خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب ریاضیات سال سوم راهنمایی: قابل استفاده دانش‌آموزان مراکز استعدادهای درخشان و دانش‌آموزان سرآمد دیگر مدارس، شامل: ۳۵۶ …

دانلود کتاب

کتاب ریاضیات سال سوم راهنمایی: قابل استفاده دانش‌آموزان مراکز استعدادهای درخشان و دانش‌آموزان سرآمد دیگر مدارس، شامل: ۳۵۶ …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۹ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳۳ 
تعداد صفحه : ۴۵۶ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۸۶-۹۱۰-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : قادر – سیامک 
 

کتاب تعمیرکار اتومبیلهای سواری: تعمیر موتور قابل استفاده: دانش‌آموزان کاردانش، کارآموزان مراکز فنی و حرفه‌ای کشور، …

دانلود کتاب

کتاب تعمیرکار اتومبیلهای سواری: تعمیر موتور قابل استفاده: دانش‌آموزان کاردانش، کارآموزان مراکز فنی و حرفه‌ای کشور، …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۴۷۲ 
رده دیویی : ۶۲۹.۲۸۷ 
شابک : ۹۶۴-۸۴۵۸-۱۴-۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
ویراستار :سمیه یزدانی 
 

کتاب ۱۰۰۱ پرسش ریاضی آرمان (سال دوم ابتدایی) همراه با: آزمون‌های طبقه‌بندی شده، سوالات دوره‌ای، و سرگرمیهایی برای رفع خستگی دانش‌آموزان و (مسابقه ۱۰۰۱)

دانلود کتاب

کتاب ۱۰۰۱ پرسش ریاضی آرمان (سال دوم ابتدایی) همراه با: آزمون‌های طبقه‌بندی شده، سوالات دوره‌ای، و سرگرمیهایی برای رفع خستگی دانش‌آموزان و (مسابقه ۱۰۰۱)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۲۰۰ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۲۶۹-۴۱-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب سوالات امتحانات نهایی سال سوم رشته‌ی الکترونیک: دانش‌آموزان و داوطلبان سال سوم متوسطه فنی حرفه‌ای با پاسخ‌های کاملا تشریحی و آموزنده

دانلود کتاب

کتاب سوالات امتحانات نهایی سال سوم رشته‌ی الکترونیک: دانش‌آموزان و داوطلبان سال سوم متوسطه فنی حرفه‌ای با پاسخ‌های کاملا تشریحی و آموزنده

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۵ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۰۴ 
رده دیویی : ۶۲۱.۳۸۱۰۷ 
شابک : ۹۶۴-۸۰۰۲-۵۸-۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :حسین ناصری 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب تمرین گام به گام نوشتن الفبای انگلیسی (نوشتن انگلیسی آسان است)، قابل استفاده برای: دانش‌آموزان سال اول راهنمایی، دانش‌آموزان دوره‌ی دبستان، …

دانلود کتاب

کتاب تمرین گام به گام نوشتن الفبای انگلیسی (نوشتن انگلیسی آسان است)، قابل استفاده برای: دانش‌آموزان سال اول راهنمایی، دانش‌آموزان دوره‌ی دبستان، …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۲۴ 
رده دیویی : ۴۲۱.۱ 
شابک : ۹۶۴-۴۶۱-۶۱۳-۸ 
نوع اثر : تهیه و تنظیم 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب ریاضیات سال سوم راهنمایی: قابل استفاده دانش‌آموزان مراکز استعدادهای درخشان و دانش‌آموزان سرآمد دیگر مدارس، شامل: ۳۵۶ …

دانلود کتاب

کتاب ریاضیات سال سوم راهنمایی: قابل استفاده دانش‌آموزان مراکز استعدادهای درخشان و دانش‌آموزان سرآمد دیگر مدارس، شامل: ۳۵۶ …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳۲ 
تعداد صفحه : ۴۵۶ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۸۶-۹۱۰-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : قادر – سیامک 
 

کتاب علوم سوم راهنمایی: قابل استفاده دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی و داوطلبان ورود به مراکز استعدادهای درخشان …

دانلود کتاب

کتاب علوم سوم راهنمایی: قابل استفاده دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی و داوطلبان ورود به مراکز استعدادهای درخشان …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۹ 
تعداد صفحه : ۴۸۸ 
رده دیویی : ۵۰۷ 
شابک : ۹۶۴-۴۸۶-۹۱۶-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب ۱۱۰۰ سوال چهارگزینه‌ای ریاضیات پنجم ابتدائی: قابل استفاده دانش‌آموزان سرآمد مقطع ابتدایی

دانلود کتاب

کتاب ۱۱۰۰ سوال چهارگزینه‌ای ریاضیات پنجم ابتدائی: قابل استفاده دانش‌آموزان سرآمد مقطع ابتدایی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳۵ 
تعداد صفحه : ۳۶۰ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۸۶-۰۴۳-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : قادر – سیامک 
 

کتاب علوم سوم راهنمایی: قابل استفاده دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی و داوطلبان ورود به مراکز استعدادهای درخشان …

دانلود کتاب

کتاب علوم سوم راهنمایی: قابل استفاده دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی و داوطلبان ورود به مراکز استعدادهای درخشان …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۸ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۸ 
تعداد صفحه : ۴۸۸ 
رده دیویی : ۵۰۷ 
شابک : ۹۶۴-۴۸۶-۹۱۶-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب رویکردی نو در جلب مشارکت ‘ویژگی‌های مدیر مدرسه از دید دانش‌آموزان’

دانلود کتاب

کتاب رویکردی نو در جلب مشارکت ‘ویژگی‌های مدیر مدرسه از دید دانش‌آموزان’

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۷ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۹۶ 
رده دیویی : ۳۷۱.۲۰۱۲۰۹۵۵ 
شابک : ۹۶۴-۳۴۸-۴۴۷-۵ 
نوع اثر : تهیه و تنظیم 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : محبی – سیدعبدالله 
ویراستار :عبدالله حیدرزاده 
 
این کتاب طرحی است از جلب مشارکت‌ها و دخالت دادن نسل جوان در اداره‌ی امور که در قالب ابزار نظر درباره‌ی مدیریت شایسته و خوب در یک مرکز آموزشی همراه با توصیه‌هایی به صورت آرزوها و خواهش‌های آنان تدوین گردیده است.

کتاب آزمایشگاه شیمی: برای دانش‌آموزان دوره دبیرستان

دانلود کتاب

کتاب آزمایشگاه شیمی: برای دانش‌آموزان دوره دبیرستان

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۵ 
تیراژ کتاب : ۲۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تعداد صفحه : ۲۱۶ 
رده دیویی : ۵۴۲.۱ 
شابک : ۹۶۴-۴۳۶-۷۴۰-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : لطیفی – غلامحسین 
نویسنده کتاب : ملاردی – محمدرضا 
 

کتاب ۱۱۰۰ سوال چهارگزینه‌ای ریاضیات پنجم ابتدائی: قابل استفاده دانش‌آموزان سرآمد مقطع ابتدایی

دانلود کتاب

کتاب ۱۱۰۰ سوال چهارگزینه‌ای ریاضیات پنجم ابتدائی: قابل استفاده دانش‌آموزان سرآمد مقطع ابتدایی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳۴ 
تعداد صفحه : ۳۶۰ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۸۶-۰۴۳-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : قادر – سیامک 
 

کتاب آموزش گام به گام Photoshop 6.0: قابل استفاده برای دانش‌آموزان کاردانش و دانشجویان آموزشگاهها

دانلود کتاب

کتاب آموزش گام به گام Photoshop 6.0: قابل استفاده برای دانش‌آموزان کاردانش و دانشجویان آموزشگاهها

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۴۹۸ 
رده دیویی : ۰۰۶.۶۸۶۹ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۴-۱۶۹-X 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
مترجم کتاب : 
مترجم کتاب : کاشف‌الحق – افروز 
 

کتاب استان‌های ایران: کتابی برای تحقیق دانش‌آموزان

دانلود کتاب

کتاب استان‌های ایران: کتابی برای تحقیق دانش‌آموزان

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۱۸ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۷ 
تعداد صفحه : ۱۲۸ 
رده دیویی : ۳۵۲.۱۳۰۹۵۵ 
شابک : ۹۶۴-۴۴۱-۱۲۸-۵ 
نوع اثر : تهیه و تنظیم 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب در مسیر شکوفایی: ویژه‌ی دانش‌آموزان اول متوسطه

دانلود کتاب

کتاب در مسیر شکوفایی: ویژه‌ی دانش‌آموزان اول متوسطه

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۱۵ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۴۴ 
رده دیویی : ۲۹۷.۰۷ 
شابک : ۹۶۴-۹۴۳۰۶-۷-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : پالتویی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب : 
 
این نوشتار، توصیفی است از زندگی و رفتار چهارده معصوم، مطالبی در باب انقلاب اسلامی، پاره‌ای تعالیم مذهبی و فقهی و نظایر آن که در پایان پرسش‌هایی نیز از متن کتاب آورده شده است.

کتاب طراحی معماری به کمک ArchiCAD (ویژه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای، کاردانش و هنرستانها)

دانلود کتاب

کتاب طراحی معماری به کمک ArchiCAD (ویژه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای، کاردانش و هنرستانها)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۲۰۰ 
رده دیویی : ۰۰۶.۶۸۶۹ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۴-۱۶۲-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب در مسیر شکوفایی: ویژه‌ی دانش‌آموزان اول متوسطه

دانلود کتاب

کتاب در مسیر شکوفایی: ویژه‌ی دانش‌آموزان اول متوسطه

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۱۴ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۱۴۴ 
رده دیویی : ۲۹۷.۰۷ 
شابک : ۹۶۴-۹۴۳۰۶-۷-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : پالتویی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب نشر رومیزی MS-Word مقدماتی و پیشرفته (ویژه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای، کاردانش و هنرستانها)

دانلود کتاب

کتاب انتشار رومیزی MS-Word مقدماتی و پیشرفته (ویژه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای، کاردانش و هنرستانها)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۱۴ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تعداد صفحه : ۲۸۸ 
رده دیویی : ۶۵۲.۵۵۳۶۹ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۴-۱۶۴-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب گام به گام با کامپیوتر: مهارت‌های پایه برای دانش‌‌آموزان ابتدایی و راهنمایی (مجموعه ۶ جلدی)

دانلود کتاب

کتاب گام به گام با کامپیوتر: مهارت‌های پایه برای دانش‌‌آموزان ابتدایی و راهنمایی (مجموعه ۶ جلدی)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۱۲ 
تیراژ کتاب : ۱۱۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۳۸۴ 
رده دیویی : ۰۰۴ 
شابک : ۹۶۴-۴۱۷-۴۸۶-۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : سلفون 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : بانین – راشل‌بیلر 
مترجم کتاب : صالحی‌طالقانی – امیر 
 

کتاب امتحانات دانش‌آموزان و نقش والدین

دانلود کتاب

کتاب امتحانات دانش‌آموزان و نقش والدین

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۰۸ 
تیراژ کتاب : ۷۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۹۶ 
رده دیویی : ۳۷۰.۱۵ 
شابک : ۹۶۴-۹۱۷۲۷-۶-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
ویراستار :صدیقه دلاوری 
 

Page 1 of 4412345...102030...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد