خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب ریاضیات سال سوم راهنمایی: قابل استفاده دانش‌آموزان مراکز استعدادهای درخشان و دانش‌آموزان سرآمد دیگر مدارس، شامل: ۳۵۶ …

دانلود کتاب

کتاب ریاضیات سال سوم راهنمایی: قابل استفاده دانش‌آموزان مراکز استعدادهای درخشان و دانش‌آموزان سرآمد دیگر مدارس، شامل: ۳۵۶ …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۹ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳۳ 
تعداد صفحه : ۴۵۶ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۸۶-۹۱۰-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : قادر – سیامک 
 

کتاب ریاضی اول راهنمایی شامل: تمرینات طبقه‌بندی شده، امتحان ماهانه طبق برنامه زمانبندی آموزش و پرورش، …

دانلود کتاب

کتاب ریاضی اول راهنمایی شامل: تمرینات طبقه‌بندی شده، امتحان ماهانه طبق برنامه زمانبندی آموزش و پرورش، …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۹ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۱۴۴ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۰۶-۵۴۵۳-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : شهرری 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب ریاضی دوم راهنمایی شامل: تمرینات طبقه‌بندی شده، امتحان ماهانه طبق برنامه زمانبندی آموزش و پرورش، …

دانلود کتاب

کتاب ریاضی دوم راهنمایی شامل: تمرینات طبقه‌بندی شده، امتحان ماهانه طبق برنامه زمانبندی آموزش و پرورش، …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۹ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۱۶۰ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۰۶-۵۴۵۲-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : شهرری 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب ریاضی سوم راهنمایی شامل: تمرینات طبقه‌بندی شده، امتحان ماهانه طبق برنامه زمانبندی آموزش و پرورش، جدیدترین سوالات …

دانلود کتاب

کتاب ریاضی سوم راهنمایی شامل: تمرینات طبقه‌بندی شده، امتحان ماهانه طبق برنامه زمانبندی آموزش و پرورش، جدیدترین سوالات …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۹ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۱۶۰ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۰۶-۵۴۵۴-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
ویراستار :حسن یزدانی‌نیا 
 

کتاب ادبیات و دستور زبان فارسی سوم راهنمایی

دانلود کتاب

کتاب ادبیات و دستور زبان فارسی سوم راهنمایی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۹ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۹ 
تعداد صفحه : ۱۷۶ 
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۹۵-۴۰۰-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب ادبیات و دستور زبان فارسی سوم راهنمایی

دانلود کتاب

کتاب ادبیات و دستور زبان فارسی سوم راهنمایی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۸ 
تعداد صفحه : ۱۷۶ 
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۹۵-۴۰۰-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب تمرین‌های طبقه‌بندی شده ریاضی (گام نو) سال دوم راهنمایی: مجموعه‌ای از کامل‌ترین سوال‌های امتحانی سال‌های اخیر، سوال‌های امتحانی استخراج شده از …

دانلود کتاب

کتاب تمرین‌های طبقه‌بندی شده ریاضی (گام نو) سال دوم راهنمایی: مجموعه‌ای از کامل‌ترین سوال‌های امتحانی سال‌های اخیر، سوال‌های امتحانی استخراج شده از …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۴ 
تیراژ کتاب : ۷۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۶۱ 
تعداد صفحه : ۲۰۶ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۶۹۳۶-۲۱-۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : بختیاری – شهلا 
ویراستار :مریم سیدزاده 
ویراستار : پیروی – محمدرضا 
 

کتاب تمرین‌های طبقه‌بندی شده ریاضی (گام نو) سال اول راهنمایی: مجموعه‌ای از کامل‌ترین سوال‌های امتحانی سالهای اخیر، سوال‌های امتحانی استخراج شده از مباحث ..

دانلود کتاب

کتاب تمرین‌های طبقه‌بندی شده ریاضی (گام نو) سال اول راهنمایی: مجموعه‌ای از کامل‌ترین سوال‌های امتحانی سالهای اخیر، سوال‌های امتحانی استخراج شده از مباحث ..

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۴ 
تیراژ کتاب : ۷۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۶۰ 
تعداد صفحه : ۲۱۰ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۶۹۳۶-۲۰-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : بختیاری – شهلا 
ویراستار :مریم سیدزاده 
ویراستار : پیروی – محمدرضا 
 

کتاب راهنمای گام به گام دروس سال اول راهنمایی ۸۵ – ۱۳۸۴

دانلود کتاب

کتاب راهنمای گام به گام دروس سال اول راهنمایی ۸۵ – ۱۳۸۴

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۴ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲۰ 
تعداد صفحه : ۶۴۸ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۶۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۶۶۶۶-۲۵-۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : قنبری 
نویسنده کتاب : یزدی 
نویسنده کتاب : شیرمحمدی 
نویسنده کتاب : خوش‌سخن 
 

کتاب بانک سوالات آزمونهای ورودی مدارس راهنمایی نمونه مردمی و دولتی

دانلود کتاب

کتاب بانک سوالات آزمونهای ورودی مدارس راهنمایی نمونه مردمی و دولتی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تعداد صفحه : ۳۸۴ 
رده دیویی : ۳۷۲.۲۴۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۶۱۲۷-۱۵-۰ 
نوع اثر : تهیه و تنظیم 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :مریم‌السادات میرعلی‌مرتضایی 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب راهنمای کامل دروس سال اول راهنمایی: پاسخ به کلیه‌ی پرسش‌ها، حل تمرین‌های کتاب و ارائه‌ی پرسش‌های متن کتاب‌های: …

دانلود کتاب

کتاب راهنمای کامل دروس سال اول راهنمایی: پاسخ به کلیه‌ی پرسش‌ها، حل تمرین‌های کتاب و ارائه‌ی پرسش‌های متن کتاب‌های: …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۳ 
تیراژ کتاب : ۷۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۵۴۰ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۶۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۱۸-۰۷۷-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : ملکی – الهه 
نویسنده کتاب : رضاعلی – مجید 
نویسنده کتاب : داودزاده – نجم‌السادات 
نویسنده کتاب : موسی‌زاده – سارا 
نویسنده کتاب : جوادزاده‌مقدم – سعید 
نویسنده کتاب : عین‌آبادی – حجت‌الله 
نویسنده کتاب : عشریه – حسین 
 

کتاب راهنمای گام به گام ریاضی دوم راهنمایی شامل: یادآوری ریاضی اول راهنمایی، نکات مهم ریاضی دوم راهنمایی، بیان مفاهیم کتاب به زبان ساده …

دانلود کتاب

کتاب راهنمای گام به گام ریاضی دوم راهنمایی شامل: یادآوری ریاضی اول راهنمایی، نکات مهم ریاضی دوم راهنمایی، بیان مفاهیم کتاب به زبان ساده …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۳ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۰ 
تعداد صفحه : ۲۴۸ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۶۶۶۶-۴۶-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب تمرین‌های طبقه‌بندی شده ریاضی (گام نو) سال اول راهنمایی: مجموعه‌ای از کامل‌ترین سوال‌های امتحانی سالهای اخیر، سوال‌های امتحانی استخراج شده از مباحث ..

دانلود کتاب

کتاب تمرین‌های طبقه‌بندی شده ریاضی (گام نو) سال اول راهنمایی: مجموعه‌ای از کامل‌ترین سوال‌های امتحانی سالهای اخیر، سوال‌های امتحانی استخراج شده از مباحث ..

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۳ 
تیراژ کتاب : ۷۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۵۹ 
تعداد صفحه : ۲۰۸ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۶۹۳۶-۲۰-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : بختیاری – شهلا 
ویراستار :مریم سیدزاده 
ویراستار : پیروی – محمدرضا 
 

کتاب تمرین‌های طبقه‌بندی شده ریاضی (گام نو) سال دوم راهنمایی: مجموعه‌ای از کامل‌ترین سوال‌های امتحانی سال‌های اخیر، سوال‌های امتحانی استخراج شده از …

دانلود کتاب

کتاب تمرین‌های طبقه‌بندی شده ریاضی (گام نو) سال دوم راهنمایی: مجموعه‌ای از کامل‌ترین سوال‌های امتحانی سال‌های اخیر، سوال‌های امتحانی استخراج شده از …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۳ 
تیراژ کتاب : ۷۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۶۰ 
تعداد صفحه : ۲۰۶ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۶۹۳۶-۲۱-۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : بختیاری – شهلا 
ویراستار :مریم سیدزاده 
ویراستار : پیروی – محمدرضا 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای علوم تجربی سال سوم راهنمایی

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای علوم تجربی سال سوم راهنمایی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۰۸ 
رده دیویی : ۵۰۷ 
شابک : ۹۶۴-۴۶۱-۵۱۲-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : کیانی‌دوست – کیان 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای المپیادهای علوم سال سوم راهنمایی با نگاهی به پرسشهای بین‌المللی TIMSS کنکور تیزهوشان، طرح سنجش و امتحانات نهایی

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای المپیادهای علوم سال سوم راهنمایی با نگاهی به پرسشهای بین‌المللی TIMSS کنکور تیزهوشان، طرح سنجش و امتحانات نهایی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۲ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تعداد صفحه : ۱۷۶ 
رده دیویی : ۵۰۷ 
شابک : ۹۶۴-۷۵۵۱-۲۴-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب ریاضیات سال سوم راهنمایی: قابل استفاده دانش‌آموزان مراکز استعدادهای درخشان و دانش‌آموزان سرآمد دیگر مدارس، شامل: ۳۵۶ …

دانلود کتاب

کتاب ریاضیات سال سوم راهنمایی: قابل استفاده دانش‌آموزان مراکز استعدادهای درخشان و دانش‌آموزان سرآمد دیگر مدارس، شامل: ۳۵۶ …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳۲ 
تعداد صفحه : ۴۵۶ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۸۶-۹۱۰-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : قادر – سیامک 
 

کتاب علوم سوم راهنمایی: قابل استفاده دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی و داوطلبان ورود به مراکز استعدادهای درخشان …

دانلود کتاب

کتاب علوم سوم راهنمایی: قابل استفاده دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی و داوطلبان ورود به مراکز استعدادهای درخشان …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۹ 
تعداد صفحه : ۴۸۸ 
رده دیویی : ۵۰۷ 
شابک : ۹۶۴-۴۸۶-۹۱۶-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب راهنمای ریاضی سوم راهنمایی شامل: نکات مهم ریاضی اول، دوم و سوم راهنمایی، آزمون ورودی به ریاضی سوم راهنمایی با پاسخ، تدریس …

دانلود کتاب

کتاب راهنمای ریاضی سوم راهنمایی شامل: نکات مهم ریاضی اول، دوم و سوم راهنمایی، آزمون ورودی به ریاضی سوم راهنمایی با پاسخ، تدریس …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۹ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۹ 
تعداد صفحه : ۲۴۰ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۶۶۶۶-۴۷-۷ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب خودآموز و راهنمای زبان انگلیسی سوم راهنمایی

دانلود کتاب

کتاب خودآموز و راهنمای زبان انگلیسی سوم راهنمایی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۸ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۲۲۴ 
رده دیویی : ۴۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۵۸۹۹-۰۱-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

Page 1 of 6812345...102030...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد