خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب مبانی و اصول آموزش و پرورش

دانلود کتاب

کتاب مبانی و اصول آموزش و پرورش

مبانی و اصول آموزش و پرورش 
محل انتشار : مشهد 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۷۰.۱ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۳/۰۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۵۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱۱ 
تیراژ کتاب : ۳۳۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۷۰۰-۷۴-۸ 
 


کتاب مبانی و اصول آموزش و پرورش

دانلود کتاب

کتاب مبانی و اصول آموزش و پرورش

مبانی و اصول آموزش و پرورش 
محل انتشار : مشهد 
نویسنده کتاب :  
نوبت ویرایش : ۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۷/۰۶ 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۳۷۰.۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۵۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱۰ 
تیراژ کتاب : ۳۳۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۷۰۰-۷۴-۸ 
 


کتاب مبانی و اصول آموزش و پرورش

دانلود کتاب

کتاب مبانی و اصول آموزش و پرورش

مبانی و اصول آموزش و پرورش 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۷۰.۱ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۷۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۱۰۲۵/۳/ت۷م۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۳۳۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۹-۰۵۵-۷ 
 


کتاب مبانی و اصول آموزش و پرورش

دانلود کتاب

کتاب مبانی و اصول آموزش و پرورش

مبانی و اصول آموزش و پرورش 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۷۰.۱ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۷/۱۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۷۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۱۰۲۵/۳/ت۷م۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۹-۰۵۵-۷ 
 


کتاب مبانی و اصول آموزش و پرورش

دانلود کتاب

کتاب مبانی و اصول آموزش و پرورش

مبانی و اصول آموزش و پرورش 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۷۰.۱ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۱۱/۱۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۷۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۱۰۲۵/۳/ت۷م۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۹-۰۵۵-۷ 
 


کتاب مبانی و آزمونهای بافت‌شناسی همراه با شکلهای میکروسکپی

دانلود کتاب

کتاب مبانی و آزمونهای بافت‌شناسی همراه با شکلهای میکروسکپی

مبانی و آزمونهای بافت‌شناسی همراه با شکلهای میکروسکپی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : پوستی – ایرجادیب‌مرادی – مسعود 
رده دیویی : ۶۱۱.۰۱۸۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۳۶۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : ۵۵۴ QM/پ۹م۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۰۳-۹۹۳۳-۷ 
 


کتاب مبانی و DOS تحت ویندوز

دانلود کتاب

کتاب مبانی و DOS تحت ویندوز

مبانی و DOS تحت ویندوز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۰۰۵.۴۴۶۹ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۲/۱۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۵۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۳۲۴۸-۱-X 
 


کتاب مبانی نیمه هادی

دانلود کتاب

کتاب مبانی نیمه هادی

مبانی نیمه هادی 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
محل انتشار : تهران 
ویراستار :مهران اخباریفر 
رده دیویی : ۶۲۱.۳۸۱۵۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۷/۲۰ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۱۶۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : TK۷۸۷۱/۸۵/پ۹م۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۳۷۹-۱۶-۸ 
 


کتاب مبانی نیروگاههای هسته‌ای

دانلود کتاب

کتاب مبانی نیروگاههای هسته‌ای

مبانی نیروگاههای هسته‌ای 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : بنت – دونالدجانتامسون – جان‌آرتور 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :محمدهادی هادی‌زاده‌یزدی 
نوبت ویرایش : ۳ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۶/۰۳ 
رده دیویی : ۶۲۱.۴۸۳ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۴۲۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۲۲۴۹-۰-۴ 
 
موضوع ابتدایی کتاب, پدیده فرایندهای فیزیکی در راکتور هسته‌ای است ;سپس شرح نظریه ساده‌ای به دست داده می‌شود که محاسبات شرایط بحرانی شدن راکتور را ممکن می‌سازد .مخاطبان, این مباحث را در کتاب پی می‌گیرند :((فیزیک اتمی و هسته‌ای ـ توصیف کلی)), ((نوترون و برهم کنش آن با ماده)), ((نظریه راکتورهای هسته‌ای ـ راکتورهای حرارتی)), ((انتقال گرما و جریان سیال‌ها در راکتورهای هسته‌ای)), ((جنبه‌های ترمودینامیکی نیروگاه هسته‌ای)), ((ویژگی‌های بهره‌برداری از راکتورهای هسته‌ای)), ((خطرات تابش و حفاظ گذاری)), ((مواد مورد نیاز در راکتورهای هسته‌ای)), ((ایمنی و خطرات راکتورهای هسته‌ای)) و ((فراوری سوخت هسته‌ای)) .


کتاب مبانی نهضت احیای فکر دینی

دانلود کتاب

کتاب مبانی نهضت احیای فکر دینی

مبانی نهضت احیای فکر دینی 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۲۹۷.۴۸ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۸/۱۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۴۰۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۷۱-۰۰۷-۶ 
 
نگارنده در کتاب, در ۵بخش, مبانی و مراحل شکل‌گیری نهضت‌های احیای فکر دینی را بررسی و تحلیل کرده است’ .برآمدن تمدن غربی و فرود تمدن شرقی و به خصوص اسلامی, فرزانگان مسلمان را بر آن داشت که به بازیابی هویت دینی و ملی خویش بپردازند .از این رو, هسته‌های اصلی نهضت‌های اصلاح طلبی با هم یکسان نبودند, اما در بسیاری از رویکردها و اهداف با هم مشترک بودند . لذا می‌توان همه آنها را نهضت تجدید حیات اسلام نامید این نهضت وجوه مشترکی با نهضت اصلاح طلبی اروپا داشت و از تجربیات تاریخی آن متاثر بود, ولی در مبادی و غایات با آن متفاوت بود .اصلاح اندیشه دینی, نقطه مشترک و محور اصلاح اجتماعی بود, اما رهبران و نخبگان آن دو نهضت تلقی یکسانی از اصلاح دینی نداشتند .از نظر غربیان, اصلاح دینی, یعنی کنار گذاشتن دین از صحنه اجتماع و سیاست, و این کار, نتیجه تجارب واقعیات تلخ تاریخی بود که آنان از سر گذرانده بودند, ولی در شرق مسلمان, دین مفهوم دیگری داشت .اصلاح طلبان مسلمان, اصلاح جامعه را در گرو احیای فکر دینی می‌دانستند و نهضت احیای فکر دینی عبارت بود از :بازخوانی معارف دینی, پالودن آنها از خرافات و رسوبات ذهنی, و در نهایت, تفسیر آموزه‌های مذهبی, مطابق با شرایط و مقتضیات زمان و مکان .کتاب حاضر در پنج فصل تدوین شده است : ‘احیای اندیشه توحیدی’, ‘احیای اندیشه حکومت دینی’, ‘احیای اندیشه آزادی’, ‘احیای اندیشه اتحاد دینی ‘و ‘احیای نهضت علمی و تمدن دینی .’


کتاب مبانی نواندیشی, نوآوری و خلاقیت

دانلود کتاب

کتاب مبانی نواندیشی, نوآوری و خلاقیت

مبانی نواندیشی, نوآوری و خلاقیت 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۷۰.۱۵۷ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۴/۰۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۵۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۲۱۳۶-۰-۰ 
 
در این کتاب اصول و مبانی اندیشه و تفکر خلاق و نحوه ایجاد خلاقیت در کودکان طی پنج فصل برای دانشجویان رشته‌های علوم تربیتی و مربیان پرورشی بیان شده است .در فصل نخست به ((ماهیت و مفهوم نواندیشی و نوآوری و خلاقیت)) اشاره شده و در فصل دوم نیز ((ساختارهای درونی و بیرونی آفرینشگری و نواندیشی)) شرح و ارزیابی گردیده است .فصل سوم به مقایسه‌ای میان هوش طبیعی و هوش مصنوعی در نواندیشی, نوآوری و خلاقیت اختصاص دارد .دو فصل دیگر کتاب عبارت‌اند از : ((تصویرسازی دهنی, نواندیشی و آفرینشگری)) و ((نقش خانواده و فرادهندگان خارج از مدرسه در پرورش نواندیشی, نوآوری و خلاقیت کودکان و نوجوانان)) .


کتاب مبانی نمایه‌سازی

دانلود کتاب

کتاب مبانی نمایه‌سازی

مبانی نمایه‌سازی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۰۲۵.۳ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۹/۱۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۴۲۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : Z۶۹۵/م۳۵م۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۴۲۲-۵۴۷-۳ 
 


کتاب مبانی نگارش رسانه‌ای

دانلود کتاب

کتاب مبانی نگارش رسانه‌ای

مبانی نگارش رسانه‌ای 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۰۷۰.۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۵/۱۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۱۶۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PN۴۷۷۵/م۵م۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۳۳-۳۸-۴ 
 


کتاب مبانی نگارش رسانه‌ای

دانلود کتاب

کتاب مبانی نگارش رسانه‌ای

مبانی نگارش رسانه‌ای 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۰۷۰.۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۲/۳۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۱۴۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۳۳-۳۸-۴ 
 
آنچه در این مجموعه گردآمده مقالاتی است در باب نگارش مطبوعاتی و چند و چون آن که با مبحث ‘رعایت سادگی در نگارش مطبوعاتی ‘نوشته ‘فیلیپ گایار ‘ آغاز می‌شود ;سپس مطالب کتاب در ۹فصل فراهم می‌آید که عبارت‌اند از’ :سبک نگارش در مطبوعات ‘(شامل مباحثی چون :اهمیت سبک نگارش در مطبوعات, شاخص‌های نثر روزنامه‌ای, تفاوت‌های سبک نگارش مطبوعاتی و ادبی, نثر دری از سنت تا مدرنیسم, و بیست اصل خوب برای نوشتن), ‘ساده‌نویسی ‘(متضمن توصیه‌هایی چون :زاویه دید بهتری انتخاب کنید ;از تکیه بر بدیهیات بپرهیزید, و صراحت لهجه داشته باشید), ‘آشنایی با سبک نگارش همینگوی, مارکز, تام ولف’, ‘نثر ژورنالیستی از ابهام تا واقعیت ‘(شامل موضوعاتی از قبیل :سیر تاریخی نثر ژورنالیستی, و تفاوت نثر ادبی و نثر روزنامه‌ای), ‘منابع در روزنامه موجود است’, ‘بدنویسی و مجهول‌نویسی’, ‘شیوه نگارش مطالب علمی در رسانه‌ها’, ‘خلاصه‌نویسی’, ‘درست‌نویسی ‘و ‘شیوه نگارش در روزنامه‌نگاری الکترونیک .’بخش پایانی کتاب شامل منابع و ماخذ فارسی و خارجی است.


کتاب مبانی نقشه‌کشی صنعتی (نقشه‌کشی صنعتی ۱)

دانلود کتاب

کتاب مبانی نقشه‌کشی صنعتی (نقشه‌کشی صنعتی ۱)

مبانی نقشه‌کشی صنعتی (نقشه‌کشی صنعتی 1) 
محل انتشار : بندرعباس 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۶۰۴.۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۹/۲۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۱۳۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۴۲۶-۶۶-۲ 
 


کتاب مبانی نقشه‌خوانی

دانلود کتاب

کتاب مبانی نقشه‌خوانی

مبانی نقشه‌خوانی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۹۱۲.۰۱۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۸/۲۰ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۹۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : GA۱۵۱/ی۸م۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۰۳-۴۴۴۶-X 
 


کتاب مبانی نقشه‌خوانی

دانلود کتاب

کتاب مبانی نقشه‌خوانی

مبانی نقشه‌خوانی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۹۱۲.۰۱۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۹/۲۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۹۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۰۳-۴۴۴۶-X 
 
این کتاب به صورت مصور و کارگاهی ـ با هدف آموزش مبانی و اصول و مهارت‌های اولیه نقشه‌خوانی و استفاده از نقشه با روش‌های متداول ـ برای دانشجویان رشته جغرافیا تهیه شده است .مطالب کتاب در ۱۵فصل با این موضوعات فراهم آمده است۱ :ـ سطح زمین در روی نقشه, ۲ـ تعیین موقعیت از روی نقشه, ۳ـ جهت‌ها و امتدادها, ۴ـ مقیاس نقشه, ۵ـ اندازه‌گیری روی نقشه, ۶ـ سیستم‌های تصویر نقشه, ۷ـ علایم و نمادها روی نقشه, ۸ـ تکنیک‌های نمادگذاری, ۹ـ انواع نقشه, ۱۰ـ روش‌های نمایش ناهمواری‌ها, ۱۱ـ نقشه‌های توپوگرافی, ۱۲ـ اندازه‌گیری روی نقشه‌های توپوگرافی, ۱۳ـ شبکه‌های قائم الزوایه, ۱۴ـ نقشه خوانی میدانی, ۱۵ـ پیوست‌ها (تبدیل واحدهای اندازه‌گیری متریک و غیر متریک, تبدیل واحدهای معادل متریک, تبدیل واحدهای مربع, تبدیل واحدهای مکعب, تبدیل واحدهای اندازه‌گیری دما, اندازه‌گیری روی نقشه و تبدیل به واحدهای متریک روی زمین, و اندازه کاغذها) .


کتاب مبانی نقد ادبی

دانلود کتاب

کتاب مبانی نقد ادبی

مبانی نقد ادبی 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : گرین – ویلفردلیبر – ارلمورگان – لیویلینگهام – جان 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :هوشنگ گلشیری 
رده دیویی : ۸۰۱.۹۵ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۸/۰۹ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۶۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PN۸۱/م۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۴۴۸-۰۲۲-۸ 
 


کتاب مبانی نقد ادبی

دانلود کتاب

کتاب مبانی نقد ادبی

مبانی نقد ادبی 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : گرین – ویلفرد… [و دیگران] – 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :هوشنگ گلشیری 
نوبت ویرایش : ۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۶/۱۹ 
رده دیویی : ۸۰۹. 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۶۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۴۴۸-۰۲۲-۸ 
 


کتاب مبانی نقاشی و خطاطی (رمان)

دانلود کتاب

کتاب مبانی نقاشی و خطاطی (رمان)

مبانی نقاشی و خطاطی (رمان) 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۸/۲۴ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۸۶۹.۳۴۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۲۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۰-۰۴۰-X 
 
رمان((مبانی نقاشی و خطاطی)) اثر((خوزه ساراماگو)) در حقیقت تاملی است درباره روند هنر و مشکلات نگارش, این رمان را که مربوط به زمان قبل از((انقلاب میخک)) است می‌توان نوشته‌ای از نظرگاه((هجرت سیاسی)) دانست یا روند از بین رفتن((خود تطبیق دادن)) .نویسنده در این داستان به هم رنگ شدن افراد در دوران حکومت دیکتاتوری و رنگ عوض کردن آنان به محض سست شدن رژیم اشاره می‌کند .در این رمان نقاش((اچ)) که خواسته و ناخواسته تطبیق‌پذیری خود را در اجتماع زیر سلطه دیکتاتور نظامی کم‌کم از دست می‌دهد, می‌کوشد با نوشتن و کوشش برای حقیقت یابی, به مرحله‌ای دیگر از زیست, مرحله‌ای برتر و شایسته‌تر برسد ;اما ابزارهایی که در اختیار دارد ـ هنرشناسی, اندیشه‌های کارل مارکس, قلم مو و قلم ـ برای رسیدن به این مقصود کارآمد نیستند .

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد