خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده زبان انگلیسی پیش‌دانشگاهی (۲): برگزیده‌ی نکات گرامری ۱۲۰۰ تست از کنکورهای سراسری و آزاد و مولفین با پاسخ تشریحی به همراه تست‌ها

دانلود کتاب

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده زبان انگلیسی پیش‌دانشگاهی (۲): برگزیده‌ی نکات گرامری ۱۲۰۰ تست از کنکورهای سراسری و آزاد و مولفین با پاسخ تشریحی به همراه تست‌ها

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۱ 
تعداد صفحه : ۱۸۴ 
رده دیویی : ۴۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۶-۹۰۶-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : خلفی – نسرین 
نویسنده کتاب : خلیلی – کریم 
نویسنده کتاب : عظیمی – منصور 
نویسنده کتاب : کریم‌زاده – شهرام 
نویسنده کتاب : مرادآبادی – بهروز 
نویسنده کتاب : نیکوپور – جهانبخش 
نویسنده کتاب : یوسف‌زاده – علیرضا 
ویراستار :زهره جوادی 
ویراستار : سعادت – حبیب 
نویسنده کتاب : میرزاخلج – محمدمهدی 
نویسنده کتاب : محبوبی – شهراد 
 

کتاب هنر و ادب فارسی دوره پیش‌دانشگاهی رشته هنر

دانلود کتاب

کتاب هنر و ادب فارسی دوره پیش‌دانشگاهی رشته هنر

هنر و ادب فارسی دوره پیش‌دانشگاهی رشته هنر 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۷۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : ۱۳۸۰/غ۷۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۰۵-۰۳۷۰-۳ 
 

کتاب هندسه‌ی تحلیلی و جبر خطی: دوره پیش‌دانشگاهی رشته‌ی ریاضی

دانلود کتاب

کتاب هندسه‌ی تحلیلی و جبر خطی: دوره پیش‌دانشگاهی رشته‌ی ریاضی

هندسه‌ی تحلیلی و جبر خطی: دوره پیش‌دانشگاهی رشته‌ی ریاضی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : ابراهیمی – عادلامتیازجو – محمودطالبی – بهرامقلم‌چی – محمدوارسته‌تفتی – دلاور 
رده دیویی : ۵۱۶.۳۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۵/۱۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۵۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۵۵۵/م۳ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۶-۷۸۵-۷ 
 

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی: ویژه دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی و داوطلبان … (علوم ریاضی)

دانلود کتاب

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی: ویژه دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی و داوطلبان … (علوم ریاضی)

هندسه تحلیلی و جبر خطی: ویژه دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی و داوطلبان ... (علوم ریاضی) 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۱۶.۳۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۱/۰۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۳۹۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۵۵۵/ف‌لا۸ه۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۵-۱۲۳-۷ 
 

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی: ویژه دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی و داوطلبان …(علوم ریاضی)

دانلود کتاب

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی: ویژه دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی و داوطلبان …(علوم ریاضی)

هندسه تحلیلی و جبر خطی: ویژه دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی و داوطلبان ...(علوم ریاضی) 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۱۶.۳۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۲/۰۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۱۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۵۵۵/ف‌لا۸ه۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۵-۱۲۳-۷ 
 

کتاب هندسه تحلیلی و جبرخطی: ویژه دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی و داوطلبان …(علوم ریاضی)

دانلود کتاب

کتاب هندسه تحلیلی و جبرخطی: ویژه دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی و داوطلبان …(علوم ریاضی)

هندسه تحلیلی و جبرخطی: ویژه دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی و داوطلبان ...(علوم ریاضی) 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۱۵. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۱۱/۰۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۰۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۱۴-۳۸-X 
 

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی دوره پیش‌دانشگاهی و کنکور

دانلود کتاب

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی دوره پیش‌دانشگاهی و کنکور

هندسه تحلیلی و جبر خطی دوره پیش‌دانشگاهی و کنکور 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : محمودزاده‌نیکنام – مجیدمعصومی – علی 
رده دیویی : ۵۱۶.۳۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۰/۰۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۳۱۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۵۵۵/ه۹۷ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۰۶۸-۷۹-۴ 
 

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی دوره پیش‌دانشگاهی و کنکور

دانلود کتاب

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی دوره پیش‌دانشگاهی و کنکور

هندسه تحلیلی و جبر خطی دوره پیش‌دانشگاهی و کنکور 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : محمودزاده‌نیکنام – مجیدمعصومی – علی 
رده دیویی : ۵۱۶.۳۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۵/۰۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۳۰۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۰۶۸-۰۶-۹ 
 

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی دوره پیش‌دانشگاهی: مخصوص دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور دانشگاهها

دانلود کتاب

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی دوره پیش‌دانشگاهی: مخصوص دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور دانشگاهها

هندسه تحلیلی و جبر خطی دوره پیش‌دانشگاهی: مخصوص دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور دانشگاهها 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۱۶.۳ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۱۰/۲۰ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۳۲۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : انگلیسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۱۰۸-۵۰-۴ 
 

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی دوره پیش‌دانشگاهی شامل: سوالات امتحانی سالهای گذشته به صورت فصل به فصل, …

دانلود کتاب

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی دوره پیش‌دانشگاهی شامل: سوالات امتحانی سالهای گذشته به صورت فصل به فصل, …

هندسه تحلیلی و جبر خطی دوره پیش‌دانشگاهی شامل: سوالات امتحانی سالهای گذشته به صورت فصل به فصل, ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : شفیع‌سلطانی – حسینشاهدانی – انسیه 
رده دیویی : ۵۱۶.۳۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۱۴۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۵۵۵/ف‌لا۸ه۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی: دوره پیش‌دانشگاهی ـ رشته علوم ریاضی

دانلود کتاب

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی: دوره پیش‌دانشگاهی ـ رشته علوم ریاضی

هندسه تحلیلی و جبر خطی: دوره پیش‌دانشگاهی ـ رشته علوم ریاضی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : تقوی – سیدحسین… [و دیگران] – 
رده دیویی : ۵۱۶.۳ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۲/۰۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۸۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : ۵۵۵ QA/ه۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۸۰۰۰-۳۰-۱ 
 

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی دوره پیش‌دانشگاهی (رشته ریاضی)

دانلود کتاب

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی دوره پیش‌دانشگاهی (رشته ریاضی)

هندسه تحلیلی و جبر خطی دوره پیش‌دانشگاهی (رشته ریاضی) 
ویراستار : جهانی‌پور – روح‌اللهخانزاده – رحیم‌علی 
نویسنده کتاب : اخباریفر – مهرانحمیدی – ارشک 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۸/۱۵ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۵۱۶.۳۰۷۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۵۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۵۵۵/ف‌لا۳ه۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۱۸-۳۴۵-۹ 
 

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش‌دانشگاهی مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی شامل مطالب درسی به طور کامل …

دانلود کتاب

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش‌دانشگاهی مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی شامل مطالب درسی به طور کامل …

هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش‌دانشگاهی مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی شامل مطالب درسی به طور کامل ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
نوبت ویرایش : ۳ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۹/۰۸ 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۵۱۶.۳۰۷۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۵۴۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۷ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۴۸۶-۲۴۷-۳ 
 

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش‌دانشگاهی مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی شامل مطالب درسی به طور کامل …

دانلود کتاب

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش‌دانشگاهی مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی شامل مطالب درسی به طور کامل …

هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش‌دانشگاهی مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی شامل مطالب درسی به طور کامل ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
نوبت ویرایش : ۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۸/۰۴ 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۵۱۶.۳۰۷۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۵۴۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۵۵۵/ن۶ه۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۴۸۶-۲۴۷-۳ 
 

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش‌دانشگاهی مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی شامل مطالب درسی به طور کامل …

دانلود کتاب

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش‌دانشگاهی مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی شامل مطالب درسی به طور کامل …

هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش‌دانشگاهی مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی شامل مطالب درسی به طور کامل ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
نوبت ویرایش : ۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۷/۱۵ 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۵۱۶.۳۰۷۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۵۴۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۴۸۶-۲۴۷-۳ 
 

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش‌دانشگاهی مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی شامل مطالب درسی به طور کامل …

دانلود کتاب

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش‌دانشگاهی مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی شامل مطالب درسی به طور کامل …

هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش‌دانشگاهی مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی شامل مطالب درسی به طور کامل ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
نوبت ویرایش : ۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۱۰/۰۱ 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۵۱۶.۳۰۷۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۵۴۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۴۸۶-۲۴۷-۳ 
 

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش‌دانشگاهی مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی شامل مطالب درسی به طور کامل …

دانلود کتاب

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش‌دانشگاهی مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی شامل مطالب درسی به طور کامل …

هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش‌دانشگاهی مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی شامل مطالب درسی به طور کامل ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : امیری – حمیدرضاایلخانی‌پور – یدالله 
رده دیویی : ۵۱۶.۳۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۹/۱۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۸۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۷۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۳-۳۲۹-۸ 
 

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش‌دانشگاهی مخصوص داوطلبان رشته ریاضی

دانلود کتاب

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش‌دانشگاهی مخصوص داوطلبان رشته ریاضی

هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش‌دانشگاهی مخصوص داوطلبان رشته ریاضی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۱۶.۳۰۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۱۲/۰۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۴۳۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۱۰۸-۶۵-۲ 
 

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش‌دانشگاهی (ریاضی فیزیک)

دانلود کتاب

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش‌دانشگاهی (ریاضی فیزیک)

هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش‌دانشگاهی (ریاضی فیزیک) 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۱۶.۳۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۱۲/۱۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۲۸۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۴۳۰-۷۸-۳ 
 

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش‌دانشگاهی (ریاضی فیزیک)

دانلود کتاب

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش‌دانشگاهی (ریاضی فیزیک)

هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش‌دانشگاهی (ریاضی فیزیک) 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۱۶.۳۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۱۰/۱۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۲۸۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۴۳۰-۷۸-۳ 
 

Page 1 of 9212345...102030...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد