خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب پرسش‌های طبقه‌بندی شده جغرافیا، تاریخ و اجتماعی (گام نو) سال سوم راهنمایی: شامل خلاصه‌ی بخش‌ها، مجموعه‌ای از کامل‌ترین سوال‌های چهارگزینه‌ای …

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های طبقه‌بندی شده جغرافیا، تاریخ و اجتماعی (گام نو) سال سوم راهنمایی: شامل خلاصه‌ی بخش‌ها، مجموعه‌ای از کامل‌ترین سوال‌های چهارگزینه‌ای …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۲۴ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۷۶ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۶۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۶۶-۱۶۶-۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :سیده‌زهرا موسوی 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : مهرزاد – فرخزاد 
نویسنده کتاب : غلامی‌فر – اکرم 
 

کتاب راهنمای گام به گام دروس سال دوم راهنمایی ۸۵ – ۱۳۸۴

دانلود کتاب

کتاب راهنمای گام به گام دروس سال دوم راهنمایی ۸۵ – ۱۳۸۴

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۲۳ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۵ 
تعداد صفحه : ۷۲۸ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۶۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۶۶۶۶-۲۶-۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : امینی 
نویسنده کتاب : قنبری 
نویسنده کتاب : حسینی‌خاتون‌آبادی – میرمحمدباقر 
نویسنده کتاب : کشاورز – اسفندیار 
نویسنده کتاب : شیرمحمدی 
 

کتاب خودآزمون هدفدار عربی: سال اول راهنمایی

دانلود کتاب

کتاب خودآزمون هدفدار عربی: سال اول راهنمایی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۲۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۲ 
تعداد صفحه : ۱۱۲ 
رده دیویی : ۴۹۲.۷۵۰۷ 
شابک : ۹۶۴-۵۵۲۵-۴۸-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : متقی‌زاده – عیسی 
نویسنده کتاب : میرحاجی – حمیدرضا 
 

کتاب آموزش ساده کامپیوتر: برای دانش‌آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان

دانلود کتاب

کتاب آموزش ساده کامپیوتر: برای دانش‌آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۸ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تعداد صفحه : ۱۳۶ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۳-۵۷۴-۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب راهنمای گام به گام دروس سال دوم راهنمایی: ریاضی، علوم تجربی، تاریخ، جغرافی، اجتماعی، عربی، فارسی، دینی، حرفه و فن (پسران – دختران)، زبان انگلیسی

دانلود کتاب

کتاب راهنمای گام به گام دروس سال دوم راهنمایی: ریاضی، علوم تجربی، تاریخ، جغرافی، اجتماعی، عربی، فارسی، دینی، حرفه و فن (پسران – دختران)، زبان انگلیسی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۸ 
تیراژ کتاب : ۴۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲۴ 
تعداد صفحه : ۵۹۰ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۶۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۶۱-۵۱۳-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : اقدم – سعید 
نویسنده کتاب : پورخانی – نادر 
نویسنده کتاب : صفادل – لیلا 
نویسنده کتاب : قادری 
نویسنده کتاب : کیانی‌دوست – کیان 
نویسنده کتاب : نوری – مجید 
 

کتاب ریاضیات سال دوم راهنمایی شامل: ۳۳۰ مثال، ۱۴۷ مساله‌ی حل شده، ۳۱۳ تمرین، ۴۰۰ پرسش چهارگزینه‌ای

دانلود کتاب

کتاب ریاضیات سال دوم راهنمایی شامل: ۳۳۰ مثال، ۱۴۷ مساله‌ی حل شده، ۳۱۳ تمرین، ۴۰۰ پرسش چهارگزینه‌ای

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۸ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲۸ 
تعداد صفحه : ۳۰۴ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۸۶-۹۰۹-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : قادر – سیامک 
 

کتاب راهنمای گام به گام دروس: سال سوم راهنمایی ۸۵ – ۱۳۸۴

دانلود کتاب

کتاب راهنمای گام به گام دروس: سال سوم راهنمایی ۸۵ – ۱۳۸۴

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۸ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۷۸۴ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۶۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۷۸-۰۸۷-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : قنبری 
نویسنده کتاب : حسینی‌خاتون‌آبادی – میرمحمدباقر 
نویسنده کتاب : شیرمحمدی 
 

کتاب ریاضیات سال اول راهنمایی شامل: بیش از ۲۸۰ مثال و مساله حل شده، بیش از ۱۹۰ تمرین، ۲۷۰ تست و ۱۶۰ تمرین متفرقه

دانلود کتاب

کتاب ریاضیات سال اول راهنمایی شامل: بیش از ۲۸۰ مثال و مساله حل شده، بیش از ۱۹۰ تمرین، ۲۷۰ تست و ۱۶۰ تمرین متفرقه

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۸ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳۱ 
تعداد صفحه : ۲۶۴ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۸۶-۵۱۷-۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : قادر – سیامک 
 

کتاب راهنما و خودآموز کامل زبان انگلیسی سوم راهنمایی ۸۵ – ۱۳۸۴

دانلود کتاب

کتاب راهنما و خودآموز کامل زبان انگلیسی سوم راهنمایی ۸۵ – ۱۳۸۴

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۸ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۲۴ 
رده دیویی : ۴۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۳۷۸-۰۹۰-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب راهنمای گام به گام دروس: سال سوم راهنمایی ۸۵ – ۱۳۸۴

دانلود کتاب

کتاب راهنمای گام به گام دروس: سال سوم راهنمایی ۸۵ – ۱۳۸۴

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۹ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۷۸۴ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۶۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۷۸-۰۸۷-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : قنبری 
نویسنده کتاب : حسینی‌خاتون‌آبادی – میرمحمدباقر 
نویسنده کتاب : شیرمحمدی 
 

کتاب راهنمای گام به گام دروس: سال سوم راهنمایی ۸۵ – ۱۳۸۴

دانلود کتاب

کتاب راهنمای گام به گام دروس: سال سوم راهنمایی ۸۵ – ۱۳۸۴

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۷ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۷۸۴ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۶۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۷۸-۰۸۷-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : قنبری 
نویسنده کتاب : حسینی‌خاتون‌آبادی – میرمحمدباقر 
نویسنده کتاب : شیرمحمدی 
 

کتاب ریاضیات سال دوم راهنمایی شامل: ۳۳۰ مثال، ۱۴۷ مساله‌ی حل شده، ۳۱۳ تمرین، ۴۰۰ پرسش چهارگزینه‌ای

دانلود کتاب

کتاب ریاضیات سال دوم راهنمایی شامل: ۳۳۰ مثال، ۱۴۷ مساله‌ی حل شده، ۳۱۳ تمرین، ۴۰۰ پرسش چهارگزینه‌ای

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۷ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲۷ 
تعداد صفحه : ۳۰۴ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۸۶-۹۰۹-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : قادر – سیامک 
 

کتاب راهنمای کامل دروس سال سوم راهنمایی: پاسخ به کلیه‌ی پرسش‌ها، حل تمرین‌های کتاب و ارائه‌ی پرسش‌های متن …

دانلود کتاب

کتاب راهنمای کامل دروس سال سوم راهنمایی: پاسخ به کلیه‌ی پرسش‌ها، حل تمرین‌های کتاب و ارائه‌ی پرسش‌های متن …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۶ 
تیراژ کتاب : ۷۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۶۰۰ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۶۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۱۸-۰۹۶-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : داودزاده – نجم‌السادات 
نویسنده کتاب : موسی‌زاده – سارا 
نویسنده کتاب : جوادزاده‌مقدم – سعید 
نویسنده کتاب : عین‌آبادی – حجت‌الله 
نویسنده کتاب : عشریه – حسین 
نویسنده کتاب : ملک‌پور – سیف‌الله 
 
در این کتاب سعی شده شیوع اختلال یادگیری در مقطع ابتدایی (پایه‌های سوم و چهارم) در شهرستان تنکابن بررسی شود. ‘در پژوهش حاضر که در همه دبستان‌های منطقه‌ی شهری شهرستان تنکابن انجام شده است میزان اختلال یادگیری ۴/۹ درصد نشان داده شده است که بیشترین اختلال در ریاضیات ۲/۵۹% است و بعد از آن اختلال ترکیبی است یعنی دانش‌آموز هم در خواندن و هم در نوشتن و یا در ریاضیات دچار مشکل باشد که حدود ۱/۸۶% گزارش شده است. اختلال خواندن به تنهایی %۰/۵ و اختلال در نوشتن به تنهایی دیده نشده است. هم چنین در این تحقیق اختلال یادگیری در بین پسران و دختران تفاوت معنادار وجود نداشت بلکه نوع اختلال در هر دو جنس متفاوت بود، در دختران بیشتر اختلال در ریاضیات، دیده شده است و در پسران بیشتر اختلال خواندن و نوشتن به صورت ترکیبی دیده شده است. هم چنین در کل بیشترین اختلال در ریاضیات دیده شده که حدود ۲/۵۹% گزارش می‌شود که بیشترین عامل اصلی ناتوانی در ریاضیات را می‌توان آموزش ناصحیح و ضعیف دانست’.

کتاب خودآزمون هدفدار عربی: سال دوم راهنمایی

دانلود کتاب

کتاب خودآزمون هدفدار عربی: سال دوم راهنمایی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۲۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۲ 
تعداد صفحه : ۱۲۸ 
رده دیویی : ۴۹۲.۷۵۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۵۵۲۵-۵۲-۷ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/عربی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب آموزش گام به گام مجموعه کامل ریاضیات (سال دوم راهنمایی)

دانلود کتاب

کتاب آموزش گام به گام مجموعه کامل ریاضیات (سال دوم راهنمایی)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۲۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۶۴ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۱۸-۰۸۹-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب کتاب کار و خودآزمون هدفدار فارسی سال سوم راهنمایی

دانلود کتاب

کتاب کتاب کار و خودآزمون هدفدار فارسی سال سوم راهنمایی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۵ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۱۴۴ 
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۸۹۰-۰۱-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :جعفر خرازی 
ویراستار : رضوانفر – معصومه 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : وزیرنیا – سیما 
 

کتاب ریاضیات سال اول راهنمایی شامل: بیش از ۲۸۰ مثال و مساله حل شده، بیش از ۱۹۰ تمرین، ۲۷۰ تست و ۱۶۰ تمرین متفرقه

دانلود کتاب

کتاب ریاضیات سال اول راهنمایی شامل: بیش از ۲۸۰ مثال و مساله حل شده، بیش از ۱۹۰ تمرین، ۲۷۰ تست و ۱۶۰ تمرین متفرقه

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۵ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳۰ 
تعداد صفحه : ۲۶۴ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۸۶-۵۱۷-۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : قادر – سیامک 
 

کتاب ۲۰ آزمون ریاضیات سال سوم راهنمایی: شامل ۶۰۰ سوال چهارگزینه‌ای با پاسخ تشریحی و افزون بر ۲۰۰ نکته مهم درسی

دانلود کتاب

کتاب ۲۰ آزمون ریاضیات سال سوم راهنمایی: شامل ۶۰۰ سوال چهارگزینه‌ای با پاسخ تشریحی و افزون بر ۲۰۰ نکته مهم درسی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۵ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۹ 
تعداد صفحه : ۲۸۸ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۸۶-۰۵۸-۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : قادر – سیامک 
 

کتاب کتاب کار و خودآزمون جغرافیا سال اول راهنمایی

دانلود کتاب

کتاب کتاب کار و خودآزمون جغرافیا سال اول راهنمایی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۵ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۱۳۶ 
رده دیویی : ۹۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۵۵۲۵-۸۱-۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : شرکاء – پوران 
نویسنده کتاب : لمسه‌چی – فریده 
 

کتاب کتاب کار و خودآزمون هدفدار فارسی سال دوم راهنمایی

دانلود کتاب

کتاب کتاب کار و خودآزمون هدفدار فارسی سال دوم راهنمایی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۵ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تعداد صفحه : ۱۸۰ 
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۵۵۲۵-۹۲-۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :جعفر خرازی 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : وزیرنیا – سیما 
 

Page 1 of 7012345...102030...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد