خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب جدیدترین نمونه سوالات انگلیسی سوم راهنمایی: بر اساس آخرین تغییرات بارم‌بندی و جدیدترین سوالات امتحان نهایی

دانلود کتاب

کتاب جدیدترین نمونه سوالات انگلیسی سوم راهنمایی: بر اساس آخرین تغییرات بارم‌بندی و جدیدترین سوالات امتحان نهایی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۶ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۲۸ 
رده دیویی : ۴۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۵۶۵۸-۴۳-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : رستخیز – ناصر 
نویسنده کتاب : قطبی – حسین 
 

کتاب گنج‌آزمون اول دبستان: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات (فارسی، املاء، علوم، ریاضی)

دانلود کتاب

کتاب گنج‌آزمون اول دبستان: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات (فارسی، املاء، علوم، ریاضی)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۴ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۹۲ 
رده دیویی : ۳۷۲.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۵۸۲-۰۷-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب گنج‌آزمون انگلیسی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی مخصوص دوم راهنمائی به همراه فونتیک کلمات هر درس در انتهای همان درس و صوت‌شناسی کلمات …

دانلود کتاب

کتاب گنج‌آزمون انگلیسی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی مخصوص دوم راهنمائی به همراه فونتیک کلمات هر درس در انتهای همان درس و صوت‌شناسی کلمات …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۴ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۶۷ 
تعداد صفحه : ۱۲۰ 
رده دیویی : ۴۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۹۱۳۲۳-۲-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
ویراستار :یوسف باوند‌سوادکوهی 
 

کتاب گنج‌آزمون انگلیسی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی مخصوص سوم راهنمایی به همراه فونتیک کلمات هر درس در انتهای همان درس و صوت‌شناسی کلمات به ..

دانلود کتاب

کتاب گنج‌آزمون انگلیسی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی مخصوص سوم راهنمایی به همراه فونتیک کلمات هر درس در انتهای همان درس و صوت‌شناسی کلمات به ..

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۴ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۸۴ 
تعداد صفحه : ۱۶۸ 
رده دیویی : ۴۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۹۱۳۲۳-۳-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب رایانه‌کار درجه ۲: بر اساس جدیدترین استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با کد بین‌المللی ۴۲/۲۸ – ۳ سال ۸۲

دانلود کتاب

کتاب رایانه‌کار درجه ۲: بر اساس جدیدترین استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با کد بین‌المللی ۴۲/۲۸ – ۳ سال ۸۲

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۷ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۸ 
تعداد صفحه : ۵۱۲ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۱۴-۱۲-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب هوش (جدیدترین روش آموزش هوش)

دانلود کتاب

کتاب هوش (جدیدترین روش آموزش هوش)

هوش (جدیدترین روش آموزش هوش) 
نقاش : عراقی – هستیا 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۱۲/۰۵ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : بیاضی 
رده دیویی : ۳۷۲. 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۲۱۸۴-۳-۲ 
 

کتاب هوش (جدیدترین روش آموزش هوش)

دانلود کتاب

کتاب هوش (جدیدترین روش آموزش هوش)

هوش (جدیدترین روش آموزش هوش) 
نقاش : عراقی – هستیا 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۱۲/۰۵ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : بیاضی 
رده دیویی : ۳۷۲. 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۲۱۸۴-۶-۷ 
 

کتاب هوش (جدیدترین روش آموزش هوش)

دانلود کتاب

کتاب هوش (جدیدترین روش آموزش هوش)

هوش (جدیدترین روش آموزش هوش) 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۱۵۳. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۹/۱۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : بیاضی 
تعداد صفحه : ۴۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
شابک : ۹۶۴-۹۲۱۸۴-۶-۷ 
 

کتاب هوش (جدیدترین روش آموزش هوش)

دانلود کتاب

کتاب هوش (جدیدترین روش آموزش هوش)

هوش (جدیدترین روش آموزش هوش) 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۱۵۳. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۹/۱۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : بیاضی 
تعداد صفحه : ۴۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۱ 
شابک : ۹۶۴-۹۲۱۸۴-۳-۲ 
 

کتاب همانندسازی: جدیدترین دستاورد مهندسی ژنتیک

دانلود کتاب

کتاب همانندسازی: جدیدترین دستاورد مهندسی ژنتیک

همانندسازی: جدیدترین دستاورد مهندسی ژنتیک 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
محل انتشار : تهران 
ویراستار :رضا عشر 
رده دیویی : ۶۶۰.۶۵ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۲/۲۶ 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۲ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QH۴۴۲/۲/ج۷ه۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۵۹۳-۳۶-۴ 
 

کتاب همانندسازی: جدیدترین دستاورد مهندسی ژنتیک

دانلود کتاب

کتاب همانندسازی: جدیدترین دستاورد مهندسی ژنتیک

همانندسازی: جدیدترین دستاورد مهندسی ژنتیک 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
محل انتشار : تهران 
ویراستار :رضا عشر 
رده دیویی : ۶۶۰.۶۵ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۶/۱۸ 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۲ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QH۴۴۲/۲/ج۷ه۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۶۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۵۹۳-۳۶-۴ 
 

کتاب همانندسازی: جدیدترین دستاورد مهندسی ژنتیک

دانلود کتاب

کتاب همانندسازی: جدیدترین دستاورد مهندسی ژنتیک

همانندسازی: جدیدترین دستاورد مهندسی ژنتیک 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
محل انتشار : تهران 
ویراستار :رضا عشر 
رده دیویی : ۶۶۰.۶۵ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۲/۲۵ 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۲ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۶۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۵۹۳-۳۶-۴ 
 
در این کتاب ابعاد مختلف یکی از جدیدترین دستاوردهای علم ‘مهندسی ژنتیک’ با عنوان ‘همانندسازی ‘بحث و بررسی می‌شود ;همچنین کاربردهای علم در درمان بیماری‌ها, افزایش محصولات کشاورزی, پیوند اعضائ مانند آن معرفی می‌گردد . ‘ژن‌ها و همانندها’, ‘تغییرات حیات ‘(کارهای داروین), ‘سپیده دم ژنتیک ‘ (مندل پیشگام), ‘جستجو در سلول’, ‘پیشرفت‌های ژنتیک’, ‘نقشه حیات’, ‘دالی گوسفند همانندسازی شده’, ‘کشف رمز ‘(پروژه ژنوم انسان) و ‘ژن درمانی ‘ عناوین برخی از فصل‌های این کتاب است .

کتاب هزار لبخند: مجموعه ۱۰۰۰ عنوان از جدیدترین لطیفه‌های جذاب و خواندنی برگزیده از اینترنت و منابع طنز رو

دانلود کتاب

کتاب هزار لبخند: مجموعه ۱۰۰۰ عنوان از جدیدترین لطیفه‌های جذاب و خواندنی برگزیده از اینترنت و منابع طنز رو

هزار لبخند: مجموعه 1000 عنوان از جدیدترین لطیفه‌های جذاب و خواندنی برگزیده از اینترنت و منابع طنز رو 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۷.۶۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۵/۰۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۲۵۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : ۸۰۰۳ PIR/ع۷۸۸۴ه۴ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۸۴۸۷-۰۸-۱ 
 
در این مجموعه یکهزار طنز و لطیفه ـ با عناوین خاص ـ گرد آمده است‌؛برای نمونه:‘روزی سلطان محمود غزنوی

کتاب می‌خوانم بنویس (۲): املای شب, دوم دبستان با بهره‌بردن از جدیدترین روش تدریس و منطبق با کتاب بخوانیم

دانلود کتاب

کتاب می‌خوانم بنویس (۲): املای شب, دوم دبستان با بهره‌بردن از جدیدترین روش تدریس و منطبق با کتاب بخوانیم

می‌خوانم بنویس (2): املای شب, دوم دبستان با بهره‌بردن از جدیدترین روش تدریس و منطبق با کتاب بخوانیم 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : شیخی – خدیجهشیخی – رضا 
رده دیویی : ۴fa۱. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۹/۱۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۹۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۱۵۷۴/ش۹م۹۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
شابک : ۹۶۴-۷۳۴۲-۳۳-۰ 
 


کتاب می‌خوانم بنویس (۲): املای شب, دوم دبستان با بهره‌بردن از جدیدترین روش تدریس و منطبق با کتاب …

دانلود کتاب

کتاب می‌خوانم بنویس (۲): املای شب, دوم دبستان با بهره‌بردن از جدیدترین روش تدریس و منطبق با کتاب …

می‌خوانم بنویس (2): املای شب, دوم دبستان با بهره‌بردن از جدیدترین روش تدریس و منطبق با کتاب ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : شیخی – خدیجهشیخی – رضا 
رده دیویی : ۴fa۱. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۸/۱۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۹۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۱۵۷۴/ش۹م۹۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۳۴۲-۳۳-۰ 
 


کتاب من می‌خوانم تو بنویس (۱): املای شب, اول دبستان با بهره‌بردن از جدیدترین روش تدریس و منطبق با کتاب ..

دانلود کتاب

کتاب من می‌خوانم تو بنویس (۱): املای شب, اول دبستان با بهره‌بردن از جدیدترین روش تدریس و منطبق با کتاب ..

من می‌خوانم تو بنویس (1): املای شب, اول دبستان با بهره‌بردن از جدیدترین روش تدریس و منطبق با کتاب .. 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : شیخی – خدیجهشیخی – رضا 
رده دیویی : ۴fa۱. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۹/۱۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۸۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۱۵۷۴/ش۹م۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۳۴۲-۳۱-۴ 
 


کتاب من می‌خوانم تو بنویس (۱): املای شب, اول دبستان با بهره‌بردن از جدیدترین روش تدریس و منطبق با کتاب ..

دانلود کتاب

کتاب من می‌خوانم تو بنویس (۱): املای شب, اول دبستان با بهره‌بردن از جدیدترین روش تدریس و منطبق با کتاب ..

من می‌خوانم تو بنویس (1): املای شب, اول دبستان با بهره‌بردن از جدیدترین روش تدریس و منطبق با کتاب .. 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : شیخی – خدیجهشیخی – رضا 
رده دیویی : ۴fa۱. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۸/۱۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۸۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۱۵۷۴/ش۹م۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۳۴۲-۳۱-۴ 
 


کتاب مکانیک خاک و اصول اولیه مهندسی پی, شامل: تمرین, مسایل حل شده, جدیدترین فرمول‌ها و واژه‌نامه کاربردی

دانلود کتاب

کتاب مکانیک خاک و اصول اولیه مهندسی پی, شامل: تمرین, مسایل حل شده, جدیدترین فرمول‌ها و واژه‌نامه کاربردی

مکانیک خاک و اصول اولیه مهندسی پی, شامل: تمرین, مسایل حل شده, جدیدترین فرمول‌ها و واژه‌نامه کاربردی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۶۲۴.۱۵۱۳۶۰۷ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۲/۱۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۵۶۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : TA۷۱۰/ف‌لا۴م۷ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۸۰۲۰-۰۱-۹ 
 


کتاب معرفی جدیدترین روی‌آوردهای رواندرمانگری: بنیانهای نظری و راهبردهای عملی

دانلود کتاب

کتاب معرفی جدیدترین روی‌آوردهای رواندرمانگری: بنیانهای نظری و راهبردهای عملی

معرفی جدیدترین روی‌آوردهای رواندرمانگری: بنیانهای نظری و راهبردهای عملی 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۶۱۶.۸۹۱۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۴/۰۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۴۰۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۰۵۴۰-۶-۵ 
 
کتاب شامل معرفی دو شیوه((شناخت درمانگری)) است .نخست, ((مقابله درمانگری)) که از نظریات((لازاروس)) و ((فولکمن)) مبتنی بر راهبردهای مقابله‌ای آنان استخراج شده است و دیگری((درمانگری پیاژه‌ای)) که برگرفته از نظام روان‌شناسی ((پیاژه)) است .مباحث کتاب با این عناوین گرد آمده است :((روان‌شناسی و شخصیت)), ((روان‌شناسی بالینی)), ((شناخت درمانگری)), ((تنیدگی)), ((مقابله)), ((روش شناخت درمانگری یک)) و ((درمانگری پیاژه)) در ضمایم کتاب نیز((راهنمای عملی مقابله درمانگری)), ((پرسشنامه راه‌های مقابله‌ای, پاسخ‌نامه و روش نمره‌گذاری)), ((راهنمای آموزش تنش‌زدایی تدریجی)) و ((راهنمای مصاحبه تشخیصی بزرگسالان و کودکان)) گنجانده شده است .


کتاب مسگری تزئینی: آموزش جدیدترین و متنوع‌ترین تابلوهای مس و برنج در اندازه و طرح‌های مختلف …

دانلود کتاب

کتاب مسگری تزئینی: آموزش جدیدترین و متنوع‌ترین تابلوهای مس و برنج در اندازه و طرح‌های مختلف …

مسگری تزئینی: آموزش جدیدترین و متنوع‌ترین تابلوهای مس و برنج در اندازه و طرح‌های مختلف ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۷۶۵. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۵/۱۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۳۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : NE۳۰/ق۲م۵ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۵۵۱-۳۹-۸ 
 


Page 1 of 2712345...1020...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد