خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب کودکان خود را بشناسیم (راهنمای والدین)

کتاب کودکان خود را بشناسیم (راهنمای والدین)

کودکان خود را بشناسیم (راهنمای والدین) 
مترجم کتاب : شوهانی‌زاد – حمیدرضاعیوضی – علی‌اشرف 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ 
محل انتشار : ایلام 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۶۴۹.۱۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۷۶ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۴۹۴-۱۳-۰ 
 


کتاب کودک استثنایی در کلاس عادی (راهنمای آموزشی مربیان)

کتاب کودک استثنایی در کلاس عادی (راهنمای آموزشی مربیان)

کودک استثنایی در کلاس عادی (راهنمای آموزشی مربیان) 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ 
محل انتشار : قم 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۳۷۱.۹۲۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۱۵۶ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 


کتاب کودک استثنایی در کلاس عادی (راهنمای آموزشی مربیان)

کتاب کودک استثنایی در کلاس عادی (راهنمای آموزشی مربیان)

کودک استثنایی در کلاس عادی (راهنمای آموزشی مربیان) 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۲/۲۶ 
محل انتشار : قم 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۳۷۱.۹۲۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۱۵۶ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۰۹۰-۲۰-X 
 
مطالب این کتاب شامل اطلاعات اساسی در ارتباط با ماهیت و ویژگی‌های ناتوانی‌های خاصی در کودکان استثنایی, نیز راهبردهای آموزشی مورد نیاز برای معلمان است . نگارنده در فصل نخستین ضمن بیان ویژگی‌های آموزشی کودکان استثنایی ;نحوه ایجاد محیط آموزشی مناسب و راه‌های مشارکت والدین در آموزش کودکان را بازگو کرده است . در فصل دوم, نیز انواع ناتوانی‌های خاص در کودکان, نظیر :زبان پریشی, اختلال نقص توجه و اختلال بیش فعالی نقص توجه, اختلال پردازش شنیداری, آتیسم, فلج مغزی, نارسا خوانی, صرع و سندرم الکل جنینی توضیح داده شده است .در فصل پایانی, چهار نوع نارسایی جسمی کودکان, یعنی آسم, دیابت, نارسانی قلبی و هموفیلی, و ارتباط آن با آموزش کودکان استثنایی تشریح می‌شود .


کتاب کلید بهشت (راهنمای اماکن عتبات عالیات)

کتاب کلید بهشت (راهنمای اماکن عتبات عالیات)

کلید بهشت (راهنمای اماکن عتبات عالیات) 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۲۹۷.۷۷۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : جیبی 
تعداد صفحه : ۴۴۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/عربی 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۸۲۲۲-۵۸-۴ 
 


کتاب کتاب سبز ‘راهنمای شهرداریها’ نظام مراکز شهری / فضاهای مسکونی

کتاب کتاب سبز ‘راهنمای شهرداریها’ نظام مراکز شهری / فضاهای مسکونی

کتاب سبز  
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۶۳.۶۰۹۵۵ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۲۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : HD۴۶۹۲/۵۶/آ۵س۷۴ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
شماره منوع جلد کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۵۲۵۱-۹-X 
 


کتاب کتاب سبز ‘راهنمای شهرداریها’ کاربری زمین شهری

کتاب کتاب سبز ‘راهنمای شهرداریها’ کاربری زمین شهری

کتاب سبز  
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۶۳.۶۰۹۵۵ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۹۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : HD۴۶۹۲/۵۶/آ۵س۷۴ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۵۲۵۱-۷-۳ 
 


کتاب کتاب سبز ‘راهنمای شهرداریها’ طرحهای شهری در ایران

کتاب کتاب سبز ‘راهنمای شهرداریها’ طرحهای شهری در ایران

کتاب سبز  
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۶۳.۶۰۹۵۵ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۳۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : HD۴۶۹۲/۵۶/آ۵س۷۴ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
شماره منوع جلد کتاب : ۵ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۸۴۶۶-۰۰-۹ 
 


کتاب کتاب سبز ‘راهنمای شهرداریها’ ساخت و سازه‌های شهری

کتاب کتاب سبز ‘راهنمای شهرداریها’ ساخت و سازه‌های شهری

کتاب سبز  
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۶۳.۶۰۹۵۵ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۱۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : HD۴۶۹۲/۵۶/آ۵س۷۴ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
شماره منوع جلد کتاب : ۶ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۸۴۶۶-۰۱-۷ 
 


کتاب کتابخانه کلاسی (راهنمای معلم)

کتاب کتابخانه کلاسی (راهنمای معلم)

کتابخانه کلاسی (راهنمای معلم) 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۰۲۷.۸۰۷ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۸/۱۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۰۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۸۹۰-۱۵-۶ 
 


کتاب کتابخانه کلاسی (راهنمای معلم)

کتاب کتابخانه کلاسی (راهنمای معلم)

کتابخانه کلاسی (راهنمای معلم) 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۰۲۷.۸۰۷ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۱۲/۲۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۰۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۸۹۰-۲۹-۶ 
 


کتاب کاراته عملی: اصول (راهنمای دفاع شخصی برای همه)

کتاب کاراته عملی: اصول (راهنمای دفاع شخصی برای همه)

کاراته عملی: اصول (راهنمای دفاع شخصی برای همه) 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : ناکایاما – ماساتوشیدریگر – دان‌راف 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۲/۰۶ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۷۹۶.۸۱۵۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۱۱۲ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : انگلیسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۴۶۱-۵۹۸-۰ 
 


کتاب روشهای تحقیق در علوم رفتاری: راهنمای عملی تحقیق

کتاب روشهای تحقیق در علوم رفتاری: راهنمای عملی تحقیق

کتاب روشهای تحقیق در علوم رفتاری: راهنمای عملی تحقیق 
محل انتشار : تهران 
نویسنده :  
رده دیویی : ۱۵۰.۷۲ 
تاریخ انتشار : ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ 
جلد : شومیز 
قطع : وزیری 
تعداد صفحه : ۳۳۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : BF۷۶/۵/ح۵۴ر۹ 
نوبت چاپ : ۳ 
تیراژ : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۰۹-۰۸-۶ 
 


کتاب روشهای تحقیق در علوم رفتاری: راهنمای عملی تحقیق

کتاب روشهای تحقیق در علوم رفتاری: راهنمای عملی تحقیق

کتاب روشهای تحقیق در علوم رفتاری: راهنمای عملی تحقیق 
محل انتشار : تهران 
نویسنده :  
رده دیویی : ۱۵۰.۷۲ 
تاریخ انتشار : ۱۳۸۲/۱۰/۱۰ 
جلد : شومیز 
قطع : وزیری 
تعداد صفحه : ۳۳۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : BF۷۶/۵/ح۵۴ر۹ 
نوبت چاپ : ۲ 
تیراژ : ۲۲۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۰۹-۰۸-۶ 
 


کتاب روشهای تحقیق در علوم رفتاری: راهنمای عملی تحقیق

کتاب روشهای تحقیق در علوم رفتاری: راهنمای عملی تحقیق

روشهای تحقیق در علوم رفتاری: راهنمای عملی تحقیق 
محل انتشار : تهران 
نویسنده :  
رده دیویی : ۱۵۰.۷۲ 
تاریخ انتشار : ۱۳۸۲/۰۳/۰۷ 
جلد : شومیز 
قطع : وزیری 
تعداد صفحه : ۳۲۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : BF۷۶/۵/ح۵۴ر۹ 
نوبت چاپ : ۱ 
تیراژ : ۱۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۰۹-۰۸-۶ 
 
در بخش اول کتاب, درباره طرح یا مقدمات تحقیق بحث شده است .(ماهیت علم, تحقیق و روش علمی, مسئله و اهداف تحقیق, متغیرهای تحقیق و تعاریف آنها و سوالات و فرضیه‌های تحقیق) .بخش دوم به ادبیات تحقیق اختصاص دارد (پیشینه, سوابق و ادبیات تحقیق) .در بخش سوم در ارتباط با نمونه‌گیری توضیحاتی به دست داده می‌شود (جامعه, نمونه و نمونه‌گیری ;روش‌های نمونه‌گیری و برآورد حجم نمونه) .در بخش چهارم, روش‌های تحقیق توضیح داده می‌شود (تحقیق زمینه‌یابی ; پس رویدادی ;عمل نگر ;همبستگی ;تاریخی ;قوم نگاری ;کیفی ;موردی ;آزمایشی ; طرح‌های تحقیق) .بخش پایانی شامل روش‌های گردآوری داده‌ها ;روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها و گزارش تحقیق است .


کتاب روش و راهنمای نمازها: هدایه المقلدین

کتاب روش و راهنمای نمازها: هدایه المقلدین

کتاب روش و راهنمای نمازها: هدایه المقلدین 
محل انتشار : قم 
نویسنده :  
رده دیویی : ۲۹۷.۳۴۲۲ 
تاریخ انتشار : ۱۳۸۳/۰۵/۲۵ 
جلد : شومیز 
قطع : رقعی 
تعداد صفحه : ۱۶۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ : ۱ 
تیراژ : ۱۰۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۰۶-۳۹۴۳-۵ 
 
در بخش نخست کتاب علاوه بر ذکر اهمیت نماز, فهرست و چگونگی نمازهای واجب و مستحب بررسی شده است. بخش دوم به مسائل جدید شرعی و احکام آن‌ها اختصاص دارد.


کتاب روش تحقیق کاربردی, راهنمای تهیه پیشنهاد طرح تحقیقاتی در علوم پزشکی

کتاب روش تحقیق کاربردی, راهنمای تهیه پیشنهاد طرح تحقیقاتی در علوم پزشکی

کتاب روش تحقیق کاربردی, راهنمای تهیه پیشنهاد طرح تحقیقاتی در علوم پزشکی 
ویراستار :مریم شیرمحمدی 
نویسنده :  
تاریخ انتشار : ۱۳۷۹/۱۰/۱۱ 
محل انتشار : تهران 
قطع : رقعی 
رده دیویی : ۶۱۰.۷۲ 
جلد : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۴۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ : ۱ 
تیراژ : ۳۳۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۴۵۶-۴۹۷-۹ 
 
در این کتاب, مطالبی درباره روش‌های تحقیق, همچنین فرآیند تهیه طرح تحقیقاتی برای دانشجویان رشته‌های پزشکی فراهم آمده است .نگارنده در ابتدا, مراحل و شرایط انتخاب موضوع تحقیق را بیان می‌دارد ;سپس در فصل دوم بازنگری آثار علمی یا مرور در ادبیات موضوعی را شرح می‌دهد .در فصل سوم روش‌ها و اهمیت سنجش متغیرها همراه با چند تمرین عملی آمده است .عناوین فصل‌های بعدی از این قرار است :تعیین اهداف مطالعه, سوالات و فرضیه‌های تحقیق, انتخاب روش مطالعه, جمعیت مطالعه و نمونه‌گیری, روش‌ها و ابزار جمع‌آوری داده‌ها, کاربرد روش‌های آماری (کلیات, آمار توصیفی و آمار تحلیلی) و تعیین حجم نمونه .


کتاب روش اجرایی صدور کارت ‘مدیریت تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی’ و ‘راهنمای گشت’

کتاب روش اجرایی صدور کارت ‘مدیریت تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی’ و ‘راهنمای گشت’

کتاب روش اجرایی صدور کارت  
گردآورنده : زارعی – علیرضا… [و دیگران] – 
زیر نظر : خسروآبادی – رجبعلیقدمگاهی – حسن 
تاریخ انتشار : ۱۳۸۰/۰۳/۲۲ 
محل انتشار : تهران 
قطع : وزیری 
رده دیویی : ۳۳۸.۴۷۹۱ 
جلد : شومیز 
تعداد صفحه : ۴۴ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ : ۱ 
شابک : ۹۶۴-۹۳۱۱۱-۰-۶ 
 
در این کتاب از مجموعه کتاب‌های ‘روش‌های اجرایی نظارت ‘شرایط و ضوابط صدور کارت برای علاقه‌مندان به تاسیسات ایران‌گردی و جهان‌گردی بازگو شده است . افزون بر آن, در ضمیمه کتاب انواع فرم‌ها, پرسش‌نامه‌ها, و تعهدنامه‌های مربوط به صدور کارت به طبع رسیده است .


کتاب روزنه راهنمای فیلم

کتاب روزنه راهنمای فیلم

کتاب روزنه راهنمای فیلم 
محل انتشار : تهران 
نویسنده :  
رده دیویی : ۷۹۱.۴۳۰۱۶ 
تاریخ انتشار : ۱۳۸۰/۰۲/۲۹ 
جلد : گالینگر 
قطع : رحلی 
تعداد صفحه : ۴۰۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ : ۱ 
شماره مجلد : ۲ 
شابک : ۹۶۴-۶۷۲۸-۱۶-۲ 
 


کتاب روان‌شناسی درد: رویکردهای کنترل و درمان: راهنمای متخصصان بالینی

کتاب روان‌شناسی درد: رویکردهای کنترل و درمان: راهنمای متخصصان بالینی

کتاب روان‌شناسی درد: رویکردهای کنترل و درمان: راهنمای متخصصان بالینی 
مترجم : اصغری‌مقدم – محمدعلی… [و دیگران] – 
نویسنده : گچل – رابرتترک – دنیس 
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱/۰۳/۲۵ 
محل انتشار : تهران 
قطع : وزیری 
رده دیویی : ۶۱۶.۰۷۲ 
جلد : سولفون 
تعداد صفحه : ۷۲۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ : ۱ 
تیراژ : ۲۲۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۵۳۷-۱۲-۳ 
 
در این کتاب کلیاتی درباره روان‌شناسی درد با تاکید بر کنترل و درمان برای متخصصان بالینی فراهم آمده است .به‌زعم مولف’ :تقسیم‌بندی درد به دو بخش جسمانی یا روان‌شناختی ناقص و نارساست .زیرا هم اکنون شواهد بسیاری مبنی بر تاثیر عوامل روانی ـ اجتماعی گوناگون که ثانویه بر آسیب یا بیماری هستند, وجود دارد .بنابراین به منظور اطمینان یافتن از موقعیت‌های درمانی, عوامل روانی ـ اجتماعی مذکور باید در پیوند با عوامل جسمانی و عوامل زمینه‌ساز روان‌شناختی مورد ارزیابی و درمان قرار گیرند .گذشته از این, پژوهش‌ها نشان می‌دهند که زمینه‌های خانوادگی و اجتماعی که درد در آنها تداوم می‌یابد, نیز, نقشی اساسی در استقرار ناتوانی ناشی از درد, به عهده دارند .’نویسنده در این کتاب ابتدا مفاهیم اساسی درد را با اشاره به مراحل تشخیص روان‌شناختی آن شرح می‌دهد, سپس رویکردهای مختلف درمانی درد را با این موضوعات بیان می‌کند :کنترل درد حاد, تقویت انگیزش برای تغییر در درمان درد, شرطی سازی عامل درد, روان درمانی, روان پویشی بیماران مبتلا به درد و هیپنونیزم .در بخش پایانی کتاب, روش‌های تشخیص و مقابله با درد در گروه‌های سنی مختلف بررسی و تشریح شده است .


کتاب راهنمای جامع خواندن و درک مفاهیم (۲)

کتاب راهنمای جامع خواندن و درک مفاهیم (۲)

کتاب راهنمای جامع خواندن و درک مفاهیم (2)نویسنده کتاب :  
محل انتشار : تهران 
گردآورنده : میرحسنی -سجادیان – پریسا 
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴ 
تاریخ انتشار : ۱۳۸۲/۰۴/۰۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۳۶ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۰۵۲۲-۹-۱ 
 


Page 1 of 3212345...102030...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد