خرید اینترنتی کتاب


جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب مجموعه پانصد پرسش چهارگزینه‌ای حقوق جزا و جرم‌شناسی و پاسخ‌های آن (حقوق جزای عمومی)

دانلود کتاب

کتاب مجموعه پانصد پرسش چهارگزینه‌ای حقوق جزا و جرم‌شناسی و پاسخ‌های آن (حقوق جزای عمومی)

مجموعه پانصد پرسش چهارگزینه‌ای حقوق جزا و جرم‌شناسی و پاسخ‌های آن (حقوق جزای عمومی) 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۴۵. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۴/۱۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۱۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۱۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۳۶۱-۶۲-۵ 
 


کتاب مجموعه آزمونهای طبقه‌بندی شده حقوق (۶) متون فقه شامل: سوالات چهارگزینه‌ای و تشریحی متون فقه …

دانلود کتاب

کتاب مجموعه آزمونهای طبقه‌بندی شده حقوق (۶) متون فقه شامل: سوالات چهارگزینه‌ای و تشریحی متون فقه …

مجموعه آزمونهای طبقه‌بندی شده حقوق (6) متون فقه شامل: سوالات چهارگزینه‌ای و تشریحی متون فقه ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۴۰. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۸/۱۰ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۴۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۹۹۷-۶۷-۴ 
 


کتاب مجموعه آزمون‌های طبقه‌بندی شده حقوق (۶) آزمون متون فقه شامل: سوالات چهارگزینه‌ای و تشریحی متون فقه .

دانلود کتاب

کتاب مجموعه آزمون‌های طبقه‌بندی شده حقوق (۶) آزمون متون فقه شامل: سوالات چهارگزینه‌ای و تشریحی متون فقه .

مجموعه آزمون‌های طبقه‌بندی شده حقوق (6) آزمون متون فقه شامل: سوالات چهارگزینه‌ای و تشریحی متون فقه . 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۴۰. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۸/۳۰ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۷۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۹۹۷-۶۷-۴ 
 


کتاب مجموعه آزمونهای طبقه‌بندی شده حقوق (۵) کارشناسی ارشد حقوق خصوصی شامل سئوالات چهارگزینه‌ای ….

دانلود کتاب

کتاب مجموعه آزمونهای طبقه‌بندی شده حقوق (۵) کارشناسی ارشد حقوق خصوصی شامل سئوالات چهارگزینه‌ای ….

مجموعه آزمونهای طبقه‌بندی شده حقوق (5) کارشناسی ارشد حقوق خصوصی شامل سئوالات چهارگزینه‌ای .... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۴۰.۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۹/۲۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۷۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۹۹۷-۷۳-۹ 
 


کتاب مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای مهارت خیاطی

دانلود کتاب

کتاب مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای مهارت خیاطی

مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای مهارت خیاطی 
محل انتشار : زنجان 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۶۴۶.۴۰۰۷ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۹/۱۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۸۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : TT۵۰۸/ش۸م۳ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۸۰۷۰-۰۱-۶ 
 


کتاب مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای کتاب درآمدی بر جامعه‌شناسی: همراه با پاسخهای تشریحی

دانلود کتاب

کتاب مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای کتاب درآمدی بر جامعه‌شناسی: همراه با پاسخهای تشریحی

مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای کتاب درآمدی بر جامعه‌شناسی: همراه با پاسخهای تشریحی 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
محل انتشار : قم 
تدوین : فتح‌زاده‌قریبه – حیدر 
رده دیویی : ۳۰۱.۰۹ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۲/۲۵ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۲۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LC۵۸۰۸/ف‌لا۹ک۸۶۷۴۲۷ 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۵۰-۶۰-۲ 
 


کتاب مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای کتاب درآمدی بر جامعه‌شناسی: همراه با پاسخهای تشریحی

دانلود کتاب

کتاب مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای کتاب درآمدی بر جامعه‌شناسی: همراه با پاسخهای تشریحی

مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای کتاب درآمدی بر جامعه‌شناسی: همراه با پاسخهای تشریحی 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
محل انتشار : قم 
تدوین : فتح‌زاده‌قریبه – حیدر 
رده دیویی : ۳۰۱.۰۹ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۳/۲۶ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۲۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LC۵۸۰۸/ف‌لا۹ک۸۶۷۴۲۷ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۵۰-۶۰-۲ 
 


کتاب مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای کاردانی به کارشناسی گرافیک

دانلود کتاب

کتاب مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای کاردانی به کارشناسی گرافیک

مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای کاردانی به کارشناسی گرافیک 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۷۶۰. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۴۸۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۲۳۵۳/ع۱۷۷م۳ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۴۶۷۶-۵-۳ 
 


کتاب مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای کاردانی به کارشناسی کامپیوتر

دانلود کتاب

کتاب مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای کاردانی به کارشناسی کامپیوتر

مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای کاردانی به کارشناسی کامپیوتر 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۳/۲۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۳۸۲ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۲۳۵۳/ر۵۳۳م۲۷ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۴۶۷۶-۲-۹ 
 


کتاب مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای کاردانی به کارشناسی ساختمان

دانلود کتاب

کتاب مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای کاردانی به کارشناسی ساختمان

مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای کاردانی به کارشناسی ساختمان 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۶۹۰. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۴/۱۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۴۸۰ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۲۳۵۳/و۵۳۵م۳ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۴۶۷۶-۱-۰ 
 


کتاب مجموعه آزمون‌های چهارگزینه‌ای زبان انگلیسی (۱) و (۲)پیش‌دانشگاهی با پاسخ تشریحی

دانلود کتاب

کتاب مجموعه آزمون‌های چهارگزینه‌ای زبان انگلیسی (۱) و (۲)پیش‌دانشگاهی با پاسخ تشریحی

مجموعه آزمون‌های چهارگزینه‌ای زبان انگلیسی (1) و (2)پیش‌دانشگاهی با پاسخ تشریحی 
محل انتشار : اصفهان 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۵. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۱۱/۱۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۶۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۲۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۰۱۶-۰۴-۲ 
 


کتاب مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور, کاربران: رشته‌های: روانشناسی, حسابدار

دانلود کتاب

کتاب مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور, کاربران: رشته‌های: روانشناسی, حسابدار

مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور, کاربران: رشته‌های: روانشناسی, حسابدار 
تهیه کننده : حبیب‌زاده – عباس 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۴/۰۳ 
محل انتشار : قم 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۱۵۰.۷۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۹۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LC۵۸۰۸/ف‌لا۱۹گ۸۲۶ 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۲۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۵۰-۳۳-۵ 
 


کتاب مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور

دانلود کتاب

کتاب مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور

مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور 
تهیه کننده : حبیب‌زاده – عباس 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ 
محل انتشار : قم 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۱۵۰. 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۹۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۵۰-۳۳-۵ 
 


کتاب مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای روان‌شناسی رشد کودکی و نوجوانی دانشگاه پیام نور: همراه با نمونه …

دانلود کتاب

کتاب مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای روان‌شناسی رشد کودکی و نوجوانی دانشگاه پیام نور: همراه با نمونه …

مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای روان‌شناسی رشد کودکی و نوجوانی دانشگاه پیام نور: همراه با نمونه ... 
تهیه کننده : حبیب‌زاده – عباس 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۲/۲۴ 
محل انتشار : قم 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۱۵۵. 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۱۲۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LC۵۸۰۸فلا۱۹ف‌لا۲۶ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۵۰-۶۱-۰ 
 


کتاب مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای دروس تخصصی کودکیاری: سراسری ـ آزاد (۷۶ـ۸۲) با پاسخ تشریحی

دانلود کتاب

کتاب مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای دروس تخصصی کودکیاری: سراسری ـ آزاد (۷۶ـ۸۲) با پاسخ تشریحی

مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای دروس تخصصی کودکیاری: سراسری ـ آزاد (76ـ82) با پاسخ تشریحی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : ثابتی – جوادثابتی – مرضیه 
رده دیویی : ۶۴۹.۱۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۴/۰۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۹۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۲۳۵۳/ث۲م۳ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۴۸۳۲-۰-۹ 
 
آن چه پیش رو دارید مجموعه‌ای از آزمونهای چهارگزینه‌ای دروس تخصصی کودکیاری دانشگاههای سراسری و آزاد از سالهای ۷۶تا ۸۲می‌باشد قابل ذکر است که پاسخ تشریحی این سوالات نیز ذکر شده است مطالب عمده این کتاب شامل پرورش خلاقیت در کودکان, زیست شناسی, بهداشت روانی, بهداشت مادر و کودک, بیماری های شایع کودکان و تغذیه و بهداشت مواد غذایی می‌باشد .


کتاب مجموعه آزمونهای استخدامی ادواری: بیش از ۳۲۰۰ پرسش و پاسخ چهارگزینه‌ای به انضمام نمونه آزمونهای برگزا

دانلود کتاب

کتاب مجموعه آزمونهای استخدامی ادواری: بیش از ۳۲۰۰ پرسش و پاسخ چهارگزینه‌ای به انضمام نمونه آزمونهای برگزا

مجموعه آزمونهای استخدامی ادواری: بیش از 3200 پرسش و پاسخ چهارگزینه‌ای به انضمام نمونه آزمونهای برگزا 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : فتح‌آبادی – عباسفرضی – سعید 
رده دیویی : ۳۵۱.۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۱/۲۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۶۴۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : JQ۱۷۸۶/ی۱۳آ۴۴۴۷ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۶۷۳-۹۷-X 
 


کتاب مجموعه آزمونهای استخدامی ادواری: بیش از ۳۲۰۰ پرسش و پاسخ چهارگزینه‌ای به انضمام نمونه آزمونهای برگزا

دانلود کتاب

کتاب مجموعه آزمونهای استخدامی ادواری: بیش از ۳۲۰۰ پرسش و پاسخ چهارگزینه‌ای به انضمام نمونه آزمونهای برگزا

مجموعه آزمونهای استخدامی ادواری: بیش از 3200 پرسش و پاسخ چهارگزینه‌ای به انضمام نمونه آزمونهای برگزا 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : فتح‌آبادی – عباسفرضی – سعید 
رده دیویی : ۳۵۱.۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۰/۲۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۶۴۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : JQ۱۷۸۶/ی۱۳آ۴۴۴۷ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۶۷۳-۹۷-X 
 


کتاب مجموع کامل آزمونهای چهارگزینه‌ای معارف اسلامی (۱) دانشگاه پیام نور: ویژه دانشجویان و دانشپذیران دانش

دانلود کتاب

کتاب مجموع کامل آزمونهای چهارگزینه‌ای معارف اسلامی (۱) دانشگاه پیام نور: ویژه دانشجویان و دانشپذیران دانش

مجموع کامل آزمونهای چهارگزینه‌ای معارف اسلامی (1) دانشگاه پیام نور: ویژه دانشجویان و دانشپذیران دانش 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۲۹۷.۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۲۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LC۵۸۰۸/ف‌لا۱۹م۵۳۴ 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۵۰-۳۵-۱ 
 


کتاب مجموع کامل آزمونهای چهارگزینه‌ای معارف اسلامی (۱) دانشگاه پیام نور: ویژه دانشجویان و …

دانلود کتاب

کتاب مجموع کامل آزمونهای چهارگزینه‌ای معارف اسلامی (۱) دانشگاه پیام نور: ویژه دانشجویان و …

مجموع کامل آزمونهای چهارگزینه‌ای معارف اسلامی (1) دانشگاه پیام نور: ویژه دانشجویان و ... 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۲۹۷.۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۲۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۴۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۵۰-۳۵-۱ 
 


کتاب مجموع کامل آزمونهای چهارگزینه‌ای معارف اسلامی (۱): دانشگاه پیام نور

دانلود کتاب

کتاب مجموع کامل آزمونهای چهارگزینه‌ای معارف اسلامی (۱): دانشگاه پیام نور

مجموع کامل آزمونهای چهارگزینه‌ای معارف اسلامی (1): دانشگاه پیام نور 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۲۹۷.۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۵/۱۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۱۲۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LC۵۸۰۸/ف‌لا۱۹م۵۳۴ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۵۰-۳۵-۱ 
 


Page 30 of 38« First...1020...2829303132...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد