خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده امتحانی با پاسخ تشریحی تاریخ‌شناسی ‘دوره‌ی پیش‌دانشگاهی’

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده امتحانی با پاسخ تشریحی تاریخ‌شناسی ‘دوره‌ی پیش‌دانشگاهی’

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۸ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۸۴ 
رده دیویی : ۹۰۷ 
شابک : ۹۶۴-۵۸۰۲-۴۰-۷ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده امتحانی با پاسخ تشریحی فیزیک (۱) ریاضی ‘دوره پیش‌دانشگاهی’ شامل سوالات امتحانی سالهای گذشته به صورت فصل به فصل …

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده امتحانی با پاسخ تشریحی فیزیک (۱) ریاضی ‘دوره پیش‌دانشگاهی’ شامل سوالات امتحانی سالهای گذشته به صورت فصل به فصل …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۸ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۵۲ 
رده دیویی : ۵۳۰.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۵۸۰۲-۵۰-۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده کنکور مکانیک خودرو: با پاسخهای تشریحی ویژه‌ی داوطلبان شاخه‌ی فنی و حرفه‌ای – کار و دانش، کاردانی پیوسته …

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده کنکور مکانیک خودرو: با پاسخهای تشریحی ویژه‌ی داوطلبان شاخه‌ی فنی و حرفه‌ای – کار و دانش، کاردانی پیوسته …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۸ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۹۶ 
رده دیویی : ۶۲۹.۲ 
شابک : ۹۶۴-۸۵۳۱-۱۸-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده و استاندارد ریاضیات پایه دوم راهنمایی ‘با پاسخ تشریحی’

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده و استاندارد ریاضیات پایه دوم راهنمایی ‘با پاسخ تشریحی’

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۸ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۱۲ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۵۸۰۲-۵۸-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : پولادزاده – منصوره 
نویسنده کتاب : رضایی – معصومه 
 

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده کنکور الکترونیک با پاسخهای تشریحی: ویژه‌ی داوطلبان شاخه‌ی فنی و حرفه‌ای – کار و دانش، کاردانی پیوسته: مطابق با آخرین تغییر

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده کنکور الکترونیک با پاسخهای تشریحی: ویژه‌ی داوطلبان شاخه‌ی فنی و حرفه‌ای – کار و دانش، کاردانی پیوسته: مطابق با آخرین تغییر

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۸ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۹۶ 
رده دیویی : ۶۲۱.۳۸۱ 
شابک : ۹۶۴-۸۵۳۱-۱۶-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده امتحانی با پاسخ تشریحی علوم زیستی و بهداشت ‘سال اول آموزش متوسطه’ شامل سوالات امتحانی سالهای گذشته …

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده امتحانی با پاسخ تشریحی علوم زیستی و بهداشت ‘سال اول آموزش متوسطه’ شامل سوالات امتحانی سالهای گذشته …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۸ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۹۲ 
رده دیویی : ۵۷۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۸۲-۰۰۳-۷ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب کاملترین و جامع‌ترین کتاب ادبیات فارسی اختصاصی علوم انسانی: پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده‌ی (کنکور دانشگاههای دولتی و آزاد، آزمایشی و المپیادهای

دانلود کتاب

کتاب کاملترین و جامع‌ترین کتاب ادبیات فارسی اختصاصی علوم انسانی: پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده‌ی (کنکور دانشگاههای دولتی و آزاد، آزمایشی و المپیادهای

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۸ 
تیراژ کتاب : ۳۳۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۷ 
تعداد صفحه : ۴۰۰ 
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۶۴۱۹-۷۲-۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
ویراستار :علی امیرسلیمانی 
 

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده امتحانی با پاسخ تشریحی علوم اجتماعی ‘دوره پیش‌دانشگاهی’: شامل سوالات امتحانی سالهای گذشته به صورت فصل به فصل، سوالات تکمیل

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده امتحانی با پاسخ تشریحی علوم اجتماعی ‘دوره پیش‌دانشگاهی’: شامل سوالات امتحانی سالهای گذشته به صورت فصل به فصل، سوالات تکمیل

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۸ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۵۶ 
رده دیویی : ۳۰۱.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۵۸۰۲-۴۱-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب درس و کنکور معارف اسلامی، ویژه: کنکور کارشناسی ناپیوسته کلیه رشته‌ها: تشریح کامل و نکته به نکته درس، تست‌های طبقه‌بندی شده کلیه فصل‌ها، …

دانلود کتاب

کتاب درس و کنکور معارف اسلامی، ویژه: کنکور کارشناسی ناپیوسته کلیه رشته‌ها: تشریح کامل و نکته به نکته درس، تست‌های طبقه‌بندی شده کلیه فصل‌ها، …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۸ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۸ 
تعداد صفحه : ۴۲۸ 
رده دیویی : ۲۹۷.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۸۱۷-۳۷-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده امتحانی با پاسخ تشریحی جامعه‌شناسی (۱) ‘سال دوم متوسطه’ شامل: سوالات امتحانی سالهای گذشته به صورت فصل به فصل، سوالات تکمیل

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده امتحانی با پاسخ تشریحی جامعه‌شناسی (۱) ‘سال دوم متوسطه’ شامل: سوالات امتحانی سالهای گذشته به صورت فصل به فصل، سوالات تکمیل

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۸ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۹۲ 
نوع اثر : تالیف 
رده دیویی : ۳۰۱.۰۹ 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب ریاضیات در کنکورهای ایران: ریاضی و تجربی: کامل‌ترین و جامع‌ترین مجموعه‌ی تست طبقه‌بندی شده‌ی موضوعی …

دانلود کتاب

کتاب ریاضیات در کنکورهای ایران: ریاضی و تجربی: کامل‌ترین و جامع‌ترین مجموعه‌ی تست طبقه‌بندی شده‌ی موضوعی …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۸ 
تیراژ کتاب : ۱۱۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۱۶ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۰۰۲-۵۹-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : نصیری – قربانعلی 
نویسنده کتاب : رافعی – علیرضا 
 

کتاب مجموعه طبقه‌بندی شده بازیهای شطرنج (اینفورماتور ۹۱)

دانلود کتاب

کتاب مجموعه طبقه‌بندی شده بازیهای شطرنج (اینفورماتور ۹۱)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۵ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۹۶ 
رده دیویی : ۷۹۴.۱ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۵۶-۶۹-۴ 
نوع اثر : تدوین 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : تهران 
تدوین : موسسه‌اینفورماتور 
 

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده عربی علوم انسانی (عمومی و اختصاصی) نکته‌ها و روش‌ها برای کنکور شامل: آموزش قواعد و نکات کتاب‌های درسی، ۱۲۰۰ پرسش …

دانلود کتاب

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده عربی علوم انسانی (عمومی و اختصاصی) نکته‌ها و روش‌ها برای کنکور شامل: آموزش قواعد و نکات کتاب‌های درسی، ۱۲۰۰ پرسش …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۷ 
تعداد صفحه : ۳۴۴ 
رده دیویی : ۴۹۲.۷۵۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۶-۵۶۱-۷ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : عربی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده الکترونیک (۱ و ۲) قابل استفاده‌ داوطلبان آزمون کاردانی پیوسته (فنی و حرفه‌ای و کار و دانش): آموزش نکات مهم درسی، نمونه …

دانلود کتاب

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده الکترونیک (۱ و ۲) قابل استفاده‌ داوطلبان آزمون کاردانی پیوسته (فنی و حرفه‌ای و کار و دانش): آموزش نکات مهم درسی، نمونه …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۲۵۶ 
رده دیویی : ۶۲۱.۳۸۱۰۷ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۶-۷۷۲-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی (اختصاصی علوم انسانی) برگزیده‌ی نکات مهم درسی، پرسش‌های چهارگزینه‌ای از کنکورهای سراسری …

دانلود کتاب

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی (اختصاصی علوم انسانی) برگزیده‌ی نکات مهم درسی، پرسش‌های چهارگزینه‌ای از کنکورهای سراسری …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۷۶ 
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۶-۹۴۱-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : روزپیکر – حسن 
نویسنده کتاب : زارع‌کاریزی – سعدالله 
نویسنده کتاب : قزللو – اصلان 
نویسنده کتاب : رضایی‌مقدم – ابراهیم 
نویسنده کتاب : چنگیزی – شیرین 
نویسنده کتاب : شهابی – ناهید 
نویسنده کتاب : طباطبائی‌نژاد – سیدجمال‌الدین 
ویراستار :اعظم نوری‌نیا 
 

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده تاریخ: تاریخ ایران و جهان (۱ و ۲) – تاریخ‌شناسی: برگزیده‌ی نکات مهم درسی، پرسش‌های چهارگزینه‌ای از کنکورهای سراسری، آزاد، کانون

دانلود کتاب

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده تاریخ: تاریخ ایران و جهان (۱ و ۲) – تاریخ‌شناسی: برگزیده‌ی نکات مهم درسی، پرسش‌های چهارگزینه‌ای از کنکورهای سراسری، آزاد، کانون

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۸۸ 
رده دیویی : ۹۰۷ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۶-۹۴۰-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : شمس – اسماعیل 
نویسنده کتاب : کریمی – علی‌محمد 
نویسنده کتاب : یحیی – بهروز 
نویسنده کتاب : فردوسیان – حمیدرضا 
ویراستار :مجتبی تیبا 
نویسنده کتاب : ساعی – عظیم 
ویراستار : خدایاری – زهرا 
نویسنده کتاب : اسرافیلیان – ماریا 
 

کتاب پرسشهای چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده کنکور کارشناسی ارشد ریاضی ۲

دانلود کتاب

کتاب پرسشهای چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده کنکور کارشناسی ارشد ریاضی ۲

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۱ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۰۸ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۹۶۲۳۱-۰-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : فضلی – بابک 
 

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده اقتصاد سال دوم علوم انسانی: پرسش‌های چهارگزینه‌ای از کنکورهای سراسری، آزاد، کانون و مولفین با پاسخ تشریحی

دانلود کتاب

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده اقتصاد سال دوم علوم انسانی: پرسش‌های چهارگزینه‌ای از کنکورهای سراسری، آزاد، کانون و مولفین با پاسخ تشریحی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تعداد صفحه : ۱۸۴ 
رده دیویی : ۳۳۰.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۶-۸۵۳-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : خدایاری – مریم 
نویسنده کتاب : کاردان – مهدی 
نویسنده کتاب : فکری‌کیا – رامین 
نویسنده کتاب : پژوم – محمدرضا 
نویسنده کتاب : نیکوکلام – پروین 
ویراستار :مهرنوش فربین 
 

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده آموزش زبان فارسی (۳) سال سوم آموزش متوسطه (شاخه‌ی نظری) شامل: شرح درس‌ها، فعالیت‌ها، بیاموزیم‌ها و پاسخ خودآزمایی‌های …

دانلود کتاب

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده آموزش زبان فارسی (۳) سال سوم آموزش متوسطه (شاخه‌ی نظری) شامل: شرح درس‌ها، فعالیت‌ها، بیاموزیم‌ها و پاسخ خودآزمایی‌های …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۷ 
تعداد صفحه : ۱۸۰ 
رده دیویی : ۴fa۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۶-۳۱۹-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : محمدی – حسنعلی 
 

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده شیمی (۲) قابل استفاده‌ی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان: ۶۰۰ تست از کنکورهای سراسری و آزاد با پاسخ تشریحی

دانلود کتاب

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده شیمی (۲) قابل استفاده‌ی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان: ۶۰۰ تست از کنکورهای سراسری و آزاد با پاسخ تشریحی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۸ 
تعداد صفحه : ۱۷۶ 
رده دیویی : ۵۴۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۶-۸۶۰-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
تدوین : احمدی – افشین 
تدوین : افروزه – محمد 
تدوین : افشانی – پریچهر 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : باقری – سیامک 
تدوین : تیموری – محمدباقر 
نویسنده کتاب : حشمتی – کورش 
نویسنده کتاب : رجبی – طلیعه 
تدوین : رضایی – علی 
ویراستار :منصور زاهدی 
تدوین : زیرک – محمدعلی 
نویسنده کتاب : شمس – مجید 
تدوین : فرزاد – علی 
نویسنده کتاب : قوسی – رادبه 
تدوین : قهرمانی – بابک 
تدوین : مطیع‌فر – حمیدرضا 
تدوین : هنرور – رضا 
نویسنده کتاب : یزدان‌شناس – سیامک 
نویسنده کتاب : منایی – محمد 
نویسنده کتاب : ترکان – بهرام 
نویسنده کتاب : حاجی‌زاده – اعظم 
نویسنده کتاب : فهام – احسان 
نویسنده کتاب : نصیری‌اوانکی – محمدرضا 
تدوین : فضایلی – علی‌اکبر 
نویسنده کتاب : طبایی – سیدمحمدرضا 
نویسنده کتاب : حقگو – غلامرضا 
نویسنده کتاب : دادخواه – عبدالرضا 
تدوین : چقازردی – نبی 
نویسنده کتاب : عامری – کیوان 
تدوین : بدیعی – فریدون 
نویسنده کتاب : بلبل‌امیری – علیرضا 
تدوین : کوهی – اصغر 
نویسنده کتاب : میرزاده – میرصدرالدین 
تدوین : عمادی – سیدرضا 
تدوین : کفایتی – حمید 
تدوین : هروی – فرشاد 
 

Page 1 of 16212345...102030...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد