خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب مردان مریخی: چگونه مردان زندگی‌تان را درک کنید؟

دانلود کتاب

کتاب مردان مریخی: چگونه مردان زندگی‌تان را درک کنید؟

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۸ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۱۰۴ 
رده دیویی : ۶۴۶.۷۸ 
شابک : ۹۶۴-۸۵۵۴-۰۳-X 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : جیبی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
مترجم کتاب : 
 

کتاب بچه‌ها بهشتی هستند

دانلود کتاب

کتاب بچه‌ها بهشتی هستند

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۷ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۳۵۲ 
رده دیویی : ۶۴۹.۱ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۸-۱۵۴-X 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
ویراستار :فهیمه محبی‌زنگنه 
 

کتاب مردان مریخی، زنان ونوسی: راهنمای روابط زناشویی

دانلود کتاب

کتاب مردان مریخی، زنان ونوسی: راهنمای روابط زناشویی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۱ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۸ 
تعداد صفحه : ۳۵۲ 
رده دیویی : ۶۴۶.۷۸ 
شابک : ۹۶۴-۴۰۵-۳۷۸-۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
مترجم کتاب : عندلیب – لوئیز 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب زنها ونوسی و مردها مریخی هستند: زن، مرد، ارتباط

دانلود کتاب

کتاب زنها ونوسی و مردها مریخی هستند: زن، مرد، ارتباط

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۰ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تعداد صفحه : ۳۵۰ 
رده دیویی : ۶۴۶.۷۸ 
شابک : ۹۶۴-۶۸۳۹-۰۸-۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مردان مریخی زنان ونوسی: راهنمای بهبود روابط زناشویی

دانلود کتاب

کتاب مردان مریخی زنان ونوسی: راهنمای بهبود روابط زناشویی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۳۱۷ 
تیراژ کتاب : ۳۸۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۶۸ 
رده دیویی : ۶۴۶.۷۸ 
شابک : ۹۶۴-۶۵۳۶-۹۳-X 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 
نویسنده در این کتاب توضیح می‌دهد که زنان و مردان به رغم وجود تفاوت‌ها می‌توانند شیوه‌هایی را بیاموزند تا به رابطه‌ی عاشقانه و صمیمی دست یابند وی به همین منظور، شیوه‌ها و راه‌کارهای جدیدی را برای کم کردن تنش‌ها در روابط زناشویی و به وجود آوردن عشق و علاقه بیان می‌کند.

کتاب مردان مریخی، زنان ونوسی: چگونه روابط زناشویی خود را بهبود بخشیم

دانلود کتاب

کتاب مردان مریخی، زنان ونوسی: چگونه روابط زناشویی خود را بهبود بخشیم

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۳۰۷ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳۳ 
تعداد صفحه : ۳۶۲ 
رده دیویی : ۶۴۶.۷۸ 
شابک : ۹۶۴-۸۲۷۷-۵۶-۷ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :شهلا ارژنگ 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب بازسازی روابط زناشویی

دانلود کتاب

کتاب بازسازی روابط زناشویی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۳۰۷ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۴۳۲ 
رده دیویی : ۳۰۶.۸۱ 
شابک : ۹۶۴-۶۸۹۵-۳۴-۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 
نگارنده در کتاب سعی دارد با طرح دیدگاه‌ها و روش‌های روان شناسانه راه‌کارهایی برای بهبود روابط زناشویی به دست دهد. توصیه‌های کتاب در سه بخش ‘بازسازی روابط’، ‘شروع دوباره برای زنان’ و ‘شروع دوباره برای مردان’ به رشته‌ی تحریر درآمده است.

کتاب اصول من در مریخی‌ها و ونوسی‌ها

دانلود کتاب

کتاب اصول من در مریخی‌ها و ونوسی‌ها

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۳۱ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۴۴ 
رده دیویی : ۶۴۶.۷۸ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۳۵-۸۵-۹ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : سلطانی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 
نویسنده در این کتاب اساس روابط عاطفی و روحی زن و مرد را بیان می‌کند. ضمن یادآوری اصولی که زن و مرد باید بدان پایبند باشند؛ راه‌کارهایی را برای خشنود ساختن همسران مطرح می‌سازد.

کتاب مردان مریخی، زنان ونوسی: راهنمای روابط زناشویی

دانلود کتاب

کتاب مردان مریخی، زنان ونوسی: راهنمای روابط زناشویی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۶ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۴ 
تعداد صفحه : ۳۶۰ 
رده دیویی : ۶۴۶.۷۸ 
شابک : ۹۶۴-۶۱۸۸-۱۸-۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
مترجم کتاب : میرزابیگی – سیاوش 
 

کتاب مردان مریخی، زنان ونوسی: راهنمای بهبود روابط و ارضای نیازهای زناشویی

دانلود کتاب

کتاب مردان مریخی، زنان ونوسی: راهنمای بهبود روابط و ارضای نیازهای زناشویی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۱ 
تعداد صفحه : ۳۷۶ 
رده دیویی : ۶۴۶.۷۸ 
شابک : ۹۶۴-۵۶۳۷-۰۱-۵ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
نویسنده کتاب : 
مترجم کتاب : 
 

کتاب عشق پایدار: راهنمای غنا بخشیدن به روابط

دانلود کتاب

کتاب عشق پایدار: راهنمای غنا بخشیدن به روابط

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۰ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۷ 
تعداد صفحه : ۱۴۴ 
رده دیویی : ۶۴۶.۷۸ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۲۹-۸۰-۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :شهلا ارژنگ 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مردان مریخی + زنان ونوسی = بچه‌های بهشتی

دانلود کتاب

کتاب مردان مریخی + زنان ونوسی = بچه‌های بهشتی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۷ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۴۵۶ 
رده دیویی : ۶۴۹.۱ 
شابک : ۹۶۴-۵۶۳۴-۰۹-۱ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
مترجم کتاب : 
 

کتاب مردان مریخی، زنان ونوسی: راهنمای روابط زناشویی

دانلود کتاب

کتاب مردان مریخی، زنان ونوسی: راهنمای روابط زناشویی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۴ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۷ 
تعداد صفحه : ۳۵۲ 
رده دیویی : ۶۴۶.۷۸ 
شابک : ۹۶۴-۴۰۵-۳۷۸-۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
مترجم کتاب : عندلیب – لوئیز 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب لیبرالیزم

دانلود کتاب

کتاب لیبرالیزم

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۳ 
تیراژ کتاب : ۱۲۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۱۰ 
رده دیویی : ۳۲۰.۵۱ 
شابک : ۹۶۴-۶۸۸۷-۴۵-۷ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
ویراستار :علی عبدلی 
نویسنده کتاب : 
 
در این کتاب جان گری که از متخصصان فلسفه‌ی سیاسی لیبرالیزم است به تبیین و توضیح عناصر تشکیل دهنده‌ی این مکتب فکری در دو بخش ‘تاریخی’، ‘فلسفی’، ‘پرداخته است. هدف وی در این کتاب تفسیری از لیبرالیزم است که نخست لیبرالیزم را تعریف کرده و سپس جذابیت نگرش لیبرالی را بررسی نموده است. مباحث کتاب عبارت‌اند از: ‘تاریخی’ (الهامات بیش مدرن لیبرال، لیبرالیزم در ابتدای محدوده متجدد، لیبرالیزم و روشنگری، دوران لیبرال، تجدید حیات لیبرالیزیم کلاسیک) و ‘فلسفی’ (در جست و جوی بنیادها، ایده آزادی، آزادی فردی، مالکیت خصوصی و اقتصاد بازار، حکومت لیبرال و حمله به لیبرالیزم).

کتاب مردان مریخی، زنان ونوسی

دانلود کتاب

کتاب مردان مریخی، زنان ونوسی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۲ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۳۸۴ 
رده دیویی : ۶۴۶.۷۸ 
شابک : ۹۶۴-۹۵۵۵۰-۵-۶ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
ویراستار :حسین میرزایی 
مترجم کتاب : 
 

کتاب هزار معجزه برای مریخ و ونوس

دانلود کتاب

کتاب هزار معجزه برای مریخ و ونوس

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۷۲ 
رده دیویی : ۱۵۸.۱ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۸۹-۵۰-۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
مترجم کتاب : 
 
نگارنده در این کتاب از راه‌ها و توانایی تغییر خواهش‌های نفسانی منفی به رویاها و خواسته‌های مثبت سخن می‌گوید. وی هم چنین از قواعدی یاد می‌کند که موجب نشاط، سلامت روحی، حفظ توازن و تعادل در زندگی، و کسب موفقیت و نظایر آن می‌شود.

کتاب پسران مریخی، دختران ونوسی

دانلود کتاب

کتاب پسران مریخی، دختران ونوسی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۷ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۷۲ 
رده دیویی : ۶۴۶.۷۸ 
شابک : ۹۶۴-۴۱۲-۰۱۶-۷ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
ویراستار :بهناز بهادری‌فر 
 

کتاب مردان مریخی، زنان ونوسی: راهنمای بهبود روابط زناشویی

دانلود کتاب

کتاب مردان مریخی، زنان ونوسی: راهنمای بهبود روابط زناشویی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۴ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۵۲ 
رده دیویی : ۶۴۶.۷۸ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۸۹-۴۹-۷ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب نیاز زن‌ها، خواسته مردها: راهنمایی سودمند برای عشق پایدار

دانلود کتاب

کتاب نیاز زن‌ها، خواسته مردها: راهنمایی سودمند برای عشق پایدار

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۴ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۷۲ 
رده دیویی : ۱۵۸.۲ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۸۹-۵۱-۹ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
ویراستار :مریم شیرخانی 
 
در این کتاب سعی شده نکته‌ها، مسائل و راه‌های صحیح در روابط زن و شوهر معرفی می‌شود. که البته در این میان، به نمونه‌های متعددی از زندگی افراد نیز اشاره گردیده و طی آن، راه حل‌هایی در بهبود روابط، نیز نیازها و خواسته‌های دو طرف ـ با هدف پایداری عشق در زندگی و بهره‌مندی از آن ـ مطرح گردیده است.

کتاب اشاراتی زیبا در باب عشق

دانلود کتاب

کتاب اشاراتی زیبا در باب عشق

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۴۸ 
رده دیویی : ۳۰۶.۷ 
شابک : ۹۶۴-۴۱۲-۰۴۵-۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : جیبی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
ویراستار :علی ابوطالبی 
نویسنده کتاب : 
 
این کتابچه حاوی اطلاعات و راهنایی‌های در باب عشق است که اینک نمونه‌ای از آن درج گردیده است: ‘عشق راستین آن است که دیگران را علی‌رغم کاستی‌ها، ضعف‌ها و محدودیت‌هایشان بپذیریم، دوست داشته باشیم و در حق‌شان مهربانی کنیم’.

Page 1 of 612345...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد