خرید اینترنتی کتاب


جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب نمونه سوالات چهارگزینه‌ای مقررات ملی ساختمان: کاردانی عمران, معماری, برق, مکانیک

دانلود کتاب

کتاب نمونه سوالات چهارگزینه‌ای مقررات ملی ساختمان: کاردانی عمران, معماری, برق, مکانیک

نمونه سوالات چهارگزینه‌ای مقررات ملی ساختمان: کاردانی عمران, معماری, برق, مکانیک 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۶۲۴. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۱/۲۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۳۶۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۲۳۵۳/خ۴۴ن۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۳۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۶۹۳-۵۵-۱ 
 


کتاب نمونه سوالات چهارگزینه‌ای جمعیت و تنظیم خانواده

دانلود کتاب

کتاب نمونه سوالات چهارگزینه‌ای جمعیت و تنظیم خانواده

نمونه سوالات چهارگزینه‌ای جمعیت و تنظیم خانواده 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : حلم‌سرشت – پریوشدل‌پیشه – اسماعیل 
رده دیویی : ۳۶۳.۹۶۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۳/۲۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۸۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : HQ۷۶۶/ح۸ج۸۲۷ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۲۵۲-۶۴-۱ 
 


کتاب نمونه پرسشهای چهارگزینه‌ای (حسابرسی) گزیده سوالات CPA

دانلود کتاب

کتاب نمونه پرسشهای چهارگزینه‌ای (حسابرسی) گزیده سوالات CPA

نمونه پرسشهای چهارگزینه‌ای (حسابرسی) گزیده سوالات CPA 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : فاضلی – احمدامانی – کوروش 
رده دیویی : ۶۵۷. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۵/۱۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۱۳۲ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۲۳۵۳/ف۲۳ن۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۸۵-۷۵-۹ 
 


کتاب نمونه پرسشهای چهارگزینه‌ای (حسابرسی) گزیده سوالات CPA

دانلود کتاب

کتاب نمونه پرسشهای چهارگزینه‌ای (حسابرسی) گزیده سوالات CPA

نمونه پرسشهای چهارگزینه‌ای (حسابرسی) گزیده سوالات CPA 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : فاضلی – احمدامانی – کوروش 
رده دیویی : ۶۵۷. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۱۲/۱۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۱۳۶ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۲۳۵۳/ف۲۳ن۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۸۵-۷۵-۹ 
 


کتاب نمونه پرسشهای چهارگزینه‌ای (حسابرسی) گزیده سوالات CPA

دانلود کتاب

کتاب نمونه پرسشهای چهارگزینه‌ای (حسابرسی) گزیده سوالات CPA

نمونه پرسشهای چهارگزینه‌ای (حسابرسی) گزیده سوالات CPA 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : فاضلی – احمدامانی – کوروش 
رده دیویی : ۶۵۷. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۱۲/۲۰ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۱۲۲ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۸۵-۷۵-۹ 
 


کتاب نمونه پرسشهای چهارگزینه‌ای (حسابرسی) گزیده سوالات CPA

دانلود کتاب

کتاب نمونه پرسشهای چهارگزینه‌ای (حسابرسی) گزیده سوالات CPA

نمونه پرسشهای چهارگزینه‌ای (حسابرسی) گزیده سوالات CPA 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : فاضلی – احمدامانی – کوروش 
رده دیویی : ۶۵۷. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۲/۱۳ 
نوع جلد کتاب : مقوایی 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۱۲۲ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۲۳۵۳/ف۲۳ن۸ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۸۵-۷۵-۹ 
 


کتاب نگاه نو به شیمی کنکور: مجموعه سوالات چهارگزینه‌ای جدید و طراحی شده معدنی ـ آلی با پاسخهای کاملا…

دانلود کتاب

کتاب نگاه نو به شیمی کنکور: مجموعه سوالات چهارگزینه‌ای جدید و طراحی شده معدنی ـ آلی با پاسخهای کاملا…

نگاه نو به شیمی کنکور: مجموعه سوالات چهارگزینه‌ای جدید و طراحی شده معدنی ـ آلی با پاسخهای کاملا... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۴۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۳/۲۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۱۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۰۶۳-۹۳-۴ 
 


کتاب نکته‌ها و پرسش‌های چهارگزینه‌ای همگام زبان انگلیسی (۱) دوره پیش‌دانشگاهی

دانلود کتاب

کتاب نکته‌ها و پرسش‌های چهارگزینه‌ای همگام زبان انگلیسی (۱) دوره پیش‌دانشگاهی

نکته‌ها و پرسش‌های چهارگزینه‌ای همگام زبان انگلیسی (1) دوره پیش‌دانشگاهی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : جسمانی – محمدرضالباف – مرضیه 
رده دیویی : ۴۲۵. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۸/۰۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۱۶۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۴۶۱-۸۶۳-۷ 
 


کتاب نکته‌ها و پرسش‌های چهارگزینه‌ای و طبقه‌بندی شده زبان و ادبیات فارسی متوسطه و پیش‌دانشگاهی کلیه رشته

دانلود کتاب

کتاب نکته‌ها و پرسش‌های چهارگزینه‌ای و طبقه‌بندی شده زبان و ادبیات فارسی متوسطه و پیش‌دانشگاهی کلیه رشته

نکته‌ها و پرسش‌های چهارگزینه‌ای و طبقه‌بندی شده زبان و ادبیات فارسی متوسطه و پیش‌دانشگاهی کلیه رشته 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۲/۱۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۲۲۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : ۲۳۵۳ LB/خ۶۷پ۴ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۴۶۱-۹۸۶-۲ 
 


کتاب نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای گام به گام و طبقه‌بندی شده فیزیک نظام جدید و پیش دانشگاهی …

دانلود کتاب

کتاب نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای گام به گام و طبقه‌بندی شده فیزیک نظام جدید و پیش دانشگاهی …

نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای گام به گام و طبقه‌بندی شده فیزیک نظام جدید و پیش دانشگاهی ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۳۰.۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۲/۰۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۳۳۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۴۶۱-۴۳۹-۹ 
 


کتاب نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای گام به گام فیزیک (۱ تا ۳) دوره نظام جدید متوسطه

دانلود کتاب

کتاب نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای گام به گام فیزیک (۱ تا ۳) دوره نظام جدید متوسطه

نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای گام به گام فیزیک (1 تا 3) دوره نظام جدید متوسطه 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۳۰.۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۵/۲۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۶۴۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۹۷۷-۲۱-۹ 
 


کتاب نکته‌ها وپرسشهای چهارگزینه‌ای گام به گام ادبیات فارسی (۳) سال سوم دبیرستان

دانلود کتاب

کتاب نکته‌ها وپرسشهای چهارگزینه‌ای گام به گام ادبیات فارسی (۳) سال سوم دبیرستان

نکته‌ها وپرسشهای چهارگزینه‌ای گام به گام ادبیات فارسی (3) سال سوم دبیرستان 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۸/۰۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۲۱۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۴۶۱-۸۴۶-۷ 
 


کتاب نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای گام به گام ادبیات فارسی (۲) سال دوم دبیرستان ‘کلیه رشته‌ها’

دانلود کتاب

کتاب نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای گام به گام ادبیات فارسی (۲) سال دوم دبیرستان ‘کلیه رشته‌ها’

نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای گام به گام ادبیات فارسی (2) سال دوم دبیرستان  
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۴/۰۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۲۲۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۴۶۱-۸۴۵-۹ 
 


کتاب نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای ‘فیزیک’: نور و حرارت: ویژه داوطلبان کنکور و طرح جامع مدارس: ویژه داوط

دانلود کتاب

کتاب نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای ‘فیزیک’: نور و حرارت: ویژه داوطلبان کنکور و طرح جامع مدارس: ویژه داوط

نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای  
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۳۰.۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۷/۱۳ 
نوع جلد کتاب : کاغذی 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۲۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شابک : ۹۶۴-۹۳۷۹۸-۹-۴ 
 


کتاب نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای ‘فیزیک’: موج و ارتعاش: ویژه داوطلبان کنکور و طرح جامع مدارس: ویژه داو

دانلود کتاب

کتاب نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای ‘فیزیک’: موج و ارتعاش: ویژه داوطلبان کنکور و طرح جامع مدارس: ویژه داو

نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای  
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۳۰.۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۷/۱۳ 
نوع جلد کتاب : کاغذی 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۴۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QC۳۲/ب۴ن۸۴۳ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شابک : ۹۶۴-۹۳۷۹۸-۷-۸ 
 


کتاب نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای ‘فیزیک’: حرکت دوبعدی: ویژه داوطلبان کنکور و طرح جامع مدارس: ویژه داوط

دانلود کتاب

کتاب نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای ‘فیزیک’: حرکت دوبعدی: ویژه داوطلبان کنکور و طرح جامع مدارس: ویژه داوط

نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای  
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۳۰.۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۷/۱۳ 
نوع جلد کتاب : کاغذی 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۲۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شابک : ۹۶۴-۹۳۷۹۸-۸-۶ 
 


کتاب نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای ‘فیزیک’: الکتریسیته: ویژه داوطلبان کنکور و طرح جامع مدارس: ویژه داوطل

دانلود کتاب

کتاب نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای ‘فیزیک’: الکتریسیته: ویژه داوطلبان کنکور و طرح جامع مدارس: ویژه داوطل

نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای  
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۳۰.۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۷/۱۳ 
نوع جلد کتاب : کاغذی 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۴۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شابک : ۹۶۴-۹۳۷۹۸-۶-X 
 


کتاب نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای فیزیک (۱ و ۲) دوره پیش‌دانشگاهی: رشته علوم ریاضی: ویژه کنکور

دانلود کتاب

کتاب نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای فیزیک (۱ و ۲) دوره پیش‌دانشگاهی: رشته علوم ریاضی: ویژه کنکور

نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای فیزیک (1 و 2) دوره پیش‌دانشگاهی: رشته علوم ریاضی: ویژه کنکور 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۳۰.۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۶/۱۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۳۶۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QC۳۲/ف‌لا۶۷ن۷۷ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۴۶۱-۸۲۳-۸ 
 


کتاب نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای فیزیک (۱ و ۲) دوره پیش‌دانشگاهی: رشته علوم تجربی: ویژه کنکور

دانلود کتاب

کتاب نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای فیزیک (۱ و ۲) دوره پیش‌دانشگاهی: رشته علوم تجربی: ویژه کنکور

نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای فیزیک (1 و 2) دوره پیش‌دانشگاهی: رشته علوم تجربی: ویژه کنکور 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۳۰.۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۶/۱۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۳۳۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QC۳۲/ف‌لا۶۷ن۷۶ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۴۶۱-۸۲۴-۶ 
 


کتاب نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای عربی (علوم انسانی)

دانلود کتاب

کتاب نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای عربی (علوم انسانی)

نکته‌ها و پرسشهای چهارگزینه‌ای عربی (علوم انسانی) 
محل انتشار : کرج 
نویسنده کتاب : رسولی – سیدعیسیتاجدینی – محمود 
رده دیویی : ۴۹۲.۷۵۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۴/۰۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۲۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PJ۶۲۰۳/ر۵۴ن۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۸۲۹۲-۰۲-۷ 
 


Page 10 of 38« First...89101112...2030...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد