خرید اینترنتی کتاب


جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب کتاب آموزشی Word 97 در محیط ویندوز

دانلود کتاب

کتاب کتاب آموزشی Word 97 در محیط ویندوز

کتاب آموزشی Word 97 در محیط ویندوز 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۴/۲۱ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۶۵۲.۵۵۳۶۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۲۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : Z۵۲/۵/و۴ش۴ 
نوبت چاپ کتاب : ۱۰ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۷۵۹-۲۰-۳ 
 


کتاب کتاب آموزشی Word 97 در محیط ویندوز

دانلود کتاب

کتاب کتاب آموزشی Word 97 در محیط ویندوز

کتاب آموزشی Word 97 در محیط ویندوز 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۲/۲۲ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۶۵۲.۵۵۳۶۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۲۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : Z۵۲/۵/و۴ش۴ 
نوبت چاپ کتاب : ۹ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 


کتاب کتاب آموزشی Word 97 در محیط ویندوز

دانلود کتاب

کتاب کتاب آموزشی Word 97 در محیط ویندوز

کتاب آموزشی Word 97 در محیط ویندوز 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۱۲/۱۵ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۶۵۲.۵۵۳۶۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۲۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۸ 
تیراژ کتاب : ۶۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۳۷۹۰-۸-۸ 
 


کتاب کتاب آموزشی Word 97 در محیط ویندوز

دانلود کتاب

کتاب کتاب آموزشی Word 97 در محیط ویندوز

کتاب آموزشی Word 97 در محیط ویندوز 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۳/۲۲ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۶۵۲.۵۵۳۶۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۲۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۷ 
تیراژ کتاب : ۶۶۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۷۵۹-۲۰-۳ 
 


کتاب کتاب آموزشی Word 97 در محیط ویندوز

دانلود کتاب

کتاب کتاب آموزشی Word 97 در محیط ویندوز

کتاب آموزشی Word 97 در محیط ویندوز 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۱۱/۲۶ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۶۵۲.۵۵۳۶۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۲۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : انگلیسی 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۷۵۹-۲۰-۳ 
 


کتاب کتاب آموزشی Word 97 در محیط ویندوز

دانلود کتاب

کتاب کتاب آموزشی Word 97 در محیط ویندوز

کتاب آموزشی Word 97 در محیط ویندوز 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۸/۰۹ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۶۵۲.۵۵۳۶۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۲۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : انگلیسی 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۷۵۹-۲۰-۳ 
 


کتاب کتاب آموزشی Word 97 در محیط ویندوز

دانلود کتاب

کتاب کتاب آموزشی Word 97 در محیط ویندوز

کتاب آموزشی Word 97 در محیط ویندوز 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۳/۰۳ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۶۵۲.۵۵۳۶۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۲۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : انگلیسی 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۴۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۰۸۸۹-۴-۶ 
 


کتاب کتاب آموزشی Word 97 در محیط ویندوز

دانلود کتاب

کتاب کتاب آموزشی Word 97 در محیط ویندوز

کتاب آموزشی Word 97 در محیط ویندوز 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۹/۰۹ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۶۵۲.۵۵۳۶۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۲۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : انگلیسی 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۷۵۹-۲۰-۳ 
 


کتاب کتاب آموزشی Word 97 در محیط ویندوز

دانلود کتاب

کتاب کتاب آموزشی Word 97 در محیط ویندوز

کتاب آموزشی Word 97 در محیط ویندوز 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۱/۲۱ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۶۵۲.۵۵۳۶۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۲۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : انگلیسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۷۵۹-۲۰-۳ 
 


کتاب کتاب آموزشی Office 97

دانلود کتاب

کتاب کتاب آموزشی Office 97

کتاب آموزشی Office 97 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۹/۲۳ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۶۵۰.۰۲۸۵۵۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۴۹۶ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : انگلیسی 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۶۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۷۵۹-۳۶-X 
 


کتاب کتاب آموزشی Office 97

دانلود کتاب

کتاب کتاب آموزشی Office 97

کتاب آموزشی Office 97 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۱۲/۱۴ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۶۵۰.۰۲۸۵۵۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۴۹۶ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۷۲۴-۱۴-۷ 
 
در این کتاب با بهره‌گیری از مثال‌ها و تمرین‌های متعدد شیوه بهره‌گیری از امکانات برنامه نرم افزاری ۷ office9آموزش داده شده است .از جمله مباحث کتاب عبارت‌اند از :((عملیات فایل در برنامه‌های کاربردی ((office, ((شروع ((Word, ((ستون‌ها, جداول و مرتب کردن)), ((ادغام پستی)), ((ایجاد ماکروها و سفارشی کردن ((Word, ((ویرایش و قالب‌بندی کار پوشه)), ((نمودار)), ((کار کردن با فرمول‌ها و توابع)) و ((کار کردن با پست الکترونیکی)) .


کتاب کتاب آموزشی Office 97

دانلود کتاب

کتاب کتاب آموزشی Office 97

کتاب آموزشی Office 97 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۸/۰۴ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۶۵۰.۰۲۸۵۵۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۴۹۶ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۷۵۹-۳۶-X 
 
در نوشتار حاضر, مخاطبان طی ۲۸فصل ـ همراه با مثال‌ها و نمونه‌های عملی ـ با شیوه‌های بهره‌گیری از امکانات مختلف برنامه((آفیس ۹۷)) آشنا می‌شوند .برخی مباحث کتاب به این شرح است :((عملیات فایل در برنامه‌های کاربردی ((Office, ((ابزار مشترک در برنامه‌های کاربردی ((Office, ((قالب‌بندی ساده)), ((صفحه‌آرایی و سبک‌ها)), ((ایجاد کار برگ‌ها و وارد کردن داده‌ها)), ((ویرایش و قالب‌بندی کار با پوشه)), ((کار کردن با فرمول‌ها و توابع)), ((ایجاد ماکروها و سفارشی کردن اکسل)), ((کار کردن با پست الکترونیکی)) و Office))و وب)) .


کتاب کتاب آموزشی ۶ Word در محیط ویندوز

دانلود کتاب

کتاب کتاب آموزشی ۶ Word در محیط ویندوز

کتاب آموزشی 6 Word در محیط ویندوز 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۱۱/۲۳ 
محل انتشار : تهران 
رده دیویی : ۶۵۲.۵۵۳۶ 
نوبت ویرایش : ۳ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۶۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : انگلیسی 
نوبت چاپ کتاب : ۸ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۱۹۴۶-۱-۴ 
 


کتاب کتاب آموزشی ۶ Word در محیط ویندوز

دانلود کتاب

کتاب کتاب آموزشی ۶ Word در محیط ویندوز

کتاب آموزشی 6 Word در محیط ویندوز 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۸/۰۱ 
محل انتشار : تهران 
رده دیویی : ۶۵۲.۵۵۳۶ 
نوبت ویرایش : ۳ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۶۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : انگلیسی 
نوبت چاپ کتاب : ۷ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۱۹۴۶-۱-۴ 
 


کتاب کتاب آموزشی ۶ Word در محیط ویندوز

دانلود کتاب

کتاب کتاب آموزشی ۶ Word در محیط ویندوز

کتاب آموزشی 6 Word در محیط ویندوز 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۳/۳۰ 
محل انتشار : تهران 
رده دیویی : ۶۵۲.۵۵۳۶ 
نوبت ویرایش : ۳ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۶۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : انگلیسی 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۱۲۲-۰۰-۴ 
 


کتاب کتاب آموزشی ۶ Word در محیط ویندوز

دانلود کتاب

کتاب کتاب آموزشی ۶ Word در محیط ویندوز

کتاب آموزشی 6 Word در محیط ویندوز 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۲/۱۱ 
محل انتشار : تهران 
رده دیویی : ۶۵۲.۵۵۳۶ 
نوبت ویرایش : ۳ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۶۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : انگلیسی 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۱۲۲-۰۰-۴ 
 


کتاب کتاب آموزشی ۶ Word در محیط ویندوز

دانلود کتاب

کتاب کتاب آموزشی ۶ Word در محیط ویندوز

کتاب آموزشی 6 Word در محیط ویندوز 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۹/۱۷ 
محل انتشار : تهران 
رده دیویی : ۶۵۲.۵۵۳۶ 
نوبت ویرایش : ۳ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۶۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : انگلیسی 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۷۵۹-۶۳-۷ 
 


کتاب راهنمای جامع Netware 4.1

دانلود کتاب

کتاب راهنمای جامع Netware 4.1

کتاب راهنمای جامع Netware 4.1نویسنده کتاب :  
ویراستار : قلی‌زاده‌نوری – فرهادآیت‌الله‌زاده‌شیرازی – محمدرضا 
مترجم کتاب : 
تاریخ انتشار : ۱۳۷۹/۰۵/۳۰ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۰۰۵.۷۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۸۴۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۴۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۱۲۷-۰۴-۹ 
 


کتاب راهنمای جامع NetWare 4.1

دانلود کتاب

کتاب راهنمای جامع NetWare 4.1

کتاب راهنمای جامع NetWare 4.1نویسنده کتاب :  
ویراستار : قلی‌زاده‌نوری – فرهادآیت‌الله‌زاده‌شیرازی – محمدرضا 
مترجم کتاب : 
تاریخ انتشار : ۱۳۷۸/۱۱/۰۵ 
محل انتشار : تهران 
رده دیویی : ۰۰۵.۷۱۳۶۹ 
نوبت ویرایش : ۲ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۸۴۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : انگلیسی 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۱۸۳۱-۰-۸ 
 

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد