خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی و آزمایشگاه (۲): ۲۰ سال کنکور

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی و آزمایشگاه (۲): ۲۰ سال کنکور

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۵ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۴۴۰ 
رده دیویی : ۵۷۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۶۱-۹۹۳-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای استاندارد زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۱ (سال دوم دبیرستان – رشته‌ی علوم تجربی) ‘با پاسخ تشریحی’ …

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای استاندارد زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۱ (سال دوم دبیرستان – رشته‌ی علوم تجربی) ‘با پاسخ تشریحی’ …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۹ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۲۱۶ 
رده دیویی : ۵۷۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۶۷۲۲-۶۶-۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مجموعه سوالات امتحانی ریاضیات (۱): شامل ۲۰۰۰ سوال امتحانی، تمرینات تکمیلی و سوالات چهارگزینه‌ای با پاسخ تشریحی

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات امتحانی ریاضیات (۱): شامل ۲۰۰۰ سوال امتحانی، تمرینات تکمیلی و سوالات چهارگزینه‌ای با پاسخ تشریحی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۹ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲۴ 
تعداد صفحه : ۳۲۸ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۵۹۹۳-۴۵-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مجموعه سوالات امتحانی ریاضیات (۱): شامل ۲۰۰۰ سوال امتحانی، تمرینات تکمیلی و سوالات چهارگزینه‌ای با پاسخ تشریحی

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات امتحانی ریاضیات (۱): شامل ۲۰۰۰ سوال امتحانی، تمرینات تکمیلی و سوالات چهارگزینه‌ای با پاسخ تشریحی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲۳ 
تعداد صفحه : ۳۲۸ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۵۹۹۳-۴۵-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی پایه: ۱۰ سال کنکور ‘سراسری، آزاد’ گروه فنی و حرفه‌ای – کاردانش

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی پایه: ۱۰ سال کنکور ‘سراسری، آزاد’ گروه فنی و حرفه‌ای – کاردانش

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۵ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۷۶ 
رده دیویی : ۵۴۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۶۱-۶۱۶-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : میرمیران – محمدرضا 
نویسنده کتاب : آلام – حسین 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده ریاضی پایه گروه کاردانش ۱۰ سال کنکور (سراسری و آزاد)

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده ریاضی پایه گروه کاردانش ۱۰ سال کنکور (سراسری و آزاد)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۵ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۷۲ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۶۱-۷۲۰-۷ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده فیزیک پایه گروه کاردانش ۱۰ سال کنکور (سراسری و آزاد)

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده فیزیک پایه گروه کاردانش ۱۰ سال کنکور (سراسری و آزاد)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۵ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۹۴ 
رده دیویی : ۵۳۰.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۶۱-۷۲۳-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : احمدی – افسانه 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده درک ریاضی فیزیک گروه هنر: ۲۰ سال کنکور (سراسری و آزاد)

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده درک ریاضی فیزیک گروه هنر: ۲۰ سال کنکور (سراسری و آزاد)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۵ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۴۰ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۸۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۶۱-۷۲۶-۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده فیزیک (۱) ۲۰ سال کنکور سال اول دبیرستان: نمودار گام به گام استراتژی طرح تست‌ها، نکات مهم و مرور …

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده فیزیک (۱) ۲۰ سال کنکور سال اول دبیرستان: نمودار گام به گام استراتژی طرح تست‌ها، نکات مهم و مرور …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۵ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۲۰ 
رده دیویی : ۵۳۰.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۶۱-۵۷۳-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده انگلیسی (۲) دوره‌ی پیش‌دانشگاهی: ۲۰ سال کنکور (تالیفی، سراسری و آزاد) + نکات کلیدی

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده انگلیسی (۲) دوره‌ی پیش‌دانشگاهی: ۲۰ سال کنکور (تالیفی، سراسری و آزاد) + نکات کلیدی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۵ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۰۸ 
رده دیویی : ۴۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۴۶۱-۷۴۳-۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : معصومی – فاطمه 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای ریاضی عمومی (۲) ۲۵ سال کنکور ‘سراسری و آزاد’ , ‘نکات کلیدی’ مروری بر …

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای ریاضی عمومی (۲) ۲۵ سال کنکور ‘سراسری و آزاد’ , ‘نکات کلیدی’ مروری بر …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۵ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۵۶ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۶۱-۵۳۵-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده عربی ۱۰ سال کنکور ‘گروه علوم انسانی’ ‘سراسری، آزاد و تالیفی’ …

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده عربی ۱۰ سال کنکور ‘گروه علوم انسانی’ ‘سراسری، آزاد و تالیفی’ …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۵ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۷۰ 
رده دیویی : ۴۹۲.۷ 
شابک : ۹۶۴-۴۶۱-۶۴۴-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/عربی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی و آزمایشگاه (۲): ۲۰ سال کنکور

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی و آزمایشگاه (۲): ۲۰ سال کنکور

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۵ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۴۴۰ 
رده دیویی : ۵۷۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۶۱-۹۹۳-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب عربی به زبان ساده شامل: ۶۵ تمرین و حدود ۱۲۰۰ سوال چهارگزینه‌ای با پاسخ‌های تشریحی و کلیدی

دانلود کتاب

کتاب عربی به زبان ساده شامل: ۶۵ تمرین و حدود ۱۲۰۰ سوال چهارگزینه‌ای با پاسخ‌های تشریحی و کلیدی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۴ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۸۵ 
تعداد صفحه : ۶۰۸ 
رده دیویی : ۴۹۲.۷۵۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۹۵-۵۲۴-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/عربی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب عربی به زبان ساده شامل: ۶۵ تمرین و حدود ۱۲۰۰ سوال چهارگزینه‌ای با پاسخ‌های تشریحی و کلیدی

دانلود کتاب

کتاب عربی به زبان ساده شامل: ۶۵ تمرین و حدود ۱۲۰۰ سوال چهارگزینه‌ای با پاسخ‌های تشریحی و کلیدی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۴ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۸۶ 
تعداد صفحه : ۶۰۸ 
رده دیویی : ۴۹۲.۷۵۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۹۵-۵۲۴-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/عربی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای علوم تجربی سال سوم راهنمایی

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای علوم تجربی سال سوم راهنمایی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۰۸ 
رده دیویی : ۵۰۷ 
شابک : ۹۶۴-۴۶۱-۵۱۲-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : کیانی‌دوست – کیان 
 

کتاب خودآموز گام به گام زبان انگلیسی (۲) سال دوم متوسطه: پاسخ کامل به تمرینهای کتاب درسی، پرسشهای چهارگزینه‌ای …

دانلود کتاب

کتاب خودآموز گام به گام زبان انگلیسی (۲) سال دوم متوسطه: پاسخ کامل به تمرینهای کتاب درسی، پرسشهای چهارگزینه‌ای …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۳ 
تیراژ کتاب : ۲۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۹ 
تعداد صفحه : ۲۴۸ 
رده دیویی : ۴۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۴۶۱-۷۰۱-۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای المپیادهای علوم سال سوم راهنمایی با نگاهی به پرسشهای بین‌المللی TIMSS کنکور تیزهوشان، طرح سنجش و امتحانات نهایی

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای المپیادهای علوم سال سوم راهنمایی با نگاهی به پرسشهای بین‌المللی TIMSS کنکور تیزهوشان، طرح سنجش و امتحانات نهایی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۲ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تعداد صفحه : ۱۷۶ 
رده دیویی : ۵۰۷ 
شابک : ۹۶۴-۷۵۵۱-۲۴-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب ۱۱۰۰ سوال چهارگزینه‌ای ریاضیات چهارم ابتدایی: ۱۵ بخش طبقه‌بندی شده همراه با پاسخ تشریحی

دانلود کتاب

کتاب ۱۱۰۰ سوال چهارگزینه‌ای ریاضیات چهارم ابتدایی: ۱۵ بخش طبقه‌بندی شده همراه با پاسخ تشریحی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۲ 
تعداد صفحه : ۲۶۰ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۸۶-۶۱۳-۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب زبان انگلیسی پیش‌دانشگاهی شامل: پرسشهای چهارگزینه‌ای گرامر و واژگان طبقه‌بندی شده بر اساس هر درس

دانلود کتاب

کتاب زبان انگلیسی پیش‌دانشگاهی شامل: پرسشهای چهارگزینه‌ای گرامر و واژگان طبقه‌بندی شده بر اساس هر درس

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۲ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۱۱۶ 
رده دیویی : ۴۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۸۱۷۰-۱۸-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

Page 1 of 3712345...102030...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد