خرید اینترنتی کتاب


جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب معادلات دیفرانسیل

دانلود کتاب

کتاب معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل 
ویراستار :علی‌اکبر عالم‌زاده 
نویسنده کتاب : شادکام‌انور – حسنیوسفی – کامبیز 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۱/۲۰ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۵۱۵. 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۴۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۴-۰۲۱-۹ 
 


کتاب معادلات دیفرانسیل

دانلود کتاب

کتاب معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل 
ویراستار :عبدالعلی نعمتی 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۳/۲۶ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۵۱۵.۳۵۰۷۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۶۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۰۰۰۰-۲-X 
 
کتاب حاضر که براساس سرفصل‌های ستاد انقلاب فرهنگی تدوین یافته حاوی این مباحث است :((شناخت مفاهیم اولیه معادلات دیفرانسیل)), ((معادلات دیفرانسیل مرتبه اول)), ((معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم و بالاتر)), ((حل معادلات دیفرانسیل به کمک سری‌ها)), ((دستگاه معادلات دیفرانسیل)) و ((تبدیل لاپلاس)) .


کتاب معادلات جبری

دانلود کتاب

کتاب معادلات جبری

معادلات جبری 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : شریک – همایوانتشاریک – فردوس 
رده دیویی : ۵۱۱.۳۳۰۷ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۱/۳۰ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۶۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۲۱۴/ش۴م۶ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۹۲-۷۶-۳ 
 


کتاب معادلات جبری

دانلود کتاب

کتاب معادلات جبری

معادلات جبری 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : شریک – همایونبهرام‌نژاد – علی‌اکبر 
رده دیویی : ۵۱۱.۳۳۰۷ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۱/۳۰ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۶۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۲۱۴/ش۴م۶۳ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۹۲-۸۰-۱ 
 


کتاب معادلات جبری

دانلود کتاب

کتاب معادلات جبری

معادلات جبری 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : شریک – همایوانتشاریک – فردوس 
رده دیویی : ۵۱۱.۳۳۰۷ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۱/۳۰ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۶۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۲۱۴/ش۴م۶۳ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۹۲-۳۷-۲ 
 


کتاب معادلات جبری

دانلود کتاب

کتاب معادلات جبری

معادلات جبری 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : شریک – همایوانتشاریک – فردوس 
رده دیویی : ۵۱۱.۳۳۰۷ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۱/۳۰ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۶۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۲۱۴/ش۴م۶۳۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۹۲-۴۲-۹ 
 


کتاب معادلات جبری

دانلود کتاب

کتاب معادلات جبری

معادلات جبری 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : شریک – همایوانتشاریک – فردوس 
رده دیویی : ۵۱۱.۳۳۰۷ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۱/۳۰ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۶۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۲۱۴/ش۴م۶۳۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۹۲-۳۶-۴ 
 


کتاب معادلات جبری

دانلود کتاب

کتاب معادلات جبری

معادلات جبری 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : شریک – همایوانتشاریک – فردوس 
رده دیویی : ۵۱۱.۳۳۰۷ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۱/۳۰ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۶۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۲۱۴/ش۴م۶ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۹۲-۲۳-۲ 
 


کتاب معادلات جبری

دانلود کتاب

کتاب معادلات جبری

معادلات جبری 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : شریک – همایوانتشاریک – فردوس 
رده دیویی : ۵۱۱.۳۳۰۷ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۱/۲۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۶۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۲۱۴/ش۴م۶۳۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۹۲-۷۴-۷ 
 


کتاب معادلات جبری

دانلود کتاب

کتاب معادلات جبری

معادلات جبری 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : شریک – همایوانتشاریک – فردوس 
رده دیویی : ۵۱۱.۳۳۰۷ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۱/۲۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۶۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۲۱۴/ش۴م۶۳۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۹۲-۱۰-۰ 
 


کتاب معادلات به روایت تصویر

دانلود کتاب

کتاب معادلات به روایت تصویر

معادلات به روایت تصویر 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۱۵. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۶/۱۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۴۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۶۴-۰۳۰-۲ 
 
کتاب حاضر در سه فصل با این عناوین به طبع رسیده است۱ چند پیرامون رسم نمودار, ۲ـ معادلات حقیقی به روایت تصویر, ۳ـ گزیده‌ای از تابلوهای نمایشگاه ریاضی و هنر .


کتاب معادلات انتگرال

دانلود کتاب

کتاب معادلات انتگرال

معادلات انتگرال 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۸/۳۰ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۵۱۵.۴۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۴۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۸۱۱-۲۶-۴ 
 


کتاب معادشناسی در قرآن کریم

دانلود کتاب

کتاب معادشناسی در قرآن کریم

معادشناسی در قرآن کریم 
به اهتمام : بیستونی – صفورابیستونی – زهرابیستونی – آسیه 
نویسنده کتاب :  
محل انتشار : تهران 
باهمکاری : اسدی‌گرمارودی – اسدالله 
رده دیویی : ۲۹۷.۱۵۹ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ 
قطع کتاب : جیبی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۱۳۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : BP۱۰۴/م۵۷ب۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۸۳۹۹-۱۲-۳ 
 
جلد دوم از کتابچه‌های تفسیر موضوعی قرآن نیز به موضوع معاد شناسی و به مباحثی از این قبیل اختصاص یافته است: ‘دلایل دوگانه معاد’, ‘ابر و باران عامل حیات زمین و رویش گیاهان’, ‘روز قیامت اعمال مردم تجسم عینی می‌یابد’, ‘چیستی لقائ‌الله’, ‘معاد جسمانی’ و ‘رستگاری بزرگ تقوا پیشگان’.


کتاب معادشناسی در قرآن کریم

دانلود کتاب

کتاب معادشناسی در قرآن کریم

معادشناسی در قرآن کریم 
باهمکاری : اسدی‌گرمارودی – اسدالله 
نویسنده کتاب :  
محل انتشار : تهران 
به اهتمام : بیستونی – صفورابیستونی – زهرابیستونی – آسیه 
رده دیویی : ۲۹۷.۱۵۹ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ 
قطع کتاب : جیبی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۱۳۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : BP۱۰۴/م۵۷ب۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۸۳۹۹-۱۱-۵ 
 
جلد اول از مجموعه تفسیرهای قرآنی در ارتباط با شناخت معاد و تاثیر رفتاری اعتقاد به معاد, در زندگی فردی و اجتماعی است برخی مباحث کتاب عبارت‌اند از: ‘معاد در عالم جنبی’, ‘در عالم معاد’, ‘تفسیر سازی زیبای قرآن کریم درباره‌ی معاد’ و ‘معاد تجلی گاه ارزش‌های واقعی’.


کتاب معادشناسی

دانلود کتاب

کتاب معادشناسی

معادشناسی 
محل انتشار : مشهد 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۲۹۷.۴۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۸/۱۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۳۴۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : BP۲۲۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۱۰ 
شماره منوع جلد کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۰۴۳۹-۱-۸ 
 


کتاب معادشناسی

دانلود کتاب

کتاب معادشناسی

معادشناسی 
محل انتشار : مشهد 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۲۹۷.۴۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۲/۰۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۳۲۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : BP۲۲۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
شماره منوع جلد کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 


کتاب معادشناسی

دانلود کتاب

کتاب معادشناسی

معادشناسی 
محل انتشار : مشهد 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۲۹۷.۴۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۲/۰۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۳۷۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : BP۲۲۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
شماره منوع جلد کتاب : ۵ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۵۳۳-۲۵-۶ 
 


کتاب معادشناسی

دانلود کتاب

کتاب معادشناسی

معادشناسی 
محل انتشار : مشهد 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۲۹۷.۴۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۲/۰۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۳۲۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : BP۲۲۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
شماره منوع جلد کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۵۳۳-۲۴-۸ 
 


کتاب معادشناسی

دانلود کتاب

کتاب معادشناسی

معادشناسی 
محل انتشار : مشهد 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۲۹۷.۴۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۲/۲۶ 
نوع جلد کتاب : گالینگر 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۳۲۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : BP۲۲۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
شماره منوع جلد کتاب : ۷ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۵۳۳-۳۷-X 
نویسنده کتاب :  
 


کتاب معادشناسی

دانلود کتاب

کتاب معادشناسی

معادشناسی 
محل انتشار : مشهد 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۲۹۷.۴۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ 
نوع جلد کتاب : گالینگر 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۳۲۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : BP۲۲۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
شماره منوع جلد کتاب : ۷ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۵۳۳-۰۸-۶ 
 

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد