خرید اینترنتی کتاب


جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب کتاب آموزشی World Wide Web

دانلود کتاب

کتاب کتاب آموزشی World Wide Web

کتاب آموزشی World Wide Web 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۳/۱۰ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۰۰۴.۶۷۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۵۱۲ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : انگلیسی 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۱۲۷-۰۵-۷ 
 


کتاب کتاب آموزشی World Wide Web

دانلود کتاب

کتاب کتاب آموزشی World Wide Web

کتاب آموزشی World Wide Web 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۸/۲۹ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۰۰۵.۷۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۵۱۲ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : انگلیسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۶۶-۱۸-۵ 
 
در این کتاب اطلاعات مفصلی درباره شبکه جهانی((وب)) و اینترنت طی شش فصل فراهم آمده است .بخش‌های کتاب عبارت‌اند از :((متصل شدن به اینترنت)) :در این بخش مولف پس از مقدماتی درباره اینترنت و وب, چگونگی آماده‌سازی سخت‌افزار و نرم‌افزار لازم را برای اتصال به اینترنت شرح می‌دهد :((وب جهانی)) :در این بخش چگونگی استفاده از Explorer Internetو Netscape Navigatorبرای باز نمودن صفحات چند رسانه‌ای واقع بر روی((وب جهانی)) و حرکت در آنها نشان داده شده است .((پست الکترونیکی)) :در این بخش چگونگی تبادل پیام‌های پست الکترونیکی و قابلیت‌های آن تشریح شده است .دیگر مباحث کتاب بدین قرار است :((گروه‌های خبری)), ((ایجاد صفحات وب)) و ((فهرست راهنمای وب جهانی)) .


کتاب کتاب آموزشی Windows Nt Server 4.0

دانلود کتاب

کتاب کتاب آموزشی Windows Nt Server 4.0

کتاب آموزشی Windows Nt Server 4.0 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۸/۰۷ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۰۰۵.۲۶۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۵۶ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۷۵۹-۳۴-۳ 
 


کتاب کتاب آموزشی Windows Nt Server 4.0

دانلود کتاب

کتاب کتاب آموزشی Windows Nt Server 4.0

کتاب آموزشی Windows Nt Server 4.0 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۱۲/۱۴ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۰۰۵.۲۶۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۵۶ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۷۲۴-۱۳-۹ 
 


کتاب کتاب آموزشی Windows Nt Server 4.0

دانلود کتاب

کتاب کتاب آموزشی Windows Nt Server 4.0

کتاب آموزشی Windows Nt Server 4.0 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۹/۱۷ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۰۰۵.۲۶۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۵۶ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۷۵۹-۳۴-۳ 
 
مطالب این کتاب در چهار بخش سامان یافته است ویندوز NTو ویندوز ۰٫NT Server 4اختصاص دارد با نگاهی به سرویس‌های جدید اینترنت به طبع رسیده است .بخس دوم شامل اطلاعات مورد نیاز برای آماده‌سازی, به راه اندازی و پیکربندی ۰٫Windows N.T Server 4و استفاده از خدمات ۰٫NT 4برای تعامل با سایر محیطهای شبکه است .در بخش سوم نکاتی برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از ۰٫NT 4توصیه می‌شود .بخش پایانی نیز حاوی مطالبی است درباره ۰٫Windows NT Server 4در محیط LANو .WAN


کتاب راهنمای جامع Internet

دانلود کتاب

کتاب راهنمای جامع Internet

کتاب راهنمای جامع Internetنویسنده کتاب :  
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
رده دیویی : ۰۰۴.۶۷۸ 
تاریخ انتشار : ۱۳۸۲/۰۳/۰۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۷۱۲ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : T۵۱۰۵/۸۷۵/ف‌لا۹ه۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۱۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۳۹۶۰-۹-۸ 
 


کتاب راهنمای جامع Internet

دانلود کتاب

کتاب راهنمای جامع Internet

کتاب راهنمای جامع Internetنویسنده کتاب :  
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
رده دیویی : ۰۰۴.۶۷۸ 
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱/۰۴/۰۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۷۲۲ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱۰ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۷۵۹-۱۶-۵ 
 


کتاب راهنمای جامع Internet

دانلود کتاب

کتاب راهنمای جامع Internet

کتاب راهنمای جامع Internetنویسنده کتاب :  
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
رده دیویی : ۰۰۴.۶۷۸ 
تاریخ انتشار : ۱۳۸۰/۰۹/۲۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۷۲۲ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۹ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۱۲۷-۰۱-۴ 
 


کتاب راهنمای جامع Internet

دانلود کتاب

کتاب راهنمای جامع Internet

کتاب راهنمای جامع Internetنویسنده کتاب :  
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
رده دیویی : ۰۰۴.۶۷۸ 
تاریخ انتشار : ۱۳۷۸/۱۲/۱۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۷۱۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۷۵۹-۱۶-۵ 
 


کتاب راهنمای جامع Internet

دانلود کتاب

کتاب راهنمای جامع Internet

کتاب راهنمای جامع Internetنویسنده کتاب :  
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
رده دیویی : ۰۰۴.۶۷۸ 
تاریخ انتشار : ۱۳۷۸/۰۷/۱۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۷۲۲ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : انگلیسی 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۷۵۹-۱۶-۵ 
 


کتاب راهنمای جامع Internet

دانلود کتاب

کتاب راهنمای جامع Internet

کتاب راهنمای جامع Internetنویسنده کتاب :  
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
رده دیویی : ۰۰۴.۶۷۸ 
تاریخ انتشار : ۱۳۷۹/۰۳/۰۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۷۲۲ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۴۴۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۱۲۷-۰۱-۴ 
 


کتاب راهنمای جامع Internet

دانلود کتاب

کتاب راهنمای جامع Internet

کتاب راهنمای جامع Internetنویسنده کتاب :  
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
رده دیویی : ۰۰۴.۶۷۸ 
تاریخ انتشار : ۱۳۷۸/۰۱/۲۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۷۲۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : انگلیسی 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۷۵۹-۱۶-۵ 
 


کتاب راهنمای جامع Internet

دانلود کتاب

کتاب راهنمای جامع Internet

کتاب راهنمای جامع Internetنویسنده کتاب :  
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
رده دیویی : ۰۰۴.۶۷۸ 
تاریخ انتشار : ۱۳۷۹/۱۲/۰۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۷۲۲ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : انگلیسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۶۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۱۲۶۷-۹-۱ 
 

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد