها 
محل انتشار : مشهد 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۱۵.۳۵ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۰/۱۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۳۶۷ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۳۷۱/ک۴م۶ 
نوبت چاپ کتاب : ۸ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۳۳۵-۱۳-۶ 
 


کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها

دانلود کتاب

کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها

معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها 
محل انتشار : مشهد 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۱۵.۳۵۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۲/۲۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۳۶۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۳۷۱/ک۴م۶ 
نوبت چاپ کتاب : ۷ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۳۳۵-۱۳-۶ 
 


کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها

دانلود کتاب

کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها

معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها 
محل انتشار : مشهد 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۱۵.۳۵ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۱۱/۰۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۳۶۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۳۳۵-۱۳-۶ 
 


کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی

دانلود کتاب

کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی

معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : بویس – ویلیامدیپریما – ریچارد 
محل انتشار : اصفهان 
ویراستار :محمود برنجکوب 
رده دیویی : ۵۱۵.۳۵۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۸/۰۸ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۶۰۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
شماره منوع جلد کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۰۵۳۹-۴-۸ 
 


کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی

دانلود کتاب

کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی

معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی 
مترجم کتاب : بابایی‌بروجنی – علی‌اکبرظهوری‌زنگنه – حمیدرضا 
نویسنده کتاب : بویس – ویلیامدیپریما – ریچارد 
محل انتشار : اصفهان 
ویراستار :محمود برنجکوب 
نوبت ویرایش : ۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۱۱/۰۶ 
رده دیویی : ۵۱۵.۳۵۰۷۶ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۸۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۰۵۳۹-۹-۹ 
 


کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی

دانلود کتاب

کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی

معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی 
مترجم کتاب : بابایی‌بروجنی – علی‌اکبرظهوری‌زنگنه – حمیدرضا 
نویسنده کتاب : دیپریما – ریچاردبویس – ویلیام 
محل انتشار : اصفهان 
ویراستار :محمود برنجکوب 
نوبت ویرایش : ۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۳/۰۱ 
رده دیویی : ۵۱۵.۳۵۰۷۶ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۶۰۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : انگلیسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
شماره منوع جلد کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۰۵۳۹-۴-۸ 
 


کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی

دانلود کتاب

کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی

معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی 
ویراستار :محمود برنجکوب 
نویسنده کتاب : بویس – ویلیامدیپریما – ریچارد 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۲/۲۷ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رحلی 
رده دیویی : ۵۱۵.۳۵۰۷۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۸۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : انگلیسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۱۸۶-۳۷-۸ 
 


کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی

دانلود کتاب

کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی

معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : بویس – ویلیامدیپریما – ریچارد 
محل انتشار : اصفهان 
ویراستار :محمود برنجکوب 
رده دیویی : ۵۱۵.۳۵۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۴/۰۱ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۶۰۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : انگلیسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۰۵۳۹-۴-۸ 
 


کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی

دانلود کتاب

کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی

معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی 
مترجم کتاب : بابایی‌بروجنی – علی‌اکبرظهوری‌زنگنه – حمیدرضا 
نویسنده کتاب : بویس – ویلیامدیپریما – ریچارد 
محل انتشار : اصفهان 
ویراستار :محمود برنجکوب 
رده دیویی : ۵۱۵.۳۵۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۳/۰۱ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۸۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۰۵۳۹-۹-۹ 
 
دومین جلد از((معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی)) از فصل هشتم آغاز و با فصل یازدهم خاتمه می‌یابد .دانشجویان رشته‌های مختلف مهندسی و علوم پایه در این کتاب با این مباحث آشنا می‌شوند .((روش‌های عددی)), ((معادلات دیفرانسیل غیر خطی و پایداری)), ((معادلات دیفرانسیل جزیی و سری فوریه)) و ((مسائل مقدار مرزی و نظریه اشتورم ـ لیوویل)) .قسمت پایانی کتاب به پاسخ مسائل, واژه‌نامه و نمایه اختصاص دارد .


کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی (در برگیرنده‌ی درس, تمرین و نمونه‌های حل شده)

دانلود کتاب

کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی (در برگیرنده‌ی درس, تمرین و نمونه‌های حل شده)

معادلات دیفرانسیل مقدماتی (در برگیرنده‌ی درس, تمرین و نمونه‌های حل شده) 
ویراستار :فریبا منصوری 
گردآورنده : حسام‌الدینی – اسماعیلصالحی – محمدرضا 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۲/۲۳ 
محل انتشار : شیراز 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۵۱۵.۳۵۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۰۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۴۶۲-۳۲۱-۵ 
 


کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی همراه با ۴۶۲ مثال و مس‌أله حل شده

دانلود کتاب

کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی همراه با ۴۶۲ مثال و مس‌أله حل شده

معادلات دیفرانسیل معمولی همراه با 462 مثال و مس‌أله حل شده 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : شمس – بیژنواحدی‌آملی – علی‌اکبر 
رده دیویی : ۵۱۵.۳۵ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۲/۱۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۷۱۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۳۷۱/ش۸م۶۳ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۹۵-۲۶۵-۷ 
 


کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربرد آنها

دانلود کتاب

کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربرد آنها

معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربرد آنها 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۱۵.۳۵ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۵/۱۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۳۵۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۸۱۱-۶۱-۲ 
 


کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربرد آنها

دانلود کتاب

کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربرد آنها

معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربرد آنها 
محل انتشار : سمنان 
نویسنده کتاب : محمدیان‌سمنانی – سعیدکرامتی – باقر 
رده دیویی : ۵۱۵.۳۵۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۱۱/۱۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۳۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : انگلیسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۱۵۹۴-۷-۹ 
 


کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی: تئوری و کاربردی

دانلود کتاب

کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی: تئوری و کاربردی

معادلات دیفرانسیل معمولی: تئوری و کاربردی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۱۵.۳۵۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۱۰/۰۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۰۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۳۷۲/ع۲م۶ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۳۹۴۸-۵-۰ 
 


کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی

دانلود کتاب

کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی

معادلات دیفرانسیل معمولی 
ویراستار :مهران اخباریفر 
نویسنده کتاب : شادمان – داریوشمهری – بهمن 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۶/۱۷ 
محل انتشار : تهران 
رده دیویی : ۵۱۵.۳۵۲ 
نوبت ویرایش : ۲ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۲۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۳۷۱/م۹م۶ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۱۸-۳۱۶-۵ 
 

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد