خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب معماری: فرم, فضا و نظم

دانلود کتاب

کتاب معماری: فرم, فضا و نظم

معماری: فرم, فضا و نظم 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۱۱/۲۵ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : خشتی 
رده دیویی : ۷۲۹.۲۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۹۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۰۳-۴۰۰۱-۴ 
 


کتاب معماری عملکرد و نتایج به روش KPA/KRA

دانلود کتاب

کتاب معماری عملکرد و نتایج به روش KPA/KRA

معماری عملکرد و نتایج به روش KPA/KRA 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۶۵۸.۰۰۷ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۲/۱۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۱۵۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : HD۳۰/۴/د۹م۶ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۴۲۶۶-۱-۲ 
 
این کتاب دارای سه فصل است’ نهانی فرد قوه‌ای است که موجب تحریک به انجام کاری می‌شود یا به عبارتی کارآیی یا بهره‌وری تغییر یابد)’ .فعال سازی استعداد افراد از راه مشاوره و تیم سازی ‘(در این فصل سعی بر آن است که طرق مختلف مشاوره دادن به زیر مجموعه سازمان برای مدیران تشریح شود)’ .تمرینات عملی به روش ‘KPA/KRA (در این فصل به وسیله جداول و برگه‌های سنجش راهنمایی‌هایی برای مدیران به منظور سنجش فراهم آمده است) .


کتاب معماری طراحی و پیاده‌سازی سیستمهای کامپیوتری Power و Power PC

دانلود کتاب

کتاب معماری طراحی و پیاده‌سازی سیستمهای کامپیوتری Power و Power PC

معماری طراحی و پیاده‌سازی سیستمهای کامپیوتری Power و Power PC 
مترجم کتاب : نادری – مجیدمیارنعیمی – حسین 
نویسنده کتاب : وایس – شلومواسمیت – جیمزادوارد 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۰/۱۹ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۰۰۴.۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۴۳۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : ۷۶ QA/۸/پ۲و۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۴۵۴-۴۶۷-۶ 
 
در این کتاب مطالب متعددی درباره معماری و پیاده‌سازی کامپیوترهای با دستور العمل‌های کاهش یافته یا ‘RISC’ عرضه گردیده است. فصل اول شامل مروری بر مفاهیم معماری کامپیوترهای جدید است در فصل ۲ معماری POWER بررسی شده است. فصل‌های ۳ تا ۵ به اولین پیاده‌سازی این معماری به نام ۱ POWER که در مدل ۵۶۰ از سیستم IBM RS/600 مورد استفاده قرار گرفته اختصاص دارد. عناوین دیگر فصل‌ها عبارت است از: ۲ POWER: نسل بعدی’, ‘معماری POWER PC’, ‘پیاده سازی سیستم‌های ۶ POWER PC.1’, ‘چند پردازندگی در POWER PC’, ‘سازمان سیستم: سیستم حافظه و ورودی/ خروجی’ و ‘پردازنده‌های POWER PC و ALPHAA 21064: دو پردازنده .’RISC


کتاب معماری سیستمهای کامپیوتری

دانلود کتاب

کتاب معماری سیستمهای کامپیوتری

معماری سیستمهای کامپیوتری 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۲/۰۸ 
محل انتشار : مشهد 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۰۰۴.۲۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۵۱۶ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۷۶/۹/ک۲۴م۲ ۱۳۷۶ 
نوبت چاپ کتاب : ۹ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۳۴۲-۰۲-۷ 
 


کتاب معماری سیستمهای کامپیوتری

دانلود کتاب

کتاب معماری سیستمهای کامپیوتری

معماری سیستمهای کامپیوتری 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۹/۲۱ 
محل انتشار : مشهد 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۰۰۴.۲۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۵۱۶ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۷۶/۹/ک۲۴م۲ ۱۳۷۶ 
نوبت چاپ کتاب : ۸ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۳۴۲-۰۲-۷ 
 


کتاب معماری سیستمهای کامپیوتری

دانلود کتاب

کتاب معماری سیستمهای کامپیوتری

معماری سیستمهای کامپیوتری 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۲/۰۲ 
محل انتشار : مشهد 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۰۰۴.۲۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۵۲۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۷۶/۹/ک۲۴م۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۷ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۳۴۲-۰۲-۷ 
 


کتاب معماری سیستمهای کامپیوتری

دانلود کتاب

کتاب معماری سیستمهای کامپیوتری

معماری سیستمهای کامپیوتری 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۷/۰۵ 
محل انتشار : مشهد 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۰۰۴.۲۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۵۲۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۷۶/۹/ک۲۴م۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۳۴۲-۰۲-۷ 
 


کتاب معماری سیستمهای کامپیوتری

دانلود کتاب

کتاب معماری سیستمهای کامپیوتری

معماری سیستمهای کامپیوتری 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲ 
محل انتشار : مشهد 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۰۰۴.۲۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۵۲۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۷۶/۹/ک۲۴م۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۳۴۲-۰۲-۷ 
 


کتاب معماری سیستمهای کامپیوتری

دانلود کتاب

کتاب معماری سیستمهای کامپیوتری

معماری سیستمهای کامپیوتری 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۸/۱۱ 
محل انتشار : مشهد 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۰۰۴.۲۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۵۲۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۷۶/۹/ک۲۴م۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۳۰۵۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۳۴۲-۰۲-۷ 
 


کتاب معماری سیستمهای کامپیوتری

دانلود کتاب

کتاب معماری سیستمهای کامپیوتری

معماری سیستمهای کامپیوتری 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
محل انتشار : تهران 
ویراستار :مهران اخباریفر 
رده دیویی : ۰۰۴.۲۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۶۲۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : انگلیسی 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۴۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۰۱-۰۷۶۴-۶ 
 


کتاب معماری سلطانیه در گذرگاه هنر

دانلود کتاب

کتاب معماری سلطانیه در گذرگاه هنر

معماری سلطانیه در گذرگاه هنر 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۹۵۵.۳۴۴۳ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۴/۱۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۲۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۷۲۲-۲۵-X 
 
‘گنبد سلطانیه ‘آرامگاه سلطان محمد خدابنده اولجایتو, در نزدیکی زنجان, یکی از آثار معماری مشهور عصر ایلخانان مغول ایران است .نویسنده در این کتاب با جست و جو در متون تاریخی و سفرنامه‌ها, تاریخچه‌ای از بنای مذکور به دست می‌دهد و در پی آن با استناد به اسناد و مدارک باستان شناسی و معماری, جنبه‌های معماری این بنا را باز می‌شناساند .در فصل اول توصیفی از موقعیت و ویژگی‌های جغرافیایی شهر سلطانیه (چمن سلطانیه) ارائه می‌شود .در فصل دوم, نویسنده گزارش‌ها و مطالبی از منابع مختلف تاریخی درباره این بنا ذکر می‌کند .در فصل سوم خلاصه ‘گزارش حفاری در گنبد سلطانیه ‘فراهم می‌آید .این حفاری در سال ۱۳۶۶به منظور مطالعه در باب ورودی‌های اصلی گنبد و تعیین کف اصلی صورت گرفته است .در این گزارش همچنین به پیشینه تاریخی منطقه سلطانیه و وجه تسمیه آن اشاره می‌شود و در بخشی از آن نیز, ضمن بررسی ساختمان‌ها و اجزای تشکیل دهنده ‘سلطانیه’, قسمت‌های مختلف این گنبد معرفی می‌شود .بررسی چگونگی ‘ارتباط طبقات در بنای سلطانیه ‘و توصیف ‘تزئینات گنبد سلطانیه ‘(تزئینات آجری, گچی, کاشی کاری, رنگ و نقاشی, سنگی) محتوای فصل بعدی کتاب را تشکیل می دهد .موضوع فصل ششم ‘بررسی مسائل ایستایی در گنبد سلطانیه’است .در فصل هفتم کتیبه‌های گنبد سلطانیه بررسی می‌شود . کتاب با نتیجه‌گیری, بررسی علایم, حجاران در سلطانیه, تحلیل سازه‌ای گنبد سلطانیه و فهرست ماخذ به پایان می‌رسد .مطالب کتاب با عکس‌ها, طرح‌ها و پلان‌های متعدد همراه است .


کتاب معماری, رنگ و انسان

دانلود کتاب

کتاب معماری, رنگ و انسان

معماری, رنگ و انسان 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۷۲۱. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۵/۰۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۸۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۲۶۸-۰۱-۷ 
 
در این نوشتار, اطلاعاتی درباره دو عنصر ‘سنگ ‘و ‘نور ‘فراهم آمده, ضمن آن که تاثیر و کاربرد آن در علم معماری بررسی و تبیین شده است .از جمله مباحث کتاب عبارت‌اند از’ ‘نور و رنگ, ‘نور و معماری’, ‘دمای رنگ, ‘فیزیک رنگ’, نحوه انتخاب رنگ در فضاها’, ‘روانشناسی عملکردی رنگ‌ها’, ‘سازواری اشکال هندسی و رنگ‌ها’, ‘تاثیر و تاثر رنگ‌ها بر انسان’, ‘کنتراست رنگ‌ها ‘و ‘عوامل و اثرات رنگ .’


کتاب معماری در دارالخلافه ناصری: سنت و تجدد در معماری معاصر تهران

دانلود کتاب

کتاب معماری در دارالخلافه ناصری: سنت و تجدد در معماری معاصر تهران

معماری در دارالخلافه ناصری: سنت و تجدد در معماری معاصر تهران 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۷۲۰.۹۵۵۱۲۲۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۳/۲۰ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۲۶۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : ۱۴۸۷ NA/ت۹ق۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۱۳۶-۲۵-۰ 
 
در این کتاب مسائل و عواملی که بر معماری تهران در دوره سلطنت ناصرالدین شاه تاثیرگذار بوده, تجزیه و تحلیل شده است. در این تحلیل‌ها به دو مقوله سنت و نوگرایی و گذار از جهان سنت به جهان مدرن توجه شده است. ‘کتاب حاضر در چهار فصل تدوین شده: فصل اول, سابقه تاریخی موضوع است. در این فصل اهمیت موضوع دو مقوله سنت و تجدد, تشریح و تبیین گردیده است. در فصل دوم, ابتدا تحولات نظامی, سیاسی, اجتماعی و هنری که در اثر مواجهه با جهان مدرن در ارکان تمدن ما به وجود آمده عنوان شده, سپس وضعیت اجتماعی و کالبدی شهر تهران در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه تبیین و در پی آن نظرگاه‌های مختلف در مورد تحولات معماری تهران در عصر ناصری مطرح گردیده است. فصل سوم مشخصا به معماری تهران و تحولات به وجود آمده در عصر ناصری اختصاص دارد. در این فصل, این تحولات در مورد بافت شهری تهران, مجموعه کاخ گلستان و سپهسالار و سه ساختمان مهم این دوره تجزیه و تحلیل شده است. خلاصه و نتایج مباحث عنوان شده و پیشنهادات برای مطالعات بعدی, آخرین فصل کتاب است’.


کتاب معماری در آزمون کاردانی پیوسته: قابل استفاده برای رشته‌های فنی حرفه‌ای ـ کاردانش مطابق با آخرین …

دانلود کتاب

کتاب معماری در آزمون کاردانی پیوسته: قابل استفاده برای رشته‌های فنی حرفه‌ای ـ کاردانش مطابق با آخرین …

معماری در آزمون کاردانی پیوسته: قابل استفاده برای رشته‌های فنی حرفه‌ای ـ کاردانش مطابق با آخرین ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۷۲۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۳/۰۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۳۳۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : NA۲۲۴۷/ب۲ک۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۸۸۲-۸۶-۹ 
 


کتاب معماری در آزمون کاردانی پیوسته: قابل استفاده برای رشته‌های فنی حرفه‌ای ـ کاردانش مطابق با آخرین …

دانلود کتاب

کتاب معماری در آزمون کاردانی پیوسته: قابل استفاده برای رشته‌های فنی حرفه‌ای ـ کاردانش مطابق با آخرین …

معماری در آزمون کاردانی پیوسته: قابل استفاده برای رشته‌های فنی حرفه‌ای ـ کاردانش مطابق با آخرین ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۷۲۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۲/۲۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۳۷۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : NA۲۲۴۷/ب۲ک۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۸۸۲-۸۵-۰ 
 


کتاب معماری چیست

دانلود کتاب

کتاب معماری چیست

معماری چیست 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۷۲۰.۱ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۱۰/۰۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۳۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۴۳۰-۸۱۴-X 
 
آن چه در این نوشتار به طبع رسیده متن سخنرانی محمد بهشتی در باره جنبه‌های مختلف معماری است .برخی مضامین سخنرانی بدین قرار است :مفهوم معماری, سلسله مراتب بناها, زیبایی شناسی در معماری, تفاوت معماری و ساختمان سازی و حیات دراماتیک و تاثیر آن در معماری .


کتاب معماری جهان اسلام (تاریخ و مفهوم اجتماعی آن)

دانلود کتاب

کتاب معماری جهان اسلام (تاریخ و مفهوم اجتماعی آن)

معماری جهان اسلام (تاریخ و مفهوم اجتماعی آن) 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : گروبه – ارنست… [و دیگران] – 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۲/۰۲ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رحلی 
رده دیویی : ۷۲۰.۹۱۷۶۷۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۹۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۲۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۹۹۶-۴۴-۹ 
 
‘معماری جهان اسلام ‘در زمینه تاریخ, و مفهوم اجتماعی معماری در اسلام ذیل دو بخش سازمان یافته است .بخش نخست شامل هفت مقاله از اندیشمندان غیر ایرانی است که با تصاویر و طراحی‌های معماری قدیم اسلامی تدوین شده است .در بخش دوم, آثار و بناهای اسلامی در کشورهای مختلف به گونه مصور و رنگی معرفی شده است .برخی از این کشورها عبارت‌اند از :عربستان, اسپانیا, عراق, ایران, آفریقا, خاور دور, لبنان, سوریه, ترکیه و مصر .عناوین مقالات کتاب از این قرار است’ :معماری اسلامی چیست/ ارنست گرویه’ ;’الله و ابدیت : مساجد, مدارس و مقابر/ جیمز دیکی’ ;’معماری قدرت :کاخ‌ها, ارک‌ها و قلعه‌ها/ الگ گرابر’ ;’تجارت و سیاحت :بازارها و کاروانسراها/ الینور سیمز’ ;’معماران, استاد کاران و بنایان :مصالح و فنون/ رانلد لیوکاک’ ;’عناصر تزیین :سطح, نقش و نور/ دالو جونز ;’و ‘معماری بومی :خانه و جامعه/ گای پیتر بریج .’


کتاب معماری جغد: مجموعه شعر

دانلود کتاب

کتاب معماری جغد: مجموعه شعر

معماری جغد: مجموعه شعر 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۱.۶۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۹/۲۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۶۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PIR۸۲۲۳/ی۴۴۶۷م۶ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۳۸۸۵-۲-۴ 
 


کتاب معماری: تاریخچه معماری ـ رنگ‌شناسی (کاردانی به کارشناسی)

دانلود کتاب

کتاب معماری: تاریخچه معماری ـ رنگ‌شناسی (کاردانی به کارشناسی)

معماری: تاریخچه معماری ـ رنگ‌شناسی (کاردانی به کارشناسی) 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۷۲۰. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۰/۲۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۴۱۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : NA۲۵۰۰/پ۹م۶ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۴-۲۷۶-۹ 
 


کتاب معماری: تاریخچه معماری ـ رنگ‌شناسی (کاردانی به کارشناسی)

دانلود کتاب

کتاب معماری: تاریخچه معماری ـ رنگ‌شناسی (کاردانی به کارشناسی)

معماری: تاریخچه معماری ـ رنگ‌شناسی (کاردانی به کارشناسی) 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۷۲۰. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۳/۲۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۴۱۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : NA۲۵۰۰/پ۹م۶ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۴-۲۷۶-۹ 
 

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد