خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده امتحانی با پاسخ تشریحی تاریخ‌شناسی ‘دوره‌ی پیش‌دانشگاهی’

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده امتحانی با پاسخ تشریحی تاریخ‌شناسی ‘دوره‌ی پیش‌دانشگاهی’

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۸ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۸۴ 
رده دیویی : ۹۰۷ 
شابک : ۹۶۴-۵۸۰۲-۴۰-۷ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده امتحانی با پاسخ تشریحی فیزیک (۱) ریاضی ‘دوره پیش‌دانشگاهی’ شامل سوالات امتحانی سالهای گذشته به صورت فصل به فصل …

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده امتحانی با پاسخ تشریحی فیزیک (۱) ریاضی ‘دوره پیش‌دانشگاهی’ شامل سوالات امتحانی سالهای گذشته به صورت فصل به فصل …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۸ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۵۲ 
رده دیویی : ۵۳۰.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۵۸۰۲-۵۰-۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده امتحانی با پاسخ تشریحی علوم اجتماعی ‘دوره پیش‌دانشگاهی’: شامل سوالات امتحانی سالهای گذشته به صورت فصل به فصل، سوالات تکمیل

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده امتحانی با پاسخ تشریحی علوم اجتماعی ‘دوره پیش‌دانشگاهی’: شامل سوالات امتحانی سالهای گذشته به صورت فصل به فصل، سوالات تکمیل

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۸ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۵۶ 
رده دیویی : ۳۰۱.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۵۸۰۲-۴۱-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب زمین‌شناسی (سال سوم علوم تجربی) علوم زمین (دوره‌ی پیش‌دانشگاهی) ویژه‌ی داوطلبان کنکورهای سراسری

دانلود کتاب

کتاب زمین‌شناسی (سال سوم علوم تجربی) علوم زمین (دوره‌ی پیش‌دانشگاهی) ویژه‌ی داوطلبان کنکورهای سراسری

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۸ 
تیراژ کتاب : ۱۱۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۰۰ 
رده دیویی : ۵۵۱.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۰۰۲-۵۷-۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : یزدان‌فر – ناهید 
 

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی دوره‌ی پیش‌دانشگاهی نظری (رشته‌ی ریاضی فیزیک)

دانلود کتاب

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی دوره‌ی پیش‌دانشگاهی نظری (رشته‌ی ریاضی فیزیک)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۸ 
تیراژ کتاب : ۲۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۲۰ 
رده دیویی : ۵۱۶.۰۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۸۲-۲۹۴-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : مجتهدی – سیدمجتبی 
 

کتاب شیمی پیش‌دانشگاهی (۲)

دانلود کتاب

کتاب شیمی پیش‌دانشگاهی (۲)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۶ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۱ 
تعداد صفحه : ۲۵۶ 
رده دیویی : ۵۴۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۹۸۱-۶۰-۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : جوکار – ابوالفضل 
 

کتاب مرجع کنکور ایران: ریاضیات گسسته و جبر و احتمال پیش‌دانشگاهی

دانلود کتاب

کتاب مرجع کنکور ایران: ریاضیات گسسته و جبر و احتمال پیش‌دانشگاهی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۶ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۱۲ 
رده دیویی : ۵۱۱ 
شابک : ۹۶۴-۳۴۰-۴۳۱-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : خشتی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب زبان انگلیسی پیش‌دانشگاهی (۲)

دانلود کتاب

کتاب زبان انگلیسی پیش‌دانشگاهی (۲)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۶ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تعداد صفحه : ۱۷۶ 
رده دیویی : ۴۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۷۹۸۱-۳۴-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : معتمدی – کامران 
 

کتاب شیمی پیش‌دانشگاهی (۱)

دانلود کتاب

کتاب شیمی پیش‌دانشگاهی (۱)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۶ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۰ 
تعداد صفحه : ۱۶۸ 
رده دیویی : ۵۴۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۹۸۱-۵۱-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : جوکار – ابوالفضل 
 

کتاب زبان و ادبیات فارسی: سال‌های دوم و سوم و پیش‌دانشگاهی: شامل درس و سوالات چهارگزینه‌ای برای داوطلبان کنکور

دانلود کتاب

کتاب زبان و ادبیات فارسی: سال‌های دوم و سوم و پیش‌دانشگاهی: شامل درس و سوالات چهارگزینه‌ای برای داوطلبان کنکور

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۵ 
تیراژ کتاب : ۳۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۴۲۲ 
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۴۸۸-۱۱-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تبریز 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب ریاضی پیش‌دانشگاهی

دانلود کتاب

کتاب ریاضی پیش‌دانشگاهی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۵ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۳۰ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۵۶۵۸-۳۶-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : کرمان 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای ریاضیات عمومی (۱) پیش‌دانشگاهی (قسمت دوم)

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای ریاضیات عمومی (۱) پیش‌دانشگاهی (قسمت دوم)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۵۲ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۲-۱۷۰-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : ابوالقاسم – سپیده 
 

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی (اختصاصی علوم انسانی) برگزیده‌ی نکات مهم درسی، پرسش‌های چهارگزینه‌ای از کنکورهای سراسری …

دانلود کتاب

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی (اختصاصی علوم انسانی) برگزیده‌ی نکات مهم درسی، پرسش‌های چهارگزینه‌ای از کنکورهای سراسری …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۷۶ 
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۶-۹۴۱-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : روزپیکر – حسن 
نویسنده کتاب : زارع‌کاریزی – سعدالله 
نویسنده کتاب : قزللو – اصلان 
نویسنده کتاب : رضایی‌مقدم – ابراهیم 
نویسنده کتاب : چنگیزی – شیرین 
نویسنده کتاب : شهابی – ناهید 
نویسنده کتاب : طباطبائی‌نژاد – سیدجمال‌الدین 
ویراستار :اعظم نوری‌نیا 
 

کتاب فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی: راهنمایی – دبیرستان – پیش‌دانشگاهی: معانی واژگان و اصطلاحات، مثال و کاربرد، تلفظ…

دانلود کتاب

کتاب فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی: راهنمایی – دبیرستان – پیش‌دانشگاهی: معانی واژگان و اصطلاحات، مثال و کاربرد، تلفظ…

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۸ 
تعداد صفحه : ۳۶۰ 
رده دیویی : ۴۲۳ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۶-۲۵۰-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : پالتویی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : یوسف‌زاده – علیرضا 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی پیش‌دانشگاهی (۲)

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی پیش‌دانشگاهی (۲)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۰ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۲۷۲ 
رده دیویی : ۵۴۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۲-۱۳۳-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : بازرگانی – بهمن 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی پیش‌دانشگاهی (۲)

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی پیش‌دانشگاهی (۲)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۰ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۷۲ 
رده دیویی : ۵۴۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۲-۱۳۳-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : بازرگانی – بهمن 
 

کتاب دوسالانه‌ی فیزیک پیش‌دانشگاهی تجربی: شامل ۳۰۰ سوال با پاسخ تشریحی (در صفحات زوج) و ۳۰۰ سوال مشابه بدون پاسخ تشریحی (درصفحات زوج) و ۳۰۰ سوال مشابه …

دانلود کتاب

کتاب دوسالانه‌ی فیزیک پیش‌دانشگاهی تجربی: شامل ۳۰۰ سوال با پاسخ تشریحی (در صفحات زوج) و ۳۰۰ سوال مشابه بدون پاسخ تشریحی (درصفحات زوج) و ۳۰۰ سوال مشابه …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۱۳۶ 
رده دیویی : ۵۳۰.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۶-۷۹۸-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
ویراستار :محسن طالب‌مهر 
نویسنده کتاب : میراب‌زاده – مهدی 
نویسنده کتاب : قریب – امیرپویان 
نویسنده کتاب : کیانی – مصطفی 
نویسنده کتاب : قرقچیان – محسن 
نویسنده کتاب : مصباح – پریوش 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای زبان انگلیسی پیش‌دانشگاهی (۲)

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای زبان انگلیسی پیش‌دانشگاهی (۲)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۰ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۶۸ 
رده دیویی : ۴۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۲-۱۶۹-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : بهادریان – بهداد 
نویسنده کتاب : حمزه – علیرضا 
نویسنده کتاب : عظیمی – منصور 
 

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده زبان انگلیسی پیش‌دانشگاهی شامل: برگزیده‌ای از مهمترین نکات گرامری در ابتدای هر درس، …

دانلود کتاب

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده زبان انگلیسی پیش‌دانشگاهی شامل: برگزیده‌ای از مهمترین نکات گرامری در ابتدای هر درس، …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۸ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تعداد صفحه : ۲۰۰ 
رده دیویی : ۴۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۶-۹۰۱-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
ویراستار :مهرداد جنیدی 
نویسنده کتاب : خلفی – نسرین 
نویسنده کتاب : محمدی – مجید 
نویسنده کتاب : محمدیان – مقدم 
نویسنده کتاب : معدن‌نژاد – محمدرضا 
نویسنده کتاب : امیری – مهرداد 
نویسنده کتاب : علوی – سیدجمیل 
نویسنده کتاب : شهابی – مهدی 
نویسنده کتاب : جابری – علیرضا 
نویسنده کتاب : رمضانی – آناهید 
نویسنده کتاب : حکیمی – خشایار 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای زبان انگلیسی پیش‌دانشگاهی (۲)

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای زبان انگلیسی پیش‌دانشگاهی (۲)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۰ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۳۶۸ 
رده دیویی : ۴۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۲-۱۶۹-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : بهادریان – بهداد 
نویسنده کتاب : حمزه – علیرضا 
نویسنده کتاب : عظیمی – منصور 
 

Page 1 of 9412345...102030...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد