خرید اینترنتی کتاب


جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب مجموعه قصه‌های شیرین کودکانه

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قصه‌های شیرین کودکانه

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۰ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۷۴ 
رده دیویی : ۸fa۳.۶۲ 
شابک : ۹۶۴-۶۶۹۵-۲۷-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : خشتی 
نوع جلد کتاب : سلفون 
محل انتشار : تهران 
نقاش : خدایی – علی 
نقاش : رادپور – فاطمه 
نویسنده کتاب : 
نقاش : میرمحمدی – نیلوفر 
نقاش : نصر – کریم 
 

کتاب من که تاج هر سرم، لگن دارم: برای پسر کوچولوها

دانلود کتاب

کتاب من که تاج هر سرم، لگن دارم: برای پسر کوچولوها

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۴ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۲ 
رده دیویی : ۸fa۱.۶۲ 
شابک : ۹۶۴-۴۱۷-۳۱۳-۹ 
نوع اثر : شعر 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : خشتی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 
در این کتاب مصور و رنگی که در قالب شعر فراهم آمده گروه سنی ‘الف’ با نحوه‌ی استفاده از لگن آشنا می‌شوند. آنان یاد می‌گیرند که چگونه روی لگن بنشینند و با این کار اولین قدم را به سوی استقلال بردارند.

کتاب مجموعه بهترین افسانه‌ها برای بهترین بچه‌ها (۵ جلد در یک مجلد)

دانلود کتاب

کتاب مجموعه بهترین افسانه‌ها برای بهترین بچه‌ها (۵ جلد در یک مجلد)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۶۶ 
رده دیویی : ۳۹۸.۲ 
شابک : ۹۶۴-۳۴۹-۱۸۰-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : خشتی 
نوع جلد کتاب : سلفون 
محل انتشار : تهران 
نقاش : رزاقی – آراسته 
نویسنده کتاب : 
نقاش : کاویان‌راد – علیرضا 
نقاش : یاسین‌پور – سحر 
 

کتاب چشم بادامی

دانلود کتاب

کتاب چشم بادامی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۳۲۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۲۰ 
رده دیویی : ۸fa۳.۶۲ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۳-۸۱۸-۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نقاش : عامه‌کن – علی 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب هلی فسقلی در سرزمین غولها

دانلود کتاب

کتاب هلی فسقلی در سرزمین غولها

هلی فسقلی در سرزمین غولها 
نقاش : شفیعی – فرشید 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۲/۰۶ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۳۹۸. 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۰۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۴۹-۱۰۰-۵ 
 

کتاب هلی فسقلی در سرزمین غولها

دانلود کتاب

کتاب هلی فسقلی در سرزمین غولها

هلی فسقلی در سرزمین غولها 
نقاش : شفیعی – فرشید 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۲/۰۶ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۸fa۳.۶۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۱۷۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
شماره منوع جلد کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۴۹-۰۹۱-۲ 
 

کتاب هلی فسقلی در سرزمین غولها

دانلود کتاب

کتاب هلی فسقلی در سرزمین غولها

هلی فسقلی در سرزمین غولها 
نقاش : شفیعی – فرشید 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۹/۱۷ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۳۹۸.۲۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۰۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۴۹-۱۰۰-۵ 
 

کتاب هلی فسقلی در سرزمین غولها

دانلود کتاب

کتاب هلی فسقلی در سرزمین غولها

هلی فسقلی در سرزمین غولها 
نقاش : شفیعی – فرشید 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۹/۱۷ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۳۹۸.۲۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۱۷۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
شماره منوع جلد کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۴۹-۰۹۱-۲ 
 

کتاب هلی فسقلی در سرزمین غولها

دانلود کتاب

کتاب هلی فسقلی در سرزمین غولها

هلی فسقلی در سرزمین غولها 
نقاش : شفیعی – فرشید 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۸/۲۶ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۳۹۸.۲۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۱۷۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
شماره منوع جلد کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۴۹-۰۹۱-۲ 
 

کتاب هلی فسقلی در سرزمین غولها

دانلود کتاب

کتاب هلی فسقلی در سرزمین غولها

هلی فسقلی در سرزمین غولها 
نقاش : شفیعی – فرشید 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۸/۱۹ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۳۹۸.۲۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۰۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۴۹-۱۰۰-۵ 
 

کتاب هلی فسقلی در سرزمین غولها

دانلود کتاب

کتاب هلی فسقلی در سرزمین غولها

هلی فسقلی در سرزمین غولها 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۹۸.۲۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۴/۱۰ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۱۷۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۴۹-۰۹۱-۲ 
 

کتاب هلی فسقلی در سرزمین غولها

دانلود کتاب

کتاب هلی فسقلی در سرزمین غولها

هلی فسقلی در سرزمین غولها 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۹۸.۲۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۴/۱۰ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۲۰۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۴۹-۱۰۰-۵ 
 

کتاب نی‌نی مامانی قاقا می‌خواد: مجموعه شعر برای کوچولوهای یک‌ساله تا …

دانلود کتاب

کتاب نی‌نی مامانی قاقا می‌خواد: مجموعه شعر برای کوچولوهای یک‌ساله تا …

نی‌نی مامانی قاقا می‌خواد: مجموعه شعر برای کوچولوهای یک‌ساله تا ... 
نقاش : شفیعی – فرشید 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۵/۲۶ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۸fa۱.۶۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۱۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۵۳۵-۰۲-۳ 
 

کتاب نخودی با الهام از یک افسانه قدیمی

دانلود کتاب

کتاب نخودی با الهام از یک افسانه قدیمی

نخودی با الهام از یک افسانه قدیمی 
نقاش : رزاقی – آراسته 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۱۲/۲۰ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : خشتی 
رده دیویی : ۳۹۸.۲ 
نوع جلد کتاب : سولفون 
تعداد صفحه : ۸۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۰۵۵-۰۲-۸ 
 


کتاب نخودی با الهام از یک افسانه قدیمی

دانلود کتاب

کتاب نخودی با الهام از یک افسانه قدیمی

نخودی با الهام از یک افسانه قدیمی 
نقاش : رزاقی – آراسته 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۸/۲۱ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : خشتی 
رده دیویی : ۳۹۸.۲ 
نوع جلد کتاب : سولفون 
تعداد صفحه : ۸۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۰۵۵-۰۲-۸ 
 


کتاب میهمانهای ناخوانده

دانلود کتاب

کتاب میهمانهای ناخوانده

میهمانهای ناخوانده 
نقاش : یاسین‌پور – سحر 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : خشتی 
رده دیویی : ۳۹۸.۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۱۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۴۹-۰۴۳-۲ 
 


کتاب میهمانهای ناخوانده

دانلود کتاب

کتاب میهمانهای ناخوانده

میهمانهای ناخوانده 
نقاش : یاسین‌پور – سحر 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۵/۰۷ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : خشتی 
رده دیویی : ۳۹۸.۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۱۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۹۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۴۹-۰۴۳-۲ 
 


کتاب میهمانهای ناخوانده

دانلود کتاب

کتاب میهمانهای ناخوانده

میهمانهای ناخوانده 
نقاش : یاسین‌پور – سحر 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۱۱/۰۸ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : خشتی 
رده دیویی : ۳۹۸.۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۱۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۴۹-۰۴۳-۲ 
 
این داستان براساس قصه‌ای قدیمی برای کودکان گروه سنی ‘ب ‘بازآفرینی شده و در صفحات مصور و رنگی به چاپ رسیده است .قصه درباره پیرزن مهربانی است که در یک شب بارانی میزبان گنجشک, مرغ, الاغ, کلاغ و سگ می‌شود ;اما روز بعد هیچ یک از آنها راضی نمی‌شود کلبه پیرزن را ترک کند .پیرزن هم می‌پذیرد که آنها نزدش باقی بمانند .بدین ترتیب پیرزن از تنهایی نجات می‌یابد ضمن آن که حیوانات در امور خانه به او کمک می‌کنند .


کتاب مجموعه قصه‌های شیرین کودکانه

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قصه‌های شیرین کودکانه

مجموعه قصه‌های شیرین کودکانه 
نقاش : نصر – کریم… [و دیگران] – 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۱۲/۲۰ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : خشتی 
رده دیویی : ۸fa۳. 
نوع جلد کتاب : سولفون 
تعداد صفحه : ۸۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۶۹۵-۲۷-۲ 
 


کتاب مجموعه قصه‌های شیرین کودکانه

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قصه‌های شیرین کودکانه

مجموعه قصه‌های شیرین کودکانه 
نقاش : نصر – کریممیرمحمدی – نیلوفر 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۸/۰۷ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : خشتی 
رده دیویی : ۸fa۳. 
نوع جلد کتاب : سولفون 
تعداد صفحه : ۸۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۶۹۵-۲۷-۲ 
 
در مجموعه حاضر یازده قصه کوتاه و مصور باز آفریده و نوشته ‘شکوه قاسم‌نیا’ برای کودکان گروه سنی ‘ب ‘به چاپ رسیده که عبارت‌اند از’ :گربه‌ای با دم موش’, ‘بارون می‌آد, شرشر’, ‘هاجر عروسی داره’, ‘هویجک تنبلی بود’, ‘سیب سرخ با کی عروسی کرد’, ‘مار دو سر’, ‘افسانه دیو و دختر’, ‘سه خواهر’, ‘مورچه ریزه قصه می‌گفت’, ‘پس من کجا بخوابم ‘و ‘آرزوی اتوبوس کوچولو .’ماجرای قصه اول درباره موشی خاکستری است که از دمش خسته شده و آن را دور می‌اندازد .از قضا گربه‌ای دم موش را پیدا می‌کند و آن را به خود می‌چسباند, اما این دم برای او دردسرهای زیادی ایجاد می‌کند و حتی چند بار کتک می‌خورد, سرانجام از این کار پشیمان می‌شود و دم موش را به صاحب اصلی‌اش برمی‌گرداند .


Page 1 of 512345تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد