خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب کتاب کار زبان انگلیسی سال اول راهنمایی شامل: سئوالات استاندارد و تمرینات گوناگون در زمینه ساختار دستوری، واژگان، دیکته، درک مطلب، …

دانلود کتاب

کتاب کتاب کار زبان انگلیسی سال اول راهنمایی شامل: سئوالات استاندارد و تمرینات گوناگون در زمینه ساختار دستوری، واژگان، دیکته، درک مطلب، …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۱۱۲ 
رده دیویی : ۴۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۷۳۳۳-۴۷-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب فنگ‌شویی (راهنمایی علمی و کاربردی) سالم زیستن با تعلیمات هارمونیک چینی

دانلود کتاب

کتاب فنگ‌شویی (راهنمایی علمی و کاربردی) سالم زیستن با تعلیمات هارمونیک چینی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۹۴ 
رده دیویی : ۱۳۳.۳۳۳۷ 
شابک : ۹۶۴-۳۱۱-۵۱۵-۱ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : خشتی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 
در این نوشتار اصول تئوریک ‘فنگ شویی’ آموزش داده می‌شود. نگارنده سعی دارد با ابزار مختصر، چگونگی تقویت انرژی مثبت را بازگو کند. اساس این کتاب متکی بر روش قطب نمایی و جهات هشتگانه است. هم چنین سبک دیگری از فنگ‌شویی که ‘باگوا’ نام دارد به اختصار توضیح داده شده است.

کتاب بازآموز زبان انگلیسی (دوم راهنمایی)

دانلود کتاب

کتاب بازآموز زبان انگلیسی (دوم راهنمایی)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۰ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تعداد صفحه : ۱۲۸ 
رده دیویی : ۴۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۱۴-۲۰-۷ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : حسینی – سیدعباس 
نویسنده کتاب : صلاحی – پرویز 
 

کتاب برون‌سپاری (راهنمایی برای تصمیم‌گیری مدیران در برون‌سپاری خدمات)

دانلود کتاب

کتاب برون‌سپاری (راهنمایی برای تصمیم‌گیری مدیران در برون‌سپاری خدمات)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۰ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۹۶ 
رده دیویی : ۶۵۸.۷۲۳ 
شابک : ۹۶۴-۸۶۱۸-۳۰-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : اشرف‌زاده – فرزاد 
 
در این کتاب اصول حاکم بر تصمیم‌گیری خدمات، هم چنین تصمیم‌گیری استراتژیک برون سپاری خدمات تشریح می‌شود. ضمن آن که مدل‌های سیتماتیک عملی در کتاب معرفی گردیده است. (با این مدل‌ها می‌توان تصمیم‌گرفت چه فعالیت‌های خدماتی باید برون سپاری شود و چه فعالیت‌هایی باید در خود سازمان انجام پذیرد). ‘برون سپاری خدمات’، ‘تحقیقی در زمینه‌ی برون سپاری خدمات در ایران’ و ‘چارچوبی برای تصمیم‌گیری برون سپاری یک فعالیت خدماتی’. از موضوعات اصلی کتاب هستند.

کتاب آموزگار و فشارهای روانی: راهنمایی کاربردی برای برخورد با استرس در محیط کار

دانلود کتاب

کتاب آموزگار و فشارهای روانی: راهنمایی کاربردی برای برخورد با استرس در محیط کار

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۷ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۱۴۴ 
رده دیویی : ۳۷۱.۱۴۱۲ 
شابک : ۹۶۴-۷۱۸۴-۲۱-۲ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب آموزگار و فشارهای روانی: راهنمایی کاربردی برای برخورد با استرس در محیط کار

دانلود کتاب

کتاب آموزگار و فشارهای روانی: راهنمایی کاربردی برای برخورد با استرس در محیط کار

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۷ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۱۴۴ 
رده دیویی : ۳۷۱.۱۴۱۲ 
شابک : ۹۶۴-۷۱۸۴-۲۱-۲ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب بانک سوالات آزمونهای ورودی مدارس راهنمایی نمونه مردمی و دولتی

دانلود کتاب

کتاب بانک سوالات آزمونهای ورودی مدارس راهنمایی نمونه مردمی و دولتی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۷ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۳۶۸ 
رده دیویی : ۳۷۲.۲۴۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۶۱۲۷-۱۵-۰ 
نوع اثر : تهیه و تنظیم 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :مریم‌السادات میرعلی‌مرتضایی 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب راهنمایی برای مهار عفونت در بیمارستان

دانلود کتاب

کتاب راهنمایی برای مهار عفونت در بیمارستان

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۵ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۹۲ 
رده دیویی : ۶۱۴.۴۴ 
شابک : ۹۶۴-۶۴۷۳-۲۶-۱ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : بروئر – تی.اف 
نویسنده کتاب : بازلر – جی.پی 
 
کتاب حاضر شامل ۴۲ فصل است که در آن اصول مربوط به کاهش میزان عفونت‌های بیمارستانی، چگونگی به حداقل رسانیدن میزان مرگ و میر ناشی از عفونت‌های بیمارستانی، کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان تشریح شده است.

کتاب درس آزمون ۶ سوم راهنمایی

دانلود کتاب

کتاب درس آزمون ۶ سوم راهنمایی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۳ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۱۷۲ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۶۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۹۵-۳۶۰-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :نجمه جعفری‌ندوشن 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : سراج – ابراهیم 
نویسنده کتاب : شکرچیان – نیره 
نویسنده کتاب : غلامپور – سهراب 
ویراستار : محمدی – اعظم 
نویسنده کتاب : هاشملو – عذرا 
ویراستار : فتح‌الهی – مریم 
ویراستار : دهقانی – رقیه 
ویراستار : اسدیان – انسیه 
ویراستار : امیدمهر – آزاده 
ویراستار : مومن‌عطار – معصومه 
ویراستار : سیفی‌کار – مریم 
ویراستار : ادب – راحیل 
ویراستار : رمضانی – حبیبه 
ویراستار : نوربخش – نفیسه‌السادات 
ویراستار : سمیعی‌عارف – لیلا 
ویراستار : میرزایی – الهام 
ویراستار : تیموری – شیرین 
 

کتاب درس آزمون ۶ اول راهنمایی

دانلود کتاب

کتاب درس آزمون ۶ اول راهنمایی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۳ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۱۴۰ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۶۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۹۵-۳۵۸-۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : سراج – ابراهیم 
نویسنده کتاب : شکرچیان – نیره 
نویسنده کتاب : غلامپور – سهراب 
ویراستار :اعظم محمدی 
نویسنده کتاب : هاشملو – عذرا 
ویراستار : فتح‌الهی – مریم 
ویراستار : دهقانی – رقیه 
نویسنده کتاب : جعفری‌ندوشن – علی 
ویراستار : اسدیان – انسیه 
ویراستار : امیدمهر – آزاده 
ویراستار : مومن‌عطار – معصومه 
ویراستار : بختیاری – زهرا 
ویراستار : سیفی‌کار – مریم 
ویراستار : عسگری – مهری 
ویراستار : ادب – راحیل 
 

کتاب نیاز زن‌ها، خواسته مردها: راهنمایی سودمند برای عشق پایدار

دانلود کتاب

کتاب نیاز زن‌ها، خواسته مردها: راهنمایی سودمند برای عشق پایدار

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۴ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۷۲ 
رده دیویی : ۱۵۸.۲ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۸۹-۵۱-۹ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
ویراستار :مریم شیرخانی 
 
در این کتاب سعی شده نکته‌ها، مسائل و راه‌های صحیح در روابط زن و شوهر معرفی می‌شود. که البته در این میان، به نمونه‌های متعددی از زندگی افراد نیز اشاره گردیده و طی آن، راه حل‌هایی در بهبود روابط، نیز نیازها و خواسته‌های دو طرف ـ با هدف پایداری عشق در زندگی و بهره‌مندی از آن ـ مطرح گردیده است.

کتاب درس آزمون ۶ دوم راهنمایی

دانلود کتاب

کتاب درس آزمون ۶ دوم راهنمایی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۳ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۱۸۴ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۶۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۹۵-۳۵۹-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : سراج – ابراهیم 
نویسنده کتاب : شکرچیان – نیره 
نویسنده کتاب : غلامپور – سهراب 
ویراستار :اعظم محمدی 
ویراستار : فتح‌الهی – مریم 
ویراستار : دهقانی – رقیه 
نویسنده کتاب : جعفری‌ندوشن – علی 
ویراستار : اسدیان – انسیه 
ویراستار : امیدمهر – آزاده 
ویراستار : مومن‌عطار – معصومه 
ویراستار : بختیاری – زهرا 
ویراستار : سیفی‌کار – مریم 
ویراستار : عسگری – مهری 
ویراستار : ادب – راحیل 
نویسنده کتاب : دلشاد – کبری 
ویراستار : فغفوری – لیلا 
ویراستار : رمضانی – حبیبه 
ویراستار : مینایی – مریم 
ویراستار : نوربخش – نفیسه‌السادات 
ویراستار : سمیعی‌عارف – لیلا 
 

کتاب راهنمای ریاضی اول راهنمایی شامل: تدریس، حل کامل ‘کار در کلاس’ها، حل کامل تمرین‌ها و مسئله‌های کتاب، حل کامل ‘فعالیت‌’ها، آزمون‌های مرحله‌ای (۸ آزمون)،

دانلود کتاب

کتاب راهنمای ریاضی اول راهنمایی شامل: تدریس، حل کامل ‘کار در کلاس’ها، حل کامل تمرین‌ها و مسئله‌های کتاب، حل کامل ‘فعالیت‌’ها، آزمون‌های مرحله‌ای (۸ آزمون)،

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۳۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۹ 
تعداد صفحه : ۲۶۴ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۶۶۶۶-۴۵-۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب گنجینه سوالات طبقه‌بندی شده نوین: زبان انگلیسی کلاس سوم راهنمایی

دانلود کتاب

کتاب گنجینه سوالات طبقه‌بندی شده نوین: زبان انگلیسی کلاس سوم راهنمایی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۷ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳۴ 
تعداد صفحه : ۲۰۰ 
رده دیویی : ۴۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۸۲۹۳-۰۶-۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : محمد‌نژاد – مهدی 
 

کتاب بازآموز عربی (دوم راهنمایی)

دانلود کتاب

کتاب بازآموز عربی (دوم راهنمایی)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۱۳۲ 
رده دیویی : ۴۹۲.۷۵۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۵-۱۳۹-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/عربی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب گنجینه سوالات طبقه‌بندی شده نوین ریاضی کلاس سوم راهنمایی: شامل سوالات طبقه‌بندی شده براساس موضوعات کتاب درسی قابل استفاده برای تکلیف شب، کار در کلاس و

دانلود کتاب

کتاب گنجینه سوالات طبقه‌بندی شده نوین ریاضی کلاس سوم راهنمایی: شامل سوالات طبقه‌بندی شده براساس موضوعات کتاب درسی قابل استفاده برای تکلیف شب، کار در کلاس و

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۲ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳۴ 
تعداد صفحه : ۱۷۶ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۹۵۷۶۷-۱-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب یک نفر مقابل هزار نفر: حکایتی از امام خمینی (س) برای گروههای سنی چهارم و پنجم دبستان واول راهنمایی

دانلود کتاب

کتاب یک نفر مقابل هزار نفر: حکایتی از امام خمینی (س) برای گروههای سنی چهارم و پنجم دبستان واول راهنمایی

یک نفر مقابل هزار نفر: حکایتی از امام خمینی (س) برای گروههای سنی چهارم و پنجم دبستان واول راهنمایی 
نقاش : خسروجردی – حسین 
نویسنده کتاب : ستوده – حمیدرضاستوده – امیررضا 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۸/۲۴ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : خشتی 
رده دیویی : ۹۵۵.۰۸۴۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۱۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۰۷-۰۹۱-۳ 
 

کتاب یک کاسه شیر (ویژه دانش‌آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان): مجموعه نمایشنامه

دانلود کتاب

کتاب یک کاسه شیر (ویژه دانش‌آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان): مجموعه نمایشنامه

یک کاسه شیر (ویژه دانش‌آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان): مجموعه نمایشنامه 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : شاملو – آتساخانزاده – هلن 
رده دیویی : ۸fa۲.۶۲۰۸ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۱۱/۱۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : پالتویی 
تعداد صفحه : ۴۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PIR۴۲۲۴/ش۲ی۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۳-۸۵۳-۲ 
 
در این کتاب, دو نمایش‌نامه با عناوین ‘یک کاسه شیر ‘و ‘رویای گمشده’ برای دانش‌آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان فراهم آمده است .نخستین نمایش‌نامه درباره مادر و دختری است که شوهرش در جنگ علیه علی (ع) کشته شده و خودشان نیز در شمار کوفیان بی‌وفا بوده‌اند, اینک آنچنان شیفته و مرید علی (ع) شده‌اند که شهادتش را نمی‌توانند باور کنند . مادر و دختر مثل هر شب در انتظار آمدن امیرالمومنین (ع) و آوردن کاسه‌ای شیر و قرصی نان هستند, اما پس از ماجراهایی مطلع می‌شوند که حضرت را در مسجد کوفه به شهادت رسانده‌اند .

کتاب یک سبد صبوری (ویژه دانش‌آموزان راهنمایی)

دانلود کتاب

کتاب یک سبد صبوری (ویژه دانش‌آموزان راهنمایی)

یک سبد صبوری (ویژه دانش‌آموزان راهنمایی) 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : فرهنگ – محمودامیرارجمند – مرجان 
رده دیویی : ۸fa۲.۶۲۰۸ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۳/۲۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : پالتویی 
تعداد صفحه : ۹۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۳-۷۸۶-۲ 
 

کتاب یک سبد صبوری (ویژه دانش‌آموزان راهنمایی)

دانلود کتاب

کتاب یک سبد صبوری (ویژه دانش‌آموزان راهنمایی)

یک سبد صبوری (ویژه دانش‌آموزان راهنمایی) 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : فرهنگ – محمودامیرارجمند – مرجان 
رده دیویی : ۸fa۲.۶۲۰۸ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۱۲/۱۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : پالتویی 
تعداد صفحه : ۹۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴ 
 

Page 1 of 6112345...102030...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد