خرید اینترنتی کتاب


جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب اگر دست‌ها به آسمان بلند می‌شد

دانلود کتاب

کتاب اگر دست‌ها به آسمان بلند می‌شد

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۲۴ 
رده دیویی : ۲۹۷.۹۳ 
شابک : ۹۶۴-۳۴۸-۳۸۵-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : خشتی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :شهرام شفیعی 
نقاش : صلواتیان – محمدحسین 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب شمشیرهای مانده در غلاف

دانلود کتاب

کتاب شمشیرهای مانده در غلاف

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۲۴ 
رده دیویی : ۲۹۷.۹۳ 
شابک : ۹۶۴-۳۴۸-۳۸۳-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : خشتی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :شهرام شفیعی 
نقاش : صلواتیان – محمدحسین 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب بخوان … بخوان …

دانلود کتاب

کتاب بخوان … بخوان …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۲۴ 
رده دیویی : ۲۹۷.۹۳ 
شابک : ۹۶۴-۳۴۸-۳۸۰-۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : خشتی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :شهرام شفیعی 
نقاش : صلواتیان – محمدحسین 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب حقوق تعاون: شرکتهای تعاونی در قانون ۱۳۷۰: با تجدید نظر کامل و اضافات بر اساس قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۷ …

دانلود کتاب

کتاب حقوق تعاون: شرکتهای تعاونی در قانون ۱۳۷۰: با تجدید نظر کامل و اضافات بر اساس قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۷ …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۲۸۲ 
رده دیویی : ۳۴۶.۵۵۰۶۶۸ 
شابک : ۹۶۴-۰۳-۴۹۷۷-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب گلچین احمدی: مدایح و مراثی ائمه اطهار (ع) به ضمیمه سوگنامه محرم

دانلود کتاب

کتاب گلچین احمدی: مدایح و مراثی ائمه اطهار (ع) به ضمیمه سوگنامه محرم

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲۵ 
تعداد صفحه : ۲۸۸ 
رده دیویی : ۸fa۱.۰۵۱۶۲ 
شابک : ۹۶۴-۶۸۶۳-۱۸-۳ 
نوع اثر : شعر 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : قم 
شاعر : احمدی‌گورجی – ذبیح‌الله 
 

کتاب در اوج تنهائی

دانلود کتاب

کتاب در اوج تنهائی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۲ 
تعداد صفحه : ۱۳۴ 
رده دیویی : ۲۹۷.۴۶۲ 
شابک : ۹۶۴-۹۲۹۲۳-۴-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب ۱۱۰ سوال از استاد مرتضی مطهری قدس سره

دانلود کتاب

کتاب ۱۱۰ سوال از استاد مرتضی مطهری قدس سره

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۳۳۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۰ 
تعداد صفحه : ۲۲۴ 
رده دیویی : ۲۹۷.۹۹۸ 
شابک : ۹۶۴-۵۹۱۲-۱۲-۱ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : عربی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : قم 
ویراستار :محمدحسن استادی‌مقدم 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب ‘دوست و دشمن’ در شعر فارسی ‘مشاعره’

دانلود کتاب

کتاب ‘دوست و دشمن’ در شعر فارسی ‘مشاعره’

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۲۴ 
رده دیویی : ۸fa۱.۰۰۸۳۵۳ 
شابک : ۹۶۴-۵۵۱۰-۷۶-۷ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 
دفتر حاضر شامل اشعاری است با موضوع ‘دوست’ و ‘دشمن’ که به ترتیب حروف الفبایی، به منظور مسابقه‌ی مشاعره، از شاعران مختلف گرد‌آوری شده است.

کتاب همه چیز با خدا ممکن است

دانلود کتاب

کتاب همه چیز با خدا ممکن است

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۴۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۷ 
تعداد صفحه : ۱۲۰ 
رده دیویی : ۱۵۸.۱ 
شابک : ۹۶۴-۶۳۲۲-۲۱-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
ویراستار :فریبا نوری 
 

کتاب مطالعات تلفیقی سند راهبرد توسعه نظام جامع تربیت بدنی و ورزش (چکیده)

دانلود کتاب

کتاب مطالعات تلفیقی سند راهبرد توسعه نظام جامع تربیت بدنی و ورزش (چکیده)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۲۴ 
رده دیویی : ۷۹۶.۰۹۵۵ 
شابک : ۹۶۴-۸۳۹۲-۲۸-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
 
مجموعه‌ی حاضر، شامل اسناد پشتیبان نظام جامع ورزش و حاوی مطالعات پژوهشی ورزش‌های پرورشی، همگانی، قهرمانی و حرفه‌ای و مولفه‌های پشتیبانی منابع مالی، انسانی، حقوقی، نهادها، ICT (توسعه فناوری ارتباطات)، استاندارد و ارزیابی، زیرساخت‌ها، تجهیزات، مدیریت و برنامه‌ریزی است که با مطالعه‌ی تطبیقی وضعیت ورزش بیش از ۳۰ کشور جهان به دست آمده است.

کتاب مثنوی معنوی

دانلود کتاب

کتاب مثنوی معنوی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۰۴۰ 
رده دیویی : ۸fa۱.۳۱ 
شابک : ۹۶۴-۸۷۹۹-۱۴-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : مولوی – جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد 
 

کتاب سیره‌ی آفتاب

دانلود کتاب

کتاب سیره‌ی آفتاب

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۴۲۴ 
رده دیویی : ۸fa۱.۶۲ 
شابک : ۹۶۴-۵۷۷۲-۲۳-۰ 
نوع اثر : شعر 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شاعر : سلطانی – امان‌الله 
 
در این دفتر، برخی سخنان امام علی (ع)، همچون نامه‌ی امام به مالک شتر، نامه‌ی امام به فرزندش امام حسن (ع) و برخی کلمات قصار وی، در قالب مثنوی و غزل به نظم کشیده شده است.

کتاب هستی ناایمن

دانلود کتاب

کتاب هستی ناایمن

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۳۳۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۷۰ 
رده دیویی : ۸fa۳.۶۲ 
شابک : ۹۶۴-۷۵۱۴-۶۶-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 
‘ماجرای این رمان درباره‌ی یک موضوع ناگفته شکل گرفته و به تدریج هم حول پنجمین نکته‌ی پنهان تکوین یافته است تا خواننده را به کشف موقعیت‌های مختلف و نتیجه‌گیری‌های متفاوتی درباره‌ی همین ناگفته بکشاند. همه‌ی شگرد نویسنده هم برای ترغیب خواننده به کشف همین موقعیت است: کشف موقعیت‌ سیاسی اجتماعی و فرهنگی تاریخی مرتبط با او’.

کتاب راهنمای کامل دروس سال دوم راهنمایی، پاسخ به کلیه‌ی پرسش‌ها، حل تمرین‌های کتاب و ارائه‌ی پرسش‌های متن کتاب‌های: زبان …

دانلود کتاب

کتاب راهنمای کامل دروس سال دوم راهنمایی، پاسخ به کلیه‌ی پرسش‌ها، حل تمرین‌های کتاب و ارائه‌ی پرسش‌های متن کتاب‌های: زبان …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۷۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۵۵۲ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۶۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۱۸-۰۸۸-۷ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : ملکی – الهه 
نویسنده کتاب : رضاعلی – مجید 
نویسنده کتاب : داودزاده – نجم‌السادات 
نویسنده کتاب : موسی‌زاده – سارا 
نویسنده کتاب : جوادزاده‌مقدم – سعید 
نویسنده کتاب : عین‌آبادی – حجت‌الله 
نویسنده کتاب : عشریه – حسین 
 

کتاب بی‌نقاب: وب‌نوشت (۲) یادداشتهای شخصی سیدمحمدعلی ابطحی

دانلود کتاب

کتاب بی‌نقاب: وب‌نوشت (۲) یادداشتهای شخصی سیدمحمدعلی ابطحی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۱۲۵۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۴۲ 
رده دیویی : ۹۵۵.۰۸۴۴۰۹۲ 
شابک : ۹۶۴-۹۵۵۴۳-۳-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 
این مجموعه، متضمن مطالبی است که نگارنده در شش ماهه‌ی دوم سایت شخصی خود ـ وب نوشت ـ آورده است، مطالب حاضر مربوط به وقایع و جریانات سیاسی کشور، مسائل منطقه‌ای و جهانی، خاطرات گوناگون و نظایر آن است که به تاریخ پنجم خرداد ۱۳۸۳ با نوشته‌ای از ‘احمد بورقانی’ درباره‌ی عملکرد مجلس ششم، آغاز می‌شود، و سرانجام، با گزارشی از نگارنده در خصوص فعالیت یک ساله‌ی سایت وب نوشت خاتمه می‌یابد.

کتاب ریاضی عمومی ۲

دانلود کتاب

کتاب ریاضی عمومی ۲

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۱۵۵۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۴۱۶ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۹۵۸۷۴-۸-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
ویراستار :محسن ضیامنش 
 

کتاب فتوشاپ ۸

دانلود کتاب

کتاب فتوشاپ ۸

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۸۰ 
رده دیویی : ۰۰۶.۶۸۶۹ 
شابک : ۹۶۴-۶۹۶۵-۷۰-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب عیسی مسیح (پادشاه آسمان‌ها)

دانلود کتاب

کتاب عیسی مسیح (پادشاه آسمان‌ها)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۸ 
رده دیویی : ۲۳۲.۹۰۱ 
شابک : ۹۶۴-۹۵۴۱۴-۱-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
ویراستار :منا زمان‌آبادی 
 
نگارنده در این کتابچه با استناد به آیات، روایات و شواهد معتبر، سعی در معرفی حضرت عیسی مسیح (ع) دارد. به زعم نگارنده ‘در کتاب حاضر با بیان شواهد نشان خواهم داد که بالاترین مقام برای هر بنی آدمی بندگی خداوند سبحان است و طرح مسائلی چون فرزند خداوند نه تنها شأن و رتبه‌ی انسانی را بالا نمی‌برد، بلکه با ایجاد شبهات باعث تنزل مقام عالی انسان می‌شود’.

کتاب سیری در زندگانی حضرت محمد (ص) (منجی عالم بشریت)

دانلود کتاب

کتاب سیری در زندگانی حضرت محمد (ص) (منجی عالم بشریت)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۹۲ 
رده دیویی : ۲۹۷.۹۳ 
شابک : ۹۶۴-۶۶۵۱-۵۱-۸ 
نوع اثر : تالیف و ترجمه 
زبان کتاب : فارسی/عربی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 
در این مجلد از مجموعه زندگانی چهارده معصوم (ع)، این موضوعات، درباره‌ی حضرت محمد (ص) درج گردیده است: تولد پیامبر، تاریخ بعثت، هجرت پیامبر، جنگ‌های وی با مشرکان و اندرزهایی از رسول خدا (ص).

کتاب مقدمه‌ای بر صنعت نمایشگاهی

دانلود کتاب

کتاب مقدمه‌ای بر صنعت نمایشگاهی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۱۲ 
رده دیویی : ۶۰۷.۳۴ 
شابک : ۹۶۴-۹۳۷۱۰-۹-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 
نگارنده در کتاب کوشیده است تا ضمن بررسی ریشه‌ی لغوی واژگان مصطلح در خصوص ‘نمایشگاه’، ‘و تعاریف مختلف به تاریخچه و فرایند شکل‌گیری نمایشگاه در جهان و ایران و تقسیم‌بندی موجود، در خصوص انواع نمایشگاه‌ها اشاره کرده، سپس نقش، جایگاه و اهمیت صنعت نمایشگاهی در جهان امروز، نیز جایگاه فعالیت‌های تحقیق و توسعه در این صنعت را تبیین نموده است. فرهنگ اصطلاحات نمایشگاهی به زبان انگلیسی، در پایان کتاب آورده شده است.

Page 10 of 4,126« First...89101112...203040...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد