خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: با استفاده از نسخه تصحیح شده محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی

دانلود کتاب

کتاب دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: با استفاده از نسخه تصحیح شده محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۳ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۱ 
تعداد صفحه : ۳۹۶ 
رده دیویی : ۸fa۱.۳۲ 
شابک : ۹۶۴-۹۰۱۰۲-۴-۶ 
نوع اثر : شعر 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : سلفون 
محل انتشار : تهران 
شاعر : حافظ – شمس‌الدین‌محمد 
خطاط : خسروی – حسین 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: با مقابله نسخه تصحیح شده محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی

دانلود کتاب

کتاب دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: با مقابله نسخه تصحیح شده محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۹ 
تعداد صفحه : ۴۴۰ 
رده دیویی : ۸fa۱.۳۲ 
شابک : ۹۶۴-۹۱۰۰۱-۰-۵ 
نوع اثر : شعر 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : جیبی 
نوع جلد کتاب : سلفون 
محل انتشار : تهران 
شاعر : حافظ – شمس‌الدین‌محمد 
نویسنده کتاب : 
مصحح : غنی – قاسم 
مصحح : قزوینی – محمد 
خطاط : ولی‌زاده – عباس 
 

کتاب دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: از روی نسخه تصحیح شده علامه محمد قزوینی با ترجمه احوال …

دانلود کتاب

کتاب دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: از روی نسخه تصحیح شده علامه محمد قزوینی با ترجمه احوال …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۵ 
تیراژ کتاب : ۷۱۵۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۳ 
تعداد صفحه : ۴۳۴ 
رده دیویی : ۸fa۱.۳۲ 
شابک : ۹۶۴-۵۹۷۷-۶۵-۷ 
نوع اثر : شعر 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : تهران 
شاعر : حافظ – شمس‌الدین‌محمد 
نویسنده کتاب : صندوقی 
مصحح : قزوینی – محمد 
خطاط : اشرفی‌تبریزی – مصطفی 
 

کتاب نصایح حافظ ولایت علی (ع) و عشق به مهدی (عج): از دیوان خواجه شمس‌الدین محمد شیرازی

دانلود کتاب

کتاب نصایح حافظ ولایت علی (ع) و عشق به مهدی (عج): از دیوان خواجه شمس‌الدین محمد شیرازی

نصایح حافظ ولایت علی (ع) و عشق به مهدی (عج): از دیوان خواجه شمس‌الدین محمد شیرازی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۱.۳۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۳/۱۲ 
نوع جلد کتاب : گالینگر 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۴۲۴ 
نوع اثر : غیره 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PIR۵۴۳۵/و۲ن۶ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۹۶۵-۰۶-۰ 
 
نگارنده در کتاب بر آن است پاره‌ای از ابیات حافظ را بر پایه دیدگاه مذهبی تاویل نماید .وی ابیاتی از دیوان استخراج نموده که اغلب حاوی پند و اندرز بوده از طرفی نگارنده می‌کوشد پاره‌ای دیگر از ابیات را به گونه‌ای شرح و تبیین نماید که به‌زعم وی در بر دارنده موضوع ولایت علی (ع) و عشق به مهدی (عج) است .


کتاب ندای عشق: معنی ابیاتی از دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی با زبان شعر

دانلود کتاب

کتاب ندای عشق: معنی ابیاتی از دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی با زبان شعر

ندای عشق: معنی ابیاتی از دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی با زبان شعر 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۱.۶۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۱۱/۲۶ 
نوع جلد کتاب : گالینگر 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۱۰۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PIR۸۱۸۰/ل۸۱۴ن۴ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۰۶-۲۱۹۸-۶ 
 
دفتر حاضر, معنی ابیاتی از دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی با زبان شعر است .برای مثال در قطعه ‘کنایت ‘می‌خوانیم :(راهی‌ست راه عشق که هیچش کناره نیست/ آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست) گفتم حدیث دوست چنان که تو دانی/ آری کنایتی که کنم بر تو جان بسی است/ ره را که گران زده جانان, وز می خیال/ نوشیده عاشق بیدل که ره به جان و سری است/ ….


کتاب منتخب غزلیات فالنامه خواجه شمس‌الدین محمدحافظ شیرازی

دانلود کتاب

کتاب منتخب غزلیات فالنامه خواجه شمس‌الدین محمدحافظ شیرازی

منتخب غزلیات فالنامه خواجه شمس‌الدین محمدحافظ شیرازی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۱.۳۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۶/۰۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : جیبی 
تعداد صفحه : ۲۲۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۰۳۱۷-۶-۶ 
 


کتاب منتخب غزلیات فالنامه خواجه شمس‌الدین محمدحافظ شیرازی

دانلود کتاب

کتاب منتخب غزلیات فالنامه خواجه شمس‌الدین محمدحافظ شیرازی

منتخب غزلیات فالنامه خواجه شمس‌الدین محمدحافظ شیرازی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۱.۳۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۲/۱۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : جیبی 
تعداد صفحه : ۲۲۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۰۳۱۷-۶-۶ 
 
در این داستان, که برای زبان آموزان سطح متوسط به چاپ رسیده, سرگذشت ماجرایی فرزندانی روایت شده که به تازگی مادرشان را از دست داده‌اند .در صفحات پایانی کتاب نیز چند تمرین از متن و معانی برخی واژه‌های دشوار, به طبع رسیده است .


کتاب لسان‌الغیب خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی

دانلود کتاب

کتاب لسان‌الغیب خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی

لسان‌الغیب خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۱.۳۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۲/۱۸ 
نوع جلد کتاب : گالینگر 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۶۷۴ 
نوع اثر : تصحیح 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۰۰-۰۴۸۴-۷ 
 


کتاب کلیات شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی

دانلود کتاب

کتاب کلیات شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی

کلیات شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی 
زیر نظر : باری – محمد 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۲/۱۱ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۸fa۱.۳۲ 
نوع جلد کتاب : گالینگر 
تعداد صفحه : ۳۶۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : تاجیکی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۳۱۷-۰۱-۸ 
 


کتاب کلیات دیوان حافظ (خواجه شمس‌الدین محمد)

دانلود کتاب

کتاب کلیات دیوان حافظ (خواجه شمس‌الدین محمد)

کلیات دیوان حافظ (خواجه شمس‌الدین محمد) 
خطاط : نژادفردلرستانی – اسماعیل 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۷/۱۱ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : جیبی 
رده دیویی : ۸fa۱.۳۲ 
نوع جلد کتاب : گالینگر 
تعداد صفحه : ۵۲۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۹۹۵-۸۲-۵ 
 


کتاب کاملترین دیوان خواجه شمس‌الدین حافظ شیرازی

دانلود کتاب

کتاب کاملترین دیوان خواجه شمس‌الدین حافظ شیرازی

کاملترین دیوان خواجه شمس‌الدین حافظ شیرازی 
خطاط : شاهمیری – علی 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۸/۲۸ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۸fa۱.۳۲ 
نوع جلد کتاب : گالینگر 
تعداد صفحه : ۴۰۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۰۳۳۴-۵-۹ 
 


کتاب دیوان مولانا شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: با مقدمه, حواشی, تفسیر ابیات مشکل و معانی …

دانلود کتاب

کتاب دیوان مولانا شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: با مقدمه, حواشی, تفسیر ابیات مشکل و معانی …

کتاب دیوان مولانا شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: با مقدمه, حواشی, تفسیر ابیات مشکل و معانی ...نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار : ۱۳۷۹/۰۵/۱۸ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۸fa۱.۳۲ 
تعداد صفحه : ۴۷۰ 
نوع جلد کتاب : گالینگر 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۶۰۹-۰۱-۱ 
 


کتاب دیوان مولانا خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: بر اساس نسخه محمد قزوینی و دکتر غنی

دانلود کتاب

کتاب دیوان مولانا خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: بر اساس نسخه محمد قزوینی و دکتر غنی

کتاب دیوان مولانا خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: بر اساس نسخه محمد قزوینی و دکتر غنینویسنده کتاب :  
محل انتشار : تهران 
خطاط : محبی‌نژاد – غلامعلی 
رده دیویی : ۸fa۱.۳۲ 
تاریخ انتشار : ۱۳۷۸/۰۱/۲۵ 
نوع جلد کتاب : گالینگر 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۳۸۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴ 
 


کتاب دیوان کامل خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: همراه با تفال

دانلود کتاب

کتاب دیوان کامل خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: همراه با تفال

کتاب دیوان کامل خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: همراه با تفالنویسنده کتاب :  
خطاط : حیدری – عبدالمحمد 
مصحح : پژمان‌بختیاری – حسین 
محل انتشار : تهران 
مقدمه :مشیری – فریدون 
رده دیویی : ۸fa۱.۳۲ 
تاریخ انتشار : ۱۳۷۹/۱۲/۱۴ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : گالینگر 
تعداد صفحه : ۵۵۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۱۵۹۶-۰-۶ 
 


کتاب دیوان کامل خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: بانضمام مقدمه و شرح حال حافظ

دانلود کتاب

کتاب دیوان کامل خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: بانضمام مقدمه و شرح حال حافظ

کتاب دیوان کامل خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: بانضمام مقدمه و شرح حال حافظنویسنده کتاب :  
محل انتشار : تهران 
مقدمه :دشتی – علی 
رده دیویی : ۸fa۱.۳۲ 
تاریخ انتشار : ۱۳۷۹/۰۹/۲۶ 
نوع جلد کتاب : گالینگر 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۵۳۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۷۱۸-۰۱-۹ 
 


کتاب دیوان کامل خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: بانضمام مقدمه و شرح حال حافظ

دانلود کتاب

کتاب دیوان کامل خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: بانضمام مقدمه و شرح حال حافظ

کتاب دیوان کامل خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: بانضمام مقدمه و شرح حال حافظنویسنده کتاب :  
نویسنده کتاب : حافظ – شمس‌الدین‌محمد 
مقدمه :دشتی – علی 
محل انتشار : تهران 
مصحح : قزوینی – محمدغنی – قاسم 
رده دیویی : ۸fa۱.۳۲ 
تاریخ انتشار : ۱۳۷۹/۰۸/۰۸ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : گالینگر 
تعداد صفحه : ۵۲۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۷۱۸-۲۱-۳ 
 


کتاب دیوان کامل خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: بانضمام مقدمه و شرح حال حافظ

دانلود کتاب

کتاب دیوان کامل خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: بانضمام مقدمه و شرح حال حافظ

کتاب دیوان کامل خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: بانضمام مقدمه و شرح حال حافظنویسنده کتاب :  
خطاط : یزدانی – سیف‌الله 
مقدمه :دشتی – علی 
تاریخ انتشار : ۱۳۸۳/۱۲/۲۶ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : پالتویی 
رده دیویی : ۸fa۱.۳۲ 
نوع جلد کتاب : گالینگر 
تعداد صفحه : ۳۵۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PIR۵۴۲۴ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۳۴۵۴-۲-۶ 
 


کتاب دیوان کامل خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: با مقدمه‌ای جامع به فارسی و انگلیسی

دانلود کتاب

کتاب دیوان کامل خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: با مقدمه‌ای جامع به فارسی و انگلیسی

کتاب دیوان کامل خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: با مقدمه‌ای جامع به فارسی و انگلیسینویسنده کتاب :  
به اهتمام : دوروش – فضل‌الله 
مقدمه :امین – حسن 
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱/۰۹/۱۲ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۸fa۱.۳۲ 
نوع جلد کتاب : گالینگر 
تعداد صفحه : ۴۹۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PIR۵۴۲۴ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۳۹۶۷-۰-۵ 
 


کتاب دیوان کامل خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: با مقدمه استاد فریدون مشیری

دانلود کتاب

کتاب دیوان کامل خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: با مقدمه استاد فریدون مشیری

کتاب دیوان کامل خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: با مقدمه استاد فریدون مشیرینویسنده کتاب :  
محل انتشار : تهران 
مقدمه :دشتی – علی 
رده دیویی : ۸fa۱.۳۲ 
تاریخ انتشار : ۱۳۸۰/۰۳/۱۲ 
نوع جلد کتاب : گالینگر 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۵۳۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تیراژ کتاب : ۹۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۳۲-۰۴۷-۲ 
 


کتاب دیوان غزلیات مولانا شمس‌الدین محمد خواجه حافظ شیرازی‌با معنی واژه‌ها و شرح ابیات و ذکر وزن و بحر غزل

دانلود کتاب

کتاب دیوان غزلیات مولانا شمس‌الدین محمد خواجه حافظ شیرازی‌با معنی واژه‌ها و شرح ابیات و ذکر وزن و بحر غزل

کتاب دیوان غزلیات مولانا شمس‌الدین محمد خواجه حافظ شیرازی‌با معنی واژه‌ها و شرح ابیات و ذکر وزن و بحر غزلنویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار : ۱۳۸۰/۰۹/۲۱ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۸fa۱.۳۲ 
تعداد صفحه : ۷۴۰ 
نوع جلد کتاب : گالینگر 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۳۱ 
تیراژ کتاب : ۴۴۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۶۲۶-۱۸-۸ 
 


Page 1 of 1412345...10...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد