خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب هنر عاشقی: بحثی در روان‌شناسی عشق, ارزشهای سنتی و تعالی روحی

دانلود کتاب

کتاب هنر عاشقی: بحثی در روان‌شناسی عشق, ارزشهای سنتی و تعالی روحی

هنر عاشقی: بحثی در روان‌شناسی عشق, ارزشهای سنتی و تعالی روحی 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۱۰/۲۱ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۱۵۸.۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۴۵۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : BF۶۳۷/خ۹پ۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۸۳۹-۱۴-۲ 
 

کتاب هزار و یک سوال در روان‌شناسی کودک: روان‌شناسی مرضی و کودکان استثنائی: سوالات چهارگزینه‌ای کارشناسی ا

دانلود کتاب

کتاب هزار و یک سوال در روان‌شناسی کودک: روان‌شناسی مرضی و کودکان استثنائی: سوالات چهارگزینه‌ای کارشناسی ا

هزار و یک سوال در روان‌شناسی کودک: روان‌شناسی مرضی و کودکان استثنائی: سوالات چهارگزینه‌ای کارشناسی ا 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۱۵۵.۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۴/۱۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۷۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۳۶۰۷-۳-۵ 
 

کتاب وندالیسم: مبانی روان‌شناسی اجتماعی, جامعه‌شناسی و روان‌شناسی رفتار وندالیستی در مباحث آسیب‌شناسی و ک

دانلود کتاب

کتاب وندالیسم: مبانی روان‌شناسی اجتماعی, جامعه‌شناسی و روان‌شناسی رفتار وندالیستی در مباحث آسیب‌شناسی و ک

وندالیسم: مبانی روان‌شناسی اجتماعی, جامعه‌شناسی و روان‌شناسی رفتار وندالیستی در مباحث آسیب‌شناسی و ک 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۶۴.۱۶۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۳۲۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : ۶۶۶۶ HY /م۳و۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۸۰۶۵-۴۱-۱ 
 
‘کتاب حاضر در هفت فصل فراهم آمده است. فصل اول تحت عنوان کلیات پس از ارایه تاریخچه‌ای از مفهوم و, وجه تسمیه آن در ادبیات آسیب‌شناسی اجتماعی به تعریف و معنی وندالیسم می‌پردازد و با طرح وندالیسم به عنوان یک آسیب اجتماعی, به عنوان یک رفتار نابهنجار و به عنوان یک معضل اجتماعی, می‌کوشد جایگاه آن را به عنوان یکی از صور کژرفتاری‌ها و انحرافات در طبقه‌بندی انواع جرائم و نابهنجاری‌ها مشخص نماید. در فصل دوم مبانی نظری وندالیسم با استعانت از یک رویکرد تلفیقی به تفصیل مطرح شده است. در این فصل ابتدا آن دسته از نظریه‌های جامعه شناسی انحرافات که با مباحث روان شناختی اجتماعی وندالیسم خصوصا اتیولوژی آن به عنوان یکی از صور بزهکاری‌ها و کجروی‌های اجتماعی قرابت و انتساب بیشتری دارند مطرح می‌شوند. سپس تئوری‌های روان شناسی و روان‌کاوی انحرافات علی الخصوص آن دسته از نظریه‌های روان شناسی مرتبط با رفتار وندالیسمی مرور و بررسی می‌گردند و بالاخره در قسمت پایانی این فصل نظریه‌های روان شناسی اجتماعی انحرافات که به طور اخص بر وندالیسم و, ویرانگری تاکید دارند مطرح می‌شوند. فصل سوم تحت عنوان خشونت و, وندالیسم در ورزش فوتبال است. در این فصل ضمن گونه شناسی خشونت و پرخاشگری, خاستگاه و مبانی نظری خشونت در ورزش براساس پارادایم‌های زیست شناسی, روان‌کاوی و روان شناسی, انسان شناسی و جامعه شناسی تبیین می‌شوند و بالاخره پژوهش‌های انجام شده در باب وندالیسم و خشونت در ورزش فوتبال در چند کشور مطرح و نتایج حاصله که مبین اتیولوژی و اپیدمیولوژی خشونت و, وندالیسم در محیطهای ورزشی است تشریح می‌گردند. فصل چهارم تحت عنوان اتیولوژی وندالیسم ناظر بر علل و انگیزه‌های رفتار وندالیسمی است و می‌کوشد در پرتو مبانی و یافته‌های تجربی به سبب شناسی وندالیسم بپردازد. در فصل پنجم اپیدمیولوژی و همه‌گیر شناسی وندالیسم مورد توجه قرار گرفته است در این فصل به استناد اطلاعات تجربی در چند کشور نظیر ایالات متحده آمریکا, هلند, آلمان, فرانسه و نظایر آن وسعت و گستره وندالیسم بررسی می‌گردد. فصل ششم یافته‌های دو پژوهش تجربی را در باب وندالیسم در ایران مطرح می‌سازد. پژوهش‌های اول مروری است بر یافته‌های تحقق ‘وندالیسم در تهران بزرگ’ که عمدتا ناظر بر علل و انگیزه‌های رفتار وندالیسمی است. تحقیق دوم عامل‌های جامعه شناسی خشونت تماشاگران فوتبال را در تهران تبیین می‌کند. فصل هفتم تحت عنوان پیشنهادات و توصیه‌های کاربردی, کلیه سیاست‌ها و استراتژی‌های اجرایی را در شکل طرح‌های مداخلات اجتماعی, آگاه سازی, پیش‌گیری و درمان وندالیسم مطرح می‌سازد.

کتاب واژه‌نامه روان‌شناسی و علوم تربیتی

دانلود کتاب

کتاب واژه‌نامه روان‌شناسی و علوم تربیتی

واژه‌نامه روان‌شناسی و علوم تربیتی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۱۵۰.۳ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۶/۲۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۹۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : BF۳۱/آ۴و۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۳۷۰۱-۱-۰ 
 

کتاب واژه‌نامه روان‌شناسی کودک: مخصوص دانشجویان و متخصصین…: فارسی به انگلیسی انگلیسی به فارسی

دانلود کتاب

کتاب واژه‌نامه روان‌شناسی کودک: مخصوص دانشجویان و متخصصین…: فارسی به انگلیسی انگلیسی به فارسی

واژه‌نامه روان‌شناسی کودک: مخصوص دانشجویان و متخصصین...: فارسی به انگلیسی انگلیسی به فارسی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۱۵۵.۴۰۳ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۷/۱۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۶۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : BF۳۱/م۲و۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۳۶۰۷-۲-۷ 
 
در واژه‌نامه حاضر نزدیک به ۳۵۰۰واژه و اصطلاح روان شناسی کودک و علوم تربیتی در دو بخش تدوین گردیده است .بخش نخست شامل فهرست منابع و واژه‌هایی است که به ترتیب الفبای فارسی آورده شده و در مقابل هر واژه, معادل انگلیسی آن درج شده است .در بخش دوم نیز فهرست واژه‌ها به ترتیب الفبای انگلیسی همراه با معادل فارسی آمده است .

کتاب واژه‌نامه روان‌شناسی و علوم تربیتی

دانلود کتاب

کتاب واژه‌نامه روان‌شناسی و علوم تربیتی

واژه‌نامه روان‌شناسی و علوم تربیتی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۱۵۰.۳ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۶/۲۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۹۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : BF۳۱/آ۴و۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۳۷۰۱-۱-۰ 
 


کتاب واژه‌نامه روان‌شناسی کودک: مخصوص دانشجویان و متخصصین…: فارسی به انگلیسی انگلیسی به فارسی

دانلود کتاب

کتاب واژه‌نامه روان‌شناسی کودک: مخصوص دانشجویان و متخصصین…: فارسی به انگلیسی انگلیسی به فارسی

واژه‌نامه روان‌شناسی کودک: مخصوص دانشجویان و متخصصین...: فارسی به انگلیسی انگلیسی به فارسی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۱۵۵.۴۰۳ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۷/۱۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۶۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : BF۳۱/م۲و۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۳۶۰۷-۲-۷ 
 
در واژه‌نامه حاضر نزدیک به ۳۵۰۰واژه و اصطلاح روان شناسی کودک و علوم تربیتی در دو بخش تدوین گردیده است .بخش نخست شامل فهرست منابع و واژه‌هایی است که به ترتیب الفبای فارسی آورده شده و در مقابل هر واژه, معادل انگلیسی آن درج شده است .در بخش دوم نیز فهرست واژه‌ها به ترتیب الفبای انگلیسی همراه با معادل فارسی آمده است .


کتاب واژه‌نامه توصیفی روان‌شناسی

دانلود کتاب

کتاب واژه‌نامه توصیفی روان‌شناسی

واژه‌نامه توصیفی روان‌شناسی 
محل انتشار : ساری 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۱۵۰.۳ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۱۲/۲۰ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۴۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : BF۳۱/ف‌لا۳و۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 


کتاب نیازهای انسان (از منظر آموزه‌های دینی و روان‌شناسی)

دانلود کتاب

کتاب نیازهای انسان (از منظر آموزه‌های دینی و روان‌شناسی)

نیازهای انسان (از منظر آموزه‌های دینی و روان‌شناسی) 
ویراستار : عبدخدایی – سعیدرضایی‌اول – ابراهیم 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ 
محل انتشار : مشهد 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۲۹۷.۴۶۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۴۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : BP۲۲۶/۲/م۴ن۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۳۳-۹۹۶-۳ 
 
کتاب حاضر نیازهای مادی و معنوی انسان را از دیدگاه قرآن, احادیث و روان‌شناسی بررسی نموده‌است .در این نوشتار تلاش شده, با شناخت درست جایگاه انسان در جهان هستی, راهکارهایی جهت برآورده ساختن نیازهای انسان ارائه شود . عناوین برخی از مطالب کتاب عبارتنداز :نگاه اسلام به انسان ـ تحلیل مفهوم نیاز ـ رابطه نیازها با هویت انسان ـ نیازهای شناختی انسان و …


کتاب نگاهی نو به روان‌شناسی آموختن, یا, روان‌شناسی تغییر رفتار

دانلود کتاب

کتاب نگاهی نو به روان‌شناسی آموختن, یا, روان‌شناسی تغییر رفتار

نگاهی نو به روان‌شناسی آموختن, یا, روان‌شناسی تغییر رفتار 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۱۵۳.۱۵ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۹/۰۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۸۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۵۴۱-۸۸-۳ 
 
جلد دوم از کتاب روان‌شناسی آموختن مشتمل بر فصل‌های هفتم تا یازدهم است. در فصل هفتم شرحی از باورهای سنتی و رویکردهای معاصر در امر آموزش و پرورش به دست داده شده, همچنین روش‌ها و راهبردهای مطلوب برای تدریس موثر تشریح شده است .در فصل هشتم مخاطبان اصول و روش‌های ارزشیابی و شیوه‌های بهره‌گیری از نتایج آن را فرا می‌گیرند .در فصل نهم به مسائل و مشکلات شخصی (از قبیل هوش, استعداد, رغبت‌ها, ارزش‌ها, گرایش‌ها, احساسات و (…و غیر شخصی (خانواده, مدرسه, جامعه و (…در امر آموزش و پرورش اشاره شده و در فصل دهم درباره فنون و روش‌های مدیریت کلاس توضیح داده می‌شود .فصل پایانی جمع‌بندی از مطالب کتاب است .


کتاب نگاهی نو به روان‌شناسی آموختن, یا, روان‌شناسی تغییر رفتار

دانلود کتاب

کتاب نگاهی نو به روان‌شناسی آموختن, یا, روان‌شناسی تغییر رفتار

نگاهی نو به روان‌شناسی آموختن, یا, روان‌شناسی تغییر رفتار 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۱۵۳.۱۵ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۹/۰۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۴۰۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۵۴۱-۸۹-۱ 
 
جلد نخست از مجموعه دو جلدی ‘روان شناسی آموختن ‘مشتمل بر شش فصل است. در فصل نخست, شرحی از فرآیند یادگیری و مفهوم آن فراهم آمده, سپس به نقش معلم, مدرسه, خانواده و جامعه در فرآیند یادگیری اشاره شده است . تعامل میان وراثت یا بعد زیست شناختی کودک و بعد محیطی (روان شناختی و جامعه شناختی) مباحثی است که در فصل دوم مطرح می‌شود .در فصل سوم نظریات روان شناسان در باب فرآیند یادگیری درج می‌گردد و فصل چهارم به انگیزش و شیوه‌های بهره‌گیری از آن در امر آموزش اختصاص می‌یابد . مفهوم ‘انتقال یادگیری ‘عوامل موثر در این انتقال و نقش آن در زمینه آموزش و پرورش مباحث فصل پنجم را تشکیل می‌دهد .فصل پایانی به فرآیندهای چهارگانه یادگیری اختصاص یافته که عبارت‌اند از۱ :ـ چگونگی تشکیل مفاهیم, ۲ـ حل مسئله, ۳ـ چگونگی تصمیم‌گیری, ۴ـ ساختار زبان و چگونگی آموختن کاربردش .


کتاب نقدی بر مبادی علوم جدید ‘مقدمه‌ای بر نقد زیست‌شناسی, روان‌شناسی و جامعه‌شناسی’

دانلود کتاب

کتاب نقدی بر مبادی علوم جدید ‘مقدمه‌ای بر نقد زیست‌شناسی, روان‌شناسی و جامعه‌شناسی’

نقدی بر مبادی علوم جدید  
ویراستار :پریوش دانش‌نیا 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۴/۱۵ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۱۹۰. 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۶۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۹۶۸-۰۷-۴ 
 
مطالب این کتابچه در خصوص مبانی و مقدمات علم زیست شناسی, روان شناسی و جامعه شناسی است که نگارنده در اهمیت آنها می‌گوید’ :رنسانس اروپای غربی (انقلاب فرهنگی) به پشتوانه این سه علم ایجاد و تحول یافته است .’وی درباره هر یک از علوم یاد شده, مراحل رشد و تکامل آنها را برشمرده به آرای صاحب نظران آن اشاره می‌کند .


کتاب نظریه‌های رشد در روان‌شناسی رشد و تکامل انسان

دانلود کتاب

کتاب نظریه‌های رشد در روان‌شناسی رشد و تکامل انسان

نظریه‌های رشد در روان‌شناسی رشد و تکامل انسان 
ویراستار :ابرهیم رضایی‌اول 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۶/۲۶ 
محل انتشار : مشهد 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۱۵۵. 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۱۴۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : BF۷۱۳/ش۶۸ن۶ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۳۳-۵۹۰-۹ 
 
نوشتار حاضر عمدتا به‌بررسی و توضیح مطالبی پرداخته‌است که در برنامه درسی رشته‌های روان‌شناسی تربیتی مقطع کارشناسی ارشد منظور شده است .بدون این که استاد و دانشجو را از مراجعه به کتابهای دیگر در این موضوع بی نیاز کند .این کتاب در واقع مقدمه بسیار مختصری برای آشنا شدن با نظریه های معروف رشد و تکامل آدمی خواهد بود نه بیشتر,و احکام آن را باید احکام خبری تلقی کرد و نه احکام قطعی . کتاب شامل هشت فصل با این مباحث‌است :نطریه‌های رشد,رشد و تکامل رفتار , نظریه‌های رشد و تکامل بدنی , ذهنی یا شناختی , اجتماعی ـ عاطفی , اخلاقی و گویایی .


کتاب نظریه‌ها و نظامهای روان‌شناسی (تاریخ و مکتبهای روان‌شناسی)

دانلود کتاب

کتاب نظریه‌ها و نظامهای روان‌شناسی (تاریخ و مکتبهای روان‌شناسی)

نظریه‌ها و نظامهای روان‌شناسی (تاریخ و مکتبهای روان‌شناسی) 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۰/۱۳ 
محل انتشار : تهران 
رده دیویی : ۱۵۰.۱۹ 
نوبت ویرایش : ۵ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۸۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : BF۸۱/ل۲ن۶ 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۱۸۴-۰۹-X 
 


کتاب نظریه‌ها و نظامهای روان‌شناسی (تاریخ و مکتبهای روان شناسی)

دانلود کتاب

کتاب نظریه‌ها و نظامهای روان‌شناسی (تاریخ و مکتبهای روان شناسی)

نظریه‌ها و نظامهای روان‌شناسی (تاریخ و مکتبهای روان شناسی) 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۹/۲۵ 
محل انتشار : تهران 
رده دیویی : ۱۵۰.۱۹ 
نوبت ویرایش : ۵ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۸۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : ۸۱/BFل۲ن۶ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۱۱۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۱۸۴-۰۹-X 
 


کتاب نظریه‌ها و نظامهای روان‌شناسی (تاریخ و مکتبهای روان شناسی)

دانلود کتاب

کتاب نظریه‌ها و نظامهای روان‌شناسی (تاریخ و مکتبهای روان شناسی)

نظریه‌ها و نظامهای روان‌شناسی (تاریخ و مکتبهای روان شناسی) 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۸/۱۸ 
محل انتشار : تهران 
رده دیویی : ۱۵۰.۱۹ 
نوبت ویرایش : ۵ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۸۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۳۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۱۸۴-۰۹-X 
 
در کتاب حاضر, تاریخچه و مکتب‌های مهم روان‌شناسی با این مشخصات به چاپ رسیده است :((پیشینه, تعاریف و اصول)), ((نظریه‌ها و نظریه‌پردازان)), ((پرسش‌ها)) و ((ارزیابی و انتقادها)) .برخی فصل‌های کتاب عبارت‌اند از :((نظریه‌ها و نظام‌ها)), ((تولد روان‌شناسی در یونان باستان)), ((مسیر ذهن(پیدایی روح و تاثیرات فلسفی جدید))), ((مسیر بدن)), ((ویلهلم وونت :سرآغاز ساخت‌گرایی)), ((ساخت‌گرایی)), ((ویلیام جیمز :پیشگام کارکردگرایی)), ((کارکردگرایی)), ((تداعی‌گرایی نوین)) و ((رفتارگرایی اولیه)) .


کتاب نشانه‌شناسی بیماری‌های روانی: برای دانشجویان پزشکی, پرستاری و روان‌شناسی

دانلود کتاب

کتاب نشانه‌شناسی بیماری‌های روانی: برای دانشجویان پزشکی, پرستاری و روان‌شناسی

نشانه‌شناسی بیماری‌های روانی: برای دانشجویان پزشکی, پرستاری و روان‌شناسی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
نوبت ویرایش : ۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۲/۱۳ 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۶۱۶.۸۹۰۷۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۱۴۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : RC۴۶۹/پ۹ن۵ 
نوبت چاپ کتاب : ۸ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۰۴-۴۲-۲ 
 


کتاب مهر پدری از دیدگاه روان‌شناسی

دانلود کتاب

کتاب مهر پدری از دیدگاه روان‌شناسی

مهر پدری از دیدگاه روان‌شناسی 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
ویراستار :سیروس شکیب 
باهمکاری : طاهری – فریده 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۳/۰۷ 
محل انتشار : تهران 
رده دیویی : ۳۰۶.۸۷۴۲ 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۰۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۰۶۷-۵۲-۲ 
 
نگارنده کتاب بر آن است به شیوه تجربی, اهمیت نقش پدر را در رشد و بالندگی کودک تبیین کند, همچنین میزان واقعی مشارکت پدر را در بچه‌داری و اثرات این همکاری را بر روی فرزندان, همسر و سلامت خانواده نشان دهد .بخشی از کتاب به نقش پدر قبل از تولد کودک و هنگام زایمان و مراحل شیر خوارگی کودک اختصاص دارد .از دیگر مباحث کتاب عبارت‌اند از :نقش پدر پس از متارکه, نقش و موقعیت مرد در مقام ناپدری, و نقش پدر در رشد هوشی کودکان .


کتاب مهارت‌های شاد زیستن (روان‌شناسی شادی و سلامت)

دانلود کتاب

کتاب مهارت‌های شاد زیستن (روان‌شناسی شادی و سلامت)

مهارت‌های شاد زیستن (روان‌شناسی شادی و سلامت) 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۱۵۸.۱ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۴/۱۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۲۸۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : BF۵۷۵/خ۹ف‌لا۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۴۸۵۸-۹-۹ 
 
مخاطب در فصل نخست با توانایی‌های درونی انسان برای شاد زیستن مانند تفکر, تخیل, هوش, حافظه, خلاقیت, انگیزش و دینداری آشنا می‌شود. در فصل دوم, مهارت‌های شاد زیستن را فرا می‌گیرد که عبارت‌اند از: خودشناسی, شادی و خوشبختی شناسی, خویشتن‌داری, عزت نفس, نظم, تصمیم‌گیری, همسرداری و فرزندپروری. در فصل سوم علل و علایم نیز راه‌های درمان برخی از اختلالات رفتاری نظیر لکنت زبان, استرس, افسردگی, خشم, و پرخاشگری و تاثیر آن‌ها در شاد زیستن بیان شده است.


کتاب منش فرد و ساختار اجتماعی (روان‌شناسی نهادهای اجتماعی)

دانلود کتاب

کتاب منش فرد و ساختار اجتماعی (روان‌شناسی نهادهای اجتماعی)

منش فرد و ساختار اجتماعی (روان‌شناسی نهادهای اجتماعی) 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : گرت – هانس‌هاینریشمیلز – چارلزرایت 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۱۲/۱۴ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۳۰۲. 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۴۶۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۴۱۶-۱۰۱-۷ 
 


Page 1 of 2012345...1020...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد